The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: Бланки і форми

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
13284 Дипломний проект на тему «Удосконалення обладнання в апаратурно-технологічній лінії рафінації жирів на базі ТОВ «АВІС» Ладняк А.А. 2017 2
9295 Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок Міністерство освіти і науки України 2015 18
8366 Положення про організацію освітнього процесу у Вінницькому національному аграрному університеті ВНАУ 2015 11
8365 Положення про оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Вінницькому національному аграрному університеті ВНАУ 2015 23
8005 Заліково-екзаменаційна відомість ВНАУ 2014 28
7993 Наказ про затвердження форм документів ВНАУ 2014 19
7992 АТЕСТАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ Науково методичний центр 2014 24
7991 Навчальна картка студента МОН України 2014 20
7990 Залікова книжка ІІI-IV МОН України 2014 24
7989 Залікава книжка І-ІІ МОН України 2014 25
7988 Особова справа студента МОН України 2014 17
7987 Додаток до наказу МОН України 2014 20
7986 Наказ про зарахування МОН України 2014 35
7985 Повідомлення про зарахування МОН України 2014 17
7984 Протокол співбесіди МОН України 2014 25
7983 Вкладка МОН України 2014 25
7982 Титульна сторінка письмової роботи МОН України 2014 20
7981 Аркуш усної відповіді (співбесіди) на вступному випробуванні МОН України 2014 14
7980 Відомість вступного випробування МОН України 2014 18
7979 Повідомлення до участі у вступних випробуваннях МОН України 2014 25
7978 Розписка в отриманні документів МОН України 2014 19
7977 Опис особової справи МОН України 2014 21
7976 Опис особової справи МОН України 2014 19
7973 Аркуш вступних випробувань МОН України 2014 17
7972 Розписка Приймальна комісія МОН України 2014 22
7971 приймальна комісія опис МОН України 2014 18
7970 приймальна комісія Журнал МОН України 2014 21
7969 приймальна комісія заява 3 МОН України 2014 24
7966 приймальна комісія заява 1 МОН України 2014 19
7963 Структурно-логічна схема підготовки бакалаврів з галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» спеціалізації «Контроль в митних органах» Кафедра аудиту та державного контролю 2014 41
7942 Наскрізна схема звязків дисциплін кафедри міжнародної економіки кафедра міжнародної економіки 2014 26
7829 Зразок вкладки для журналу викладача щодо відпрацювань пропущених занять студентами 2014 1
6990 Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва Материнська Ольга Андріївна 2013 39
6989 Податкова декларація з фіксованого сільськогосподарського податку Материнська Ольга Андріївна 2013 34
6988 Книга обліку доходів та витрат Материнська О.А. 2013 20
6987 Журнал реєстрації господарських операцій Материнська О.А. 2013 55
6986 Акт переоцінки біологічних активів Материнська О. А. 2013 35
4884 Нова робоча програма з дисципліни Адаптивні системи землеробства Цицюра Я.Г. 2012 306
4883 Нова робоча програма з дисципліни ТВПР Цицюра Я.Г. 2012 203
4624 Наказ. Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 2012 0


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska