The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Фізичного виховання

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
18447 У методичних вказівках заняття оздоровчою фізичною культурою, спортом, ведення здорового способу життя людьми старшого і похилого віку сприятиме підвищенню працездатності. Покращенню рухливості, уповільненню процесів старіння, позбавленню вікових фізіолог Войтенко С.М., Клибанівський Я.В., Віннік Ю.В. Мв 2018 0
18446 Різновиди оздоровчої фізичної культури в системі виховання студентів усіх спеціольностей. Методичні вказівки для самостійної роботи. Дуржинська О.О. Мв 2018 0
17296 Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність з рукопашного бою. Програма для факультативних занять Олійник Н.А. Нп 2018 1
16428 Раціональне харчування студентів та його вплив на працездатність Олійник Н.А., Швець О.І. С 2017 63
16324 Праксеологічний підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі Олійник Н.А., Швець О.І. С 2017 65
16241 Самостійна робота при засвоєнні програми з фізичного виховання : Методичні вказівки для студентів ІІ курсу економічних спеціальностей Олійник Н.А. Мв 2018 3
16240 Фізичне виховання в здоровому способі життя студентів. Методичні вказівки для студентів усіх спеціальностей для самостійного та позанавчального використання Олійник Н.А. Мв 2018 2
16082 Здоровий спосіб життя як одна з умов благополучного життя. Методичні вказівки для студентів, що мають відхилення у стані здоров’я Бочарова В.Б. Мв 2018 5
16081 Методичні вказівки до навчально-тренувального процесу спортивного вдосконалення з футболу Рудницький В.Б. Мв 2018 2
15974 Програма розвитку групової ефективності спортивної команди. Методичні вказівки Войтенко С.М., Колосов А.Б. Мв 2018 6
15973 Вплив фізичних вправ на здоров’я і працездатність людини. Методичні вказівки для здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні всіх факультетів Клибанівський Я.В. Мв 2018 6
15847 Особливості конфліктів у педагогічному сеоредовищі вищої школи Олійник Н. А. Тд 2018 37
14904 Основні засоби удосконалення розвитку фізичних якостей, фізичної працездатності, індівідуальних програм розвитку фізичних якостей Дуржинська О.О. Мв 2017 4
14898 Самостійні заняття з набивними м’ячами для розвитку гнучкості, сили і витривалості.Методичні вказівки для самостійної роботи студентів ус іх спеціальностей Віннік Ю.В. Мв 2017 9
14897 Фізичне виховання: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів І курсу всіх напрямів Пепепелиця М.О. Мв 2017 5
14554 Харчування та його вплив на здоров’я людини: методичні вказівки для самостійної роботи студентів усіх спеціальностей Олійник Н.А. Мв 2017 4
13531 Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни фізичне вивонання. Легка атлетика для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей Перепелиця М.О. Мв 2017 6
13262 Використання тренажерних пристроїв в системі оздоровчого тренування: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів усіх спеціальностей Ковбій Н.М. Мв 2017 2
13261 Техніко-тактичні дії гри з гандболу: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів усіх спеціальностей Рудницький В.Б. Мв 2017 4
13260 Дихання в оздоровчій фізичній культурі. Методичні вказівки для практичних занять студентів всіх спеціальностей ВНАУ Олійник Н.А. Перепелиця М. О. Мв 2017 4
13259 Методичні вказівки до використання фізичних вправ для профілактики захворювань для студентів усіх професійних напрямів підготовки денної форми навчання Семко Т. В., Олійник Н.А. Мв 2017 2
13163 Значення бігу як оздоровчого засобу: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів усіх спеціальностей Льовкін В.В. Мв 2017 2
12406 Фізкультурно-спортивну активність студентів у системі професійної аграрної освіти Олійник Н.А., Швець О.І. С 2016 179
12315 Удосконалення спеціальної фізичної підготовленості юних плавців шляхом застосування методики ендогенно-гіпоксичного дихання Костенко С., Костенко О. С 2016 48
12314 Мобільність студентів у контексті інтернаціоналізації освіти. Олійник Н. А. С 2016 64
12079 Фізичне виховання. Навчальна програма для вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акридитації Олійник Н. А., Совик Л. А., Бочарова В. Б. Нп 2016 7
12075 Лікувальна фізична культура. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів усіх спеціальностей Войтенко С.М., Віннік Ю.В. Мв 2016 5
12074 Спортивні ігри. Гандбол Методичні вказівки для самостійних занять студентів всіх спеціальностей. Бочарова В. Б. Мв 2016 5
12073 Організація спортивно - масової і фізкультурно - оздор овчої роботи. Методичні вказівки для студентів усіх спеціальностей для самостійного та позанавчального використання, при проведенні змагань та масових фізкультурно - оздоровчих зах Совик Л. А. Мв 2016 0
12072 Методичні вказівки призначені для студентів всіх спеціальностей ВНАУ «Організоційно-педагогічні умови навчально-тренувальних занять з кульової стрільби». Клибанівський Я.В. Мв 2016 4
12071 Методичні вказівки призначені для студентів всіх спеціальностей ВНАУ «Рухливі ігри». Дуржинська О.О. Мв 2016 6
12070 Молодь обирає здоровий спосіб життя. Методичні вказівки для студентів всіх форм навчання. Олійник Н.А. Мв 2016 5
10820 Методика тренування гирьового спорту. Методичні вказівки для самостійних занять студентів усіх спеціальностей Рудницький В.Б. Мв 2016 5
10633 Організація і методика спортивно-туристичної роботи. Методичні вказівки для самостійних та позанавчальних занять студентів усіх спеціальностей Віннік Ю. В. Мв 2016 4
10508 легка атлетика у вищих навчальних закладах. Методичні вказівки для самостійних та практичних занять студентів усіх спеціальностей Перепелиця М. О. Мв 2016 10
10507 Методика підготовки спортсменів у вільній боротьбі. Методичні вказівки для самостійних занять студентів усіх спеціальностей Бочарова В. Б. Мв 2016 4
10292 Шаховий гурток у ВНАУ методтичні вказівки для самостійних занять студентів усіх спеціальностей Спірін А. В., Клибанівський Я. В., Совик Л.А. Мв 2016 5
10291 Розвиток фізичних якостей методичні вказівки для самостійних заннять студентів усіх спеціальностей Олійник Н. А,, Совик Л. А., Медяна І. П. Мв 2016 3
10290 Організація спортивного свята методичні вказівки проведення спортивних свят на заняттях та у позанавчальний час для студентів усіх спеціальностей Бочарова В.Б., Ковбій Н.М. Мв 2016 6
10289 Основи навчання плавання. Методичні вказівки для самостійних занять студентів усіх спеціальностей Совик Л.А., Клибанівський Я.В., Медяна І.П. Мв 2016 3
10288 Лікувальний напрям у фізичному вихованні Методичні вказівки з теоретичного розділу для студентів ВНАУ всіх спеціальностей Дуржинська О.О. Мв 2016 2
10287 Німецько-український словник спортивних термінів. Олійник Н. А., Совик Л. А., Бочарова В. Б., Войтейко С. М., Клибанівський Я. В., Віннік Ю. В. С 2016 4
10286 Методичні основи підготовки бадмінтоніста в умовах ВНЗ. Методичні вказівки для самостійних занять студентів усіх спеціальностей Совик Л. А., Клибанівський Я. В. Мв 2016 3
10285 Здоровий спосіб життя. засоби оздоровлення. Методичні вказівки для самостійних занять студентів усіх спеціальностей Олійник Н. А., Совик Л. А., Клибанівський Я. В. Мв 2016 2
10127 Гімнастика як навчальна дисципліна. Мет одичні вказівки для самостійних занять студентів усіх спеціальностей Совик Л.А. Мв 2016 0
9984 Спеціальні фізичні вправи оздоровчого спрямовання. Методичні вказівки д ля організації самостійних занять студентів спеціальними фізичними вправами оздоровчої спрямованості (для студентів всіх форм навчання) Олійник Н.А., Бочарова В.Б. Мв 2016 2
9983 Самостійні заняття з загальної фізичної підготовки. Методичні вказівк и для самостійних занять студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Совик Л.А. Мв 2016 0
9982 Футбол – улюблена гра студентів Методичні вказівки для самостійних та практичних занять студентів усіх спеціальностей Войтенко С.М. Мв 2016 2
9055 Еколого-ценотичні особливості предстаників родини ковасеаеу різних фітоценозах с. кирнасівка тульчинського району Танасієнко О.І., Тарасюк Я.В., Бахмат Ю.О., Шевчук О.А., Бочарова В.Б. Тд 2014 83
9054 Формування навичок здорового способу життя майбутніх фахівців Ковбій Н.М., Войцехівська І.С. Тд 2014 173
9053 Клумбові рослини м. вінниці та їх участь в озелененні Шишкова В.В., Колібабчук А.В., Микитин М.Я., Шевчук О.А. Бочарова В.Б. Тд 2014 80
9052 Поширення основних рідкісних і зникаючих видів лікарських рослин в флороценотичних комплексах вінниччини Гуцалюк Я.В., Гуцалюк М.Ю., Золоташко Л.О., Микитин М.Я., Шевчук О.А. Бочарова В.Б. Тд 2014 80
9051 Видове різноманіття родини rosaceae у різних фітоценозах с. кирнасівка тульчинського району Танасієнко О.І., Тарасюк Я.В., Бахмат Ю.О., Шевчук О.А., Бочарова В.Б. Тд 2014 77
9050 Дослідження типових бур'янів родини rosісасеае у сільськогосподарських угіддях вінниччини Шишкова В.В., Колібабчук А.В., Кушнірова В.І., Крешун Р.А., Шевчук О.А., Бочарова В.Б. Тд 2015 72
9049 Здоровий спосіб життя студентів у контексті фізкультурно-оздоровчої діяльності Ковбій Н.М. Тд 2015 49
9025 Динаміка показників тактичної підготовленості кваліфікованих гравців в хокеї на траві Перепелиця М. О. С 2014 115
9023 Психометрична адаптація опитувальника групової ефективності спортивної команди Андрій К., Сергій В. С 2015 142
8977 Вплив соціально-економічних, психолого-педагогічних чинників на забезпечення здорового способу життя в студентському середовищі Олійник Н.А. Тд 2014 101
8850 Педагогічний супровід професійного самовизначення студентів аграрного ВНЗ Олійник Н.А. С 2014 73
8662 Методичні рекомендації призначенні як спецкурс для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації, з дисциплін «Психологія», «Педагогіка», «Психологія та педагогіка», «Університетська освіта». Олійник Н. А. , Латуша Н.В. Мв 2015 4
8538 Методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Методика викладання у вищій школі» для підготовки фахівців за напрямом для підготовки фахівців за напрямом «Екологія та охорона навколишнього середовища» 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовищ Олійник Н. А. Мв 2015 2
8537 Методика фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи. Методичний посібник для студентів всіх спеціальностей ВНАУ Олійник Н. А., Бочарова В. Б. Нп 2015 3
8411 Методичні вказівки з професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів. Олійник Н.А., Анісім П.Г. Мв 2015 3
8242 Основи техніки і тактики гри у футбол Методичні рекомендації для практичних та самостійних занять студентів всіх спеціальностей Перепелиця М.О., Медяна І.П. Мв 2015 2
8240 Основи підготовки гандболістів Методичні рекомендації для самостійного використання студентами всіх спеціальностей Совик Л.А., Віннік Ю.В., Костенко О.І. Мв 2015 1
8236 Засоби навчання в легкій атлетиці Методичні рекомендації для практичних та самостійних занять студентів всіх спеціальностей Совик Л.А., Ковбій Н.М., Анісім П.Г. Мв 2015 1
8232 Розвиток фізичних якостей Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів всіх спеціальностей Совик Л.А., Віннік Ю.В. Мв 2015 1
8188 Методика підвищення групової ефективності спортивних команд: навч. метод. посіб. Войтенко С.М. Нп 2015 3
8171 Основи техніки легкоатлетичних видів Методичні рекомендації для самостійних занять студентів всіх спеціальностей Совик Л.А., Дуржинська О.О. Мв 2015 3
8125 Методичні вказівки до організації самостійних занять підготовки студентів фізичними вправами оздоровчої спрямованості (для студентів всіх форм навчання) Олійник Н.А., Мазур Ю.М. Мв 2015 1
8124 Теорія і методика фізичного виховання Методичні вказівки для самостійної роботи студентів першого курсу Олійник Н.А. , Мазур Ю.М. Мв 2015 1
8123 Гімнастика. Методичні рекомендації до самостійних занять Совик Л.А., Медяна І.П. Мв 2014 1
8116 Профілактично-лікувальний масаж: методичні рекомендації Дуржинська О.О., Совик Л.А. Мв 2015 1
8115 Настільний теніс Методичні рекомендації для самостійної підготовки студентів всіх спеціальностей Совик Л.А., Перепелиця М.О. Мв 2014 2
8114 Методичні вказівки для позааудиторної самостійної підготовки студентів Олійник Н.А., Ковбій Н.М Мв 2014 0
8039 Волейбол: довідник фізичного виховання Совик Л.А., Дуржинська О.О., Войтенко С.М., Клибанівський Я.В., Медяна І.П., Віннік Ю.В., Анісім П.Г. Д 2014 0
8036 Гирьовий спорт Методичні рекомендації з самостійної роботи для студентів «ОКР – бакалавр» всіх спеціальностей Совик Л.А, Рудницький В.Б. Мв 2014 1
8035 Теорія і методика фізичного виховання Методичні рекомендації з теоретичного розділу для студентів ВНАУ всіх спеціальностей Совик Л.А., Клибанівський Я.В. Мв 2014 2
7676 Навчальна програма дисципліни з фізичного виховання спеціальної медичної групи Войтенко С.М., Совик Л.А Нп 2014 2
7675 Самостійні заняття фізичними вправами. Методичні рекомендації з проведення оздоровчо-тренувальних занять для студентів «ОКР – бакалавр» всіх спеціальностей. Совик Л.А., Перепелиця М.О., Мазур Ю.М. Мв 2014 11
7674 Методика та організація проведення змагань для студентів аграрного університету. Совик Л.А., Дуржинська О.О., Анісім П.Г., Медянна І.П., Перепелиця М.О. Нп 2014 4
7446 Силові види спорту Методичний посібник з фізичного виховання для студентів «ОКР – бакалавр» всіх спеціальностей Совик Л.А, Рудницький В.Б., Клибанівський Я.В., Нп 2014 3
7444 Баскетбол. Довідник з фізичної культури / Тіхонов В.К., Дуржинська О.О., Клибанівський Я.В., Медяна І.П., Костенко О.І. Д 2014 4
7113 Легка атлетика Методичні рекомендації з організації та проведення оздоровчо-тренувальних занять із студентами «ОРК – бакалавр» всіх спеціальностей Совик Л.А., Ковбій Н.М., Костенко О.І. Мв 2013 2
7000 Лікувально-профілактичний масаж. Методичний посібник з фізичної культури для студентів всіх спеціальностей Дуржинська О.О., Медяна І.П. Нп 2013 3
6999 Лікувальна фізична культура, як розділ фізичне виховання (факультатив). Довідник Войтенко С.М., Совик Л.А., Віннік Ю.В., Анісім П.Г., Бочарова В.Б., Мазур Ю.М. Д 2013 4
6998 Побудова тренувальних занять з футболу. Підручник з фізичної культури Войтенко С.М., Совик Л.А., Віннік Ю.В., Анісім П.Г., Мазур Ю.М. Нп 2013 5
6710 Фізичне виховання Програма для студентів «ОКР – бакалавр» ННІ аграрної економіки Войтенко С.М., Совик Л.А. Нп 2013 1
6709 Фізична культура Програма для студентів «ОКР – бакалавр» агрономічного факультету Совик Л.А., Перепелиця М.О., Мазур Ю.М. Нп 2013 7
6068 Застосування засобів відновлення в тренувальному процесі Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання ВНАУ Пуздимір М.І. Мв 2013 1
6067 Фізичне виховання/ програма для студентів спеціальності 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»/ Войтенко С.М., Совик Л.А. Нп 2013 1
6066 Розвиток швидкісно-силових вправ Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання ВНАУ Рудницький В. Б Мв 2013 2
6065 Методичні рекомендації «Методика використання фізичної культури з метою оздоровлення та активного відпочинку» для самостійної роботи студентів агрономічного факультету Льовкін В.В. Мв 2013 0
6064 Розвиток швидкісно-силових якостей. Біг на середні дистанції Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання ВНАУ Перепелиця М.О.. Мв 2013 9
5909 Техніко-тактичні дії гри з волейболу. Методичні вказівки для студентів І-го курсу Бочарова В.Б., Дуб І.М.. Мв 2013 1
5887 «Оздоровче і прикладне значення занять фізичною культурою і спортом» Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання ВНАУ Дуржинська О.О. Мв 2013 3
5617 Методика навчання баскетболу. Методичні вказівки для студентів свіх факультетів та спеціальностей. Совик Л.А., Ковбій Н.М., Мазур Ю.М. Мв 2013 2
5496 Спортивний туризм. Довідник Войтенко С.М., Совик Л.А., Ковбій Н.М. С 2012 0
5495 Покращення фізичної підготовленості за допомогою фізичних вправ з атлетичної гімнастики. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання ВНАУ Рудницький В.Б. Мв 2012 1
5400 Фітнес – аеробіка та ритмічна гімнастика Методичні вказівки для студенток всіх спеціальностей. Совик Л.А., Ковбій Н.М. Мв 2012 2
5235 Робоча програма з фізичного виховання для студентів 1-4 курсів факультету спеціальності 6.050501 – машинобудування Пуздимір М.І., Бочарова В.Б. Рп 2012 1
5234 Методика навчання загальнорозвиваючим вправам та сучасні види оздоровчої гімнастики. Войтенко С.М.,Совик Л.А.,Віннік Ю.В. Мв 2012 2
5233 Волейтол та методика навчання. Войтенко С.М.,Совик Л.А.,Медяна І.П. Нп 2012 2
4470 Словник основних термінів та понять дисципліни «Фізичне виховання» Войтенко С.М., Совик Л.А. Нп 2012 0
4376 Фізичне виховання Програма для студентів спеціальності 6.050201 «ННІ менеджменту, адміністрування та права» Дуржинська О.О. Клибанівський Я.В. Рудницький В.Б. Нп 2012 2
4375 ПРОГРАМА з фізичного виховання для студентів факультету спеціальності 6.090102- технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Ковбій Н.М. Мазур Ю.М. Медяна І.П. Нп 2012 2
4374 ПРОГРАМА з фізичного виховання для студентів факультету спеціальності розроблена 6.050501 – машинобудування (МК, МП) Пуздимір М.І Перепилиця М.О Костенко О.І Нп 2012 1
4282 Спортивна підготовка та спортивне тренування у атлетизмі Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання ВНАУ Рудницький В.Б., Журенко Ю.І. Мв 2012 1
4281 Фізичне виховання Програма для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит», «Фінанси і кредит» Войтенко С.М., Віннік Ю.В., Совик Л.А. Нп 2012 3
4280 Професійно - прикладна фізична підготовка для студентів агрономічного факультету Вінницького національного аграрного університету. Мазур В. А.,Пуздимір М.И., Бочарова В. Б., Мв 2012 2
4279 ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Мороз О. В., Анісім П. Г., Віннік Ю. В.. Мв 2012 2
4237 Атлетична гімнастика без приладів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання ВНАУ Войтенко С. М., Совик Л. А. Мв 2012 1
3768 ВПЛИВ ЕКЗОГЕННИХ ЧИННИКІВ НА СТАН ЗДОРОВ'Я МОЛОДІ В УМОВАХ Ж СВІТОВОЇ РАДІАЦІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ Бочарова В.Б. С 2011 50
3761 ВПЛИВ ЕКЗОГЕННИХ ЧИННИКІВ НА СТАН ЗДОРОВ'Я МОЛОДІ В УМОВАХ Ж СВІТОВОЇ РАДІАЦІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ Совик Л.А. С 2011 39
1692 Різновиди оздоровчої фізичної культури в системі фізичного виховання різних груп населення. Методичні вказівки Пуздимір М.І., Рудницький В.Б., Совик Л.А. Мв 2010 0
1690 Навчання техніки волейболу для студентів І-го курсу Бочарова В.Б., Медяна І.П., Пуздимір М.І. Мв 2010 7
1626 Методичні вказівки для самостійних занять з фізичного виховання Пуздимір М.І., Анісім П.Г., Костенко О.І. Мв 2010 4


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska