The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: 2010 р

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
13308 Нвестиційно-інноваційний компонент розвитку виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах вінницької області Мельник В.Я. Полеся В.М., Недбалюк О.О. 2010 26
13040 Застосування аналітичних процедур в аудиторській практиці Бралатан В.П., Федоришина Л.І., Пльонсак О.Л. 2010 40
13039 Оперативний аналіз ресурсозабезпеченості виробництва Пльонсак О.Л. 2010 37
10318 Прикладний пакет mathcad як засіб підвищення ефективності математичної підготовки майбутніх аграріїв О.В.Левчук 2010 59
10317 Дидактичний комплекс навчально-методичного забезпечення інтегрованої математичної підготовки фахівців О.В.Левчук 2010 54
9766 Перспективи створення спільних сільськогосподарських підприємств в україні Буряк К. В. Скорук О. П. 2010 69
9765 Управління трудовими ресурсами як складовою конкурентоспроможності підприємства Погребняк Д.П.Скорук О.П 2010 76
9764 Стан та перспективи розвитку .малого підприємництва у вінницькій області Нагорна Ю. Скорук О.П 2010 46
9763 Розвиток малих форм господарювання на селі в умовах економічної кризи Дзюбенко В.О. Скорук О.ГІ., 2010 68
9762 Вплив зовнішнього середовища на діяльність підприємств та його наслідки Кучмій І.Г. Скорук О.П. 2010 58
9761 Стан та перспективи вдосконалення матеріально-технічної бази аграрного виробництва Бабюк К.Г. Скорук О.П. 2010 53
9760 Ефективне кредитування, як засіб збільшення оборотних фондів та розвитку сільськогосподарського виробництва. Федченко В.В Скорук О.П. 2010 87
9759 Формування та діяльність акціонерних товариств в україні Пура Л.О. Скорук О.П, 2010 65
9758 Проблеми відродження виробничої та соціальної інфраструктури села. Петрова O.A. Скорук О.П., 2010 47
9757 Формування та регулювання ринку праці Марценюк Я.Ю. Скорук О.П. 2010 72
9756 Вдосконалення організації виробництва зерна в сільськогосподарських підприємствах Заєць О.М. Скорук О.П. 2010 64
9485 Значення управління якістю продукції на підприємстві Ставська Ю. В. 2010 68
9484 Внутрішній маркетинг як засіб підвищення конкуретоздатності підприємства Ставська Ю. В. 2010 66
9469 Інновації в комунікаціях Дібров А. О., Ціхановська В. М. 2010 43
9468 Перспективи розвитку та удосконалення організаційно-економічного механізму регіонального зернопродуктового комплексу Ціхановська В. М., Ціхановська О. М. 2010 50
9462 Політика ціноутворення на підприємстві Галяс Т. М., Ціхановська В. М. 2010 49
9458 Інноваційна політика підприємства Пасічник С. В., Ціхановська В. М. 2010 46
9457 Інвестиційний капітал як передумова інноваційної діяльності Сидорук Н. Л., Ціхановська В. М. 2010 40
9455 Державна підтримка інноваційної діяльності Ціхановська В. М., Пасічник І. В. 2010 44
9426 Modernization – an imperative of an educational policy of Ukraine. Nataliya Pravduyk, Olena Levchuk 2010 29
9425 Теоретичні та методичні основи інтеграції природничо-математичної та спеціальної підготовки майбутніх економістів-аграріїв Левчук О.В. 2010 263
9392 Кластерна стратегія розвитку економіки як один із шляхів підвищення її конкурентоспроможності Ціхановська В. М., Ціхановська О. М. 2010 41
9390 Сучасний стан та основні проблеми продовольчої безпеки України Ціхановська В. М. 2010 105
9389 Формування інноваційної інфраструктури України Мазур К. В., Ціхановська В. М. 2010 50
9388 Розвиток інвестиційної діяльності регіону Ціхановська О. М., Ціхановська В. М. 2010 37
2487 Дослідження роботи гідравлічних систем тракторів і сільськогосподарських машин на робочих рідинах біологічного походження Середа Леонід Павлович, Зінєв Михайло Вікторович 2010 56
2485 Розробка та дослідження роботи мобільного агрегата для переробки в щепу деревних відходів Середа Леонід Павлович, Зінєв Михайлот Вікторович 2010 78
2477 Формування усної переконуючої комунікації у студентів-аграріїв Т. І. Марцінко, асистент Марцінко Т.І. 2010 51
2476 ДО ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ НЕВЕРБАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ Марцінко Т.І., Тимощук Н.М. 2010 82
2324 Внутрішній аудит системи управління ризиками та його розвиток Войтенко О.А., Подолянчук О.А. 2010 70
2257 Податковий контроль розрахунків підприємства з ПДВ Подолянчук О.А., Глушко І.Ю. 2010 61
2256 Внутрішній аудит компанії як складова корпоративного менеджменту Подолянчук О.А., Голишевська А.А. 2010 82
2255 Послідовність аудиту виробничих запасів Подолянчук О.А., Мельник М.Л. 2010 73
2254 Принцип незалежності в аудиторській діяльності Прохорова В.В., Подолянчук О.А. 2010 72
2178 Методика розрахунку підбирача з бітерно-ножовим різальним апаратом Гарькавий А.Д., Холодюк О.В., Кузьменко В.Ф. 2010 91
2177 Обґрунтування конструктивних та технологічних параметрів різального апарата стеблових кормів з дисковими ножами Гарькавий А.Д., Кузьменко В.Ф., Холодюк О.В. 2010 98
2176 Внутрішньогосподарський контроль у діяльності сільськогосподарських підприємств Подолянчук О.А. 2010 109
2162 Доходи: проблемні аспекти сутності та класифікації Подолянчук Олена Анатоліївна 2010 415
2161 Сутність обліково-аналітичної інформації та її роль у системі контролю сільськогосподарського підприємства Подолянчук О.А. 2010 551
2135 Проблемні аспекти функціонування внутрішньогосподарського контролю підприємств аграрного сектору Подолянчук О.А. 2010 50
2134 Значення внутрішнього аудиту в системі контролю сільськогосподарського підприємства Подолянчук О.А. 2010 83
2116 Практика застосування комп’ютерних програм в аудиторській практиці Гуцаленко У.О. 2010 84
2114 Компютерний аудит в системі внутрішньогосподарського контролю Гуцаленко У.О. 2010 143
2113 Місце та роль інвентаризації в аудиторській практиці Гуцаленко У.О. 2010 32
2112 Активізація бухгалтерського відображення та підсилення контролю державних асигнувань в сільське господарство Гуцаленко Л.В. 2010 71
2109 Вплив міжнародних облікових стандартів на облік прибутків у сільськогосподарських підприємствах Гуцаленко Л.В. 2010 141
2108 Методологічні засади обліку прибутків у міжнародних облікових стандартах Гуцаленко Л.В. 2010 87
2107 Вплив дотацій держави на параметри та етимологічну значимість показника прибутків Гуцаленко Л.В. 2010 46
2106 Концепція облікового відображення державних асигнувань та їх впливу на об’єктивність формування фінансових результатів сільськогосподарських підприємств Гуцаленко Л.В. 2010 51
2105 Поліпшення якості та прогнозованості облікової інформації для забезпечення прибутковості підприємства Гуцаленко Л.В. 2010 47
2104 Прогностична функція обліку при формуванні бюджету підприємства Гуцаленко Л.В. 2010 57
2103 Методологічні аспекти обліку формування та узагальнення результатів діяльності сільськогосподарських підприємств Гуцаленко Л.В. 2010 32
2102 Облікова система моніторингу контрольованих показників прибутку Гуцаленко Л.В. 2010 73
2101 Контролінг прибутку в адаптивній обліковій системі Гуцаленко Л.В. 2010 69
2099 Механізм контролю за формуванням фінансових результатів сільськогосподарських підприємств під впливом державних дотацій Гуцаленко Л.В. 2010 48
2097 Дослідження кінетики екстрагування при переробці при переробці рослинної сировини в біопаливо. Бандура В.М., Буйвол С.М. 2010 3
1921 Контроль за використанням бюджетних коштів в Україні Здирко Н.Г. 2010 303
1920 Проблеми розвитку державного фінансового аудиту в Україні Здирко Н.Г. 2010 63
1919 Основні аспекти контролю за формуванням і використанням бюджетних коштів Здирко Н.Г. 2010 51
1918 Аудит в Україні – проблеми та перспективи розвитку Здирко Н.Г., Шевчук О.Д. 2010 68
1917 Незалежний контроль в Україні: недоліки та переваги здійснення Здирко Н.Г. 2010 127
1788 ПОВЕДІНКА ТА МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ-ПЕРВІСТОК ПРИ ФОРМУВАННІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ГРУП Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л., 2010 109
1765 Обгрунтування основних елементів системи економічного аналізу О. Ф. Томчук 2010 102
1704 Характеристика основних пропорцій відтворення та особливості їх прояви в АПК О. А. Луценко 2010 127


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska