The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Аграрного менеджменту

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
17275 Менеджмент: методичні вказівки щодо підготовки курсової роботи з навчальної дисципліни / Спеціальність 074 «Публічне управління та адміністрування» / Перший (бакалаврський) освітній ступень Герасименко Ю.В. Мв 2018 5
17243 Фактори розвитку ринку продукції органічного овочівництва в Україні Логоша Р. В., Підвальна О. Г. С 2018 10
17155 Сучасні проблеми розвитку аграрної галузі Германюк Н.В. С 2018 21
16976 Концептуальні засади соціальної відповідальності бізнесу Германюк Н.В. Тд 2018 35
16975 Аналіз сучасного стану аграрної галузі Германюк Н.В. Тд 2018 21
16972 Соціальна відповідальність у бізнес-діяльності Германюк Н.В. Тд 2017 18
16923 Трудові ресурси агросфери в умовах інтеграційного розвитку Германюк Н.В. М 2017 24
16815 Перспективи розвитку страхування фінансових ризиків під час проведення реструктуризації переробних підприємств агропромислового комплексу Гонтарук Я.В. С 2017 19
16761 Тенденції економічного відтворення господарств населення у сільській економіці Мазур А.Г., Дмитрик О.В. С 2017 41
16703 Менеджмент (базовий курс) Герасименко Ю.В., Підвальна О.Г. Нп 2018 87
16599 Напрямки розвитку галузі овочівництва на найближчу перспективу Логоша Р.В., Підвальна О.Г. Тд 2017 24
16597 Особливості формування системи управління ресурсозбереженням на підприємстві Підвальна О.Г. Тд 2017 27
16590 Сучасний стан розвитку вітчизняного агросектору Германюк Н.В. С 2018 16
16568 Удосконалення управління капіталом підприємства апк (за матеріалами фг «вищеольчедаївське») Ферубко Г.В. Дрп 2018 1
16565 УПРАВЛІННЯ ВІДТВОРЕННЯМ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ Григор"єва Ю.А. Дрп 2018 0
16564 Інноваційний розвиток та управління в аграрному секторі Германюк Н.В. С 2017 39
16556 Організація маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств (за матеріалами ПП «агрофірма «батьківщина») Мазур А.Г., Сукманюк О.А. Дрп 2018 4
16544 Інвестиційний розвиток аграрних підприємств в умовах забезпечення екологічної безпеки регіонів (за матеріалами департаменту аг розвитку екології та природних ресурсів вінницької ода) Мазур А.Г., Мазур Я.Р. Дрп 2018 0
16540 Управління інвестиційним розвитком в аграрних підприємствах (за матеріалами департаменту аг розвитку екології та природних ресурсів вінницької ода) Мазур А.Г., Зельга О.О. Дрп 2018 0
16538 Формування професійної компетентності фахівців аграрної сфери Германюк Н.В. С 2017 22
16526 Управління капіталом підприємств АПК Мушта О.А. Дрп 2018 5
16524 Особливості управління виробництвав умовах акціонерної форми господарювання (за матеріалами пат «вінницький ожк») Мазур А.Г., Терлецький Д.О. Дрп 2018 2
16510 Особливості кадрової політики аграрних підприємств у сучасних умовах Мазур В.А., Германюк Н.В., Дмитрук Р.В. С 2018 69
16477 Управління комерційною діяльністю підприємства АПК Бондар К.А. Дрп 2018 3
16472 УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА АПК (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПП «АГРОФІРМА «БАТЬКІВЩИНА») Мазур А.Г., Сукманюк Є.А. Дрп 2018 1
16443 Управління розвитком харчової промисловості регіону (за матеріалами департаменту аг розвитку екології та природних ресурсів вінницької ода) Мазур А.Г., Рябошапко А.О. Дрп 2018 0
16392 Spatial organization of regional economic development Mazur A., Kubai O. С 2018 24
16365 Роль України у формуванні світової продовольчої безпеки Пчелянська Г.О. С 2017 38
16363 Бідність населення та її вплив на формування продовольчої безпеки Пчелянська Г.О. С 2017 28
16358 Аграрне виробництво в системі забезпечення продовольчої безпеки держави Кубай О.Г., Коломієць Х.М. С 2017 56
16293 Перероблена! маркетингове планування на підприємствах апк (за матеріалами СВК "Трудівник") Бондаренко В.М., Щолокова М.О. Дрп 2018 2
16272 Менеджмент. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» факультету менеджменту та права Мазур К. В. Нп 2018 5
16166 Менеджмент: методичні рекомендації до практичних занять для студентів освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» Підвальна О.Г., Недбалюк О.О. Мв 2018 6
16132 Менеджмент і маркетинг у тваринництві. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки прод Кафлевська С.Г., Шклярук Ю.Є. Мв 2018 33
16124 Наскрізна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування»за спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування» Мазур А.Г., Герасименко Ю.В., Германюк Н.В., Гонтарук Я.В. Нп 2018 1
16123 Наскрізна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування»за спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізацій «Менеджмент організацій і адміністрування» та «Логістика» Мазур А.Г., Герасименко Ю.В., Германюк Н.В., Гонтарук Я.В. Нп 2018 1
15928 Програма проходження переддипломної практики для студентів другого освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» Мазур А.Г., Германюк Н.В. Нп 2018 4
15921 Менеджмент організацій. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів денної форми навчання освітнього ступеня магістр галузі знань 07 управління та адміністрування спеціальності 073 менеджмент Фіщук Н.Ю. Мв 2018 4
15920 Антикризовий менеджмент аграрних підприємств. Методичні рекомендації до проведення практичних та семінарських занять з дисципліни « для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0306 «менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.030601 Фіщук Н.Ю., Березюк С.В. Мв 2018 5
15902 Управління проектами: методичні вказівки з організації проведення практичних занять (семінарів) / Спеціальність 073 «Менеджмент» Герасименко Ю.В. Мв 2018 8
15721 Менеджмент. Методичні вказівки для практичних (семінарських) занять з дисципліни для студентів першого бакалаврського ступеня галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальностей 6.030502 «Економічна кібернетика», 6. 030503 «Міжнародна економік Германюк Н.В. Мв 2018 3
15720 Інвестиційний менеджмент: методичні вказівки щодо підготовки курсової роботи з навчальної дисципліни / Спеціальність 073 «Менеджмент» / Освітній ступінь «Магістр» Герасименко Ю.В. Мв 2018 25
15719 Програма проходження виробничої практики для студентів першого освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» Мазур А.Г., Пчелянська Г.О., Мазур К.В., Дармограй О.В., Герасименко Ю.В. Мв 2018 18
15681 Вступ до фаху. Програма навчальної дисципліни для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування» та «Логістика» Кубай О.Г., Гонтарук Я.В. Нп 2018 4
15680 Вступ до фаху. Програма проходження навчальної практики для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» з дисципліни Кубай О.Г., Гонтарук Я.В. Мв 2018 4
15678 Вступ до фаху. Методичні вказівки з проходження навчальної практики для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування» та «Логістика» Кубай О.Г., Гонтарук Я.В. Мв 2018 8
15641 Програма проходження виробничої практики для студентів другого освітнього ступеня «Магістр» з галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» А.Г. Мазур, Г.О. Пчелянська, К.В. Мазур, О.В. Дармограй, Ю.В. Герасименко Нп 2018 19
15640 Вступ до фаху. Методичні вказівки для проведення практичних занять з предмету «Вступ до фаху» студентами факультету менеджменту та права за спеціальністю 073 "Менеджмент" спеціалізація «Логістика» денної та заочної форм навчання Кубай О.Г., Гонтарук Я.В. Мв 2018 6
15639 Вступ до фаху. Методичні вказівки для організації самостійної роботи з предмету «Вступ до фаху» студентами факультету менеджменту та права за спеціальністю 073 "Менеджмент " денної і заочної форм навчання спеціалізації «Логістика» Кубай О.Г., Гонтарук Я.В. Мв 2018 5
15638 Менеджмент. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів з дисципліни для студентів першого бакалаврського ступеня галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальностей 6.030502 «Економічна кібернетика», 6. 030503 «Міжнародна Германюк Н.В. Мв 2018 4
15637 Інвестиційний менеджмент: методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів / Спеціальність 073 «Менеджмент» / Освітній ступінь «Магістр» Герасименко Ю.В. Мв 2018 15
15633 Менеджмент готельно-ресторанного господарства. Навчальна програма дисципліни для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 1401 «сфера обслуговування», напряму підготовки 6.140101 «готельно-ресторанна справа» Фіщук Н.Ю. Мв 2018 5
15517 Комунікативне управління. Методичні вказівки до практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Комунікативне управління» для студентів першого бакалаврського ступеня галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» спеціальності 6.140 Германюк Н.В. Мв 2018 4
15516 Менеджмент організацій. Методичні вказівки для проходження навчальної практики студентами Центру післядипломної освіти та дорадництва освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмен Гончарук І.В., Гончарук Т.В., Шклярук Ю.Є. Мв 2018 2
15508 Методичні вказівки для проходження навчальної практики для студентів Центру післядипломної освіти та дорадництва освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» Мазур А.Г., Гонтарук Я.В. Мв 2018 3
15366 Особливості формування мотивації трудової діяльності на підприємствах АПК» (за матеріалами ПП «Агрофірма Батьківщина») Чабан О.В. Дрп 2018 14
15359 Розвиток системи мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств (за матеріалами ТОВ «Агропідприємство «Грузьке») Левандовський Н. В. Дрп 2018 22
15349 Формування стратегії управління витратами в сільськогосподарському підприємстві (за матеріалами стов «авангард» ) Сідак Д.О. Дрп 2018 8
15347 Управління фінансово-економічним розвитком підприємства в ринкових умовах (за матеріалами стов «авангард» ) Баландюк В.І. Дрп 2018 10
15334 Управління формуванням капіталу виробничих підприємств (за матеріалами пп «агрофірма батьківщина» Дзюба Л.І., Мазур А.Г. Дрп 2018 17
15330 Особливості стратегічного планування підприємства в умовах ринкової економіки (за матеріалами пат «вінницький олійножировий комбінат» Юзьков Костянтин Іванович Дрп 2018 10
15322 Управління інвестиційним розвитком в аграрних підприємствах Посвятенко Т.С. Дрп 2018 5
15257 Управління фінансовими ресурсами підприємства апк (за матеріалами "Козятинхліб") Бараболя Т.А., Мазур А.Г. Дрп 2018 14
15256 Трудовий потенціал сільськогосподарських підприємств регіону та ефективність його використання (за матеріалами дар вода) Мазур А.Г., Семененко С.О. Дрп 2018 2
15255 Управління розвитком харчової промисловості регіону (за матеріалами дар вода) Мазур А.Г., Молчанюк Ю.О. Дрп 2018 4
15254 Управління фінансовими ресурсами підприємства апк (за матеріалами ТОВ "Тульчинм’ясо") Мазур А.Г., Сотніченко М.В. Дрп 2018 7
15222 Формування стратегії управління витратами в сільськогосподарських підприємствах Петрук Н.В. Дрп 2018 16
15155 Розвиток системи мотивції персоналу сільськогосподарських підприємств (за матеріалами СТОВ "Злагода") Ленчук Н.В. Дрп 2018 19
15152 Управління фінансовими ресурсами підприємств АПК (за матеріалами ПП "Агрофірма Батьківщина") Ренгач Л.О. Дрп 2018 13
15122 Управління фінансовими ресурсами підприємства АПК (на матеріалах ПП «Агрофірма Батьківщина») Сторожук Олена Леонідівна Дрп 2018 24
14887 Корпоративне управління : Методичні рекомендації до практичних занять для студентів ос вітнього ступеню магістр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей: 074 «Публічне управління і адміністрування» та 073 «Менеджмент » факул Кафлевська С.Г. Мв 2017 4
14877 Міжнародний маркетинг. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент», освітнього ступеня «магістр» Фіщук Н.Ю. Мв 2017 5
14874 Вступ до фаху. Методичні вказівки для організації самостійної роботи з предмету «Вступ до фаху» студентами факультету менеджменту та права за спеціальністю 073 "Менеджмент " денної і заочної форм навчання Кубай О.Г., Гонтарук Я.В. Мв 2017 19
14873 Вступ до фаху. Методичні вказівки для проведення практичних занять з предмету «Вступ до фаху» студентами факультету менеджменту та права за спеціальністю 073 "Менеджмент " денної та заочної форм навчання Кубай О.Г., Гонтарук Я.В. Мв 2017 13
14787 Менеджмент організацій: методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів денної форми навчання ОКР «Бакалавр» галузь знань 1401 «Сфера обслуговування» напрям підготовки 6.140103 «Туризм» Пчелянська Г.О., Дармограй О.В. Мв 2017 48
14786 Методичні вказівки для проходження переддипломної практики студентами факультету менеджменту та права спеціальності 073 «Менеджмент» денної і заочної форм навчання Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гончарук Т.В., Гонтарук Я.В. Мв 2017 11
14774 Комунікативне управління. Програма навчальної дисципліни для студентів першого бакалаврського ступеня галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» спеціальності 6.140103 «Туризм» / Н.В. Германюк; Вінн. нац. аграр. ун-т.– Вінниця: ВНАУ, 2017. – 20 с. Германюк Н.В. Нп 2017 5
14767 Самоменеджмент. Методичні рекомендації для практичних занять з навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» та 6.03060104 «Менеджмент ЗЕД» денної і заочної форм навчання Підвальна О.Г., Гонтарук Я.В. Мв 2017 6
14766 Самоменеджмент. Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» та 6.03060104 «Менеджмент ЗЕД» денної і заочної форм навчання Підвальна О.Г., Гонтарук Я.В. Мв 2017 5
14765 Менеджмент організацій. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з навчальної дисципліни для студентів Центру підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва ОКР «Спеціаліст» заочної форм навчання Мазур А.Г., Гонтарук Я.В. Мв 2017 2
14751 Управління промисловістю підприємства. Програма навчальної дисципліни для студентів другого освітнього рівня магістр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» / Н.В. Германюк; Вінн. нац. аграр. ун-т.– Вінниця: ВНАУ, 2 Германюк Н.В. Нп 2017 1
14750 Менеджмент. Програма навчальної дисципліни для студентів першого бакалаврського ступеня галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальностей 6.030502 «Економічна кібернетика», 6. 030503 «Міжнародна економіка», 6.030508 «Фінанси і кредит » / Н.В. Германюк Н.В. Нп 2017 1
14730 Менеджмент організацій: програма навчальної дисципліни для студентів ОКР «Бакалавр» галузь знань 1401 «Сфера обслуговування» напрям підготовки 6.140103 «Туризм» Пчелянська Г.О., Дармограй О.В. Нп 2017 9
14555 Менеджмент готельно-ресторанного господарства. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування», напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанн Фіщук Н.Ю., Березюк С.В. Мв 2017 8
14522 Менеджмент: методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів денної форми навчання освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент Мазур К. В. Мв 2017 43
14492 Управління комерційною діяльністю. Програма з навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітнього ступеню бакалавр напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" Пчелянська Г.О., Недбалюк О.О. Нп 2017 10
14353 Менеджмент організацій. Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами факультету менеджменту спеціальності 073 «Менеджмент» заочної форми навчання. Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гончарук Т.В., Гонтарук Я.В. Мв 2017 6
14352 Менеджмент. Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами факультету менеджменту спеціальності 073 «Менеджмент» та «Публічне управління та адміністрування» ОКР Бакалавр заочної форми навчання. Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гончарук Т.В., Гонтарук Я.В. Мв 2017 2
14335 Методичні вказівки для написання дипломної роботи студентами факу-льтету менеджменту та права спеціальності 073 “Менеджмент” денної та за-очної форм навчання Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гончарук Т.В., Гонтарук Я.В. Мв 2017 28
14334 Управління інноваціями. Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами факультету менеджменту 6.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування ” та 6.03060104 «Менеджмент ЗЕД» денної і заочної форм навчання Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гончарук Т.В., Гонтарук Я.В. Мв 2017 22
14330 Операційний менеджмент: методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів освітнього рівня бакалавр галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування Кубай О.Г., Недбалюк О.О. Мв 2017 71
14312 Особливості управління в сільськогосподарських виробничих кооперативах (за матеріалами АКПП «Перемога») Луценко А.С. Дрп 2017 5
14311 Особливості управління в сільськогосподарських виробничих кооперативах (за матеріалами АКПП «Перемога») Луценко А.С. Дрп 2017 3
14310 Механізм управління в сучасних підприємствах галузі АПК (за матеріалами ТОВ «Хмільницьке») Серікова М.А. Дрп 2017 8
14309 Управління витратами як засіб забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств (за матеріалами ДП ДГ «Артеміда» Інституту картоплярства НААН України) Дмитренко Р.А. Дрп 2017 16
14299 Управління грошовими потоками підприємств АПК Харкавий Ярослав Миколайович Дрп 2017 5
14266 Управління зовнішньоекономічною діяльністю аграрних підприємств регіону (за матеріалами департаменту агропромислового розвитку вінницької ода) Циба Г.А. Дрп 2017 10
14265 Управління розвитком трудових ресурсів аграрного підприємства (за матеріалами СВК «Трудівник») Шакалова Ю.А. Дрп 2017 2
14155 Особливості організації управлінської праці в аграрних підприємствах Косташенко А.В. Дрп 2017 6
14148 Управління фінансовим потенціалом сільськогосподарських підприємств (за матеріалами ПП "Агрофірма Батьківщина") Мельник О.В. Дрп 2017 6
14140 Розвиток системи управлінського процесу (за матеріалами пат «вінницький олійножировий комбінат») Сайдак Я.В. Дрп 2017 6
14102 Управління розвитком аграрного підприємства (за матеріалами стов «лан») Недзельський І.С. Дрп 2017 7
14097 Формування та розвиток економічного потенціалу аграрних підприємств (за матеріалами псп «вікторія») Хом̕̕ як О.О. Дрп 2017 2
14080 Управління розвитком підприємств харчової промисловості регіону (за матеріалами департаменту агропромислового розвитку вінницької облдержадміністрації) Івасюк Н.С. Дрп 2017 4
14054 Управління трудовими ресурсами як складовою конкурентоспроможності підприємства Ключар К.С. Дрп 2017 7
14039 УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА ГУНЬКО О.С. Дрп 2017 3
14038 Організаційно-економічний механізм управління підприємством апк Братицел Н. В. Дрп 2017 3
14037 Управління трудовими ресурсами аграрного підприємства ПЕТЛЯК Н.М. Дрп 2017 2
14013 Формування насіннєвої продуктивності сої залежно від агротехнічних прийомів вирощування в умовах ФГ «Дружба - Л» Погребищенського району Ситнюк Людмила Леонідівна Дрп 2017 2
13971 Управління кадровим потенціалом сільськогосподарських підприємств Вінницька Наталія Володимирівна Дрп 2017 3
13928 Управління розвитком аграрного підприємства (за матеріалами стов «лан») Шугаєв М.О. Дрп 2017 3
13909 Особливості діяльності та управління у фермерських господарствах (за матеріалами фг «юрченко-н») Лановий М.М. Дрп 2017 3
13908 Управління грошовими потоками на підприємствах апк (за матеріалами дп дг «корделівське» інституту картоплярства наан україни) Домбровський В.В. Дрп 2017 4
13867 Управління розвитком фермерських господарств (за матеріалами сфг «десна») Бікбаєв Р.М. Дрп 2017 2
13864 Управління розвитком аграрного підприємства (за матеріалами пп агрофірма «Батьківщина») Кирпун А.В. Дрп 2017 7
13857 Управління інвестиційним потенціалом сільськогосподарських підприємств Данюк Оксана Анатоліївна Дрп 2017 4
13848 Кадровий менеджмент у сільськогосподарських підприємствах (за матеріалами СТОВ «Поділля», с. Оленівка, Вінницький р-н, Вінницька обл.) Підвальна О.Г., Джоган В.М. Дрп 2017 4
13825 Управління інвестиційними процесами в апк вінницької області (за матеріалами департаменту агропромислового розвитку вінницької ода) Музика К.М. Дрп 2017 2
13776 Управління конкурентоспроможністю аграрного підприємства (за матеріалами пп агрофірма "батьківщина") Палазенюк В.А. Дрп 2017 2
13775 Управління розвитком аграрних підприємств в умовах земельної реформи (за матеріалами департаменту агропромислового розвитку вінницької ода) Лавренюк В.В. Дрп 2017 2
13747 Удосконалення системи управління витратами на підприємствах АПК Терлецький О.Г. Дрп 2017 10
13746 Управління збутовою діяльністю на підприємствах АПК. Ковель А.М. Дрп 2017 6
13745 Управління прибутком на підприємствах АПК. Будніков О.С. Дрп 2017 5
13744 Конкурентоспроможність підприємств АПК в умовах ринку. Павловська А.В. Дрп 2017 2
13743 Управління ризиками на підприємствах АПК. Школьнік А.О. Дрп 2017 4
13740 Організація маркетингового управління на підприємствах апк (за матеріалами прат "літинський молочний завод") Шевчук О.О. Дрп 2017 5
13527 Вступ до спеціальності. Методичні вказівки для проходження навчальної практики з предмету «Вступ до спеціальності» студентами факультету менеджменту та права за спеціальністю 073 "Менеджмент " Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гончарук Т.В. Гонтарук Я.В. Мв 2017 17
13526 Вступ до спеціальності. Методичні вказівки для проведення практичних занять з предмету «Вступ до спеціальності» студентами факультету менеджменту та права за спеціальністю 073 "Менеджмент " Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гончарук Т.В. Гонтарук Я.В. Мв 2017 24
13523 Менеджмент у туризмі. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Галузь знань 1401 «Сфера обслуговування», напрям підготовки 6.140103 «Туризм», - Вінниця: ОЦ ВНАУ, 2017. – 34 с. Фіщук Н.Ю. Нп 2017 3
13382 «Конкурентоспроможність переробних підприємств малого бізнесу в АПК (за матеріалами СТ Бершадський «Хліб») Мельник А.О. Дрп 2017 3
13372 Менеджмент. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» факультету обліку та аудиту Мазур К.В., Підвальна О.Г. Мв 2017 10
13371 Менеджмент організацій. Методичні рекомендації до проведення практичних та семінарських занять для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент» Фіщук Н.Ю. Мв 2017 3
13370 «Управління відтворювальним процесом основних засобів аграрних підприємств» (за матеріалами ФГ «Вільне») Пустовий П.А. Дрп 2017 2
13365 Управління конкурентоспроможністю аграрного підприємства в сучасних умовах господарювання (за матеріалами СТОВ «Лан», с.Маньківка Бершадського району Вінницької області) Гладько Д.О. Дрп 2017 2
13352 Менеджмент аграрного підприємства. Програма навчальної дисципліни для студентів освітнього рівня бакалавр галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування Кубай О.Г. Нп 2017 267
13331 Розвиток системи мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств Мазуренко М.М. Дрп 2017 6
13330 Управління кадровою політикою підприємства Олійник А.Ю. Дрп 2017 5
13325 Управління персоналом сільськогосподарських підприємств Врублевський Любомир Олександрович Дрп 2017 4
13314 Сегментація Вінницького регіонального ринку молокопродукції Недбалюк О.О. С 2011 205
13305 Комплекс маркетингу: сучасні концепції Мамалига С.В. Тд 2016 347
13277 Організація маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств (за матеріалами стов «промінь») Мазур А.Г., Назаровська А.І. Дрп 2017 10
13276 Особливості стратегічного планування підприємства в умовах ринкової економіки (за матеріалами апнвп «візит») Мазур А.Г., Синявська Н.С. Дрп 2017 5
13273 Управління матеріальними ресурсами підприємства Андрухов в.о. Дрп 2017 4
13272 Управління фінансовими ресурсами підприємства Щербатюк А.І. Дрп 2017 7
13267 Управління конкурентоспроможністю аграрного підприємтва (за матеріалами пп «агрофірма «батьківщина») Мазур А.Г., Гузенко Ю.О Дрп 2017 8
13266 Особливості управління виробничо-збутовою сферою підприємства орієнтованою на концепцію маркетингу (за матеріалами пат «могилів-подільський консервний завод), м. могилів-подільський Мазур А.Г., Безпалько Н.В Дрп 2017 6
13263 Управління розвитком аграрних підприємств (за матеріалами дар вінницької ода) Мазур А.Г., Бондар Т.В Дрп 2017 3
13186 Формування та використання кадрового потенціалу підприємств аграрного сектору економіки (за матеріалами ПП «Агрофірма Батьківщина») Підвальна О.Г., Поліщук Р.С. Дрп 2017 4
13185 Особливості менеджменту в малих агропромислових формуваннях (за матеріалами ТОВ «Колорит-Агро») Підвальна О.Г., Дачук В.А Дрп 2017 2
13184 Управління оборотним капіталом підприємства (за матеріалами СТОВ ім. Б. Хмельницького) Підвальна О.Г., Денищич Р.В. Дрп 2017 5
13181 Відтворення трудового потенціалу сілськогосподарських підприємств (за матеріалами псп «Савинецьке») Мазур А.Г., Редько Л.Ю Дрп 2017 4
13123 Інвестиційний менеджмент: методичні вказівки з організації проведення практичних занять / 073 "Менеджмент" Герасименко Ю.В. Мв 2017 20
13119 Менеджмент аграрного підприємства: методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи для студентів освітнього рівня бакалавр галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування Кубай О.Г. Мв 2017 13
13112 Формування стратегії управління витратами в сільськогосподарських підприємствах (за матеріалами ФГ «Вільне») Федоров Д.В. Дрп 2017 6
13111 Управління конкурентним статусом підприємств АПК Масленко Зоряна Валеріївна Дрп 2017 4
12991 Менеджмент готельно-ресторанного господарства. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Галузь знань 1401 «Сфера обслуговування», напрям підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» Фіщук Н.Ю. Нп 2017 1
12954 Управління комерційною діяльністю. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів освітнього рівня бакалавр галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування Кафлевська С.Г., Недбалюк О.О. Мв 2017 8
12953 Операційний менеджмент. Програма проходження навчальної практики для студентів освітнього рівня бакалавр галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування Кубай О.Г., Недбалюк О.О. Нп 2017 20
12952 Операційний менеджмент. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів освітнього рівня бакалавр галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування Кубай О.Г., Недбалюк О.О. Мв 2017 13
12951 Операційний менеджмент. Методичні рекомендації з проходження навчальної практики для студентів освітнього рівня бакалавр галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування Кубай О.Г., Недбалюк О.О. Мв 2017 26
12890 Самоменеджмент. Методичні рекомендації для самостійної роботи і виконання практичних завдань для студентів напряму підготовки 6.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» та 6.03060104 «Менеджмент ЗЕД» денної і заочної фо Підвальна О.Г., Бондаренко В.М., Гонтарук Я.В. Мв 2017 9
12889 Управління інноваціями. Методичні рекомендації для самостійної роботи і виконання практичних за-вдань для студентів напряму підготовки 6.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» та 6.03060104 «Менеджмент ЗЕД» денної і з Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гонтарук Я.В. Мв 2017 21
12582 Управління інвестиційною діяльністю в аграрних підприємствах Гульченко Н.А. Дрп 2017 12
12581 Удосконалення системи реалізації сільськогосподарської продукції Крук Б.П. Дрп 2017 6
12580 Особливості менеджменту в малих агропромислових формуваннях Мандибура В.І. Дрп 2017 12
12579 Управління фінансовими ресурсами підприємства апк Лужинська О. С. Дрп 2017 32
12578 Управління економічною безпекою сільськогосподарських підприємств Воронецька Ю.О. Дрп 2017 5
12577 Управління фінансово-економічним розвитком підприємства у ринкових умовах (за матеріалами тов «великокісницьке») Рогот о.о. Дрп 2017 4
12550 Організація ресурсного забезпечення виробництва сільгосппродукції в аграрному підприємстві Скоропад В.В. Дрп 2017 4
12548 Маркетингове управління діяльністю підприємств АПК Вінницької області (за матеріалами департаменту агропромислового розвитку Вінницької ОДА) Мазур А.Г., Гуменюк Ю.В. Дрп 2017 8
12524 Використання маркетингових інструментів в процесі формування ринку органічної продукції в україні Мамалига С.В. Тд 2016 55
12501 Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств в ринкових умовах господарювання (за матерілами стов «жахнівка») Мазур А.Г., Коваль І.М. Дрп 2017 3
12476 Особливості формування мотивації трудової діяльності на підприємствах апк (за матеріалами тов «торговий дім «фінпром»») Мельник в.с. Дрп 2017 4
12449 Світове органічне виробництво: історичний розвиток та сучасний стан Мамалига С. В., Ковальчук І. В. С 2016 32
12448 Розвиток ринку органічної продукції в Україні Мамалига. С.В.,Гловюк А.С. С 2016 182
12049 Управління персоналом в готельно-ресторанному господарстві. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напрям 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» Германюк Н.В. Нп 2016 0
11903 Маркетинг. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету «Облік та аудит» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Мамалига С.В. Мв 2016 8
11617 Управління розвитком ринку соняшнику у Вінницькій області (за матеріалами Департаменту агропромислового розвитку Вінницької ОДА) Керціцька О.В. Дрп 2016 2
11585 Управління інвестиційною діяльністю підприємств АПК Андрєєв Олександр Анатолійович Дрп 2016 3
11530 Мотивація трудової діяльності на підприємствах АПК в сучасних умовах Крижанівська М.В, Дрп 2016 1
11497 Мотивація трудової діяльності на підприємстві апк в умовах ринку Стеценко в.ю. Дрп 2016 3
11459 Формування та використання кадрового потенціалу підприємств аграрного сектору економіки БОНДАР І.М. Дрп 2016 2
11420 Управління фінансовими ресурсами на підприємствах АПК Усова Юлія Володимирівна Дрп 2016 4
11419 Управління трудовими ресурсами на підприємствах АПК Хмара Тетяна Володимирівна Дрп 2016 0
11418 Управління кадровою політикою підприємства АПК Мельник Н.В. Дрп 2016 0
11417 Організація системи управління ризиками на підприємствах АПК Пилипняк Я.Ю. Дрп 2016 1
11400 Управління розвитком сільськогосподарських підприємств апк вінницької області (за матеріалами департаменту агропромислового розвитку вінницької ода) Пастух А.В., Мазур А.Г. Дрп 2016 2
11399 Маркетингове планування на підприємствах апк (за матеріалами пат "кохятинхліб") Березняк С.С., Мазур А.Г. Дрп 2016 2
11398 Напрямки підвищення конкурентоспроможності підприємств апк (за матеріалами тов "тростянецьхліб") Брезгіна М.О., Мазур А.Г. Дрп 2016 2
11397 Дослідження товарної структури ринку та оцінка його кон'юнктури (за матеріалами прат "літинський молокозавод") Томчук О.В., Мазур А.Г. Дрп 2016 5
11392 Управління інвестиційними процесами на підприємствах апк (за матеріалами департаменту агропромислового розвитку вінницької облдержадміністрації) Мазур А.Г., Глущенко І.Ю. Дрп 2016 2
11390 Розробки стратегії маркетингу підприємствами апк (за матеріалами прат "літинський молокозавод") Лукова Т.М., Бондаренко В.М. Дрп 2016 6
11389 Формувнння організаційної структури маркетингу на підприємствах апк (за матеріалами пат "птахокомбінат "бершадський") Ржепецька О.Е., Бондаренко В.М. Дрп 2016 4
11388 Система маркетингу підприємства та напрями підвищення її ефективності(за матеріалами пат "тростянецький м'ясокомбінат") Рогова Т.М., Бондаренко В.М. Дрп 2016 2
11387 Управління системою збуту продукції на підприємствах апк (за матеріалами тов "тульчинм'ясо") Хоменко Р.Г., Бондаренко В.М. Дрп 2016 3
11386 Маркетингова діяльність підприємств апк в сучасних умовах господарювання (за матеріалами крижопільської філії тов "інтерфуд") Смольницька В.С., Бондаренко В.М. Дрп 2016 1
11385 Система маркетингу підприємства та напрями підвищення її ефективності (за матеріалами свк "трудівник") Марецька І.В., Бондаренко В.М. Дрп 2016 1
11384 Розробка програми маркетингу в діяльності сільськогосподарських підприємств (за матеріалами кп "іллінціхліб") Огороднік А.М., Бондаренко В.М Дрп 2016 3
11375 Управління розвитком ринку зерна вінницької області (за матеріалами департаменту агропромислового розвитку вінницької облдержадміністрації) Живега С.А., Мазур А.Г. Дрп 2016 0
11371 Організаційцно - економічне регулювання земельних відносин у сільському господарстві АСАФʼЄВ В. В. Дрп 2016 0
11233 Управління трудовими ресурсами в підприємствах галузі АПК (за матеріалами СТОВ «Лан») Бучацький О.О. Дрп 2016 2
11151 Дипломна робота на тему "Управління інтеграційними процесами в АПК регіону (за матеріалами Вінницької області) Зять Артур Юрійович Дрп 2016 2
11148 Управління інвестиційними процесами в регіоні (за матеріалами Вінницької області) Бедрак Ігор Анатолійович Дрп 2016 2
11140 Управління маркетинговою діяльністю на плодоовочевих підприємствах (на прикладі ТОВ "ПФАННЕР БАР") Ільніцький М.Є. Дрп 2016 2
11139 Управління конкурентоспроможністю продукції на підприємствах апк Мазур А.Г., Гульченко Н.А. Дрп 2016 39
11126 Стратегічні підходи в управлінні сучасних аграрних підприємств (за матеріалами ТОВ «Хмільницьке») Переверзєва О.А. Дрп 2016 4
11112 Управління витратами підприємства АПК Ковальчук Євгеній Анатолійович Дрп 2016 2
11056 Організаційцно - економічні засади підвищення конкурентоспроможності виробництва зерна (за матеріалами пп «аф «батьківщина» с. стрижавка вінницького району) Машталір М. О. Дрп 2016 1
11055 Розвиток системи мотивацій персоналу сільськогосподарських підприємств Янкова В.О. Дрп 2016 4
11054 Особливості управління прибутком на підприємствах апк Дигас Б.В., Підвальна О.Г. Дрп 2016 2
11053 Розвиток системи мотивацій персоналу сільськогосподарських підприємств Підвальна О.Г., Мойсеєва І.Ю. Дрп 2016 2
11052 Стратегічне планування інноваційного розвитку с/г підприємств Підвальна О.Г., Клименко О. Дрп 2016 4
11001 "Менеджмент і маркетинг у тваринництві" Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0901 «сільське господарство і лісництво», напряму підготовки 6.090102 «технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», фа Кафлевська С.Г. Нп 2016 10
11000 Навчальна програма "Міжнародний маркетинг" для спеціальності 7.03060104 ОКР "Спеціаліст" Фіщук Н.Ю. Нп 2016 1
10999 Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни «Маркетинг» для студентів денної форми навчання рівня підготовки «бакалавр». Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво». Напрям підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика». Мамалига С.В. Мв 2016 2
10979 Управління процесами формування та використання прибутку підприємства апк Коняга Р.М. Дрп 2016 5
10970 Організаційцно - економічні засади розвитку підприємств бурякоцукрового підкомплексу (за матеріалами стов «промінь» с. черепашинці калинівського району) Савчук С. В. Дрп 2016 1
10969 Формування кадрового потенціалу підприємств аграрного сектору економіки (за матеріалами пп «аф «батьківщина») Криворотов Д. В. Дрп 2016 1
10968 Управління фінансовими ресурсами підприємства апк Шаповалюк Т.А. Дрп 2016 8
10967 Управління оборотними активами підприємства апк Козюк В.М. Дрп 2016 2
10949 Особливості менеджменту в сучасних підприємствах в галузі АПК (за матеріалами ТОВ «Агропрогрес В»)» Бибик А.В. Дрп 2016 1
10836 Основи менеджменту: навчальна програма / Напрям підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" Герасименко Ю.В. Нп 2016 2
10818 Методичні рекомендації до практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Маркетингові дослідження» для студентів заочної форми навчання ОКР «спеціаліст» напрямку 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами Логоша Р.В. Мв 2016 1
10817 Програма навчальної дисципліни «Маркетингові дослідження» для студентів заочної навчання ОКР «спеціаліст» напрямку 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування(за видами економічної діяльності)» Логоша Р.В. Нп 2016 2
10781 Управління формуванням капіталу сільськогосподарських підприємств Брицька Оксана Григорівна Дрп 2016 2
10708 Управління кадровим потенціалом сільськогосподарських підприємств Шевчук Андрій Олегович Дрп 2016 2
10707 Управління фінансовими ресурсами підприємств аграрної сфери виробництва Янчук Олексій Валерійович Дрп 2016 4
10650 Операційний менеджмент. Програма дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання Кубай О.Г., Недбалюк О.О. Нп 2016 17
10649 Операційний менеджмент. Методичні вказівки до семінарських і практичних занять студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання Кубай О.Г., Недбалюк О.О. Мв 2016 25
10601 Методичні рекомендації для самостійної роботи аспірантів з навчальної дисципліни «Прикладна інноваційна економіка» для аспірантів спеціальності 051 «Економіка» денної і заочної форм навчання Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гончарук Т.В., Гонтарук Я.В. Мв 2016 2
10600 Методичні рекомендації для виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Прикладна інноваційна економіка» для аспірантів спеціальності 051 «Економіка» денної і заочної форм навчання Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гончарук Т.В., Гонтарук Я.В. Мв 2016 2
10571 Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Стратегічне управління” для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» Дармограй О.В. Мв 2016 8
10500 Ме тодологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності . Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР « Магістр » спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» . Мазур А.Г., Кубай О.Г., Гонтарук Я.В. Мв 2016 0
10499 Ме тодологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності . Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР « Магістр » спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Мазур А.Г., Кубай О.Г., Гонтарук Я.В. Мв 2016 1
10497 Методичні рекомендації щодо підготовки і проведення комплексного державного іспиту за фахом для слухачів перепідготовки окр «спеціаліст» напряму підготовки 0306 «менеджмент» зі спеціальності 7.03060101 «менеджмент організацій і адміністрування (за вида Мельничук О.Ф., Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Самборська О.Ю.,Тітаренко О.М., Германюк Н.В., Герасименко Ю.В., Гонтарук Я.В., Кубыцька І.В. Мв 2016 0
10333 Методичні вказівки для проходження навчальної практики для студентів Центру післядипломної освіти та дорадництва ВНАУ спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організації і адміністрування» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гончарук Т.В., Гонтарук Я.В. Мв 2016 4
10325 Методичні рекомендації до проведення практичних та семінарських занять з дисципліни "Антьикризовий менеджмент аграрних підприємств" для студентів галузі знань 0306 "менеджмент і адміністрування" спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністр Фіщук Н.Ю., Березюк С.В. Мв 2016 0
10159 Управління зовнішньоекономічною діяльністю АПК Вінницької області департамент агропромислового розвитку Вінницької ОДА Янченко О.О. Дрп 2016 1
10158 Управління розвитком харчової промисловості Вінницької області департамент агропромислового розвитку Вінницької ОДА Бурлачук В.В. Дрп 2016 1
10157 Розвиток систем мотивацій персоналу сільськогосподарських підприємств АПНВП «Візит» Ніцпан І.А. Дрп 2016 4
10040 Стратегічне управління. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» ОКР «Бакалавр» Дармограй О.В. Нп 2015 12
9945 Операційний менеджмент. Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання Кубай О.Г., Недбалюк О.О. Мв 2016 4
9944 Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни «Маркетинг» для студентів денної форми навчання рівня підготовки «бакалавр». Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування». Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент» Мамалига С.В. Мв 2016 7
9943 Методичні вказівки до практичних, семінарських занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Менеджмент персоналу» для студентів денної форми навчання напряму підготовки фахівців ОКР «магістр» напрям 8.10010101 «Енергетика сільськогосподарського в Германюк Н.В. Мв 2016 1
9845 нвестиційний менеджмент : Програм а навчальної дисципліни для підгот о вки фахівців за ОКР «спеціаліст » / Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» / 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяль Герасименко Ю.В. Нп 2015 0
9844 Інвестиційний менеджмент : Програм а навчальної дисципліни для підготовки фахівців за ОКР «магістр» / Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» / 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діял Герасименко Ю.В. Нп 2015 7
9842 Корпоративне управління. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», спеціальностей: 8.18010018 «Адміністративний менеджмент», 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльност Кафлевська С.Г. Нп 2015 1
9836 Управління інвестиційними процесами в апк вінницької області департаменту агропромислового розвитку вінницької ода Мазур А.Г., Олійник В.П. Дрп 2015 4
9835 Управління трудовими ресурсами підприємств апк тов «зернопродукт липівка» Мазур А.Г., Загородня Ю.В. Дрп 2015 2
9768 П рограма навчальної дисципліни «Са моменеджмент» для підготовки бакалаврів напряму 6.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» , Підвальна О.Г. Нп 2015 2
9692 Менеджмент організацій. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», спеціальність 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». Фіщук Н.Ю. Нп 2015 1
9681 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» для студентів спеціальностей 8.03060101 “Менеджмент організацій і адмінстрування” та 8.03060104 “Менеджмент ЗЕД” денної та заочної форми на Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Кубай О.Г., Гонтарук Я.В. Мв 2015 4
9680 Управління інноваціями. Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами факультету менеджменту та права напряму підготовки 6.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ” денної і заочної форм навчання Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гончарук Т.В., Гонтарук Я.В. Мв 2015 8
9679 Управління інноваціями. Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами факультету менеджменту 6.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування ” денної і заочної форм навчання Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гончарук Т.В., Гонтарук Я.В. Мв 2015 14
9678 Опорний конспект з дисципліни «Самоменеджмент» для підготовки бакалаврів напряму 6.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». Підвальна О.Г. Окл 2015 5
9185 Навчальна програма дисципліни «Організація управління в екологічній діяльності» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0401 «Природничі науки» напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалан Мазур К.В. Нп 2015 26
9137 Розвиток функції мотивації праці на підприємствах апк Тіщенко М.О. Дрп 2015 3
9074 Управління ефективністю використання активів підприємств АПК Притуляк Микола Володимирович Дрп 2015 3
9045 Управління персоналом підпрємств АПК в умовах конкурентного середовища Новогребелець Олена Анатоліївна Дрп 2015 4
9038 Управління конкурентоспроможністю в малих формах господарювання АПК Гесаль Тетяна Сергіївна Дрп 2015 2
9007 Удосконалення управління фінансовою привабливістю підприємства АПК Антонова Росіна Олексіївна Дрп 2015 4
9006 Особливості управління державних підприємствах в системі АПК (на матеріалах ДП ДГ «Нива») Семчук В.М., Мазур А.Г. Дрп 2015 3
9004 Управління конкурентоспроможністю підприємства на ринку енергетичних культур України Ромашкан Ю.В., Мазур А.Г. Дрп 2015 2
8998 Формування стратегій розвитку організацій Бідула П.М., Мазур А.Г. Дрп 2015 4
8963 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" факультету менеджменту та права з дисципліни "Менеджмент" Мазур К.В. Мв 2015 4
8732 Методологія та організація наукових досліжень програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців окр «магістр» спеціальність 8.03060104 «менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Кубай О.Г., Гонтарук Я.В. Нп 2015 0
8731 Методологія та організація наукових досліжень програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців окр «магістр» спеціальність 8.03060101 «менеджмент організацій і адміністрування» Кубай О.Г., Гонтарук Я.В. Нп 2015 0
8730 Менеджмент підприємств апк методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи для підготовки фахівців окр «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «менеджмент» Кубай О.Г., Герасименко Ю.В. Мв 2015 6
8717 Менеджмент підприємств апк програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців окр «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «менеджмент» Кубай О.Г., Герасименко Ю.В. Нп 2015 5
8702 Методичні вказівки для написання дипломної роботи студентами факультету менеджменту та права спеціальності 8.030601 «Менеджмент організацій і адміністрування» денної та заочної форм форми навчання Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гончарук І.В., Гончарук Т.В., Гонтарук Я.В. Мв 2015 6
8700 Методичні вказівки для написання дипломної роботи студентами факультету менеджменту та права спеціальності 7.030601 «Менеджмент організацій і адміністрування» денної та заочної форм форми навчання Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гончарук І.В., Гончарук Т.В., Гонтарук Я.В. Мв 2015 3
8625 Менеджмент і маркетинг. Методичні вказівки для організації самостійної роботи для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки 8.05050312 «Машини та обладнання сільськогосподарських виробництв», 8.05050313 «Обладнання переробних і харчових виробн Пчелянська Г.О., Недбалюк О.О. Мв 2015 17
8624 Менеджмент_Програма навчальної дисципліни / Спеціальність 7.03050901 «Облік і аудит» (ЦПО) Герасименко Ю, В, Нп 2015 2
8623 Методичні вказівки до практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Організаційна поведінка" для студентів денної форми навчання напряму підготовки фахівців ОКР "бакалавр" напрям 6.030601 "Менеджмент організацій і адмініструв Германюк Н.В. Мв 2015 2
8622 Методичні рекомендації до практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи наукових досліджень" для студентів денної форми навчання напряму підготовки фазівців ОКР "бакалавр" напрям 6.030601 "Менеджмент організацій і адмі Германюк Н.В. Мв 2015 0
8621 Ме тодологія та організація наукових досліджень . Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «Магістр» спеціальність 8.18010005 «Екологічна політика і право» Кубай О.Г., Гонтарук Я.В. Нп 2015 0
8620 Організаційна поведінка. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР "Бакалавр" напрям 6.030601 "Менеджмент організацій і адміністрування". Германюк Н.В. Нп 2015 1
8619 Основи наукових досліджень. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР "Бакалавр" напрям 6.030601 "Менеджмент організацій і адміністрування". Германюк Н.В. Нп 2015 0
8618 Менеджмент: Методичні вказівки до організації СРС / Спеціальність 7.03050901 «Облік і аудит» (ЦПО) Герасименко Юлія Володимирівна Мв 2015 13
8609 Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Самоменеджмент» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” Підвальна О.Г., Мазур К.В Мв 2015 30
8608 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Самоменеджмент» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” факультету менеджменту Підвальна О.Г., Гонтарук Я.В. Мв 2015 34
8579 Методичні рекомендації до практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Маркетинг» для студентів денної форми навчання ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» Логоша Р. В. Мв 2015 25
8578 Програма навчальної дисципліни «Маркетинг» для студентів денної форми навчання ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» Логоша Р.В. Нп 2015 7
8549 Програма навчальної дисципліни "Міжнародний маркетинг" для студентів ОКР "Бакалавр" напряму підготовки 6.030503 "Міжнародна економіка" Фіщук Н.Ю., Березюк С.В. Нп 2015 1
8330 Методичні вказівки для проходження виробничої практики студентами факультету менеджменту та права напряму підготовки 7.030601 “Менеджмент організацій і адмінстрування” денної і заочної форм навчання Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Колесов О.С., Гонтарук Я.В., Мв 2015 8
8329 Методичні вказівки для проходження виробничої практики студентами факультету менеджменту та права напряму підготовки 8.030601 “Менеджмент організацій і адмінстрування” денної і заочної форм навчання Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Колесов О.С., Гонтарук Я.В., Мв 2015 10
8328 Управління інноваціями. Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами факультету менеджменту 6.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування ” денної і заочної форм навчання Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гонтарук Я.В. Мв 2015 9
8327 Управління інноваціями. Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами факультету менеджменту 6.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ” денної і заочної форм навчання Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гонтарук Я.В. Мв 2015 12
8326 Методичні вказівки для проходження виробничої практики студентами факультету менеджменту та права напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент організацій і адмінстрування” денної і заочної форм навчання Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Колесов О.С., Гонтарук Я.В. Мв 2015 7
8325 Навчальна програма дисципліни "Антикризовий менеджмент аграрних підприємств" для студентів спеціальності 8.03060101 "Менеджмент оргацій і адміністрування", 8.03060104 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" ОКР "Магістр" Фіщук Н.Ю., Логоша Р.В., Березюк С.В. Нп 2015 8
8324 Менеджмент організацій. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» /галузь знань 1801 «Специфічні категорії», напрям підготовки 8.18010018 «Адміністративний менеджмент». Фіщук Н.Ю. Нп 2015 0
8187 Менеджмент: Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за ОКР «спеціаліст» / Галузь знань 0304 «Право» / Спеціальність 7.03040101 «Правознавство» Герасименко Ю.В. Нп 2015 1
8186 Інвестиційний менеджмент: Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за ОКР «спеціаліст» / Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» / Спеціальність 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Герасименко Ю.В. Нп 2015 8
8161 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» економічного факультету з дисципліни «Менеджмент». Мазур К.В. , Підвальна О.Г. Мв 2014 5
8160 Навчальна програма дисципліни "Менеджмент" для студентів ОКР "Бакалавр" напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" факультету менеджменту та права Мазур К.В. Нп 2014 43
8159 Операційний менеджмент. Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» факультету менеджменту та права . Кубай О.Г., Недбалюк О.О. Мв 2014 185
8158 Навчальна програма дисципліни "Основи управління в екологічній діяльності" для студентів ОКР "Магістр" напряму підготовки 8.18010005 "Екологічна політика і право" агрономічного факультету Мазур К.В. Нп 2014 2
8141 Навчальна програма дисципліни "Управління природоохороною діяльністю" для студентіа ОКР МАгістр напряму підготовки 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" факультету менеджменту та права Мазур К.В. Нп 2014 17
8140 Програма навчальної дисципліни «Маркетинг» для студентів денної форми навчання рівня підготовки «бакалавр» напрямів 6.030502«Економічна кібернетика», 6.030503 “Міжнародна економіка”, 6.030509 «Облік і аудит» Логоша Р.В. Нп 2014 105
8139 Методичні рекомендації до практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Маркетинг» для студентів денної форми навчання рівня підготовки «бакалавр» напрямів 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030503 “Міжнародна економіка”, Логоша Р.В. Мв 2014 229
8092 Менеджмент персоналу: Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за ОКР «магістр» / Галузь знань 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва» / Спеціальність 8.10010101 «Енергетика сільськогосподарського виробництва» Герасименко Ю.В. Нп 2014 14
8091 Інвестиційний менеджмент: методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни / Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» / Спеціальність 7(8).03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Герасименко Ю.В. Мв 2014 35
8090 Інвестиційний менеджмент: Програма навчальної дисципліни для підготовки за ОКР «магістр» / Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» / 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Герасименко Ю.В. Нп 2014 33
7763 Програма навчальної дисципліни "Міжнародний маркетинг" Галузь знань 0306 Менеджмент та адміністрування напрям підготовки 030601 Менеджмент, спеціальність 8.03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Фіщук Н.Ю,, Фіщук Б.П. Нп 2014 1
7762 Менеджмент і маркетинг. Методичні вказівки для практичних занять та організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання напрямів підготовки 8.05050312 «Машини та обладнання сільськогосподарських виробництв», 8.05050313 «Обладнання переробни Пчелянська Г.О., Недбалюк О.О. Мв 2014 3
7761 Управління коменрційною діяльністю. Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи для студентів заочної форми навчання факультету менеджменту напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.03060104 «Менеджмент зовніш Пчелянська Г.О., Недбалюк О.О. Мв 2014 5
7616 Стратегічне управління. Програма навчальної дисципліни галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», професійне спрямування «Менеджмент організацій і аміністрування», освітньо - кваліфікаційний рівень – бак Фищуком Б.П. Нп 2014 1
7615 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни “Стратегічне управління ” для студентів факультету менеджменту галузі знань 0306 “Менеджмент і адміністрування” напряму 6.030301 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент органі Фищук Б.П., Фіщук Н.Ю. Мв 2014 4
7560 Програма навчальної дисципліни "Міжнародний маркетинг" Галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" спеціальність 8.03060 101 "Менеджмент організацій та адміністрування" Фіщук Н.Ю., Фищук Б.П. Нп 2014 5
7474 Менеджмент організацій. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» /галузь знань 1801 «Специфічні категорії», напрям підготовки 8.18010018 «Адміністративний менеджмент». Фіщук Н.Ю., Фищук Б.П. Нп 2014 1
7301 Програма комплексного державного іспиту галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організації і адміністрування» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» Ціхановська В.М., Фіщук Н.Ю. Пкд 2013 0
7299 Менеджмент організацій. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» /галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» / напрям підготовки 7.03060101 «Менеджмент організації і адміністрування (за видам Фіщук Н.Ю., Фищук Б.П. Нп 2013 0
7298 Основи менеджменту: методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» Інституту післядипломної освіти та дорадництва / Герасименко Ю.В Мв 2013 1
7293 Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» ОКР «Спеціаліст» за професійним спрямуванням «Менеджмент організації і адміністрування (за видами е Ціхановська В. М., Фіщук Н.Ю., Герасименко Ю.В. Мв 2013 2
6366 PRODUCT PLACEMENT: ефективність використання нового виду рекламоносія О. С. Колесов, О. О. Недбалюк, К. І. Алексеєнко С 2011 79
6334 Напрями формування та розвитку інноваційної політики сучасних підприємств О. А. Поліщук С 2010 71
6285 Вплив глобальних ризиків на економічний розвиток А. В. Томаш, Н. А. Потапова, О. В. Клочко С 2010 83
6284 Теоретичні аспекти менеджменту трудового потенціалу агроформувань О. Л. Матвієнко С 2010 74
6277 Соціально-економічна складова еколого-інноваційної системи управління сільськогосподарських підприємств в Україні В. А. Фостолович С 2012 64
6270 Організаційно-економічний механізм управління підприємством молочної промисловості С. С. Савіна С 2012 405
6268 Таргет-костінг та кайзен-костінг як інструменти оптимізації витрат у системі стратегічного управління М. А. Проданчук С 2012 159
6237 Системний підхід як основа управління інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств Н. В. Поліщук, О. Л. Мусієнко С 2012 120
6231 Вплив фактора корпоративного конфлікту на розвиток сільськогосподарських підприємств та місцевих громад О. В. Мороз, О. В. Лазарчук С 2012 70
6222 Концепція організаційного розвитку підприємств в контексті стратегічних трансформацій А. А. Дюк С 2012 93
6218 Філософія «вживлення» морально-етичних цінностей у підприємницьку діяльність Ю. В. Герасименко, А. О. Чичуга С 2012 73
6216 Моделі і методи управління інноваційним розвитком агропромислового виробництва І. І. Бурденюк, І. І. Черняк С 2012 116
6197 Шляхи запобігання ризику відмивання доходів неприбутковими організаціями О. А. Поліщук, В. П. Костенко С 2012 53
6187 Брендинг як фактор підвищення конкурентоспроможності продукції С. В. Мамалига, Н. В. Волинець С 2012 110
6183 Сучасні підходи до страгегічного управління розвитком підприємства в умовах господарювання О. С. Колесов, А. В. Вацьківська С 2012 131
6171 Управління земельними взаємовідносинами в системі менеджменту АПК регіону О. В. Маколкіна С 2012 61
6160 Екологічний менеджмент підприємства за допомогою програмного забезпечення CA ECOSOFTWARE О. І. Черняк, О. С. Слєпцова С 2012 44
6086 Навчальна програма дисципліни “ Організація праці менеджера” для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрям підготовки 0306 – «Менеджмент і адміністрування» спеціальність 6.030601 – «Менеджмент» Підвальна О.Г. Нп 2013 1
6085 Наскрізна програма практичної підготовки фахівців галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент», 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», Мазур А.Г., . Ціхановська В.М., Колесов О.С., Кафлевська С.Г., Потапова Н.А., Мазур К.В. Нп 2013 4
6084 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Організація праці менеджера» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” факультету менеджменту Підвальна О.Г., Мазур К.В. Мв 2013 2
6083 Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Організація праці менеджера» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” факультету менеджменту Підвальна О.Г., Мазур К.В., Колесник Т.В. Мв 2013 1
6082 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент» для студентів факультету менеджменту освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 06.030601 “Менеджмент” Мазур А.Г., Мазур К.В. Мв 2013 3
6020 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень” для студентів факультету менеджменту спеціальності 7.03060101 “Менеджмент організацій і адмінстрування” денної форми навчання Колесов О.С., Гонтарук Я.В. Мв 2013 0
6018 Управління проектами: методичні вказівки до організації проведення практичних занять (семінарів) студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» / Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування». Герасименко Ю.В Мв 2013 1
5972 Менеджмент і маркетинг. Методичні вказівки для практичних занять та організації самостійної роботи для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки 7.05050312 «Машини та обладнання сільськогосподарських виробництв», 7.05050313 «Обладнання перероб Пчелянська Г.О., Недбалюк О.О. Мв 2013 2
5971 Управління проектами: методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» Герасименко Ю.В. Мв 2013 0
5966 Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни: «Маркетинг готельного та ресторанного господарства» для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму 6.140101 "Готельно-ресторанна справа» Мазур А.Г., Гонтарук Я.В. Мв 2013 0
5809 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни “Стратегічне управління ” для студентів факультету менеджменту спеціальності 6.03060101 “Менеджмент організацій і адмінстрування” денної форми навчання Фіщук Н.Ю., Фищук Б.П. Мв 2013 0
5808 . Менеджмент організацій. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни “Менеджмент організацій” для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» спеціалізації «Мен Фіщук Н.Ю., Фищук Б.П., Мазур К.В. Мв 2013 2
5807 Менеджмент і маркетинг. Методичні вказівки для практичних занять та організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання напрямів підготовки 7.05050312 «Машини та обладнання сільськогосподарських виробництв», 7.05050313 «Обладнання переробн Пчелянська Г.О., Недбалюк О.О Мв 2013 4
5806 «Управління комерційною діяльністю» Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» Мазур А.Г., Пчелянська Г.О. Нп 2013 4
5805 Управління комерційною діяльністю. Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» денної форми навчання Мазур А.Г., Пчелянська Г.О. Мв 2013 7
5804 Менеджмент персоналу: Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» / Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» / Напрям підготовки 8.03050901 «Облік і аудит». Герасименко Ю.В. Нп 2013 1
5803 Основи менеджменту: Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» / Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» / Напрям підготовки 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами Герасименко Ю.В. Нп 2013 1
5802 Менеджмент: Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» / Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» / Напрям підготовки 8.03050901 «Облік і аудит». Герасименко Ю.В. Нп 2013 25
5800 Управління ресурсним потенціалом підприємства Мазур А.Г., Шаманська О.І. М 2013 1
5678 Навчальний посібник. "Економіка природокорис" Мазур А.Г., Власенко І.В., В.М. Ціхановська Нп 2013 2
5527 Фінансовий менеджмент. Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами факультету менеджменту спеціальності 7.03060101 “Менеджмент організацій і адмінстрування” денної і заочної форм навчання Мазур А.Г., Ціхановська В.М., Кубай О.Г., Гонтарук Я.В. Мв 2012 7
5521 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Маркетинг» для студентів денної форми навчання Шаманська О.І. Мв 2012 0
5520 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студента з дисципліни «Маркетинг» для студентів денної форми навчання Шаманська О.І. Мв 2012 0
5508 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни “Менеджмент організацій ” для студентів факультету менеджменту спеціальності 7.03060101 “Менеджмент організацій і адмінстрування” денної форми навчання Фіщук Н.Ю., ас. Гонтарук Я.В. Мв 2012 1
5442 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студента з дисципліни «Управління якістю» для студентів денної форми навчання спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» Шаманська О.І. Мв 2012 9
5441 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Управління якістю» для студентів денної форми навчання Шаманська О.І. Мв 2012 6
5418 Інвестиційний менеджмент: Методичні вказівки з виконання розрахункових завдань для підготовки фахівців освітньо- кваліфікаційного рівня «спеціаліст» і «магістр» / Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування». Герасименко Ю.В. Мв 2012 0
5411 Менеджмент організацій і адміністрування в АПК»: Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціалістів» / Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» / Напрям підготовки 7.03060101 «Менеджмент організаці Герасименко Ю.В. Нп 2012 1
5200 Pr management for business success or failure  Voit V.V. С 2012 26
5197 Influence of advertising on society  Hryshyna A.S. Тд 2012 23
5196 Risk management as an integral part of entrepreneurship  Chaika R.V. Тд 2012 17
5195 Strategic management  Bazalytska A.V. Тд 2012 19
5191 The significance of sife actievitiesfor students’ environment  Strelkov I.P.,  Avgustinov S.V. Тд 2012 11
5185 Studying speech delivery by future managers  Nasonova N.A.,  Rudzyk O.S. Тд 2012 18
5169 Мodern leadership styles  Dovhan L.I,  Polischuk Н.M. Тд 2012 35
5168 Human resource management in international business  Dovhan L.І.,  Korol V.M. Тд 2012 24
4617 Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни “Основи менеджменту” для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», професійне спрямування “Менеджмент організацій і адміністрування” заочної форми навчання Фіщук Н.Ю., Фіщук Б.П., Дармограй О.В. Мв 2012 3
4487 Екологічний менеджмент і аудит Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 8.070801 «Екологія і охорона навколишнього середовища» Фищук Б.П. Мв 2012 1
4362 Методичні рекомендації до проведення практичних та семінарських занять по дисципліні «Міжнародний менеджмент» для студентів освітньо - кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.030 50 901 "Облік і аудит" денної форми навчання Фіщук Н.Ю. Мв 2012 0
4268 Методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни “Аграрний менеджмент” спеціальності „Агрономія” 8.130102 денної форми навчання Мазур А.Г., Фіщук Б.П., Фіщук Н.Ю., Чорний Г.М. Мв 2012 0
4265 Операційний менеджмент. Методичні вказівки до семінарських і практичних занять студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання Колесов О.С., Недбалюк О.О. Мв 2012 1
4264 «Операційний менеджмент» Програма дисципілни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання Колесов О.С., Недбалюк О.О. Нп 2012 1
4263 Стратегічний менеджмент. Програма навчальної дисципліни для студентів освітньо кваліфікаційних рівня магістр спеціальностей 8.050201 «Менеджмент організацій», 8.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” Фіщуком Б.П. Нп 2012 1
4262 Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Стратегічне управління” Фіщук Б.П., Пчелянська Г.О., Дармограй О.В. Мв 2012 3
4261 Операційний менеджмент. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної форми навчання Колесов О.С., Недбалюк О.О. Мв 2012 1
4123 Система екологічного менеджменту – важлива складова системи управління сільськогосподарськими підприємствами в умовах дії нового Податкового кодексу В. А. Фостолович, О. Гродецький С 2012 13
4122 Системи екологічного менеджменту в птахівництві та необхідність її впровадження у загальну систему управління сільськогосподарським підприємством В. А. Фостолович, С. Рибак С 2012 23
4007 Маркетингове планування в діяльності підприємства В. М. Полеся, О. А. Качур С 2012 25
3976 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» для студентів заочної форми навчання Герасименко Ю.В., Пчелянська Г.О. Мв 2012 19
3790 Інвестиційний менеджмент. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни для студентів факультету менеджменту заочної форми навчання Пчелянська Г.О., Герасименко Ю.В. Мв 2011 6
3771 Менеджмент та маркетинг. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «Магістр» напряму підготовки 09.02 – інженерна механіка Мазур А.Г., Пчелянська Г.О., Колесов О.С. Рп 2011 2
3770 вестиційний менеджмент. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни для студентів факультету менеджменту заочної форми навчання Пчелянська Г.О., Герасименко Ю.В. Мв 2011 4
3633 Історія та деякі відомості про PENNSTATE UNIVERSITY та систему підготовки спеціалістів для сільського господарства Н. Ю. Фіщук С 2011 47
3614 Прояви опортунізму в сучасному аграрному секторі України та особливості їх державного регулювання О. В. Мороз, М. М. Карачина, В. М. Семцов С 2011 77
3593 Маркетинг органічної продукції С. В. Мамалига С 2011 59
3470 Основні проблеми управління розвитком соціально-економічних систем у Вінницькій області В. Ю. Пугач, С. В. Пугач С 2011 29
3330 Розроблення схеми мотивації як елементу системи управління персоналом у випробувальних та вимірювальних лабораторіях згідно вимог стандарту ДСТУ ISO 17025:2006 Є. В. Новожилова, Л. С. Старжинська С 2011 81
3121 Аналіз інвестиційних проектів оновлення основних засобів підприємств АПК О. В. Бондаренко, Г. М. Ковальчук С 2011 31
3119 Моделювання духовних категорій малого та середнього бізнесу в АПК В. М. Лисогор С 2011 47
3049 Формування системи менеджменту персоналом на підприємствах АПК О. Л. Матвієнко, Т. Г. Гапчак С 2011 35
3014 Маркетингова стратегія розвитку підприємства І. С. Воронецька, Т. І. Чорнопищук С 2011 39
2965 Особливості формування оперативної інформації для управління сільськогосподарським підприємством О. О. Бортнікова С 2011 39
2945 Використання матриці спрямованої політики (модель shell/dpm) при формування стратегії розвитку акціонерного товариства О. О. Прутська, І. С. Воронецька С 2011 67
2880 Источники формирования ресурсов для воспроизводства основных фондов В. В. Прадун С 2011 30
2870 Комплексна концепція фінансового менеджменту підприємства на основі технологій бюджетування Л. О. Чорна С 2011 35
2831 Розвиток iнновацiйних територiальних структур як важливої складової української iнновацiйної системи О. О. Мільченко С 2011 40
2813 Реклама в маркетингових програмах сільськогосподарських підприємств А. В. Дода С 2011 69
2806 Сучасні підходи до оцінки ефективності управління виробничим підприємством в АПК І. О. Василишина, Г. О. Пчелянська С 2011 101
2805 Проблеми управління маркетингом на регіональному ринку продовольства М. А. Донець, О. С. Колесов С 2011 69
2803 Інноваційна стратегія аграрних підприємств в сучасних умовах господарювання А. Д. Борейко, С. В. Козловський С 2011 111
2770 Тенденції та перспективи розвитку лізингу в Україні на сьогоднішній день Ю. Войтова, Г. О. Пчелянська С 2011 54
2767 Сучасна структура суб’єктів регіонального управління В. В. Якимчук, А. Г. Мазур С 2011 61
2766 Формування ефективної стратегії економії витрат підприємства Т. А. Сапун, А. Г. Мазур С 2011 78
2752 Сутність і значення фінансового менеджменту в системі корпоративного управління В. І. Петлюк, Н. Ю. Фіщук С 2011 86
2739 Інвестиційні ресурси та ефективність їх використання у Вінницькій області Л. С. Ковтун, Н. Ю. Фіщук С 2011 45
2735 Теоретичні основи антикризового фінансового управління І. О. Золоташко, К. В. Мазур С 2011 174
2734 Еспортний потенціал ринку зерна Вінницької області Я. В. Гонтарук, Н. Ю. Фіщук С 2011 46
2729 Соціально-економічна сутність кадрової політики підприємства К. П. Тяннікова, С. В. Березюк С 2011 101
2722 Сутність управління оборотними активами підприємства О. С. Музичка, О. С. Козловський С 2011 451
2721 Роль фінансової стійкості підприємств в сучасному менеджменті К. М. Кичук, С. В. Козловський С 2011 57
2719 Портрет сучасного керівника Б. Б. Кущинський, Г. О. Пчелянська С 2011 51
2716 Антикризове управління підприємством Т. В. Коржук, В. М. Ціхановська С 2011 94
2714 Особливості управління ризиками в сучасних економічних умовах С. В. Чиж, С. В. Козловський С 2011 57
2701 Роль ринку рекламних послуг в Україні і світі К. І. Алексеєнко, А. А. Брояка С 2011 64
2700 Формування та діяльність акціонерних товариств в Україні Л. О. Пура, О. П. Скорук С 2011 54
2691 Вдосконалення організації виробництва зерна в сільськогосподарських підприємствах О. М. Заєць, О. П. Скорук С 2011 66
2690 Концептуальні засади управління платоспроможністю підприємства В. В. Мотичко, С. В. Козловський С 2011 503
2689 Стратегія розвитку маркетингу підприємства в умовах економічної нестабільності О. В. Коцюруба, С. В. Козловський С 2011 62
2688 Класифікація прибутку підприємства:напрями вдосконалення В. В. Буран, С. В. Козловський С 2011 204
2687 Управління витратами в аграрному підприємстві та обгрунтування їх раціонального рівня О. О. Бондар, О. С. Колесов С 2011 67
2686 Сутність системи маркетингу на ринку хлібопродуктів А. В. Луценко, А. Г. Мазур С 2011 118
2685 Маркетингова діяльність на регіональному ринку продовольства Т. Г. Кіфа, О. О. Мороз С 2011 59
2684 Сучасні аспекти управління створенням конкурентних переваг І. П. Цвик, В. М. Лисогор С 2011 101
2683 Формування сучасної інформаційної системи управління на підприємстві А. І. Янковська, В. М. Лисогор С 2011 64
2682 Активізація інноваційної діяльності в процесі інтенсивного розвитку підприємства М. М. Кахно, А. Г. Мазур С 2011 46
2680 Компонентна структура продовольчого ринку та оцінка її оптимальності Д. І. Мадей, А. Г. Мазур С 2011 85
2677 Принципи адаптації регіональних структур до вимог ринкової економіки Є. П. Непомнящий, А. Г. Мазур С 2011 94
2676 Обґрунтування сутності та змісту регіонального управління О. В. Гуменюк, Я. М. Мартинюк, А. Г. Мазур С 2011 46
2675 Напрямки підвищення ефективності використання трудового потенціалу в сільській місцевості Н. М. Салтан, А. Г. Мазур С 2011 45
2674 Вінницька товарна універсальна біржа, як невід"ємний елемент біржового ринку Вінницької області Ю. В. Бережна, Н. Ю, Фіщук С 2011 52
2673 Інвестиційна привабливість аграрного виробництва регіону Н. І. Малярчук, Н. Ю. Фіщук С 2011 66
2664 Бенчмаркінг і бізнес-розвідка як складові інформаційного забезпечення ведення бізнесу М. В. Ходацька, С. В. Мамалига С 2011 61
2657 Напрями вдосконалення ефективності управлінської праці О. В. Поляруш, К. В. Мазур С 2011 240
2656 Формування механізму оновлення та покращення використання основних фондів підприємств В. І. Петлюк, О. С. Колесов С 2011 300
2639 Івестування людського капіталу як фактор економічного зростання АПК Л. С. Ковтун, К. В. Мазур С 2011 91
2638 Інноваційний механізм підвищення інвестиційного клімату в Україні О. А. Гуцаленко, С. В. Козловський С 2011 34
2633 Антикризовий менеджмент на сільськогосподарських підприємствах України А. Д. Борейко, С. В. Козловський С 2011 85
2632 Державне регулювання антикризових процесів в корпоративному секторі І. В. Бондар, К. В. Мазур С 2011 86
2631 Конкурентоспроможність персоналу сучасних аграрних підприємств К. Г. Бабюк, Б. П. Фіщук С 2011 112
2627 Фінансово-економічна стійкість аграрних підприємств України та їх державна підтримка в умовах кризи В. В. Керпань, О. Г. Кубай С 2011 66
2617 Інвестиційна діяльність Вінницької області на сучасному етапі економічного розвитку О. О. Мудренко, С. В. Козловський С 2011 210
2614 Менеджмент підприємства в кризових ситуаціях О. О. Бондар, К. В. Мазур С 2011 251
2602 Упаковка товару: значення та вплив на споживача Н. Л. Федчишина, С. В. Мамалига С 2011 74
2597 Особливості розвитку та проблеми менеджменту на сучасному етапі становлення ринкової економіки в Україні В. П. Тетерук, К. В. Мазур С 2011 71
2595 Формування образу ідеального управлінця Л. М. Поліщук, К. В. Мазур С 2011 67
2594 Агропромисловий комплекс Вінницької області Я. М. Мартинюк, Н. Ю. Фіщук С 2011 213
2592 Рекламний креатив в Україні А. Янковська, В. М. Бондаренко С 2011 86
2591 Сучасний український менеджер: яким він повинен бути? В. О. Андрусенко, Ю. В. Герасименко С 2011 175
2331 Навчально-методичний посібник спеціальності 6.050200 «Менеджмент організації» для студентів денної форми навчання з курсу «Управління персоналом» Поліщук О.Ю., Фіщук Н.Ю., Нп 2010 0
2328 Інвестиційний менеджмент. Тимчасова програма навчальної дисципліни для студентів факультету менеджменту денної та заочної форми навчання Герасименко Ю.В., Пчелянська Г.О. Тп 2010 0
2317 Інвестиційний менеджмент. Методичні вказівки і тематика курсових робіт для студентів факультету менеджменту денної та заочної форми навчання Мазур А.Г., Герасименко Ю.В., Пчелянська Г.О. Тп 2010 0
2247 Фінансово-економічне регулювання підприємств АПК Я. М. Кубич, А. Г. Мазур С 2010 69
2246 Управління лізинговими операціями на підприємствах О. О. Волинець, А. Г. Мазур С 2010 65
2245 Підвищення конкурентоспроможності агропромислових підприємств на зовнішньому ринку Л. С. Довгалюк, О. С. Колесов С 2010 47
2244 Сучасні аспекти управління запасами в сучасних умовах О. П. Дем"янчук, О. С. Колесов С 2010 42
2243 CASE-STUDY як форма інтерактивного вивчення студентами менеджменту В. В. Федченко, К. В. Мазур С 2010 58
2242 Раціональне використання часу менеджера І. В. Демченко, Ю. В. Герасименко С 2010 382
2240 Імідж ділової жінки Л. О. Пура, Ю. В. Герасименко С 2010 60
2239 Коучинг як стиль управління організацією А. Д. Борейко, Ю. В. Герасименко С 2010 542
2237 Сила переконання в менеджменті Ю. Ю. Грох, Ю. В. Герасименко С 2010 76
2236 Філософія успіху менеджера О. О. Кобзар, Ю. В. Герасименко С 2010 91
2235 Творчість в організації О. О. Мудренко Ю. В. Герасименко С 2010 60
2234 Біологічні основи харизматичного лідера О. О. Мудренко, Ю. В. Герасименко С 2010 26
2232 Біологічні основи харизматичного лідера І. Г. Кучній, Ю. В. Герасименко С 2010 49
2231 Невербальні засоби ділового спілкування В. О. Наборська, Ю. В. Герасименко С 2010 72
2229 Особливості управління персоналом в ринковій економіці П. Д. Мельник, К. В. Мазур С 2010 117
2228 Етикет встановлення контакту при діловій бесіді О. М. Рудик Ю. В. Герасименко С 2010 70
2225 Причини та наслідки стресу. Керування стресом О. В. Сирота, К. В. Мазур С 2010 81
2224 Розвиток менеджменту та маркетингу в діяльності підприємств Л. В. Гуцол, А. Л. Правдюк С 2010 165
2220 Управлінська діяльність менеджера в ринковій економіці О. М. Заєць, Ю. В. Герасименко С 2010 59
2211 Стан ринку Інтернет-реклами в Україні Т. І. Бельдій, Т. В. Бондаренко С 2010 28
2205 Проблеми мотивації праці в підприємствах АПК Л. Л. Ратушняк, О. С. Колесов С 2010 48
2202 Сучасні методи становлення ділових взаємовідносин в апараті управління М. А. Жарук, Ю. В. Герасименко С 2010 42
2043 Аграрний менеджмент. Методичні вказівки і тематика курсових проектів для магістрів факультету менеджменту денної і заочної форми навчання Фіщук Н.Ю., Фіщук Б.П., Пчелянська Г.О., Поліщук О.Ю. Мв 2010 0
2039 Аграрний менеджмент. Методичні вказівки і тематика курсових проектів для магістрів факультету менеджменту денної і заочної форми навчання Фіщук Н.Ю., Фіщук Б.П., Пчелянська Г.О., Поліщук О.Ю. Мв 2010 0
1945 Тимчасова програма. навчальної дисципліни «Міжнародний менеджмент» для підготовки магістрів за спеціальністю 8.050106 «Облік і аудит» Мороз О.О. Тп 2007 0
1941 Тимчасова програма навчальної дисципліни «Корпоративне управління» для підготовки магістрів за спеціальністю 8.050201 «Менеджмент організацій» Мороз О.В. Тп 2007 0
1930 Методичні вказівки до проходження фахового стажування з менеджменту організацій для магістрів факультету менеджменту спеціальність 8.050201 “Менеджмент організацій” Мазур А.Г., Фіщук Н.Ю., Фіщук Б.П. Мв 2008 0
1927 Основи менеджменту. Методичні вказівки до виконання розрахункових завдань студентів зі спеціальності 6.050.201 "Менеджмент організацій" Мазур К.В., Герасименко Ю.В. Мв 2008 1
1924 Методичні вказівки до проведення практичних занять (семінарів) з дисципліни “Основи менеджменту” Мазур К.В, , Герасименко Ю.В, Мв 2007 1
1858 Вдосконалення структури джерел формування коштів підприємствами АПК С. В. Мамалига С 2010 74
1823 Realization of tne personality oriented approach in education of future specialist-agrarian N. A. Lebedeva С 2010 58
1670 Кадрова політика як фактор утримання конкурентоспроможності аграрних підприємств В. М. Кошельник С 2010 249
1662 Потенціал промислового садівництва Вінниччини і напрями його ефективного використання К. В. Мазур С 2010 54
1655 Вдосконалення адміністративно-територіального устрою як напрямок реформування управління в регіонах О. Г. Кубай С 2010 85
1654 Адаптація управління сільськогосподарським підприємством в умовах ринку С. А. Кравченко С 2010 98
1651 Аналіз системи управління інвестиційними процесами в АПК Вінницької області Ю. В. Герасименко С 2010 93
1605 Операційний менеджмент. Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами факультету менеджменту напряму підготовки 6.050200 «Менеджмент організацій» денної і заочної форм навчання Колесов О.С., Недбалюк О.О. Мв 2010 1
1599 Менеджмент організацій. Методичні вказівки і тематика курсової роботи для студентів факультету менеджменту денної форми навчання Фіщук Н.Ю., Фіщук Б.П., Пчелянська Г.О. Мв 2010 0
1570 Менеджмент організацій. Методичні вказівки і тематика курсової роботи для студентів факультету менеджменту денної форми навчання Фіщук Н.Ю., Фіщук Б.П., Пчелянська Г.О. Мв 2010 0
1402 Менеджмент організацій. Методичні вказівки і тематика курсових проектів для студентів факультету менеджменту денної і заочної форми навчання Фіщук Н.Ю., Фіщук Б.П., Пчелянська Г.О. Мв 2008 0
1399 Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Менеджмент організацій” Фіщук Н.Ю., Фіщук Б.П., Пчелянська Г.О. Мв 2008 1
1324 Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів факультету менеджменту напряму підготовки: 7.050.201, 8.050.201 «Менеджмент» (спеціальність «Менеджмент організацій») денної форми навчання Ціхановська В.М. Мв 2010 0
1308 Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів факультету менеджменту напряму підготовки 7.050.201«Менеджмент» (спеціальність «Менеджмент організацій»), заочної форми навчання Ціхановська В.М. Мв 2010 0
1293 Інноваційний менеджмент: Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи для студентів факультету менеджменту заочної форми навчання Мазур А.Г., Лисогор В.М., Поліщук О.А. Мв 2009 2
1193 Програма комплексного державного екзамену на присвоєння кваліфікації «бакалавр з менеджменту» Мазур А.Г., Кафлевська С.Г., Бойко Ю.М., Колесов О.С. Тп 2009 0
1159 Фінансовий менеджмент Г.М. Калетнік, В.М. Ціхановська Нп 2008 22
1122 Основи економіки та менеджменту. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни для підготовки фахівців освітньо- кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Березюк С.В., Воронецька І.С., Пронько Л.М., Гуцол Н.В., Колесник Т.В. Мв 2009 0
686 Методичні вказівки до виконання дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційними рівнями „Спеціаліст” і „Ма-гістр” спеціальності 7(8).050201 “Менеджмент організацій”. Мазур А.Г., Кафлефська С.Г., Потапова Н.А., Мельничук О.Ф., Чорнопищук Т.І., Козловський С.В., Сегеда С.А., Колесов О.С., Гель А.П., Спірін А.В., Омельянов О.М. Мв 2008 0
536 Управління персоналом. Методичні вказівки до семінарських занять. Мазур А.Г., Дмитрук Н.В. Мв 2007 0
489 Методичні вказівки до проходження навчальної практики з менеджменту організацій. Бондаренко В.М. Мв 2007 0
487 Економіка і організація аграрного сервісу. Методичні вказівки по вивченню дисципліни та організації самостійної роботи магістрів агрономічного факультету. Недбалюк О.П. Мв 2007 0
486 Планування діяльності підприємств: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів. Недбалюк О.П. Мв 2007 0
485 Планування діяльності підприємств: Методичні вказівк для самостійної роботи студентів. Недбалюк О.П. Мв 2006 0
484 Методичні вказівки для самостійної та індивідуальні завдання для студентів заочного відділення з дисципліни “Планування діяльності підприємств”. Недбалюк О.П. Мв 2006 0
483 Робоча програма виробничої практики з дисципліни «Стратегічне планування». Недбалюк О.П. Рп 2006 0
305 Робоча програма практики з ПДП, ОМ, УП та ІСМ. Мазур А.Г., Колесов О.С., Новицький М.О., Кафлевська С.Г., Полеся В.М., Качуровський В.Є. Рп 2006 1
304 Діловий протокол та ведення переговорів. Методичні вказівки до вивчення дисципліни. Фіщук Н.Ю., Дмитрук Н.В. Мв 2006 0
303 Програма науково-виробничої практики магістрантів. Мазур А.Г., Козловський С.В. Нп 2006 0
302 Менеджмент зовнішньоекономічної ліяльності. Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи, для практичних занять. Фіщук Н.Ю., Фіщук Б.П., Дмитрук Н.В. Мв 2006 0
300 Методичні вказівки до виконання дипломних робіт (проектів). Мазур А.Г., Мазур К.В., Фіщук Н.Ю., Андрощук Н.А., Кафлевська С.Г., Недбалюк О.П., Мельничук О.Ф., Омельянов О.М., Чорнопищук Т.І. Мв 2006 0
299 Державне регулювання економіки. Методичні вказівки до практичних занять. Мазур А.Г., Кубай О.Г. Мв 2006 17


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska