The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Обліку та оподаткування в галузях економіки

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
31395 Облік та оподаткування міжнародних господарських операцій. Програма навчальної дисципліни для здобувачів освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) Гудзенко Н.М. Нп 2022 0
31394 Бухгалтерський аутсорсинг та податковий консалтинг. Методичні вказівки для виконання практичних завдань і самостійної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 0 Подолянчук О.А., Іщенко Я.П. Мв 2022 0
31393 Бухгалтерський аутсорсинг та податковий консалтинг. Робочий зошит для виконання практичних завдань здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування Подолянчук О.А. Мв 2022 2
31391 Особливості бухгалтерського обліку та оподаткування прибутку підприємств Подолянчук О.А. Сун 2022 1
31384 Оплата праці та розрахунки з працівниками в умовах воєнного стану: трудові відносини та обліковий аспект Подолянчук О.А. Сун 2022 0
31330 Tax incentives in legal regulation Pravdiuk M. Суз 2022 4
31261 Local taxation: problems of current legislation. Pravdiuk M. Суз 2022 3
31222 Облік в бюджетних установах. Методичні вказівки для виконання практичних завдань та самостійної роботи здобувачами вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого ( Коваль Н.І. Мв 2022 4
31170 Особливості обліку і оподаткування виплат працівникам Похлєба Анастасія Віталіївна Дрп 2022 3
31169 Облікова політика в системі управління підприємством та її правове забезпечення Тимченко Олександр Миколайович Дрп 2022 4
31155 Tax systems of Ukraine and EU countries during the COVID-19 pandemic: current status and prospects. Savitska S., Pravdiuk M., Dolzhenko I., Banera N,, Samchyk M. СWeof 2022 5
31154 Industry 4.0 and accounting: directions, challenges, opportunities. Onyshchenko О., Shevchuk K., Shara Y., Koval N., Demchuk О. СWeof 2022 3
31104 Features of accounting and taxation of income of members of the farm and employees. Koval N. Суз 2022 0
31098 Трансфорамація податкової системи україни в умовах реформування місцевого самоврядування ЛУЦЕНКО Яніслава Миколаївна Дрп 2022 3
31084 Бухгалтерський облік та оподаткування доходів від реалізації продукції Шиндер Вікторія Іванівна Дрп 2022 8
31031 Tax risk management: preconditions, essence and significance. Pravdiuk M. Мвз 2022 4
30985 Сurrent issues of accounting, taxation, analysis and audit development in modern challenges condition. Polova O., Podolianchuk O., Gudzenko N., Koval N., Ishchenko Ya., Pravdiuk M., Mulyk T., Тomchuk O., Mulyk Ya., Kozachenko A., Mashevska A. Мвз 2022 20
30984 Облікове забезпечення податкових розрахунків сільськогосподарських товаровиробників: особливі операції. Подолянчук О.А., Коваль Н.І., Гудзенко Н.М. Мвв 2022 9
30920 Аccounting and taxation of the activity results of enterprises. Podolianchuk O. Мвз 2022 1
30880 Земельні ділянки: облік та оподаткування. Подолянчук О.А., Олійник Я.Ю. Сун 2021 5
30877 Мінімальне податкове зобов'язання: сутність та облік. Подолянчук О.А. Дк 2022 5
30838 Land tax in the structure of the tax system of Ukraine Pravdiuk M. Суз 2022 4
30495 Problems of financial monitoring and taxation of the activity of cryptocurrency exchanges in Ukraine Pravdiuk M. Суз 2021 13
30209 Обліково-аналітичне забезпечення управління конкурентоспроможністю підприємства Шпиталь Вадим Олександрович Дрп 2021 9
30192 Організаційно-методичні аспекти обліку доходів Мариш О.О. Дрп 2021 11
30182 Обліково-аналітичне забезпечення управління платоспроможністю підприємства Лісовська Яна Сергіївна Дрп 2021 6
30147 Облік в бюджетних установах. Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Коваль Наталія Іванівна Нп 2021 3
30146 Облік в фермерських господарствах. Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Коваль Н.І. Нп 2021 3
30143 Податковий менеджмент. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Коваль Н І Нп 2021 2
30020 Податкова система. Методичні вказівки по виконанню практичних завдань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання. Правдюк М. В. Мв 2021 6
30019 Податкова система. Методичні вказівки по виконанню самостійних завдань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання. Правдюк М. В. Мв 2021 4
29922 Обліково-аналітичне забезпечення управління екологічною безпекою підприємства Бубелянчик-Чмерук Дар’я Сергіївна Дрп 2021 8
29921 Облік біологічних активів: теорія, методика, практика Римар Анна Володимирівна Дрп 2021 4
29892 Податок з доданої вартості: історія розвитку та обліковий аспект. Подолянчук О.А. Дк 2021 69
29884 Обліково-аналітичне забезпечення управління інвестиційно-інноваційним розвитком підприємства в умовах євроінтеграції Лебедева Анастасія Василівна Дрп 2021 5
29880 Податкова звітність підприємства: методика її складання та використання в управлінні Копиця Анна Миколаївна Дрп 2021 10
29746 Бухгалтерський облік та аудит маркетингової діяльності підприємств ТИМЧИК Ірина Григорівна Дрп 2021 9
29680 Обліково-аналітичне забезпечення капітальних інвестицій в сільськогосподарських підприємствах Балан Вікторія Миколаївна Дрп 2021 8
29679 Облік власного капіталу підприємства Бучок Наталія Олександрівна Дрп 2021 9
29676 Облікове забезпечення формування податкової звітності підприємства Чепіжак Ангеліна Валеріївна Дрп 2021 6
29675 Організація та методика обліку формування та використання власного капіталу Токар Юрій Васильович Дрп 2021 7
29529 Peculiarities of formation and report submission by farms. Koval N. Суз 2021 81
29520 Методичні вказвіки для виконання кваліфікаційних робіт-стартапів здобувачами вищої освіти денної форми навчання освітньо-професійних програм «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальностей 071 «Облік і оподаткуванн Н.Г. Здирко, О.А. Подолянчук, Я.П. Іщенко, Н.І. Коваль, Ю.В. Алескерова, І.М. Лепетан, Л.І. Федоришина Мв 2021 14
29498 Облікове забезпечення управління нематеріальними активами у науково-дослідних установах Галюк Ярослава Миколаївна Дрп 2021 7
29449 Tax and accounting systems of small agricultural enterprises in the conditions of european integration. Podolianchuk O.A. Суз 2021 68
29371 Облік капітальних інвестицій: теорія, методика, практика Раїн О.М. Дрп 2021 13
29370 Облік розрахунків з покупцями та замовниками: методика та організація Оніщук С.О. Дрп 2021 11
29369 Розрахунки за товарними операціями на підприємстві: теоретичні та практичні аспекти обліку Солодар Іван Валентинович Дрп 2021 9
29368 Облік грошових активів підприємства Пузиренко Анна Олександрівна Дрп 2021 8
29367 Непрямі податки: порядок розрахунку та відображення в обліку Гаврилюк Руслана Сергіївна Дрп 2021 9
29233 Бухгалтерський аутсорсинг та податковий консалтинг. Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Подолянчук О.А., Коваль Н.І. Нп 2021 19
29125 Фінансовий облік ІІ. Іщенко Я.П., Подолянчук О.А., Коваль Н.І. П 2021 30
29088 Стан та розвиток державної фінансової підтримки аграрного сектору України Коваль Н. І., Радченко О. Д., Іщенко Я. П. Сун 2021 162
29075 Капітальні інвестиції: нормативно-правове регулювання та облік Подолянчук О. А., Гудзенко Н. М. Сун 2021 227
28698 Ecological tax: essence, calculation methodology and accouning representation Podolianchuk O. A. Суз 2021 144
28602 Institutionalization of the accounting profession: Ukrainian case Metelytsya V., Petruk О., Rozheliuk V., Balla І., Medvid L. СWeof 2021 167
28570 Стан та напрями удосконалення інформаційної підтримки діяльності сільськогосподарських підприємств Правдюк М. В. Сун 2021 151
28549 Competence approach in the educational process and its influence on the formation of the accountant profession Podolianchuk O. A. Суз 2021 124
28548 Облік в оподаткуванні діяльності підприємств Подолянчук О. А. Сун 2021 190
28546 Organizational and economic principles of loan accounting in commercial banks according to International Financial Reporting Standards Korpaniuk T. Суз 2021 132
28447 Local taxation under conditions of decentralization: legal regulation \ Місцеве оподаткування в умовах децентралізації: нормативно-правове регулювання Pravdiuk M. V. Суз 2021 179
28353 Innovative development of enterprises in the post-industrial management system Fostolovych V., Hurtovyi O. Суз 2021 118
28261 Первинний облік виробництва органічної продукції рослинництва Подолянчук О. А., Маркевич Л. С. Сун 2021 233
28078 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» Здирко Н.Г., Коваль Н.І., Правдюк Н.Л., Гудзенко Н.М. Пвф 2021 2
28070 Сучасна вертикально-інтегрована модель організації бізнесу із замкнутим циклом виробництва Фостолович В. А., Шинькович А. В. Сун 2019 289
28051 Recursive Modelling Of Intentions Of Fulfilling Tax Obligations By Industrial Enterprises In Case Of Implementing A Mechanism For Promoting Their Energy Efficiency Mykoliuk O., Kucherova H., Fostolovych V., Prylepa N. СSc 2020 323
28050 Integrated enterprise management model in the post-industrial development system Fostolovych V. Суз 2020 176
28043 Accounting and analytical support of management of organic production Gudzenko N., Podolianchuk O Суз 2021 160
27957 Current problems of taxation of cryptocurrency transactions. // Проблеми оподаткування операцій з криптовалютою Pravdiuk M. V. // Правдюк М. В. Суз 2021 337
27741 International experience of cryptocurrency regulation Pravdiuk M. Суз 2021 295
27727 Aутсорсинг: семантика, види та форми / Outsourcing: semantics, types and forms Подолянчук О. А. / Podolianchuk O. A. Суз 2021 268
27726 Modern model of ties between the participants of economic relations in terms of post-industrial development of society Fostolovych V. Суз 2021 189
27716 Методологія організації податкових розрахунків та звітності. Програма навчальної дисципліни для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» кваліфікації «Доктор фі Подолянчук О.А. Нп 2021 186
27637 Peculiarities of normative regulation of formation and accounting of equity in companies: Ukrainian realities Іщенко Я. П. Суз 2020 278
27585 Environmental management in the structure of agricultural enterprises with a post-industrial management system Fostolovych V. Суз 2020 197
27496 Innovative model of post-industrial system of management of agricultural enterprises development Fostolovych V. А. Суз 2020 144
27346 Облік операцій з оренди та їх відображення у звітності Слободянюк Вікторія Олександрівна Дрп 2020 11
27132 Modelling the Level of Energy Security at Enterprises in the Context of Environmentalization of Their Innovative Development Mykoliuk O., Bobrovnyk V., Fostolovych V., Kucherova H., Prylepa N. СSc 2020 263
27025 Податкова система. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форм навчання факультету обліку та аудиту освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та Правдюк М. В. Нп 2020 4
26956 Податкова система. Методичні вказівки по виконанню самостійних завдань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справ Правдюк М. В., Подолянчук О. А. Мв 2020 5
26955 Податкова система.Методичні вказівки по виконанню практичних завдань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа т Правдюк М. В., Подолянчук О. А. Мв 2020 5
26942 Облік в банках. Методичні вказівки для проведення практичних занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання Корпанюк Т.М. Мв 2020 7
26941 Облік в банках. Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання Корпанюк Т.М. Мв 2020 2
26931 Облік у фінансових та бюджетних установах. Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та Коваль Н.І., Корпанюк Т.М. Мв 2020 23
26925 Податкова система: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва першого (бакалаврського) освітнього рівня, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 0 Фостолович В.А. Мв 2020 30
26923 Податкова система: методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва першого (бакалаврського) освітнього рівня, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спе Фостолович В.А. Мв 2020 24
26922 Податкова система: Програма дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва першого (бакалаврського) освітнього рівня, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економік Фостолович В.А. Нп 2020 10
26819 Консолідована фінансова звітність: методика складання для цілей управління Горкуша Ірина Олександрівна Дрп 2020 7
26805 Методологія організації податкових розрахунків та звітності. Методичні рекомендації для виконання практичних завдань та самостійної роботи здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування» кваліфікації «Доктор філософ Подолянчук О.А., Здирко Н.Г. Мв 2020 14
26792 Фінансовий облік. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з дисципліни студентами галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього рівня перший (бакалаврський) Іщенко Я.П., Подолянчук О.А. Мв 2020 3
26674 Облік в банках. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання Корпанюк Т. М. Нп 2020 5
26653 Anti-Crisis Financial and Anti-Crisis Financial and Personnel Management as Key Factors to Provide Effective Development of Eastern European Enterprises in the Agricultural Sector Khatser M. V., Perehuda Y. A., Korpaniuk T. M., Stoliaruk K. S., Yepifanova I. M., Shpynkovskyi O. O. СSc 2020 241
26607 Облік у фінансових та бюджетних установах. Методичні вказівки для проведення практичних занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денн Коваль Н.І., Корпанюк Т.М. Мв 2020 37
26591 Облік у фінансових та бюджетних установах. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної фо Коваль Н.І., Корпанюк Т.М. Нп 2020 17
26587 Облік у бюджетних установах. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання, першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Коваль Н.І. Нп 2020 21
26494 Організація обліку та облікове відображення орендних операцій Откидач Юлія Василівна Дрп 2020 5
26328 Problems of legal regulation of virtual assets in Ukraine Pravdiuk M. Суз 2020 217
26217 Облік та оподаткування доходів підприємства Накорчевська Людмила Дрп 2020 26
26116 Фінансова звітність підприємств та її використання в управлінні Мазур Людмил Василівна Дрп 2020 16
26115 Теоретичні і практичні аспекти обліку та оподаткування діяльності фермерських господарств Богомол Денис Володимирович Дрп 2020 18
26114 Система обліку розрахунків за податками підприємства Панасюк Ігор Миколайович Дрп 2020 13
26113 Особливості обліку та оподаткування оплати праці у садівництві Жмудь Наталія Сергіївна Дрп 2020 10
26112 Організаційно-методичні аспекти обліку основних засобів Вовк Вадим Віталійович Дрп 2020 10
26111 Кредиторська заборгованість: сутність та обліково-аналітичний аспект Колодєєв Олександр Федорович Дрп 2020 15
26110 Оподаткування та облік виплат працівникам Дєдова Марина Михайлівна Дрп 2020 13
26028 Управління ризиками блокування податкових накладних/розрахунків коригувань агропідприємств Метелиця В. В., Подолянчук О. А. Сун 2020 251
25855 The main dominants of accounting and taxation organization on farms Podolianchuk O. A. Суз 2020 138
25851 Key aspects of the legal regulation of environmental tax in Ukraine Pravdiuk M. Суз 2020 152
25795 Accounting and information support of tax calculations / Обліково-інформаційне забезпечення розрахунків за податками Podolianchuk O. A. Суз 2020 147
25510 Процес управління ресурсами аграрних підприємств на основі економічного потенціалу виробництва біопалива Корпанюк Т. Мвз 2020 219
25504 The importance of financial lever in the management of alternative energy development = Значення фінансових важелів в управлінні розвитком альтернативної енергетики Metelytsya V. M., Gubar O. V., Chaban V. H., Perederii O. S., Hryhorenko Y. I. СWeof 2020 152
25426 Фінансовий облік І Іщенко Я. П., Подолянчук О. А., Коваль Н. І. П 2020 2957
25425 Necessity and peculiarities of reforming the financial reporting of an agricultural enterprise oriented towards the achievement of strategic objectives of sustainable development Gudzenko N., Metelytsia V. Мвз 2020 210
25412 Theoretical and practical aspects of the development of the European Research Area = Облік та оподаткування розрахунків за поточними виплатами працівникам Podolianchuk O. Мвз 2020 154
25359 Acquiring as an innovative tool for improving business organization in the modern management system Fostolovych V. А. Суз 2020 279
25311 Modern business management mechanism with hybrid structure = Сучасний механізм управління бізнесом з гібридною структурою Fostolovych V. Мвз 2020 154
25302 Accounting and taxation of calculations on current payments to employees = Облік та оподаткування розрахунків за поточними виплатами працівникам Podolianchuk О. Мвз 2020 113
25267 Методичні рекомендації щодо підготовки і проведення комплексного державного іспиту на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої кваліфікації «Бакалавр обліку і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальні Правдюк Н.Л., Подолянчук О.А., Мулик Т.О., Гуцаленко О.О., Коваль Н.І., Іщенко Я.П., Лепетан І.М. Мв 2020 15
25174 Перспективи розвитку та особливості формування ринку органічної продукції в Україні Маркевич Л. С. Суз 2020 216
25173 Formation of modern integrated enterprise management systems with the application of digital technologies Fostolovych V. А. Суз 2020 250
25172 Legal aspects of management repair costs of fixed assets of enterprise Fostolovych V. А. Суз 2020 292
25160 Ідентифікація та реєстрація сільськогосподарських тварин: економіко-правовий аспект державного регулювання Правдюк А. Л., Правдюк М. В. Суз 2020 331
25147 Особливості інформаційного забезпечення організації збутової діяльності в умовах виробництва органічної продукції Гудзенко Н. М. Суз 2020 294
25083 Адміністрування податків і зборів. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної ф Подолянчук О.А., Чудак Л.А. Мв 2020 10
25046 Податкова система: Програма дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва першого (бакалаврського) освітнього рівня, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприєм Фостолович В.А. Нп 2020 17
25045 Податкова система: методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва першого (бакалаврського) освітнього рівня, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спец Фостолович В.А. Мв 2020 26
25044 Облік і оподаткування в галузях народного господарства: методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку ті аудиту першого (бакалаврського) освітнього рівня, галузі знань 07 «Управлінн Фостолович В.А. Мв 2020 17
25043 Податковий менеджмент. Методичні вказівки для організації самостійної роботи.для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська сп Коваль Н.І., Маркевич Л.С. Мв 2020 20
25042 Облік і оподаткування в галузях народного господарства: Програма дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку ті аудиту першого (бакалаврського) освітнього рівня, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», Фостолович В.А. Нп 2020 16
25041 Облік і оподаткування. Методичні вказівки по виконанню практичних завдань для підготовки студентів за освітнім ступенем «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 073 «Менеджмент» денної та заочної форми навчання Подолянчук О.А., Фостолович В.А., Маркевич Л.С. Мв 2020 409
25040 Адміністрування податків і зборів. Методичні рекомендації з виконання практичних завдань для здобувачів другого (магістерського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної ф Подолянчук О.А., Чудак Л.А. Мв 2020 20
25039 Фінансовий облік ІІ. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього рівня перший (бакалаврський) Подолянчук О.А., Іщенко Я.П. Нп 2020 7
25038 Фінансовий облік І. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього рівня перший (бакалаврський) Метелиця В.М., Іщенко Я.П. Нп 2020 4
24972 Budget system and accounting in budgetary institutions Koval N. Суз 2020 147
24879 Monetary funds as a concept in accounting = Грошові кошти як поняття в бухгалтерському обліку Podolianchuk O. A., Koval N. І. Суз 2020 208
24862 Непрацюючі довгосторокові банківські кредити в україні: проблеми обліку та аналізу Корпанюк Т. М., Довгань П. О. Суз 2020 268
24825 Accounting features in production of organic agricultural products = Особливості обліку у виробництві органічної сільськогосподарської продукції Ishchenko Ya. Суз 2020 293
24610 Концептуальні засади сертифікації бухгалтерів агросектору Метелиця В. М., Роздимаха І. М. Сун 2020 218
24559 Понятійний апарат терміну "органічна продукція" та напрями її обліку Маркевич Л. С., Подолянчук О. А. Сун 2020 259
24427 Програма підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників із спеціальності 071 "Облік і оподаткуваня" галузі знань "Управління та адміністрування" Мулик Т.О., Подолянчук О.А., Любар О.О., Фабіянська В.Ю. Нп 2020 8
24192 Податковий менеджмент. Методичні вказівки по виконанню практичних завдань для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання Коваль Н.І., Маркевич Л.С. Мв 2020 29
24173 Інноваційна модель формування конкурентоспроможного бізнесу Фостолович В. А. Нз 2019 182
24131 Спільна діяльність як економічний важіль збільшення обсягів вирощування біологічних активів та виробництва сільськогосподарської продукції в рибництві Іщенко Я. П., Мельник О. С. Сун 2020 134
23977 Сучасні інструменти в системі управління підприємством Фостолович В. А. Дк 2019 248
23976 Облікове управління витратами у тваринництві Правдюк М. В. Тд 2019 235
23949 Дебіторська заборгованість: умови виникнення, визнання, відображення в обліку Гудзенко Н. М., Лисак О. П. С 2019 588
23865 Сучасна вертикально-інтегрована модель організації бізнесу із замкнутим циклом виробництва Фостолович В. А., Шинькович А. В. Сун 2019 298
23864 Бухгалтерський облік діяльності підприємств в умовах ризику Гудзенко Н. М. Дк 2019 174
23855 Analysis of economic-financial experience of the world countries in the system of pension insurance = Аналіз економічно-фінансового досвіду країн світу в системі пенсійного страхування Koval N., Priamuhina N., Zhmurko I. СWeof 2020 201
23832 Облікове забезпечення управління витратами виробництва органічної продукції рослинництва Іщенко Я. П. Дк 2019 141
23821 Звітність за сегментами сільськогосподарських підприємств: управлінський аспект Іщенко Я. П. Дк 2019 301
23772 Облікове забезпечення розрахунків з податку на додану вартість Подолянчук О. А. Сун 2020 255
23627 Особливості оподаткування екологічним податком сільськогосподарських підприємств Коваль Н. І. Тд 2019 292
23626 Особливості оподаткування екологічним податком сільськогосподарських підприємств Коваль Н. І. Дк 2019 246
23597 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» Здирко Н.Г., Правдюк Н.Л., Коваль Н.І., Гудзенко Н.М., Пвф 2020 6
23462 Особливості обліку виробництва органічної сільськогосподарської продукції рослинництва Іщенко Я. П. Дк 2019 192
23461 Нормативне регулювання формування та обліку власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю Іщенко Я. П. Дк 2019 205
23454 Нормативне регулювання формування та обліку власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю Іщенко Я. П. Тд 2019 418
23453 Звітність за сегментами сільськогосподарських підприємств: управлінський аспект Іщенко Я. П. Тд 2019 182
23442 Правове забезпечення обліку витрат на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні Іщенко Я. П. Сун 2019 281
23429 Особливості організації обліку витрат органічного сільськогосподарського виробництва Іщенко Я. П. Сун 2019 337
23409 Податкові новації та їх вплив на ефективність податкової системи Гудзенко Н. М., Корпанюк Т. М., Плахтій Т. Ф. Сун 2019 315
23377 Цифровізація в сучасній системі управління Фостолович В. А. Сун 2019 1185
23224 Облікові аспекти процедури реорганізації банківських установ Гудзенко Н. М., Коваль Н. І., Корпанюк Т. М. Сун 2019 488
23164 Облік витрат та виходу органічної сільськогосподарської продукції рослинництва Іщенко Я. П. Сун 2019 196
23110 Особливості визнання та оцінки ризику для його відображення в обліку Гудзенко Н. М., Гавриш Н. Л. Сун 2019 261
23066 Консолідована і податкова звітність. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік та оподаткування» денної та заочно Гудзенко Н.М., Подолянчук О.А. Нп 2019 22
23011 Детермінанти стану фінансових ресурсів малих аграрних підприємств Коваль Н. І., Радченко О. Д. Сун 2019 375
23010 Основи перспективного аналізу витрат діяльності сільськогосподарського підприємства Коваль Н. І., Григораш М. В. Сун 2019 519
22920 Облік і місце фінансових результатів у звітності підприємства Гудзенко Н. М., Григораш М. В. Сун 2018 560
22855 Податковий менеджмент. Навчальна програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання Коваль Н. І. Нп 2019 15
22820 Облік та аналіз розрахунків з дебіторами та кредиторами у закладах вищої освіти (на прикладі Вінницького національного аграрного університету) Кондратюк Вікторія Вікторівна Дрп 2019 17
22818 Аналіз конкурентоспроможності та облік реалізації сільськогосподарської продукції у підприємстві Бондаренко М.С. Дрп 2019 12
22813 Організаційно-методичні аспекти кредитних операцій Колтунов Сергій Русланович Дрп 2019 6
22794 Applied aspects of distribution of spendings for governing accounts and control Kozachenko A., Panadiy O., Сhudak L. СWeof 2019 438
22793 The influence of assessment of biological assets and agricultural production on taxation of agricultural enterprises Kozachenko A., Chudak L., Yaremchuk N. Сун 2019 277
22770 Система обліку фінансових результатів діяльності підприємства в системі управління Заболотчук Алла В’ячеславівна Дрп 2019 7
22745 Екологічний податок: порядок оподаткування та відображення в системі бухгалтерського обліку Плахтій Т. Ф. Сун 2019 960
22692 Формування облікового інформаційного продукту суб’єктом господарювання щодо зобов’язань за місцевими податками Плахтій Т. Ф. Тд 2019 232
22681 Інформаційне забезпечення формування звітності про управління за екологічним аспектом Плахтій Т. Ф. Тд 2019 202
22680 Методика відображення в обліку суб’єктів господарювання податкових преференцій при оподаткування доходів фізичних осіб Плахтій Т. Ф. Тд 2019 369
22679 Місце управління витратами в сучасній системі управління підприємством Фостолович В. А., Сімаков О. О. Сун 2019 253
22655 Кредиторська заборгованість: сутність та обліково-аналітичний аспект Голда Олександр Дрп 2019 12
22651 Облікова політика в системі управління підприємством Юсупова Богдана Владиславівна Дрп 2019 14
22650 Облік і контроль в управлінні експортно-імпортними операціями Долгій Тетяна Миколаївна Дрп 2019 2177
22649 Організація та методика обліку формування та використання власного капіталу Гула Ірина Ігорівна Дрп 2019 10
22640 Вплив податкового навантаження на доходи фізичних осіб в умовах ринкових перетворень на рівень "тіньового" бізнесу Фостолович В. А. Сун 2019 560
22623 Облік і контроль кредитних операцій банку Цуркан Анна Олегівна Дрп 2019 11
22525 Облік в фермерських господарствах. Методичні вказівки для організації самостійної роботи для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання, першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Коваль Н.І., Правдюк М.В Мв 2019 187
22524 Облік інвестиційної та інноваційної діяльності. Методичні рекомендації з виконання практичних завдань для студентів денної та заочної форм навчання факультету обліку та аудиту освітнього рівні «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спе Правдюк М.В. Мв 2019 165
22523 Облік інвестиційної та інноваційної діяльності. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форм навчання факультету обліку та аудиту освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 0 Правдюк М. В. Нп 2019 22
22521 Програма виробничої практики для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня Коваль Н.І., Іщенко Я.П., Мулик Т.О., Подолянчук О.А., Гуцаленко О.О., Лепетан І.М. Нп 2019 105
22506 Облік та аналіз відтворення основних засобів підприємства Швець Ірина Олександрівна Дрп 2019 9
22448 Система обліку суб’єктів малого підприємництва Власюк Степан Миколайович Дрп 2019 10
22445 Облік та аналіз запасів підприємства Рабоконь Юлія Сергіївна Дрп 2019 17
22328 Облік і аналіз в системі управління витратами підприємства Григораш Марина Василівна Дрп 2019 16
22215 Облік та аналіз витрат в системі управління підприємством Сімаков О.О. Дрп 2019 8
22207 Облік засобів праці та розробка системи економічного аналізу їх ефективного використання Білокур Софія Русланівна Дрп 2019 5
22143 Облік і аналіз основних засобів в системі управління субєктами господарювання Россолонко Анастасія Віталіївна Дрп 2019 12
22132 Облік і аудит нематеріальних активів: теорія та практика Щербанюк Дмитро В’ячеславович Дрп 2019 10
22131 Організаційно-методичні аспекти обліку інвестиційної діяльності підприємства Діякончук Дрп 2019 8
22130 Організація та методика обліку прав власності та користування активами Магирович Людмила Петрівна Дрп 2019 6
22110 Теоретичні та практичні аспекти організації бухгалтерського обліку переробки сільськогосподарської продукції Андруха Олександр Володимирович Дрп 2019 3
22087 Теретичні та практичні аспекти обліку та аналізу розрахунків за товарними операціями на підприємстві Бондар О.К Дрп 2019 4
22025 Облік і контроль основних засобів в системі управління суб’єктом господарювання Глухенька Марина Юріївна Дрп 2019 10
21977 Система обліку та контролю витрат на оплату праці з метою їх оптимізації Дружиніна Ольга Андріївна Дрп 2019 8
21883 Облік та контроль збереження та використання необоротних активів Зінченко Яна Василівна Дрп 2019 14
21858 Міжнародні господарські операції підприємства: порядок відображення в обліку та звітності Симчук Олена Анатоліївна Дрп 2019 3
21789 Фінансова звітність підприємств та її використання в управлінні Куриленко Аліна Сергіївна Дрп 2019 8
21758 Облік розрахунків за страхуванням Салій Ганна Дмитрівна Дрп 2019 7
21735 Операції банківського кредитування підприємств: сутність та облікове відображення Козакова Оксана Сергіївна Дрп 2019 4
21734 Бухгалтерський облік та контроль фінансових результатів Кушнір Ольга Андріївна Дрп 2019 12
21667 Розрахунки за виплатами працівникам: оподаткування та відображення в системі обліку Німачук Лілія Дмитрівна Дрп 2019 12
21584 Облік і звітність в оподаткуванні. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Подолянчук О.А. Нп 2019 45
21583 Облік і звітність в оподаткуванні. Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адмі Подолянчук О.А., Здирко Н.Г. Мв 2019 120
21565 Облік та оподаткування оплати праці: теорія, методика, практика Прісняк Валентина Ігорівна Дрп 2019 13
21519 Облік і аудит інвестицій та операцій з цінними паперами Поровай Анастасія В’ячеславівна Дрп 2019 10
21484 Облік обов’язкових утримань із доходів фізичних осіб Микитюк Д.В. Дрп 2019 7
21474 Фінансова звітність в управлінні підприємства Сметана Марина Юріївна Дрп 2019 9
21473 Облік і аудит готової продукції та товарів: теорія, методика, практика Ковальська Марина Вікторівна Дрп 2019 9
21471 Організаційно-методичні основи обліку збутової діяльності підприємства Шаламай Вікторія Володимирівна Дрп 2019 3
21469 Облік і аудит валютних операцій банку Барда Вікторія Василівна Дрп 2019 4
21468 Облік та аудит орендних операцій Ярмоленко Ольга Сергіївна Дрп 2019 8
21467 Облікове забезпечення та контроль фінансових результатів діяльності підприємства Павловська Тетяна Андріївна Дрп 2019 6
21466 Облік та контроль оборотних активів сільськогосподарського підприємства Рибак Тетяна Андріївна Дрп 2019 15
21465 Облік та контроль витрат на соціальний захист працівників підприємства Дуб Олена Вадимівна Дрп 2019 6
21394 Універсальні та специфічні акцизи: оподаткування та відображення в обліку Сауляк Олександр Олександрович Дрп 2019 15
21393 Організація та методика обліку і контролю розрахунків з покупцями та замовниками Танасієнко Марія Василівна Дрп 2019 14
21392 Податкові пільги з податку на доходи фізичних осіб: облік і оподаткування Гладчук Леся Вячеславівна Дрп 2019 12
21373 Фінансовий облік та внутрішній контроль монетарних активів Здирко Вікторія Юріївна Дрп 2019 11
21372 Зобов’язання за місцевими податками: облік та відображення у звітності Пятко Оксана Олександрівна Дрп 2019 9
21332 Облік і контроль за центрами відповідальності в аграрних формуваннях Наказнюк Оксана Анатоліївна Дрп 2019 7
21331 Формування управлінської звітності в аграрних підприємствах: методика і практика Горденко А. О. Дрп 2019 3
21326 Облік та аудит біологічних активів: теорія, методика, практика Сандул Олексій Павлович Дрп 2019 13
21305 Облік і звітність в оподаткуванні. Робочий зошит для виконання практичних занять студентами освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Подолянчук О.А. Мв 2019 121
21301 Облік і звітність в оподаткуванні. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання факультету обліку та аудиту освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і опода Подолянчук О.А. Мв 2019 71
21285 Система обліку розрахунків підприємства за податками Плахотнюк Ольга Володимирівна Дрп 2019 6
21279 Облік і контроль в системі управління витратами підприємства Паламарчук Вікторія Олегівна Дрп 2019 8
21246 Облік власного капіталу підприємства Болехівська Вікторія Вадимівна Дрп 2019 29
21245 Облікове забезпечення управління ризиками в господарській діяльності Яніцька Анастасія Василівна Дрп 2019 8
21236 Облік та аудит виробничих запасів Гринчук Сергій Володимирович Дрп 2019 13
21228 Організаційно-методичні аспекти обліку та контролю виробничих запасів підприємства Шутило Cвітлана Василівна Дрп 2019 14
21227 Організаційно-методичні аспекти обліку та аудиту витрат і доходів операціфйної діяльності підприємства Близнюк Віталіна Анатоліївна Дрп 2019 11
21221 Податок на додану вартість: бухгалтерський облік та відображення у звітності Огороднік Тетяна Миколаївна Дрп 2019 18
21212 Фінансовий та складський облік готової продукції Канишина Анастасія Миколаївна Дрп 2019 6
21189 Накладні витрати: облік, розподіл та контроль Бендерук Алла Володимирівна Дрп 2019 10
21175 Облік і аудит готівкових операцій та операцій за поточними рахунками Плахотнюк Іванна Олександрівна Дрп 2019 26
21137 Сутність та основи обліку органічної продукції Подолянчук О. А. Сун 2019 400
21136 Грошові кошти в системі рахунків обліку Подолянчук О. А. Сун 2019 556
21088 Організаційно-методичні аспекти обліку основних засобів Лукащук Наталія Олегівна Дрп 2019 15
21087 Організація та методика обліку і контролю безготівкових розрахунків за продукцію та послуги в системі управління грошовими потоками підприємства Стішок Ірина Василівна Дрп 2019 16
21069 Фінансова звітність за сегментами у системі управління підприємством Смагло Віта Сергіївна Дрп 2019 14
21049 Формування та облік власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю: стан нормативно-правового врегулювання Іщенко Я. П. Сун 2019 336
21048 Current liabilities and their accounting in the attracted capital management system = Поточні зобов’язання та їх облікове забезпечення в системі управління залученим Podolianchuk O., Plakhtii T., Gudzenko N. СWeof 2019 324
20974 Обліково-аналітичне забезпечення управління ліквідністю аграрних підприємств Правдюк М. В. Сун 2019 443
20795 Звітність підприємств. Методичні рекомендації для проведення практичних занять здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік танять Гудзенко Н.М., Капелюшна І.М. Мв 2019 124
20746 Облік в банках. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік та аудит» ОКР «Бакалавр» Корпанюк Т.М. Мв 2019 250
20745 Облік в банках. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» ОКР «Бакалавр» Корпанюк Т.М. Мв 2019 127
20614 Backgrounds for Improving Resource Management of Agricultural Enterprises Based on Economic Diagnostics of Biofuel Consumption Korpaniuk T., Ishchenko Y., Koval N. СSc 2019 324
20517 Кластери, як ефективна модель сучасного бізнесу Фостолович В. А. Сун 2019 222
20477 Митне оподаткування: методичні рекомендації для самостійної роботи для студентів денної форми навчання факультету обліку та аудиту освітнього ступеня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.03009 «Облік і аудита» Фостолович В. А. Мв 2019 5
20476 Економіка і бухгалтерський облік в тваринництві: Методичні рекомендації до виконання самостіної роботи для студентів денної та заочної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва освітнього ступеню «Бакалавр» галуз Фостолович В.А. Мв 2019 18
20378 Якість облікової інформації: сутність та методика оцінки Правдюк Н. Л., Правдюк М. В. С 2016 398
20377 Облікове забезпечення управління витратами молокопереробних підприємств Правдюк М. В. С 2015 345
20351 Обліково-нормативне забезпечення управління витратами на біологічні перетворення у тваринництві Правдюк М. В., Правдюк А. Л. С 2018 431
20350 The human capital of an enterprise: theory and assessment methodology Pravdiuk N., Pokynchereda V., Pravdiuk M. СWeof 2019 369
19926 Облік в фермерських господарствах. Подолянчук О.А., Коваль Н.І., Гудзенко Н.М. Нп 2019 128
19908 Облікова інформація та її якісні характеристики відповідно до облікових стандартів Подолянчук О. А. Сун 2018 515
19786 Облік інвестиційної і інноваційної діяльності. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» денної т Правдюк М.В. Мв 2019 54
19709 Звітність підприємств. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік та оподаткування» денної та заочної форм навчан Н.М. Гудзенко, І.М. Капелюшна Нп 2019 56
19636 Облік в банках. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" напряму підготовки 6.030508 "Фінанси та кредит " Корпанюк Т.М. Нп 2019 32
19593 Облік і звітність в оподаткуванні. Методичні рекомендації з виконання практичних завдань для студентів денної та заочної форм навчання факультету обліку та аудиту освітнього рівні «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 Подолянчук О.А., Коваль Н.І. Мв 2019 270
19589 Податковий менеджмент. Методичні вказівки по виконанню практичних завдань для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та за Коваль Н.І., Гудзенко Н.М. Мв 2019 32
19587 Фінансовий облік ІІ: методичні рекомендації до виконання практичних занять студентами освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» – Вінниця: ВНАУ, 2019. – 66 с. Іщенко Я.П., Подолянчук О.А. Мв 2019 497
19586 Облік і оподаткування. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів за освітнім ступенем «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління та адміністрування» Плахтій Т.Ф. Мв 2019 112
19507 Інформаційні ресурси при формуванні собівартості продукції в системі управління підприємством Фостолович Р.С., Фостолович В.А. С 2018 494
19324 Фінансовий облік. Робочий зошит для виконання практичних занять студентами освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Іщенко Я.П., Подолянчук О.А. Рз 2019 141
19323 Облік в бюджетних установах. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська Китайчук Т.Г. Мв 2019 24
18945 Облік і контроль готової продукції та товарів Шільньонкова Анастасія Сергіївна Дрп 2018 18
18920 Облік і контроль в управлінні доходами підприємства Дроненко Леся Володимирівна Дрп 2018 16
18919 Облік формування та використання власного капіталу в системі управління фінансами підпримства П’яст Віталій В’ячеславович Дрп 2018 13
18899 Оцінка, облік та контроль виробничих запасів у інформаційній системі підприємства Доцюк Світлана Олександрівна Дрп 2018 31
18882 Облік і аудит в управлінні кредиторською заборгованістю підприємства Гусак Любов Вікторівна Дрп 2018 8
18851 Товарно-матеріальні цінності: методика обліку та контролю Мельник Богдан Олександрович Дрп 2018 7
18825 Сучасний підхід до системи управління підприємством із врахуванням даних оцінки екосистем Фостолович Р.С., Фостолович В.А. С 2018 312
18822 Облік в системі управління витратами Подолянчук О.А. С 2018 430
18812 Корпоративна соціальна відповідальність в сучасному бізнесі Фостолович В. А. Сун 2018 333
18796 Кредитна політика комерційного банку та напрями її удосконалення Корпанюк Т. М., Цуркан А. О. С 2018 296
18795 Сутність, облік та аналіз строкових депозитів та депозитів до запитання фізичних осіб Корпанюк Т.М., Григораш В.М. С 2018 705
18780 Облік і аудит експортно-імпортних операцій підприємства Ткаченко Віталій Миколайович Дрп 2018 7
18775 Розвиток теорії і методології бухгалтерського обліку на основі якісного підходу Плахтій Т. Ф. Мвв 2017 794
18758 Податкова знижка з податку на доходи фізичних осіб: порядок застосування та документальне підтвердження Плахтій, Т.Ф. С 2018 340
18757 Вплив інформаційних потреб користувачів на структуру та наповнення фінансової звітності Гудзенко Н.М., Коваль Н.І., Плахтій Т.Ф. С 2018 344
18756 Облік та звітність за податком на додану вартість Подолянчук О.А., Домбровська В.В С 2018 657
18755 Актуальні питання облікової політики бюджетної установи в умовах дії Національних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі Китайчук Т.Г., Гудзенко Н.М. С 2018 534
18754 Виробничі запаси: економічна сутність та облік Подолянчук О.А. С 2018 1490
18753 Облік і контроль земельних ресурсів у сільському господарстві Демчишена Ірина Вікторівна Дрп 2018 8
18683 Облік та аудит фінансових результатів діяльності підприємства в системі управління Бондарчук Тетяна Олегівна Дрп 2018 13
18543 Теоретичні та практичні аспекти обліку та контролю розрахунків з персоналом з оплати праці в системі управління Колісник Юлія Сергіївна Дрп 2018 16
18458 Облік та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства в системі управління Костецька Катерина Миколаївна Дрп 2018 11
18350 Методика та організація обліку довгострокових зобов’язань підприємств Паламарчук Віта Віталіївна Дрп 2018 3
18309 Бухгалтерський облік і внутрішній контроль витрат на збереження майна Чернета Тетяна Валеріївна Дрп 2018 4
18308 Обліково-аналітичне забезпечення управління залученим капіталом Скакун Марина Володимирівна Дрп 2018 651
18300 Облік фінансових інвестицій: теорія, методика, практика Питель Юлія Вікторівна Дрп 2018 5
18291 Облік та контроль виробничих запасів Люлька Артем Васильович Дрп 2018 11
18203 Обліково-аналітичне забезпечення банкрутства комерційних банків та їх платоспроможності Гур’єва Юлія Емілівна Дрп 2018 4
18133 Методика та організація обліку розрахунків із покупцями і замовниками Шевчук Юлія Олександрівна Дрп 2018 17
18132 Методика обліку і аудиту касових операцій та операцій за поточними рахунками банку Михайленко Марина Юріївна Дрп 2018 8
18128 Управлінський облік на молокопереробних підприємствах Кутулова Алла Василівна Дрп 2018 7
18127 облік та внутрішній контроль капітальних інвестицій: теорія, методика, практика Братчук Віталія Русланівна Дрп 2018 8
18105 Облік і аудит в управлінні доходами підприємств Штифурко Володимир Володимирович Дрп 2018 17
18103 Організаційно-методичні аспекти обліку та аудиту кредитних операцій Шевчук Яна Василівна Дрп 2018 7
18102 Організація та методика обліку безготівкових розрахунків за продукцію та послуги в системі управління грошовими потоками підприємства Савкова Ольга Вікторівна Дрп 2018 10
18101 Облік і аналітична оцінка основних засобів в управлінні реальними інвестиціями Рябишина Марина Анатоліївна Дрп 2018 9
18074 Операційні витрати підприємства: методика і організація обліку та аналізу Трачук Альона Леонідівна Дрп 2018 9
18063 Облік та внутрішній аудит витрат на ремонт основних засобів підприємства Кошовий Сергій Іванович Дрп 2018 16
17981 Фінансова звітність в системі оцінки інвестиційної привабливості підприємства Швець Роман Миколайович Дрп 2018 9
17980 Облік і звітність в оподаткуванні прибутку підприємства Пасєка Вікторія Володимирівна Дрп 2018 5
17979 Облік і аналіз формування і використання власного капіталу в системі управління фінансами підприємства Євтушенко Констянтин Ігрович Дрп 2018 7
17969 Облік та контроль нематеріальних активів Лещенко Віта Василівна Дрп 2018 15
17960 Облік та аудит валютних операцій Кесарчук Оксана Сергіївна Дрп 2018 6
17959 Теоретичні і практичні аспекти обліку та оподаткування діяльності малих підприємств Закірова Лілія Вікторівна Дрп 2018 8
17875 Облікова політика в системі управління підприємством Бровко Михайло Ігорович Дрп 2018 7
17867 Облік і аудит в управлінні зобов’язаннями підприємства Горобець Н.Ю. Дрп 2018 6
17860 Екологічний податок: порядок розрахунку та відображення в обліку Яковенко Максим Віталійович Дрп 2018 11
17782 Система обліку розрахунків підприємств з бюджетом за податком на прибуток Остапчук Катерині Олександрівні Дрп 2018 9
17753 Облікове забезпечення операцій з електронними коштами Чечель Аалерія Олександрівна Дрп 2018 4
17749 Оподаткування та облік розрахунків за виплатами працівниками Мотрук Анна Олександрівна Дрп 2018 6
17683 Електронні грошові кошти: методика обліку та аудиту Цуркану Вікторія Євгеніївна Дрп 2018 14
17658 Методичні вказівки для виконання дипломних робіт здобувачами вищої освіти освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на другому (магістерському) рівні Здирко Н.Г., Правдюк Н.Л., Гуцаленко Л.В., Подолянчук О.А., Мулик Т.О., Лепетан І.М.,Томчук О.Ф. Мв 2018 70
17591 Організаційно-методичні аспекти обліку та аудиту кредитних операцій Склярук Петро Іванович Дрп 2018 11
17590 Теоретичні та практичні аспекти обліку та контролю оподаткування підприємств податком на додану вартість Сєрих Костянтин Володимирович Дрп 2018 18
17530 Облік і аудит готової продукції: теорія, методика, практика Ткачук Л.А. Дрп 2018 24
17523 Облік і аудит орендних операцій: теорія, методика, практика КУТИШ Альона Олександрівна Дрп 2018 9
17490 Система обліку та контролю розрахунків за податками Самохіна Ганна Вікторівна Дрп 2018 7
17465 Облік та аудит виробничих запасів Кордиманенко Наталя Леонідівна Дрп 2018 21
17464 Система обліку та аналізу суб’єктів малого підприємництва Єлкіна Аліна Тарасівна Дрп 2018 11
17462 Ресурсно-екологічне оподаткування суб’єктів господарювання Тяпкіна Юлія Василівна Дрп 2018 5
17461 Організація та методика обліку формування та використання власного капіталу Липко Ірина Валентинівна Дрп 2018 10
17439 Організаційно-методичні аспекти обліку доходів Шеремет Інна Олегівна Дрп 2018 13
17430 Облік основних засобів та аналіз їх технічного стану Підвашецька Аліна Вікторівна Дрп 2018 24
17423 Організаційно-методичні аспекти обліку та контролю реалізації продукції в системі управління підприємством Дещинська Ірина Петрівна Дрп 2018 3
17422 Примітки до річної фінансової звітності: методика складання та аналіз показників Захарчук Василь Юрійович Дрп 2018 2505
17421 Організація та методика обліку формування та використання власного капіталу Бацюровська Вікторія Василівна Дрп 2018 29
17411 Теоретико-методичні основи обліку та аудиту фінансових результатів від операційної діяльності Бойко Оксана Анатоліївна Дрп 2018 15
17410 Методика та організація обліку і аудиту поточних зобов`язань підприємства Захарчевна Тетяна Володимирівна Дрп 2018 13
17409 Організаційно-методичні аспекти обліку та аудиту формування і використання прибутку підприємства Шеремета Марина Сергіївна Дрп 2018 8
17408 Облік і аудит біологічних активів: теорія, методика і практика Блажко Аліна Миколаївна Дрп 2018 10
17407 Облік і аудит в управлінні витратами підприємства Блажко Микола Валентинович Дрп 2018 5
17362 Облік та аналіз відтворення основних засобів підприємства Дзюба Тетяна Федорівна Дрп 2018 6
17353 Облік та аналіз ренти: теорія та методика НОСАЧ Віталіна Сергіївна Дрп 2018 6
17352 Бухгалтерський облік і контроль товарів підприємства ЗАДОРОЖНА Ганна Петрівна Дрп 2018 12
17351 Бухгалтерський облік операцій зі створення та впровадження інноваційних банківських продуктів Проценко Інна Ростиславівна Дрп 2018 7
17345 Облік і аналіз процесу постачання матеріальних цінностей Комар Лілія Валеріївна Дрп 2018 10
17308 Система обліку та контролю витрат на оплату праці з метою їх оптимізації Саволюк Тетяна Василівна Дрп 2018 12
17293 Облік і контроль земельних ресурсів сільського господарства Забуранна Діана Русланівна Дрп 2018 12
17269 Облік прав користування землями сільськогосподарського призначення Даниленко Інна Петрівна Дрп 2018 10
16909 Вібраційна сушарка (Пат. на корисну модель № 124005) Цуркан О. В., Присяжнюк Д. В., Гудзенко Н. М. Пнк 2018 352
16908 Віброозонуюча сушарка (Пат. на корисну модель № 122237) Цуркан О. В., Присяжнюк Д. В., Гудзенко Н. М., Герасимов О. О., Волошиненко В. М. Пнк 2017 468
16907 Вібраційна сушарка (Пат. на корисну модель № 122236) Цуркан О. В., Присяжнюк Д. В., Гудзенко Н. М., Герасимов О. О., Філіпченко В. В. Пнк 2017 460
16906 Вібраційна сушарка (Пат. на корисну модель № 124870) Цуркан О. В., Присяжнюк Д. В., Гудзенко Н. М. Пнк 2018 363
16822 Стан аналітичного забезпечення управління аграрними підприємствами Вінницької області Правдюк М. В. С 2017 350
16821 Обліково-інформаційне забезпечення розвитку земельних відносин у аграрному секторі Вінницької області Правдюк М. В. С 2017 335
16820 Обліково-інформаційне забезпечення управління виробництвом продукції аквакультури Правдюк М. В. С 2017 707
16818 Розвиток системи якісних характеристик облікової інформації в Україні Плахтій Т.Ф. С 2017 576
16817 Діяльність суб’єктів малого підприємництва: нормативно-правовий аспект Подолянчук О.А. С 2017 1121
16803 Особливості контролю та аналітичної оцінки в діяльності сільськогосподарських підприємств Коваль Н. І. С 2016 343
16802 Основні аспекти обліково-аналітичного виробництва біоенергетичних культур у сільськогосподарських підприємствах Подолянчук О.А., Коваль Н. І., Колесник Т.В. С 2016 324
16784 Development of the basic theoretical basis of accounting information quality Правдюк Н.Л., Плахтій Т.Ф. С 2017 532
16573 Сутність виробничих запасів як економічної категорії: облік та управлінські аспекти Коваль Н. І. С 2017 381
16522 Роль обліку в забезпеченні економічної безпеки підприємств Гудзенко Н.М., Китайчук Т.Г. С 2017 1642
16519 Облік створення і використання мобільних додатків як об’єктів права інтелектуальної власності Лепетан І. М., Коваль Н. І., Китайчук Т. Г. С 2018 311
16518 Облікове забезпечення операційної оренди в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України Янчук г. В., Китайчук т. Г., Земляна І. Ф. С 2017 282
16517 Модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі: проблеми перехідного періоду Китайчук Т.Г. С 2017 295
16507 Облікова політика щодо заробітної плати Подолянчук О.А. С 2018 612
16501 Механізм управління криптовалютою в обліковій системі підприємства Фостолович В. А. С 2018 250
16500 Криптовалюта як новий фінансовий інструмент: переваги і недоліки її використання та проблеми нормативно-правового регулювання Томчук О.В., Фостолович В. А. С 2018 648
16499 Застосування мобільних додатків в бізнесі та їх облік Корпанюк Т.М. Мулик Я.І. С 2018 426
16498 Облік використання земель сільськогосподарського призначення на умовах емфітевзису Іщенко Я.П. С 2016 517
16497 Інтегрування еколого-економічного підходу у стратегію розвитку та практику господарювання сільськогосподарських підприємств Фостолович В. А. С 2017 221
16496 Облікові аспекти користування землею на умовах емфітевзису Іщенко Я. П., Новодворська В.В. С 2016 371
16494 Біологічні перетворення в рибництві як об’єкт бухгалтерського обліку Іщенко Я. П. С 2016 260
16487 Використання земель на умовах емфітевзису: правовий та обліковий аспекти Іщенко Я.П., Любар О. О. С 2018 317
16486 Галузеві особливості бухгалтерського обліку витрат на біологічні перетворення в рибництві Іщенко Я. П. С 2017 323
16485 Модель розвитку організації обліку на основі концепції ощадливого виробництва: структурний аналіз Плахтій Т.Ф. С 2017 429
16484 Аналіз моделей оцінки якості облікової інформації Плахтій, Т.Ф. С 2017 290
16483 Необхідність оцінки якості фінансової звітності Правдюк Н.Л., Плахтій Т.Ф. С 2017 682
16482 Розвиток системи менеджменту якості обліку Плахтій Т.Ф. С 2017 531
16481 Якісні характеристики фінансової інформації в конвергованій концептуальній основі: критичний аналіз Плахтій Т.Ф. С 2017 284
16480 Напрями забезпечення належного рівня якості облікової системи підприємства: організаційний аспект Плахтій Т.Ф. С 2017 259
16331 Кредиторська заборгованість: сутність та обліково-аналітичний аспект Нечмілова Альона Вікторівна Дрп 2018 25
16278 Облікова політика в системі оподаткування підприємства Гуменюк Надія Олександрівна Дрп 2018 21
16246 Облік та контроль товарно-матеріальних цінностей: організація та методика Андреєва Жанна Андріївна Дрп 2018 9
16172 Облікове забезпечення стратегічного управління власністю сільськогосподарських підприємств Рабцун К.О. Дрп 2018 6
16133 Теоретичні та практичні аспекти організації бухгалтерського обліку переробки сільськогосподарської продукції Козачок Альона Віталіївна Дрп 2018 8
16073 Економіка і бухгалтерський облік в тваринництві методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів денної та заочної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва освітньо-кваліфікаційного рівня «Бака Фостолович В. А. Мв 2018 52
15940 Звітність підприємств. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання Гудзенко Н.М., Капелюшна І.М. Мв 2018 103
15938 Технологічні розрахунки,облік і звітність галузі. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти, Галузь знань 0517 ”Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції денної та заочної форми навчання Правдюк М.В. Нп 2018 41
15935 Економіка і бухгалтерський облік в тваринництві: Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форми навчання факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва освітньо кваліфікаційного рівня «Бакалавр», га Фостолович В. А. Нп 2018 45
15907 Облік і контроль основних засобів в системі управління суб’єктами господарювання Віннік Юлія Юріївна Дрп 2018 21
15905 Особливості обліку та оподаткування оплати праці працівників на сільськогосподарських підприємствах Олійник Катерина Миколаївна Дрп 2018 16
15891 Митне оподаткування. Програма навчальної дисциплінидля підготовки студентів денної форми навчання факультету обліку та аудиту освітнього ступеня “Бакалавр“, галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напряму підготовки “Облік і аудит” спеціалізації Фостолович В. А. Нп 2018 14
15807 Земельні ділянки як об'єкт обліку Подолянчук О.А., Коваль Н.І. С 2017 1283
15718 Облік в бюджетних установах. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форми навчанн Китайчук Т.Г. Нп 2018 13
15558 Фінансовий облік І: методичні рекомендації до виконання практичних занять студентами освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф. Мв 2018 220
15434 Accounting of non-performing long-term bank loans in Ukraine Korpaniuk T. СSc 2017 449
15303 Облікове забезпечення оренди основних засобів в управлінні підприємством: стан, проблеми та шляхи його вдосконалення ШПИЛЬЧУК Ольга Володимирівна Дрп 2018 17
15210 Особливості обліку та удосконалення розрахунків за виплатами працівникам на сільськогосподарських підприємствах ПОРОХНЯ Вікторія Олегівна Дрп 2018 15925
15161 Особливості формування та обліку власного капіталу підприємств різних організаційно-правових форм Арсенюк Аліна Вікторівна Дрп 2018 26
14992 Особливості обліку та оподаткування операцій зовнішньоекономічної діяльності Гавриш Марина Ігорівна Дрп 2018 8
14956 Облікове забезпечення управління доходами діяльності підприємств Поліщук Богдан Олегович Дрп 2018 23
14954 Облік та аудит дебіторської заборгованості: теоретико-методичні основи Довгань Павло Олегович Дрп 2018 34
14931 Митне оподаткування: метод. рек. до вик. практ. робіт длястудентів денної форми навчання факультету обліку та аудиту освітнього ступеня ”Бакалавр“, галузі знань 0305 ”Економіка та підприємництво“, напрям підготовки ”Облік і аудита“ спеціалізації ”Контроль Фостолович Валентина Анатоліївна Мв 2017 21
14930 Митне оподаткування:метод. рек. до вик. практ. робіт для студентів денної форми навчання агрономічного факультету освітнього ступеня “Бакалавр“, напрям підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування“, с Фостолович В. А. Мв 2017 12
14927 Митне оподаткування: програма навчальної дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”, галузі знань 0401 “Природничі науки “, напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середо Фостолович В. А. Нп 2018 11
14893 Облікова політика в системі оподаткування підприємства Пелішенко Юлія Олегівна Дрп 2018 31
14568 Облік в банках. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» ОКР «Бакалавр» Корпанюк Т.М. Мв 2017 43
14514 Податковий менеджмент. Методичні вказівки для виконання курсових робіт студентами галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітній ступінь магістр денної форми навчання / – Вінниця РВ Коваль Н.І., Руда О.Л. Мв 2017 26
14327 Фінансовий облік. Методичні вказівки з виконання курсових робіт для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф. Мв 2017 892
14321 Податкова система. Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів освітнього рівня бакалавр напряму підготовки 6.030508 «фінанси і кредит» галузі знань 0305 «економіка та підприємництво» Плахтій Т.Ф. Мв 2017 179
14004 Облік відтворення основних засобів та аналіз ефективності їх використання Тодораш Катерина Леонідівна Дрп 2017 15
13934 Облік і контроль розрахунків за товарними операціями Варгатюк Людмила Степанівна Дрп 2017 21
13929 Облік і контроль біологічних перетворень у садівництві Ониськів Лілія Степанівна Дрп 2017 15
13876 Фінансові результати від звичайної діяльності підприємства: облік та аналіз Гулішевська Олеся Анатоліївна Дрп 2017 8
13871 Система обліку витрат та калькулювання собівартості продукції Климчук Віталій Валентинович Дрп 2017 18
13829 Витрати діяльності підприємства: організація обліку і контролю Шумкова Юлія Володимирівна Дрп 2017 24
13819 Облік, аналіз і розподіл фінансових результатів підприємства Генделека Вікторія Олександрівна Дрп 2017 16
13809 Обліково-аналітичне забезпечення управління необоротними активами Олійник Ганна Сергіївна Дрп 2017 8
13807 Організація обліку і контролю розрахунків з бюджетом за податками з доходів фізичних осіб Дейниченко Олена Олександрівна Дрп 2017 12
13806 Методика складання фінансової звітності підприємства Тодосюк Алла Олександрівна Дрп 2017 14
13804 Склад та особливості обліку виробничих витрат сільськогосподарських підприємств Бездушна Людмила Григорівна Дрп 2017 14
13791 Облікова політика в системі управління підприємством Галів Мар’яна Іванівна Дрп 2017 11
13786 Документування операцій за виплатами працівникам: обліково-організаційний аспект Зуграва Марина Олександрівна Дрп 2017 8
13785 Облікове забезпечення управління витратами на біологічні перетворення в рослинництві Завадецька Яна Костянтинівна Дрп 2017 8
13784 Оцінка в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспектива Квятковська Інна Володимирівна Дрп 2017 7
13781 Обліково-аналітичне забезпечення інвестиційної безпеки підприємства Слободян Софія Ігорівна Дрп 2017 17
13771 Облік орендних операцій: теорія, методика, практика Верзун Юлія Петрівна Дрп 2017 17
13762 Особливості обліку витрат збутової та заготівельної діяльності Майданюк Андрій Васильович Дрп 2017 6
13734 Облік та аналіз собівартості продукції рослинництва Мельник Альона Анатоліївна Дрп 2017 11
13732 Облік і контроль інвестиційних процесів підприємства: теорія, методика, практика Циба Вероніка Миколаївна Дрп 2017 11
13731 Особливості проведення інвентаризації та відображення її результатів в бухгалтерському обліку Пасічник Іван Олександрович Дрп 2017 9
13715 Облік та контроль безготівкових розрахунків підприємства Чорненький Олександар Миколайович Дрп 2017 10
13705 Облік і аналіз депозитних операцій на підприємстві Барабаш Оксана Григорівна Дрп 2017 6
13704 Облік поточних зобов’язань: теорія, методика, практика Ковальчук Аліна Дмитрівна Дрп 2017 12
13703 Розрахунки з підзвітними особами: організаційно-обліковий аспект Ковтюк Наталія Миколаївна Дрп 2017 18
13697 Утримання із доходів фізичних осіб та їх облік Грабовик Аліна Вікторівна Дрп 2017 6
13693 Податок на додану вартість: облік та аудит Щерба Тетяна Юріївна Дрп 2017 21
13687 Облікова політика: організація на підприємстві та аудит Стукальська Ольга Василівна Дрп 2017 13
13678 Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат Копчун Микола Юрійович Дрп 2017 6
13676 Облік і аналіз поточної дебіторської заборгованості Бабій Вікторія Ігорівна Дрп 2017 14
13675 Облік і аналіз грошових коштів на рахунках в банку Максименко Маріна Валеріївна Дрп 2017 11
13674 Облік і контроль збереження і використання основних засобів Рижмань Вікторія Романівна Дрп 2017 7
13673 Облік та контроль фінансових результатів діяльності підприємства Олійник Юрій Романович Дрп 2017 7
13672 Організація обліку і контролю біологічних активів Трач Юлія Віталіївна Дрп 2017 7
13671 Оплата праці працівників: облік та оподаткування Калениченко Юлія Валентинівна Дрп 2017 60
13670 Оборотні активи підприємства: облік та оцінка ефективності використання Чупира Надія Олександрівна Дрп 2017 30
13669 Особливості обліку розрахунків за податками у сільськогосподарських підприємствах Сауляк Катерина Вадимівна Дрп 2017 6
13664 Облік та аналіз виробництва продукції садівництва Дровозюк Олена Сергіївна Дрп 2017 7
13658 Облік і контроль грошових коштів в іноземній валюті Кобзіна Ольга Борисівна Дрп 2017 8
13634 Особливості обліку та оподаткування оплати праці на сільськогосподарських підприємствах Слободянюк Олена Йосипівна Дрп 2017 6
13631 Безготівкові розрахунки: організаційно-обліковий аспект Сухина Ірина Володимирівна Дрп 2017 15
13620 Облік та аудит власного капіталу підприємства Цуркан Аліна Віталіївна Дрп 2017 80
13619 Облік і аналіз розрахунків за товарними операціями Обертинський Вадим Олександрович Дрп 2017 20
13618 Зобов’язання підприємства: облік та аудит Мордюк Вероніка Вікторівна Дрп 2017 23
13617 Облік і контроль нематеріальних активів Гаврилюк Ганна Михайлівна Дрп 2017 75
13615 Облік та аналіз витрат в допоміжних виробництвах сільськогосподарських підприємств Лебідь Світлана Петрівна Дрп 2017 22
13612 Обліково-аналітичне забезпечення управління біологічними перетвореннями в рибництві ШАПОВАЛОВА Олена Валеріївна Дрп 2017 7
13611 Облік і аудит основних засобів Жовновата Олена Миколаївна Дрп 2017 26
13610 Кредиторська заборгованість: відображення в обліку та котроль за її погашенням Левченко Володимир Олександрович Дрп 2017 44
13604 Облік та контроль амортизації (зносу) необоротних активів Яковець Ілона Павлівна Дрп 2017 7
13590 ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Крисько Наталя Володимирівна Дрп 2017 17
13573 Формування доходів підприємства: облік та контроль Арсенюк Віталіна Олегівна Дрп 2017 15
13534 Облік в банках. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього рівня бакалавр спеціальності 6.030509 «облік і аудит» галузі знань 0305 «економіка та підприємництво» Корпанюк Т.М. Мв 2017 47
13533 Облік в бюджетних установах: метод. рек. для сам. роб. студентів освітнього рівня бакалавр напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» денної форми навчання Китайчук Т.Г, Янчук Г.В. Мв 2017 166
13514 Грошові ресурси підприємства: облік та контроль Лопайчук Олег Олександрович Дрп 2017 10
13416 Програма всеукраїнської науково-практичної онференції "Сучасні агротехнології: тенденції та інновації" м. Вінниця 17-18 листопада 2015 р. Фостолович В. А. Тд 2015 366
13396 Облік та аналіз поточних біологічних активів рослинництва Плахотнюк Олена Володимирівна Дрп 2017 14
13395 Облік та аналіз власного капіталу підприємства Юхремова Катерина Анатоліївна Дрп 2017 14
13310 Облік та аналіз поточних біологічних активів тваринництва Дрозд Олександр Сергійович Дрп 2017 7
13283 Бухгалтерський баланс: методика формування та аналітична оцінка Діденко Надія Григорівна Дрп 2017 18
13219 Основні чинники, що спонукають до формування сучасних систем управління підприємством Фостолович В. А. С 2017 267
13218 Інформаційно-аналітична база в інтегрованій системі управління підприємством Фостолович В. А. С 2017 302
13217 Основні аспекти сучасного підходу до системи управління сільськогосподарським підприємством Фостолович В. А. С 2017 362
13216 Сучасний підхід до системи управління операцій з давальницькою сировиною у сфері ЗЕД Фостолович В.А. , Ковальчук І.А. , Гловюк А.С. С 2017 552
13215 Управління розвитком: модель формування сучасної інформаційної системи Бурєннікова Н. В., Фостолович В. А. С 2017 524
13168 Облік та аналіз виробничих запасів підприємства Редько Т. Дрп 2017 18
13120 Організація обліку та аудиту розрахунків підприємства з контрагентами за товарними операціями Корпан Вікторія Іванівна Дрп 2017 16
13108 Облік та аналіз матеріальних витрат виробництва сільськогосподарської продукції Дарнопук Сергій Володимирович Дрп 2017 11
13107 Облік і аудит нарахування та сплати податкових платежів доходів громадян Глухимчук Владислав Васильович Дрп 2017 5
13106 Облік та контроль розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість Комар Юрій Іванович Дрп 2017 11
13101 Облік та контроль розрахунків з бюджетом за податками Ханіцький Валерій Васильович Дрп 2017 6
13092 Облік та оподаткування субєктів малого підприємництва Дацюк Вадим Андрійович Дрп 2017 10
13059 Облік розрахунків за податками у сільськогосподарських підприємств – спрощена система оподаткування Покора Вікторія Русланівна Дрп 2017 23
13058 Облік та аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками Ломачинський Володимир Вікторович Дрп 2017 36
13057 Облік та аудит поточної дебіторської заборгованості Жарук Ірина Вікторівна Дрп 2017 15
12987 Особливості оподаткування податком на доходи фізичних осіб операцій із переобладнання транспортного засобу задля використання альтернативного біопалива Плахтій Т.Ф., Драчук В.Ю. Сун 2016 1153
12986 Облік витрат на ремонт та модернізацію основних засобів: бухгалтерські та податкові наслідки Плахтій Т. Ф. Сун 2017 2744
12965 Фінансовий облік 2. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів освітнього рівня бакалавр напряму підготовки 6.030509 «облік і аудит» галузі знань 0305 «економіка та підприємництво» Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф. Мв 2017 355
12964 Облік зовнішньоекономічної діяльності. Методичні рекомендації до виконання практичних занять студентам освітнього рівня спеціаліст спеціальності 071 «облік і оподаткування» галузі знань 07 «управління та адміністрування» Плахтій Т.Ф., Гудзенко Н.М. Мв 2017 11
12963 Облік зовнішньоекономічної діяльності. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього рівня спеціаліст спеціальності 071 «облік і оподаткування» галузі знань 07 «управління та адміністрування» Плахтій Т.Ф., Гудзенко Н.М. Мв 2017 11
12917 Облік інвестиційної і інноваційної діяльності. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Новодворська В.В. Нп 2017 10
12643 Податкова система. Програма вибіркової навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподаткування» окр «бакалавр» Мараховська Т.М., Алескерова Ю.В., Коваль Н.І. Нп 2017 37
12637 Облік в фермерських господарствах. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509.01 «Облік і аудит», 6 Коваль Н.І. Нп 2017 98
12636 Облік в фермерських господарствах. Методичні вказівки по виконанню практичних завдань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509.01 «Облік і аудит», 6.030509«Контр Коваль Н.І. Мв 2017 369
12567 : Методичні засади аналізу екологічних проблем та екологічної політики в АПК України Мирошніченко Олексій Дрп 2017 10
12562 Розвиток організаційно-економічного механізму екологічного аудиту сільськогосподарського землекористування Воронович Богдан Валерійович Дрп 2017 5
12465 Облік відтворення основних засобів та аналіз ефективності їх використання Валько Любов Василівна Дрп 2017 10
12435 Облік і контроль товарно-матеріальних цінностей в аграрних формуваннях Мазур Ю.В. Дрп 2017 41
12368 Обліково-аналітичне забезпечення управління виробничими запасами сільськогосподарських підприємств Потапова Ірина Вадимівна Дрп 2017 8
12342 Облік та аналіз основних засобів: теоретичні та практичні аспекти БАЗЮК Сніжана Анатоліївна Дрп 2017 13
12293 Облік фінансових активів: теорія, методика, практика Стефанішена Інна Михайлівна Дрп 2017 12
12291 Облік і аналіз оборотних активів сільськогосподарських підприємств Куцак Інесса Сергіївна Дрп 2017 12
12289 Особливості організації обліку та контролю в агроформуваннях фермерського типу Кохальська Уляна Миколаївна Дрп 2017 7
12185 Облік у зарубіжних країнах: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки студентів заочної форми навчання Центру підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», галузі знан Фостолович В.А. Мв 2016 5
12184 Облік у зарубіжних країнах: Програма дисципліни для підготовки студентів заочної форми навчання Центру підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», галузі знань 07 «Управління та адмініструван Фостолович В. А. Нп 2016 10
12183 Податкові розрахунки та звітність. Методичні вказівки до виконання практич них за нять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського ) рівня галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальність 071 «облік і оподаткування» денної та заочної Гудзенко Н.М. Мв 2016 17
12182 Податкові розрахунки та звітність. Програма дисципліни для здобувачів вищої освіти другого (магістерського ) рівня галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальність 071 «облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання Гудзенко Н.М. Нп 2016 13
12181 Податкова політика. Програма з дисципліни для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання Коваль Н.І. Нп 2016 3
12180 Податкова політика. Методичні вказівки по виконанню практичних завдань для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання Коваль Н.І. Мв 2016 8
12179 Податкова система: Програма дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва освітнього ступеня «Бакалавр», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 050 «Економіка» спеціал Фостолович В. А. Мв 2016 46
12178 Податкова система: Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва освітнього ступеня «Бакалавр», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності Фостолович В. А. Мв 2016 21
11990 Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва. Програма з дисципліни для бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання. Марчук У.О. Нп 2016 11
11989 Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки спеціалістів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навча Марчук У.О. Мв 2016 7
11988 Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами. Методичні вказівки до виконання практичних занять для підготовки спеціалістів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчан Марчук У.О. Мв 2016 9
11987 Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування Марчук У.О. Мв 2016 22
11986 Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами. Методичні вказівки до виконання практичних занять для здобувачів вищої освіти (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Марчук У.О. Мв 2016 59
11985 Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами. Програма з дисципліни для спеціалістів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання. Марчук У.О. Нп 2016 8
11984 Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами. Програма з дисципліни для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми нав Марчук У.О. Нп 2016 19
11983 Облік у бюджетних установах. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Китайчук Т.Г. Нп 2016 25
11982 Облік та оподаткування міжнародних господарських операцій. Методичні рекомендації до виконання практичних занять здобувачами вищої освіти другого рівня освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і Плахтій Т.Ф. Мв 2016 22
11981 Облік та оподаткування міжнародних господарських операцій. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти другого рівня освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Плахтій Т.Ф. Нп 2016 17
11980 Фінансовий облік ІІ. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф. Нп 2016 137
11979 Фінансовий облік. Методичні вказівки по виконанню курсових робіт для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф. Мв 2016 9
11978 Бухгалтерський облік в галузях народного господарства. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Новодворська В.В. Нп 2016 23
11977 Облік і звітність в оподаткуванні . Методичні рекомендації для виконання курсових робіт студентами центру підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОКР «Спеціаліст» Подолянчук О.А., Коваль Н.І. Мв 2016 0
11976 Адміністрування податків та зборів. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки студентів ступеня освіти "Магістр" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" Подолянчук О.А. Нп 2016 22
11975 Адміністрування податків та зборів. Методичні вказівки до виконання практичних занять студентами ступеня освіти "Магістр" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" Подолянчук О.А. Мв 2016 37
11940 Необхідність формування професійної мобільності майбутніх фахівців облікового профілю Плахтій Т.Ф., Бурко К.В. Тд 2016 574
11939 Кількісна та якісна визначеність бухгалтерської звітності Плахтій Т.Ф. Тд 2015 322
11938 Особливості застосування категорії «якість» в бухгалтерському обліку Плахтій Т.Ф. Сун 2016 335
11937 Аналіз підходів до розуміння сутності якості облікової інформації Плахтій Т.Ф. Сун 2016 592
11936 Об’єкти якісного підходу в бухгалтерському обліку Плахтій Т.Ф. Сун 2016 612
11935 Якість в бухгалтерському обліку: економічний аспект Плахтій Т.Ф. Сун 2016 504
11933 Причины необходимости обеспечения качества учетной информации Плахтій Т.Ф. Суз 2016 615
11859 Банкрутство та його аналіз: сутність та значення Коваль Н.І., Згородня А.Ю. Тд 2015 454
11848 Особливості обліку операцій сплати пдв сільськогосподарськими підприємствами при зміні режимів оподаткування Коваль Н.І. Тд 2016 534
11837 Особливості аналізу стратегії управління оборотними активами Коваль Н.І., Куцак І. Тд 2015 526
11836 Особливості обліку та управління фінансової діяльністю в аграрних формуваннях Коваль Н. І. Тд 2015 307
11552 Організаційно-методичні аспекти обліку та контролю касових операцій Кичак Олександр Іванович Дрп 2016 12
11438 Бухгалтерський облік і контроль зареєстрованого капіталу Космина М.П. Дрп 2016 8
11409 Облік і аналіз грошових коштів та розрахунків у системі управління Цаплюк Т.Р. Дрп 2016 14
11396 Розробка системи обліку та контролю грошових активів та аналіз їх потоків Ошовська Лілія Миколаївна Дрп 2016 10
11373 Управлінський облік доходів, витрат та фінансових результатів Мельник Яна Сергіївна Дрп 2016 15
11368 Товарно-матеріальні цінності: організаційно-обліковий аспект Іванова Лариса Францівна Дрп 2016 5
11367 Облік та аналіз матеріальних витрат підприємства Аліксандрович Ірина Ігорівна Дрп 2016 5
11363 Організація бухгалтерського обліку як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємства Яровенко О.О. Дрп 2016 5
11360 Фінансові результати діяльності підприємств: обліково-аналітичний аспект ГОНТАР Юлія Анатоліївна Дрп 2016 4
11357 Обліково-аналітичне забезпечення доходів і витрат підприємства ІСКРЕНКО Вікторія Сергіївна Дрп 2016 11
11355 Обліково-аналітичне забезпечення управління основними засобами підприємства Постоловська Ірина Геннадіївна Дрп 2016 3
11353 Формування облікової політики підприємств: теоретичний та практичний аспект Петрик Юлія Олегівна Дрп 2016 4
11348 Облік необоротних активів в умовах ринкових відносин Мельник Ганна Олександрівна Дрп 2016 9
11343 Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств: обліково-аналітичний аспект Косолап Анастасія Валеріївна Дрп 2016 9
11340 Теорія та методика оцінки активів для потреб обліку та контролю Матвєєв Віталій Вікторович Дрп 2016 4
11330 Облікове забезпечення управління доходами підприємств Ліхачова Валентина Степанівна Дрп 2016 3
11326 Облік і контроль витрат майбутніх періодів Чумаченко Христина Дрп 2016 4
11325 Облік та аналіз стану розрахунків з покупцями і замовниками Дробович Ольга Миколаївна Дрп 2016 7
11324 Облік та аналіз виробничих запасів підприємства Заєць Наталія Павлівна Дрп 2016 12
11322 Організація обліку та контролю інвестиційних процесів капітального характеру Мельник Аліна Олександрівна Дрп 2016 12
11321 Організація бухгалтерського контролю: теоретичний та практичний аспект Кондратюк Оксана Василівна Дрп 2016 6
11320 Довгострокові зобов’язання: обліково-аналітичний аспект Коцага Антоніна Павлівна Дрп 2016 4
11318 Облік нерухомості в сільському господарстві: теорія, методика, практика СКРИПНИК Інна Анатоліївна Дрп 2016 3
11315 Облік та аналіз виробництва продукції рослинництва Заставна Ольга Володимирівна Дрп 2016 11
11314 Облік фінансової діяльності: теорія, методика, практика Мельник Оксана Йосипівна Дрп 2016 3
11312 Облікова політика підприємств: теоретичні та практичні аспекти Зінченко Інна Василівна Дрп 2016 7
11311 Організація обліку розрахунків підприємств з банками за одержаними кредитами Суховітрук Альона Олексіївна Дрп 2016 4
11310 Амортизаційна політика підприємства: організаційний та обліковий аспект Куліковська Олена Григорівна Дрп 2016 3
11309 Організація обліку та контролю виробничих запасів Кушнір Людмила Леонідівна Дрп 2016 7
11305 Обліково-аналітичне забезпечення виробництва продукції рослинництва Ходакова Юлія Володимирівна Дрп 2016 5
11293 Організація обліку та аудиту розрахунків підприємства з контрагентами за товарними операціями Правдюк Ганна Степанівна Дрп 2016 5
11292 Організація обліку та контролю товарних операцій Надкернична Людмила Вікторівна Дрп 2016 8
11291 Організація обліку та контролю виробничих запасів Кушнір Людмила Леонідівна Дрп 2016 4
11286 Грошові кошти підприємства: організація обліку та контролю Кушіль Наталія Олександрівна Дрп 2016 7
11282 Обліково-контрольне забезпечення управління рендними земельними відносинами Майдан Т. Дрп 2016 4
11273 Облікова політика підприємства як складова системи управління Шевчук Ольга Валеріївна Дрп 2016 12
11271 Облік орендних операцій Покиньчереда Світлана Федорівна Дрп 2016 14
11269 Облік та контроль валютних операцій підприємств Зубко Ганна Олександрівна Дрп 2016 7
11265 Облік та аналіз доходів та витрат діяльності підприємства Сокур Вікторія Вікторівна Дрп 2016 11
11260 Облік витрат, пов’язаних з експлуатацією основних засобів Верезуб Аліна Анатоліївна Дрп 2016 4
11259 Облік та контроль запасів: організаційний та практичний аспект Гибало Юлія Василівна Дрп 2016 3
11247 Аналіз фінансового стану сільськогосподарських підприємств ЯКИМЕНКО ІННА ОЛЕКСАНДРІВНА Дрп 2016 12
11243 Облік та аналіз витрат на ремонт і модернізацію основних засобів Лазебна Марина Володимирівна Дрп 2016 6
11242 Облік та аналіз необоротних активів Горбенко Діана Дмитрівна Дрп 2016 8
11241 Облік і аналіз наявності й використання продукції сільськогосподарського виробництва Ясько Вікторія Володимирівна Дрп 2016 3
11236 Облік розрахунків за виплатами працівникам: теоретичний та практичний аспект Гнилянська Антоніна Йосафатівна Дрп 2016 8
11231 Лізингові операції:організаційно-обліковий аспект Густа Ю.В. Дрп 2016 6
11225 Облік оплати праці та аналіз забезпеченості трудовими ресурсами Дубіна Оксана Борисівна Дрп 2016 3
11222 Облік розрахунків з оплати праці та аналіз ефективності використання трудових ресурсів Стукалюк Тарас Олександрович Дрп 2016 6
11221 Облік та аналіз основних засобів Тягульська Діана Ігорівна Дрп 2016 4
11220 Облік та аналіз малоцінних та швидкозношуваних предметів Побережна Олена Геннадіївна Дрп 2016 3
11219 Облік та аналіз операцій на рахунках в банку Мойсеєнко Дмитро Сергійович Дрп 2016 5
11218 Облік та аналіз формування і використання прибутку підприємства Садкова Оксана Геннадіївна Дрп 2016 8
11215 Облік та аналіз розрахунків з оплати праці Ковальська Анастасія Анатоліївна Дрп 2016 8
11214 Витрати на виробництво і калькулювання собівартості продукції: обліково-аналітичне забезпечення Желдакова Ілона Володимирівна Дрп 2016 13
11211 Доходи і результати діяльності підприємства: організація обліку та контролю Коваль Віктор Володимирович Дрп 2016 14
11206 Облік і аудит розрахунків з податковими органами за податком на додану вартість Довганюк Ілона Геннадіївна Дрп 2016 13
11192 ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Гулієнко Віталій Віталійович Дрп 2016 3
11191 ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ Сухоцька Ірина Петрівна Дрп 2016 7
11187 Облік та аналіз грошових коштів підприємства Іванова Юлія Сергіївна Дрп 2016 16
11186 Облік та аналіз виробництва продукції зернових культур Міщенко Таміла Геннадіївна Дрп 2016 4
11185 Внутрішній аудит суб`єктів підприємництва Гивчук Ірина Олексіївна Дрп 2016 4
11184 ОБЛІКОВЕ ЗАБЕПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ Присяжна Ірина Олександрівна Дрп 2016 4
11183 ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ Бернадович Максим Миколайович Дрп 2016 4
11182 ОБЛІК ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА Шеванюк Оксана Володимирівна Дрп 2016 6
11181 ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДОВГОСТРОКОВИМИ БІОЛОГІЧНИМИ АКТИВАМИ Білоконь Вікторія Сергіївна Дрп 2016 10


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska