The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

�������������� �������������������������� ���� �������������������� ��������������

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
32642 Конструктивні особливості сучасних тракторів іноземного сільськогосподарського виробництва Анісімов В.Ф., Єленич А.П. С 2022 18
32628 Термосилова технологія бетонів нового покоління Швець Л.В., Яківчук С.В. Сун 2022 12
32627 Розробка установки для виробництва електроенергії та подачі води з вітровим приводом Швець Л.В., Кучеренко М.О. Сун 2022 13
32626 Аналітичні дослідження методів гарячого деформування металів Швець Л.В., Чмих К.В. Сун 2022 15
32624 Innovative approaches and methods of increasing the technical level machines and units Trukhanska O. Сун 2022 17
32551 The influence of technological factors on the energy consumption of work of the cut mass accelerator Kuzmenko V.F., Maksimenko V.V., Kholodiuk O.V. Сун 2022 17
32529 Інноваційні технології ресурсозбереження сільськогосподарської техніки. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) освітнього рівня галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство Паладійчук Ю.Б., Швець Л.В., Телятник І.А. Мв 2022 6
32528 Інноваційні технології ресурсозбереження сільськогосподарської техніки. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни спеціальність 208 Агроінженерія другого (магістерського) освітнього рівня денної та заочної форми навчання галузь знан Паладійчук Ю.Б., Телятник І.А. Мв 2022 2
32522 Типи і конструкції віброзбуджувачів сучасного машинобудування Паладійчук Ю.Б., Телятник І.А. Сун 2022 31
32517 Теплотехніка. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського освітнього рівня інженерно-технологічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань 14 Електрична інженерія, спеціальніс Рябошапка В. Б., Єленич А. П. Мв 2022 5
32327 Метод розпізнання технічного стану автотракторних двигунів Анісімов В.Ф, Єленич А.П. Сун 2022 31
32249 Theoretical study of the change of the torque on the shaft of the feeding rotor of the shredding machine during the capture and compression of the grass mass Kholodiuk O., Hunko I., Kuzmenko V. Суз 2022 62
32230 Дослідження процесу функціонування автотракторних газодизельних двигунів Лисенко Роман Дмитрович, Гунько Ірина Василівна Дрп 2022 2
32227 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів подрібнювача кормів Володін Дмитро Олександрович Дрп 2022 6
31990 Дослідження застосування високоміцного чавуну в технологічному процесі виготовлення лемішів плугів Андрій Костянюк Дрп 2022 2
31989 Підвищення довговічності робочих органів закочувальних машин продуктів тривалого зберігання Павло Стецюк Дрп 2022 1
31978 Експериментальні дослідження вальцювання заготовок з алюмінієвих сплавів в умовах ізотермічного деформування Швець Л.В., Труханська О.О. Сун 2022 29
31888 Теоретико-експериментальне дослідження дизелів та їх характеристик з використанням альтернативних палив Козоріз Дмитро Ігорович Дрп 2022 4
31853 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів приводного механізму косарки Штельмах Олександр Вікторович Дрп 2022 7
31816 Основи керування сільськогосподарською технікою та правила дорожнього руху. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня інженерно-технологічного факультету галузі знань 13 «М А. П. Єленич Мв 2022 1
31806 Теплотехніка. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського освітнього рівня інженерно-технологічного факультету галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 208 – "А РябошапкаВ. Б., Єленич А. П. Мв 2022 5
31535 Технічний сервіс в АПК. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 208 Агроінженерія, освітньо Швець Л.В. Мв 2022 8
31534 Технічний сервіс в АПК. Методичні вказівки і завдання до виконання практичних занять для студентів Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 208 Агроінженерія, освітньо-професійна програма Аг Швець Л.В., Паладійчук Ю.Б. Мв 2022 4
31532 Надійність сільськогосподарської техніки. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня, галузь знань 13 Механічна інженерія, спеціальність 133 Галузеве машинобудув Труханська О.О., Швець Л.В. Мв 2022 2
31531 Надійність сільськогосподарської техніки. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 13 Механічна інженерія, спеціальності 133 Галузеве машинобудування, освітньо-професійна програ Труханська О.О. Мв 2022 4
31483 Дослідження димності відпрацьованих газів двигунів внутрішнього згоряння, які працюють на дизельному паливі з елементами біопалива Паладійчук Ю.Б., Телятник І.А., Буздиган М.В. Сун 2022 19
31444 Сільськогосподарські машини. Методичні вказівки до виконання практичних занять. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), Спеціальність 208 Агроінженерія, Вінниця РВВ ВНАУ, 2022. 156 с Середа Л.П, Швець Л.В., Паладійчук Ю.Б. Мв 2022 20
31409 Конкурентоспроможність технологій і машин. Методичні вказівки з виконання практичних робіт з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 208 – "Агроінженерія" освітнього рівня "Магістр" Холодюк О.В., Труханська О.О. Мв 2022 2
31408 Експлуатація машин і обладнання. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 208 – "Агроінженерія" освітнього рівня "Бакалавр" Холодюк О.В., Кондратюк Д.Г. Мв 2022 3
31338 Розпізнавання технічного стану автотракторних дизелів по малих відхиленнях параметрів Анісімов В.Ф., Труханська О.О., Швець Л.В. Мвв 2022 14
31318 Effect of cultivation method of Panicum virgatum and soil organic matter content on the biomass yield Galytska M., Kulyk M., Rakhmetov D., Kurylo V., Rozhko I. СSc 2021 2
31294 Удосконалення конструкції культиватора для міжрядного обробітку ґрунту Кондратюк Богдан Петрович Дрп 2022 8
31292 Модернізація системи охолодження автотракторного дизельного двигуна Росса Дмитро Валерійович Дрп 2022 2
31290 Розробка технологічного процесу відновлення передніх осей вантажних автомобілів Дубій Микола Федорович Дрп 2022 2
31289 Удосконалення технології відновлення редукторів вантажних автомобілів Ільніцький Роман Юрійович Дрп 2022 2
31282 Удосконалення конструкції газового редуктора газодизельного двигуна Притулюк Олександр Сергійович Дрп 2022 1
31278 Проектування універсального кормосховища тваринницької ферми Ігор Ніщаков Дрп 2022 3
31272 Удосконалення конструкції вивантажувального транспортера системи видалення гною на тваринницьких фермах Микола Жарський Дрп 2022 6
31270 Удосконалення конструкції дискового подрібнювального апарату Грищук Олександр Геннадійович Дрп 2022 3
31269 Розробка конструкції подавального пристрою прес-підбирача Хальпінський Михайло Васильович Дрп 2022 5
31268 Удосконалення конструкції важкої дискової борони Ю.М. Гончарук Дрп 2022 9
31203 Механізація лісогосподарських робіт. Методичні рекомендації до лабораторних-практичних робіт та самостійної роботи студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання зі спеціальності 205 - Лісове господарство освітнього ступеня «Бакалавр» Швець Л.В. Мв 2022 1
31202 Механізація лісогосподарських робіт. Методичні рекомендації до лабораторних-практичних робіт та самостійної роботи студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання зі спеціальності 205 - Лісове господарство освітнього ступеня «Бакалавр» Швець Л.В. Мв 2022 2
31201 Системи відновлення працездатності сільськогосподарської техніки. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для студентів денної та заочної форми навчаннядругого (магістерського) освітнього рівня галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство спеці Паладійчук Ю.Б., Телятник І.А. Мв 2022 0
31193 Надійність сільськогосподарських машин. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навч Труханська О.О., Паладійчук Ю.Б. Мв 2022 6
31192 Експлуатація машин і обладнання. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни частина 2 (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 208 – Агроінженерія Кондратюк Д.Г., Холодюк О.В. Мв 2022 3
31172 Машини і обладнання та їх використання в тваринництві. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань -20 “Аграрні науки та продовольство” спеціальності – 208 “Агроінженерія” Грицун А.В.,Труханська О.О. Мв 2022 4
31168 Системи відновлення працездатності сільськогосподарської техніки.Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) освітнього рівня галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство спеціа Паладійчук Ю.Б., Швець Л.В., Єленич А.П., Телятник І.А. Мв 2022 5
31167 Основи керування сільськогосподарською технікою та правила дорожнього руху. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 208 – "Агроінженерія" Єленич А. П. , Рябошапка В. Б. Мв 2022 12
31147 Analysis of the practice of sowing corn on small farms. Tomchuk V.V. Суз 2022 5
31055 Розрахунок та порівняння кривих тепловиділення тракторного дизеля при роботі на дизельному паливі та біопаливі за допомогою нової математичної моделі. Рябошапка В.Б. Сун 2015 8
31035 Research of the working process of the cleaning system of machines for harvesting root crops. Trukhanka O. Сун 2022 9
31027 Preparation features of technical means for haymaking. Kholodiuk О., Kuzmenko V., Zhukov V. Сун 2022 5
30913 Development of methods of experimental and analytical research of metal flow in the center of deformation of aluminum alloys during combine parts rolling. Puzyr R., Shvets L. Суз 2022 7
30908 Механізація садово-паркових робіт. Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторно-практичних занять та самостійної роботи для студентів галузі знань 20 – Аграрні науки і продовольство зі спеціальності 206 - Садово-паркове господарство, освітнього Швець Л.В., Труханська О.О. Мв 2022 6
30907 Сільськогосподарські машини. Теорія і розрахунок. Методичні вказівки для виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 208 Агроінженер Швець Л.В. Мв 2022 20
30903 Навігаційні системи в землеробстві. авігаційні системи в землеробстві: методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 208 – "Агроінженерія" освітнього рівня "Магістр" / Холодюк О.В. Мв 2022 6
30902 Конкурентоспроможність сільськогосподарських машин і обладнання. Методичні вказівки з виконання практичних робіт з дисципліни ля студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 208 – "Агроінженерія" освітнього рівня "Магістр" Холодюк О.В., Труханська О.О Мв 2022 4
30837 Technologies for the processing of nutritious residues. Tomchuk V. V. Суз 2022 11
30835 Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання. Яропуд В.М., Гунько І.В., Середа Л.П., Труханська О.О., Холодюк О.В. Мв 2022 39
30834 Rationale for popularization of processing of polymer waste from tires in industry Paladiychuk Yu.B., Telyatnuk I.A Суз 2022 17
30814 Програма навчальної дисципліни "Навігаційні системи в АПК" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 208 - "Агроінженерія" Холодюк О.В. Тп 2022 2
30813 Навігаційні системи в АПК: методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 208 – "Агроінженерія" освітнього рівня "Магістр" Холодюк О.В. Мв 2022 3
30757 Expansion during rolling of preparations in different calibers. Shvets L. Суз 2022 10
30747 Experimental studies of technological parameters of rolling of samples from aluminum alloys during isothermal deform Shvets L, Trukhanska O. Суз 2022 11
30607 Математичне моделювання ґрунтообробного агрегату в системі «Ґрунт-агрегат-енергетичний засіб» для Strip-till технології обробітку ґрунту Середа Л.П., Ковальчук Д.А. Сун 2021 13
30601 Відновлення ресурсу робочих органів ґрунтообробних машин нанесенням зносостійких покрить Паладійчук Ю.Б., Мельник Ю.А. Сун 2021 12
30554 Use of digitalization means in the formation of the microclimate of animal premises Trukhanska O. Сун 2021 13
30507 Application of wear-resistant coatings to increase resource of working bodies of grinding machines Paladiichuk Yu.B., Teliatnyk I.A. Суз 2021 7
30502 Обґрунтування методів переробки полімерних відходів в агропромисловому виробництві Паладійчук Ю.Б., Телятник І.А. Сун 2021 28
30440 Продуктивність роботи безпілотного літального апарату Аgras t16. Холодюк О.В. Тд 2021 126
30423 Режими роботи AGRAS T16 у кормовиробництві. Холодюк О.В. Тд 2021 161
30396 Програма ХХІІ Міжнар. наук. конф. "Сучасні проблеми землеробської механіки" (16–18 жовтня 2021 року) присвячену 121-річчю з Дня народження академіка Петра Мефодійовича Василенка Паладійчук Ю.Б., Телятник І.А. Пк 2021 180
30347 Deformation of aluminum alloys in isothermal conditions. Shvets L., Trukhanska O. Сун 2021 115
30340 Оцінка ефективності застосування багатокомпонентних біопалив в дизельних двигунах сільськогосподарської техніки Блащук Олександр Дем’янович Дрп 2021 2
30330 Обгрунтування конструктивних параметрів комбінованого грунтообробного агрегату Тарасюк Денис Миколайович Дрп 2021 7
30329 Підвищення ефективності експлуатації комбінованих посівних агрегатів Романюк Олег Ігорович Дрп 2021 6
30328 Обґрунтування кінематичних параметрів робочих органів дискаторів для загортання рослинних решток Усатюк Владислав Ярославович Дрп 2021 5
30302 ОБҐРУНТУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ І РЕЖИМІВ РУХУ ҐРУНТООБРОБНОЇ МАШИНИ Тарасенко Олександр Сергійович Дрп 2021 2
30301 Обґрунтування конструктивних параметрів та режимів роботи культиватора Бедрій Андрій Костянтинович Дрп 2021 2
30253 Дослідження технології збирання озимої пшениці з одночасним пресуванням соломи Бунич Дмитро Романович Дрп 2021 3
30247 Обґрунтування конструктивних параметрів пристрою для прискорених випробувань розпилювачів форсунок тракторних дизельних двигунів Жук Сергій Олексійович Дрп 2021 3
30246 Дослідження робочого процесу дизельного двигуна з газотурбінним наддувом працюючого на біодизельному паливі Мельник Артем Олександрович Дрп 2021 2
30245 Дослідження способів та розробка засобів заміщення дизельного палива метанолом Дворнік Ярослав Владиславович Дрп 2021 2
30244 Обґрунтування технічних засобів забезпечення енергоавтономності сільськогосподарського підприємства при заміщенні дизельного палива газоподібним Скакун Максим Вікторович Дрп 2021 3
30217 Технологічні основи сільськогосподарського машинобудування. Методичні вказівки для виконання практичних робіт та самостійної роботи. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) галузь знань 13 Механічна інженерія, спеціальність 133 Галузеве машинобудування Шаргородський С.А., Швець Л.В. Мв 2021 6
30204 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів віброударного механізму для розвантаження кузовів самоскиду автомобілів Медведенко Руслан Юрійович Дрп 2021 7
30132 Машини і обладнання та їх використання в тваринництві. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності 208 Агроінженерія денної та заочн Грицун А.В., Труханська О.О. Мв 2021 5
30130 Машини і обладнання та їх використання в тваринництві. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисциплінидля студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти інженерно-технологічного факультету денної і заочної форм навчання галузі знань Грицун А.В., Труханська О.О. Мв 2021 7
30013 Проектування технологічних процесів в рослинництві. Методичні вказівки по виконанню практичних робіт. Рівень вищої освіти Другий (магістерський), галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 208 Агроінженерія, освітньо-професійна програм Швець Л.В., Томчук В.В. Мв 2021 366
30009 Обґрунтування параметрів транспортуючих робочих органів подрібнювача відходів деревини Руденко Андрій Олександрович Дрп 2021 5
29958 Обґрунтування конструктивних параметрів сепарувального пристрою малогабаритного картоплезбирального комбайна Матвієнко Іван Валерійович Дрп 2021 5
29955 Дослідження технологічного процесу агрегата для приготування комбікормів Камнєв Андрій Вікторович Дрп 2021 3
29907 Specialization of reapers of combine harvesters. Tomchuk V Суз 2021 131
29894 Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів пристрою для сортування качанів кукурудзи Іванюк Ярослав Сергійович Дрп 2021 3
29893 Обгрунтування конструктивних параметрів пневмомеханічного протруювача насіння зернових культур Колібабчук Віталій Сергійович Дрп 2021 6
29830 Дослідження технології обжарювання зерна ячменю в середовищі нагрітого кормового жиру Янковий Вадим Олександрович Дрп 2021 3
29829 Обґрунтування і розробка технології та технічних засобів приготування гранульованих кормів для птиці Галанський Тарас Валерійович Дрп 2021 5
29790 Обґрунтування конструктивних параметрів скреперної установки для прибирання гною у тваринницьких приміщеннях Ратушний Володимир Олександрович Дрп 2021 8
29782 Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів пристрою для обмолочування качанів кукурудзи Ткаченко Михайло Анатолійович Дрп 2021 4
29781 Обгрунтування конструктивних і режимних параметрів агрегату для диференційованого розподілу мінеральних добрив Булін Руслан Миколайович Дрп 2021 5
29762 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів сепаратора насіння соняшнику Красносельський Костянтин Олександрович Дрп 2021 4
29761 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів гранулятора комбікормів Сологуб Роман Ігорович Дрп 2021 2
29643 ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ З’ЄДНАНЬ ПОРШЕНЬ-ГІЛЬЗА Шевчук Сергій Анатолійович Дрп 2021 4
29642 Удосконалення діагностування технічного стану фільтра тонкої очистки двигунів мобільної сільськогосподарської техніки Щасливий Роман Олександрович Дрп 2021 6
29614 Нанесенням зносостійких покрить на робочі органи ґрунтообробних машин. Паладійчук Ю.Б., Телятник І.А. Тд 2021 123
29568 Розробка витратоміра палива трактора John Deere 8430 Ястребов Юрій Вячеславович Дрп 2021 3
29526 Обґрунтування конструктивних параметрів змішувача-кормороздавача з вертикальним валом Лисак Денис Анатолійович Дрп 2021 4
29509 Дослідження конструктивних параметрів та режимів роботи адаптивного доїльного апарату Гордійчук Яків Михайлович Дрп 2021 5
29508 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів конусного дозатора кормових добавок Зюзюк Максим Олексійович Дрп 2021 2
29488 Дослідження технологчного процесу очистки двигунів від нагаровідкладень Пожванюк Вадим Валеріййович Дрп 2021 6
29484 Обґрунтування інженерних рішень. Методичні вказівки для виконання практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Обґрунтування інженерних рішень». Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 13 Механічна інженерія, спеціальність 133 Гал Гунько І.В., Рябошапка В.Б., Труханська О.О., Швець Л.В Мв 2021 18
29423 Дослідження технології і обладнання для переробки полімерних відходів агропромислового комплексу Телятник Інна Анатоліївна Дрп 2021 12
29402 Development process and research and production activity of modern technologies and technical means of field irrigation. Курило В.Л. Дк 2021 83
29343 Обгрунтування конструктивних параметрів пристрою мийки сільськогосподарських машин Михайлов Володимир Вадимович Дрп 2021 2
29342 Обгрунтування конструктивних параметрів роторних робочих органів машин для подрібнення опалого листя Матрунчик Михайло Сергійович Дрп 2021 3
29341 Дослідження взаємозамінності циліндричних з’єднань зі шпонкою при відновленні сільськогосподарської техніки Рудик Ігор Вікторович Дрп 2021 2
29288 Проектування технологічних процесів у рослинництві. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни “ Проектування технологічних процесів в рослинництві ” Рівень вищої освіти Другий (магістерський), галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, с Швець Л.В., Томчук В.В. Мв 2021 9
29153 Development in the educational process and research and production activity of modern technologies and technical means of field irrigation Пришляк В.М. Дк 2021 116
29112 Development in the educational process and research and production activity of modern technologies and technical means of field irrigation Pryshliak V., Kurylo V. Дк 2021 127
29080 Прогресивні методи відновлення деталей Труханська О. О. Тд 2020 131
29054 Особливості конструкції паливної апаратури та збільшення терміну її експлуатації Анісімов В. Ф., Єленич А. П Сун 2021 173
29024 Особливості розрахунку причіпних пристроїв сільськогосподарських машин у педагогічних технологіях підготовки агроінженерів до інноваційної проектної діяльності Пришляк В. М. Дк 2021 131
29016 Formation oF Crop Yields of Energy Crops Depending on the Soil and Weather Conditions Korenko M., Bulgakov V., Kurylo V., Kulyk M., Inhatiev Y., Matusekova E. СScof 2021 152
29008 Системний аналіз агротехнічних і механіко-технологічних передумов до розрахунку, проектування та конструювання картоплесаджалок Пришляк В. М., Мизюк А. І. Сун 2021 165
29002 Технічні моменти: сушіння, тюкування, в’язання Кузьменко В. Ф., Холодюк О. В., Максіменко В. В. С 2021 224
28997 Технічні засоби для заготівлі сіна Кузьменко В. Ф., Холодюк О. В., Максіменко В. В. С 2021 183
28996 Improvement of quality indicators of the process of sowing of row crops Trukhanska O. Сун 2021 134
28992 Перспективні напрямки технології відновлення деталей машин Труханська О. О. Дк 2020 134
28985 Обгрунтування конструктивно-режимних параметрів дійкової гуми перемінного перерізу Грицун А. В., Бабин І. А. Сун 2021 123
28979 Практичні аспекти використання безпілотного літального апарату Agras T16 Холодюк О. В. Сун 2021 152
28972 Features of calculation of agricultural machines trailed devices in pedagogical technologies of training agricultural engineers for innovative design activities Pryshliak V. Суз 2021 142
28958 Технологічні методи підвищення зносостійкості та довговічності деталей Труханська О. О. Дк 2020 221
28944 Результати теоретичного дослідження процесу горіння в циліндрах дизельних двигунів Рябошапка В. Б. Дк 2019 120
28943 Cистема розрахунку процесу горіння в циліндрах дизелів, що враховує вид палива Рябошапка В. Б. Дк 2020 141
28927 Technological methods of increasing wear resistance and durability of details Trukhanska О. Сун 2020 176
28919 Investigation of the hydraulic drive of the unit for strip tillage with simultaneous application of liquid fertilizers Sereda L., Trukhanska O., Shvets L. Сун 2020 191
28896 Development of device for restoration of places for bearing Shvets L. Сун 2021 161
28722 Енергоощадний процес виготовлення циліндрів із неіржавіючих аустенітних сталей комбінованим інструментом Посвятенко Е. К., Посвятенко Н. І., Будяк Р. В. Тд 2021 242
28721 Розширення застосування виробів із аустенітних сталей у харчовій галузі Посвятенко Е. К. Будяк Р. В. Аксьом П. А. Сун 2021 168
28673 Узагальнена структурно-технологічна схема з описом "Універсальний подрібнювач рослинних відходів" Купчук І. М., Гонтар В. Г., Єленич А. П., Дідик А. М. Спд 2021 146
28532 Модернізація конструкції системи сумішоутворення і паливоподачі тракторних дизелів для роботи на біопаливі Анісімов В. Ф., Рябошапка В. Б., Єленич А. П. Сун 2020 187
28498 Наскрізна програма практики першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" за спеціальністю 208 Агроінженерія / В.М. Пришляк, В.М. Яропуд, О.В. Холодюк, В.Б. Рябошапка, О.О. Моторна, А.П. Єленич. – Вінниця: В В.М. Пришляк, В.М. Яропуд, О.В. Холодюк, В.Б. Рябошапка, О.О. Моторна, А.П. Єленич Нп 2021 13
28313 Особливості проектної діяльності агроінженерів за умов дистанційного навчання Пришляк В. М. Дк 2021 885
28303 Особливості інноваційної проєктної діяльності майбутніх агроінженерів за умов дистанційного навчання Пришляк В. М. Тд 2021 276
28290 Практичні новації зменшення токсичності відпрацьованих газів двигунів внутрішнього згорання Телятник І. А., Матрунчик М. С., Паладійчук Ю. Б. Тд 2021 244
28188 Підвищення ефективності технологій та технічних засобів контролю якості відновлення двигунів малогабаритної техніки Паладійчук Ю. Б., Телятник І. А. Сун 2021 398
28125 Обгрунтування технології консервації сільскогосподарської техніки при зберіганні / Substantiotion of technoligy of concervation of agricultural equipment during storage Паладійчук Ю. Б., Телятник І. А. / Paladiychuk Yu. B., Telyatnuk I. A. Суз 2021 151
28097 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 208 – «Агроінженерія» Матвійчук В.А., Труханська О.О., Середа Л.П., Анісімов В.Ф., Паладійчук Ю.Б., Пришляк В.М., Холодюк О.В. Пвф 2021 4
28072 Determination of jamming angle in the cutting pair of finger feeding rotor and disc knife Kholodiuk O. V., Kuzmenko V. F. Суз 2021 166
28069 Restoration of body parts Shvets L. Суз 2021 210
27971 Why ploughing remains actual Tomchuk V. Суз 2021 297
27956 Establishing patterns of the structural-phase transformations during the reduction of tungsten- containing ore concentrate with carbon Ryndiaiev V., Kholodiuk O., Khmelovskyi V., Petryshchev A., Yushchenko A., Fesenko G., Chaplyhin Y., Strelnikov V., Andreev A., Matukhno V. СSc 2021 257
27950 Компютерна програма "Harvesting Cereals Optimization v.1.1.5" Купчук І. М., Шаргородський С. А., Холодюк О. В., Левчук К. І., Гонтарук Я. В., Дідик А. М. Спд 2021 237
27905 Дослідження контролю якості запасних частин мобільної техники / Research of guality control of spare parts of mobile eguipment Паладійчук Ю. Б. / Paladiychuk Yu. B. Суз 2021 300
27893 Selection of feeding channel parameters of bitter-knife shredding machine Kholodiuk O., Kuzmenko V. Суз 2021 254
27870 Система точного землеробства. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з навчальної дисципліни " для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 208 – «Агроінженерія» освітнього рівня «Бакалавр» Холодюк О.В. Мв 2020 9
27859 Обґрунтування механіки руйнування стружки при протягуванні циліндричних поверхонь з припуском Паладійчук Ю. Б., Кордонський В. А. Сун 2020 229
27778 Дослідження характеристики наростоутворення після деформаційного зміцнення при деформуючому протягуванні Study of characteristics of growth formation after deformation strength during deforming strength Паладійчук Ю. Б. / Paladiychuk Yu. B. Суз 2021 275
27729 Розвиток засобів механізації кормовиробництва Кузьменко В. Ф., Максіменко В. В., Холодюк О. В. Сун 2020 198
27654 Дослідження впливу наростоутворення на різальній поверхні при вільному ортогональному різанні. Паладійчук Ю.Б. Дк 2020 246
27633 Перспективні напрямки технології відновлення деталей машин Труханська О.О. Сун 2020 168
27597 Оптимізація параметрів робочих органів машин для догляду за посівами цукрових буряків в умовах підвищеної щільності грунту Курило В. Л. Дк 2020 281
27596 Оптимізація параметрів робочих органів машин для догляду за посівами цукрових буряків, як алгоритм до формування професійних компетентностей майбутніх агроінженерів Пришляк В. М. Дк 2020 268
27581 Оцінка сучасного стану та інноваційні напрямки розвитку техніко-технологічного забезпечення просапного садівництва Швець Л. В. Дк 2020 251
27558 Інтелектуальна власність. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт, самостійної роботи та індивідуального завдання з дисципліни для здобувачів освітнього ступеня кандидат наук, спеціальностей 204 Технологія виробництва та переробки пр Середа Л.П., Холодюк О.В. Мв 2020 6
27554 Інтелектуальна власність. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни для здобувачів освітнього ступеня кандидат наук, спеціальностей 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва», 133 «Галузеве машинобудування», 181 «Харчові технології Середа Л.П. Нп 2020 0
27553 Інноваційні тенденції світового сільськогосподарського машинобудування. Програма навчальної дисципліни для здобувачів освітнього ступеня кандидат наук, спеціальностей 204 "Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва", 133 "Галузеве машиноб Середа Л.П. Нп 2020 1
27548 Теоретичні обґрунтування деяких конструктивно-технологічних параметрів доїльного апарату з керованим режимом доїння Бабин І. А., Грицун А. В. Сун 2020 210
27547 Практичні аспекти використання безпілотного літального апарату Agras T16 Холодюк О. В. Дк 2020 293
27537 Оптимізація параметрів робочих органів машин для вирощування та збирання цукрових буряків Курило В. Л., Пришляк В. М. Сун 2020 209
27535 Дослідження впливу наростоутворення на різальній поверхні при вільному ортогональному різанні Паладійчук Ю. Б. Тд 2020 148
27529 Метод розрахунку параметрів V−подібної плющильної секції Комаха В. П. Дк 2020 225
27522 Основи керування сільськогосподарською технікою (органи керування тракторів John Deere серії 8000) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів першого бакалаврського освітнього рівня інженерно-технологічного факультету г Єленич А. П. Мв 2020 21
27521 Основи керування сільськогосподарською технікою (органи керування тракторів МТЗ «БЕЛАРУС») Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів першого бакалаврського освітнього рівня інженерно-технологічного факультету галузі зн Комаха В. П., Єленич А. П. Мв 2020 17
27520 Автомобілі та правила дорожнього руху. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр» студентів інженерно-технологічного факультету галузі знань 13 – «Механічна інженерія», спеціальність 133 – «Галузеве машинобудування» Комаха В. П., Єленич А. П. Нп 2020 6
27512 Обгрунтування конструктивно- технологічних параметрів робочих органів агрегату для обробітку ґрунту Цехместрук Святослав Валерійович Дрп 2020 29
27506 Вплив технологічних параметрів процесу екструзії та технічних параметрів екструдера з пружним гвинтовим елементом на індекс розширення екструдату Кондратюк Д. Г., Дмитренко В. П. Сун 2020 311
27505 Визначення основних параметрів різального апарата ротаційної косарки Кондратюк Д. Г., Комаха В. П. Сун 2020 286
27500 Обґрунтування параметрів робочих органів дискового поворотного плуга Швець Л. В. Тд 2020 210
27497 Обґрунтування конструктивних параметрів картоплесаджалки Перепечай Андрій Володимирович Дрп 2020 19
27438 Інноваційні рішення щодо усунення бокового зміщення просапних культиваторів у точному землеробстві Холодюк О. В. Дк 2020 253
27437 Момент від зусиль тертя трав’яної маси на дисковому ножі подрібнювального апарату Холодюк О. В. Дк 2020 234
27410 Дослідження роботи двороторного вакуумного насоса доїльної установки Решетнік Т.В. Дрп 2020 10
27375 Інноваційні рішення щодо усунення бокового зміщення просапних культиваторів у точному землеробстві Холодюк О. В. Тд 2020 225
27373 Момент від зусиль тертя травʼяної маси на дисковому ножі подрібнювального апарату Холодюк О. В., Кузьменко В. Ф. Сун 2020 238
27368 Pre-sowing and inter-row tillage of industrial crops Tomchuk V. Суз 2020 284
27299 Підвищення ефективності процесу заготівлі сінажу в рулонах упакованих в плівку Прядкін Максим Олександрович Дрп 2020 7
27275 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів і режимів роботи машин для обробітку ґрунту в садах Савчук Вадим Михайлович Дрп 2020 13
27206 Діагностування техніки для тваринництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів інженерно-технологічного факультету денної і заочної форм навчання галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності 208 Агроі Труханська О.О., Швець Л.В., Грицун А.В. Мв 2020 25
27123 Loss management when harvesting grain, legume and oilseed crops Tomchuk V. Суз 2020 203
27101 Інтеграція освіти, науки та виробництва в системі підготовки агроінженерів до інноваційної проектної діяльності на засадах вчення акад. П.М. Василенка Пришляк В. М. Сун 2020 165
27100 Обґрунтування процесу виробництва екструдованого корму для риби Редько В.М. Дрп 2020 5
27092 Обгрунтування конструктивно- технологічних параметрів і режимів роботи грунтообробних машин Федчишин Роман Леонідович Дрп 2020 8
27091 Обгрунтування конструктивних параметрів лущильної машини Жиганюк Вадим Олександрович Дрп 2020 6
27040 Обгрунтування конструкційно-технологічних параметрів комбінованих підкопувальних органів картоплезбиральних машин. Мруг Валентин Валентинович Дрп 2020 8
27027 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 133 – "Галузеве машинобудування" освітн Середа Л.П., Холодюк О.В. Мв 2020 4
27011 Технічний сервіс сільськогосподарських машин. Частина І. Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторно-практичних занять для студентів зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування, другого (магістерського) освітнього рівня Швець Л.В., Завальнюк П.Г. Мв 2020 5
27008 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки з виконання практичних робіт з дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальностей 208 – Агроінженерія і 133 – Гал Середа Л.П., Холодюк О.В., Шаргородський С.А. Мв 2020 6
26961 Оптимізація параметрів робочих органів машин для догляду за посівами цукрових буряків Курило В. Л., Пришляк В. М. Сун 2020 277
26933 Машини і обладнання та їх використання в тваринництві. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство спеціальності 208 Агроінженерія Частина І Грицун А. В., Труханська О. О. Мв 2020 10
26912 Дослідження роботи та обґрунтування конструктивно-технологічних параме-трів змішувача кормів Христофор Владислав Анатолійович Дрп 2020 5
26893 Технічний сервіс сільськогосподарських машин. Частина ІІ. Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторно-практичних занять для студентів зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування, другого (магістерського) освітнього рівня. 129с. Швець Л.В., Завальнюк П.Г. Мв 2020 6
26845 Обґрунтування складу збирально-транспортних ланок при заготівлі силосу Бендерук Назарій Тарасович Дрп 2020 4
26834 Обгрунтування конструктивно- технологічних параметрів технічних засобів післязбиральної обробки зерна Шумигора Василь Васильович Дрп 2020 2
26823 Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів і режимів роботи машини для обробітку грунту Патлатюк Андрій Вікторович Дрп 2020 12
26783 Розробка та оптимізація параметрів машин для догляду за посівами буряків Пришляк В. М. Дк 2020 202
26738 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів обладнання для очищення біопалива Рудик Вадим Миколайович Дрп 2020 4
26718 Вчення акад. П. М. Василенка як фундаментальна основа підготовки агроінженерів і розвитку землеробської механіки Пришляк В. М. Тд 2020 235
26717 Інтеграція освіти, науки та виробництва в системі підготовки агроінженерів до інноваційної проектної діяльності Пришляк В. М. Дк 2020 163
26574 Обґрунтування конструктивних параметрів платформи для транспортування сіна в рулонах Губенко А.В. Дрп 2020 8
26554 Дослідження методів і засобів контролю якості запасних частин сільськогосподарської техніки Фарафонов Богдан Ігорович Дрп 2020 4
26504 Обґрунтування конструктивно-технологічної схеми висівного апарату просапної сівалки Верховний В.В. Дрп 2020 12
26491 Обґрунтування конструкційно –технологічних параметрів одногвинтового екструдера Крохмаль Олександр Віталійович Дрп 2020 4
26490 Обгрунтування показників паливної економічності двигуна шляхом удосконалення процесів розпилювання та сумішоутворення Рудь Б.С. Дрп 2020 5
26482 Удосконалення технологічних процесів безвисадкового способу вирощування насінників цукрових буряків Курило В. Л., Пришляк В. М. Сун 2020 235
26474 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів навантажувача силосу із траншейних сховищ Швець Б.В. Дрп 2020 13
26473 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів копача коренеплодів Кухарчук О.Ю. Дрп 2020 5
26458 Ообгрунтування конструктивних параметрів комбінованого сошника зернової сівалки Чернега Павло Степанович Дрп 2020 12
26441 Підвищення ефективності роботи різального апарата косарки Михайленко Олександр Володимирович Дрп 2020 7
26440 Обгрунтування конструктивно- технологічних параметрів робочого органа для викопування коренеплодів Козак Анатолій Іванович Дрп 2020 3
26433 Визначення основних параметрів різального апарата ротаційної косарки Комаха В.П., Кондратюк Д.Г. Сун 2020 261
26431 Justification of the method and device for treatment and sowing of sugar beets and the application of the results in preparation technologies Kurylo V., Pryshliak V., Сун 2020 168
26430 Technologies of agroengineers training for innovative project activity: theoretical and methodological aspects Курило В. Л. Дк 2020 157
26415 Дослідження роботи вакуумного регулятора доїльної установки Бедрак Олександр Васильович Дрп 2020 4
26414 Обгрунтування розвитку електричних мереж Гладій Наталія Борисівна Дрп 2020 3
26400 Проектування технологічної лінії для виготовлення паливних гранул Швець Л. В. Сун 2020 129
26399 Інноваційні технології смугового підсіву трав пасовищ Швець Л. В. Дк 2020 266
26398 Удосконалення струшувача плодознімального Швець Л. В. Сун 2020 211
26397 Розробка культиватора для нових технологій обробітку грунту Середа Л. П., Швець Л. В., Швець О. І. Сун 2020 246
26396 Смуговий підсів трав пасовищ Середа Л. П , Швець Л. В., Труханська О. О. Сун 2020 145
26358 Наукове обгрунтування конструкційно-технологічних параметрів преса для виготовлення олії Коник Марина Антонівна Дрп 2020 5
26335 Дослідження методу і засобів теплової підготовки автотракторної техніки до прийому навантажень Смаглій Ілля Олегович Дрп 2020 3
26280 Обгрунтування параметрів робочих органів подрібнювача для зрізаної маси чагарників Бідюк Андрій В’ячеславович Дрп 2020 9
26206 Дослідження статичного плющення на вологовіддачу скошених бобових трав Антонюк Богдан Юрійович Дрп 2020 9
26202 Обґрунтування конструкційних параметрів картоплесаджалки для первинного насінництва Шинкаренко Назар Віталійович Дрп 2020 10
26200 Обгрунтування параметрів і режимів роботи вальцьового робочого органу для високостеблових культур Сон Василь Сергійович Дрп 2020 5
26199 Наукове обгрунтування технології виробництва круп’яних продуктів із зерна тритикале Білоконний Дмитро Олександрович Дрп 2020 5
26194 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів маніпулятора підвісної частини доїльного апарата Вапнярук О.В. Дрп 2020 3
26192 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів обладнання для виробництва біопалив Мітітюк Богдан Васильович Дрп 2020 5
26157 Theoretical and methodological features of soil water regime optimization in pedagogical technologies of agroengineers training for innovative project activity Pryshliak V., Kurylo V. Дк 2020 144
26119 Дослідження та обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів доїльного апарату попарної дії Омелянчук Артур Олександрович Дрп 2020 3
26118 Дослідження параметрів роботи пневмогодівниці для сільськогосподарських тварин Колодько Іван Сергійович Дрп 2020 3
26117 Обґрунтування конструкційно-технологічних параметрів комбінованого агрегату для оранки ґрунту Аркавенко Анатолій Євгенович Дрп 2020 16
26108 Розробка та дослідження технології та технічних засобів для обкатки та випробування двигунів малогабаритних тракторів Козаченко Микола Іванович Дрп 2020 7
26107 Дослідження процесу нанесення зносостійких покриттів дуговою металізацією для підвищення ресурсу робочих органів грунтообробних машин Гончарук Юрій Вікторович Дрп 2020 4
26063 Обґрунтування процесу захисту жаток зернозбиральних комбайнів при їх ремонтному фарбуванні Єромін Віталій Анатолійович Дрп 2020 8
26051 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 208 – "Агроінженерія" освітнього рівня Середа Л.П., Холодюк О.В. Мв 2020 4
26050 Конкурентоспроможність технологій і машин. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 208 – "Агроінженерія" освітнього рівня "Магістр" Холодюк О.В., Труханська О.О. Мв 2020 4
26049 Експлуатація та обслуговування машин. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни (частина 2) для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 133 – "Галузеве машинобудування" освітнього рівня "Бакалавр" Кондратюк Д.Г., Холодюк О.В. Мв 2020 7
26048 Експлуатація та обслуговування машин. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни (частина 1) для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 133 – "Галузеве машинобудування" освітнього рівня "Бакалавр" Кондратюк Д.Г., Холодюк О.В. Мв 2020 7
26047 Використання техніки в АПК. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 208 – "Агроінженерія" освітнього рівня "Магістр" Кондратюк Д.Г., Холодюк О.В. Мв 2020 3
26046 Експлуатація машин і обладнання. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 208 – "Агроінженерія" освітнього рівня "Бакалавр" Кондратюк Д.Г., Холодюк О.В. Мв 2021 9
26038 Обґрунтування конструктивних параметрів робочого органу ґрунтообробної машини Подзерко Ярослав Григорович Дрп 2020 20
26037 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів глибокорозпушувача ґрунту Заболотний Костянтин Васильович Дрп 2020 12
26036 Обґрунтування конструктивних і технологічних параметрів ротаційного розпушувача ґрунту Левицький Вадим Володимирович Дрп 2020 12
26007 Обґрунтування параметрів технічних засобів для обробітку ґрунту перед садінням коренеплодів Пенделя Олександр Володимирович Дрп 2020 9
26003 Дослідження обладнання та технології консервації сільськогосподарської техніки інгібованими бітумними складами Яковенко Володимир Володимирович Дрп 2020 4
26002 Дослідження експлуатаційної надійності і економічності бурякозбирального комбайна holmer в умовах сільськогосподарських підприємств вінницької області Вихор Ігор Анатолійович Дрп 2020 4
25999 Обґрунтування кінематичних і конструктивно-технологічних параметрів комбінованого культиватора для обробітку просапних культур Слободяник Юрій Олексійович Дрп 2020 11
25997 Обґрунтування конструктивно-режимних параметрів вібродозатора компонентів комбікормів Кравчук О.П. Дрп 2020 6
25996 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів бункера-дозатора комбікормів Вербицький Р.А. Дрп 2020 4
25976 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів рулонного прес-підбирача Савкун О.В. Дрп 2020 9
25975 Обґрунтування конструктивно-режимних параметрів робочих органів дощувальної машини Полін С.О. Дрп 2020 5
25974 Підвищення ефективності механізовано-го процесу збирання коренеплодів кормових буряків Мукомел Д.Р. Дрп 2020 4
25973 Підвищення ефективності механізовано-го процесу збирання коренеплодів кормових буряків Мукомел Д.Р. Дрп 2020 6
25972 Підвищення ефективності поливу сільськогосподарських культур дощувальною машиною. Колос О.Р. Дрп 2020 3
25971 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів підбирача-подрібнювача соломи Кайданюк В.І. Дрп 2020 5
25970 Дослідження фізико-хімічних та експлуатаційних властивостей біопалива для застосування у двигунах внутрішнього згоряння Ваколюк В.М. Дрп 2020 6
25923 Дослідження процесу присипання грунтом бурянів в захисних зонах просапних культур Чернега Віталій Степанович Дрп 2020 6
25922 Дослідження можливості використання високоміцного чавуну для виготовлення лемешів плугів загального призначення Лозицький Роман Сергійович Дрп 2020 4
25921 Дослідження можливості використання високоміцного чавуну для виготовлення лемешів плугів загального призначення Лозицький Роман Сергійович Дрп 2020 6
25920 Дослідження можливості використання високоміцного чавуну для виготовлення лемешів плугів загального призначення Лозицький Роман Сергійович Дрп 2020 5
25919 Дослідження надійності сегментно-пальцевого ріжучого апарату збиральних машин Дерманський Владислав Валерійович Дрп 2020 9
25893 Design Features of shredding machines for feeding machines Kholodiuk O., Kholodiuk O. Суз 2020 265
25874 Напрямок інноваційного розвитку навігаційних систем в складі сільськогосподарської техніки Комаха В. П., Єленич А. . Сун 2020 220
25820 Діагностування техніки для рослинництва. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт для студентів другого магістерського освітнього рівня спеціальності 208 - Агроінженерія Швець Л.В., Труханська О.О. Мв 2020 3
25748 “Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки з виконання практичних робіт з дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальностей 208 – Агроінженерія і 133 – Гал Середа Л.П., Холодюк О.В., Шаргородський С.А. Мв 2020 7
25573 Руйнуюче зусилля різання при взаємодії леза дискового ножа з травʼяною масою Холодюк О. В. Сун 2020 199
25572 Обґрунтування параметрів зниження токсичності відпрацьованих газів дизельних двигунів Паладійчук Ю. Б., Телятник І. А. Сун 2020 1053
25561 Глобальні навігаційні супутникові системи та їх роль у технологіях точного землеробства Холодюк О. В. Сун 2020 1099
25560 Особливості оформлення формули винаходу чи корисної моделі як обʼєкти правової охорони Холодюк О. В., Булін Р. М. Сун 2020 188
25533 Theoretical and methodological features of soil water regime optimization in pedagogical technologies of agroengineers training for innovative project activity Pryshliak V., Kurylo V. Суз 2020 207
25442 Конструкційні матеріали і технології Будяк Р. В., Посвятенко Е. К., Швець Л. В., Жученко Г. А. Нп 2020 590
25396 Features of the phase and structural transformations in the processing of industrial waste from the production of high-alloyed steels = Особливості фазових та структурних перетворень при переробці промислових відходів від виробництва високолегованих сталей Borysov V., Lytvynov A., Braginets N., Petryshchev A., Artemev S., Tsymbal B., Poliakov A., Bratishko V., Kuzmenko V., Kholodiuk O. СSc 2020 228
25370 The essence and possibility of the method of isothermal deformation = Суть та можливість методу ізотермічної деформації Shvets L. Суз 2020 219
25364 Methods of experimental and analytical research of metal in the center of deformation during hot compression heating Shvets L. Суз 2020 173
25351 Термінологічний словник з точного землеробства для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 208 - "Агроінженерія" Холодюк О. В. С 2020 650
25341 Designing the structures of discrete solid-alloy elements for broaching the holes of significant diameter based on the assessment of their strength Nemyrovskyi Ya., Shepelenko I., Posviatenko E., Tsekhanov Yu., Polotnyak S., Bandura V., Paladiichuk Yu. СSc 2020 228
25167 Extension value, with hot rolled aluminum alloy specimens, round section in smooth rollers = Значення подовжувача, з гарячекатаними зразками з алюмінієвого сплаву, круглого перерізу в гладких роликах Shvets L. Мвз 2020 253
25112 Біологічні особливості та потенціал урожайності енергетичних культур родини тонконогових в умовах України Курило В. Л., Рахметов Д. Б., Кулик М. І. Сун 2018 297
25111 Influence of agrotechnical and chemical measures on weediness in sweet Sorghum crops (Sorghum Bicolor) and the output of biogas = Вплив агротехнічних та хімічних заходів на бур’янистість в посівах солодкого сорго (сорго двобічне) та вихід біогазу Grabovskyi M., Fedoruk Yu., Pravdyva L., Grabovska T., Kurylo V., Fedorulc N. Суз 2018 310
25109 Формування продуктивності кукурудзи на силос залежно від фону мінерального живлення Грабовський М. Б., Грабовська Т. О., Курило В. Л., Городецький О. С. Сун 2019 354
25106 Тенденції підживлення рослин за нових виробничих умов Томчук В. В. Суз 2020 381
24992 Вологозбереження в садівництві: засоби і технології Томчук В. В. Суз 2020 461
24986 The research peculierities of parameters and choice of agricultural machines in pedagogical technologies for innovative project activity in training agroengineers Pryshliak V. С 2020 227
24943 Justification of the modes of the milk washing system of the milking installation = Обґрунтування режимів системи промивання молока доїльної установки Pryshliak V., Babyn I. Суз 2019 370
24936 Видатні вчені кафедри сільськогосподарських машин НУБіП України в ювілейних і пам’ятних датах 2019 року Курило В. Л. Дк 2019 328
24935 Soil and water resources as important objects and prerequisites for the design of agricultural machines and the formation of professional competencies of an agricultural engineer Pryshliak V. Дк 2019 327
24934 Роль і значення інноваційної проектної діяльності у системі інженерно-технологічного забезпечення галузей АПК Пришляк В. М. Дк 2019 300
24933 Agricultural machines projecting and their influence on the formation of professional competencies of agricultural engineer = Проектування сільськогосподарських машин та їх вплив на формування професійних компетенцій сільськогосподарського інженера Pryshliak V. M. Дк 2019 224
24932 Soil and water resources as important objects for the design of agricultural machines Kurilo V. L. Дк 2019 173
24931 Інноваційний розвиток механіко-технологічних процесів сівби біоенергетичних культур на основі вчення академіка П. М. Василенка Пришляк В. М. Дк 2018 369
24928 Вчення академіка П. М. Василенка у технологіях підготовки агроінженерів за умови інтеграції науки, освіти, виробництва Пришляк В. М. Дк 2019 277
24924 Практичні аспекти вирощування овочів і картоплі по технології strip-till Томчук В. В. Суз 2020 292
24799 Soil and water resources as important objects and prerequisites for the design of agricultural machines and the formation of professional competencies of an agricultural engineer Pryshliak V., Kurylo V. С 2019 192
24798 Теорія та практика зрізання стебел у технологіях проектування сільськогосподарських машин і формування професійних компетентностей майбутнього агроінженера Курило В. Л., Пришляк В. М. Сун 2019 286
24797 Науково-технічні особливості проектування дискових знарядь для інноваційних технологій виробництва цукрових буряків як методологічна складова формування професійних компетентностей агроінженера Пришляк В. М., Курило В. Л. Сун 2019 299
24793 Механіко-технологічні властивості стебел як передумова до розробки робочих органів сільськогосподарських машин і формування проектних компетентностей агроінженера Курило В. Л. Пришляк В. М. Сун 2019 375
24742 Управління пожнивними рештками і мульчею Томчук В. В. Суз 2020 519
24725 Шляхи збільшення продуктивності посівних агрегатів Кондратюк Д. Г. Сун 2018 324
24724 Метод покриття графіку навантаження тваринницької ферми при автоно-мному електропостачанні, на базі біогазових установок Стаднік М. І., Грицун А. В., Проценко Д. П. Сун 2019 297
24723 Форсування потужності дизельного двигуна за рахунок використання турбонаддування Рябошапка В. Б., Пясецький А. А., Єленич А. П. Сун 2018 337
24719 Визначення параметрів при гарячому вальцюванні алюмінієвих сплавів Швець Л. В. Тд 2020 152
24717 Вирощування овочів по технології Strip-till Томчук В. В. Дк 2019 271
24716 Садіння пророслих бульб Томчук В. В. Дк 2018 335
24714 Екологічні особливості дизельних двигунів Паладійчук Ю. Б. Дк 2019 227
24713 Механіка руйнування стружки при протягуванні поверхонь попередньо поділеним технологічними канавками Паладійчук Ю. Б. Дк 2019 231
24712 Примусовий поділ стружки при деформуючо-різальному протягуванні Паладійчук Ю. Б. Дк 2019 250
24710 Ручная картофелесажалка для проросших клубней Томчук В. В. Дк 2020 295
24705 Науково-практичне обгрунтування енергоефективних технологій переробки олійної сировини на основі механічних та електромагнітних інтенсифікаторів Бандура В. М. Дк 2019 277
24704 Дослідження процесів сушіння зерна соняшника інфрачервоним опроміненням Бандура В. М. Дк 2019 206
24697 Методика дослідження енерговитрат механізованих операцій в рослинництві Швець Л. В. Тд 2018 255
24696 Інтенсифікація процесів при переробці олійних культур Бандура В. М. Дк 2018 318
24693 Технологічні процеси сушіння сої Бандура В. М., Попяк О. Г. Сун 2019 259
24689 Підвищення рівня конкурентоспроможності аграрних підприємств Труханська О. О. Тд 2019 263
24688 Вплив факторів передпосівного обробітку на властивості насіннєвого ложа грунту Труханська О. О. Тд 2019 249
24687 Перспективні технології збирання цукрових буряків Труханська О. О. Тд 2018 331
24686 Формування системної єдності техніки та технологій для аграрного сектора Труханська О. О., Спірін А. В. Тд 2018 248
24683 Experimental study of the distribution of the heights of sugar beet root crowns above the soil surface = Экспериментальное исследование распределения высот корней корнеплодов сахарной свеклы над поверхностью почвы Bulgakov V., Arak M., Boris A., Boris M., Bandura V., Olt J. СSc 2019 326
24682 Studying the operation of innovative equipment for thermomechanical treatment and dehydration of food raw materials = Дослідження роботи інноваційного встаткування для термомеханічної обробки та зневоднення харчової сировини Burdo O., Bezbakh I., Kepin N., Zykov A., Yarovyi I., Gavrilov A., Bandura V., Mazurenko I. СSc 2019 259
24681 Проблематика побудови математичної моделі процесу мікрохвильового сушіння сої Бандура В. М., Попяк О. Г. Сун 2019 255
24680 Моделювання вібраційно-планетарного відтискування в’язко-пластичної сировини на основі безрозмірних комплексів Бандура В. М., Липовий І. Г. Сун 2019 210
24678 Вплив вібрації на роботу валу мийної машини при митті коренеплодів Швець Л. В. Дк 2018 266
24677 Процес вальцювання, як підготовча операція об’ємного штампування для алюмінієвих сплавів Швець Л. В. Тд 2018 316
24676 Розробка малогабаритного обприскувача сільськогосподарських культур Швець Л. В. Дк 2019 212
24673 Технологічні перспективи догляду за садом Труханська О. О., Швець Л. В. Тд 2018 180
24670 Розробка пристрою для очищення та відновлення мастила Швець Л. В. Сун 2018 222
24669 Технічні засоби для поліпшення якості збирання коренеплодів цукрових буряків Труханська О. О. Дк 2018 207
24668 Технічні засоби для поліпшення якості зберігання коренеплодів цукрових буряків Швець Л. В. Дк 2018 218
24667 Технологічні передумови використання біоенергетичного потенціалу садів та земель лісогосподарського призначення Швець Л. В. Дк 2019 189
24666 Новітні технології виготовлення складних та асиметричних деталей із алюмінієвих сплавів Швець Л. В. Тд 2019 218
24664 Забезпечення високого технічного рівня сільськогосподарської техніки Труханська О. О. Дк 2019 245
24663 Розробка машини для суцільного обробітку ґрунту Швець Л. В. Тд 2019 229
24656 Вальцювання виробів із алюмінієвих сплавів нескладних, асиметричних форм Швець Л. В. Дк 2019 203
24629 Вплив параметрів вальців на доподрібнення зерна кукурудзи в масі для силосування Холодюк О. В. Дк 2019 273
24628 Аналіз супутникових систем глобального позиціонування та їх роль у сільському господарстві Холодюк О. В. Дк 2019 469
24562 Удосконалення машинних технологій та відповідного обладнання на операції зрізу гички Швець Л. В.,Труханська О. О. Тд 2018 243
24535 Кут ковзання в різальній парі бітерно-ножового апарату Холодюк О. В., Кузьменко В. Ф. Тд 2018 397
24490 Research of a contact impact of a root crop with a screw auger Baranovsky V., Truhanska O., Pankiv M., Bandura V. СSc 2020 296
24478 Перспективи і напрямки розвитку сучасного механізованого сільськогосподарського виробництва. Методичні вказівки по виконанню практичних завдань та самостійної роботи Середа Л.П. Мв 2020 39
24444 Програма підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників зі спеціальності 208 Агроінженерія галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство Бандура В.М., Паладійчук Ю.Б., Пришляк В.М., Швець Л.В., Холодюк О.В., Рябошапка В.Б. Нп 2020 11
24417 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 208 - "Агроінженерія" Бандура В.М., Холодюк О.В. Нп 2020 4
24401 Експлуатація та обслуговування машин. ІІ частина. Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторно-практичних занять та самостійної роботи студентів другого магістерського рівня вищої освіти зі спеціальності 133 – Галузеве машинобудування. Швець Л.В., Завальнюк П.Г. Мв 2020 4
24400 Експлуатація та обслуговування машин. І частина. Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторно-практичних занять для студентів другого магістерського рівня вищої освіти, галузь знань 13 – Механічна інженерія спеціальність 133 – Галузеве машино Швець Л.В., Завальнюк П.Г. Мв 2020 3
24362 Technological interaction of the roots with the screw surface of the cleaning system Труханська О. О. Сун 2018 183
24360 Перспективи застосування технології strip-till у контексті зменшення антропогенного навантаження на ґрунт Томчук В. В. Суз 2020 515
24357 Підвищення якості ремонту і технічного обслуговування сільськогосподарської техніки Труханська О. О. Сун 2018 561
24159 Characteristics and thermomechanical modes of aluminum alloys hot deformation = Характеристики та термомеханічні режими гарячої деформації алюмінієвих сплавів Pulupec M., Shvets L. СWeof 2019 427
24158 Обробка глибоких отворів комбінованою протяжкою Паладійчук Ю. Б, Швець Л. В., Кондратюк Д. Г. Сун 2019 203
24157 Розробка і дослідження ґрунтообробної машини для технології strip-till з активними фрезерними робочими органами Середа Л. П , Труханська О. О., Швець Л. В. Сун 2019 223
24154 Технологічні передумови використання біоенергетичного потенціалу садів та земель лісогосподарського призначення Швець Л. В. Сун 2019 223
23990 Досвід використання машини з голчастими робочими органами Spikewheel для грунтових ін’єкцій Томчук В. В. Тд 2019 237
23968 Практичні аспекти використання знаряддя з голчастими інжекційними робочими органами для живлення рослин Томчук В. В. Тд 2019 354
23967 Практичні аспекти використання знаряддя з голчастими інжекційними робочими органами для живлення рослин Томчук В. В. Дк 2019 325
23966 Перспективи застосування технології Strip-till у контексті зменшення антропогенного навантаження на грунт Томчук В. В. Дк 2019 210
23965 Опыт использования машины с игольчатыми инжекционными рабочими органами Томчук В. В. Тд 2019 268
23964 Практичні аспекти використання технології Strip-till в овочівництві Томчук В. В. Дк 2019 179
23935 Основи керування сільськогосподарською технікою. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр» інженерно-технологічного факультету галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство», спеціальність 208 – «Агроінженерія» Комаха В.П., Єленич А.П. Нп 2020 34
23934 Трактори і автомобілі. Програма та завдання навчальної практики з дисципліни для студентів першого курсу спеціальності 208 «Агроінженерія» денної форми навчання. Грицун А. В., Комаха В. П., Рябошапка В. Б., Єленич А, П. Нп 2020 34
23775 Визначення впливу сільськогосподарської техніки на грунт Ковбаса В. П., Пришляк В. М., Ярощук Р. О. Сун 2019 376
23773 Дистанційне зондування стану полів у кормовиробництві Холодюк О. В. Тд 2020 196
23734 Результати досліджень фотодатчика визначення забрудненості молокопровідної лінії Пришляк В. М., Бабин I. А. Сун 2018 424
23645 Програма вступного фахового випробування для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 208 «Агроінженерія» Матвійчук В.А., Бандура В.М., Гунько І.В., Середа Л.П., Солона О.В., Пришляк В.М., Курило В.Л., Холодюк О.В. Пвф 2020 6
23644 Програма додаткового вступного фахового випробування для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 208 «Агроінженерія» Матвійчук В.А., Бандура В.М., Гунько І.В., Середа Л.П., Солона О.В., Пришляк В.М., Курило В.Л., Холодюк О.В. Пвф 2020 2
23636 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 208 «Агроінженерія» Матвійчук В.А., Бандура В.М., Середа Л.П., Анісімов В.Ф., Паладійчук Ю.Б., Пришляк В.М., Холодюк О.В. Пвф 2020 6
23635 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 208 «Агроінженерія» Матвійчук В.А., Бандура В.М., Середа Л.П., Анісімов В.Ф., Паладійчук Ю.Б., Пришляк В.М., Холодюк О.В. Пвф 2020 224
23343 Формування макрорелєфів при протягуванні внутрішніх поверхонь циліндричної заготовки силових гідроциліндрів Паладійчук Ю. Б. Суз 2019 202
23324 Development of innovational technologies of agricultural machines projecting and their influence on the formation of professional competencies of agricultural engineer Pryshliak V. Суз 2019 262
23295 Обладнання для високоефективного очищення стічних вод на підприємтвах АПК Севостьянов І. В., Грицун А. В., Бабин І. А., Чуйко С. Л. Сун 2019 257
23246 Інтенсифікація сушіння зерна у процесі його післязбиральної обробки Цуркан О. В., Пришляк В. М., Присяжнюк Д. В. Сун 2017 521
23245 Вплив біопалива і його сумішей на ефективні показники роботи дизельного двигуна Д-240 Пришляк В. М., П’ясецький А. А., Бурлака С. А. Сун 2017 353
23222 Аналіз роботи обладнання для завантаження сінажних башт Пришляк В. М., Грицун А.В., Бабин І. А. Сун 2017 359
23192 Руйнуюче зусилля при взаємодії леза дискового ножа з травꞌяною масою Холодюк О. В. Тд 2019 318
23191 Пріоритетні напрями розвитку системи точного землеробства Холодюк О. В. Тд 2019 293
22964 Конкурентоспроможність технологій і машин. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 133 - "Галузеве машинобудування" Холодюк О.В., Труханська О.О. Нп 2019 1
22921 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів за спеціальністю 133 - "Галузеве машинобудування" (галузі знань - 13 "Механічна інженерія") Бандура В.М., Холодюк О.В. Нп 2019 2
22913 Експлуатація машин та обладнання. Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторно-практичних занять для студентів першого бакалаврського рівня вищої освіти, галузь знань 13 – Механічна інженерія зі спеціальності 133 – Галузеве машинобудування. Швець Л.В., Завальнюк П.Г. Мв 2019 21
22912 Методичні рекомендації до написання й оформлення магістерських робіт магістрантами денної та заочної форм навчання інженерно-технологічного факультету спеціальності 208 «Агроінженерія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство». Бандура В.М., Курило В.Л., Середа Л.П., Пришляк В.М., Швець Л.В. Мв 2019 25
22911 Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики другого (магістерського) рівня вищої освіти галузь знань 20 – Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 208 – «Агроінженерія» В.М.Бандура, Л.П. Середа, Д.Г. Кондратюк, Ю.Б. Паладійчук, Л.В. Швець, О.О. Труханська, О.В. Холодюк. Мв 2019 9
22910 Програма виробничої практики другого (магістерського) рівня вищої освіти галузь знань 20 – Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 208 – «Агроінженерія» В.М.Бандура, Л.П. Середа, Д.Г. Кондратюк, Ю.Б. Паладійчук, Л.В. Швець, О.О. Труханська, О.В. Холодюк Нп 2019 6
22909 Наскрізна програма практики другого (магістерського) рівня вищої освіти галузь знань 20 – Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 208 – «Агроінженерія» В.М.Бандура, Л.П. Середа, Д.Г. Кондратюк, Ю.Б. Паладійчук, Л.В. Швець, О.О. Труханська, О.В. Холодюк Нп 2019 5
22908 Розрахунок ліній приготування кормів. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Проектування технологічних процесів в тваринництві" для студентів інженерно – технологічного факультету денної і заочної форм навчання спеціальності 20 Грицун А. В., Бандура В.М., Труханська О.О. Мв 2019 9
22907 Технологічний розрахунок процесів молочно-товарної ферми (роздавання кормів, доїння корів, первинна обробка молока) методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "проектування технологічних процесів в тваринництві" для студентів інжене Грицун А. В., Бандура В.М.,Труханська О.О. Мв 2019 9
22861 Обґрунтування параметрів і режимів роботи оборотного плуга Павлюк В.В. Дрп 2019 9
22835 Дослідження поверхневого обробітку ґрунту робочими органами культиватора Петрук Юрій Миколайович Дрп 2019 23
22831 Використання техніки в агропромисловому комплексі. Методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт з дисципліни частина 2 для магістрантів галузі знань – 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності – 208 «Агроінженерія» денної форми навчання Кондратюк Д.Г., Григоришен В.М. Мв 2019 7
22713 Обґрунтування параметрів роторного подрібнювального апарату кормозбирального комбайну Кучмей Віталій Вікторович Дрп 2019 6
22658 Analysis of Resonance Oscillations of Extruder Elastic Screw Conveyor Lyashuk O., Sokil M., Vovk Y., Levkovych M., Tson O., Kondratyuk D., Dmytrenko V. СWeof 2019 411
22641 Дослідження процесу сівби просапних культур пневматичною сівалкою Немировський Едуард Іванович Дрп 2019 6
22434 Дослідження технології виготовлення гречаної крупи Уманець А.Р. Дрп 2019 3
22408 Наскрізна програма практики першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" за спеціальністю 208 Агроінженерія В.М. Бандура, В.М. Яропуд, В.П. Комаха, О.В. Холодюк. Нп 2019 7
22324 Обгрунтування параметрів шнекового різального апарату жатки зернозбирального комбайна Рибак Максим Русланович Дрп 2019 5
22265 Технічний сервіс в АПК. Том І. Л.В. Швець, Ю.Б. Паладійчук, О.О. Труханська Нп 2019 20
22115 Обґрунтування параметрів висівного апарату плунжерного типу при вирощуванні сої Рога Богдан Леонідович Дрп 2019 7
22035 Обґрунтування параметрів маслоочищувальної установки для фермерських господарств та дослідження якості відпрацьованих масел після регенерації Ольшевський Антон Анатолійович Дрп 2019 3
22018 Обгрунтування параметрів системи керування колісних транспортних засобів О.Ю. Сивак Дрп 2019 3
21984 Обгрунтування параметрів і режимів роботи підбирача валків зернових культур Гуменюк Владислав Олександрович Дрп 2019 13
21921 Ресурсозберігаючі технології на транспорті Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів-магістрів інженерно-технологічного факультету спеціальність 208 – «Агроінженерія» денної форми навчання В. П. Комаха, А. П. Єленич, Мв 2019 6
21920 Програма навчальної практики з «Агроінженерії» для студентів 1-го курсу інженерно-технологічного факультету спеціальності 208 «Агроінженерія» денної форми навчання. Бандура В.М., Грицун А.В., Рябошапка В.Б., Комаха В.П., Ковальчук О.В., Єленич А.П. Нп 2019 26
21874 Підвищення ефективності роботи зернотукової сівалки з обґрунтуванням параметрів висівного апарату Матейчук Сергій Олегович Дрп 2019 11
21859 Дослідження параметрів інструменту для вирізки стебел малини Чорний Руслан Михайлович Дрп 2019 2
21849 Обгрунтування технології виробництва комбікормів для сільськогосподарської птиці Гурзенков С Дрп 2019 3
21830 Дослідження процесу очищення насіння соняшника та обґрунтування параметрів пневмоочисника Панченко Владислав Русланович Дрп 2019 4
21787 Обгрунтування параметрів і режимів роботи комбінованого грунтообробного агрегату Бойко Тарас Валерійович Дрп 2019 12
21767 Обґрунтування конструктивних параметрів робочого органу машини для внесення мінеральних добрив Куліковський С.А. Дрп 2019 10
21766 Обгрунтування конструктивних і режимних параметрів пристрою підготовки зерен сої до сушіння Новіков С.О. Дрп 2019 4
21765 Дослідження технологічного процесу поверхневого обробітку ґрунту дисковими знаряддями Максименюк А.О. Дрп 2019 4
21764 Обґрунтування конструктивних параметрів чизельного знаряддя Паламар М.С. Дрп 2019 5
21763 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів ротаційної голчастої борони Кесарчук Ю.А. Дрп 2019 18
21759 Обґрунтування параметрів і режимів роботи робочих органів культиватора для передпосівного обробітку ґрунту Лісовий Андрій Леонідович Дрп 2019 18
21709 Обґрунтування параметрів головної передачі гусеничного трактора та дослідження ведучого моменту на ведучих зірочках ходової частини Олошевський Антон Анатолійович Дрп 2019 4
21708 Обґрунтування параметрів багатодискових тракторних гальм, що працюють у мастилі Кузьмін Олександр Сергійович Дрп 2019 4
21707 підвищення ведучого моменту на ведучій зірочці за допомогою модернізації конструкції вузлів ведучого моста і редуктора кінцевої передачі, а також конструкції ведучої зірочки. Штоюнда Ігор Сергійович Дрп 2019 4
21706 Бгрунтування параметрів та дослідження вібраційних характеристик натяжного механізму ходової части-ни гусеничного трактора Кондратюк Олександр Володимирович Дрп 2019 6
21705 Обґрунтування і визначення основних ергономічних параметрів трактора загального призначення Кольченко Іван Станіславович Дрп 2019 5
21704 бґрунтування схеми генплану і обладнання нафтобази та дослідження технологічного процесу зачищення біопаливних резервуарів Дем’янчук Сергій Васильович Дрп 2019 4
21662 Підвищення ефективності функціонування мобільних сільськогосподарських агрегатів на основі експлуатаційних показників Лобур Олег Олексійович Дрп 2019 6
21638 Обґрунтування конструктивних параметрів та енергозберігаючих режимів роботи доїльної установки Трикозюк Б.М. Дрп 2019 7
21637 Обґрунтування параметрів машини для хімічного захисту сільськогосподарських культур Ящук Є.В. Дрп 2019 3
21635 Обґрунтування конструктивних параметрів та енергозберігаючих режимів роботи доїльної установки Саветін М.Г. Дрп 2019 8
21609 Дослідження технологічного процесу первинної обробки та сушіння насіння гірчиці Ярмоленко О.С. Дрп 2019 4
21577 Розробка технології бродіння гною в біогазовій установці з використанням свч нагріву Галка Ярослав Ігорович Дрп 2019 6
21560 Дослідження процесу сушіння рослинної сировини у псевдо зрідженому шарі Шевчук С.М. Дрп 2019 3
21506 Обґрунтування параметрів і режимів роботи робочих органів жатки зернозбирального комбайну «Джон Дір» Подолян Олександр Сергійович Дрп 2019 7
21494 Обґрунтування конструктивно - технологічних параметрів зернової сушарки Фурман Андрій Олександрович Дрп 2019 10
21478 Обгрунтування режимів сушіння дрібнонасіннєвих культур Залєвський О.М. Дрп 2019 3
21464 " Обґрунтування параметрів сошника для прямої сівби " Войтенко Артур Русланович Дрп 2019 19
21463 " Обґрунтування параметрів і режимів роботи машини для механічної обробки пристовбурних смуг в садах " Шимкович Богдан Васильович Дрп 2019 13
21462 " Обґрунтування параметрів гербіцидної штанги для інтенсивної обробки саду " Гарбар Богдан Леонідович Дрп 2019 7
21461 " Розробка і обґрунтування параметрів машини для контурної обрізки дерев " Кученко Владислав Андрійович Дрп 2019 6
21460 Дослідження конструкції збирального модуля для механізованої технології збирання смородини Шпитко Олександр Васильович Дрп 2019 3
21459 «Обґрунтування параметрів ланцюгово-грабельної машини для підбору яблук в міжряддях саду» Щерецький Руслан Леонідович Дрп 2019 4
21386 Підвищення ефективності процесу первинного очищення зерна Мурахович Є. Дрп 2019 8
21374 Дослідження процесу роботи роздавача-дозатора концентрованих кормів на фермах великої рогатої худоби Мельник Анатолій Іванович Дрп 2019 7
21336 Покращення ефективності та екологічної безпеки двопаливних поршневих двигунів внутрішнього згоряння Дяченко Роман Олексійович Дрп 2019 6
21335 Підвищення ефективності використання вантажних автомобілів на основі оптимізації тягово-швідкісних характеристик двигуна Семенов Владислав Сергійович Дрп 2019 5
21322 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів установки для виготовлення паливних брикетів Загродський Володимир Володимирович Дрп 2019 7
21321 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів колектора адаптивного доїння Вінніченко Дмитро Анатолійович Дрп 2019 3
21288 Дослідження технології екстрагування соняшникової олі Шаповал О. Дрп 2019 5
21260 Дослідження роботи обладнання для дозування сипких консервантів при заготівлі кормів Устимчук Олександр Сергійович Дрп 2019 11
21257 Дослідження процесу обрізування дерев плодових насаджень та обґрунтування параметрів подрібнення гілок для виробництва паливних гранул Адаменко Іван Олександрович Дрп 2019 6
21256 Обґрунтування параметрів змішувача комбікормів Шевчук Тарас Вікторович Дрп 2019 7
21255 Обґрунтування параметрів розкидача мінеральних добрив для вирощування зернових за інтенсивною технологією Омельчук Владислав Васильович Дрп 2019 8
21254 Обґрунтування пристрою для розкриття коренової системи маточних рослин клонових підщеп Матвієнко Максим Вячеславович Дрп 2019 5
21253 Обґрунтування параметрів відцентрового апарату для розкидної сівби зернових культур Марчук Віктор Анатолійович Дрп 2019 10
21252 Обґрунтування параметрів сошників просапної сівалки Добровольський Ігор Володимирович Дрп 2019 16
21238 Внесення органічних рідинних добрив в умовах фермерських господарств Середа Л. П., Швець Л. В., Труханська О. О. Сун 2019 242
21234 Підвищення ефективності роботи машинно-тракторних агрегатів з викоританням біодизельних палив Літвінкевич Віталій Валентинович Дрп 2019 9
21177 Дослідження процесу подрібнення зернових кормів у вальцевих дробарках Бурлака О.О. Дрп 2019 9
21176 Дослідження процесу плющення олійних культур при виробництві олії Плахотник А.А. Дрп 2019 3
21140 Research of wheat drying in a microwave and combined filter-microwave dryer Burdo O., Bezbakh I., Shyshov S., Zykov A., Yarovyi I., Gavrilov A., Bandura V., Mazurenko I. С 2019 480
21094 Обґрунтування робочого органу малогабаритного оприскувача Калінніков Станіслав Сергійович Дрп 2019 10
21093 Підвищення тягово-зчіпних властивостей орного агрегату Приліпко Дмитро Михайлович Дрп 2019 9
21092 Підвищення ефективності використання техніки у фермерських господарствах Єрмоліна Татьяна Валеріївна Дрп 2019 8
21086 Обґрунтування конструктивних параметрів робочого органу машини для підсіву пасовищ Кісліцин Владислав Якович Дрп 2019 9
21085 Підвищення експлуатаційних властивостей трелювального засобу Максімов Олександр Миколайович Дрп 2019 7
21084 Підвищення ефективності сівби просапних культур Гавришко Дмитро Юрійович Дрп 2019 8
21083 Обґрунтування параметрів глибинного розпушувача ґрунту Морозов Олег Дмитрович Дрп 2019 9
20951 Public Policy and Biofuels: Energy, Environment and Food Trilemma Kaletnik H., Pryshliak V., Pryshliak N. СSc 2019 546
20949 Сіноворушилка (Пат. на винахід № 119605) Кондратюк Д. Г., Холодюк О. В., Григоришен В. М. Пнв 2017 230
20948 Чисте валкування - запорука якісного корму Кузьменко В. Ф., Холодюк О. В. С 2016 350
20946 Диференційне внесення добрив у кормовиробництві Холодюк О. В. Тд 2019 246
20945 Визначення коефіцієнта тертя руху маси люцерни по металевій поверхні Кузьменко В. Ф., Середа Л. П., Холодюк О. В. С 2013 259
20934 Існуючі технології заготівлі сіна та перспективи їх розвитку Холодюк О. В. С 2002 293
20933 Різальний апарат (Пат. на винахід № 55905) Холодюк О. В., Кузьменко В. Ф., Логвин О. І. Пнв 2003 282
20932 Різальний апарат (Пат. на винахід № 53287) Холодюк О. В., Кузьменко В. Ф., Логвин О. І., Гарькавий А. Д., Шумський М. В. Пнв 2003 318
20929 Різальний апарат стеблових матеріалів (Пат. на винахід № 89655) Кузьменко В. Ф., Холодюк О. В., Єсипчук М. І. Пнв 2010 224
20928 Битерно-ножевой режущий аппарат с дисковыми ножами Кузьменко В. Ф., Холодюк О. В. С 2014 282
20927 Исследование влияния параметров измельчающего аппарата на энергоемкость процесса резания Kuzmenko V., Kholodiuk O. Суз 2016 402
20926 Ефективне силосування Кузьменко В. Ф., Холодюк О. В. С 2017 416
20925 Продуктивні технології заготівлі сіна Кузьменко В. Ф., Холодюк О. В. С 2017 270
20923 Оцінка конкурентоспроможності підбирача валків з бітерно-ножовим подрібнювальним апаратом Холодюк О. В., Спірін А. В., Ковальова І. М. Сун 2019 409
20922 Ефективність застосування систем паралельного та автоматичного водіння в кормовиробництві Холодюк О. В. Тд 2019 493
20882 Theoretical aspects of plant material sealing in a wedge-shaped canal Milko D., Bratishko V., Kuzmenko V., Kholodiuk O. СSc 2019 339
20859 Обгрунтування параметрів пристрою для доподрібнення зерна при загоешвлі кукурудзяного силосу Гунько І. В., Холодюк О. В., Кузьменко В. Ф. Сун 2018 439
20814 Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни "Система точного землеробства" частина 2 (для підготовки фахівців освітнього ступеня "бакалавр" студентів інженерно-технологічного факультету денної та заочної форм навчання, галузі знань 20 – Холодюк ОВ., Григоришен В.М. Мв 2019 20
20812 Наскрізна програма практики першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 208 «Агроінженерія» / В.М. Яропуд, В.П. Комаха, О.В. Холодюк. – Вінниця: ВНАУ, 2019 – 46 с. В.М. Яропуд, В.П. Комаха, О.В. Холодюк Нп 2019 7
20680 Методичні вказівки до вивчення теоретичного курсу сільськогосподарських машин . Для студентів інженерно-технологічного факультету денної та заочної форм навчання освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 208 – «Агроінженерія» галузі знань 20 «Аграрні нау В.М. Пришляк, В.Л. Курило. Мв 2019 23
20475 Експлуатація машин і обладнання. Методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт з дисципліни для студентів 3-го курсу інженерно-технологічного факультету (частина 1) Кондратюк Д.Г., Холодюк О.В., Григоришен В.М. Мв 2019 19
20405 Технічний сервіс в АПК. Частина ІІ». Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторно-практичних занять для студентів зі спеціальності 208 - Агроінженерія осв.-кваліф. рівні ―Бакалавр‖ Паладійчук Ю.Б., Швець Л. В., Завальнюк П. Г. Мв 2019 13
20358 Research on sunflower seeds drying process in a monolayer tray vibration dryer based on infrared radiation Bandura V., Mazur V., Yaroshenko L., Rubanenko O. СSc 2019 482
20319 Звіт-щоденник проходження виробничої практики з сільськогосподарських машин та експлуатації машин і обладнання для студентів третього курсу інженерно-технологічного факультету галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" за спеціальністю 208 "Агроінжен Бандура В.М., Яропуд В.М., Журенко Ю.І., Труханська О.О., Холодюк О.В., Бабин І.А., Григоришен В.М., Томчук В.В. Мв 2019 35
20131 Основи керування сільськогосподарською технікою та Правила дорожнього руху. Методичні вказівки для підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр» студентів інженерно-технологічного факультету галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство», спеціальні Комаха В.П., Рябошапка В.Б., Єленич А.П., Кравець С.М., Бурлака С. Мв 2019 121


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska