The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

������������������ ������������������ ���� ����������������������������

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
32421 Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг в сучасних умовах Топольницького А.М. Дрп 2022 5
32058 Підвищення якості надання послуг автомобільного транспорту з метою захисту прав споживачів Затайдук К.Ю. Дрп 2022 3
32043 Оцінка вартості та управління основними засобами на укрзалізниці Вовк А.В. Дрп 2022 2
32010 Оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його стабілізації Лукіяненко Р.О. Дрп 2022 9
31798 Напрями підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств в євроінтеграційних умовах Вікторія Колішко Дрп 2022 7
31731 Determinants of potato producer prices in the peasantdriven market: the Ukrainian case Koblianska I., Seheda S., Khaietska O., Kalachevska L., Klochko T. СScof 2022 45
31346 Formation of strategic principles of quality management at the enterprises of Ukraine Khaietska O., Feniak L. Мвз 2022 9
31300 Конкурентоспроможність аграрних підприємств в умовах інноваційного середовища. Хаєцька О.П. Сун 2022 14
30867 Organizational and economic mechanism of increasing the competitiveness of agricultural enterprises. Khaietska O. Мвз 2022 20
30682 Аналіз проблем і перспектив зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС Хаєцька О.П. Сун 2021 7
30442 Особливості розвитку альтернативної енергетики в Україні. Хаєцька О.П., Швець Т.І. Дк 2021 111
30441 Сучасний стан зовнішньої торгівлі України. Хаєцька О.П., Костельнюк О.В. Дк 2021 135
30427 Удосконалення системи управляння якістю та безпечністю агрохарчової продукції в умовах євроінтеграційних процесів. Брояка А.А. Сун 2021 112
30380 Optimization of economic and ecological components of using agricultural lands for balanced land use and rural areas development. Sydoruk В., Sava А., Korzhenivska N., Zdyrko N., Khaietska O. СWeof 2021 141
30372 Innovation processes in the agricultural sector: the current state and specifics. Broyaka A., Kolomiets T. Мвз 2021 141
30350 Сучасний стан зовнішньої торгівлі України. Хаєцька О.П., Костельнюк О.В. Тд 2021 159
30349 Особливості розвитку альтернативної енергетики в Україні. Хаєцька О.П., Швець Т.І. Тд 2021 130
30313 Economic security of Ukraine in modern conditions. Khaietska O. Мвз 2021 144
30198 Організаційно-економічні аспекти підвищення конкурентоспроможності продукції агропромислового підприємства Матьора С.Ю. Дрп 2021 12
30107 Тенденції зміни факторів зовнішнього середовища підприємства та їх вплив на ефективність його діяльності Горобчук В.Ю. Дрп 2021 5
29970 Стратегія інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва на ринку альтернативних джерел енергії Швець Т.І. Дрп 2021 13
29070 Impact of the coronavirus pandemic on the economic development of Ukraine and Latvia Broyaka A., Jekabsone S., Skribane I. Суз 2021 208
28843 Економічне зростання в Україні Хаєцька О. П. Дк 2019 190
28842 Підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств України Хаєцька О. П. Дк 2019 176
28840 Структура потребления и индекс потребительских цен в Украине Хаецкая О. П. Дк 2018 119
28825 Напрямки удосконалення механізму управління якістю продукції Хаєцька О. П. Дк 2019 130
28823 Перспективи розвитку ринку органічної продукції в Україні та світі Хаєцька О. П. Дк 2019 191
28652 Conceptualising sustainable management of soil organic carbon Kucher А., Kucher L., Broyaka А. Суз 2021 236
28641 Impact of the coronavirus pandemic on the economic development of Ukraine and Latvia Broyaka A. Дк 2021 427
28614 Features of consumers` decision making based on the behavioral economy Khaietska O. P. Суз 2021 173
28327 Управління зовнішньоекономічною діяльністю в сучасних умовах Брояка А. А. Тд 2021 184
28254 Вплив глобалізації на економічний розвиток Хаєцька О. П. Тд 2021 280
28253 Forecasting the impact of the pandemic on the paying capacity Khaietska O., Kolomiets T. Суз 2021 198
27793 Вплив пандемії на платоспроможність населення Хаєцька О. П., Долованюк А. А. Тд 2020 389
27792 Features of innovation politics of enterprises Khaietska O. P. Суз 2021 333
27296 The role of innovation in the development of organic production Khaietska О. P. Суз 2020 273
26701 Економічне обґрунтування інноваційної спрямованості підприємства Демидюк Н.О. Дрп 2020 10
26619 Історія економіки і економічної думки. Програма навчальної дисципліни з курсу для підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) денної та заочної форми навчання галузь 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 071 «Облі Хаєцька О.П. Нп 2020 2
26517 Шляхи підвищення міжнародної інвестиційної привабливості України Хаєцька О. П. Сун 2020 332
26273 The economic essence and the need for financial planning of the enterprise Khaietska О. Суз 2020 153
23313 Management of Soil Fertility Based on Improvement Methodological Approach to Evaluation of Arable Land: Case of Ukraine Ulko Y., Kucher A., Salkova I., Priamukhina N. СSc 2018 239
23312 Стан ринку яєць в Україні та перешкоди його ефективного розвитку Прямухіна Н. В., Салькова І. Ю. Сун 2019 393
23310 Управління розвитком еколого-економічних систем аграрного природокористування в умовах глобалізації Прямухіна Н. В. Сун 2019 277
23136 Теоретичні засади адаптивного управління у аграрній сфері регіону Прямухіна Н. В., Мокрій О. Г. Сун 2019 231
23133 Теоретичні аспекти управління фінансовою діяльністю підприємства Салькова І. Ю., Томашук І. О. Сун 2019 412
23131 Human Capital in the Formation of Efficiency of Enterprises Activity = Людський капітал у формуванні ефективності діяльності підприємств Hryvkivska S., Polishchuk N., Salkova I., Kucher L. СWeof 2019 322
23130 Evaluation of the Efficiency of Enterprises by the Method of Analysis of Functioning Environment Sakhno A., Hryvkivska O., Salkova I., Kucher A. Суз 2019 202
22559 Напрями фінансової санації комунального підприємства Санцевич Вікторія Олександрівна Дрп 2019 8
22451 Фінансове планування на підприємстві при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Жученко А. Дрп 2019 12
22063 Формування фінансових ресурсів підприємства малого бізнесу Продан М.М. Дрп 2019 6
22062 Стратегічне фінансове планування та напрями його вдосконалення Гавриш Ю. Дрп 2019 8
22061 Напрями фінансового оздоровлення підприємства Рудь Д.В. Дрп 2019 5
22060 Перспективи розвитку страхування нерухомості в Україні (на матеріалах ПрАТ «Страхова компанія ПЗУ Україна») Пахолюк Юлії Петрівни Дрп 2019 3
22059 Організація управління фінансовим розвитком підприємства Рильська Н.В. Дрп 2019 5
22058 Розвиток системи зовнішньо-економічної комунікації підприємства Стовбатько Т. Дрп 2019 6
21679 Стратегія фінансового зростання підприємства Терещук С.М. Дрп 2019 12
21672 Антикризове фінансове управління на підприємстві Томашук Іван Олегович Дрп 2019 16
21425 Сучасний стан та тенденції розвитку міжнародної торгівлі олійними культурами Римар А.Ю. Дрп 2019 13
18169 Формування та використання фінансових ресурсів ПАТ Гулевата К Дрп 2018 3
18158 Механізм управління фінансовою стійкістю комерційним банком Закордонець Н.В. Дрп 2018 2
17428 Розвиток екологічно-сертифікованого виробництва на підприємствах АПК Колісник Я.В. Дрп 2018 10
16292 Лісове господарство україни: перспективи, критерії та індикатори екологічно сталого ведення та економічно ефективного управління Суржикова Галина Володимирівна Дрп 2018 4
16291 Міжнародне співробітництво в галузі природоохоронної діяльності (на матеріалах Вінницької області) Гордош Ольга Володимирівна Дрп 2018 6
15266 Діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів Власова Д. Дрп 2018 27
15219 Прибуток комерційного банку: джерела формування та напрями використання Пастухова Ірина Дрп 2018 6
15056 Оптимізація структури активів підприємства Каціман С.О. Дрп 2018 7
14036 Економічний механізм раціонального використання та охорони земельних ресурсів у діяльності сільськогосподарських підприємств Іщенко О.В. Дрп 2017 4
13968 Проблеми використання земельних ресурсів вінницької області: екологічний аспект Сусіденко М.А. Дрп 2017 4
11272 Управління персоналом підприємства та розробка заходів щодо його покращення Є.О. Алєксєєв Дрп 2016 5
11263 Стратегічне планування підприємств в умовах ринкової економіки М.В. Мельник Дрп 2016 9
11261 Управління фінансово-економічним розвитком підприємства в ринкових умовах В. В. Зінченко Дрп 2016 4
11258 Управління матеріальними ресурсами підприємств апк Л.А. Чалюк Дрп 2016 6
11257 Управління фінансовими ресурсами підприємств апк О.В. Кавуненко Дрп 2016 8
11256 Управління трудовими ресурсами підприємств апк Македон О.Г. Дрп 2016 5
11255 Інформаційні системи управління підприємством Гаєвик О.Ю. Дрп 2016 9
9221 Інституційні проблеми розвитку та регулювання ринку продовольства Шпикуляк О.Г. Тд 2014 210
9220 Соціальний капітал як інституційна основа сталого розвитку аграрної сфери Шпикуляк О.Г. Тд 2014 316
9218 Програма засідання теоретичного семінару "Регіональні аспекти аграрної економічної політики в дослідженнях І.І. Лукінова" Шпикуляк О.Г. С 2014 332
9217 Інноваційна діяльність у механізмі стимулювання агропромислового виробництва Шпикуляк О.Г., Мазур Г.Ф. С 2014 233
9215 Соціальний капітал як інституційна детермінанта розвитку сільських територій та аграрного підприємства Шпикуляк О.Г., Рябоконь В.П., Пехов В.А. С 2015 193
9213 Інституційні засади та соціально-економічні детермінанти стимулювання сталого розвитку сільських територій теоретичний аспект Шпикуляк О.Г., Мазур Г.Ф. С 2015 226
9211 Ефективність виробництва зерна сільськогосподарськими підприємствами: теоретико-методологічний аспект Шпикуляк О.Г., Материнська О.А., Мазур Г.Ф. С 2014 153
9208 Трансформаційні витрати в інституційному механізмі функціонування господарських систем: теоретико-методологічний аспект Шпикуляк О.Г., Прутська О.О., Мазур Г.Ф. С 2014 162
9204 Неформальні практики в умовах постсоціалістичних трансформацій Шпикуляк О.Г., Прутська О.О. С 2014 389
9202 Financing of scientific, technical and innovative activities in the agricultural sector Olexandr G. Shpukulak, Lyudmyla I. Kurylo С 2013 143


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska