The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Обліку та оподаткування в галузях економіки

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
17345 Облік і аналіз процесу постачання матеріальних цінностей Комар Лілія Валеріївна Дрп 2018 3
17308 Система обліку та контролю витрат на оплату праці з метою їх оптимізації Саволюк Тетяна Василівна Дрп 2018 7
17293 Облік і контроль земельних ресурсів сільського господарства Забуранна Діана Русланівна Дрп 2018 8
17269 Облік прав користування землями сільськогосподарського призначення Даниленко Інна Петрівна Дрп 2018 6
16909 Вібраційна сушарка Цуркан О.В., Присяжнюк Д.В., Гудзенко Н.М. П 2018 20
16908 Віброозонуюча сушарка Цуркан О.В., Присяжнюк Д.В., Гудзенко Н.М., Герасимов О.О., Волошиненко В.М. П 2017 27
16907 Вібраційна сушарка Цуркан О.В., Присяжнюк Д.В., Гудзенко Н.М., Герасимов О.О., Філіпченко В.В. П 2017 27
16906 Вібраційна сушарка Цуркан О.В., Присяжнюк Д.В., Гудзенко Н.М. П 2018 13
16823 Економічні та обліково-законодавчі аспекти інвестиційно-інноваційної діяльності аграрного сектору Правдюк М. В., Правдюк А. Л. С 2018 30
16822 Стан аналітичного забезпечення управління аграрними підприємствами Вінницької області Правдюк М. В. С 2017 44
16821 Обліково-інформаційне забезпечення розвитку земельних відносин у аграрному секторі Вінницької області Правдюк М. В. С 2017 36
16820 Обліково-інформаційне забезпечення управління виробництвом продукції аквакультури Правдюк М. В. С 2017 38
16818 Розвиток системи якісних характеристик облікової інформації в Україні Плахтій Т.Ф. С 2017 53
16817 Діяльність суб’єктів малого підприємництва: нормативно-правовий аспект Подолянчук О.А. С 2017 84
16803 Особливості контролю та аналітичної оцінки в діяльності сільськогосподарських підприємств Коваль Н. І. С 2016 26
16802 Основні аспекти обліково-аналітичного виробництва біоенергетичних культур у сільськогосподарських підприємствах Подолянчук О.А., Коваль Н. І., Колесник Т.В. С 2016 9
16784 Development of the basic theoretical basis of accounting information quality Правдюк Н.Л., Плахтій Т.Ф. С 2017 46
16573 Сутність виробничих запасів як економічної категорії: облік та управлінські аспекти Коваль Н. І. С 2017 21
16522 Роль обліку в забезпеченні економічної безпеки підприємств Гудзенко Н.М., Китайчук Т.Г. С 2017 105
16519 Облік створення і використання мобільних додатків як об’єктів права інтелектуальної власності Лепетан І. М., Коваль Н. І., Китайчук Т. Г. С 2018 21
16518 Облікове забезпечення операційної оренди в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України Янчук г. В., Китайчук т. Г., Земляна І. Ф. С 2017 24
16517 Модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі: проблеми перехідного періоду Китайчук Т.Г. С 2017 20
16507 Облікова політика щодо заробітної плати Подолянчук О.А. С 2018 28
16501 Механізм управління криптовалютою в обліковій системі підприємства Фостолович В. А. С 2018 6
16500 Криптовалюта як новий фінансовий інструмент: переваги і недоліки її використання та проблеми нормативно-правового регулювання Томчук О.В., Фостолович В. А. С 2018 42
16499 Застосування мобільних додатків в бізнесі та їх облік Корпанюк Т.М. Мулик Я.І. С 2018 6
16498 Облік використання земель сільськогосподарського призначення на умовах емфітевзису Іщенко Я.П. С 2016 27
16497 Інтегрування еколого-економічного підходу у стратегію розвитку та практику господарювання сільськогосподарських підприємств Фостолович В. А. С 2017 13
16496 Облікові аспекти користування землею на умовах емфітевзису Іщенко Я. П., Новодворська В.В. С 2016 17
16494 Біологічні перетворення в рибництві як об’єкт бухгалтерського обліку Іщенко Я. П. С 2016 25
16487 Використання земель на умовах емфітевзису: правовий та обліковий аспекти Іщенко Я.П., Любар О. О. С 2018 22
16486 Галузеві особливості бухгалтерського обліку витрат на біологічні перетворення в рибництві Іщенко Я. П. С 2017 22
16485 Модель розвитку організації обліку на основі концепції ощадливого виробництва: структурний аналіз Плахтій Т.Ф. С 2017 45
16484 Аналіз моделей оцінки якості облікової інформації Плахтій, Т.Ф. С 2017 24
16483 Необхідність оцінки якості фінансової звітності Правдюк Н.Л., Плахтій Т.Ф. С 2017 35
16482 Розвиток системи менеджменту якості обліку Плахтій Т.Ф. С 2017 24
16481 Якісні характеристики фінансової інформації в конвергованій концептуальній основі: критичний аналіз Плахтій Т.Ф. С 2017 21
16480 Напрями забезпечення належного рівня якості облікової системи підприємства: організаційний аспект Плахтій Т.Ф. С 2017 19
16331 Кредиторська заборгованість: сутність та обліково-аналітичний аспект Нечмілова Альона Вікторівна Дрп 2018 12
16278 Облікова політика в системі оподаткування підприємства Гуменюк Надія Олександрівна Дрп 2018 12
16246 Облік та контроль товарно-матеріальних цінностей: організація та методика Андреєва Жанна Андріївна Дрп 2018 6
16172 Облікове забезпечення стратегічного управління власністю сільськогосподарських підприємств Рабцун К.О. Дрп 2018 4
16133 Теоретичні та практичні аспекти організації бухгалтерського обліку переробки сільськогосподарської продукції Козачок Альона Віталіївна Дрп 2018 6
16073 Економіка і бухгалтерський облік в тваринництві методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів денної та заочної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва освітньо-кваліфікаційного рівня «Бака Фостолович В. А. Мв 2018 13
15940 Звітність підприємств. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання Гудзенко Н.М., Капелюшна І.М. Мв 2018 13
15938 Технологічні розрахунки,облік і звітність галузі. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти, Галузь знань 0517 ”Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції денної та заочної форми навчання Правдюк М.В. Нп 2018 6
15935 Економіка і бухгалтерський облік в тваринництві: Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форми навчання факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва освітньо кваліфікаційного рівня «Бакалавр», га Фостолович В. А. Нп 2018 10
15907 Облік і контроль основних засобів в системі управління суб’єктами господарювання Віннік Юлія Юріївна Дрп 2018 17
15905 Особливості обліку та оподаткування оплати праці працівників на сільськогосподарських підприємствах Олійник Катерина Миколаївна Дрп 2018 10
15891 Митне оподаткування. Програма навчальної дисциплінидля підготовки студентів денної форми навчання факультету обліку та аудиту освітнього ступеня “Бакалавр“, галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напряму підготовки “Облік і аудит” спеціалізації Фостолович В. А. Нп 2018 9
15807 Земельні ділянки як об'єкт обліку Подолянчук О.А., Коваль Н.І. С 2017 145
15718 Облік в бюджетних установах. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форми навчанн Китайчук Т.Г. Нп 2018 8
15558 Фінансовий облік І: методичні рекомендації до виконання практичних занять студентами освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф. Мв 2018 78
15434 Accounting of non-performing long-term bank loans in Ukraine Tatiana Korpaniuk С 2017 59
15303 Облікове забезпечення оренди основних засобів в управлінні підприємством: стан, проблеми та шляхи його вдосконалення ШПИЛЬЧУК Ольга Володимирівна Дрп 2018 14
15210 Особливості обліку та удосконалення розрахунків за виплатами працівникам на сільськогосподарських підприємствах ПОРОХНЯ Вікторія Олегівна Дрп 2018 453
15161 Особливості формування та обліку власного капіталу підприємств різних організаційно-правових форм Арсенюк Аліна Вікторівна Дрп 2018 19
14992 Особливості обліку та оподаткування операцій зовнішньоекономічної діяльності Гавриш Марина Ігорівна Дрп 2018 5
14956 Облікове забезпечення управління доходами діяльності підприємств Поліщук Богдан Олегович Дрп 2018 18
14954 Облік та аудит дебіторської заборгованості: теоретико-методичні основи Довгань Павло Олегович Дрп 2018 23
14931 Митне оподаткування: метод. рек. до вик. практ. робіт длястудентів денної форми навчання факультету обліку та аудиту освітнього ступеня ”Бакалавр“, галузі знань 0305 ”Економіка та підприємництво“, напрям підготовки ”Облік і аудита“ спеціалізації ”Контроль Фостолович Валентина Анатоліївна Мв 2017 15
14930 Митне оподаткування:метод. рек. до вик. практ. робіт для студентів денної форми навчання агрономічного факультету освітнього ступеня “Бакалавр“, напрям підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування“, с Фостолович В. А. Мв 2017 8
14927 Митне оподаткування: програма навчальної дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”, галузі знань 0401 “Природничі науки “, напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середо Фостолович В. А. Нп 2018 9
14893 Облікова політика в системі оподаткування підприємства Пелішенко Юлія Олегівна Дрп 2018 16
14568 Облік в банках. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» ОКР «Бакалавр» Корпанюк Т.М. Мв 2017 7
14514 Податковий менеджмент. Методичні вказівки для виконання курсових робіт студентами галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітній ступінь магістр денної форми навчання / – Вінниця РВ Коваль Н.І., Руда О.Л. Мв 2017 20
14327 Фінансовий облік. Методичні вказівки з виконання курсових робіт для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф. Мв 2017 276
14321 Податкова система. Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів освітнього рівня бакалавр напряму підготовки 6.030508 «фінанси і кредит» галузі знань 0305 «економіка та підприємництво» Плахтій Т.Ф. Мв 2017 75
14004 Облік відтворення основних засобів та аналіз ефективності їх використання Тодораш Катерина Леонідівна Дрп 2017 12
13934 Облік і контроль розрахунків за товарними операціями Варгатюк Людмила Степанівна Дрп 2017 11
13929 Облік і контроль біологічних перетворень у садівництві Ониськів Лілія Степанівна Дрп 2017 11
13876 Фінансові результати від звичайної діяльності підприємства: облік та аналіз Гулішевська Олеся Анатоліївна Дрп 2017 6
13871 Система обліку витрат та калькулювання собівартості продукції Климчук Віталій Валентинович Дрп 2017 15
13829 Витрати діяльності підприємства: організація обліку і контролю Шумкова Юлія Володимирівна Дрп 2017 21
13819 Облік, аналіз і розподіл фінансових результатів підприємства Генделека Вікторія Олександрівна Дрп 2017 10
13809 Обліково-аналітичне забезпечення управління необоротними активами Олійник Ганна Сергіївна Дрп 2017 7
13807 Організація обліку і контролю розрахунків з бюджетом за податками з доходів фізичних осіб Дейниченко Олена Олександрівна Дрп 2017 10
13806 Методика складання фінансової звітності підприємства Тодосюк Алла Олександрівна Дрп 2017 9
13804 Склад та особливості обліку виробничих витрат сільськогосподарських підприємств Бездушна Людмила Григорівна Дрп 2017 12
13791 Облікова політика в системі управління підприємством Галів Мар’яна Іванівна Дрп 2017 9
13786 Документування операцій за виплатами працівникам: обліково-організаційний аспект Зуграва Марина Олександрівна Дрп 2017 7
13785 Облікове забезпечення управління витратами на біологічні перетворення в рослинництві Завадецька Яна Костянтинівна Дрп 2017 7
13784 Оцінка в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспектива Квятковська Інна Володимирівна Дрп 2017 6
13781 Обліково-аналітичне забезпечення інвестиційної безпеки підприємства Слободян Софія Ігорівна Дрп 2017 8
13771 Облік орендних операцій: теорія, методика, практика Верзун Юлія Петрівна Дрп 2017 13
13762 Особливості обліку витрат збутової та заготівельної діяльності Майданюк Андрій Васильович Дрп 2017 5
13734 Облік та аналіз собівартості продукції рослинництва Мельник Альона Анатоліївна Дрп 2017 3
13732 Облік і контроль інвестиційних процесів підприємства: теорія, методика, практика Циба Вероніка Миколаївна Дрп 2017 7
13731 Особливості проведення інвентаризації та відображення її результатів в бухгалтерському обліку Пасічник Іван Олександрович Дрп 2017 5
13715 Облік та контроль безготівкових розрахунків підприємства Чорненький Олександар Миколайович Дрп 2017 7
13705 Облік і аналіз депозитних операцій на підприємстві Барабаш Оксана Григорівна Дрп 2017 5
13704 Облік поточних зобов’язань: теорія, методика, практика Ковальчук Аліна Дмитрівна Дрп 2017 8
13703 Розрахунки з підзвітними особами: організаційно-обліковий аспект Ковтюк Наталія Миколаївна Дрп 2017 6
13697 Утримання із доходів фізичних осіб та їх облік Грабовик Аліна Вікторівна Дрп 2017 4
13693 Податок на додану вартість: облік та аудит Щерба Тетяна Юріївна Дрп 2017 13
13687 Облікова політика: організація на підприємстві та аудит Стукальська Ольга Василівна Дрп 2017 8
13678 Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат Копчун Микола Юрійович Дрп 2017 4
13676 Облік і аналіз поточної дебіторської заборгованості Бабій Вікторія Ігорівна Дрп 2017 9
13675 Облік і аналіз грошових коштів на рахунках в банку Максименко Маріна Валеріївна Дрп 2017 7
13674 Облік і контроль збереження і використання основних засобів Рижмань Вікторія Романівна Дрп 2017 5
13673 Облік та контроль фінансових результатів діяльності підприємства Олійник Юрій Романович Дрп 2017 6
13672 Організація обліку і контролю біологічних активів Трач Юлія Віталіївна Дрп 2017 6
13671 Оплата праці працівників: облік та оподаткування Калениченко Юлія Валентинівна Дрп 2017 31
13670 Оборотні активи підприємства: облік та оцінка ефективності використання Чупира Надія Олександрівна Дрп 2017 20
13669 Особливості обліку розрахунків за податками у сільськогосподарських підприємствах Сауляк Катерина Вадимівна Дрп 2017 3
13664 Облік та аналіз виробництва продукції садівництва Дровозюк Олена Сергіївна Дрп 2017 4
13658 Облік і контроль грошових коштів в іноземній валюті Кобзіна Ольга Борисівна Дрп 2017 4
13634 Особливості обліку та оподаткування оплати праці на сільськогосподарських підприємствах Слободянюк Олена Йосипівна Дрп 2017 4
13631 Безготівкові розрахунки: організаційно-обліковий аспект Сухина Ірина Володимирівна Дрп 2017 10
13620 Облік та аудит власного капіталу підприємства Цуркан Аліна Віталіївна Дрп 2017 37
13619 Облік і аналіз розрахунків за товарними операціями Обертинський Вадим Олександрович Дрп 2017 8
13618 Зобов’язання підприємства: облік та аудит Мордюк Вероніка Вікторівна Дрп 2017 17
13617 Облік і контроль нематеріальних активів Гаврилюк Ганна Михайлівна Дрп 2017 21
13615 Облік та аналіз витрат в допоміжних виробництвах сільськогосподарських підприємств Лебідь Світлана Петрівна Дрп 2017 9
13612 Обліково-аналітичне забезпечення управління біологічними перетвореннями в рибництві ШАПОВАЛОВА Олена Валеріївна Дрп 2017 4
13611 Облік і аудит основних засобів Жовновата Олена Миколаївна Дрп 2017 10
13610 Кредиторська заборгованість: відображення в обліку та котроль за її погашенням Левченко Володимир Олександрович Дрп 2017 15
13604 Облік та контроль амортизації (зносу) необоротних активів Яковець Ілона Павлівна Дрп 2017 4
13590 ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Крисько Наталя Володимирівна Дрп 2017 10
13573 Формування доходів підприємства: облік та контроль Арсенюк Віталіна Олегівна Дрп 2017 11
13534 Облік в банках. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього рівня бакалавр спеціальності 6.030509 «облік і аудит» галузі знань 0305 «економіка та підприємництво» Корпанюк Т.М. Мв 2017 9
13533 Облік в бюджетних установах: метод. рек. для сам. роб. студентів освітнього рівня бакалавр напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» денної форми навчання Китайчук Т.Г, Янчук Г.В. Мв 2017 16
13514 Грошові ресурси підприємства: облік та контроль Лопайчук Олег Олександрович Дрп 2017 4
13416 Програма всеукраїнської науково-практичної онференції "Сучасні агротехнології: тенденції та інновації" м. Вінниця 17-18 листопада 2015 р. Фостолович В. А. Тд 2015 61
13396 Облік та аналіз поточних біологічних активів рослинництва Плахотнюк Олена Володимирівна Дрп 2017 11
13395 Облік та аналіз власного капіталу підприємства Юхремова Катерина Анатоліївна Дрп 2017 7
13310 Облік та аналіз поточних біологічних активів тваринництва Дрозд Олександр Сергійович Дрп 2017 5
13283 Бухгалтерський баланс: методика формування та аналітична оцінка Діденко Надія Григорівна Дрп 2017 8
13219 Основні чинники, що спонукають до формування сучасних систем управління підприємством Фостолович В. А. С 2017 56
13218 Інформаційно-аналітична база в інтегрованій системі управління підприємством Фостолович В. А. С 2017 36
13217 Основні аспекти сучасного підходу до системи управління сільськогосподарським підприємством Фостолович В. А. С 2017 41
13216 Сучасний підхід до системи управління операцій з давальницькою сировиною у сфері ЗЕД Фостолович В.А. , Ковальчук І.А. , Гловюк А.С. С 2017 57
13215 Управління розвитком: модель формування сучасної інформаційної системи Бурєннікова Н. В., Фостолович В. А. С 2017 68
13168 Облік та аналіз виробничих запасів підприємства Редько Т. Дрп 2017 8
13120 Організація обліку та аудиту розрахунків підприємства з контрагентами за товарними операціями Корпан Вікторія Іванівна Дрп 2017 6
13108 Облік та аналіз матеріальних витрат виробництва сільськогосподарської продукції Дарнопук Сергій Володимирович Дрп 2017 9
13107 Облік і аудит нарахування та сплати податкових платежів доходів громадян Глухимчук Владислав Васильович Дрп 2017 3
13106 Облік та контроль розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість Комар Юрій Іванович Дрп 2017 2
13101 Облік та контроль розрахунків з бюджетом за податками Ханіцький Валерій Васильович Дрп 2017 3
13092 Облік та оподаткування субєктів малого підприємництва Дацюк Вадим Андрійович Дрп 2017 7
13059 Облік розрахунків за податками у сільськогосподарських підприємств – спрощена система оподаткування Покора Вікторія Русланівна Дрп 2017 7
13058 Облік та аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками Ломачинський Володимир Вікторович Дрп 2017 19
13057 Облік та аудит поточної дебіторської заборгованості Жарук Ірина Вікторівна Дрп 2017 9
12987 Особливості оподаткування податком на доходи фізичних осіб операцій із переобладнання транспортного засобу задля використання альтернативного біопалива Плахтій Т.Ф., Драчук В.Ю. С 2016 340
12986 Облік витрат на ремонт та модернізацію основних засобів: бухгалтерські та податкові наслідки Плахтій Т. Ф. С 2017 744
12965 Фінансовий облік 2. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів освітнього рівня бакалавр напряму підготовки 6.030509 «облік і аудит» галузі знань 0305 «економіка та підприємництво» Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф. Мв 2017 36
12964 Облік зовнішньоекономічної діяльності. Методичні рекомендації до виконання практичних занять студентам освітнього рівня спеціаліст спеціальності 071 «облік і оподаткування» галузі знань 07 «управління та адміністрування» Плахтій Т.Ф., Гудзенко Н.М. Мв 2017 5
12963 Облік зовнішньоекономічної діяльності. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього рівня спеціаліст спеціальності 071 «облік і оподаткування» галузі знань 07 «управління та адміністрування» Плахтій Т.Ф., Гудзенко Н.М. Мв 2017 4
12917 Облік інвестиційної і інноваційної діяльності. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Новодворська В.В. Нп 2017 6
12643 Податкова система. Програма вибіркової навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподаткування» окр «бакалавр» Мараховська Т.М., Алескерова Ю.В., Коваль Н.І. Нп 2017 16
12637 Облік в фермерських господарствах. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509.01 «Облік і аудит», 6 Коваль Н.І. Нп 2017 2
12636 Облік в фермерських господарствах. Методичні вказівки по виконанню практичних завдань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509.01 «Облік і аудит», 6.030509«Контр Коваль Н.І. Мв 2017 4
12567 : Методичні засади аналізу екологічних проблем та екологічної політики в АПК України Мирошніченко Олексій Дрп 2017 4
12562 Розвиток організаційно-економічного механізму екологічного аудиту сільськогосподарського землекористування Воронович Богдан Валерійович Дрп 2017 2
12465 Облік відтворення основних засобів та аналіз ефективності їх використання Валько Любов Василівна Дрп 2017 7
12435 Облік і контроль товарно-матеріальних цінностей в аграрних формуваннях Мазур Ю.В. Дрп 2017 30
12368 Обліково-аналітичне забезпечення управління виробничими запасами сільськогосподарських підприємств Потапова Ірина Вадимівна Дрп 2017 4
12342 Облік та аналіз основних засобів: теоретичні та практичні аспекти БАЗЮК Сніжана Анатоліївна Дрп 2017 6
12293 Облік фінансових активів: теорія, методика, практика Стефанішена Інна Михайлівна Дрп 2017 6
12291 Облік і аналіз оборотних активів сільськогосподарських підприємств Куцак Інесса Сергіївна Дрп 2017 6
12289 Особливості організації обліку та контролю в агроформуваннях фермерського типу Кохальська Уляна Миколаївна Дрп 2017 3
12185 Облік у зарубіжних країнах: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки студентів заочної форми навчання Центру підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», галузі знан Фостолович В.А. Мв 2016 5
12184 Облік у зарубіжних країнах: Програма дисципліни для підготовки студентів заочної форми навчання Центру підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», галузі знань 07 «Управління та адмініструван Фостолович В. А. Нп 2016 10
12183 Податкові розрахунки та звітність. Методичні вказівки до виконання практич них за нять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського ) рівня галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальність 071 «облік і оподаткування» денної та заочної Гудзенко Н.М. Мв 2016 13
12182 Податкові розрахунки та звітність. Програма дисципліни для здобувачів вищої освіти другого (магістерського ) рівня галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальність 071 «облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання Гудзенко Н.М. Нп 2016 10
12181 Податкова політика. Програма з дисципліни для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання Коваль Н.І. Нп 2016 1
12180 Податкова політика. Методичні вказівки по виконанню практичних завдань для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання Коваль Н.І. Мв 2016 6
12179 Податкова система: Програма дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва освітнього ступеня «Бакалавр», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 050 «Економіка» спеціал Фостолович В. А. Мв 2016 13
12178 Податкова система: Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва освітнього ступеня «Бакалавр», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності Фостолович В. А. Мв 2016 8
11990 Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва. Програма з дисципліни для бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання. Марчук У.О. Нп 2016 9
11989 Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки спеціалістів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навча Марчук У.О. Мв 2016 3
11988 Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами. Методичні вказівки до виконання практичних занять для підготовки спеціалістів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчан Марчук У.О. Мв 2016 5
11987 Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування Марчук У.О. Мв 2016 14
11986 Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами. Методичні вказівки до виконання практичних занять для здобувачів вищої освіти (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Марчук У.О. Мв 2016 50
11985 Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами. Програма з дисципліни для спеціалістів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання. Марчук У.О. Нп 2016 4
11984 Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами. Програма з дисципліни для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми нав Марчук У.О. Нп 2016 13
11983 Облік у бюджетних установах. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Китайчук Т.Г. Нп 2016 17
11982 Облік та оподаткування міжнародних господарських операцій. Методичні рекомендації до виконання практичних занять здобувачами вищої освіти другого рівня освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і Плахтій Т.Ф. Мв 2016 3
11981 Облік та оподаткування міжнародних господарських операцій. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти другого рівня освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Плахтій Т.Ф. Нп 2016 3
11980 Фінансовий облік ІІ. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф. Нп 2016 21
11979 Фінансовий облік. Методичні вказівки по виконанню курсових робіт для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф. Мв 2016 4
11978 Бухгалтерський облік в галузях народного господарства. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Новодворська В.В. Нп 2016 11
11977 Облік і звітність в оподаткуванні . Методичні рекомендації для виконання курсових робіт студентами центру підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОКР «Спеціаліст» Подолянчук О.А., Коваль Н.І. Мв 2016 0
11976 Адміністрування податків та зборів. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки студентів ступеня освіти "Магістр" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" Подолянчук О.А. Нп 2016 8
11975 Адміністрування податків та зборів. Методичні вказівки до виконання практичних занять студентами ступеня освіти "Магістр" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" Подолянчук О.А. Мв 2016 25
11940 Необхідність формування професійної мобільності майбутніх фахівців облікового профілю Плахтій Т.Ф., Бурко К.В. Тд 2016 132
11939 Кількісна та якісна визначеність бухгалтерської звітності Плахтій Т.Ф. Тд 2015 49
11938 Особливості застосування категорії «якість» в бухгалтерському обліку Плахтій Т.Ф. С 2016 48
11937 Аналіз підходів до розуміння сутності якості облікової інформації Плахтій Т.Ф. С 2016 148
11936 Об’єкти якісного підходу в бухгалтерському обліку Плахтій Т.Ф. С 2016 158
11935 Якість в бухгалтерському обліку: економічний аспект Плахтій Т.Ф. С 2016 100
11933 Причины необходимости обеспечения качества учетной информации Плахтій Т.Ф. С 2016 153
11859 Банкрутство та його аналіз: сутність та значення Коваль Н.І., Згородня А.Ю. Тд 2015 56
11848 Особливості обліку операцій сплати пдв сільськогосподарськими підприємствами при зміні режимів оподаткування Коваль Н.І. Тд 2016 121
11837 Особливості аналізу стратегії управління оборотними активами Коваль Н.І., Куцак І. Тд 2015 125
11836 Особливості обліку та управління фінансової діяльністю в аграрних формуваннях Коваль Н. І. Тд 2015 78
11552 Організаційно-методичні аспекти обліку та контролю касових операцій Кичак Олександр Іванович Дрп 2016 8
11438 Бухгалтерський облік і контроль зареєстрованого капіталу Космина М.П. Дрп 2016 6
11409 Облік і аналіз грошових коштів та розрахунків у системі управління Цаплюк Т.Р. Дрп 2016 5
11396 Розробка системи обліку та контролю грошових активів та аналіз їх потоків Ошовська Лілія Миколаївна Дрп 2016 5
11373 Управлінський облік доходів, витрат та фінансових результатів Мельник Яна Сергіївна Дрп 2016 4
11368 Товарно-матеріальні цінності: організаційно-обліковий аспект Іванова Лариса Францівна Дрп 2016 1
11367 Облік та аналіз матеріальних витрат підприємства Аліксандрович Ірина Ігорівна Дрп 2016 3
11363 Організація бухгалтерського обліку як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємства Яровенко О.О. Дрп 2016 3
11360 Фінансові результати діяльності підприємств: обліково-аналітичний аспект ГОНТАР Юлія Анатоліївна Дрп 2016 1
11357 Обліково-аналітичне забезпечення доходів і витрат підприємства ІСКРЕНКО Вікторія Сергіївна Дрп 2016 6
11355 Обліково-аналітичне забезпечення управління основними засобами підприємства Постоловська Ірина Геннадіївна Дрп 2016 1
11353 Формування облікової політики підприємств: теоретичний та практичний аспект Петрик Юлія Олегівна Дрп 2016 1
11348 Облік необоротних активів в умовах ринкових відносин Мельник Ганна Олександрівна Дрп 2016 2
11343 Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств: обліково-аналітичний аспект Косолап Анастасія Валеріївна Дрп 2016 3
11340 Теорія та методика оцінки активів для потреб обліку та контролю Матвєєв Віталій Вікторович Дрп 2016 2
11330 Облікове забезпечення управління доходами підприємств Ліхачова Валентина Степанівна Дрп 2016 1
11326 Облік і контроль витрат майбутніх періодів Чумаченко Христина Дрп 2016 1
11325 Облік та аналіз стану розрахунків з покупцями і замовниками Дробович Ольга Миколаївна Дрп 2016 2
11324 Облік та аналіз виробничих запасів підприємства Заєць Наталія Павлівна Дрп 2016 2
11322 Організація обліку та контролю інвестиційних процесів капітального характеру Мельник Аліна Олександрівна Дрп 2016 8
11321 Організація бухгалтерського контролю: теоретичний та практичний аспект Кондратюк Оксана Василівна Дрп 2016 4
11320 Довгострокові зобов’язання: обліково-аналітичний аспект Коцага Антоніна Павлівна Дрп 2016 1
11318 Облік нерухомості в сільському господарстві: теорія, методика, практика СКРИПНИК Інна Анатоліївна Дрп 2016 1
11315 Облік та аналіз виробництва продукції рослинництва Заставна Ольга Володимирівна Дрп 2016 2
11314 Облік фінансової діяльності: теорія, методика, практика Мельник Оксана Йосипівна Дрп 2016 1
11312 Облікова політика підприємств: теоретичні та практичні аспекти Зінченко Інна Василівна Дрп 2016 3
11311 Організація обліку розрахунків підприємств з банками за одержаними кредитами Суховітрук Альона Олексіївна Дрп 2016 1
11310 Амортизаційна політика підприємства: організаційний та обліковий аспект Куліковська Олена Григорівна Дрп 2016 1
11309 Організація обліку та контролю виробничих запасів Кушнір Людмила Леонідівна Дрп 2016 4
11305 Обліково-аналітичне забезпечення виробництва продукції рослинництва Ходакова Юлія Володимирівна Дрп 2016 2
11293 Організація обліку та аудиту розрахунків підприємства з контрагентами за товарними операціями Правдюк Ганна Степанівна Дрп 2016 1
11292 Організація обліку та контролю товарних операцій Надкернична Людмила Вікторівна Дрп 2016 1
11291 Організація обліку та контролю виробничих запасів Кушнір Людмила Леонідівна Дрп 2016 2
11286 Грошові кошти підприємства: організація обліку та контролю Кушіль Наталія Олександрівна Дрп 2016 3
11282 Обліково-контрольне забезпечення управління рендними земельними відносинами Майдан Т. Дрп 2016 1
11273 Облікова політика підприємства як складова системи управління Шевчук Ольга Валеріївна Дрп 2016 3
11271 Облік орендних операцій Покиньчереда Світлана Федорівна Дрп 2016 11
11269 Облік та контроль валютних операцій підприємств Зубко Ганна Олександрівна Дрп 2016 1
11265 Облік та аналіз доходів та витрат діяльності підприємства Сокур Вікторія Вікторівна Дрп 2016 6
11260 Облік витрат, пов’язаних з експлуатацією основних засобів Верезуб Аліна Анатоліївна Дрп 2016 1
11259 Облік та контроль запасів: організаційний та практичний аспект Гибало Юлія Василівна Дрп 2016 1
11247 Аналіз фінансового стану сільськогосподарських підприємств ЯКИМЕНКО ІННА ОЛЕКСАНДРІВНА Дрп 2016 7
11243 Облік та аналіз витрат на ремонт і модернізацію основних засобів Лазебна Марина Володимирівна Дрп 2016 4
11242 Облік та аналіз необоротних активів Горбенко Діана Дмитрівна Дрп 2016 3
11241 Облік і аналіз наявності й використання продукції сільськогосподарського виробництва Ясько Вікторія Володимирівна Дрп 2016 1
11236 Облік розрахунків за виплатами працівникам: теоретичний та практичний аспект Гнилянська Антоніна Йосафатівна Дрп 2016 4
11231 Лізингові операції:організаційно-обліковий аспект Густа Ю.В. Дрп 2016 2
11225 Облік оплати праці та аналіз забезпеченості трудовими ресурсами Дубіна Оксана Борисівна Дрп 2016 1
11222 Облік розрахунків з оплати праці та аналіз ефективності використання трудових ресурсів Стукалюк Тарас Олександрович Дрп 2016 3
11221 Облік та аналіз основних засобів Тягульська Діана Ігорівна Дрп 2016 1
11220 Облік та аналіз малоцінних та швидкозношуваних предметів Побережна Олена Геннадіївна Дрп 2016 1
11219 Облік та аналіз операцій на рахунках в банку Мойсеєнко Дмитро Сергійович Дрп 2016 2
11218 Облік та аналіз формування і використання прибутку підприємства Садкова Оксана Геннадіївна Дрп 2016 6
11215 Облік та аналіз розрахунків з оплати праці Ковальська Анастасія Анатоліївна Дрп 2016 4
11214 Витрати на виробництво і калькулювання собівартості продукції: обліково-аналітичне забезпечення Желдакова Ілона Володимирівна Дрп 2016 9
11211 Доходи і результати діяльності підприємства: організація обліку та контролю Коваль Віктор Володимирович Дрп 2016 8
11206 Облік і аудит розрахунків з податковими органами за податком на додану вартість Довганюк Ілона Геннадіївна Дрп 2016 7
11192 ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Гулієнко Віталій Віталійович Дрп 2016 1
11191 ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ Сухоцька Ірина Петрівна Дрп 2016 3
11187 Облік та аналіз грошових коштів підприємства Іванова Юлія Сергіївна Дрп 2016 2
11186 Облік та аналіз виробництва продукції зернових культур Міщенко Таміла Геннадіївна Дрп 2016 2
11185 Внутрішній аудит суб`єктів підприємництва Гивчук Ірина Олексіївна Дрп 2016 2
11184 ОБЛІКОВЕ ЗАБЕПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ Присяжна Ірина Олександрівна Дрп 2016 2
11183 ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ Бернадович Максим Миколайович Дрп 2016 2
11182 ОБЛІК ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА Шеванюк Оксана Володимирівна Дрп 2016 2
11181 ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДОВГОСТРОКОВИМИ БІОЛОГІЧНИМИ АКТИВАМИ Білоконь Вікторія Сергіївна Дрп 2016 3


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska