The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Дипломні роботи, проекти

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
17336 Збутова політика підприємств та її облікове забезпечення Коба Катерина Сергіївна 2018 1
17335 Облікове забезпечення управління прибутком підприємства Вовк Лілія Володимирівна 2018 1
17334 Облікове забезпечення управління політикою збуту готової продукції(робіт, послуг) підприємства Андрусенко Вероніка Олександрівна 2018 2
17333 Обґрунтування режимних параметрів пресу для зневоднення високовологих кормів Клепач Ігор Анатолійович 2018 1
17332 Формування стратегії розвитку біоенергетичного потенціалу Вінницької області Мрясова Е.А. 2018 4
17326 Облікове забезпечення управління виробничими запасами підприємства Григориця Наталія Миколаївна 2018 7
17325 Розробка заходів щодо покращення агроекологічного стану грунтів стов «малі крушлинці» вінницького району Малинка І.В. 2018 0
17323 Дослідження процесу сушіння яєчних продуктів в розпилювальній сушарці Огірчук Вадим Анатолійович 2018 0
17322 Дослідження процесу сушіння плодів чорної смородини у вакуум апараті з СВЧ енергопідведенням. Колесник Олексій Юрійович 2018 0
17321 Формування продуктивності гібридів кукурудзи залежно від густоти стояння рослин в умовах дослідного поля ВНАУ Драч І.В. 2018 0
17320 Вдосконалення мотивації праці персоналу підприємства (за матеріалами ДП «ДГ «Саливонківське») Громова А.С. 2018 2
17319 Вплив технологічних прийомів вирощування на кормову продуктивність сумішок однорічних бобово-злакових культур в умовах ТОВ «Мрія» Шаргородського району Кубаль Т.В. 2018 1
17318 Кормова продуктивність багаторічних бобово-злакових травостоїв залежно від агротехнічних прийомів вирощування в умовах Вінницької області Никитюк Я.І. 2018 0
17315 Формування урожайності зерна пшениці озимої та його якісних показників залежно від мінерального живлення в умовах дослідного поля ВНАУ О.М. Шпикуляк 2018 4
17314 Кормова продуктивність вівса та його сумішок з бобовими культурами залежно від елементів технології вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Лаврук С.В. 2018 1
17313 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність бобів кормових в умовах дослідного поля ВНАУ Колодійчук О.О. 2018 2
17312 Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів качаноочисного апарата Ю.І. Печолат 2018 0
17311 розробка математичної моделі адаптивної системи гідроприводів садового гідробура В.Ю. Сосновський 2018 1
17310 розробка математичної моделі гідравлічного привода косарки для скошування сидератів В.О. Баранчук 2018 0
17309 Розробка математичної моделі руху насіння в сошнику удосконаленої конструкції сівалки М.А. Ковальчук 2018 0
17308 Система обліку та контролю витрат на оплату праці з метою їх оптимізації Саволюк Тетяна Василівна 2018 3
17307 «Формування ефективного стилю управління персоналом підприємства (за матеріалами ВК «АКПП «Золота нива»)» Березюк Т.В. 2018 2
17306 Дослідження процесу екстрагування в роторно- пульсаційному апараті. Грицан Павло Олександрович 2018 0
17305 Дослідження процесу обрушення насіння олійних культур в установках ударної дії. Голота Роман Вікторович 2018 0
17295 Дослідження процесу ультрафільтрації крохмалемісткої сировини в установці з гідродинамічними елементами Білоус Євгеній Олександрович 2018 1
17294 Моніторинг забруднення поверхневих вод річки Десна у СМТ Турбів Липовецького району Шмигіна О.І. 2018 0
17293 Облік і контроль земельних ресурсів сільського господарства Забуранна Діана Русланівна 2018 6
17292 Формування продуктивності сортів сої залежно від інокуляції насіння та регуляторів росту рослин в умовах ПП «Стрілець» Шаргородського району Каменєва Алла Сергіївна 2018 2
17291 Вплив технічного стану обладнання на точність обробки деталей» Романюк Олексій Валерійович 2018 1
17290 Обгрунтування кінематичних параметрів начіпного механізму трактора хтз-17221 Швець Антон Юрійович 2018 0
17289 Обгрунтування параметрів борони для досходового догляду за посадками картоплі в умовах малих форм господарювання Скрипін Андрій Володимирович 2018 0
17288 Обгрунтування параметрів пристрою для скошування бадилля картоплі Блажко Микола Валентинович, Середа Леонід Павлович 2018 0
17271 Інтенсивність забруднення грунту важкими металами в межах сміттєзвалищ с. Гавришівка Вінницького району Капелістий М.М. 2018 3
17270 Дослідження процесу теплової обробки харчових продуктів Бондаренко Дмитро Святославович 2018 0
17269 Облік прав користування землями сільськогосподарського призначення Даниленко Інна Петрівна 2018 5
17268 Обгрунтування параметрів знаряддя для видалення бур'янів на плантаціях цукрових буряків Головань Олександр Васильович 2018 2
17247 Дослідження робочих параметрів м’ясорізальних вовчків Щербіна Сергій Олександрович 2018 0
17245 ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РОБОТИ СТРІЧКОВОГО НАВАНТАЖУВАЧА ЗЕРНА Чорній Вадим Віталійович 2018 0
16602 Методи управління на туристичному підприємстві та напрямки їх удосконалення Юрковська М.М. 2018 3
16594 Стратегія підвищення якості послуг у туристичному підприємстві Білоус О.Ю. 2018 2
16592 Методи управління на туристичному підприємстві та напрямки їх удосконалення Дімітрова З.А. 2018 3
16569 Проект лікувально-оздоровчого комплексу на 50 номерів у м. Трускавець Почверук Катерина Євгеніївна 2018 2
16568 Удосконалення управління капіталом підприємства апк (за матеріалами фг «вищеольчедаївське») Ферубко Г.В. 2018 1
16565 УПРАВЛІННЯ ВІДТВОРЕННЯМ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ Григор"єва Ю.А. 2018 0
16560 Проект дитячого оздоровчого комплексу на 100 номерів у м.Херсоні Годований Д.О. 2018 2
16557 Проект готелю на 20 номерів у м. Вінниця Мартинюк В.В. 2018 5
16556 Організація маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств (за матеріалами ПП «агрофірма «батьківщина») Мазур А.Г., Сукманюк О.А. 2018 4
16555 Проект туристичного комплексу на 50 номерів у м. Тернопіль Янчук Ярослав Сергійович 2018 0
16554 «Проект апартамент - готелю на 50 номерів у м. Одеса» Пастух Наталія Андріївна 2018 0
16553 Організаційна структура управління туристичним підприємством та шляхи її удосконалення Геденач Ольга Петрівна 2018 4
16552 Проект готелю 3* при аеропорту на 50 номерів у м. Львів Шоломіцька І. А. 2018 0
16551 Процес управління туристичним підприємством та шляхи його удосконалення Першин М.В. 2018 2
16550 Проект будинку відпочинку на 50 номерів у м. Коломия Примчук Ярослав Олегович 2018 0
16549 Проект міні-готелю на 50 місць у м. Хмельницький Луцкевич Ю.О. 2018 0
16548 Проект готелю 3* ділового призначення на 50 номерів у м.Кам'янець Подільський Штойко Аліна Русланівна 2018 0
16544 Інвестиційний розвиток аграрних підприємств в умовах забезпечення екологічної безпеки регіонів (за матеріалами департаменту аг розвитку екології та природних ресурсів вінницької ода) Мазур А.Г., Мазур Я.Р. 2018 0
16540 Управління інвестиційним розвитком в аграрних підприємствах (за матеріалами департаменту аг розвитку екології та природних ресурсів вінницької ода) Мазур А.Г., Зельга О.О. 2018 0
16530 Проект готелю 3* ділового призначення на 100 номерів у м. Київ Кравчук Лілія Ігорівна 2018 0
16528 «Підвищення ефективності управлінської праці (за матеріалами АП НВП «Візит»)» Панаскевич А.Ю. 2018 1
16527 Упрaвлiння реклaмнoю дiяльнiстю в туристичнoму пiдприємствi тa шляхи її удoскoнaлення (зa мaтерiaлaми тур aгенцiї «Вiнвiзa» м. Вiнниця) Шаловінська Діана Андріївна 2018 2
16526 Управління капіталом підприємств АПК Мушта О.А. 2018 5
16525 Формування мотиваційного механізму управління в сучасних умовах на туристичному підприємстві Зілінський Д.В. 2018 2
16524 Особливості управління виробництвав умовах акціонерної форми господарювання (за матеріалами пат «вінницький ожк») Мазур А.Г., Терлецький Д.О. 2018 2
16520 Управління конкурентоспроможністю туристичного підприємства в сучасних умовах Марач Г.А. 2018 3
16495 Управління господарською діяльністю туристичного підприємства та шляхи його удосконалення Кривенко С.П. 2018 2
16492 Шляхи розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні (за матеріалами туристичної агенції «На канікули» м. Вінниця)”. Галунко Богдан Григорович 2018 0
16491 Управління внутрішнім середовищем туристичного підприємства та шляхи його вдосконалення (за матеріалами туристичного оператора «tui tour» м. вінниця) Гулеватий В.С. 2018 0
16490 Система маркетингових комунікацій туристичного підприємства та шляхи її удосконалення (за матеріалами туристичного оператора «укрвінтур» м. вінниця) Марченко І. В. 2018 0
16489 Трудовий потенціал сільськогосподарських підприємств та ефективність його використання (за матеріалами СТОВ «Лан») Базюк А.В 2018 2
16478 Підвищення ефективності управління ресурсним потенціалом туристичного підприємства Бабій О.О. 2018 1
16477 Управління комерційною діяльністю підприємства АПК Бондар К.А. 2018 3
16475 Удосконалення системи мотивації праці працівників апарату управління (за матеріалами тов «агротехцентр») Кушнерчук С.А. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) 2018 0
16472 УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА АПК (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПП «АГРОФІРМА «БАТЬКІВЩИНА») Мазур А.Г., Сукманюк Є.А. 2018 1
16467 Стратегічне управління туристичним підприємством Аркуша О.О. 2018 2
16463 Механізм державного регулювання підприємств туристичної індустрії в сучасних умовах та шляхи його удосконалення Ткаченко В.О. 2018 2
16447 Управління трудовими ресурсами підприємства АПК Іщенко Олександра Анатоліївна 2018 1
16446 Проект готелю на 50 номерів у м. Одеса Ковальчук Олена Юріївна 2018 2
16444 Впровадження гармонійного співвідношення методів управління кадрами (за матеріалами тов «Україна-т») Куліченко І.О. (Керівник дипломної роботи, д.е.н., проф. Шпикуляк О.Г.) 2018 0
16443 Управління розвитком харчової промисловості регіону (за матеріалами департаменту аг розвитку екології та природних ресурсів вінницької ода) Мазур А.Г., Рябошапко А.О. 2018 0
16442 Організаційно-правові засоби здійснення контрольного провадження в міграційнійсфері Терепа А.М. 2018 2
16441 Речові докази в кримінальному провадженні Гуменюк М.Ю. 2018 1
16440 Аналіз ринку біопалива Вінницької області Форостян Олександр Олександрович 2018 3
16439 Управління виробничими ресурсами аграрних підприємств (за матеріалами ПП «Валентина») Ткаченко Д.А. 2018 1
16438 Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності виробництва зерна ( за матеріалами ТОВ «Агрофірма Ободівська») Бурдейна О.В. 2018 3
16437 Особливості формування трудової діяльності підприємства - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності Коваль А.Б. 2018 1
16433 Механізми розвитку завнішньоекономічної діяльності підприємств регіону Кушнір В.А. 2018 0
16429 Управління фінансовими ресурсами підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Ткачук В.В. 2018 0
16427 Ефективність діючих методів управління установою та напрями їх підвищення Боровик Вікторія Сергіївна 2018 3
16426 Управління фінансовими ресурсами підприємства (за матеріалами свк «прогрес») Оськіна І.С. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) 2018 2
16398 Правове регулювання страхування сільського господарства Штельмах Ю.Г. 2018 1
16397 Впровадження інструментів pr в діяльність туристичного підприємства (за матеріалами туристичного оператора «мер-ка-ба» м. вінниця) Антонічева К.Ю. 2018 4
16395 Функціонально-вартісний аналіз у методології удосконалення управління підприємством Попіль Марина Валеріївна 2018 1
16394 «Використання соціально-психологічних методів управління в аграрних підприємствах (за матеріалами АП НВП «Візит»)» Дмитренко Інні Анатоліївні 2018 1
16393 Проект готелю 3* ділового призначення на 50 номерів у м. Харків Гречанюк Ірина Олександрівна 2018 1
16391 Управління якістю послуг в туристичному підприємстві та шляхи її удосконалення (за матеріалами туристичної агенції «на канікули» м. вінниця) Недомовна Ю.В. 2018 3
16389 Удосконалення економічних методів управління природоохоронною діяльністю на регіональному рівні Дзісь О.Ю. 2018 7
16387 Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективного використання земельних ресурсів Бахмат В.В. 2018 3
16386 Правові засади використання, відтворення та охорони тваринного світу К.А. Томкова 2018 1
16382 Сучасний стан та шляхи удосконалення оплати праці в сільськогосподарських підприємствах ( за матеріалами СТОВ «Колос») Арсень К.О. 2018 1
16381 Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в трудовому колективі підприємства (за матеріалами свк «прогрес») Рогожук О.Є. (Керівник дипломної роботи, к.н.держ.упр., доц. Семененко В.В.) 2018 1
16380 Моделювання кадрової безпеки підприємства Ковбасюк Марина Володимирівна 2018 0
16379 Проект готелю у рекреаційній зоні 30 номерів у м. Яремча Шевкунова І.О. 2018 1
16378 Моделювання управління еколого-економічними процесами у розвитку систем Форостянко Інна Анатоліївна 2018 0
16377 Збалансування попиту і пропозиції цінами рівноваги Ходаковської Валентини Віталіївни 2018 1
16374 Моделювання обсягів випуску продукції методами нечіткої логіки Чердинцев Юрій Герасимович 2018 0
16372 Моделювання процесів реалізації будівельних проектів Швець Сергій Олексадрович 2018 0
16371 Дослідження економіко-математичної моделі організації рекламної компанії Слободяник Наталія Дмитрівна 2018 0
16369 Побудова моделей дослідження витрат виробництва Росла Віка Вікторівна 2018 0
16368 Оптимізація розподілу інвестиційних ресурсів підприємства Слободяник Ярослав Олександрович 2018 0
16367 Моделювання інфляції у перехідній економіці Соколян Артур Сергійович 2018 1
16357 Прогнозування результатів діяльності підприємства Сімакович Юлія Василівна 2018 0
16356 Управління маркетинговою діяльністю підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Козак Людмила 2018 1
16348 Розвиток інноваційних процесів у агропромисловому виробництві (за матеріалами СТОВ “Прогрес”) Красуляк Марія Петрівна 2018 2
16347 Проблеми розвитку регіональної інфраструктури туризму в Україні Підгурський Д. В. 2018 5
16346 Розвиток Інфраструктури туристичного ринку України Мовчан В. В. 2018 10
16340 Розробка стратегій управління підприємством Павленко О. С. 2018 4
16338 Проект еко-готелю у передмісті м. Івано-Франківськ Габрієлян Сергій Валеріойвич 2018 4
16337 Проект еко-готелю у передмісті м. Івано-Франківськ Габрієлян Сергій Валеріойвич 2018 2
16331 Кредиторська заборгованість: сутність та обліково-аналітичний аспект Нечмілова Альона Вікторівна 2018 12
16330 Господарсько-біологічна оцінка продуктивності сортів пшениці озимої в умовах дослідного поля Вінницького національного аграрного університету В.Ю. Мельничук 2018 1
16328 Моделювання механізму фінансової безпеки підприємства Виноградова Аліна Володимирівна 2018 0
16326 Економіко-математичне моделювання діяльності малого підприємства Михайлюк О.О. 2018 1
16323 Управління інноваційною діяльністю на туристичному підприємстві та шляхи її вдосконалення Лемещук М.В. 2018 4
16322 Продуктивні якості свиней при згодовуванні ферментного препарату Штонда Максим Віталійович 2018 3
16316 Напрями диверсифікації розвитку сільських територій» (за матеріалами Департаменту агропромислового розвитку Вінницької Меклич Н.О. 2018 1
16313 Використання білково-вітамінної мінеральної добавки в годівлі свиней Соболєв Олександр Костянтинович. 2018 6
16312 Ефективність використання сучасної кормової добавки молодняку великої рогатої худоби до 6-ти місячного віку. Щуровська Олена Олександрівна 2018 0
16311 Дослідження впливу пробіотичного препарату на організм ранньовідлученого молодняку свиней Цвігун Олена Олександрівна 2018 0
16310 Дослідження впливу сучасних кормових добавок на якість молока піддослідних корів Колесник Галина Сергіївна 2018 0
16308 Продуктивність та обмін речовин ранньовідлученого молодняку кролів при згодовуванні бактеріального препарату. Мартинчева Ірина Анатоліївна 2018 0
16306 Перетравність поживних речовин відгодівельного молодняку кролів при згодовуванні бактеріального препарату Бабій Ганна Русланівна 2018 0
16305 Дослідження технологічних особливостей утримання шиншил та впливу препарату на якість хутра Кучерява М.Ф. 2018 2
16297 Моделювання ресурсного потенціалу підприємства Корнійчук Олександра Володимирівна 2018 2
16296 Оцінка інтенсивності забруднення навколишнього середовища за використання біогазу та традиційних видів енергоносіїв Прибила Б.В. 2018 2
16295 Формування продуктивності кукурудзи на зерно залежно від норм мінерального живлення на сірих лісових грунтах в умовах ТОВ Україна с. Якимівка Оратівського району Бугай С.О. 2018 0
16294 Шляхи оптимізації ефективності використання трудових ресурсів Беньковська Мирослава Олександрівна 2018 5
16293 Перероблена! маркетингове планування на підприємствах апк (за матеріалами СВК "Трудівник") Бондаренко В.М., Щолокова М.О. 2018 2
16292 Лісове господарство україни: перспективи, критерії та індикатори екологічно сталого ведення та економічно ефективного управління Суржикова Галина Володимирівна 2018 1
16291 Міжнародне співробітництво в галузі природоохоронної діяльності (на матеріалах Вінницької області) Гордош Ольга Володимирівна 2018 3
16290 Вплив згодовування бівлково – вітаміно- мінеральної добавки на якість продуктів забою свиней Б. П. Андрух 2018 1
16288 Управління та організація використання відходів сільського господарства на виробництво біопалива в аграрних підприємствах Комар І.О. 2018 1
16287 Проект конгрес готелю 5* на 50 номерів у м. Дніпро Грицик С.О. 2018 1
16286 Методологія та організація контролінгу на підприємстві Буньківська Марія Олександрівна 2018 0
16285 Трудовий договір з державним службовцем Сорока Альона Сергіївна 2018 2
16284 Правове забезпечення діяльності нотаріату в Україні Продан Павло Миколайович 2018 1
16283 Договір про повну матеріальну відповідальність у трудовому праві Гнатюк Юлія Василівна 2018 1
16282 Підвищення екологічних показників транспортних засобів при використанні альтернативних видів палива Ільніцький Павло Романович 2018 3
16281 Шлюбний договір як форма правового регулювання шлюбних відносин Юрчишина Олена Миколаївна 2018 3
16280 Обґрунтування параметрів машин для різання баштанних ягід на цукати Швець О.О. 2018 1
16279 Правові засади діяльності муніципальної поліції Британ Андрій Андрійович 2018 0
16278 Облікова політика в системі оподаткування підприємства Гуменюк Надія Олександрівна 2018 12
16277 Обґрунтування параметрів дискових робочих органів ґрунтообробних знарядь Кецкало Володимир Анатолійович 2018 6
16276 «Інтенсивність забруднення ґрунтів сільськогосподарського призначення Хмільницького району залишковими кількостями пестицидів» Бевз Н.Ю. 2018 2
16275 «Вплив територіально-галузевого об’єднання «Південно-західна залізниця» на екологічний стан атмосферного повітря в межах м. Вінниця» Плахотнюк О.С. 2018 1
16273 Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за зерновою продуктивністю в умовах дослідного посіву ВНАУ Марущак М.О. 2018 2
16271 Обгрунтування розсадного способу вирощування солодкого перцю в умовах СТОВ «Поділля» тиврвського району Шумер А.А. 2018 0
16270 Дослідження екологічної ситуації на території Вінницького району та розробка заходів щодо її поліпшення Яропуд М.О. 2018 3
16269 Обгрунтування параметрів обладнання для подрібнення м’якоті кісточкових плодів Шевчук Олег Васильович 2018 0
16268 Дослідження факторів зовнішнього середовища в процесі стратегічного управління туристичним підприємством Куржос Г.С. 2018 6
16267 Управління персоналом та вдосконалення організації праці на туристичному підприємстві Червінська С.Л. 2018 7
16266 Вплив мінеральних добрив на біоенергетичну продуктивність буряків цукрових в умовах ФГ «Гичак Я.К.» Крижопільського району Гичак Я.К. 2018 1
16265 Показники якості свинини при згодовуванні білково- вітамінно- мінеральної добавки інтермікс Я. В. Нагорняк 2018 1
16264 Облік, контроль та економічний аналіз зобов’язань підприємства Лахман Олена Володимирівна 2018 6
16262 Оцінка інтенсивності забруднення медоносних угідь важкими металами в умовах Тиврівського району Костюк С.Т. 2018 1
16261 Облікове забезпечення управління витратами сільськогосподарських підприємств Любуня Юліана Олегівна 2018 11
16260 Облікове забезпечення упавління власним капіталом підприємства Яценко Інеса Костянтинівна 2018 4
16259 Обґрунтування параметрів і режимів роботи робочих органів коренезбиральної машини Мітрофанов Олег Вілевич 2018 1
16258 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність гороху в умовах дослідного поля ВНАУ О.С. Байрак 2018 3
16257 Обґрунтування режимних параметрів штифтового млина для виробництва кісткового борошна Щербатюк Віталій Павлович 2018 0
16256 Вплив агротехнічних заходів на біоенергетичну продуктивність сої в умовах ФГ «Бабій П.П.» Крижопільського району Бабій Ю.П. 2018 1
16255 Вплив мінеральних добрив на зернову продуктивність пшениці озимої в умовах ФГ «Василишен В.М.» Крижопільського району Василишен В.М. 2018 1
16251 Удосконалення кадрової політики у контексті підвищення ефективності діяльності підприємства ( за матеріалами ТОВ «Агрофірма Ободівська») Краснова О.А. 2018 1
16250 Удосконалення управління підприємством на засадах ефективного використання персоналу ( за матеріалами ТОВ «Україна -Т») Ровний В.О. 2018 2
16249 Обґрунтування конструктивно-технологічної схеми комбінованого сошника зернової сівалки Цвик Олександр Сергійович 2018 2
16248 Дослідження технологічного процесу висіву насіння пневматичним висівним апаратом просапної сівалки Гарматюк Михайло Валерійович 2018 9
16247 Продуктивність курчат-бройлерів за використання у годівлі кормової добавки «кроноцид – л лактат»» Бойчук Вадим Петрович 2018 3
16246 Облік та контроль товарно-матеріальних цінностей: організація та методика Андреєва Жанна Андріївна 2018 6
16245 Вплив технологічних прийомів вирощування на біоенергетичну продуктивність сої в умовах ТОВ «Україна Агропром» Херсонської області Павленко С.Г. 2018 0
16244 Обгрунтування параметрів обладнання для передпосівної обробки насіння овочевих культур Походай М.В. 2018 1
16243 Дослідження роботи машини для очищення зерна сільськогосподарських культур Скрипник М.В. 2018 3
16242 Обгрунтування форми і параметрів виконавчого органу змішувача сипких мас Орлік В.В. 2018 0
16237 Обгрунтування параметрів пристрою для розрізання рулонів сінажу Байдюк Віктор Володимирович 2018 1
16236 Обгрунтування технологічного процесу та параметрів робочих органів картоплесаджалки з порційним внесенням добрив» Новіцький Денис Володимирович 2018 0
16235 Судово-економічна експертиза та методичні основи її проведення Муляр Вероніка Олександрівна 2018 2
16234 Дослідження процесу віброрешітної пневматичної сепарації зернових сумішей Гордієнко Іван Анатолійович 2018 0
16233 Обгрунтування параметрів і режимів роботи теркового пристрою для насінних трав Клименко Ігор Олегович 2018 1
16232 Облік та аналіз витрат виробництва сільськогосподарських підприємств Головіна Аліна Миколаївна 2018 6
16231 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність ярого ячменю в умовах ПП «Дари Велеса» Піщанського району С.Ф. Кузьомський 2018 3
16229 Підвищення експлуатаційних властивостей дизельних палив в умовах автотранспортних господарств Антонюк Володимир Віталійович 2018 3
16228 Порівняльна продуктивність сортів картоплі іноземної селекції в умовах ФГ «Ольвія» с. Сопин Погребищенського р-ну Миронова Г.В. (Мамалига В.С.) 2018 1
16227 Обґрунтування параметрів і режимів роботи культиватора при збиранні картоплі Богуш Микола Анатолійович 2018 1
16226 Дослідження роботи доїльного апарату з пневматичним розподільником потоків Заблоцький Віталій Вікторович 2018 1
16224 Дослідження процесу звукопоглинання в глушниках тракторів Дзюбенко Микола Миколайович 2018 0
16223 Розробка математичної моделі гідравлічного привода вантажопідйомного пристрою сільськогосподарського призначення Ковальчук Б.В. 2018 3
16219 Оцінка кормової і насіннєвої продуктивності зареєстрованих та перспективних сортів люцерни в умовах дослідного поля ІК та СГ Поділля НААН Козлов І.О. 2018 1
16218 Формування облікової політики як складової системи управління обліковою інформацією підприємства Басараба Світлана Анатоліївна 2018 4
16217 Людський капітал у системі екологізації виробництва (на матеріалах ПП агрофірма «Батьківщина») Олійник Л.С. 2018 7
16216 Розробка автоматизованого важільного пробовідбірника зерна для зерноприймальних пунктів та силовий аналіз його роботи Магістерська робота Добрянський О. С. 2018 1
16215 Модернізація лінії подачі заготовок для тіста до відстійної шафи. удосконалення мукопосипки та розроблення математичної моделі її привода комплексна магістерська робота Попик Б. В. 2018 1
16211 Модернізація лінії подачі заготовок для тіста до відстійної шафи. удосконалення відвідного конвеєра та розроблення математичної моделі його привода комплексна магістерська робота Бабич В. І. 2018 0
16204 Вивчення впливу технологічних прийомів вирощування на продуктивність озимого ріпаку в умовах ТОВ СП «Нібулон» філії «Хмільник» Москаленко А.М., Мазур В.А. 2018 5
16177 Дослідження робочих параметрів шнекового екструдера для виробництва комбікормів Білик Володимир Степанович 2018 1
16173 Розробка математичної моделі об’ємного гідропривода трансмісії гусеничного трактора Семчук Є.В. 2018 1
16172 Облікове забезпечення стратегічного управління власністю сільськогосподарських підприємств Рабцун К.О. 2018 4
16171 Обґрунтування форми молотків для збільшення ефективності роботи зернових дробарок Олійник Микола Іванович 2018 1
16140 Організація облікового забезпечення управління збутовою діяльністю підприємства аграрного сектора економіки Синенко О.В. 2018 11
16133 Теоретичні та практичні аспекти організації бухгалтерського обліку переробки сільськогосподарської продукції Козачок Альона Віталіївна 2018 6
16131 Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів екструдера для виробництва екструдованих кормів з сої та зерносумішей Тартачний І.О. 2018 0
16112 Організаційно-методичні аспекти внутрішньогосподарського контролю підприємства Сорока Б.Л. 2018 3
16062 Управління маркетинговою діяльністю на підприємстві та шляхи його удосконалення Кожухар Р.С. 2018 8
16057 Дослідження параметрів надійності деталей системи мащення двигуна д-240 та розробка методів їх підвищення» Каліновський Ростислав Ігорович 2018 1
16034 Прийоми підвищення продуктивності бобів кормових в умовах дослідного поля ВНАУ Кудинський О.М. 2018 4
16011 Обгрунтування робочих параметрів фрезерної машини для обробітку грунту в пристовбурних зонах плодових насаджень Білик Віталій Володимирович 2018 6
16009 Обгрунтування параметрів граблів з керованими граблинами Ільченко Олександр Миколайович 2018 1
16005 Обґрунтування технічних параметрів вузлів тертя з метою збільшення довговічності Швець Сергій Ігорович 2018 1
16004 Підвищення ефективності використaння aвтотранспортних засобів при перевезені зерна Михайленко Максим Петрович 2018 1
16001 Удосконалення конструкції головки дизельного двигуна Д-240 та дослідження його характеристик при роботі на біопаливі Уманець Денис Дмитрович 2018 1
15998 Вдосконалення конструкції нагнітатільного клапана та дослідження характеристик насоса при роботі дизеля д-240 на біопаливі Климчук Богдан Валентинович 2018 0
15948 Економічний розвиток екосистем в Україні Повидало М.В. 2018 5
15947 Обгрунтування параметрів зубової борони Торохтій Олег Васильович 2018 0
15946 Облік та аналіз оборотних активів Цвіра Людмила Василівна 2018 3
15907 Облік і контроль основних засобів в системі управління суб’єктами господарювання Віннік Юлія Юріївна 2018 17
15906 Обгрунтування параметрів нерегульованих гідронасосів транспортних засобів Русенко Микола Миколайович 2018 1
15905 Особливості обліку та оподаткування оплати праці працівників на сільськогосподарських підприємствах Олійник Катерина Миколаївна 2018 10
15904 «підвищення зносостійкості і надійності деталей вузлів тертя ланцюгових передач шляхом вдосконалення технології їх виготовлення» Сварник Олег Анатолійович 2018 0
15903 Облікове забезпечення управління земельними ресурсами в сільскогосподарському підприємстві Заболотчук Аліна Віталіївна 2018 13
15893 Екологічний стан поверхневих вод села малі крушлинці внаслідок сільськогосподарської діяльності Мельник Т.М. 2018 3
15892 Розробка і обгрунтування параметрів гілко-зрізного агрегату для детальної обрізки плодових дерев» Красвітній Артем Миколайович 2018 0
15890 Інтенсивність росту поросят за використання у комбікормах змішанолігандного комплексу купруму Малярик У.М. 2018 2
15889 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ДП ДГ «Корделівське» НААН України, с. Корделівка Калинівського району Руднік П.І. 2018 1
15888 Облікова політика в управлінні діяльністю сільськогосподарських підприємств Подоліна Аліна Олександрівна 2018 11
15887 Ефективність зниження забруднення грунтів важкими металами за органічного виробництва на прикладі ФГ «Дзялів», с. Кам’яногірка Жмеринського району О.В.Шерстка 2018 2
15886 Екологічний стан урбанізованих територій Вінниччини та шляхи його покращення А.В. Дудар 2018 3
15885 Екологічний стан медоносних угідь та перспективи виробництва органічної продукції бджільництва в умовах центрального Лісостепу України В.О. Гимбель 2018 3
15884 Обґрунтування конструктивно- технологічних параметрів комбінованого ґрунтообробного агрегату Савчук Василь Анатолійович 2018 3
15883 Дослідження процесу та обґрунтування параметрів висівного апарата зернової сівалки. Шейнін Василь Євгенійович. 2018 4
15882 «Вплив паратипових факторів на сиропридатність молока» Вітязь Анна Олександрівна 2018 2
15881 Вплив елементів технології на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ДП ДГ Корделівське НААН України, с. Корделівка Калинівського району Чемерис Ю.С. 2018 1
15880 Обґрунтування параметрів конструкції чизельного плуга А.С. Горбатюк 2018 5
15879 обґрунтування параметрів конструкції просапного культиватора М.О. Філіпов 2018 0
15878 Розробка математичної моделі гідравлічного привода розкидача мінеральних добрив О.В. Олійник 2018 2
15877 Особливості забруднення снігу у м.вінниці залежно від антропогенного навантаження Тимчик А.М. 2018 0
15876 Обгрунтування параметрів універсальних шарнірів приводних валів транспортних засобів Любарський Іван Анатолійович 2018 0
15875 Обгрунтування параметрів шліцьових зєднань приводних валів транспортних засобів Любарський Віталій Анатолійович 2018 1
15874 Облік та аналіз грошових коштів та їх еквівалентів: теорія і практика ЗАКОРЧЕВСЬКА Наталія Володимирівна 2018 13
15873 Оптимізація параметрів процесу подрібнення зерна та кормових добавок Панасюк Олександр Ярославович 2018 0
15872 Вплив інтенсивного землеробства на якість концентрованих кормів та м’яса сільськогосподарської птиці В.Л. Бурковська 2018 0
15871 Якість питної води та заходи щодо її підвищення в умовах м.Вінниці Ю.М. Бригадира 2018 5
15870 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність гібридів соняшнику в умовах ДП ДГ «Корделівське» НААН України с. Корделівка Калинівського району Педос Р.М. 2018 2
15869 Дослідження конструктивно-технологічної схеми мобільного роздавача кормів Чулий Віктор Євгенійович 2018 2
15868 Дослідження експлуатаційно-технологічних параметрів машинного агрегату для фермерських господарств Похитась Анатолій Анатолійович 2018 0
15867 Пристрій для деформації зміцнення деталей сільськогосподарських машин Мацанюк Олександр Миколайович 2018 0
15866 Підвищення ефективності дослідження роботи привода приймального конвеєра буртоукладника Іванов Олександр Віталійович 2018 0
15865 Сучасне завантажувальне обладнання в автоматизованому виробництві Федьков О.М. 2018 0
15864 Вплив різних систем обробітку ґрунту на біоенергетичну ефективність вирощування кукурудзи на зерно в умовах Хмільницької філії ПРАТ “Зернопродукт МХП”, с. Воронівці Хмільницького району Борсук О.О. 2018 3
15863 Вплив різних систем обробітку ґрунту на біоенергетичну ефективність вирощування соняшнику в умовах СТОВ “Агро-Кряж” Могилів-Подільського району Македон О.В. 2018 3
15858 Обґрунтування параметрів запобіжних кульових муфт для покращення роботи сільськогосподарської техніки Коваль Олександр Миколайович 2018 2
15857 Інтенсивність накопичення важких металів у придорожніх смугах залежно від інтенсивності руху автотранспорту на околицях м. вінниці Бєлодєдов В.О. 2018 1
15856 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів ковшового елеватора Капустюк Олександр Васильович 2018 2
15855 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів ковшового елеватора Капустюк Олександр Васильович 2018 0
15854 Удосконалення технології ремонту гільз циліндрів автомобільних двигунів високотемпературним зміцненням Мордванюк Сергій Анатолійович 2018 1
15853 Дослідження енергозберігаючих технічних засобів для забезпечення нормативних параметрів мікроклімату в тваринницьких приміщеннях Овчарчук Дмитро Петрович 2018 2
15852 Аналіз використання та облік земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах Беліченко Юлія Тарасівна 2018 15
15851 Механізм впровадження системи менеджменту якості на підприємствах АПК Кочергіна О.Ю. 2018 7
15850 Обґрунтування параметрів плодозбиральної установки для використання в умовах фермерських господарств Вітюк Михайло Іванович 2018 1
15792 Облікове забезпечення управління екологічною безпекою підприємства аграрного сектору економіки Атаман Вероніка Валентинівна 2018 9
15780 Облікова оцінка очікуваних витрат для прогнозування та прийняття управлінських рішень: стан та перспективи удосконалення на підприємствах аграрного сектора економіки Кульчицька Вікторія Володимирівна 2018 5
15748 Облік і контроль трансакційних витрат сільськогосподарського підприємства Бігас Марина Альбертівна 2018 12
15747 Облік та аудит витрат виробництва продукції рослинництва сільськогосподарського підприємства Краснюк Олеся Миколаївна 2018 15
15375 Розвиток системи мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств Марченко А.В. 2018 19
15374 Вплив бактеріального препарату на структури травного тракту молодняку ВРХ Н.А. Святенко 2018 10
15373 Ефективність згодовування нової кормової добавки молодняку кролів та її вплив на якість отриманої продукції О.О. РУДИК 2018 7
15368 Ефективність згодовування бактеріального препарату відгодівельному молодняку кролів О.О. Халаїм 2018 7
15367 Вплив нового кормового фактора на продуктивність молодняку свиней А.О. Козінська 2018 6
15366 Особливості формування мотивації трудової діяльності на підприємствах АПК» (за матеріалами ПП «Агрофірма Батьківщина») Чабан О.В. 2018 14
15365 Функція управлінських працівників по інформаційному забезпеченню Нідзельський Б.Ю. 2018 7
15364 Економіко-математичне моделювання виробництва фермерських господарств Кушпіта Олександр Олексійович 2018 8
15363 Удосконалення управління ризиками при здійсненні експортно-імпортних операцій Козловський М. Ю. 2018 9
15362 Системи підтримки прийняття рішень багатопродуктових задач управління запасами Коляденко Олександр Леонідович 2018 15
15361 Вивчення впливу стресостійкості та дії кормового стресу на молочну продуктивність і якість молока в умовах промислового виробництва Мордванюк І. 2018 4
15359 Розвиток системи мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств (за матеріалами ТОВ «Агропідприємство «Грузьке») Левандовський Н. В. 2018 22
15353 «Управління відтворенням основних засобів аграрних підприємств» (за матеріалами АП НВП «Візит») Войнаревич О. М. 2018 8
15352 Економічний аналіз у системі прогнозування та прийняття управлінських рішень Резедент Павло Сергійович 2018 15
15351 Дослідження впливу пробіотика на продуктивність та органолептичні показники кролятини В.С. Мазур 2018 9
15349 Формування стратегії управління витратами в сільськогосподарському підприємстві (за матеріалами стов «авангард» ) Сідак Д.О. 2018 8
15348 Теоретико-правові засади адвокатури в Україні А.В. Булгакова 2018 4
15347 Управління фінансово-економічним розвитком підприємства в ринкових умовах (за матеріалами стов «авангард» ) Баландюк В.І. 2018 10
15342 Технологія вирощування товарної риби згідно режиму в тов «глинянкофф» с. глинянка барського району Іщенко М.О. 2018 4
15341 Шляхи покращення вирощування рибопосадкового матеріалу в тов «глинянкофф» с. глинянка барського району Іщенко В.М. 2018 5
15340 Продуктивність відлучених поросят при згодовуванні БВМД Кіщук Руслана Іванівна 2018 11
15339 Фізико-хімічні показники м'язової тканини свиней при згодовуванні преміксів Кухніцька Аліна Русланівна 2018 10
15338 Внутрішньогосподарський контроль в системі управління підприємством Апуневич Ігор Петрович 2018 9
15337 Аналіз економічної ефективності інвестиційного проекту енергозберігаючих технологій Асауленко Ян Миколайович 2018 8
15336 Інформаційно-аналітична система оцінки ефективності енергозберігаючих технологій Гуляк Сергій Геннадійович 2018 6
15335 Управління ризиками інвестиційного проекту енергозберігаючих технологій Сандригось Олександра Сергіївна 2018 8
15334 Управління формуванням капіталу виробничих підприємств (за матеріалами пп «агрофірма батьківщина» Дзюба Л.І., Мазур А.Г. 2018 17
15333 Підвищення надійності та ефективності енергозабезпечення переробного підприємства в апк Дземчик Віктор Васильович 2018 5
15332 Технологія вирощування цьоголіток в ставках на території рожнятівської сільської ради томашпільського району Лущак Д.Л. 2018 4
15331 Удосконалення технології вирощування рибопосадкового матеріалу в дсрп «тульчинський рибцех» прат «сп «вінницярибгосп» Цимбалюк Т.І. 2018 6
15330 Особливості стратегічного планування підприємства в умовах ринкової економіки (за матеріалами пат «вінницький олійножировий комбінат» Юзьков Костянтин Іванович 2018 10
15329 Цивільно-правове регулювання права фізичної особи на власне зображення Морозов Валентин Сергійович 2018 7
15328 Забійні та фізико-хімічні показники якості свинини при згодовуванні БВМД Новодворська Інна Володимирівна. 2018 11
15327 Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств регіону Волинець Д.В. 2018 1
15326 Управління конкурентоспроможністю підприємства суб’єкта ЗЕД Алєксєєнко О.В. 2018 0
15325 Гроші як об’єкти цивільних прав Степанюк І 2018 6
15324 Право комунальної власності Сергієнко М.В. 2018 5
15323 Становлення та розвиток прав жінки в Україні Янченко Ю 2018 6
15322 Управління інвестиційним розвитком в аграрних підприємствах Посвятенко Т.С. 2018 5
15321 Вплив білково-вітамінно-мінеральної добавки на перетравність поживних речовин раціонів молодняку свиней. Шеревера Катерина Володимирівна. 2018 6
15320 Дослідження режимів роботи електродвигунів та удосконалення систем захисту Швець Андрій Миколайович 2018 4
15319 Конституційно-правовий статус особи Стебло Ярослав Валентинович 2018 7
15318 Вплив згодовування білково-вітамінно-мінеральної добавки на показники якості туш свиней Павлик Н.М. 2018 4
15317 Облік витрат та процес калькулювання собівартості продукції в сільськогосподарському виробництві ОЛІЙНИК Костянтин Петрович 2018 12
15316 Удосконалення кадрової політики у контексті підвищення ефективності діяльності підприємства (за матеріалами тов «агротехцентр») Русавський О.М. (Керівник дипломної роботи, д.е.н., проф. Шпикуляк О.Г.) 2018 6
15315 Організаційно-економічні засади місцевого самоврядування в Україні з врахуванням досвіду зарубіжних країн (за матеріалами об’єднаної територіальної громади с. джулинка) Здорик В.В. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) 2018 5
15314 Економіко-математичне моделювання комплексної оцінки фінансового стану Хіміч Денис Васильович 2018 10
15313 Стан рефінансування комерційних банків Реверчук А. 2018 10
15312 Аналіз надійності роботи агрегатів малої ГЕС та розробка рекомендацій до її підвищення Васильківський Вадим Анатолійович 2018 4
15311 Вивчення технології виробництва товарної риби в полікультурі в умовах сільської ради Самчики. Духневич М. О. 2018 4
15310 Дослідження впливу щільності посадки риби в полікультурі на рибопродуктивність в КП "Добробут" Немирівського району Капітанська І.В. 2018 3
15309 Ефективність вирощування маточних насаджень яблуні за різних способів стимулювання коренеутворення в лісостепу правобережного Котоній М.В. 2018 4
15308 Вивчення видового та чисельного складу шкідників гороху та розробка методів регулювання їх чисельності в умовах ДП « Ялтушківської дослідно-селекційної станції інституту біоенергетичних культур та цукрових буряків НААНУ» Кушнір А.В. 2018 0
15307 Прогнозування розвитку ринку альтернативних джерел енегії Захарчук Віталій Васильович 2018 7
15306 Оцінювання стану повітряних ліній 10-0,4 кВ та оптимізація ремонтно – відновлювальних робіт Олійник Андрій Ігорович 2018 2
15305 Обгрунтування створення спеціального рибного господарства на базі “Сандракського водосховища ” з використанням рибопосадкового матеріалу Кабалик Р.П. 2018 3
15304 Інтенсифікація процесу сушіння насіння гарбуза на конвективному сушильному стенді Патрашку Олександр Федорович 2018 81
15303 Облікове забезпечення оренди основних засобів в управлінні підприємством: стан, проблеми та шляхи його вдосконалення ШПИЛЬЧУК Ольга Володимирівна 2018 14
15302 Дослідження впливу механічних коливань на інтенсифікацію тепломасообміних процесів Меліховський Сергій Валентинович 2018 3
15301 Дослідження конструктивно-технологічних параметрів двогвинтового пресу для зневоднення високовологих кормів Маламура Олександр Миколайович 2018 2
15300 Дослідження процесу сушіння високовологого насіння баштанних культур Карплюк Богдан Сергійович 2018 3
15299 Розробка технологічного процесу вирощування товарної риби в ДСРП «Бершадськийрибцех» Алексанич Віталій Васильович 2018 4
15298 Обґрунтування вибору параметрів сес з урахуванням конструкційних особливостей механізму стеження Кубай А.О. 2018 2
15297 Формування та розвиток організаційної культури підприємства ( за матеріалами ТОВ «Подільський край») Мельник В.В. 2018 9
15296 Соціально-екологічний моніторинг захворюваності населення Вінницького району Шияновська Л.С. 2018 5
15295 Оцінка технології вирощування риби в полікультурі в ТОВ “Світоч” Іллінецького району Віхренко В’ячеслав Сергійович 2018 3
15294 Виборча система україни як конституційно-правовий інститут Маліновський К.Ю. 2018 4
15293 Одержання якісного посадкового матеріалу суниці за використання адаптивних елементів технології в умовах відкритого грунту Лісостепу правобережного Моргунський О.С. 2018 3
15292 Особливості технології вирощування малини в умовах лісостепу правобережного Лучук О.П. 2018 8
15290 Менеджмент еколого-економічної ефективності використання відходів сільського господарства на виробництво біогазу Кучерявий М.М. 2018 7
15289 Прогнозування надходження митних платежів до державного бюджету Свентух Юлія Юріївна 2018 8
15288 Прогнозування фінансового стану підприємства в кризових умовах Глухенький Олександр Сергійович 2018 6
15287 Вплив вапнування ґрунту, інокуляції та мікродобрив на формування елементів продуктивності сої в умовах дослідного поля ВНАУ Мельник Олександр Юрійович 2018 3
15286 Контроль чисельності шкідників і хвороб цукрових буряків в умовах Уладово-Люлинецької Дослідно-Селекційної станції, Калинівського району, Вінницької області Жучковська Я.Л. 2018 2
15285 Правові засади формування та раціонального використання національної екологічної мережі України Л.В. Залевська 2018 6
15284 Продуктивна дія корму при вирощуванні різновікових груп осетрових Черняхівська А.М. 2018 2
15283 Продуктивність курчат-бройлерів за уведення в раціон препарату кормового біокаталізаторного повноферментного з активаторами Авраменко Вікторія Вікторівна 2018 4
15281 Прогнозування фіскальних ефектів адміністрування податків в україні Глухенька Аліна Олександрівна 2018 5
15280 Парето-ефективність у виробництві Ковальчук Петро Петрович 2018 4
15279 Удосконалення системи реалізації сільськогосподарської продукції Підкапка Д.М. 2018 5
15278 Особливості стратегічного планування підприємства в умовах ринкової економіки Варганов Д.О. 2018 5
15277 Обгрунтування і розробка системи електротехнічного обладнання молочно-товарної ферми Люшня Олександр Віталійович 2018 3
15276 Обгрунтування і розробка систем електротехнічного обладнання овочесховища Глядько Сергій Васильович 2018 2
15275 Обгрунтування процесу стимуляції насіння тепличних культур низько енергетичною обробкою нвч випромінюванням Габінський Олександр Олександрович 2018 3
15268 Управління фінансово-економічним розвитком підприємства в ринкових умовах ( за матеріалами СТОВ «Авангард») Ковальчук О.В 2018 12
15267 Забезпечення соціального захисту працівників підприємства (за матеріалами тов «агротехцентр») Пшонка О.С. (Керівник дипломної роботи, к.п.н., доц. Тодосійчук В.Л.) 2018 3
15266 Діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів Власова Д. 2018 4
15258 Екологічна оцінка води річки Соб в межах Гайсинського району та розробка заходів щодо поліпшення якості поверхневих вод Король Т.В. 2018 4
15257 Управління фінансовими ресурсами підприємства апк (за матеріалами "Козятинхліб") Бараболя Т.А., Мазур А.Г. 2018 14
15256 Трудовий потенціал сільськогосподарських підприємств регіону та ефективність його використання (за матеріалами дар вода) Мазур А.Г., Семененко С.О. 2018 2
15255 Управління розвитком харчової промисловості регіону (за матеріалами дар вода) Мазур А.Г., Молчанюк Ю.О. 2018 4
15254 Управління фінансовими ресурсами підприємства апк (за матеріалами ТОВ "Тульчинм’ясо") Мазур А.Г., Сотніченко М.В. 2018 7
15253 «Яєчна продуктивність курок за дії перпарату кормового біокаталізаторного» Бігунець Оксана Миколаївна 2018 5
15252 Обгрунтування процесу віброобробки заморожених напівфабрикатів Рябоконь Віталій Миколайович 2018 3
15251 Токсикологічна оцінка стану грунтів в межах зелених насаджень м. Вінниці Мартич Р.В. 2018 11
15250 Оптимізація збору, сортування та утилізації скла в умовах м. Вінниці Марінюк О.І. 2018 2
15249 Оцінка стану питної води с. Підлісний Ялтушків Барського району та шляхи його покращення Клишава О.А. 2018 2
15248 Оцінка стану питної води с. Підлісний Ялтушків Барського району та шляхи його покращення Клишава О.А. 2018 3
15247 Дослідження впливу розосереджених джерел енергії наякість електропостачання в локальних електричних системах Мусійчук Олександр Олексійович 2018 2
15246 Обґрунтування системи охолодження турбо та гідро генераторів Мазур Андрій Тарасович 2018 2
15245 Дослідження однофазних замикань на землю в мережах електропостачання агропромислового комплексу Прокопович Дмитро Владиславович 2018 2
15244 Використання білкових добавок у виробництві ковбасних виробів в ТОВ «Літинський м’ясокомбінат». Крючков Максим Едуардович 2018 5
15243 Обґрунтування параметрів сепаруючого пристрою для очистки грубих стеблових кормів Третяк Іван Петрович 2018 3
15242 Контроль основних шкідників і хвороб озимої пшениці в умовах ФГ «Врожайне» Вотик В.О. 2018 6
15241 Якість свинини при згодовуванні білково-вітамінно-мінеральної добавки Колташ Олександр Андрійович 2018 2
15240 Юридична відповідальність суддів в україні та країнах європейського союзу: порівняльно-правовий аналіз Колісник В.С. 2018 3
15239 «Удосконалення системи перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників адміністративної служби підприємства» (за матеріалами АП НВП «Візит») Осадчук О.О. 2018 4
15238 Морфолого-біологічні особливості вирощування Callistephus chinensis на території біостаціонару ВНАУ Стеблюк М.М., керівник: Черняк В.М. 2018 5
15237 Вплив удобрення на біоенергетичну продуктивність зерна кукурудзи в умовах дослідного поля ВНАУ Зюзько Олена Миронівна 2018 0
15236 Вплив позакореневих підживлень на формування урожайності ячменю ярого в умовах ПАТ «Дружба ВМ» Тульчинського району Собко В.С. 2018 3
15229 Обгрунтування і розробка електромеханічного приводу віброзмішувача Гладунчик А.М. 2018 2
15228 Обгрунтування і розробка параметрів електромагнітного приводу лоткової вібросушаки Бурковський І.С. 2018 2
15224 Підвищення ефективності процесу сушіння зерна в багатокамерній сушарці Поп’як Олександр Геннадійович 2018 4
15223 Дослідження процесу подрібнення фаршу в емульсітаторі Самойленко Володимир Миколайович 2018 2
15222 Формування стратегії управління витратами в сільськогосподарських підприємствах Петрук Н.В. 2018 16
15221 Біолого–господарське обґрунтування розведення риби в ДП «Уланівський рибцех» Хмільницького району Білоус М.Д. 2018 10
15220 Організаційно-правові засади протидії корупції в судовій системі україни Плаксієнко Н.О. 2018 2
15219 Прибуток комерційного банку: джерела формування та напрями використання Пастухова Ірина 2018 2
15218 Управління фінансово-економічним розвитком підприємства в ринкових умовах ( за матеріалами ТОВ ПК «Зоря Поділля») Ковальчук А.В. 2018 6
15217 Ефективність вирощування товарної риби в ДП «Уланівський рибцех» Хмільницького району Кушнір В.В. 2018 3
15216 Підвищення енергоефективності сушіння насіння зернових культур Самошевський Вадим Дмитрович 2018 2
15215 Розрахунки з підприємницької діяльності на підприємствах аграрного сектора економіки: організаційний та обліковий аспект Поліщук Віта Віталіївна 2018 8
15214 Біоенергетична ефективність вирощування гливи звичайної на солом’яному субстраті з використанням біопрепаратів в умовах закритого ґрунту Вінницького НАУ Білоножко О.С. 2018 8
15213 Вплив елементів технології на продуктивність моркви у відкритому ґрунті ботанічного саду «Поділля» ВНАУ Рильський С.О. 2018 4
15212 Проектування технологічного оснащення машинобудівного виробництва з використанням інформаційних технологій Бондар Владислав Вікторович 2018 3
15211 Оцінка вихідного матеріалу тритикале озимого для селекції на стійкість до найбільш шкодочинних хвороб в умовах дослідного поля Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН Солоненко М.В. 2018 2
15210 Особливості обліку та удосконалення розрахунків за виплатами працівникам на сільськогосподарських підприємствах ПОРОХНЯ Вікторія Олегівна 2018 452
15209 Особливості застосування біопрепаратів під час вирощування столового буряка в умовах ботанічного саду «Поділля» ВНАУ Чемериська В.М. 2018 6
15208 банківська система: забезпечення стабілізації та підвищення надійності Лінькова В.В. 2018 10
15205 Обгрунтування параметрів і режимів роботи комбінованого висівного апарату Ступко Сергій Васильович 2018 4
15204 Обгрунтування параметрів і режимів роботи комбінованого висівного апарату Ступко Сергій Васильович 2018 6
15193 Формування врожаю буряка столового залежно від сортових особливостей в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук М.О. 2018 4
15191 Вплив строків сівби на врожайність рослин кабачка в умовах Лісостепу Правобережного Яковенко А.В. 2018 12
15189 Вплив сорту та схеми розміщення на врожайність рослин кабачка в умовах Лісостепу Правобережного Кунденко Ю.М. 2018 13
15188 Вплив стимуляторів росту на врожайність рослин кабачка в умовах Лісостепу Правобережного Черкес О.А. 2018 2
15187 Формування врожаю патисона залежно від сортових особливостей в умовах Лісостепу Правобережного Черкес Ю.А. 2018 10
15186 Правова охорона атмосферного повітря Л.А. Савчук 2018 18
15185 Оптимізація впливу деяких біопрепаратів за вирощування солодкого перцю в умовах відкритого грунту вінницької області Ю.О. Ковальчук 2018 3
15179 Дослідження фітомаси надгрунтового покриву урботериторій міста Вінниці на вміст важких металів Букієвська В.В 2018 9
15164 Використання препарату кормового біокаталізаторного з активатором у годівлі курок-несучок Ванчура Олена Олександрівна 2018 3
15163 Ефективність використання ферментного препарату «Ксилолад» у годівлі м’ясних перепелів Марценюк Альона Віталіївна 2018 3
15162 Формування облікової політики як складової системи управління обліковою інформацією підприємства Білецький Тарас Дмитрович 2018 7
15161 Особливості формування та обліку власного капіталу підприємств різних організаційно-правових форм Арсенюк Аліна Вікторівна 2018 19
15160 Облік та контроль нематеріальних активів підприємства: вітчизняний та зарубіжний досвід СІТАРСЬКИЙ Владислав Сергійович 2018 12
15159 Обгрунтування робочих параметрів процесу пастеризації молока Корнійчук Сергій Валерійович 2018 4
15158 Екологічна оцінка впливу ТОВ «Іллінецький цукровий завод» на стан поверхневих вод р.Соб Глушицька Т.М. 2018 30
15157 Розробка заходів щодо зниження забруднення води річки Рось в межах Погребищенського району Безклейний В.С, 2018 3
15155 Розвиток системи мотивції персоналу сільськогосподарських підприємств (за матеріалами СТОВ "Злагода") Ленчук Н.В. 2018 19
15153 Удосконалення організаційної структури органу місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади (на прикладі конкретного органу місцевого самоврядування) ( за матеріалами Студенянської сільської ради) Левченко Д.М. 2018 5
15152 Управління фінансовими ресурсами підприємств АПК (за матеріалами ПП "Агрофірма Батьківщина") Ренгач Л.О. 2018 13
15150 Наукові основи декоративної флористики у світі, Україні, перспективи використання Галенко О.В., керівник: Черняк В. М. 2018 4
15149 Оцінка стану та продуктивності сортів верби ламкої в умовах Вінниччини Ярова М.М., керівник: Нейко І.С. 2018 2
15148 Біолого-екологічні особливості видів та культиварів роду Thuja L. в озелененні міста Вінниця» Коваль Ю.В., керівник: Черняк В.М. 2018 5
15147 Використання генетичних ознак м’ясної продуктивності молодняку великої рогатої худоби та її енергетична цінність Гончар Л.А. 2018 2
15146 Дослідження процесу подрібнення зернової сировини вібродисковою дробаркою Дерман Роман Олександрович 2018 6
15144 Господарсько-біологічне оцінювання гібридів кукурудзи в умовах ТОВ «Ольга» с. Стадниця Вінницького району В.О.Кирилюк 2018 2
15143 Господарсько-біологічна оцінка гібридів ріпаку озимого в умовах ТОВ «Ольга» с. Стадниця Вінницького району М.Р. Васильков 2018 2
15135 Екологічна експертиза стану поверхневих вод Вишенських озер в межах міста Вінниця та розробка заходів щодо їх покращення Томкова К.А. 2018 12
15134 Організаційно-методичні аспекти управлінського обліку: міжнародний досвід та практика застосування в Україні Цимбалюк Назарій Олександрович 2018 9
15133 Обґрунтування параметрів робочих органів коренезбиральної машини Черкевич Олександр Васильович 2018 4
15132 Обгрунтування параметрів і режимів роботи устаткування для сортування картоплі Кириляк Юрій Олександрович 2018 4
15131 Біоенергетична ефективність вирощування огірка шпалерним способом у відкритому грунті Вінницької області Сухопара А.А. 2018 2
15130 Пiдвищeння eфeктивноcтi процecу cушiння зeрнa в бaгaтокaмeрнiй cушaрцi Попяк О.Г. 2018 3
15129 Види трудових договорів та особливості їх укладення В.Ю. Кристинчук 2018 4
15128 Правове регулювання виробничо-господарської діяльності аграрних товаровиробників П.П. Бойко 2018 145
15127 Оцінка використання в озелененні Вінниччини квітково-декоративних видів роду Antirrhinum L Масовець Я.В., керівник: Прокопчук В.М. 2018 3
15126 Перспективи використання в озелененні Поділля квітниково-декоративних видів роду Penstemon Schmidel. Шкидкий П.А., керівник: Прокопчук В.М. 2018 3
15125 Перспективи використання в озелененні Поділля квітниково-декоративних видів роду Penstemon Schmidel. Шкидкий П.А., керівник: Прокопчук В.М. 2018 2
15124 «Оцінка стану та проект заходів щодо відновлення алеї лип по вул. Соборна м. Вінниця» Крохмаль А. В. 2018 5
15123 Таксономічні, біолого-екологічні особливості видів альпійських рослин на кам’янистій гірці ВНАУ, їх збереження та охорона Настич З.Л., керівник: Черняк В.М. 2018 4
15122 Управління фінансовими ресурсами підприємства АПК (на матеріалах ПП «Агрофірма Батьківщина») Сторожук Олена Леонідівна 2018 24
15121 Оцінка в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи Насталенко Яна Віталіївна 2018 10
15120 Вплив гетерозису при вирощуванні рибопосадкового матеріалу в ПРаТ пк «Поділля» смт. Крижопіль Армашула Інна Олександрівна 2018 2
15119 Управління фінансовими ризиками в банківській системі Чернюк О.М. 2018 7
15079 Обгрунтування параметрів і режимів роботи голчатої борони Дончевський Вадим Володимирович 2018 7
15076 Дипломна робота "Оцінка впливу ПАТ «ДТЕК Західенерго» «Ладижинська ТЕС» на стан атмосферного повітря м. Ладижин» Тарасюк Н.М. 2018 14
15075 Інтенсифікація процесу екстрагування за допомогою низькочастотних коливань при виробництві екстрактів чаю Чернецький В.В. 2018 3
15062 Обгрунтування і розробка грозозахисту сільськогосподарських будівель Марчук Таїсія Михайлівна 2018 4
15056 Оптимізація структури активів підприємства Каціман С.О. 2018 5
15055 Формування продуктивності кукурудзи на зерно залежно від агротехнічних заходів її вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Пулькіна А.А. 2018 6
15054 Залучення коштів комерційними банками:інструменти та оцінка Тітов Д. 2018 14
15053 Управління наповненням місцевого бюджету на напрями його удосконалення Цепла Т. 2018 8
15049 Дипломна робота на тему: "Розробка технології отримання спредів з використанням рослинних олій" Юзва Н.В. 2018 16
15048 Дослідження процесу подрібнення зерна Данилюк Олег Олександрович 2018 2
15047 Шляхи підвищення кормової продуктивності гібридів кукурудзи на силос в умовах Уладово – Люлинецької дослідної станції Калинівського району Горобець А.І. 2018 5
15046 Формування ефективної системи трудових відносин на підприємстві Сироветник С. 2018 3
15045 Продуктивна дія білково-вітамінно-мінеральної добавки з пробіотиком при вирощуванні молодняку свиней Сорошкін Олексій Михайлович 2018 6
15044 Шляхи покращення кормової бази при вирощуванні товарної риби в ПРаТ ПК «ПОДІЛЛЯ» Крижопільського району Армашула Ю.О. 2018 11
15043 Ефективність вирощування цьоголіток з використанням хлорели в ТОВ «Магнолія» с. Іванівці Барського району Куявська В.В. 2018 2
15042 Використання представників родини Кипарисові при озелененні території біостаціонару ВНАУ Бровченко О.Д., керівник: Бондар А.О 2018 3
15041 Еколого-біологічні особливості формування зелених насаджень рекреаційної зони м. Вінниці Франчук Т.В., керівник: Бондар А.О 2018 4
15040 Проект озеленення демонстраційної ділянки паркової зони ВНАУ Ессе А.О., керівник: Прокопчук В.М. 2018 6
15039 Проект благоустрою та озеленення території Калинівського технологічного технікуму міста Калинівка Вінницької області Сівоплясов О.В., керівник: Василевський О.Г. 2018 3
15038 Проект озеленення та благоустрою території Джуринської СЗШ І-ІІІ ст. Шаргородського району Вінницької області Туз М.А., керівник: Василевський О.Г. 2018 1259
15037 Управління дебіторською заборгованістю підприємства та напрями оптимізації її структури Розвадівський В.Л. 2018 7
15036 Корпоративне управління в практичній діяльності вітчизняних банківських установ Барда Л.В. 2018 7
15035 Контролінг в банку: необхідність та особливості функціонування Кісик А.О. 2018 22
15032 Дослідження технології розведення равлика (helix aspersa maxima) у Лісостеповій зоні України Полякова О.І. 2018 5
15031 Дослідження технології вирощування товарної риби у ФОП «Чугу А.М.» с. Івча Літинського району Затишняк І.М. 2018 6
15030 Новітні методи відтворення веслоноса (polyodon spathula) в ТОВ РГ «Меркурій» с. Пултівці Вінницького району Асафат І.В. 2018 8
15029 Шляхи покращення виробництва товарної риби в ПП «Дружба народів» Шлапак Н.І. 2018 4
15028 Проект благоустрою та озеленення центральної площі м. Іллінці Сахненко В.М., керівник: Бондар А.О. 2018 4
15027 Особливості вирощування декоративного посадкового матеріалу на прикладі Турбівського розсадницького комплексу ДП «Вінницька лісова науково-дослідна станція» Кочержук І.В., керівник: Василевський О.Г. 2018 3
15024 Використання свинини з вадами PSE та DFD у ковбасному виробництві Горпинюк Микола Олегович 2018 11
15023 Вивчення ефективності позакореневого підживлення сої хелатними мікродобривами в умовах дослідного поля ВНАУ Чайнюк Б.Р. 2018 8
15022 Вивчення адаптивного потенціалу сортів зернового сорго залежно від прийомів обробітку ґрунту в умовах ФГ “Яблуко” Літинського району Знаміровський С.Р. 2018 3
15021 Теоретико-правові засади ювенальної юстиції Барчук Оксана Вадимівна 2018 3
15015 Дослідження експлуатаційних властивостей шарових пальців транспортних засобів Борецький Віктор Олександрович 2018 5
15014 Вплив мінерального підживлення сільськогосподарських культур на інтенсивність забруднення грунтів важкими металами на прикладі ФГ «Дєдов» Олександрівського району Кіровоградської області Мацюк О.В. 2018 10
15013 Розробка заходів щодо зниження негативного впливу на екологічний стан грунтів СФГ «Зірка» с.Малинки Погребищенського району Павлик О.І. 2018 17
15012 Обґрунтування параметрів мобільного подрібнювача-роздавача кормів Луцько Владислав Юрійович 2018 5
15011 ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ГІДРАВЛІЧНОГО ПРИВОДУ ДОМКРАТІВ НАВАНТАЖУВАЧА ПЄ-0,8 Б Маласай Олександр Олександрович 2018 7
15010 ДОСЛІДЖЕННЯ АКУМУЛЯТОРНОЇ СИСТЕМИ ПОДАЧІ ПАЛИВА У ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНАХ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ Миронець Владислав Юрійович 2018 4
15009 Екологічні аспекти використання безвідходних технологій при виробництві спирту на прикладі ДП «Бершадський спиртзавод» Кулинич Н.В. 2018 26
15008 Розробка та обґрунтування параметрів ріжучого апарата для обмеження висоти стебел промислових насаджень малини Зіменко Дмитро Вікторович 2018 2
15007 Дослідження процесу та обґрунтування параметрів подрібнювача-роздавача стеблових кормів Тітаренко Євгеній Анатолійович 2018 5
15006 Дослідження роботи доїльного апарату попарної дії Галузінський Євгеній Вікторович 2018 4
15005 Обґрунтування параметрів конструкції малогабаритного змішувача кормів Оленчук Олександр Петрович 2018 4
15004 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність сортів гречки в умовах ТОВ «Гренвіс» с. Криштопівка Іллінецького району Колодійчук В.М. Поліщук М.І. 2018 2
15000 Вивчення впливу технологічних прийомів вирощування на властивості сортів сої в умовах дослідного поля ВНАУ Заїка Д.В., Поліщук І.С. 2018 2
14999 Вивчення впливу технологічних прийомів вирощування на врожайні властивості гібридів буряка цукрового в умовах Уладово – Люлинецької ДСС Калинівського району Дроненко В.М., Поліщук І.С. 2018 3
14998 Удосконалення методики стендових випробувань двигунів з розробкою пристрою для дослідження їх характеристик Рачок Р.П. 2018 5
14997 Удосконалення системи управління персоналом підприємства (за матеріалами СВК «Прогрес») Коваль І.О. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) 2018 5
14996 Формування стратегії управління витратами в сільськогосподарських підприємствах (за матеріалами апнвп «візит») Шалавінська О.П. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) 2018 23
14995 Підвищення продуктивності та якості продуктів забою за рахунок підвищення перед забійної живої маси молодняку великої рогатої худоби Лісова Н. М. 2018 4
14994 Особливості умов утримання молочного стада індустріального сільськогосподарського підприємства Дерен В.П. 2018 3
14993 Використання промислового схрещування української чорно – рябої молочної породи з українською м’ясною породою для виробництва яловичини та покращення її якості Коваль І.В. 2018 2
14992 Особливості обліку та оподаткування операцій зовнішньоекономічної діяльності Гавриш Марина Ігорівна 2018 5
14991 Оптимізація управління фінансами підприємства з метою підвищенняконку рентоспроможності Шедловський Олександр Валерійович 2018 8
14990 Проектування інформаційно-навчальної системи ВУЗу Шокал Роман Дмитрович 2018 7
14989 РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧОЮ СИСТЕМОЮ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА Сауляк Олександр Сергійович 2018 6
14988 ОПТИМІЗАЦІЯ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНО-ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Погорілко Сергій Олександрович 2018 3
14987 РОЗРОБКА ТА ВИКОРИСТАННЯ WEB - СЕРВІСУ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТІ Чіков Ілля Анатолійович 2018 11
14985 Оптимізація стратегії управління підприємством в конкурентному середовищі Плакида Віктор Ігорович 2018 6
14983 Динамічна оптимізація параметрів вагонопотоків в агропромислових транспортних системах Прокопчук Сергій Миколайович 2018 6
14982 Удосконалення процесу механізації збирання та первинної обробки біоенергетичної верби Василенко Тетяна Сергіївна 2018 8
14978 Вплив інтенсивного ведення садівництва на рівень накопичення важких металів в плодах на прикладі СТОВ «Агроеталон» смт Тиврів Заєць Є.В. 2018 12
14977 Дослідження технічних засобів діагностування гальмівних систем автомобілів з гідравлічним приводом Груша Володимир Валентинович 2018 3
14976 Обгрунтування параметрів самозавантажувального стоговозу сіно-соломистих матеріалів Мизюк Андрій Ілліч 2018 4
14975 Розробка заходів щодо зменшення забруднення повітря внаслідок діяльності Вінницького комбінату хлібопродуктів № 2 Кобіц Т.Ю. 2018 14
14974 Вплив автомобільного та залізничного транспорту на забруднення земель важкими металами в межах місті Вінниці Демчук О.А. 2018 13
14973 Обґрунтування параметрів приводу сегментно-пальцевої косарки Олійник Валентин Віталійович 2018 6
14972 Обґрунтування параметрів двоступеневого подрібнювача зелених кормів Кіріченко Владислав Сергійович 2018 6
14971 Дослідження методів виготовлення кузовних деталей для підвищення пасивної безпеки транспортних засобів Кузь Ігор Олександрович 2018 5
14970 Дослідження технологічного процесу доїння корів мобільною доїльною установкою Ладанюк Володимир Ігорович 2018 5
14969 Аналіз ліквідності та платоспроможності сільськогосподарських підприємств Торохтій Леся Леонідівна 2018 15
14968 Дослідження конструктивно- технологічних параметрів плуга загального призначення Поборознюк Олександр Анатолійович. 2018 11
14967 Обґрунтування конструктивно- технологічних параметрів апарату висівного зернової сівалки. Радомський Іван Олександрович. 2018 10
14966 Обґрунтування конструктивно- технологічних параметрів пневматичної сівалки Шальнєв Олександр Ігорович. 2018 16
14965 Дослідження системи та технічних засобів кондиціювання повітря в тваринницьких приміщеннях Тихоненко Дмитро Ігорович 2018 9
14964 Cтенд для експериментальних досліджень насосів-дозаторів систем гідрооб’ємного рульового керування. розроблення математичної моделі системи формування керуючої дії комплексна магістерська робота Ракіцький О. C. 2018 6
14963 Cтенд для експериментальних досліджень насосів-дозаторів систем гідрооб’ємного рульового керування. розроблення конструкції та розрахункової схеми стенда комплексна магістерська робота Петрович Є. В. 2018 5
14962 Обліково-аналітичне забезпечення управління виробничими запасами сільськогосподарських підприємств Пацар Ольга Григорівна 2018 42
14961 Обліково-контрольне забезпечення управління матеріальними активами підприємства Мазур Владислав Васильович 2018 11
14960 Дослідження деформації кузовних деталей автомобіля при дтп Войтенко Вадим Володимирович 2018 6
14959 Покращення технічних параметрів сепараторів транспортерів бурякозбиральних машин Куземський Віталій Миколайович 2018 6
14958 Організація і методика аудиту фінансової звітності підприємства в умовах ринку Сидорук Яна Володимирівна 2018 15
14957 Підвищення зносостійкості культиваторних лап Олексюк Максим Володимирович 2018 6
14956 Облікове забезпечення управління доходами діяльності підприємств Поліщук Богдан Олегович 2018 18
14955 Ветеринарно-санітарна експертизи яловичини виробленої в умовах дефіциту заліза (fe) Гнатюк В.В. 2018 19
14954 Облік та аудит дебіторської заборгованості: теоретико-методичні основи Довгань Павло Олегович 2018 21
14953 Вплив агротехнічних заходів на зернову продуктивність гороху в умовах дослідного поля ВНАУ Гринчук Ірина Олексіївна 2018 4
14952 Вплив агротехнічних заходів на біоенергетичну продуктивність сої в умовах дослідного поля ВНАУ Гринчук Іванна Олексіївна 2018 5
14951 Конституційне право на вільний розвиток особи в україні Кривенко О. О. 2018 4
14950 Конституційне право на інформацію в Україні Сорока Б. Л. 2018 7
14949 Інститут дисципліни праці в трудовому праві україни Комарівський В. В. 2018 4
14948 Теоретико-правові засади соціального забезпечення Залєвська В. М. 2018 3
14947 Правове регулювання робочого часу Гнатик Б. Б. 2018 3
14946 Цивільно-правові способи захисту права власності Гайдай А.С. 2018 4
14945 Удосконалення технології первинної обробки та зберігання ріпаку Власюк П.О. 2018 4
14944 Підвищення ефективності роботи дробарки зерна з пневматичним завантаженням продукта Зарванський Михайло Олександрович 2018 6
14943 Покращення технічних параметрів дробарки зерна кукурудзи Бунь Сергій Миколайович 2018 4
14942 Обґрунтування технічних параметрів подрібнювача комбінованого типу для фуражного зерна Коберник Андрій Сергійович 2018 3
14941 Обґрунтування параметрів пружинно-захисних пристроїв для бітерних копачів Кордон Вадим Анатолійович 2018 4
14940 Дослідження установки безперервної дії для змішування вологих компонентів Мельник Володимир Віталійович 2018 5
14939 Облікова політика підприємства як складова системи управління САВКОВ Микола Леонідович 2018 14
14938 Вплив гербіцидів на продуктивність сорго в умовах правобережного Лісостепу України Собко Г.В. 2018 8
14937 «Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за ознаками технологічності в умовах дослідного посіву ВНАУ». Мазур Б. А. 2018 8
14936 Порівняльна оцінка сортів сої за комплексом цінних господарських ознак в умовах ДПДГ «Олександрівське Наукововиробничого центру «Соя» НААНУ Когутовська Н.А. 2018 7
14901 Розробка математичної моделі процесу функціонування удосконаленого висівного апарата сівалки Вега-8 Михальчук Богдан Олегович 2018 1
14900 Розробка математичної моделі роботи зубчастого диска-очисника сошника сівалки СЗ-5,4 Дацюк Олексій Віталійович 2018 0
14899 Обліково-аналітичне та контролбне забезпечення управління оподаткуванням підприємств Федоришина Анастасія Юріївна 2018 13
14895 Вплив сільськогосподарського виробництва на інтенсивність забруднення важкими металами грунтів та розробка заходів щодо поліпшення їх стану па прикладі фг «володимир» тиврівського району с.шершні Кирнасівський О.С. 2018 17
14894 Оцінка інтенсивності забруднення грунтів важкими металами в зоні інтенсивного землеробства Терещенко Є.О. 2018 25
14893 Облікова політика в системі оподаткування підприємства Пелішенко Юлія Олегівна 2018 16
14892 Обґрунтування параметрів обрізчика плодових дерев Субота Дмитро Сергійович 2018 2
14891 Організація обліку екологічної діяльності підприємства Чайка Святослав Михайлович 2018 14
14856 Обґрунтування параметрів чизельного знаряддя для основного обробітку ґрунту Сидоренко Олег Петрович 2018 10
14855 Підвищення ефективності робочих органів культиватора для основного обробітку ґрунту Літинський Іван Олександрович 2018 9
14854 Обґрунтування параметрів машини для суцільного обробітку ґрунту Громовий Ярослав Віталійович 2018 4
14853 Обґрунтування параметрів робочих органів знаряддя для обробітку захисних зон цукрових буряків Голованюк Юрій Олександрович 2018 10
14852 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах СФГ «Герасименка» Теплицького району Асауленко В.В. 2018 12
14851 Розробка та дослідження обладнання для сушіння насіння сільськогосподарських культур Червоненький О.А. 2018 5
14850 Інтенсифікація процесу розділення зерна на вібраційному сепараторі Філіпченко В.В. 2018 4
14849 Розробка та дослідження вібраційного змішувача сипких сумішей Волошиненко В.М. 2018 4
14809 Облікове забезпечення управління маркетинговою політикою підприємств аграрного сектору економіки Прадід Володимир Васильович 2017 29
14808 Розробка альтернативної технології випробування автомобільних двигунів та дослідження їх характеристик Клопотівського Сергія Анатолійовича 2017 7
14807 Дослідження характеристики альтернативного паливного насоса з пружинним приводом плунжера для роботи дизелів на біопаливі Гулька Петра Леонідовича 2017 5
14806 Дослідження характеристики альтернативного паливного насоса з пружинним приводом плунжера для роботи дизелів на біопаливі Гулька Петра Леонідовича 2017 4
14805 Удосконалення конструкції альтернативного автомобільного роторного двигуна та дослідження термодинамічного процесу горіння Півовара Дмитра Олеговича 2017 4
14804 Удосконалення конструкції альтернативного автомобільного роторного двигуна та дослідження термодинамічного процесу горіння Півовара Дмитра Олеговича 2017 2
14803 Удосконалення конструкції плунжерної пари паливного насоса та дослідження витоків палива в картер насоса Полиця Вадима Леонідовича 2017 4
14312 Особливості управління в сільськогосподарських виробничих кооперативах (за матеріалами АКПП «Перемога») Луценко А.С. 2017 5
14311 Особливості управління в сільськогосподарських виробничих кооперативах (за матеріалами АКПП «Перемога») Луценко А.С. 2017 3
14310 Механізм управління в сучасних підприємствах галузі АПК (за матеріалами ТОВ «Хмільницьке») Серікова М.А. 2017 8
14309 Управління витратами як засіб забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств (за матеріалами ДП ДГ «Артеміда» Інституту картоплярства НААН України) Дмитренко Р.А. 2017 16
14308 Модернізація обладнання для просіювання в лінії виробництва комбікормів на Гніванському ХПП Вуйц Антон Романович 2017 2
14307 Проектування дільниці механічної обробки деталі «вал конічного редуктора» фрезерного культиватора в умовах фсг «вікторія» с. воловодівка немирівського району вінницької області Кушнір Олександр Анатолійович 2017 2
14306 Вплив мінеральних добрив на біоенергетичну продуктивність соняшнику в умовах ТОВ «Передовик» Ямпільського району Вінницької області Горобець Валерій Дмитрович 2017 2
14305 Вплив обробки насіння та позакореневих підживлень на зернову продуктивність сортів гороху в умовах ПП «Дари Велеса» Піщанського району Вінницької області Витюк Віктор Анатолійович 2017 1
14304 Формування ефективної системи трудових відносин у сільськогосподарському підприємстві (за матеріалами ПСП «Перемога») Черняк О.І. 2017 6
14303 Удосконалення конструкції пульсуючого змішувача рідких мас Сполітак Ю.П. 2017 3
14302 Управління оборотним капіталом підприємства (за матеріалами ФГ «Золотий колос») Ряба А.Ю. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) 2017 9
14301 Розробка конструкції вібраційного сепаратора для розділення зернових матеріалів на базі ПрАТ «Зернопродукт МХП» Гордіївської філії с. Гордіївка Тростянецького району Андрющенко Юрій Анатолійович 2017 3
14300 Управління розвитком ринку молока та молочної продукції в регіоні Шкварук О.П. 2017 4
14299 Управління грошовими потоками підприємств АПК Харкавий Ярослав Миколайович 2017 5
14298 Формування та розвиток ринку зерна у Вінницькій області (за матеріалами департаменту агропромислового розвитку Вінницької облдержадміністрації). Козак Л.М. 2017 2
14297 Використання машин при вирощуванні озимої пшениці в ПСП «Колос» Гайсинського району Вінницької області Шеремета Ігор Григорович 2017 4
14296 Вивчення впливу позакореневих підживлень на продуктивність сортів картоплі в умовах Горохівського району Волинської області Супрун О.М., Поліщук І.С. 2017 3
14295 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність сортів вики ярої в умовах СТОВ «Дружба» Іллінецького району Вінницької області Антко Р.А., Поліщук М.І. 2017 3
14294 Удосконалення сушильної розпилювальної установки в лінії виробництва сухого молока на ПАТ «Вінницький молочний завод Яшуков Олександр Ігорович, керівник Пазюк Вадим Михайлович 2017 2
14293 «Корпоративна етика як інструмент сучасного менеджменту» (за матеріалами СФГ «Ескіт») Севостьянова І.І. 2017 2
14292 Аналіз фінансових ризиків підприємства і методи їх нейтралізації Коваль Олександра Олександрівна 2017 7
14291 Аналіз стану і перспективи розвитку медичного страхування в Україні Пожидаєв Сергій Юрійович 2017 8
14290 Модернізація тістоділильної машини лінії виробництва хліба на базі ПАТ «Концерн Хлібпром» м. Вінниця Череткова Дмитро Юрійович 2017 2
14289 Модернізація змішувача лінії виробництва сирної маси на базі ТОВ «Гайсинський молокозавод» Барабаш Руслан Юрійович 2017 3
14288 Удосконалення вібраційного обладнання для реалізації тонкого помелу сипкої сировини Герасимюк Р.Б. 2017 2
14287 Формування зернової продуктивності ячменю ярого в умовах ФГ «Божнюкове», с. Неменка Іллінецького району Баліцький О.Ю. 2017 5
14286 Підвищення ефективності використання техніки при вирощуванні кукурудзи в СТОВ «Теплик – Агро» Теплицького району Вінницької області Анченко Роман Миколайович 2017 4
14285 Використання машин в технологічних процесах вирощування багаторічних трав в ФГ «Вікторія» Ямпільського району Вінницької області Заноза Віталій Анатолійович 2017 4
14284 «Формування кадрової культури організації (підприємства, установи (за матеріалами Вінницької обласної державної адміністрації)»_ Томчук О.В. 2017 5
14283 Розробка вібраційного масловиготовлювача на базі ПАТ "ВНЗ"Рошен" Асюченко Валентин Валентинович 2017 3
14282 «Система адміністративних та економічних методів в управлінській діяльності (за матеріалами ТОВ ім.. Б. Хмельницького) Криворука А.В. 2017 4
14281 Особливості збереження біотичного різноманіття агроландшафтів Вінницького району Шерстова Ю.В. 2017 5
14280 "Екологічна експертиза господарської діяльності СТОВ "Ел-Тур" с. Костянтинівка Липовецького району Вінницької області" Мацюк Н.О. 2017 15
14279 Вплив державного регулювання на ефективність менеджменту ЗЕД (за матеріалами ТОВ Фірма «Габен» Слободянюк Віктор 2017 3
14278 Якість м’яса птиці в умовах забруднення сільськогосподарських угідь важкими металами на прикладі сільськогосподарського підприємства с.мурафа шаргородського району Чернецький Андрій Павлович 2017 5
14277 Управління інвестиційними процесами на рівні регіонального апк (за матеріалами департаменту агропромислового розвитку вінницької ода) Олійник Н.О. 2017 2
14276 Удосконалення системи управління фінансовим станом підприємсва-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності Статник І.В. 2017 5
14275 Система маркетингу та регулювання ринку продовольства Оверченко О.М. 2017 4
14274 Оптимізація управління розвитком сільськогосподарського підприємства Соболевський Вячеслав Леонідович 2017 9
14273 Удосконалення технологічної лінії виготовлення крупи на базі стов «новоселиця» катеринопільського району черкаської області Солошенко Вадим 2017 2
14272 Удосконалення конструкції мийної машини технологічної лінії виготовлення соків на базі пп «михалич і ко» Криворучко Роман 2017 3
14271 Проектування технологічної лінії для переробки та зберігання картоплі на базі тов «юрковецьке» немирівського району вінницької області Смірнов Олександр 2017 2
14270 Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за зерновою продуктивністю в умовах дослідного поля ВНАУ Р.О. Цимбалістий 2017 3
14269 Статистична оцінка динамічного моделювання соціально-економічних явищ та процесів Сікорська Тетяна Іванівна 2017 3
14268 Структурне та функціональне моделювання предметної області «інтернет-магазину розетка» Петровський Вячеслав Ігорович 2017 4
14267 Аналіз забруднення питної води в с. бохоники вінницького району та шляхи підвищення її якості Брухаль Олег Валерійович 2017 12
14266 Управління зовнішньоекономічною діяльністю аграрних підприємств регіону (за матеріалами департаменту агропромислового розвитку вінницької ода) Циба Г.А. 2017 10
14265 Управління розвитком трудових ресурсів аграрного підприємства (за матеріалами СВК «Трудівник») Шакалова Ю.А. 2017 2
14264 Вивчення продуктивності рекомендованих сортів озимої пшениці в зоні Лісостепу в умовах господарства СФГ «Валентина» с. Заруддя Оратівського р-ну Зрубовенко А.А. 2017 1
14263 Екологічна оцінка Стадницького сміттєзвалища в контексті стратегії поводження з твердими побутовими відходами Кубенко Л.Л. 2017 6
14262 Виробництво яловичини від надремонтного молодняку української червоно-рябої молочної породи та помісей від абердин-ангуської породи Тищенко Ю.В. 2017 3
14261 Вплив мінімального обробітку грунту на фізико-хімічні властивості грунту та врожай кукурудзи на зерно в умовах ТОВ «Агро-Поділля» Тростянецького району Ситник В.Ю. 2017 3
14260 Формування зернової продуктивності сочевиці залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Авдєєнко В.В. 2017 5
14259 Вплив способів обробітку грунту на вологозабезпеченість та продуктивність посівів соняшнику в умовах дослідного поля ВНАУ Лучка А.А. 2017 6
14258 Організація ТО та ремонту МТП в ПРАТ ПК «Поділля» Крижопільського району Вінницької області Рослий Мирослав Володимирович 2017 7
14257 Методи оцінки кредитних ризиків фінансових установ Шиш Аліна Олександрівна 2017 8
14256 Дослідження екологічного стану криничної води у с. Зарванці Вінницького району Галицька Ю.М. 2017 6
14255 Регулювання земельних відносин у сільському господарстві (за матеріалами ТОВ «Комінтерн - ВВ» Козак . А.В. 2017 2
14254 Проблеми юридичної відповідальності за екологічні правопорушення Калетнік Анна Сергіївна 2017 6
14253 Інтенсивність забруднення грунтів важкими металами та заходи щодо зниження їх переходу у рослини на прикладі фг «дзялів» жмеринського району Вергеліс Ігор Олегович 2017 4
14252 Моделювання інфляції у перехідній економіці Стефанчишина Яна Олександрівна 2017 3
14251 Розробка моделей оцінки фінансової безпеки комерційного банку Ловікова Анна Едуардівна 2017 3
14250 Використання моделі уілсона управління запасами в підприємствах Когут Світлана Володимирівна 2017 10
14249 Економічний аналіз у сиситемі розробки та прийняття управлінських рішень Зінюк Антон Валерійович 2017 7
14248 Ефективність технологічних прийомів вирощування сої в умовах підприємства ФГ «Колотуцького О.Л.» Погребищенського району Федюк О.В., Поліщук І.С. 2017 4
14247 Правове регулювання охорони та використання лісів за законодавством України Лавренюк О.В. 2017 10
14246 Дослідження агроекологічного стану грунтів Липовецького району Патріарх І.В. 2017 6
14245 Дослідження важких металів в екосистемі річки Соб в межах смт. Дашів Іллінецького району Уманець Б.О. 2017 6
14244 Обґрунтування ефективності використання пробіотичного препарату у птахівництві В.І. Оголенко 2017 5
14243 Вплив пробіотичного препарату на продуктивність та якість молока піддослідних корів С.C. Rулакова 2017 7
14242 Вплив агротехнічних заходів на зернову продуктивність ячменю ярого в умовах ФГ «Біосад» Липовецького району Вінницької області Коршевнюк Сергій Петрович 2017 507
14241 Вплив елементів технології вирощування на біоенергетичну продуктивність соняшнику в умовах СТОВ «Нива» Барського району Унрод Юрій Володимирович 2017 2
14240 Вплив агротехнічних заходів на біоенергетичну продуктивність зерна кукурудзи в умовах СТОВ «Нива» Барського району Лебединський Іван Андрійович 2017 0
14239 Якість питної води та заходи щодо її поліпшення в межах мікрорайону «Вишенька» (м. Вінниця) Смолій О.О. 2017 6
14238 Оптимізація управління платоспроможністю в системі фінансової безпеки підприємства Орищак Руслан Романович 2017 4
14237 Оптимізація управління валютними ризиками комерційного банку Цимбалюк Олег Борисович 2017 2
14236 Дипломний проект на тему:Удосконалення обладнання для виробництва кормів на базі ПрАТ «Зернопродукт МХП» с. Оляниця Тростянецького району Вінницької області гр. 6–МП , Цвілишен Олег Володимирович 2017 3
14235 Дипломний проект на тему:Розробка реактора для виробництва біогазу на базі ПП «Перемога» с. Високе Томашпільського району Вінницької області Райко Євгеній Вікторовичгр, 6–МП 2017 5
14234 Дипломний проект на тему:Удосконалення технологічної схеми приймання та зберігання олійного насіння на базі ПрАТ «Зернопродукт МХП» с. Краснопілка Гайсинського району Вінницької області Капкан С.Ю.,гр. 6 МП 2017 3
14233 Правові засади екологічної безпеки в Україні Лисак А.В. 2017 8
14232 Молочна продуктивність корів та її поліпшення у тов «зоря поділля» гайсинського району Свередюк Л.І. 2017 3
14231 Принцип справедливості у праві соціального забезпечення Білик С. А. 2017 4
14230 Механізація вирощування фасолі в ДП ДГ «Бохоницьке» НВЦ «Соя» НААН з удосконаленням процесу збирання Коцур Ігор Володимирович 2017 3
14229 Розробка малогабаритної біогазової установки для приватних господарств Томашук Артем Володимирович 2017 3
14228 Поводження з медико-фармацевтичними відходами та шляхи їх утилізації у м.Вінниця та Вінницькій області Ю.В. Постемська-Тельнюк 2017 3
14227 Управління розвитком підприємств молочної галузі (за матеріалами прат «Літинський молочний завод») Білик Т.А. 2017 6
14226 Управління розвитком трудових ресурсів аграрного підприємства (за матеріалами пп агрофірма «батьківщина») Тимчишина Ю.В. 2017 4
14225 Управління розвитком аграрних підприємств (за матеріалами стов «лан») Ревера Н.В. 2017 3
14224 Управління розвитком аграрного ринку вінницької області (за матеріалами департаменту агропромислового розвитку вінницької ода) Похилько О.О. 2017 3
14223 Управління розвитком аграрних підприємств в умовах глобалізації (за матеріалами департаменту агропромислового розвитку вінницької ода) Пивовар В.В. 2017 3
14222 Управління розвитком аграрного підприємства (за матеріалами свк «трудівник») Петруняк-Якименко В.В. 2017 2
14220 Механізація вирощування високорослих томатів в ДП ДГ «Бохоницьке» НВЦ «Соя» НААН з розробкою культиватора-рослинипідживлювача Гулько Тарас Васильович 2017 3
14219 Прогнозування інноваційного розвитку підприємства в умовах енергоощадних технологій Гончарук Роман Вікторович 2017 8
14218 Вдосконалення пункту технічного обслуговування МТП агрофірми «Гарантінвестагро», м.Іллінці Єсімантовський Олександр Ростиславович 2017 2
14217 Формування іміджу підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності (за матеріалами тов «аграна фрут україна») Келип О.С. 2017 5
14216 Розробка стратегічних напрямів розвитку підприємства з метою забезпечення його конкурентоспроможності (за матеріалами сфг «надія» с. плисків погребищенський район) Савлук Ю.Д. 2017 6
14215 Господарсько-екологічна оцінка гібридів соняшнику за кількісними та якісними показники олії в умовах дослідного поля ВНАУ Н.М. Юрченко 2017 2
14214 Математичне оделювання масообмінних процесів при екстрагуванні олійних матеріалів Харламов О.О. 2017 2
14213 Правове регулювання соціального захисту в україні Кроча Х. В. 2017 2
14212 Вплив маститу на молочну продуктивність корів та якість молока в умовах тов ак «зелена долина» с. тиманівка тульчинського району В. В. Олійчук 2017 558
14211 Дослідження впливу бактеріального препарату на продуктивність та якість молока піддослідних корів Н.К. Колесник 2017 6
14210 Удосконалення системи живлення дизельного двигуна при використанні альтернативних видів палива на базі ФГ «Вербка» Чечельницького району Мартинюк А.І. 2017 4
14209 Розробка технологічного процесу відновлення чашки диференціалу мосту колісного трактора на базі ТОВ «Агромаш-Калина» Калинівського району Вінницької області Липкань Юрій Іванович 2017 3
14208 Удосконалення управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства (за матеріалами свк «прогрес») Кирпичов В.А. 2017 581
14207 Дослідження процесу екстрагування олій з нетрадиційних рослин для виготовлення біодизельного палива Шевчук Віталій Павлович 2017 2
14206 Розробка та дослідження біотехнологічного методу виробництва біоетанолу Чорний Руслан Анатолійович 2017 3
14205 Механізація вирощування сої з розробкою комбінованого ґрунтообробного агрегату Антонов Костянтин Олександрович 2017 3
14204 Розробка технологічного процесу відновлення та зміцнення шатунних шийок колінчастих валів багатодуговим наплавленням в умовах РДО «Україна» Костик Олександр Юрійович 2017 3
14203 Підвищення ефективності використання машин при вирощуванні цукрових буряків в ФГ «Людмила-Вінко» Гайсинського району Вінницької області Куліковський Денис Павлович 2017 2
14202 Дослідження процесу соління м’ясної сировини під дією ультразвукових коливань Гнатишина Ольга Сергіївна 2017 2
14201 Підстави, види та форми господарсько-правової відповідальності Форостяний О. В. 2017 3
14200 Ділова репутація, честь та гідність працівника в трудовому праві Проценко Ю. Л. 2017 3
14199 Правові засади охорони земель в Україні Дудник Є.Г. 2017 3
14198 Вплив згодовування мультиензимної композиції мек-бту-6 на відгодівельні та забійні показники молодняку свиней Окаєвич Григорій Андрійович 2017 6
14197 Адміністративне управління інноваціями на підприємстві (за матеріалами СТОВ «Прогрес») Пляцок Ганна Валентинівна 2017 7
14196 Управління зовнішньоекономічним потенціалом підприємств регіону (за матеріалами Департаменту агропромислового розвитку Вінницької облдержадміністрації») Юр’єва Л.І. 2017 3
14195 Розробка заходів з поліпшення умов праці набазі ПП «ЕКО-Молпродукт» с. Некрасове Вінницького району Чорнокозинський М.М. 2017 4
14194 Удосконалення системи управління маркетинговими дослідженнями при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підприємства Вікалюк Ю.Р. 2017 4
14193 Удосконалення технологічної лінії приготування і роздавання кормів на фермі ПрАТ «Зернопродукт МХП» с. Баланівка Бершадського району з модернізацією кормороздавача КТУ-10А Росляк Сергій Дмитрович 2017 2
14192 Модернізація двигуна з переведенням його на шеститактний цикл Гаврилюк Олександр Сергійович 2017 3
14191 Механізація вирощування люцерни на сіно з розробкою операційної технології ворушіння для умов ПрАТ "Зернопродукт МХП" Тростянецького району Вінницької області Бобрик Олександр Миколайович 2017 4
14190 Механізація вирощування люцерни на сіно з розробкою операційної технології ворушіння для умов ПрАТ "Зернопродукт МХП" Тростянецького району Вінницької області Бобрик Олександр Миколайович 2017 2
14189 Система адміністративних та економічних методів управлінській діяльності підприємства (за матеріалами ФГ «Фавор ВГВ») Бабенко Надія Володимирівна 2017 2
14188 Моделювання бізнес-процесів сільськогосподарського підприємства Лецька Вікторія Володимирівна 2017 7
14187 Аналіз оперативних рішень у системі управління підприємством Цимбалюк Назарій Олександрович 2017 4
14186 Правове регулюваня проведення негласних слідчих (розшукових ) дій в україні Панчак О.В. 2017 2
14185 Удосконалення конструкції шнекового преса для виробництва соків на базі пп «вінницький завод фруктових концентратів і вин» Лазинюк Ю.В 2017 3
14184 Удосконалення конструкції роторно -пульсуючого гомогенізатора для виготовлення фруктових соків на базі пп «вінницький завод фруктових концентратів і вин» Олійник В 2017 3
14183 Підвищення продуктивних якостей молочного стада за рахунок удосконалення племінної роботи в умовах прат пк «поділля» філії «колос» крижопільського району Самохвал Альона Олексондрівна 2017 2
14182 Встановлення експлуатаційних характеристик змішувача кутових коливань для обробки сипких мас Пастух Олександр Сергійович 2017 1
14181 Енергетична цінність продукції скотарства від різних молочних порід Борисенко Тетяна Олегівна 2017 2
14180 Розробка конструкції комбінованої сівалки в умовах ФГ «Гумений О.М.» Чорний Володимир Олександрович 2017 2
14179 «Реконструкція дільниці з ремонту електрообладнання СТО «ТД Автоцентр Поділля», м. Вінниця» Дмитришен Б.В, Паладійук Ю.Б 2017 2
14178 Удосконалення технології виробництва яловичини за рахунок покращення умов санітарної гігієни в тов "зоря поділля" гайсинського району КУХАРЕНКО С.А. 2017 2
14177 Розроблення пристрою для вимірювання ваги зерна на підприємствах переробки зернової продукції на базі тов «селищанське» с. селище тиврівського району вінницької області Д. Ю. Поступайло 2017 8
14176 Розширення функціональних можливостей мотоблоку виробництва підприємства моторсіч в умовах фг «агро пмм» смт. вороновиця вінницького району вінницької області Д. В. Кардаш 2017 3
14175 Удосконалення технологічного процесу вирощування гороху в умовах дослідного господарства Ладижинського коледжу ВНАУ з модернізацією оприскувача ОПВ-2000 Довбуш Євгеній Олександрович 2017 4
14174 Розроблення подрібнювача коренеплодів для приватних господарств в умовах чернятинського коледжу вінницького національного аграрного університету С. В. Басістий 2017 2
14173 Аналіз екологічного стану ставків Калинівського району. Даліщук І.С. 2017 2
14172 Удосконалення технології виробництва яловичини за рахунок покращення умов санітарної гігієни в тов «зоря поділля» гайсинського району Кухаренко С.А.. 2017 3
14171 Особливості формування врожаю насіння квасолі залежно від агроекологічних заходів в умовах дослідного поля ВНАУ Томащук О.В., Шкатула Ю.М. 2017 3
14170 Поліпшення фітосанітарного стану в агробіоценозах сої в умовах ПП "Кургани" с. Банделівка Могилів-Подільського району Чернятинська Інна Анатоліївна 2017 3
14169 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність сортів картоплі в умовах ПОВ «Весна» Мурованокуриловецького району Оранський Р.В., Поліщук М.І. 2017 3
14168 Розробка технологічного процесу ремонту гідроциліндрів екскаватора моделі 2621 на базі трактора ЮМЗ-6 з проектом ремонтної дільниці у ДГ «Бохоницьке», Вінницького району Сасюк Аліна Петрівна 2017 3
14167 Удосконалення енергоощадної оцінки кормів та молочної продуктивності корів СТОВ «Матейківагроінвест» с. Матейків Барського району Мельник Тетяна Анатоліївна 2017 2
14166 Філософія права новгородцева п.і.: осмислення права і держави в контексті суспільного ідеалу Петрусєвича О. В. 2017 2
14165 Використання машин при вирощуванні однорічних кормових культур в ТОВ ПК «Зоря Поділля», м. Гайсин Нагонюк Віталій Іванович 2017 2
14164 Правові основи діяльності фермерського господарства Онищук С.О. 2017 6
14163 Використання свиноматок за інтенсивною технологією підсисного періоду, та отримання додаткових енергетичних ресурсів від реалізованого молодняку Онофрійчук Олена Віталіївна 2017 2
14162 Механізація виробничих процесів свиноферми на 1000 голів з розробкою роздавача рідких кормів Нагорняк Валентин Вікторович 2017 2
14161 Оптимізація стратегій розвитку банківської установи Терепа Анна Михайлівна 2017 3
14160 Обґрунтування енергоощадної технології вирощування мускусних качок в умовах ТОВ «Зоря Поділля» Гайсинського району Домніченко Ірина Василівна 2017 3
14159 Прогнозування виробничого потенціалу підприємства в умовах розвитку альтернативної енергетики Томчук Олександр Сергійович 2017 6
14158 Удосконалення конструкції культиватора ГРН-3,9 в умовах СПД «Дементьев», м. Вінниця Безчаснюк Павло Анатолійович 2017 3
14157 Оптимізація управління економічною стійкістю підприємства Гелюта Наталя Володимирівна 2017 3
14156 Вивчення впливу технологічних прийомів вирощування на врожайні властивості гібридів кукурудзи в умовах ТОВ « Поділля Латінвест» Тиврівського району Коваленко І.В. 2017 14
14155 Особливості організації управлінської праці в аграрних підприємствах Косташенко А.В. 2017 6
14154 Розробка математичної моделі транспортера-сепаратора коренезбиральної машини КС-6Б Стромило Максим Андрійович 2017 5
14153 Дослідження процесу сушіння зерна в сушарках періодичної дії Розборський Володимир Валерійович 2017 4
14152 Моделювання та управління кредитними ризиками комерційного банку Чупринда Катерина Дмитрівна 2017 2
14151 Удосконалення технологічних аспектів виробництва молока в умовах СВК «Прогрес» Піщанського району Cамохвал Р.П. 2017 3
14150 Вплив симбіотичного препарату на якість хутра шиншил В.О. Адамлюк 2017 2
14149 Особливості технологічної моделі вирощування курей в умовах тов «світанок» бершадського району О.Ю. Нестеренко 2017 2
14148 Управління фінансовим потенціалом сільськогосподарських підприємств (за матеріалами ПП "Агрофірма Батьківщина") Мельник О.В. 2017 6
14147 Розробка математичної моделі роботи гідравліч-ного слідкуючого привода переміщення гичкозрізального апарату гичкозбиральної машини бм-6а Давидович Віталій Петрович 2017 4
14146 Моделювання та управління кредитними ризиками комерційного банку Чупринда Катерина Дмитрівна 2017 2
14145 Оптимізаційне моделювання виробництва та переробки зерна Ярославський Анатолій Олександрович 2017 10
14144 Економіко–математичне моделювання процесу товароруху обліку продовольчої продукції Коцьона Дар’я Станіславівна 2017 4
14143 Програмна реалізація економіко-математичної моделі впливу реклами на капітал компанії Гливий Денис Васильович 2017 2
14142 Вдосконалення технологічної лінії завантаження та переміщення сільськогосподарської продукції СТОВ «Промінь» Калинівського району Савранський Юрій Григорович 2017 2
14141 Дослідження процесів подрібнення зернової продукції дробаркою відцентрового типу Слободяник Віталій Олександрович 2017 3
14140 Розвиток системи управлінського процесу (за матеріалами пат «вінницький олійножировий комбінат») Сайдак Я.В. 2017 6
14139 Використання білково-жирових емульсій у ковбасному виробництві Алекберов Елман Телманович 2017 10
14138 Управлінське спілкування як засіб взаємодії керівника і підлеглого в процесі господарської діяльності підприємства» (за матеріалами ПСП «Вікторія») Вартанян А.В. 2017 4
14137 Механізація технологічних процесів приготування кормів на фермах ВРХ агрофірми «Гарантінвестагро», м.Іллінці Василенко Віктор Петрович 2017 2
14136 Модернізація кормоцеху з розробкою лінії транспортування та подрібнення концентрованих кормів на молочній фермі Беляєв Андрій Володимирович 2017 2
14135 Дослідження процесу подрібнення зернової продукції фермерськими господарствами Нагорний Віталій Андрійович 2017 2
14134 Використання машин при вирощуванні конюшини з розробкою операційної технології скошування для умов ФГ "Маяк" Піщанського району Вінницької області Любінчук Максим Геннадійович 2017 2
14133 Розробка та дослідження технології виробництва на ТОВ "Продовольча компанія "Зоря Поділля" м. Гайсин Сириця Антон Павлович 2017 4
14132 Розробка заходів удосконалення технології виробництва молока СВК «Трудівник», с. Ярмолинці Гайсинського району Цимбалюк Віталіни Віталіївни 2017 2
14131 «Управління капіталом в аграрних підприємствах» Дмитренко В.В. 2017 2
14130 Правовий статус суддів в україні Лебідь Т.В. 2017 2
14129 Застосування теплонасосних технологій в процесах сушіння насіння зернових культур Асафат Максим Анатолійович 2017 3
14128 Отримання додаткових енергоресурсів від молодняку великої рогатої худоби за різних способів годівлі в літній період Сікорська І.В. 2017 2
14127 Використання корів племінного ядра з метою підвищення якості молока Миронюк Наталія Вікторівна 2017 2
14126 Вплив діяльності юрковецького спиртзаводу на забруднення річки джаглуйки у могилів –подільському районі Д.В. Загайчук 2017 23
14125 Організація технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів в ТОВ «Перемога» с. Гути Тульчинського району Вінницької області Кушнір Дмитро Васильович 2017 4
14124 Розроблення механізму для обрізання кінцівок моркви на базі тов «мінетех», м. хмельницький Я. В. Мовчан 2017 4
14123 Модернізація пристрою для перевезення харчової рідини (соки фруктів) на базі автомобільного транспортного засобу. вдосконалення базового автомобіля для установки ємності. комплексний дипломний проект на базі 45-го експериментально- механічного заводу, м. О. М. Музика 2017 4
14122 Модернізація пристрою для перевезення харчової рідини (соки фруктів) на базі автомобільного транспортного засобу. розроблення ємності для перевезення харчової рідини. комплексний дипломний проект на базі 45-го експериментально- механічного заводу, м. вінн О. Ф. Вітер 2017 4
14121 Розроблененя математичної моделі насоса-дозатора із золотником злива Недбайло В.А. 2017 3
14120 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ЯЛОВИЧИНИ В УМОВАХ ПСП «АВАНГАРД» БЕРШАДСЬКОГО РАЙОНУ З ПОДАЛЬШОЮ ЙОГО ПЕРЕРОБКОЮ НА М’ЯСОПЕРЕРОБНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ К. С. ЗАВОРОТНА 2017 3
14119 ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН РІЧКИ МУРАФА В СЕЛІ БОРІВКА ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ О.С. Годз 2017 9
14118 Технологія виробництва молока та її удосконалення за рахунок племінної роботи в тов соп «щаслива» липовецького району Діденко М.С. 2017 2
14117 Удосконалення елементів технології виробництва молока в умовах ДП ДГ «Артеміда» Калинівського району Cолодка Олена Станіславівна. 2017 4
14116 Дослідження процесу внесення сухих консервантів під час пресування кормів підвищеної вологості Цьоменко Олександр Вікторович 2017 2
14115 Вплив строку сівби вики ярої на урожайність та якість зерна в умовах дослідного поля ВНАУ Шевчук О.І. 2017 2
14114 Дослідження працездатності різьбових з’єднань сільськогосподарської техніки Сяба Микола Вікторович 2017 4
14113 Вивчення впливу технологічних прийомів вирощування на врожайні властивості гібридів соняшнику в умовах ПОП «Зоря» Тростянецького району Горбань Н.В., Поліщук І.С. 2017 3
14112 Вивчення впливу строків сівби та норм висіву насіння гібридів кукурудзи на врожайність зерна в умовах СТОВ «Хлібороб» с. Козлівка Шаргородського району Дейнега Ю.Ю., Поліщук І.С. 2017 3
14111 Вимоги до якості молока як сировини в умовах прат «пк поділля» для виробництва сиру з високою температурою другого нагрівання «голандський» Горобець Сергій Петрович 2017 4
14110 Розробка технологічного проекту вирощування гусей в умовах підприємства стов «матейківагроінвест» с. матейків барського району Пашківська Я.М. 2017 3
14109 Вплив технологічних прийомів вирощування на зернову продуктивність ячменю ярого в умовах ФОП «Прадід» Шаргородського району Прадід Володимир Васильович 2017 1
14108 Вплив технологічних прийомів на кормову продуктивність козлятнику східного в умовах ПП "Юхимівське" Шаргородського району Курдибаха 2017 5
14107 Розробка технологічного проекту виробництва м’яса індичат-бройлерів для ФГ “Фавор ВГВ” Літинського району Никитюк Сергій Васильович 2017 3
14106 Обгрунтування параметрів сушарки для післязбиральної обробки зерна Кузьменко В.В. 2017 3
14105 Особливості участі прокурора в цивільному судочинстві Брудницький Я.В. 2017 2
14104 Розробка алгоритмічного забезпечення для управління автоматизованими технологічними комплексами Оначенко Ф. 2017 5
14103 Технологічний проект виробництва м’яса курчат-бройлерів в умовах свк «маяк» козятинсьського району Бондарчук Віталій Петрович 2017 3
14102 Управління розвитком аграрного підприємства (за матеріалами стов «лан») Недзельський І.С. 2017 7
14101 Вплив попередників та основного обробітку грунту на зернову продуктивність посівів озимої пшениці Батурін С.В. 2017 3
14100 Удосконалення механізму відбору потужності універсально-пропашного трактора на базі ПП ВСГД «Радівське», с. Радівка Калинівського району Вінницької області Подолян Андрій Леонідович 2017 2
14099 Дослідження функціональної взаємодії складових інформаційного середовища технологічного обладнання Білошкурський В.В. 2017 7
14098 Розробка високоінтенсивного реактора для виробництва біогазу Яровенко Микола Миколайович 2017 4
14097 Формування та розвиток економічного потенціалу аграрних підприємств (за матеріалами псп «вікторія») Хом̕̕ як О.О. 2017 2
14096 Господарсько-біологічна оцінка сортів озимої пшениці в умовах дослідного поля ВНАУ К.С. Солоненко 2017 4
14095 Формування зернової продуктивності ячменю ярого залежно від впливу позакореневих підживлень в умовах дослідного поля ВНАУ Я.М. Сусла 2017 2
14094 Вплив позакореневих підживлень на продуктивність зерна кукурудзи в умовах дослідного поля ВНАУ А.І. Ткачук 2017 4
14093 Еколого-економічний механізм формування ринку земельних ресурсів у вінницькій області Бережний Т. М. 2017 9
14092 Удосконалення відтворювальних показників корів в умовах псп «аф батьківщина» смт. стрижавка вінницького району КОВЕЛЬ О.С. 2017 2
14091 Дослідження екологічної безпеки стану води господарського призначення свк «поділля» с. пороги ямпільського району Куценко А.В. 2017 2
14090 Розробка тeхнологічного проeкту виробництва м’яса гусeй в СТОВ “Хлібороб” Козятинського району Поволокіна Леся Миколаївна 2017 3
14089 «ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В УКРАЇНІ» Жидкова Т. Г. 2017 2
14088 «теоретико-правові засади правомірної поведінки» Пронь Ю. В. 2017 2
14087 Адміністративний договір у системі форм державного управління Вендичанський О. В. 2017 2
14086 Конституційно-правовий статус народного депутата україни Брухаль О. Л. 2017 2
14085 Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в україні Гудзій М. В. 2017 2
14084 Правове регулювання творчих відпусток в україні Бець О.В. 2017 2
14083 Технологія виробництва продукції бджільництва та шляхи її покращення на пасіці Чернятинського коледжу ВНАУ Скрипник Сергій Вікторович 2017 3
14082 Організаційно-економічний механізм управління якістю (сільськогосподарської) продукції Гончарук С.А. 2017 8
14081 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів плуга загального призначення Перепелиця Олександр Володимирович 2017 4
14080 Управління розвитком підприємств харчової промисловості регіону (за матеріалами департаменту агропромислового розвитку вінницької облдержадміністрації) Івасюк Н.С. 2017 4
14079 Удосконалення технології виробництва молока у ПП Агрофірма «Росток» Тростянецького району та організація його переробки Оголенко В’ячеслав Васильович 2017 2
14078 Модернізація системи живлення автомобільного двигуна з метою використання газогенераторного палива в умовах ПП «Еко-молпродукт», с. Некрасово Вінницького району Пясецький Сергій Леонідович 2017 3
14077 Оптимізація технології виробництва молока за рахунок ефекту відбору та підбору в умовах тов «агрокомплекс «зелена долина» томашпільського району Г.О. Михальська 2017 3
14076 Розробка оптимальної стратегії управління запасами Саїнецька Олена Вікторівна 2017 6
14075 Управління діяльністю сільськогосподарського підприємства в умовах невизначеності Волинець Ольга Миколаївна 2017 4
14074 Механізація виробничих процесів на молочно-товарній фермі в умовах ДП ДГ «Бохоницьке» з удосконаленням конструкції кормороздавача Плохий Андрій Петрович 2017 2
14073 Механізація виробничих процесів на молочно-товарній фермі в умовах ДП ДГ «Бохоницьке» з удосконаленням подрібнювача грубих кормів Стецюк Микола Миколайович 2017 2
14072 Удосконалення конструкції дискової важкої борони для посіву гірчиці під сидерат на базі ТОВ «Селищанське» с. Селище Тиврівського району Вінницької області Івашківський Ігор Федорович 2017 1
14071 Удосконалення конструкції дискової борони БДМ-4 для внесення біодеструктора стерні в умовах ДПТНЗ Хмільницький аграрний центр професійно- технічної освіти Шамрай Вадим Леонідович 2017 2
14070 Удосконалення конструкції фрезерного культиватора КФГ – 3,6 в умовах ПП «Корнер» смт. Шпиків Тульчинського району Вінницької області Генсюр Cергій Віталійович 2017 2
14069 Удосконаленя конструкції різального апарату гичкорізальних машин для безкопірного зрізання гички цукрових буряків в умовах ФСГ «Вікторія» с. Воловодівка Немирівського района Вінницької області Ковальчук Дмитро Анатолійович 2017 2
14068 Проектування дільниці механічної обробки деталі «Вал привідний» шнека зернозбирального комбайна «Нива» на базі ТОВ УППК смт. Чабани Києво-Святошинського району Київської області Крох Дмитро Андрійович 2017 2
14067 Розробка конструкції косарки з гідравлічним приводом робочих органів в умовах ФСГ «Вікторія» с. Воловодівка Немирівського району Вінницької області ВІННИЦЬКИЙ Євгеній Петрович 2017 0
14066 Модернізація конструкції сівалки СТВ-12М в умовах ПП «Агро-Україна+» с. Нова Прилука Липовецького району Вінницької області БАЗАЛИЦЬКИЙ Богдан Ігорович 2017 1
14065 Використання машин при вирощуванні столових коренеплодів у Хмільницькій філії ПрАТ «Зернопродукт МХП» з удосконаленням очисника коренів від гички Поліщук Анатолій Михайлович 2017 2
14064 Використання машин при вирощуванні кукурудзи в умовах ФОП «Піщанський С.В.» Тульчинського району з розробкою пристрою для гідрофобізації насіння Музика Андрій Сергійович 2017 2
14063 Дослідження процесу отримання олії з насіння амаранту Завертаний Олександр 2017 2
14061 Модернізація сушарки барабанного типу лінії виробництва соняшникової олії на базі ПП "Агрохліб"ЛХБ", с.м.т. Муровані Курилівці Вінницької області Гонтарук Віктор Леонідович 2017 2
14060 Ефективність технічних прийомів вирощування сортів ячменю ярого в умовах дослідного поля ВНАУ Гончарук М.Д., Поліщук І.С. 2017 3
14059 Покращення показників якості молока в умовах ФГ «Щербич» с. Багринівці з подальшою переробкою на сир « Російський Гончарук Анна Павлівна 2017 7
14058 Підвищення продуктивності відгодівельного молодняку кролів за дії пребіотичного препарату А.І. Ольховик 2017 2
14057 Вплив згодовування бактеріального препарату на відгодівельні та забійні показники відгодівельного молодняку свиней Ж.О. Гжебінська 2017 4
14056 Дослідження впливу згодовування бактеріального препарату молодняку великої рогатої худоби О.А. Марченко 2017 6
14055 Стан та шляхи покращення кормової бази при виробництві свинини в СВК «Прогрес» Піщанського району Пономаренко Євгеній Ігорович 2017 4
14054 Управління трудовими ресурсами як складовою конкурентоспроможності підприємства Ключар К.С. 2017 7
14053 Романо-германська правова сім'я Кузнєцов Станіслав Олексійович 2017 2
14052 Особливості розвитку аграрного ринку регіону (на матеріалах Вінницької області) Лаврук Є.В. 2017 2
14051 Обмеження права приватної власності на житло Франчук Я.Ц. 2017 2
14050 Право на життя в системі прав людини Маташ І.Ю. 2017 2
14049 Захист особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи Войтова О.Р. 2017 2
14048 Адміністративна відповідальність за порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності КОстенюк Я.В. 2017 2
14047 Розробка заходів покращення технології годівлі при виробництві свинини в стов «росія» чернівецького району Мураховська Н.О. 2017 5
14046 Технологія годівлі дійних корів та шляхи підвищення ефективності використання кормів на виробництво молока в пат «зернопродукт мхп» іллінецької філії Кравчук Ю.В. 2017 3
14045 Оптимізація організаційної структури управління Рожук Артур Леонідович 2017 3
14044 «Реорганізація структури інженерно – технічної служби в умовах ПрАТ «ПК Поділля» Крижопільського району Вінницької області з розробкою технології для зміцнення робочих органів сільськогосподарських машин» Козак С.В. 2017 2
14043 Організаційно-економічні засади виробництва біопалив підприємствами АПК (за матеріалами ПП Агрофірма «Батьківщина») Горбунова Аліна Віталіївна 2017 1
14042 Вплив віку першого отелення корів на їх молочну продуктивність в умовах ПрАТ ПК "Поділля" філія "Заболотне" Крижопільського району Оржехівський Р.О. 2017 2
14041 Розробка заходів з покращення технології виробництва мяса курей-бройлерів в умовах ДП ДГ Інституту рису НААН Люта Н.В. 2017 2
14040 Розробка технологічного проекту виробництва м’яса гусей-бройлерів для ТОВ “Органік плюс” Вінницького району. Корпанюк Олександр Іванович 2017 2
14039 УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА ГУНЬКО О.С. 2017 3
14038 Організаційно-економічний механізм управління підприємством апк Братицел Н. В. 2017 3
14037 Управління трудовими ресурсами аграрного підприємства ПЕТЛЯК Н.М. 2017 2
14036 Економічний механізм раціонального використання та охорони земельних ресурсів у діяльності сільськогосподарських підприємств Іщенко О.В. 2017 3
14035 «Шляхи збільшення виробництва молока в умовах ТОВ «Колос» Тростянецького району з подальшою переробкою на кисломолочні продукти» Кроча Євгеній Миколайович 2017 2
14034 Удосконалення конструкції комбінованого ґрунтообробного агрегату під сівбу цукрових буряків в умовах ДП ДГ «Бохоницьке», с. Бохоники Вінницького району Фурса Євгеній Віталійович 2017 2
14033 Удосконалення технології виробництва харчових яєць в ТОВ «Веремій» Погребищенського району Сосновський К. О. 2017 2
14032 Шляхи удосконалення основних складових технології вирощування ремонтних телиць в умовах в умовах СТОВ «Славутич» Іллінецького району Гашинський Олексій Борисович 2017 2
14031 Формування професійної компетентності посадової особи адміністративно-державного управління (за матеріалами Жмеринської міської Ради) Шевчук А.В. 2017 2
14030 Удосконалення гідравлічної системи трактора на базі ТОВ «Птахокомплекс «Веремій», с. Гопчиця Погребищанського району Вінницької області Торчинський Михайло Васильович 2017 2
14029 Удосконалення робочого обладнання колісного трактора на базі ФГ «Поділля», с. Пеньківка Шаргородського району Вінницької області Побережник Сергій Сергійович 2017 3
14028 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність сортів нуту в умовах ФГ «Музики Олега Григоровича» Теплицького району Мальований А.В., Поліщук М.І. 2017 3
14027 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність сортів гороху в умовах агрофірми «Красне» Тиврівського району Петлінський Ю.В., Поліщук М.І. 2017 2
14026 Вплив мінеральних добрив на продуктивність сортів коріандру посівного в умовах ПП «Україна» Шаргородського району Шалавінська І.Р., Поліщук М.І. 2017 2
14025 Ефективність позакореневих підживлень сортів картоплі в умовах дослідного поля ВНАУ Каспрук М.О., Порліщук І.С. 2017 2
14024 Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в трудовому колективі організації (за матеріалами ТОВ «Глобал Енерджи») Коняга Р. М. 2017 2
14023 Конкурентоспроможність виробництва біопалива з біосировини рослинного походження 2017 2
14022 Розробка технологічного процесу відновлення гільз блоку циліндрів двигуна ЗиЛ-508300 в ПП «Агротал» смт. Браїлів, Жмеринського району Вінницької області Корчак Артем Вікторович 2017 7
14021 Вплив технологічних прийомів вирощування на біоенергетичну продуктивністьквасолі в умовах СТОВ «Довіра» с. Антоніна Красилівського району Хмельницької області Степанюк Я.Л. 2017 2
14020 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність ячменю ярого в умовах ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН України с. Корделівка Калинівського району Романець Олександр 2017 3
14019 Удосконалення технології вирощування курей в умовах агрофірми «джулинка» бершадського району Б.В. Нечипоренко 2017 3
14018 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність люцерно-злакових травосумішок в умовах дослідного поля ВНАУ Бондар Л.М. 2017 2
14017 Ефективність економічних і адміністративних методів керівництва у підприємстві та напрями її підвищення (за матеріалами ТОВ «Агро-Астра» с.Рачки Немирівського р-ну Бондарук С. 2017 4
14016 Продуктивні якості свиней на раціонах з різним вмістом цинку і марганцю Ксьондзик Віталій Олександрович 2017 2
14015 «Збільшення виробництва мяса гусей в умовах ФГ «Десна» смт. Летичів Хмельницької області». Мельник Діана Русланівна 2017 2
14014 Підвищення молочної продуктивності стада корів за рахунок використання підбору батьків в умовах стов «аквавіка» с. ілляшівка тростянецького району Страшинська л.в. 2017 2
14013 Формування насіннєвої продуктивності сої залежно від агротехнічних прийомів вирощування в умовах ФГ «Дружба - Л» Погребищенського району Ситнюк Людмила Леонідівна 2017 2
14012 Організація транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства (за матеріалами ПрАТ «Вінницький завод фруктових концентратів і вин») Мельничук Ю.В. 2017 2
14011 Шляхи підвищення виробництва продукції бджільництва в умовах ТОВ «Агроеталон» Тиврівського району Покровський Сергій Валерійович 2017 3
14010 Механізація виробничих процесів молочно-товарної ферми ТОВ «Азодім Нива» Козятинського району Вінницької області з удосконаленням мобільного роздавача кормів Нітчук Юрій Олександрович 2017 2
14009 Механізація виробничих процесів молочно-товарної ферми з удосконаленням подрібнювача грубих кормів Зелениця Ярослав Олександрович 2017 2
14008 Обґрунтування збутової політики підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності (за матеріалами ТОВ «Аграна Фрут Україна») Болоненков М.В. 2017 4
14007 Вплив строків посіву на урожайність квасолі овочевої в умовах ботанічного саду "Поділля" Д.Я. Бомко 2017 4
14006 Особливості вирощування моркви у відкритому грунті за використання біопрепаратів в умовах ДПДГ «Бохоницьке» Вінницького району Демянов Ю.Є. 2017 14
14005 ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ОБМІН РЕЧОВИН У КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ КРОСУ РОСС-308 ЗА ДІЇ ХЕЛАТНОГО КОМПЛЕКСУ МАРГАНЦЮ Мельничук Юлія Анатоліївна. 2017 3
14004 Облік відтворення основних засобів та аналіз ефективності їх використання Тодораш Катерина Леонідівна 2017 12
14003 «Ефективність використання хелатного комплексу міді у годівлі курчат-бройлерів кросу Росс-308». Колодько Алла Олегівна. 2017 2
14002 Проектування технологічної лінії виготовлення кукурудзяних паличок на базі ват «вінницька харчосмакова фабрика» Чорнокозинський В.В 2017 2
14001 Підвищення ефективності використання машин при вирощуванні озимого ячменю в Хмільницькій філії ПрАТ «Зернопродукт МХП» Чабан Роман Анатолійович 2017 2
14000 «Продуктивні якості гібридних поросят за згодовування комбікормів різного виробництва». Вознюк А. М. 2017 3
13998 Вивчення видового та чисельного складу шкідників кукурудзи та підбір методів регулювання їх чисельності в умовах ТОВ „Кам’янецьке Агро” с. Кам’янка Теплицького району В.В. Карпенко 2017 2
13997 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Асауленко Тетяна Михайлівна 2017 10
13996 Формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання (за матеріалами ТОВ «Аграна Фрут Україна») Шевченко А.М. 2017 6
13995 Управління стратегією і тактикою маркетингової діяльності підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності (за матеріалами ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат») Федоришина Н.М 2017 4
13994 Управління конкурентоспроможністю підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах господарювання (за матеріалами ТОВ «Хмільницьке» с. Жданівка Хмельницького р-ну) Соколенко С.К. 2017 3
13993 Управління зовнішньоекономічним потенціалом підприємств регіону (за матеріалами Департаменту агропромислового розвитку Вінницької облдержадміністрації») Андрухова М.О. 2017 3
13992 ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ РИЗИКАМИ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА Чумак Тетяна Анатоліївна 2017 3
13991 Удосконалення технологічного процесу виробництва вершкового масла в умовах ТОВ ,,ТЕРРА ФУД’’ м. Тульчин Бугаєнко В.М. 2017 3
13990 Дослідження процесу очищення насіннєвого зерна Іскра М.М. 2017 2
13989 Розробка заходів з діагностування підшипникових вузлів машин в умовах ТОВ ,,РДО Україна’’ Майстер В.В. 2017 3
13988 Розробка технологічного проекту виробництва курчат-бройлерів в ПАТ "Птахокомбінат Бершадський" Бершадського району Кравець К.Л. 2017 2
13987 Удосконалення технології годівлі свиней в ФГ "Флора" Крижопільського району Максимець С.О. 2017 4
13986 Удосконалення технології годівлі дійних корів в СВК "Поділля" Ямпільського району Батожний Б.С. 2017 2
13985 Розробка та обґрунтування параметрів завантажувача спресованих рулонів соломистих матеріалів в умовах ПрАТ ПК «Поділля», с. Вербка Крижопільського району Вінницької області Городенський Василь Михайлович 2017 4
13984 Механізація вирощування картоплі в умовах ДП ДГ «Бохоницьке» з удосконаленням конструкції картоплесадильної машини Карнаущук Олег Анатолійович 2017 3
13983 Прогнозування фінансових результатів діяльності аграрного підприємства Сич Сергій Сергійович 2017 8
13982 Удосконалення гідравлічного привода відокремлювача силосованого корму в умовах ФГ «Щербич» Літинського району Вінницької області ОЛІЙНИК Олександр Леонідович 2017 2
13981 Удосконалення конструкції посівного ґрунтообробного агрегата в умовах СТОВ «Нива» с.Безводне Ямпільського району Вінницької області ХОМЕНТОВСЬКИЙ Костянтин Йосипович 2017 2
13980 Порівняльна оцінка сортів сої за урожайністю та технологічністю в умовах ТОВ Агрофірми «Красне» Тиврівського району В.М. Радківський 2017 3
13979 Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за цінними господарськими ознаками в умовах дослідного посіву ВНАУ О.В.Мазур 2017 2
13978 Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за урожайністю, стійкістю до вилягання і поникання качанів в умовах ТОВ Агрофірма «Красне» Тиврівського району Р.В. Юрчак 2017 6
13977 Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за елементами структури врожаю в умовах ФГ «Ірина О.І.» Хмільницького району Ю.А. Шестопалько 2017 14
13976 Розробка технологічного процесу виробництва свинини в умовах дослідного господарства Чернятинського коледжу ВНАУ. Придиус Володимир Анатолійович 2017 4
13975 Методи і моделі економічних процесів аграрного підприємства Герасимов Максим Дмитрович 2017 7
13974 Розробка оптимальної стратегії організації транспортних перевезень на підприємстві Голубчик Тетяна Володимирівна 2017 4
13973 Моделі оцінки та аналізу банківської установи Захаревич В’ячеслав Володимирович 2017 3
13972 Вплив елементів технології вирощування на кормову продуктивність ріпаку озимого в умовах дослідного поля ВНАУ Рибак В.А. 2017 6
13971 Управління кадровим потенціалом сільськогосподарських підприємств Вінницька Наталія Володимирівна 2017 3
13970 Вплив технологічних прийомів вирощування на біоенергетичну продуктивність сої в умовах дослідного поля ВНАУ Шаталюк М.С., Поліщук М.І. 2017 4
13969 Покращення молочної продуктивності стада корів за рахунок використання підбору батьків в умовах сват «дружба» тульчинського району Климик О.В. 2017 2
13968 Проблеми використання земельних ресурсів вінницької області: екологічний аспект Сусіденко М.А. 2017 2
13967 Підвищення ефективності використання рідкого добрива шляхом інтенсифікації процесу змішування добрив Щіпковський Ярослав Васильович 2017 2
13966 Юридична відповідальність за трудовим законодавством України Тимошенко К.О. 2017 0
13965 Суб’єкти трудового права за законодавством україни Коровай Н.В. 2017 0
13964 Повторність злочинів за законодавством України та зарубіжних країн Каченюк О.Л. 2017 2
13963 Правове регулювання транспортних перевезень в україні Бурлака Б.В. 2017 2
13962 Покращення молочної продуктивності стада за рахунок використання підбору батьків в умовах тов соп «михайлівське» вінницького району. Суліган Юлія Анатоліївна 2017 2
13961 Розробка технологічного проекту виробництва м’яса курчат-бройлерів в СТОВ ім. Богдана Хмельницького Тростянецького району Максимчук Наталія Борисівна 2017 2
13960 Шляхи удосконалення технології годівлі курей несучок в умовах ТОВ «Едельвейс» Тульчинського району Стрижов Д.А. 2017 2
13959 Особливості технології виробництва яловичини та її удосконалення у фг «копіївський лан» іллінецького району А.І. Осадчук 2017 2
13958 Облік та аналіз виробництва продукції зернових культур Служалюк Світлана Вікторівна 2017 7
13957 Формування врожаю кабачка залежно від строків сівби в умовах Лісостепу правобережного Волкотруб Н.В. 2017 5
13956 Формування врожаю квасолі овочевої (цукрової) залежно від сортименту в умовах ботанічного саду "Поділля" Муляр Л.В. 2017 4
13955 Розробка технології вирощування садивного матеріалу малини в умовах правобережного Лісостепу І.П. Члек 2017 2
13954 Розширення технічних можливостей пп «еко-молпродукт», с. некрасове вінницького району розробкою стенда для холодної обкатки двигунів внутрішнього згорання Бабій Руслан Юрійович 2017 2
13953 «Оцінка якості м’яса курчат-бройлерів вирощених в умовах ТОВ «Вінницька птахофабрика» м. Ладижин» Андрощук Аліна Володимирівна 2017 3
13952 Удосконалення параметрів подачі біопалива для енергетичних засобів сільськогосподарського виробництва Царегородцева К. В., Гунько І.В. 2017 9
13951 «Управління виробничими ресурсами в аграрних підприємствах (за матеріалами ПП «Еліта»)» Остапчук Г.О. 2017 2
13950 «Управління конкурентоспроможністю продукції (за матеріалами ПОП «Зоря»)» Волинець Л.Г. 2017 2
13949 Мотивація та стимулювання праці як засіб підвищення ефективності роботи підприємства (організації, установи) Федоровська В.О. 2017 3
13948 Ефективність комунікаційної взаємодії структурних підрозділів підприємства (за матеріалами ТОВ ПК «Зоря Поділля») Могила В.М. 2017 2
13947 «Корпоративна етика як інструмент сучасного менеджменту (за матеріалами СТОВ «Україна»)» Вишневська І.В. 2017 2
13946 «Регулювання оборотним капіталом у сільському господарстві (за матеріалами СВК «Прогрес»)» Трач Ю.Р. 2017 3
13945 Управління конкурентоспроможністю підприємства (за матеріалами Управління агропромислового розвитку Тростянецької районної адміністрації) Мазур Я.Л. 2017 3
13944 Вдосконалення кадрової політики підприємства (за матеріалами АКПП «Перемога») Корнієнко В.О. 2017 2
13943 Формування продуктивності вики ярої залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Андрійчук Альона Олександрівна 2017 2
13942 Порівняльна оцінка гібридів соняшника за цінними господарськими ознаками в умовах ФГ «Стріла» Муровано-Куриловецького району М.М. Чемериський 2017 3
13941 Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за стійкістю до вилягання та урожайністю в умовах ПРАТ «Зернопродукт» МХП Гайсинська філія, с. Краснопілка Гайсинського району Ю.О. Приступа 2017 5
13940 Порівняльна оцінка сортів пшениці озимої за цінними господарськими ознаками в умовах ФОП «Рябець Є.В.» Шаргородського району О.С. Наумова 2017 4
13939 Порівняльна оцінка сортів сої за зерновою продуктивністю в умовах ФГ «Ірина О.Т.» Хмільницького району О.О. Самойловських 2017 4
13938 Порівняльна оцінка сортів сої за цінними господарськими ознаками в умовах дослідного посіву ВНАУ Д.Ю. Адамович 2017 4
13937 Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за урожайністю і стійкістю до вилягання в умовах ФГ «Ірина - ОТ» Хмільницького району Буличева М.С. 2017 12
13936 Удосокналення технології вирощування ремонтного молодняку курей з подальшою переробкою в тов «птахокомплекс веремій» Луцюк Катерина Василівна 2017 2
13935 Особливості управління фінансовою діяльністю підприємства (за матеріалами фг «золотий колос») Христик В. І. (Керівник дипломної роботи, к.н.держ.упр.,доц. Семененко В.В.) 2017 3
13934 Облік і контроль розрахунків за товарними операціями Варгатюк Людмила Степанівна 2017 11
13933 Проектування дільниці механічної обробки деталі «Корпус клапанної коробки» ГСТ-90 в умовах ДПТНЗ «Хмільницький аграрний центр професійно- технічної освіти Кулібаба Сергій Володимирович 2017 0
13932 Розробка спеціального редуктора привода головного руху для напівавтомата очистки солодкого перцю О.В.Гвоздінський 2017 3
13931 «Управління персоналом підприємства (за матеріалами ПСП «Савенецьке»)» Ковальова Л.А. 2017 4
13930 Пасивні операції банків та перспективи їх розвитку в Україні Кошева Олена Олегівна 2017 3
13929 Облік і контроль біологічних перетворень у садівництві Ониськів Лілія Степанівна 2017 11
13928 Управління розвитком аграрного підприємства (за матеріалами стов «лан») Шугаєв М.О. 2017 3
13927 Оцінка системи захисту сої в умовах господарства ПП «Укр ТЕРРА Плюс», с. Токарівка Жмеринського району Таскін С.А. 2017 2
13926 Оцінка системи захисту ярого ячменю в умовах господарства ПП «Укр ТЕРРА Плюс», с. Токарівка Жмеринського району Такін А.А. 2017 2
13925 Оцінка системи захисту насаджень яблуні від шкодочинних організмів в умовах приватного господарства, с. Рахни-Лісові Шаргородського району Рябець Я.В. 2017 4
13924 Контроль забур’яненості посівів соняшнику в умовах дослідного поля ВНАУ Рейвах О.М. 2017 3
13923 Оцінка системи захисту огірка в умовах закритого ґрунту ТОВ «Укрфлора-Вінниця», с. Дорожне Вінницького району Підгорняк В.В. 2017 5
13922 Оцінка системи захисту конюшини від шкодочинних організмів в умовах ДП НІЦ ІК СГП НААН Могильницький О.В. 2017 2
13921 Контроль забур’яненості посівів кукурудзи в умовах Тульчинської філії ПРАТ «Зерно продукт МХП», с. Клебань Тульчинського району Лисиця А.М. 2017 2
13920 Вплив агротехнічних заходів на біоенергетичну продуктивність кукурудзи в умовах дослідного поля ВНАУ Дмитришина Аліна Станіславівна 2017 0
13919 Вплив агротехнічних заходів на формування зернової продуктивності пшениці озимої в умовах ВАТ «Агромаш» Жмеринського району Саволюк Ганна Олексіївна 2017 0
13918 Вплив мікродобрив на продуктивність зерна ячменю ярого в умовах ФГ «Крепких» Вінницького району Ремінна Марина Миколаївна 2017 0
13917 Вплив мінеральних добрив на врожайність сортів картоплі в умовах ФГ «Крепких» Вінницького району Крепкий Богдан Миколайович 2017 1
13916 Вплив стимуляторів росту на продуктивність насіння гречки в умовах дослідного поля ВНАУ Гордієнко Вікторія Львівна 2017 1
13915 Облік та аналіз поточних біологічних активів тваринництва Гнатенко Сніжана Віталіївна 2017 10
13914 Управління фінансами страхової компанії Сікорська Тетяна Іванівна 2017 7
13913 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність кукурудзи на силос в умовах ФГ «Василишен В.М.» Крижопільського району Поперечний А.М. 2017 5
13912 Дипломна робота н тему: "Організаційно-еконогмічні засади екологізації сільськоосподарського виробництва (на прикладі ТОВ "Чарівна нива" Войтенко Т.А. гр. 2 ЕДПР 2017 5
13911 Дослідження експлуатаційних показників роботи автомобільних двигунів на різних видах палива Шаповалюк Сергій Олександрович 2017 4
13910 Розробка технологічного проекту виробництва м’яса гусей в СТОВ ім. Богдана Хмельницького Тростянецького району Терешко Інна Василівна 2017 2
13909 Особливості діяльності та управління у фермерських господарствах (за матеріалами фг «юрченко-н») Лановий М.М. 2017 3
13908 Управління грошовими потоками на підприємствах апк (за матеріалами дп дг «корделівське» інституту картоплярства наан україни) Домбровський В.В. 2017 4
13907 Формування іміджу підприємства (матеріалами ТОВ «Подільський край») Довгань Ю.Л. 2017 2
13906 Шляхи покращення виробництва яловичини в умовах ФГ «Щербич» Літинського району Горобчук С.В. 2017 4
13905 Планування та прогнозування діяльності організації (за матеріалами ТОВ Ковінько-Ковбаси») Корнєєва О.С. 2017 4
13904 Корпоративна етика як інструмент сучасного менеджменту (за матеріалами ПОП «Зоря») Герасименко Е.А. 2017 2
13903 «Управління конфліктами в трудовому колективі (за матеріалами СФГ «Ескіт»)» Гелетко О.М. 2017 3
13902 «Управління ресурсозбереженням на підприємстві (за матеріалами ПСП «Савинецьке»)» ПогрібнаО.Ю. 2017 2
13901 «Організаційно-економічний механізм мотивації господарської діяльності підприємства (за матеріалами ПП «Еліта»)» Сомик А.С. 2017 2
13900 «Удосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства (за матеріалами ТОВ ПК «Зоря Поділля»)» Близхнюк А.М. 2017 6
13899 Розробка методу діагностування плунжерних пар паливного насосу високого тиску дизельного двигуна Коломієць Олександр Станіславович 2017 5
13898 Облiк тa aнaлiз доходiв тa витрaт дiяльностi пiдприємствa Стaховa Дiaнa Федорiвнa 2017 5
13897 Удосконалення системи мотивації праці на підприємстві (за матеріалами СТОВ «Урожай-С») Мамалига А.І. (Керівник магістерської роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) 2017 4
13896 Управління енергозбереженням на підприємствах АПК (за матеріалами ТОВ “Агро-Еталон”) Комишова Людмила Дмитрівна 2017 3
13895 Вплив агротехнічних прийомів на біоенергетичну ефективність вирощування гороху в умовах ФГ “Деметра-Плюс 2001”, с. Вознюці Жмеринського району Глушко А. В. 2017 2
13894 Прийоми підвищення кормової продуктивності післяукісних посівів в умовах Вінницької області Журавльов С.С. 2017 2
13893 Особливості технології вирощування бобово-злакових травосумішей в умовах «ПП Дари Велеса» Піщанського району Тимощук О.П. 2017 5
13892 Формування кормової продуктивності люцерни посівної залежно від режимів використання в умовах дослідного поля ВНАУ Демцюра Е.А. 2017 2
13891 Еколого-біологічна оцінка сортів озимої пшениці в умовах дослідного поля ВНАУ О.В. Донченко 2017 4
13890 Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за урожайністю в умовах ФГ «Фабор» ВТВ смт. Літин с. Літинські Хутори В.А. Філіпов 2017 2
13889 Вплив технологічних прийомів вирощування на насіннєву продуктивність гречки в умовах дослідного поля ВНАУ Анрух С.В. 2017 2
13888 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність жита озимого в умовах дослідного поля ВНАУ Банделюк С.Л. 2017 2
13887 Вивчення насіннєвої продуктивності нових сортів гороху в умовах ФСГ "Елена" с. Воловодівка Немирівського району Яремчук Юрій Миколайович 2017 2
13886 Вплив агротехнічних прийомів на біоенергетичну ефективність вирощування кукурудзи на зерно в умовах дослідного поля ВНАУ, с. Агрономічне Вінницького району Пилипчук Л.В. 2017 3
13885 «Шляхи оптимізації виробництва яєць в ТОВ «Едельвейс» Тульчинського району за рахунок використання сучасних кросів курок-несучок» Олійник Андрій Сергійович 2017 3
13884 Удосконалення технології інкубування яєць курей в пп «пастернак» хмільницького району Березовський Богдан Володимирович. 2017 4
13883 Вплив агротехнічних прийомів на біоенергетичну ефективність вирощування ріпаку озимого в умовах ПП “Влад”, с. Катюжани Мурованокуриловецького району Назаров В.І. 2017 3
13882 Прогнозування ефективності енергозберігаючих технологій в тепличному господарстві Литвинюк Андрій Романович 2017 6
13881 ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ БАНКУ Нікуліна Юлія Сергіївна 2017 3
13880 Організація обліку та контролю довгострокових біологічних активів Бондарчук Ярослав Васильович 2017 624
13879 Біоенергетична ефективність застосування позакореневих підживлень на редьці олійній в умовах дослідного поля ВНАУ Цимбалюк Н.О. 2017 2
13878 «Ефективність виробництва молока за використання племінної роботи в умовах ПСОП «Нападівське» Калинівського району». Печолат Тетяна Сергіїївна 2017 2
13877 Удосконалення обладнання для подрібнення м'ясо-жирової сировини на базі переробного цеху ФГ "Бухнівське" с. Бухни Погребищенського району Вінницької області Года Олександр Володимирович 2017 2
13876 Фінансові результати від звичайної діяльності підприємства: облік та аналіз Гулішевська Олеся Анатоліївна 2017 6
13875 Забезпечення фінансової безпеки страхової компанії Ілюшин В.П. 2017 5
13874 Документування товарних операцій на підприємствах аграрного сектору економіки: обліково-організаційний аспект Наумова Юлія Валеріївна 2017 8
13873 Облікове забезпечення управління витратами періоду Бондарчук Анна Вікторівна 2017 8
13872 Розширення технічних можливостей пп «еко-молпродукт», с. некрасово вінницького району розробкою пристосування для обкатування коробок передач автомобілів Онищук Роман Васильович 2017 2
13871 Система обліку витрат та калькулювання собівартості продукції Климчук Віталій Валентинович 2017 15
13870 Підвищення продуктивності курчат-бройлерів за рахунок удосконалення годівлі та використання сучасних кросів в умовах Вінницької птахофабрики м. Ладижин Нечепоренко Тетяна Вікторівна 2017 4
13869 Вплив агротехнічних заходів на продуктивність зерна гороху в умовах ФГ «Колос-Лан» Піщанського району Авраменко Олександр Олександрович 2017 5
13868 Вплив позакореневих підживлень на урожайність сортів гороху в умовах ПП «Зетто» Шаргородського району Копитчук Андрій Володимирович 2017 2
13867 Управління розвитком фермерських господарств (за матеріалами сфг «десна») Бікбаєв Р.М. 2017 2
13866 Розширення технічних можливостей тов «агро-еталон», с. м. т. тиврів з розробкою електротехнічного відділення Василевський Сергій Вікторович 2017 25
13865 Інтенсифікація процесу прикочування ґрунту під посів сої віброкотком Наконечний Юрій Григорович 2017 11
13864 Управління розвитком аграрного підприємства (за матеріалами пп агрофірма «Батьківщина») Кирпун А.В. 2017 7
13863 Організація і методика контрольно-перевірочної роботи Білостенна Альона Вікторівна 2017 5
13862 Бюджетне планування в україні: сучасний стан та проблеми розвитку Янчук Олексій Валерійович 2017 7
13861 Моніторинг та управління фінансовою безпекою підприємства Колеснік Марина Миколаївна 2017 7
13860 Банківські ризики: оцінка та управління Симонишена В.В. 2017 5
13859 Моделі діагностики банкрутства підприємства: ефективне використання та шляхи удосконалення Ревуцька Лілія Анатоліївна 2017 7
13858 Роль міжбанківських кредитних операцій в діяльності комерційного банку Кукуруза Л.П. 2017 3
13857 Управління інвестиційним потенціалом сільськогосподарських підприємств Данюк Оксана Анатоліївна 2017 4
13856 Облікове забезпечення управління витратами періоду Бондарчук Анна Вікторівна 2017 9
13855 Організація обліку та контролю поточних біологічних активів Бондар Наталя Дмитрівна 2017 10
13854 Вплив агротехнічних заходів на біоенергетичну продуктивність зерна сої в умовах ФГ «Колос-Лан» Піщанського району Зінченко Олександр Миколайович 2017 3
13853 ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЕКТ ВИРОБНИЦТВА М`ЯСА КУРЕЙ В ПСП «АГРОФІРМА НАПАДІВСЬКА»ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ Бабчинський Сергій Юрійович. 2017 3
13852 Оцінка і шляхи покращення фінансового стану підприємства Карандюк В.О. 2017 7
13851 Система банківського кредитування реального сектора економіки Гнатюк Вікторія Олексіївна 2017 4
13850 Перспективи розвитку системи рефінансування комерційних банків Костенко Юлія Володимирівна 2017 2
13849 Модернізація конструкції картоплесаджалки СН-4Б на базі ПрАТ «Калинівський машзавод» м. Калинівка Вінницької області Шевчук Олександр Леонідович 2017 2
13848 Кадровий менеджмент у сільськогосподарських підприємствах (за матеріалами СТОВ «Поділля», с. Оленівка, Вінницький р-н, Вінницька обл.) Підвальна О.Г., Джоган В.М. 2017 4
13847 Еколого-економічна ефективність використання земельних ресурсів і шляхи її підвищення М.І. Дерун 2017 7
13846 Технологія роздоювання корів та удосконалення її в ПСП "АФ Батьківщина" смт.Стрижавка Вінницька область Апрелєва Т.П. 2017 2
13845 Облік та контроль поточних зобов`язань підприємства Мельник Юлія Михайлівна 2017 12
13844 Бухгалтерська звітність в управлінні підприємством аграрного сектору економіки Радіонова Олена Юріївна 2017 11
13843 Тенденції і перспективи розвитку автотранспортного страхування в Україні Головащенко С.М 2017 3
13842 Удосконалення конструкції молотильної системи зернозбирального комбайну на базі ТОВ «Світанок-агросвіт» Стефонцов Богдан Іванович 2017 3
13841 Удосконалення ротаційної косарки для збирання багаторічних трав на базі ПП «Кирик О.П.» Москаленко Михайло Олександрович 2017 3
13840 Удосконалення процесу відновлення дисків сошників зернових сівалок на базі ТОВ ПК «Зоря-Поділля» Димінський Леонід Антонович 2017 3
13839 Удосконалення технології ремонту розподільних валів двигунів з зовнішнім сумішоутворенням на базі ПАТ «Вінницяобленерго» Адамчук Ярослав Андрійович 2017 2
13838 Організація обліку витрат на виробництво і калькуляція собівартості продукції Яковенко Дмитро Петрович 2017 26
13837 Удосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства (на матеріалах тов «агротехцентр») Казноха В.І. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) 2017 6
13836 Матеріальні витрати в системі бухгалтерського обліку та контролю Дзьобко Андрій Олександрович 2017 6
13835 «Технологічний проект виробництва м’яса качок в умовах ПОСП «Дружелюбівське» Калинівського району» Ковальчук Наталія Леонідівна 2017 2
13834 «Розробка конструкції косарки для мульчування пристволових смуг дерев в інтенсивних садах в ФГ «ДІМ» с. Слобода Шаргородська Вінницької області» Дєтков В.О. 2017 2
13833 Обліково-контрольне забезпечення необоротними активами підприємства Столяр Ганна Костянтинівна 2017 8
13832 Облік та аудит розрахунків з підзвітними особами на підприємстві: теорія та практика Плахотнюк Ольга Володимирівна 2017 15
13831 Облік і аудит нарахування та сплати податкових платежів доходів громадян Гуслякова Ганна Сергіївна 2017 11
13830 Розвиток біоенергетичної галузі у системі екологізації регіону (на матеріалах Вінницької області) Фернега Д.І. 2017 131
13829 Витрати діяльності підприємства: організація обліку і контролю Шумкова Юлія Володимирівна 2017 21
13828 Збільшення виробництва яловичини в тов «агро астра» с. кірово немирівського району з подальшою переробкою на мясні натуральні вироби Яровенко О. О. 2017 2
13827 Обгрунтування параметрів обладнання для подрібнення м'ясо-жирової сировини Федорук Василь Вікторович 2017 2
13826 Виробництво та споживання твердого біопалива у вінницькій області О.А. Лабутіна 2017 5
13825 Управління інвестиційними процесами в апк вінницької області (за матеріалами департаменту агропромислового розвитку вінницької ода) Музика К.М. 2017 2
13824 Облік та аналіз фінансових результатів підприємства Литвинюк Тетяна Йосипівна 2017 14
13823 Облік та аналіз стану розрахунків з покупцями та замовниками Горбанюк Марія Олександрівна 2017 6
13822 Облік та аналіз земельних ресурсів підприємства Журухіна Неля Олександрівна 2017 18
13821 Облік та аналіз витрат сільськогосподарських підприємств Матвійчук Зоя Володимирівна 2017 14
13820 Активізація кредитної діяльності банківської системи України Шамутило А.Ю. 2017 2
13819 Облік, аналіз і розподіл фінансових результатів підприємства Генделека Вікторія Олександрівна 2017 10
13818 Облікове забезпечення управління процесом біологічного перетворення в тваринництві (окремих видів тварин) у сільськогосподарському підприємстві Каленяк Світлана Вікторівна 2017 7
13817 Витрати на виробництво і калькулювання собівартості продукції: обліково-аналітичне забезпечення Трачук Альона Анатоліївна 2017 10
13816 Організація обліку та контролю основних засобів в системі управління суб’єктами господарювання БАЛАКЕР Наталія Олександрівна 2017 7
13815 Розвиток іпотечного кредитування в Україні: проблеми та перспективи Безпалько О.В. 2017 3
13814 Страхування життя та його розвиток в сучасних умовах україни Штельмах Олександр Вікторович 2017 2
13813 Інтернет технології у розвитку системи банківських послуг Загика Сніжана Вікторівна 2017 2
13812 Організація облікового забезпечення управління необоротними активами Камінська Вікторія Миколаївна 2017 10
13811 Управлінський облік і контроль витрат виробництва продукції (робіт, послуг) Рудий Дмитро Павлович 2017 8
13810 формування облікової політики як складової системи управління обліковою інформацією підприємства Горбатюк Олександр Сергійович 2017 7
13809 Обліково-аналітичне забезпечення управління необоротними активами Олійник Ганна Сергіївна 2017 7
13808 Організація облікового забезпечення управління загальновиробничими витратами на сільськогосподарських підприємствах Кондратюк К.В. 2017 8
13807 Організація обліку і контролю розрахунків з бюджетом за податками з доходів фізичних осіб Дейниченко Олена Олександрівна 2017 10
13806 Методика складання фінансової звітності підприємства Тодосюк Алла Олександрівна 2017 9
13805 Розробка обладнання для термічної обробки харчової сировини в умовах ВАТ ,,Ямпільський консервний завод’’ Козловський А.Ю. 2017 2
13804 Склад та особливості обліку виробничих витрат сільськогосподарських підприємств Бездушна Людмила Григорівна 2017 12
13803 Обліково-контрольне забезпечення управління виробничими запасами підприємства Городенська Любов Олександрівна 2017 9
13802 Організація обліку та контролю предметів та продуктів праці на підприємствах аграрного сектору економіки Дмитришена Антоніна Олександрівна 2017 4
13801 Стратегічне управління в комерційному банку Домбрівська Л.В. 2017 2
13800 Облік та аналіз кредиторської заборгованості та її відображення в обліку Кукурудза Тетяна Анатоліївна 2017 6
13799 Облік оплати праці та аналіз забезпеченості трудовими ресурсами Шутак Світлана Володимирівна 2017 8
13798 Дослідження екологічного стану грунтів стов «левківське» погребищенського району Семко С.А. 2017 2
13797 Вплив автозаправних станцій міста вінниці на забруднення земель Семенюк Б.А. 2017 2
13796 Дослідження інтенсивності накопичення важких металів у корі дерев ДП «Тиврівський райагроліс» Посвятенко В.С. 2017 2
13795 Правове регулювання карантину рослин в Україні Горобець В.В. 2017 2
13794 Правове регулювання екологічного моніторингу в україні Кичак П.І. 2017 2
13793 Облік та аналіз собівартості продукції підприємства Сагій Юрій Федорович 2017 4
13792 Облік та аудит поточних біологічних активів рослинництва КОРОВАЙ Олександр Анатолійович 2017 13
13791 Облікова політика в системі управління підприємством Галів Мар’яна Іванівна 2017 9
13790 Облік та контроль розрахунків підприємства за виплатами працівникам Стрельніков Віктор Віталійович 2017 10
13789 Модернізація обладнання для транспортування зерна в умовах СФГ ,,Марія-Б’’ с. Смаржинці Погребищенського району Вінницької області Мороз О.О. 2017 2
13788 Державний фінансовий контроль використання бюджетних коштів Бараболя Надія Олександрівна 2017 3
13787 Організація податкового обліку на підприємстві Луцик Олена Василівна 2017 4
13786 Документування операцій за виплатами працівникам: обліково-організаційний аспект Зуграва Марина Олександрівна 2017 7
13785 Облікове забезпечення управління витратами на біологічні перетворення в рослинництві Завадецька Яна Костянтинівна 2017 7
13784 Оцінка в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспектива Квятковська Інна Володимирівна 2017 6
13783 Облікова політика підприємств: теоретичні та практичні аспекти Довга Ю.С. 2017 14
13782 Склад витрат підприємств і аналіз собівартості продукції за її елементами Коваль Т.В. 2017 7
13781 Обліково-аналітичне забезпечення інвестиційної безпеки підприємства Слободян Софія Ігорівна 2017 8
13780 Облік та контроль збутової діяльності підприємства Бурденюк Вікторія Петрівна 2017 8
13779 Позабалансові рахунки: організаційний та обліковий аспект на підприємствах аграрного сектору економіки Дашківська Лідія Іванівна 2017 4
13778 Витрати діяльності підприємства: організація обліку та контролю Савіцька Юлія Миколаївна 2017 9
13777 Облік та аналіз земельних ресурсів підприємства Гриценко Людмила Володимирівна 2017 4
13776 Управління конкурентоспроможністю аграрного підприємства (за матеріалами пп агрофірма "батьківщина") Палазенюк В.А. 2017 2
13775 Управління розвитком аграрних підприємств в умовах земельної реформи (за матеріалами департаменту агропромислового розвитку вінницької ода) Лавренюк В.В. 2017 2
13774 Облік та контроль основних засобів підприємства Фірманюк Ірина Сергіївна 2017 6
13773 Організація бухгалтерського контролю: теоретичний та практичний аспект Побережна Оксана Іванівна 2017 5
13772 Облік та аналіз операційних витрат підприємства Будкевич Ганна Миколаївна 2017 5
13771 Облік орендних операцій: теорія, методика, практика Верзун Юлія Петрівна 2017 13
13770 Менеджмент інноваційно-інвестиційної моделі виробництва біопалива Курнос Ю.М. 2017 3
13769 Продуктивність сортів сої в залежності від агротехнічних прийомів вирощування в умовах Уладово-Люлінецької дослідно-селекційної станції» Бондар О. Ю. 2017 2
13768 «Менеджмент оновлення та відтворення основних фондів підприємства (за матеріалами ПП «Валентина»)» Старжинський М.Ю. 2017 3
13767 Податкова складова облікової політики підприємства аграрного сектору економіки Корпан Юлія Іванівна 2017 4
13766 Документування господарських операцій стану та руху основних засобів аграрних підприємств: обліково-організаційний аспект Плех Євгенія Сергіївна 2017 4
13765 Удосконалення обладнання для подрібнення коренеплодів при приготуванні кормів в умовах навчального господарства ДНЗ «Гущинецьке ВПУ» Паньковецький Ігор Анатолійович 2017 2
13764 «Економічна ефективність виробництва продукції молочного скотарства (за матеріалами АПНВП «Візит») Мартинюк А.С. 2017 4
13763 Управління кадровим потенціалом підприємства (на матеріалах тов «агротехцентр») Куклич О.В. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Семененко В.В.) 2017 4
13762 Особливості обліку витрат збутової та заготівельної діяльності Майданюк Андрій Васильович 2017 5
13761 Організація і методика аналізу та аудиту фінансового стану сільськогосподарського підприємства та оцінки можливості його банкрутства КУЦА Анастасія Сергіївна 2017 7
13760 Облік та аналіз виробництва продукції м’ясного скотарства Ошовська Дар’я Сергіївна 2017 3
13759 Організація первинного етапу облікового процесу: стан та шляхи удосконалення на підприємствах аграрного сектору економіки Воробйова Світлана Сергіївна 2017 5
13758 Удосконалення системи охолодження автомобільного двигуна в умовах Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції Шмігельський С.І. 2017 4
13757 Розробка конструкції машини для утилізації акумуляторних батарей в умовах СФГ ,,Валентин’’ с. Станіславчик Жмеринського району Вінницької області Гульватюк М.В. 2017 2
13756 Обліково-аналітичне забезпечення інвестиційної безпеки підприємства Волковська Оксана Іванівна 2017 5
13755 Організація та методика аналізу фінансового стану підприємства Педоренко Богдан Олександрович 2017 9
13754 Облік та аналіз розрахунків з бюджетом за податками Людва Олена Григорівна 2017 2
13753 Облік та аналіз розрахунків за страхуванням: теорія та практика Костюк Леся вікторівна 2017 4
13752 Управління прибутком підприємства (за матеріалами СВК «Прогрес») Корніюк С.О. (Науковий керівник: к.е.н., доц. Фурман І.В.) 2017 6
13750 Формуванння організаційної структури маркетингу на підприємствах апк (за матеріалами пат "вінницький олійножировий комбінат") Воробєй Ю.В. 2017 10
13749 Вплив маркетингового середовища на діяльність підприємств апк (за матеріалами пат "козятинський м'ясокомбінат") Шлапак Ю.В. 2017 10
13748 Маркетингова діяльність підприємств в сучасних умовах господарювання (за матеріалами кп "іллінціхліб") Коломійчук О.С. 2017 10
13747 Удосконалення системи управління витратами на підприємствах АПК Терлецький О.Г. 2017 10
13746 Управління збутовою діяльністю на підприємствах АПК. Ковель А.М. 2017 6
13745 Управління прибутком на підприємствах АПК. Будніков О.С. 2017 5
13744 Конкурентоспроможність підприємств АПК в умовах ринку. Павловська А.В. 2017 2
13743 Управління ризиками на підприємствах АПК. Школьнік А.О. 2017 4
13742 Напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств апк (за матеріалами тов "тульчинм'ясо") Сідак С.О. 2017 2
13741 Основні напрями дослідження ринку продукції підприємств апк (за матеріалами пат "козятинхліб") Охременко Д.В. 2017 2
13740 Організація маркетингового управління на підприємствах апк (за матеріалами прат "літинський молочний завод") Шевчук О.О. 2017 5
13739 Облік та аналіз поточних біологічних активів рослинництва Ломакіна Крістіна Едуардівна 2017 6
13738 Грошові кошти підприємства: організація обліку та методика аудиту ПОДОЛЯК Олеся Василівна 2017 16
13737 Бухгалтерський облік як інструмент управління підприємством Бабчук М.М. 2017 6
13736 Бухгалтерська звітність в управлінні підприємством аграрного сектору економіки Лупінова Л.В. 2017 10
13735 Аудит стану розрахунків підприємства та оцінка його платоспроможності Довгопола Анастасія Олександрівна 2017 6
13734 Облік та аналіз собівартості продукції рослинництва Мельник Альона Анатоліївна 2017 3
13733 Аналітичні процедури в аудиті Кренц Богдана Вячеславівна 2017 6
13732 Облік і контроль інвестиційних процесів підприємства: теорія, методика, практика Циба Вероніка Миколаївна 2017 7
13731 Особливості проведення інвентаризації та відображення її результатів в бухгалтерському обліку Пасічник Іван Олександрович 2017 5
13730 «Підвищення ефективності використання техніки в ТОВ «Вінницька птахофабрика» філія «Переробний комплекс» м. Ладижин з модернізацією зерноочисної машини» Грабчак Євгеній Іванович 2017 3
13729 Формування стратегії розвитку підприємства Ю.П. Євтухівська 2017 3
13728 Облік та аналіз виробництва продукції технічних культур Пукай Андрій Федорович 2017 4
13727 Організація облікового забезпечення управління засобами праці на підприємствах аграрного сектору економіки Годомська Любов Петрівна 2017 4
13726 Облікова політика як інструмент обліку та аналізу Кубанцева Тетяна Михайлівна 2017 4
13725 Працівники облікової служби: наукова організація та облік трудової діяльності на підприємствах аграрного сектору економіки Ростулько Ольга Анатоліївна 2017 4
13724 Облік та контроль доходів: теорія та методика проведення Козубовська Тетяна Миколаївна 2017 4
13723 Економічна ефективність використання земельних ресурсів (за матеріалами СТОВ «Дружба») Манжос А.Г. 2017 9
13722 Шляхи підвищення економічної ефективності використання земельних ресурсів у ПП «Агрофірма Батьківщина Сандул О.П. 2017 4
13721 Напрямки вдосконалення організації і підвищення ефективності бурякоцукрового комплексу (за матеріалами ФГ «Дружба») Зайченко М.П. 2017 3
13720 Основні напрямки відтворення трудового потенціалу (за матеріалами СТОВ «Надія») Дробаха Д.І. 2017 5
13719 «Управління кадровою політикою підприємства (за матеріалами ПОП «Зоря»)» Федорченко І.В. 2017 2
13718 Звіт про фінансові результати: методика формування та аналітична оцінка Купреєва Юлія Леонідівна 2017 4
13717 Внутрішній аудит банківських установ Насадюк Аліна Юріївна 2017 3
13716 Облік та контроль адміністративних витрат підприємства Курилюк Ірина Михайлівна 2017 6
13715 Облік та контроль безготівкових розрахунків підприємства Чорненький Олександар Миколайович 2017 7
13714 Аудиторська оцінка фінансового стану підприємства Щербацька Юлія Юріївна 2017 15
13713 Інформаційне забезпечення управління прибутком підприємства: теорія та практика Пилипишина Ольга Олександрівна 2017 7
13712 Документування господарських операцій стану та руху грошових коштів підприємств: обліково-організаційний аспект Косенко А. 2017 11
13711 Удосконалення системи живлення тракторного дизеля в умовах ТОВ «Сабарів-Трак Іщенко Богдан Юрійович. Яцковський В.І. 2017 2
13710 Удосконалення засобів діагностування тракторних дизелів в умовах СПП «Кісниця» Крижопільського району Коменда Руслан Миколайович,Гунько Ірина Василівна 2017 2
13709 Фінансова політика підприємства: оцінка факторів впливу і напрями підвищення ефективності Пустовіт Ірина Анатоліївна 2017 4
13708 Механізація виробництва макаронних виробів в умовах ПП агрофірма ,,Рось’’ с. Слободище Іллінецького району Вінницької області Лоцкін Д.В. 2017 2
13707 Проект малогабаритного мобільного засобу для обробітку грунту Понич А.М. 2017 2
13706 Обліково-аналітичне забезпечення розрахунків з бюджетом за єдиним податком Горяча Катерина Олександрівна 2017 3
13705 Облік і аналіз депозитних операцій на підприємстві Барабаш Оксана Григорівна 2017 5
13704 Облік поточних зобов’язань: теорія, методика, практика Ковальчук Аліна Дмитрівна 2017 8
13703 Розрахунки з підзвітними особами: організаційно-обліковий аспект Ковтюк Наталія Миколаївна 2017 6
13702 Організація обліку та контролю малоцінних предметів на підприємствах аграрного сектору економіки Кокиза Віталіна Йосипівна 2017 5
13701 Організація облікового забезпечення управління лізинговими операціями на підприємствах аграрного сектору економіки Бойко Марина Ростиславівна 2017 5
13700 Проект автобази ТОВ «Маньківці» с. Маньківці транспортного підрозділу ВАТ «Барський кар’єр» Кузевич Олександр Сергійович 2017 3
13699 Формування конкурентних переваг в сучасних підприємствах галузі АПК (за матеріалами АКПП «Перемога») Нестерук Л.С. 2017 2
13698 Облік та аналіз розрахунків за виплатами працівників Коробкова Яна Миколаївна 2017 7
13697 Утримання із доходів фізичних осіб та їх облік Грабовик Аліна Вікторівна 2017 4
13696 Оцінка інвестиційного потенціалу страхових компаній регіону Бортник Юлія Олегівна 2017 3
13695 Облік та аналіз доходів реалізації продукції Гаврилюк Маріна Василівна 2017 7
13694 Аудиторська оцінка облікової політики підприємства Стах Олена Валеріївна 2017 9
13693 Податок на додану вартість: облік та аудит Щерба Тетяна Юріївна 2017 13
13692 Обліково-контрольне забезпечення формування фінансових результатів діяльності підприємства КОРОЛЬ Діана Юріївна 2017 5
13691 Облік та контроль використання бюджетних коштів підприємства Дорош (Мудра) Ірина Іванівна 2017 2
13690 Облік та аналіз розрахунків за соціальним страхуванням Шелест Марія Василівна 2017 4
13689 Безготівкові розрахунки на підприємстві: облік та контроль Останіна Наталія Володимирівна 2017 11
13688 Організація та методика управлінського обліку на підприємстві як інструмента контрольно-інформаційної системи Лянко Я.І. 2017 5
13687 Облікова політика: організація на підприємстві та аудит Стукальська Ольга Василівна 2017 8
13686 Облік та контроль загальновиробничих витрат Шевцова Д.П. 2017 3
13685 Організація обліку та контролю розрахунків за виплатами з працівниками підприємства: питання теорії та практики Островська Анастасія Юріївна 2017 11
13684 Облікове забезпечення управління витратами сільськогосподарських підприємств Пасєка ІринаМиколаївна 2017 6
13683 Податки до державного бюджету: облік та аудит Печериця Марія Олексіївна 2017 7
13682 Облік та аудит довгострокових біологічних активів тваринництва Трохимчук Лариса Миколаївна 2017 9
13681 Роль та функції фінансово-господарського контролю у формуванні ринкових відносин Побережець Євгенія Миколаївна 2017 2
13680 Облік та контроль оплати праці: організація і методика проведення Сокур Ігор Володимирович 2017 3
13679 Система рахунків бухгалтерського обліку та особливості її формування на підприємствах аграрного сектору економіки Вжещ Віталій Вікторович 2017 7
13678 Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат Копчун Микола Юрійович 2017 4
13677 «Покращення ремонтної бази у ДП ДГ «Корделівське» ІК НААНУ Калинівського району Вінницької області з розробкою технології та оснащення для відновлення роботоздатності посівних машин» Парійчук В.М, Паладійчук Юрій Богданович 2017 2
13676 Облік і аналіз поточної дебіторської заборгованості Бабій Вікторія Ігорівна 2017 8
13675 Облік і аналіз грошових коштів на рахунках в банку Максименко Маріна Валеріївна 2017 7
13674 Облік і контроль збереження і використання основних засобів Рижмань Вікторія Романівна 2017 5
13673 Облік та контроль фінансових результатів діяльності підприємства Олійник Юрій Романович 2017 6
13672 Організація обліку і контролю біологічних активів Трач Юлія Віталіївна 2017 6
13671 Оплата праці працівників: облік та оподаткування Калениченко Юлія Валентинівна 2017 31
13670 Оборотні активи підприємства: облік та оцінка ефективності використання Чупира Надія Олександрівна 2017 20
13669 Особливості обліку розрахунків за податками у сільськогосподарських підприємствах Сауляк Катерина Вадимівна 2017 3
13668 Амортизаційна політика підприємств: обліково-контрольний аспект Перхальська О.С. 2017 3
13667 Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства Овсюк Тамара Василівна 2017 3
13666 Аудиторська оцінка стану обліку та внутрішньогосподарського контролю Собко Олександр Олексійович 2017 11
13665 Організація облікового забезпечення управління операційною діяльністю підприємств аграрного сектора економіки Кравчук О.Г. 2017 4
13664 Облік та аналіз виробництва продукції садівництва Дровозюк Олена Сергіївна 2017 4
13663 Аналіз дебіторської заборгованості та її відображення в обліку Скрипник Аліна Олександрівна 2017 4
13662 Облік та аналіз витрат на ремонт та модернізацію основних засобів Ратушняк Наталія Володимирівна 2017 5
13661 Обліково-аналітичне забезпечення розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість Ломанюк Лілія Іванівна 2017 2
13660 Обліково-аналітичне забезпечення управління платоспроможністю підприємства Дідук Дарія Валеріївна 2017 2
13659 Облік та аналіз матеріальних ресурсів підприємства Брижата Віта Олександрівна 2017 4
13658 Облік і контроль грошових коштів в іноземній валюті Кобзіна Ольга Борисівна 2017 4
13657 Види податкових перевірок та організація їх проведення Пономарьова Аліна Леонідівна 2017 3
13654 Система калькулювання собівартості продукції та її застосівання в сільському господарстві Миронова Г.В. 2017 9
13653 Витрати діяльності підприємства: організація обліку та контролю Ковальчук С.А. 2017 8
13652 Організація управлінського обліку та внутрішня управлінська звітність підприємств Данильчук Н.О. 2017 7
13637 «Підвищення ефективності використання техніки в ТОВ «Краєвид Поділля» с. Ялтушків Барського району з розробкою конструкції мульчувача рослинних решток» Каськун В.А., Середа Л.П 2017 3
13636 Організація і методика проведення документальних податкових перевірок Семенець Юлія Олександрівна 2017 4
13635 Розрахунки з підприємницької діяльності на підприємствах аграрного сектора економіки: організаційний та обліковий аспект Дмитренко Л.С. 2017 8
13634 Особливості обліку та оподаткування оплати праці на сільськогосподарських підприємствах Слободянюк Олена Йосипівна 2017 4
13633 Облік, контроль та аналіз в управлінні прибутком підприємства Костюк Богдан Олександрович 2017 7
13632 Організація обліку та аудиторська оцінка забезпеченості і ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства Ваколюк (Сергійчук) Юлія Анатоліївна 2017 6
13631 Безготівкові розрахунки: організаційно-обліковий аспект Сухина Ірина Володимирівна 2017 10
13630 Облік та аналіз операцій на рахунках в банках Бабур Юлія Сергіївна 2017 3
13629 Документування господарських операцій процесу виробництва продукції: обліково-організаційний аспект Королюк М.О. 2017 16
13628 Організація та методика проведення аудиту оборотних активів на підприємстві Підлубний Вадим Володимирович 2017 6
13627 Обліково-контрольне забезпечення процесу реалізації продукції Швець Вікторія Олексіївна 2017 4
13626 Облік та аналіз малоцінних та швидкозношуваних предметів Шмиганівська Ірина Миколаївна 2017 3
13623 Облік та контроль розрахунків з постачальниками і підрядниками підприємства Кордибановський Артем Геннадійович 2017 66
13622 Звіт про фінансовий стан: методика формування та аналітична оцінка Поворозник Анна Андріївна 2017 14
13621 Документування господарських операцій, повязаних з рухом необоротних активів на підприємствах аграрного сектору економіки: обліково-організаційний аспект Мельник Ю.В. 2017 9
13620 Облік та аудит власного капіталу підприємства Цуркан Аліна Віталіївна 2017 37
13619 Облік і аналіз розрахунків за товарними операціями Обертинський Вадим Олександрович 2017 8
13618 Зобов’язання підприємства: облік та аудит Мордюк Вероніка Вікторівна 2017 17
13617 Облік і контроль нематеріальних активів Гаврилюк Ганна Михайлівна 2017 21
13616 Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовою стійкістю підприємства Кравець Олександр Романович 2017 14
13615 Облік та аналіз витрат в допоміжних виробництвах сільськогосподарських підприємств Лебідь Світлана Петрівна 2017 9
13614 Організація облікового забезпечення управління процесом виробництва на підприємствах аграрного сектору економіки Шараєнко Ірина Валеріївна 2017 14
13613 Облікова політика щодо доходів, витрат та фінансових результатів підприємства аграрного сектору економіки Максименко М.П. 2017 4
13612 Обліково-аналітичне забезпечення управління біологічними перетвореннями в рибництві ШАПОВАЛОВА Олена Валеріївна 2017 4
13611 Облік і аудит основних засобів Жовновата Олена Миколаївна 2017 10
13610 Кредиторська заборгованість: відображення в обліку та котроль за її погашенням Левченко Володимир Олександрович 2017 15
13609 Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю Удовченко В.М. 2017 20
13608 Документування господарських операцій стану та руху виробничих запасів підприємства: обліково-організаційний аспект Балега С.А. 2017 15
13607 Облік та контроль збереження матеріальних та фінансових ресурсів підприємства Скрипник Яна Миколаївна 2017 7
13606 Касові операції підприємств: обліково-контрольне забезпечення Гулівата Людмила Сергіївна 2017 8
13605 Організація облікового забезпечення управління витратами загальновиробничого характеру на підприємствах аграрного сектору економіки Плаксій Тетяна Олександрівна 2017 18
13604 Облік та контроль амортизації (зносу) необоротних активів Яковець Ілона Павлівна 2017 4
13603 Доходи і результати діяльності підприємства: організація обліку та контролю Пращерук Юлія Миколаївна 2017 18
13602 Організація і методика проведення планової податкової перевірки Скок В.В. 2017 5
13601 Обліково-аналітичне забезпечення розрахунків з бюжетом за податком з доходів фізичних осіб ЛІСНА Вікторія Вячеславівна 2017 5
13600 Облікове забезпечення управління доходами підприємств Сітніков Д.О. 2017 9
13599 Організація та методика обліку і контролю необоротних активів підприємства Чорномаз Максим Богданович 2017 7
13598 Облік та контроль довгострокових зобов"язань підприємства аграрного сектору економіки Куценко А.М. 2017 6
13597 Організація обліку та проведення аналізу формування та використання власного капіталу Николайчук Ірина Миколаївна 2017 15
13596 Облік та аудит капітальних інвестицій підприємства ГОЙСАН Вікторія Миколаївна 2017 24
13595 Організація формування показників та порядку подання фінансової звітності підприємствами аграрного сектору економіки Шимкович К.П. 2017 8
13594 Організація облікового забезпечення управління активами підприємства Кушнір І.Ю. 2017 8
13593 Обліково-аналітичне забезпечення власного капіталу аграрних підприємств Лісова Н.М. 2017 13
13592 Форми організації облікового процесу та їх застосування на підприємствах аграрного сектору економіки Лойшин Вікторія Віталіївна 2017 5
13591 Аналіз платіжної спроможності підприємства та її відображення в обліку Руда Лідія Миколаївна 2017 5
13590 ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Крисько Наталя Володимирівна 2017 10
13589 Інвентаризація біологічних активів сільськогосподарського підприємства Кайнар Богдан Васильович 2017 3
13588 Удосконалення та дослідження процесу доопрацювання колосового вороху з метою зниження травмування зерна при збіранні Тодосюк Костянтин Анатолійович 2017 6
13587 Реконструкція автобази ФГ «Агро-Вас», с. Василівка, Тульчинського р-ну з розробкою стенда для розбірання, складання і регулювання зчеплення автомобілів Олійчук Олександр Сергійович 2017 2
13586 Проект автобази ТОВ «Маньківці» с. Маньківці транспортного підрозділу ВАТ «Барський кар’єр» Кузевич Олександр Сергійович 2017 3
13583 Облік та аналіз розрахунків з постачальниками та підрядчиками Зарічна Наталія Миколаївна 2017 14
13582 Облік та аналіз виробничих запасів підприємтсва Дашевська Наталія Анатоліївна 2017 13
13581 Обліково-аналітичне забезпечення управління грошовими потоками підприємства Марчук Тетяна Анатоліївна 2017 9
13580 Організація обліку та аудиторська оцінка ефективності використання основних засобів Охота Світлана Валентинівна 2017 8
13579 Перспективи використання біоенергетичного потенціалу вінницької області В. В. Борисенко 2017 2
13578 Внутрішньогосподарський контроль основних засобів Довганенко Юлія Миколаївна 2017 3
13577 Організація та методика обліку і контролю розрахунків за виплатами працівникам Ломага Сергій Володимирович 2017 5
13576 Організація облікового забезпечення управління маркетинговою політикою підприємства аграрного сектору економіки Мороз Ірина Іллівна 2017 10
13575 Організація облікового забезпечення управління процесом постачання на підприємствах аграрного сектору економіки Мельник Олена Василівна 2017 11
13573 Формування доходів підприємства: облік та контроль Арсенюк Віталіна Олегівна 2017 11
13572 Облік та аналіз загальновиробничих витрат підприємства Панадій Олег Васильович 2017 10
13571 Облік позикового капіталу підприємства та аналіз ефективності його використання Бойко Вікторія Олександрівна 2017 3
13570 Облік та аналіз грошових потоків Урбанська Наталія Олександрівна 2017 8
13569 Аналіз розвитку та результативності діяльності підприємства, його облікове забезпечення Колос Людмила Віталіївна 2017 349
13565 Внутрішньогосподарський контроль основних засобів Довганенко Юлія Миколаївна 2017 6
13564 Облікове забезпечення та аудит матеріальних оборотних активів Мурга Наталія Василівна 2017 13
13563 Внутрішньогосподарський контроль в системі управління підприємством Волкотруб Я.С. 2017 17
13562 Облік та аналіз власного капіталу в сільськогосподарських підприємствах САМІЙЛЕНКО Аліна Володимирівна 2017 7
13561 Облік та контроль витрат на організацію та управління виробництвом Хмельовський Микола Сергійович 2017 9
13560 Внутрішній аудит та особливості його проведення на підприємстві Шейко Тетяна Андріївна 2017 8
13556 Облік та аудит виробництва і реалізації продукції МАГДАЛЮК Ліна Олександрівна 2017 7
13542 Інвентаризація, як елемент методу обліку та контролю Тихолаз Яна Сергіївна 2017 2
13541 Облік та аналіз грошових коштів підприємства Гулько Наталія Валеріївна 2017 8
13540 Звіт про фінансові результати: особливості формування інформації та контролю її достовірності Пушкар Оксана Борисівна 2017 6
13519 Організація та методика аудиту фінансової звітності підприємства Демкова Леся Володимирівна 2017 11
13518 Облік та контроль фінансових результатів діяльності підприємства Шевчук Андрій Олександрович 2017 12
13517 Використання машин в механізованих технологічних процесах вирощування кукурудзи Коляденко Богдан Анатолійович 2017 4
13516 Використання техніки в механізованих технологічних процесах вирощування цукрових буряків Сковородецький Дмитро Романович 2017 2
13515 Вплив попередника та строків сівби на формування врожаю пшениці озимоїв умовах тов «агро-еталон» тиврівського району» Морозюк І.І. 2017 2
13514 Грошові ресурси підприємства: облік та контроль Лопайчук Олег Олександрович 2017 4
13513 «Розробка технології та засобів відновлення первинного валу коробки передач заднєприводних автомобілів сімейства ВАЗ на базі ФГ “Дари Поділля” Могилів-Подільського району Вінницької області» Колеснік І.А 2017 2
13512 Вплив позакореневих підживлень на біоенергетичну продуктивність зерна гороху в умовах СФГ «Кондор» Ульянівського району Кропивницької області Харкавий О.С. 2017 4
13511 Розробка конструкції змішувача поливної системи двигуна Д-240 на базі «ТзОВ Козятин ПАК» Саюк Сергій Юрієвич 2017 3
13510 Вплив мінеральних добрив на біоенергетичну продуктивність соняшнику в умовах дослідного поля ВНАУ Снігур О.Ю. 2017 3
13509 Дипломна робота«Розробка хімічних заходів у боротьбі з бур’янами при вирощуванні сої в умовах СТОВ «Славутич» с. Кальник Іллінецького району» Швець Роман Васильович 2017 2
13508 Інвентаризація, як фактичний метод контролю Кобзева С.М. 2017 3
13507 Стан кормової бази та її удосконалення в умовах ПСП «Перемога» с. Високе Томашпільського району В. В. Бойко 2017 3
13506 Вплив біопрепарату Екофосфорин на урожайність соняшнику в умовах ТОВ «Захід Агро МХП» Золочівського району Львівської області Е.А. Янчук 2017 4
13505 Оцінка ефективності застосування елементів технології при вирощуванні сої в умовах ППФГ "Лаванда" с. Дерганівка Ружинського району Житомирської області Садовий Б. О. 2017 3
13504 Мінеральні добрива та агроекологічні принципи їх використання при вирощуванні озимої пшениці в умовах СФГ "Зоря Василівки" с. Василівка Тиврівського району Яковець О. П. 2017 4
13503 Агроекологічні умови вирощування квасолі в умовах дослідного поля ВНАУ Мельник Ю.Ю. 2017 2
13502 Вплив технологічних прийомів вирощування на біоенергетичну продуктивність ріпаку озимого в умовах тов «агроінвест» с. ситківці немирівського району Смірнов А. 2017 2
13501 Організація облікового забезпечення управління процесом реалізації на підприємствах аграрного сектору економіки Зикова Альона Василівна 2017 9
13500 Моделювання інвестиційної діяльності підприємств Редька Богдан Валентинович 2017 10
13499 Порівняльна оцінка сортів квасолі звичайної за цінними господарськими ознаками в умовах дослідного поля ВНАУ Вікторович Є.О. 2017 2
13498 Інформатизація процесів аналізу та управління діяльністю сільськогосподарського підприємства Рудик Ярослав Віталійович 2017 4
13497 Удосконалення технології виробництва свинини в СТОВ «Нива» Ямпільського району Свідра Любов Юріївна. 2017 4
13496 Застосування рейтингових моделей для оцінки діяльності комерційних банків Павлишен Дмитро Анатолійович 2017 3
13495 Моделі конкурентоспроможності продукції сільськогосподарського виробництва Пустовий Владислав Миколайович 2017 7
13494 Оптимізація інвестиційного портфелю комерційного банку Дубровська Ірина Олександрівна 2017 7
13493 Вплив стимуляторів росту на насіннєву продуктивність гречки в умовах дослідного поля ВНАУ Дурачевський О.І. 2017 0
13492 Вплив густоти стояння рослин на біоенергетичну продуктивність гібридів кукурудзи в умовах Калинівської філії «Зернопродукт МХП» Калинівського району Демуцький Т.А. 2017 0
13491 Вплив елементів технології за вирощування фізалісу овочевого в умовах відкритого ґрунту Вінницької області Луцкова І.М. 2017 3
13490 Оптимізація впливу біопрепаратів під час вирощування столового буряка в умовах відкритого грунту ботанічного саду «Поділля» Барський Д.О. 2017 18
13489 Вплив технологічних прийомів вирощування на біоенергетичну продуктивність ріпаку озимого в умовах тов «агроінвест» с. ситківці немирівського району Смірнов 2017 2
13488 Формування зернової продуктивністі ячменю ярого залежно від впливу позакореневих підживлень в умовах дослідного поля внау М.В. Царук 2017 2
13487 Розробка заходів підвищення молочної продуктивності стада великої рогатої худоби в умовах пп «батьківщина» вінницького району Лисак С.П. 2017 4
13486 Підвищення продуктивних якостей молочного стада за рахунок підбору батьків в умовах ПСП «Агрофірма нападівська» Липовецького району Я.В. Лісовик 2017 6
13485 Організація облікового забезпечення управління ціновою політикою підприємства аграрного сектора економіки Балюк Дар’я Геннадіївна 2017 5
13484 Удосконалення технології виробництва молока в умовах ФГ «Янівське» калинівського району В.С. Костик 2017 2
13483 Удосконалення технології виробництва молока в умовах ФГ «Янівське» калинівського району В.С. Костик 2017 2
13482 Підвищення виробництва молока за рахунок удосконалення племінної роботи в умовах тов сп «нібулон» хмільницького району Троянчук Ю,М. 2017 4
13481 Аналіз екологічного стану лісових насаджень в межах ДП «Гайсинський лісгосп» та шляхи їх покращення А.В.Романенко 2017 3
13480 Екологічна оцінка використання енергетичного потенціалу лісів ДП «Гайсинське лісове господарство» Сидоренко В.В. 2017 3
13479 Дипломна робота «Інтенсивність забруднення грунтів важкими металами та заходи щодо поліпшення їх стану на прикладі ТОВ «Аробуд» Оратівського району" Кравець С.П. 2017 9
13478 Санітарно-гігієнічна оцінка технології виробництва молока в умовах стов «надія» с. чортория іллінецького району Паланська Тетяна Леонідівна 2017 2
13477 Технологія виробництва молока та розробка заходів підвищення молочної продуктивності корів в ТОВ АК «Зелена долина» Тульчинського району Максименко Р.А. 2017 5
13476 Технологія виробництва молока та перспективи розвитку галузі у фг «велес віта» мурованокуриловецького району Пащенко Андрій Едуардович 2017 4
13475 Облік та аудит оцінки майна підприємства Кочетова Анастасія Андріївна 2017 5
13474 Використання машин при вирощуванні кукурудзи на силос з розробкою операційної технології збирання Войтина Віталій Вячеславович 2017 6
13473 Проектування управління енергозбереженням підприємства Кохан Артем Леонідович 2017 6
13472 Аналіз забруднення ґрунтів і рослин важкими металами в умовах с. Поташне Бершадського району О.М.Ільченко 2017 9
13471 Аналіз забруднення питної води в м. ямпіль та шляхи підвищення її якості Ткач І.О. 2017 8
13470 Розробка заходів щодо покращення агроекологічного стану грунтів СТОВ «Дніпро» с. Мончин Погребищенського району Л.С.Осюкова 2017 14
13468 Особливості вирощування кабачка за використання мульчування грунту в умовах ботанічного саду «Поділля» Вінницького НАУ Головня О.А. 2017 4
13467 Формування іпотечних кредитних ресурсів фінансових установ Архіпов О.О. 2017 6
13466 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах дослідного поля ВНАУ Поліщук М.І., Шестопалько О.М. 2017 4
13465 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність буряків цукрових в умовах смт. Стрижавка ПП «Батьківщина» Вінницького району Поліщук М.І., Тинько В.В. 2017 4
13464 Вивчення впливу технологічних прийомів вирощування на врожайність гібридів буряків цукрових в умовах ДПДГ «Нова Перемога» Любарського району Житомирської області Поліщук І.С. Соловей В.В. 2017 2
13463 Вивчення ефективності технологічних прийомів вирощування сортів пшениці озимої в умовах ПСП «Поділля - Агро» с. Бірків Літинського району Поліщук І.С., Свічколап Є.О. 2017 2
13462 Вивчення впливу технологічних прийомів вирощування на зернову продуктивність сортів ярого ячменю в умовах Романівського району Житомирської області Поліщук І.С., Наумчук Д.М. 2017 2
13461 Врожайні властивості сортів пшениці озимої залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах с. Сподахи Немирівського району Поліщук І.С., Кривцун В.П. 2017 3
13460 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність сортів гороху в умовах дослідного поля ВНАУ Поліщук М.І., Копша М.М. 2017 4
13459 Шляхи покращення технології відтворення стада свиней у фермерському господарстві «щербич» літинського району Паламарчук О.М. 2017 6
13458 Діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів Васильченко Я. 2017 1
13457 Покращення молочної продуктивності стада корів україської чорно-рябої молочної породи за рахунок використання підбору батьків в умовах стов «промінь» с. черепашинці калинівського району Ніколаєнко К.О. 2017 2
13456 Удосконалення селекційно-племінної роботи зі стадом корів в умовах тов аф «україна-порик» Мельник Ірина 2017 2
13455 Удосконалення технології годівлі та утримання телят до шести місячного віку в ПП "Клекотинське"Шаргородського району Шастун Олена Василівна 2017 2
13454 Оптимізація бізнес-процесів переробного підприємства Кротна Тетяна Ростиславівна 2017 2
13453 Дипломна робота Ефективність використання нетрадиційної енергетики у контексті збалансованого розвитку в умовах Вінниччини Байдак Д.К. 2017 4
13452 Забезпечення та розвиток фінансових інтернет-послуг в банківській діяльності Слюсар О.О. 2017 4
13451 Удосконалення технології вирощування картоплі з модернізацією культиватора для підготовки ґрунту до садіння в умовах ФГ «Крокус» с. Марківка, Теплицького району Рибка Ярослав Володимирович 2017 4
13450 Оцінка системи захисту від шкодочинних організмів посівів соняшнику в умовах ФГ „Фавор” с. Літинські Хутори Літинського району В.А. Білошкурський 2017 3
13449 Розвиток банківської системи україни в умовах вдосконалення банківського нагляду Сеник Ю.І. 2017 7
13448 Організація технологічних елементів виробництва молока та їх удосконалення у ПП «Юхимівське» Шаргородського району Організація технологічних елементів виробництва молока та їх удосконалення у ПП «Юхимівське» Шаргородського району Москаленко К.М. 2017 0
13447 Удосконалення технологічних прийомів вирощування кукурудзи на зерно в умовах дослідного поля ВНАУ Циковський В.О. 2017 4
13446 Оптимізація елементів технології вирощування люцерни посівної на кормові цілі в умовах дослідного поля ВНАУ Осійчук С.В. 2017 4
13445 Порівняльна оцінка гібридів цукрових буряків за урожайністю в умовах Ялтушківської дослідно-селекційної станції Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Сідлецький Д.О 2017 2
13444 Порівняльна оцінка сортів сої за зерновою продуктивністю в умовах СФГ "Крона" с.Чечелівка Гайсинського району Антонюк Р.В. 2017 3
13443 Порівняльна оцінка сортів квасолі звичайної за цінними господарськими ознаками в умовах дослідного поля ВНАУ Вікторович Є.О. 2017 2
13442 Генотипні відмінності соротзразків квасолі звичайної за скоростиглістю і зерновою продуктивністю в умовах дослідного поля ВНАУ Ткачук А.В. 2017 2
13441 Ортимізація кормової бази великої рогатої худоби при виробництві молока в ПраТ "Агрофорт" Оратівського району Цимбалюк В.А. 2017 4
13440 Порівняльна оцінка сортів сої за зерновою продуктивністю та тривалістю вегетаційного періоду в умовах ФГ "Тульчин Фрукт" с.ЖуравлівкаТульчинського району Моісеєнко М.О. 2017 3
13439 Підвищення рівня кормозабезпечення та оптимізація годівлі великої рогатої худоби у сват «жорнище» іллінецького району Вугляр Василь Сергійович 2017 6
13438 Проектування системи мотивування персоналу підприємства Гончарук Констянтин Іванович 2017 6
13437 Оптимізація портфельних рішень страхової компанії Залевський Олександр Володимирович 2017 4
13436 Прогнозування інвестиційної діяльності аграрного підприємства Красножон Ярослав Володимирович 2017 10
13435 Оптимізація діяльності фінансово-кредитної установи Коваль Оксана Василівна 2017 5
13434 Господарсько-екологічна оцінка продуктивності сортів озимої пшениці залежно від технологічних прийоміввирощування в умовах дослідного поля внау Краєцька Н.В. 2017 5
13433 Господарсько-біологічна оцінка продуктивності сортів озимої пшениці в умовах дослідного поля ВНАУ Олійник Д.В. 2017 4
13432 Ветеренарно-санітарна експертиза молока в ПСП «Фортуна» Липовецького району з подальшою переробкою на кисло-молочні продукти Шевчук А.О. 2017 3
13431 Ринок банківських послуг в Україні : тенденції та перспективи розвитку Сатановська І.О. 2017 8
13430 Стратегічне управління в комерційному банку Харченко Н. В. 2017 6
13429 Забезпечення фінансової незалежності місцевого самоврядування Дзюбенко Ганна Дмитрівна 2017 5
13428 Оцінка і шляхи покращення фінансового стану підприємства Субота Аліна Іванівна 2017 2
13427 Економіко-статистичний аналіз розвитку аграрного підприємства Будній Олександр Олександрович 2017 5
13426 Порівняльний аналіз сегментів ринку страхових послуг Комісарчук Петро Миколайович 2017 3
13425 Аналіз фінансових ризиків підприємства і методи їх нейтралізації Касько С.С. 2017 6
13424 Оцінка системи захисту гороху в умовах дослідного поля ВНАУ Бурлачук С.В. 2017 2
13423 Оцінка системи захисту картоплі від шкодочинних організмів в умовах ПП «Чемпіон» Новоушицького району Хмельницької області Ковальський О.В. 2017 3
13422 Особливості використання промірів тулуба при оцінці типів конституції корів в умовах СТОВ "Маяк" с. Старий Пиків Калинівського району Сапожнік Світлана Семенівна 2017 2
13418 Конституційне право на освіту в Україні Тесля Уляна Вячеславівна 2017 3
13397 Фінансова політика підприємства : оцінка факторів впливу і напрями підвищення ефективності Слєсарєва Юлія Юріївна 2017 4
13396 Облік та аналіз поточних біологічних активів рослинництва Плахотнюк Олена Володимирівна 2017 11
13395 Облік та аналіз власного капіталу підприємства Юхремова Катерина Анатоліївна 2017 7
13394 Розробка технологічного процесу та засобів відновлення колінчастого валу компресора автомобіля ЗИЛ-130 в умовах ЗАТ ПК “Поділля” Гайсинського району Вінницької області Білий М.В 2017 2
13393 Оптимізація структури активів підприємства Качур Н.В. 2017 5
13392 Організація облікового забезпечення управління адміністративними витратами підприємств аграрного сектору економіки Гаврилюк Тетяна Олександрівна 2017 3
13391 Господарсько-біологічна оцінка відтворної здатності корів в спст «колос» с. терешпіль хмільницького району Литвинюк Світлана Олександрівна. 2017 3
13390 Урожайність рекомендованих до вирощування в зоні Лісостепу сортів озимої пшениці в умовах ТОВ “Агро-Еталон” с. Довгополівка Тиврівського району Г.А. Бурнацев 2017 2
13389 «Покращення кормової бази для бджільництва та раціональне її використання в умовах ТОВ СГП «Мед Поділля» м. Вінниця. Порицька Аліна Василівна 2017 2
13388 «Оцінка якості та безпеки свинини вирощеної в умовах ТОВ Прилуцьке Липовецького району з подальшою переробкою на м’ясні копченості» Злотнік Мар’яна Олександрівна 2017 6
13386 Облік та аналіз матеріальних ресурсів підприємства Чулий Ярослав Васильович 2017 5
13385 Удосконалення реактора-змішувача для нейтралізації фосфоліпідів з рекуперативним використанням теплоти при виробництві рафінованої олії Шевчук Ярослав Іванович 2017 4
13384 Вплив густоти стояння рослин на біоенергетичну продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ТОВ «Куриловецьке і К» с. Куриловці Жмеринського району Калюжко Тетяна 2017 3
13383 Вплив елементів технології на біоенергетичну продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ТОВ «Альфа» смт. Літин Кривий Олександр 2017 4
13382 «Конкурентоспроможність переробних підприємств малого бізнесу в АПК (за матеріалами СТ Бершадський «Хліб») Мельник А.О. 2017 3
13381 Розробка вібраційного млина кутових коливань для виробництва преміксів Батіщев Олександр Ігорович 2017 2
13380 Вплив позакореневих підживлень на біоенергетичну продуктивність сої в умовах СФГ “Світанок” Чубатюк В.С. 2017 5
13379 Вивчення біоенергетичної фективності застосування біодобрива “Ростмомент” на ріпаку ярому в умовах дослідного поля ВНАУ Копайгородський В.О. 2017 4
13378 Вивчення впливу системи удобрення на біоенергетичну ефективність виробництва зерна кукурудзи в умовах СВК “Нива” Гайсинського району Долиняний О.В. 2017 2
13377 Удосконалення технологічної лінії переробки птиці на базі ПАТ "Миронівський хлібопродукт" Довгань О.М. 2017 4
13376 Удocкoналення технoлoгії гoдівлі та утpимання телят дo шести міcячнoгo віку в ПП «Клекoтинcьке» Шаpгopoдcькoгo pайoну Шастун Оксана Василівна 2017 2
13375 Оцінка системи захисту ярого ячменю від шкодочинних організмів в умовах СВК „Маяк” с. Медівка Оратівського району Дасюк В.О. 2017 2
13374 Якість облікової інформації : оцінка здатності задоволення інформаційної потреби управління Янушевич Інна Сергіівна 2017 3
13373 Обґрунтування набору машин для вирощування озимої пшениці в Хмільницькій філії ПРАТ «Зернопродукт МХП» Шевченко Олександр Павлович 2017 3
13370 «Управління відтворювальним процесом основних засобів аграрних підприємств» (за матеріалами ФГ «Вільне») Пустовий П.А. 2017 2
13369 Розробка змішувача лінії переробки молока на базі ТОВ «Гайсинський молокозавод» м. Гайсин Вінницької області Герман Тарас Юрійович 2017 5
13368 Модернізація конусної дробарки для подрібнення сухого молока на база ТОВ «Гайсинський молокозавод» м. Гайсин Вінницької області Терещук Роман Петрович 2017 3
13367 Моделі діагностики банкрутства підприємства: ефективне використання та шляхи удосконалення Карплюк Станіслав Валерійович 2017 5
13366 Формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання» (за матеріалами ТОВ «Літинський м’ясокомбінат») Олійніченко В.О. 2017 4
13365 Управління конкурентоспроможністю аграрного підприємства в сучасних умовах господарювання (за матеріалами СТОВ «Лан», с.Маньківка Бершадського району Вінницької області) Гладько Д.О. 2017 2
13361 Теоретико-правоі засади громадянського суспільства Козицький Сергій Миколайович 2017 3
13360 Правовий захист комерційної таємниці Півторак Марина Ігорівна 2017 3
13359 Юридична відповідальність за хуліганство Яцик Олександр Андрійович 2017 2
13358 Правове регулювання охорони праці окремих категорій працівників Шоференко Ганна Олегівна 2017 2
13357 Модернізація обладнання для теплової обробки овочевої сировини лінії виробництва томатної пасти Ткачик М.О. 2017 3
13356 Правова ідеологія: теоретико-правова характеристика Гончар Руслана Петрівна 2017 2
13355 Сикретизм правової культури в сучасній Україні: загальнотеоретичне дослідження Швецова О.О. 2017 2
13354 Облік та аналіз матеріальних ресурсів підприємства Чулий Ярослав Васильович 2017 183
13353 Верховний суд в умовах реформування судової системи України Коведа Людмила Олександрівна 2017 3
13351 Розробка способів відновлення агроекологічної стійкості грунтів на прикладі дослідного поля внау Криклива О.Є. 2017 2
13350 Делікти в трудовому праві України Абдуллаєв Алі Натіг огли 2017 2
13349 Конституційно-правовий статус Президента України Бондаренко Вадим Ігорович 2017 2
13347 Бухгалтерська звітність в управлінні підприємством аграрного сектору Лисюк Маріанна Вікторівна 2017 16
13332 Облік та контроль дебіторської заборгованості підприємства Прищепа О.О. 2017 8
13331 Розвиток системи мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств Мазуренко М.М. 2017 6
13330 Управління кадровою політикою підприємства Олійник А.Ю. 2017 5
13329 Облік та аналіз матеріальних ресурсів підприємства Чулий Ярослав Васильович 2017 2
13325 Управління персоналом сільськогосподарських підприємств Врублевський Любомир Олександрович 2017 4
13317 Організація обліку та контролю поточних біологічних активів Чернюк Юрій Вікторович 2017 9
13316 Облік та аудит фінансових результатів діяльності підприємства Понич Артем Михайлович 2017 5
13313 Управління персоналом підприємства (на матеріалах пат «хмільницький елеватор») О. В. Слободянюк 2017 3
13312 Становлення та розвиток українського конституціоналізму Сухіна К.В. 2017 2
13311 Особливості управління основними фондами підприємства в період трансформаційних змін Мартинюк В.А. 2017 2
13310 Облік та аналіз поточних біологічних активів тваринництва Дрозд Олександр Сергійович 2017 5
13294 Дипломний проект на тему «Розробка обладнання для апаратурно-технологічної схеми гідратації олії на базі ТОВ «Підприємство АВІС» Сергін І.П., гр.5МП 2017 4
13290 Витрати діяльності підприємства: організація обліку та контролю МУДРИК Олег Васильович 2017 9
13286 Облік та контроль збутової діяльності підприємства Тимановська Іванна Василівна 2017 7
13284 Дипломний проект на тему «Удосконалення обладнання в апаратурно-технологічній лінії рафінації жирів на базі ТОВ «АВІС» Ладняк А.А. 2017 3
13283 Бухгалтерський баланс: методика формування та аналітична оцінка Діденко Надія Григорівна 2017 8
13281 Документування господарських операцій стану та руху грошових коштів підприємств: обліково-організаційний аспект Сатановська В.О. 2017 9
13280 Витрати діяльності підприємства: організація обліку та контролю Гусак Денис Олегович 2017 7
13277 Організація маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств (за матеріалами стов «промінь») Мазур А.Г., Назаровська А.І. 2017 10
13276 Особливості стратегічного планування підприємства в умовах ринкової економіки (за матеріалами апнвп «візит») Мазур А.Г., Синявська Н.С. 2017 5
13274 Конкурентоспроможність виробництва біопалива з біосировини рослинного походження в умовах АП НВП “Візит” Попадюк Марина Володимирівна 2017 1
13273 Управління матеріальними ресурсами підприємства Андрухов в.о. 2017 4
13272 Управління фінансовими ресурсами підприємства Щербатюк А.І. 2017 7
13271 Удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємств за допомогою нетарифних методів (за матеріалами ТОВ «Аграна Фрут Україна»). Гуцалюк Л.О. 2017 5
13270 Оптимізація консалтингу в розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства Соловйова О. В. 2017 2
13269 Обліково-контрольне забезпечення управління витратами на виробництво сільськогосподарської продукції Ратошнюк Роман Володимирович 2017 8
13268 облік та контроль постачальницької діяльності підприємства Майстер Владислав Володимирович 2017 2
13267 Управління конкурентоспроможністю аграрного підприємтва (за матеріалами пп «агрофірма «батьківщина») Мазур А.Г., Гузенко Ю.О 2017 8
13266 Особливості управління виробничо-збутовою сферою підприємства орієнтованою на концепцію маркетингу (за матеріалами пат «могилів-подільський консервний завод), м. могилів-подільський Мазур А.Г., Безпалько Н.В 2017 6
13263 Управління розвитком аграрних підприємств (за матеріалами дар вінницької ода) Мазур А.Г., Бондар Т.В 2017 3
13258 Удосконалення системи управління персоналом підприємства – суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності» (за матеріалами ТОВ «Агро - Еталон») Ковтун А.О. 2017 4
13257 Маркетингові стратегії молокопереробних підприємств регіону Ярошовець Я.М. 2017 8
13242 Удосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства Іваніщев В.О. 2017 3
13241 Ефективність системи управління та управлінської діяльності підприємства Німіровський Ю.О. 2017 3
13240 Методика контролю стану податкового обліку на підприємстві Домінішін О. Ю. 2017 2
13201 Удосконалення системи управління конкурентоспроможністю продукції підприємства» (за матеріалами ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат» Будківська О.В. 2017 3
13200 Облік та аудиторська оцінка розрахунків з дебіторами Загарій Андрій Миколайович 2017 6
13199 «Ефективність діючих економічних та адміністративних методів в управлінській діяльності підприємства» (ПОП «Зоря» Патлюк С.О. 2017 3
13192 «Ефективність діючих економічних та адміністративних методів в управлінській діяльності підприємства» (ПОП «Зоря» Патлюк С.О. 2017 4
13188 Управління витратами в підприємствах галузей АПК (за матеріалами ПСП «Савинецьке»)» Борійчук Ю.В. 2017 9
13186 Формування та використання кадрового потенціалу підприємств аграрного сектору економіки (за матеріалами ПП «Агрофірма Батьківщина») Підвальна О.Г., Поліщук Р.С. 2017 4
13185 Особливості менеджменту в малих агропромислових формуваннях (за матеріалами ТОВ «Колорит-Агро») Підвальна О.Г., Дачук В.А 2017 2
13184 Управління оборотним капіталом підприємства (за матеріалами СТОВ ім. Б. Хмельницького) Підвальна О.Г., Денищич Р.В. 2017 5
13182 Облік та аналіз розрахунків за виплатами працівникам Хутченко А. 2017 6
13181 Відтворення трудового потенціалу сілськогосподарських підприємств (за матеріалами псп «Савинецьке») Мазур А.Г., Редько Л.Ю 2017 4
13180 Удосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства (за матеріалами ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат») Бернада В.С. (Керівник дипломної роботи: д.е.н., проф. Калетнік Г.М.) 2017 8
13179 Управління маркетинговою діяльністю підприємства (за матеріалами ТОВ «Агротехцентр») Каправа Д.В. (Науковий керівник: к.е.н., доц. Фурман І.В.) 2017 4
13177 Облік та аналіз основних засобів Жарун Марія Василівна 2017 6
13168 Облік та аналіз виробничих запасів підприємства Редько Т. 2017 8
13167 «Формування стратегії використання людського потенціалу на підприємстві (за матеріалами ПОП «Зоря»)» Мелах О.І. 2017 4
13141 Удосконалення конструкції автомата-дозатора В2-ФНА лінії виробництва м’ясних консервів на базі переробного цеху ФГ «Бухнівське» Погребищенського району Вінницької області Якимчук Руслан Сергійович 2017 3
13120 Організація обліку та аудиту розрахунків підприємства з контрагентами за товарними операціями Корпан Вікторія Іванівна 2017 6
13113 Організація обліку і контролю податкових розрахунків на підприємствах аграрного сектору економіки Костюк Тетяна Анатоліївна 2017 3
13112 Формування стратегії управління витратами в сільськогосподарських підприємствах (за матеріалами ФГ «Вільне») Федоров Д.В. 2017 6
13111 Управління конкурентним статусом підприємств АПК Масленко Зоряна Валеріївна 2017 4
13110 Управління стратегією і тактикою маркетингової діяльності підприємства суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності Радюк Марія Василівна 2017 2
13109 Вдосконалення системи управління якістю експортної продукції підприємства Пунтус С.Е. 2017 3
13108 Облік та аналіз матеріальних витрат виробництва сільськогосподарської продукції Дарнопук Сергій Володимирович 2017 9
13107 Облік і аудит нарахування та сплати податкових платежів доходів громадян Глухимчук Владислав Васильович 2017 3
13106 Облік та контроль розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість Комар Юрій Іванович 2017 2
13105 Розвиток експортної діяльності підприємства Матух А.І. 2017 2
13104 Організація обліку та методика аудиту готової продукції сільськогосподарського підприємства Керницька Т.О. 2017 2
13101 Облік та контроль розрахунків з бюджетом за податками Ханіцький Валерій Васильович 2017 3
13100 «Розробка конструкції малогабаритного екскаватора для сільськогосподарських умов експлуатації» Запоточний Р.С 2017 3
13099 “облік та контроль виробництва поточних біологічних активів рослинництва” Пийвода Едіта Андріївна 2017 3
13098 Організація обліку основних засобів підприємств аграрного сектора економіки Комар Є.В. 2017 11
13097 Організація облікового забезпечення управління власним капіталом підприємства Палананиця Т. 2017 5
13096 Організація облікового забезпечення управління екологічною безпекою підприємства аграрного сектору економіки Поступайло Аліна Валеріїна 2017 3
13095 Організація технології обліково-аналітичного процесу на підприємствах аграрного сектору економіки Сторожук Олесь Вікторович 2017 3
13094 Форми організації бухгалтерського облікового процесу та їх застосування на підприємствах аграрного сектору економіки Грусевич Артем Олександрович 2017 3
13093 Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану Дзюба Анастасія Ігорівна 2017 4
13092 Облік та оподаткування субєктів малого підприємництва Дацюк Вадим Андрійович 2017 7
13059 Облік розрахунків за податками у сільськогосподарських підприємств – спрощена система оподаткування Покора Вікторія Русланівна 2017 7
13058 Облік та аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками Ломачинський Володимир Вікторович 2017 19
13057 Облік та аудит поточної дебіторської заборгованості Жарук Ірина Вікторівна 2017 9
13056 Облік та аналіз розрахунків за соціальним страхуванням Цуркань Радіон Миколайович 2017 3
12958 Вдосконалення управління кадрово – управлінським персоналом підприємства Солошенко В.Р. 2017 3
12955 Документування господарських операцій стану та руху основних засобів аграрних підприємств : обліково-організаційний аспект Заверуха Тетяна Юріївна 2017 3
12604 Біологічне обгрунтування вирощування щуки в стов «прогрес» барського району Онисько Юлія Анатоліївна 2017 3
12583 Вплив електромагнітного опромінення на продуктивність бджолосімей Юхненко І.Г. 2017 2
12582 Управління інвестиційною діяльністю в аграрних підприємствах Гульченко Н.А. 2017 12
12581 Удосконалення системи реалізації сільськогосподарської продукції Крук Б.П. 2017 6
12580 Особливості менеджменту в малих агропромислових формуваннях Мандибура В.І. 2017 12
12579 Управління фінансовими ресурсами підприємства апк Лужинська О. С. 2017 32
12578 Управління економічною безпекою сільськогосподарських підприємств Воронецька Ю.О. 2017 5
12577 Управління фінансово-економічним розвитком підприємства у ринкових умовах (за матеріалами тов «великокісницьке») Рогот о.о. 2017 4
12576 Дипломна робота Оптимізація агроландшафтів Тетіївського державного агролісництва засобами збалансованого лісокористування Янчук Т.А. 2017 1
12575 Вплив строків сівби на урожайність плодів кабачка в Лісостепу Правобережному Маценко В.В. 2017 5
12574 Вдосконалення методу та розробка моделі діагностики силових трансформаторів на основі тепловізійних методів Соболевський Я.С. 2017 2
12573 Вдосконалення методики визначення нормативного значення технічних втрат електроенергії в електричних мережах» Бедрій Д.К. 2017 2
12572 Удосконалення алгоритму та закону функціонування автоматизованого електроприводу мостового крану» Вовк В. П. 2017 3
12571 Дослідження взаємодії робочих органів агрегату для суцільного обробітку ак-6.м з грунтом Джемула В.А. 2017 5
12567 : Методичні засади аналізу екологічних проблем та екологічної політики в АПК України Мирошніченко Олексій 2017 4
12563 Еколого-економічна стратегія розвитку сількогосподарських підприємств з виробництвом екологічно чистої продукції Хом’ячук аліна 2017 3
12562 Розвиток організаційно-економічного механізму екологічного аудиту сільськогосподарського землекористування Воронович Богдан Валерійович 2017 2
12561 Еколого-економічна стратегія розвитку сільськогосподарських підприємств Предко Віктор Михайлович 2017 3
12560 Відгодівельні показники молодняку свиней при згодовуванні нової білково-вітамінної мінерльної добавки Танасійчук Інна Ігорівна 2017 7
12559 Особливості виробництва варених ковбас з використанням йодованної солі Тихолаз Уляна Анатоліївна 2017 4
12558 Ефективність використання бактеріального препарату підсисним поросятам Ящишена м.в. 2017 2
12557 Інтенсифікація процесу сушіння кукурудзи Григор’єв О. Ю. 2017 5
12556 Вплив агротехнічних заходів на біоенергетичну продуктивність сої в умовах дослідного поля ВНАУ Мусійчук Д.В. 2017 4
12555 Екологічний маркетинг та проблеми ціноутворення Жукова А.С. 2017 3
12554 Продуктивність обміну речовин у курчат бройлерів кросу «росс-308» за дії пробіотика «імунобактерин - д» Кузьменко К.О. 2017 0
12553 Вплив пробіотика агробіобак на молочну продуктивність дійного стада дпдг «шевченківське» Кудик Р.В. 2017 2
12552 Обґрунтування показників якості електричної енергії на основі оптимізації режимів роботи електрообладнання Шеремета М.М. 2017 2
12551 Удосконалення роботи електропривода стрічкового конвеєра з використан-ням СОФТ - старту Богатир В.А. 2017 3
12550 Організація ресурсного забезпечення виробництва сільгосппродукції в аграрному підприємстві Скоропад В.В. 2017 4
12549 Правові форми вмикрористання земель за законодавством України Ковальчук І.Ю. 2017 3
12548 Маркетингове управління діяльністю підприємств АПК Вінницької області (за матеріалами департаменту агропромислового розвитку Вінницької ОДА) Мазур А.Г., Гуменюк Ю.В. 2017 8
12547 Розробка плану селекційно-племінної роботи з великою рогатою худобою Фіщук В.О. 2017 4
12546 Особливості управління фінансовою діяльністю підприємства (за матеріалами ПАТ «Жорнище») Юрченко О.М., Фурман І.В. 2017 8
12545 Система державного соціального захисту населення та її реформування (за матеріалами Пилявської сільської ради) Гричина В.П., Калетнік Г.М. 2017 3
12544 Розробка стратегічних напрямів розвитку підприємства з метою забезпечення його конкурентоспроможності (за матеріалами ТОВ «Аграна Фрут Україна») Прищепа О.С., Калетнік Г.М. 2017 4
12543 Дипломна робота Оптимізація збереження лісових екосистем Калинівського району в контексті стратегії збалансованого розвитку регіону Наборський А.С. 2017 3
12542 Міжнародні економічні проблеми природокористування: теорія та практика Молчанов А.О. 2017 4
12539 Інтенсивність забруднення питної та ставкової води населеного пункту Борівка Чернівецького району Чернова А.О. 2017 5
12538 Якість питної води в умовах населеного пункту с. Березівка Любарського району Житомирської області Андрєєв Б.О. 2017 5
12537 Продуктивність гібридів озимого ріпаку залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Ямнюк О.С. 2017 2
12536 Розробка елементів технології вирощування порічок в умовах ботанічного саду "Поділля"ВНАУ Чернюк М.С. 2017 4
12535 Обґрунтування системи заземлення електроустаткування підприємств агропромислового комплексу» Грогуль В.С. 2017 2
12534 Економіко-математичне моделювання діяльності комерійного банку Грабова Н. А. 2017 4
12533 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів ротаційної борони Демченко Р. В. 2017 4
12532 Інтенсифікація процесу сушіння сої Семчук Р. 2017 2
12530 Виробництво яловичини від надремонтного молодняку за різною живою масою при реалізації Півуш В.М., Польовий Л.В. 2017 2
12529 Дослідження процесу екстрагування ріпаку за допомогою мікрохвильового опромінення Коляновський О.М. 2017 4
12526 Продуктивність молодняку великої рогатої худоби при згодовуванні БВМД Ядвіжина Ю.В. 2017 6
12520 Вплив згодовування білково-вітамінної мінеральної добавки на продуктивність молодняку свиней Шихнір О.І. 2017 3
12519 Удосконалення електричної мережі 110/35/10 кв Вандзіляк Ю.С. 2017 2
12518 Вивчення впливу інокуляції та позакореневих підживлень на врожайні властивості сортів сої в умовах дослідного поля ВНАУ Карпова .А. 2017 5
12517 Вплив агротехнічних заходів на продуктивність зерна пшениці озимої в умовах дослідного поля внау Космина О.В. 2017 3
12516 Дослідження екологічного стану басейну річки Згар в межах села Майдан – Голенищівський Летичівського району Хмельницької області та шляхи його покращення О.С. Присяжнюк 2017 5
12515 Порівняльний аналіз накопичення важких металів липою дрібнолистою та каштаном кінським в урбоекоситемі м. Вінниці Дудник Є.Г. 2017 24
12514 Дослідження поверхневих вод річки Савранка в межах села Вербка Чечельницького району та заходи щодо поліпшення їх стану А.В. Якимчук 2017