The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

������������������������ ������������

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
24898 Формализация колебательного движения сыпучей дискретной среды в колеблющейся емкости Цуркан О. В., Ковбаса В. П. Тд 2018 189
24897 Перпективи використання в сільськогосподарському виробництві вібраційного поля при розділенні неоднорідних систем Цуркан О. В., Омельянов О. М. Тд 2018 299
24556 Вібраційна конвеєрна сушарка (Пат. на корисну модель № 140945) Цуркан О. В., Присяжнюк Д. В., Гудзенко Н. М., Сєріков А. В. Пнк 2020 281
24555 Перевірка адекватності математичної моделі розповсюдження озону у шарі зерна при його сушінні Цуркан О. В., Присяжнюк Д. В., Спірін А. В. Тд 2019 151
24554 Determination of the kinetics of the process of pumpkin seeds vibrational convective drying = Визначення кінетики процесу коливального конвективного сушіння гарбузового насіння Kaletnik G., Tsurkan O., Rimar T., Stanislavchuk O. СSc 2020 211
24553 Економічна ефективність використання віброозонуючої сушарки в технологічному процесі сушіння зерна Янович В. П., Цуркан О. В., Присяжнюк Д. В. Тд 2018 365
24552 Проблеми та перспективи розвитку сучасного агросервісу Цуркан О. В., Сандуляк А. М. Тд 2018 316
22163 Обґрунтування параметрів вібраційного змішувача сипких компонентів Ніколіца В.О. Дрп 2019 5
21949 Обґрунтування параметрів вібраційної установки для сушіння гранульованих матеріалів Фіщенко А.В. Дрп 2019 2
21754 Інтенсифікація технологічного процесу сепарації зерна Вовк Станіслав Олексійович Дрп 2019 4
21724 Дослідження кінетики вібраційного сушіння Юр’єв В.Б. Дрп 2019 2
21723 Дослідження процесу фільтраційного зневоложення матеріалів Чумаченко В.І. Дрп 2019 2
21722 Обґрунтування параметрів і режимів роботи вібраційної дробарки зернових матеріалів Верзун А.А. Дрп 2019 2
21721 Дослідження процесу обробки насіннєвого матеріалу озоном Кравець Д.М. Дрп 2019 2
21720 Дослідження процесу змішування біомаси у машині віброімпелерного типу Цуркан А.О. Дрп 2019 9
18708 Обгрунтування параметрів роботи сушарки при використанні сонячної енергії Гаврилюк Р.Р. Дрп 2018 1
18197 Дослідження процесу класифікації сипких матеріалів у сепараторі гіраційного типу Іщук О.М. Дрп 2018 1
18154 Розробка та обґрунтування параметрів роботи вібраційної машини конусного типу для сепарації сої Піліпчук О.С. Дрп 2018 1
18126 Дослідження процесу роботи вібраційного сепаратора сипких мас. Гончарук О.В. Дрп 2018 5
17844 Дослідження енергоефективного вібраційного змішувача Денисюк Ігор Леонідович Дрп 2018 3
17843 Дослідження процесу та обладнання для очищення зерна Передрій Артем Ігорович Дрп 2018 7
17842 Обгрунтування параметрів роботи біогазової установки Кожухар Богдан Олексійович Дрп 2018 8
17841 Дослідження якості процесу змішування у вібраційній машині Литвенюк Богдан Олегович Дрп 2018 4


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska