The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: 2008 р

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
11863 Джерела формування інвестиційних ресурсів Феняк Л.А. 2008 209
11820 Інтеграція природничо-математичної та спеціальної підготовки майбутніх економістів у вищих аграрних навчальних закладах 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата пед Левчук О. В. 2008 95
10380 Забруднення важкими металами відходів бджільництва Разанов С.Ф. 2009 32
10372 Особливості накопичення важких металів у восковій сировині Разанов С.Ф. 2008 34
9488 Соціальне спрямування бізнесу на підвищення якості продукції Ставська Ю. В. 2008 55
9487 Реформування системи державного нагляду за додержанням стандартів Ставська Ю. В. 2008 58
9472 Контролінг витрат на якість Ставська Ю.В. 2008 54
9464 Розвиток та територіальні пропорції переробної сфери регіонального зернопродуктового комплексу Ціхановська В. М. 2008 49
9387 Стимулювання інвестиційної діяльності розвитку зернопродуктового комплексу регіону Ціхановська В. М., Томчук С. В. 2008 42
8824 Spectral Studies of Dimethylaniline Ethylene Ketone Dyes in Ferroelectric Liquid Crystals V. Manzhara, M. Gorishnyi, O. Koval’chuk, T. Koval’chuk, O. Shevchuk 2008 64
2163 Оценка деформируемости при внедрении плоского штампа в металл с использованием МКЭ Нахайчук О.В. 2008 85
1986 Особливості інвентаризації біологічних активів Гуцаленко У.О. 2008 56
1983 Класифікація інвентаризації: теоретично-практичні аспекти Гуцаленко У.О. 2008 71
1982 Вплив концепцій на формування інформації у балансі Гуцаленко У.О. 2008 59
1922 Доцільність функціонування внутрішнього аудиту на підприємствах України Здирко Н.Г. 2008 56
1914 Внутрішній контроль в україні: проблеми розвитку та шляхи вирішення Здирко Н.Г. 2008 95
1913 Реалізація принципу незалежності аудитора: проблеми та шляхи вирішення Здирко Н.Г. 2008 82


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska