The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

2017

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
16830 Вплив інвестиційного забезпечення на інвестиційний клімат України в аграрній сфері Білокінна І.Д. С Дана стаття присвячена інституційному забезпеченню аграрної сфери України. Досліджено стан вітчизнян 2
16829 Інституційне забезпечення розвитку аграрної сфери Білокінна І.Д. С У статті досліджено стан інституційного забезпечення аграрної сфери України. Проаналізовано основні 1
16828 Реалізація концепції "зеленої економіки" в Україні як інституційна основа сталого розвитку Білокінна І.Д. С У статті розглянуто питання реалізації концепції “зеленої економіки” в Україні як основи сталого роз 3
16827 State and prosrects of rural development in Ukraine Kirieieva E., Kostyuchenko D. С Reformation of the economy of Ukraine today determines the necessity of development of the agrarian 3
16826 Правові засади запобігання інфекційним захворюванням населення УСРР на початку 1920-х рр. Мельничук М. О. С У статті проаналізовано нормотворчу та практичну діяльність органів радянської влади УСРР щодо запо 1
16824 Управління технологічним розвитком галузі молочного скотарства Петриченко О.А. С За показниками поголів’я, продуктивності корів, виробництва молока досліджено динаміку розвитку моло 2
16822 Стан аналітичного забезпечення управління аграрними підприємствами Вінницької області Правдюк М. В. С У статті висвітлено стан аналітичного забезпечення управління аграрними підприємствами Вінницької об 2
16821 Обліково-інформаційне забезпечення розвитку земельних відносин у аграрному секторі Вінницької області Правдюк М. В. С У статті висвітлено стан обліково-інформаційного забезпечення розвитку земельних відносин, зокрема, 1
16820 Обліково-інформаційне забезпечення управління виробництвом продукції аквакультури Правдюк М. В. С У статті проаналізовано стан і тенденції розвитку галузі аквакультури,окреслено проблемні аспекти ді 0
16818 Розвиток системи якісних характеристик облікової інформації в Україні Плахтій Т.Ф. С Розвиток системи якісних характеристик облікової інформації в Україні. 2
16817 Діяльність суб’єктів малого підприємництва: нормативно-правовий аспект Подолянчук О.А. С У статті досліджено еволюцію нормативно-правового регулювання розвитку та функціонування суб’єктів м 4
16815 Перспективи розвитку страхування фінансових ризиків під час проведення реструктуризації переробних підприємств агропромислового комплексу Гонтарук Я.В. С У статті досліджено нормативно-правову базу проведення фінансової реструктуризації підприємств. Проа 2
16814 Аудит виробничих запасів: організаційні та методичні аспекти Фабіянська В.Ю., Пацар О.Г. С У статті всебічно досліджено організація і методика аудиту виробничих запасів. Розкрито економічну с 2
16813 Методичні аспекти проведення аудиту власного капіталу Фабіянська В.Ю., Арсенюк А.В. С У статті досліджено методику аудиту власного капіталу. Розкрито сутність власного капіталу відповідн 3
16812 Product quality as a condition for maximisation of profit:accounting and control aspects Marchuk U., Fabiianska V. С The article considers approaches to the interpretation of the essence of the concept of quality acco 0
16811 Поняття якості в аудиторській практиці Фабіянська В. Ю. С Виокремлено дві основних позиції в трактуванні науковцями поняття «якість»: якість як сукупність хар 1
16810 Audit report: the evolution of norms of Ukrainian and international legislation Фабіянська В. Ю. С У статті розглянуто проблеми, що мають місце в аудиторській діяльності України, однією з яких є відс 6
16801 Об’єднання сільських громад як чинник розвитку земельних відносин Россоха В.В., Пронько Л.М. С Методологічно обґрунтовано процес становлення й розвитку самодостатніх сільських громад на засадах 6
16800 Система контролю якості аудиторських фірм України як основа їх сталого розвитку Фабіянська В. Ю. С У статті розглянуто один із напрямків реалізації стратегії розвитку аудиторської фірми, яким є впров 10
16799 Спосіб силосування люцерно-суданкової суміші (Патент 121663) Курнаєв О.М., Сироватко К.М. П Спосіб силосування люцерно-суданкової суміші, який включає підбір, подрібнення, внесення 30 консерва 5
16797 Спосіб зменшення аеробного псування силосу (Патент 113937) Овсієнко А.І., Заєць А.П., Овсієнко С.М. та ін. П 14
16791 Міфологія правового буття в античності: «Діке-справедливість» Гоцуляк Ю.В. С Міфологія правового буття в античності: «Діке-справедливість». 8
16790 Концептуальні основи міфології правового буття в античності Гоцуляк Ю.В. С Концептуальні основи міфології правового буття в античності. 9
16789 Антикорупційна судова реформа в умовах європейської інтеграції України Пипяк М. І. С У статті описується сучасний стан судової реформи в Україні у контексті антикорупційних змін. 10
16788 Due diligence: еволюція та генезис сутності Гуцаленко Л.В. С У статті розглядається еволюція процедури Due diligence в зарубіжній практиці та в Україні. Дослідже 8
16787 Право на свободу творчості у системі прав людини Опольська Н.М. С Охарактеризовано право на свободу творчості у системі прав людини/ 8
16786 Правові ознаки органічного виробництва сільськогосподарської продукції в Україні Оверковська Т.К. С Стаття присвячена аналізу правових ознак виробництва органічної сільськогосподарської продукції та с 12
16784 Development of the basic theoretical basis of accounting information quality Правдюк Н.Л., Плахтій Т.Ф. С Розглянуто причини відсутності парадигми якості облікової інформації в умовах сьогодення. Запропонов 7
16783 Розробка та обґрунтування напрямів підвищення ефективності землекористування підприємств аграрної сфери Мулик Т.О. М Надано розміри та основні показники по земельним ресурсам. Актуальним та небхідним при прийнятті упр 11
16780 Методичні підходи до управлінського аналізу в умовах інтеграційних процесів Мулик Т.О., Гордієнко М.І. С Досліджено методичні основи управлінського аналізу. Розглянуто сучасну систему управління та прийнят 6
16779 Аналітична оцінка складу та структури земельних ресурсів Вінницької області: стан та перспективи Мулик Т.О. С Визначено сутність земельних ресурсів, управління земельним потенціалом здійснює економічний аналіз. 7
16776 Енергетичний моніторинг олійного виробництва Бандура В. М., Маренченко О. І., Пилипенко Є. О. С Розглянуто олійне виробництво за ієрархічною технологічною схемою за рівнями: «підприємство – цехи – 5
16775 Вплив стимулятора росту Вимпел на врожайність капусти білоголової Окрушко С.Є. С Вивчався вплив стимулятора росту Вимпел на врожайність капусти білоголової. 6
16773 The influence of the informatisation on the agricultural education system development in Ukraine Kirieieva E. С У статті визначено основні виклики, що постають перед сучасним суспільством в епоху інформатизації, 6
16772 Екологізація у системі пріоритетів сучасної аграрної політики Кірєєва Е.А. С У статті визначено теоретичні аспекти екологізації на сучасному етапі розвитку світової та національ 6
16770 Світовий ринок технологій: вплив процесів глобалізації Квальчук С.Я., Сухоцька С.М., Юрчук Б.О. С У статті розглянуто вплив процесів глобалізації на трансфер технологій у світі та Україні, способи п 10
16769 Особливості обліку експортних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності Квальчук С.Я., Колісник А.В., Турчик М.М. С У статті розглянуто зовнішньоекономічну діяльність на сучасному етапі розвитку. Розкрито сутність зд 6
16768 Напрями реформування системи державного фінансового контролю в Україні Гуцаленко Л.В., Вахновська О.В. С У статті розглядається система державного фінансового контролю України та зокрема її інструмент упра 5
16767 Дью-ділідженс – гарант успішності інвестиційного проекту в бізнес-сфері Гуцаленко Л.В. С У статті розглядається розвиток процедури Дью ділідженс в Україні як виду аудиторських послуг та обо 7
16766 Зайнятість сільського населення та диверсифікація сільської економіки як шлях до покращення її стану Токарчук Д.М. С У статті розглянуто сучасний стан зайнятості в Україні, зроблено порівняння з країнами ЄС щодо рівня 5
16765 Eкологізація як пріоритетний напрям сталого розвитку аграрної сфери Мельничук А.Б. С У статті досліджено проблемні питання екологізації аграрної сфери економіки з метою визначення прі 7
16762 Моделювання методів розпізнавання та класифікації фрагментів кольорових зображень земель сільськогосподарського призначення при їх дистанційному моніторингу В.Г. Красиленко, Р.О. Яцковська, В.І. Яцковський С Запропоновані модифікації еквівалентністних моделей розпізнавання зображень, узагальнені на випадок 7
16761 Тенденції економічного відтворення господарств населення у сільській економіці Мазур А.Г., Дмитрик О.В. С У статті розглядаються актуальні питання розвитку малих господарюючих форм АПК у сільській території 7
16759 Економіко-математичне моделювання управління витратами підприємства Коляденко С., Говоруха В. С В статті розглянуто теоретичні та практичні підходи щодо моделювання управління витратами підприємс 5
16758 Становлення малих міст як центрів розвитку аграрного сектору економіки Коляденко С.В., Скарбовійчук Т. В. С Стаття містить результати дослідження стану розвитку малих та середніх міст як центрів регіональної 6
16756 Вплив соціально-економічних та екологічних факторів на інтенсивність використання земель Коляденко С. В. С Агропромисловий комплекс України в усі часи був однією з провідних галузей народного господарства, 3
16755 Особливості та проблеми оплати праці працівників бюджетної сфери на основі єдиної тарифної сітки Пипяк М. І. С У статті розкриваються актуальні питання оплати праці бюджетників на основі єдиної тарифної сітки. 5
16753 Оцінка необхідності правового закріплення загальнообов’язкового медичного страхування в Україні Пипяк М. І. С У статті обгрунтовується необхідність загальнообов’язкового медичного страхування 5
16752 Напрями вдосконалення правового регулювання стимулів розвитку відновлювальної енергетики в Україніі Пипяк М. І. С У стаття пропонуються напрями удосконалення правового регулювання стимулів розвитку відновлювальної 5
16751 Перспективи сфери туризму як фактора соціально-економічного зростання Вінницької областіі Головня О.М. С Досліджено туристичний потенціал Вінницької області, який базується на її рекреаційній складовій т 5
16745 Система безпечності харчових продуктів як передумова експортоорієнтованого сільського господарства Ставська Ю.В. С Досліджено систему менеджменту безпеки харчової продукції України. Визначено вплив угоди про асоціа 3
16744 Розвиток туризму в Україні в умовах впливу факторів світового ринку Ставська Ю.В. С Досліджено сучасний стан галузі туризму в Україні. Проаналізовано обсяг туристичних потоків України 2
16742 Тенденції розвитку готельного господарства України Ставська Ю.В. С Стаття присвячена дослідженню сучасного стану готельного господарства України. Проаналізовано структ 4
16741 Особливості зовнішньоекономічної діяльності туристичних підприємств Ставська Ю.В. С Узагальнено суть, тенденції, структуру міжнародного туризму і світового ринку туристичних послуг. Ро 3
16739 Кон’юктура ринку м’яса птиці в Україні Салькова І.Ю. С У статті описано стан кон’юнктури ринку м’яса птиці в Україні. Визначено конкурентні переваги виробн 4
16736 Основи забезпечення фінансової безпеки Салькова І.Ю., Римар А.Ю. С У статті досліджено теоретичні основи фінансової безпеки. Наведено основні системи забезпечення фіна 3
16732 Механізми реструктуризації аграрних підприємств в умовах транзитивної економіки Колесник Т.В., Мазур C.А. С У статті розглядаються актуальні питання формування, удосконалення та ефективного використання на- я 5
16731 Врожайність рослин кабачка залежно від сортових особливостей в умовах Лісостепу Правобережного України Паламарчук І.І. С Наведено результати досліджень з вивчення впливу сортових особливостей на ріст, розвиток та врожайні 4
16730 Інституційне забезпечення організації сталого землекористування: світовий досвід та перспективи в Україні Зубар І.В. С В статті розглянуто сучасні проблеми земельних відносин України в контексті інституційного забезпече 21
16729 Прогноз ринкових цін на землі сільськогосподарського призначення в Україні Зубар І.В. С У статті розглянуто сучасний стан розвитку земельних відносин в Україні. Визначено, що характерним 5
16728 Інфраструктурне забезпечення розвитку сільських територій Мазур С.А. С Стаття присвячена проблемі розвитку сільських територій як одному із пріоритетів сучасності. Розгляд 3
16718 Інтегрована система "ДІЯ" управління конкурентоспроможністю підприємства Луцяк Віталій Васильович, Луцяк Василь Григорович Спп Слово ДІЯ має дуже глибокий зміст, який вимагає пояснення. Його можна розкласти на три складові: ди 8
16713 Біологічні препарати як чинник посилення мікробіологічної діяльності агрофітоценозу бобових культур Врадій О. І. С Досліджено питання застосування біологічних препаратів при вирощуванні бобових культур та роль азотф 7
16704 Інноваційні технології навчання в освітньому процесі вищої школи Довгань Л. І. Тд Визначено, що одним із стратегічних завдань сучасної вищої школи є модернізація навчального процесу 4
16700 Формування математичної складової професійно-інноваційної компетентності майбутніх аграріїв в умовах поглиблення інтеграційних зв’язків у системі «наука-освіта-виробництво» Левчук О.В. С В статті доводиться провідна роль математичної складової професійно-іннноваційної компетентності ма 2
16699 Стан і перспективи розвитку технологій вирощування біоенергетичних культур в Україні Мазур В.А., Ганженко О.М., Шляхтуров Д.С. С У статті висвітлено сучасні тенденції розвитку технологій вирощування біоенергетичних культур в Укра 3
16698 Financial and economic aspects of bioenergy development in the context of providing energy independence of Ukraine Myronenko M., Polova O., Prylutskyi A., Smoglo O. С The article deals with financial and economic meaning of bioenergy as an important component of the 8
16697 Проблеми формування конкурентного середовища в туристичній сфері Юр'єв В.І., Іващенко А.В. С У дослідженні пропонується ввести нове поняття «реально досяжна конкурентоспроможність туристської д 7
16696 Інформаційні освітні університетські середовища як інтегративна база впровадження інноваційних технологій Джеджула О.М., Нечепоренко М.А., Хомяківський Ю.Л. С У статті розглянуто підходи до створення сучасних освітніх університетських середовищ для впроваджен 9
16695 Вектори підвищення ефективності управління прибутком підприємства Фурман І.В. С В статті розкриваються теоретико-методологічні основи управління прибутковістю підприємств. Представ 8
16693 Вплив стимуляторів росту на урожайність овочевих культур Окрушко С.Є. С Вивчався вплив стимуляторів росту на урожайність овочевих культур. 5
16691 Адаптивна стратегія землеробства Правобережного Лісостепу України за зміни клімату Цицюра Я. Г. С Намічено основні шляхи розвитку систем землеробства з огляду на сучасні кліматичні зміни. 13
16690 Продуктивність сортосумісних посівів ячменю ярого в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я. Г. С Проведено оцінку ефективності сортосумішей ярого ячменю на підставі різних конструкцій співвідношенн 3
16689 Система удобрення редьки олійної як чинник формування її продуктивності в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я. Г. С На підставі багаторічного циклу досліджень розроблена раціональна система удобрення редьки олійної д 6
16688 Методологічні особливості дослідження постіндустріальної моделі ринку Логоша Р.В. С На основі аналізу дослідження різних типів і моделей ринку сформульований власний алгоритм формуванн 4
16687 Особливості інноваційного розвитку галузі овочівництва Логоша Р.В. С У статті проведено дослідження інноваційного розвитку вітчизняної галузі овочівництва під час застос 9
16686 Сучасний стан діяльності тепличних комбінатів на ринку овочевої продукції Логоша Р.В., Підвальна О.Г. С У статті розглянуто стан діяльності тепличних комбінатів на ринку овочевої продукції в Україні. Визн 3
16685 Історія становлення і розвитку ринку овочевої продукції в Україні Логоша Р.В. С У статті проведено дослідження історичних етапів розвитку вітчизняного ринку овочевої продукції. Роз 5
16684 Системний підхід в методології дослідження аграрного ринку Логоша Р.В. С У статті розглянуто теоретичні аспекти щодо специфіки системного підходу в методології дослідження а 2
16683 Оцінка параметрів універсального ринку Логоша Р.В. С У статті проведено комплексне, інтегративне оцінювання економічних параметрів постіндустріального ти 6
16682 Методичні підходи моделювання та аналізу логістичних систем розподілу продукції АПК Вострякова В.І. С У статті розглянуто та систематизовано існуючі методичні підходи аналізу логістичних систем та запро 5
16681 Проектний менеджмент та роль менеджерів у будівництві Луцяк В.В., Резніченко А.В. С У даній статті здійснено розгляд розвитку будівельної галузі, яка грунтуюється на результатах, в яки 4
16680 Дослідження ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства: практичний погляд на основі досвіду ТОВ «Торговий дім «Оксамит» Луцяк В.В., Жовмір К.О. С Стаття присвячена здійсненню практичної апробації методології оцінювання ефективності діяльності під 6
16679 Проведення вартісної оцінки ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств Вінницької області Скорук О.П., Майданик І.С. С Стаття містить огляд наукових підходів до економічної сутності категорій “ресурси” та “ресурсний пот 8
16678 Роль рівня родючості грунтів у формуванні урожайності на прикладі кукурудзи на зерно Броннікова Л.Ф. С Проведено дослідження вивчення частки впливу грунтових умов родючості на формування продуктивності 4
16677 Определение оптимальных режимов электроконтактного припекания дискретных покрытий при восстановлении и упрочнении валов двигателей Соловых Е.К., Волков Ю.В., Ворона Т.В., Лопата Л.А., Николайчук В.Я., Дудан А.В. С В статье на основе экспериментальных исследований и с использованием методов математического моделир 9
16676 Параметри екологічної пластичності та стабільності гібридів вітчизняної селекції буряків цукрових Роїк М.В., Присяжнюк О. І., Коровко І.І., Дячинська О.М. С В статті розглянуто аналіз нових гібридів буряків цукрових за методиками стабільності та пластичност 10
16675 Структура рельєфу грунтового покриву Вінниччини як чинник інтенсивності ерозійних процесів Броннікова Л.Ф. С Висвітлено результати особливостей ерозійної стійкості грунтів Вінниччини з огляду на особливості ре 11
16674 До питання застосування теплових насосів Стірлінга в сушильних установках Дзісь В.Г., Дячинська О.М. С Описано принцип роботи сушарки з тепловим насосом Стірлінга. 10
16673 Керований вібропривод напрямленої дії зі спареними дебалансами Ярошенко Л.В., Дзісь В.Г., Чубик Р.В., Зрайло Н.М. С Запропоновано конструкцію керованого віброприводу напрямленої дії зі спареними дебалансами для вібра 8
16672 Професійно-ціннісне середовище як основа розвитку комунікативної взаємодії у контексті викладання мов у аграрному виші Лебедева Н.А. С Освітній процес аграрного ВНЗ є тим середовищем, у якому особистість набуває якостей, необхідних д 6
16671 Особливості організації бухгалтерського обліку та контролю у забезпеченні економічної безпеки підприємств Гудзенко Н.М., Шевчук О.Д. С Розглянуто необхідність поглибленого дослідження економічної безпеки на мікрорівні, виділено фактори 7
16670 Про проблеми та перспективи реорганізації податкової міліції Шевчук О.Д. С У статті доведено необхідність ідейного та структурного перетворення діяльності Податкової міліції в 8
16669 Методи математичного аналізу та контролю різних етапів інфляційного процесу Шевчук О. Д., Найко Д. А. С Суть методу полягає у тому, що для змінних величин, які визначають частки секторів (матеріального, ф 5
16663 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Патент UA114777 С2) Булгаков В.М., Адамчук В.В., Бєлоєв Х.И., Кангалов П.Г., Борисов Б.Г., Мітєв Г.В., Ткач З., Крочко В., Коренко М. П Винахід належить до сільськогосподарського машинобудування, зокрема до пристроїв для транспортування 8
16662 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Патент UA114776 С2) Булгаков В.М., Адамчук В.В., Бєлоєв Х.И., Кангалов П.Г., Борисов Б.Г., Мітєв Г.В., Ткач З., Крочко В., Коренко М. П Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів належить до сільськогосподарського машино 8
16661 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Патент UA115403 С2) Булгаков В.М., Адамчук В.В., Бєлоєв Х.И., Кангалов П.Г., Борисов Б.Г., Мітєв Г.В., Ткач З., Крочко В., Коренко М. П Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів належить до сільськогосподарського машино 4
16630 Діалог культур у полікультурній освіті майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. Тд 9
16629 Механізми підвищення внутрішньої мотивації майбутніх фахівців аграрної галузі у процесі формування полікультурної компетентності на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. Тд 5
16625 Структурно-функціональна модель педагогічної технології формування полікультурної компетентності студентів аграрних ЗВО Кравець Р.А. Тд 8
16624 Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України Колесник Т.В. Пк 5
16621 Стратегія створення нової підгалузі на основі інновацій малого підприємства Луцяк В.В., Луцяк В.Г. Тд 8
16620 Типи полісуб’єктної взаємодії в освітньому полікультурному середовищі аграрного ВНЗ Кравець Р.А. Тд 7
16619 Самостійна робота як фактор формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі Кравець Р.А. Тд 6
16617 Педагогічні умови формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. Тд 5
16616 Stages of Forming Future Agrarians’ Multicultural Competence At Foreign Language Classe Кравець Р.А. Тд 8
16614 Оцінка гібридних популяцій (F3) люцерни як вихідного матеріалу для селекції за умов підвищеної кислотності грунтів Бугайов В.Д., Горенський В.М., Мамалига B.C. С Проведена оцінка та виділено упродовж чотирьох років використання перспективний вихідний матеріал дл 5
16613 Реалізація полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. Тд 12
16612 Структура педагогічної технології формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. Тд 5
16611 Етапи формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. Тд 6
16610 Регулювання земельних відносин в сільському господарстві Колесник Т.В. Тд 11
16609 Становлення та розвиток кадрової політики в аграрних підприємствах Колесник Т.В. Тд 8
16608 Фактори впливу на соціально-психологічні умови діяльності колективу Колесник Т.В. Тд 7
16607 Інституційне забезпечення розвитку та оптимізації міжрегіональних економічних відносин Колесник Т.В. Тд 8
16606 Ефективність використання власності в сільськогосподарських підприємствах Пронько Л.М., Колесник Т.В. С У статті розглядаються актуальні питання використання власності в сільськогосподарських підприємства 8
16605 Методологія дослідження змісту та сутності малих форм господарювання в сільській місцевості Мазур А.Г., Колесник Т.В. С Дана публікація присвячена актуальним питанням формування наукової методології дослідження діяльност 6
16604 Виробництво та перспективи використання біопалива у Вінницькій області Скорук О.П. С Метою статті є аналіз застосування біопалива в сільському господарстві та визначення перспектив вико 5
16603 Соціальні та споживчі стандарти та гарантії в Україні: сучасні структурно-динамічні характеристики Колесов О. С., Березюк С. В. С У статті здійснено спробу узагальнити теоретичні підходи до соціальних гарантій та стандартів як еко 6
16599 Напрямки розвитку галузі овочівництва на найближчу перспективу Логоша Р.В., Підвальна О.Г. Тд Сьогодні овочівництво в Україні нерозривно пов’язане з глобальними ринками, що диктують вимоги до я 13
16597 Особливості формування системи управління ресурсозбереженням на підприємстві Підвальна О.Г. Тд Структурні зміни, які відбуваються в економіці після становлення незалежності України, змінюють не т 12
16589 Ринок земель сільськогосподарського призначення: реалії та перспективи економічного та правового середовища Правдюк Н.Л. Правдюк А.Л. С У статті проаналізовано сучасний стан та перспективи розвитку земельних відносин в контексті проє 8
16588 Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в Україні Правдюк А.Л. С У статті проаналізовано стан і тенденції розвитку місцевого самоврядування, розглянуто теоретичні та 12
16586 Аналіз результатів педагогічного експерименту з впровадження педагогічної технології формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі Кравець Р.А. С Перевірено авторську педагогічну технологію формування полікультурної компетентності майбутніх фахів 10
16585 Організація освітнього полікультурного середовища як соціальної системи полісуб’єктного типу в аграрному ВНЗ Кравець Р.А. С Стаття присвячена питанням організації освітнього полісуб’єктного середовища в аграрному університе 7
16584 Параметричне збудження пульсацій під час роботи регульованого аксіального роторнопоршневого насоса Іванов М.І., Переяславський О.М., Шаргородський С.А., Ковальова І.М. Тд Дослідження роботи регульованих аксіальних роторнопоршневих насосів, робочий об’єм яких змінюється з 10
16583 Сутність внутрішньої мотивації пізнавальної діяльності майбутніх фахівців аграрної галузі в контексті формування полікультурної компетентності на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. С У статті розкрито сутність поняття внутрішньої мотивації пізнавальної діяльності майбутніх фахівців 12
16582 Впровадження інтерактивних методів навчання у полікультурній освіті майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. С У статті висвітлено питання впровадження інтерактивних методів навчання у полікультурній освіті майб 8
16581 Педагогічна технологія формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. С З’ясовано сутність педагогічної технології формування полікультурної компетентності на заняттях іноз 8
16575 Контекстне навчання як засіб інтеграції у процесі викладання англійської мови ХомяковськаТ.О., Калініченко А.І. С У статті схарактеризовано суть контекстного навчання та особливості його застосування у процесі викл 13
16574 Роль професійної мобільності у професійній підготовці менеджерів аграрної галузі Марценюк Н. А. С Стаття присвячена проблемі професійної підготовки менеджерів АПК, яка є надзвичайно актуальною для  10
16573 Сутність виробничих запасів як економічної категорії: облік та управлінські аспекти Коваль Н. І. С У статті приділена значна увага проблемам інформаційного забезпечення обліку та впливу ефективного у 8
16572 Виробництво та сертифікація органічної продукції: досвід США Калетнік Г.М., Пришляк Н.В. С У статті проаналізовано сучасний стан виробництва органічної продукції у США, досліджено історичні а 13
16567 Information support of Agricultural Information-Advisory Activity in Ukraine as a Key Component of Its Development Broyaka A.A. С The article is concerned with information technologies usage in the agricultural information-advisor 10
16566 Сучасний стан безробіття та шляхи його подолання Самборська О. Ю. С Зрушення, що відбулись на сучасному етапі в економіці України, призвели до суттєвих негативних змі 8
16564 Інноваційний розвиток та управління в аграрному секторі Германюк Н.В. С У статті розглядається сучасний стан інноваційного розвитку та управління в аграрному секторі Україн 11
16563 Куратор академічної групи – вихователь, науковець, організатор у вищих аграрних закладах освіти Матієнко О.С. С У статті розглядаються особливості, педагогічні умови та основні напрями роботи куратора академічної 8
16562 Організація та оцінка технологій доїння корів в контексті конкурентоспроможності молокопродукції Петриченко О.А. С У статті викладено дослідження організації технологій доїння корів, властивих для них технологічних 10
16561 Організація технологічних процесів та оцінка технологій утримання худоби Петриченко О.А. С Стаття присвячена дослідженню технологій та організації технологічних процесів утримання тварин у мо 3
16559 Організація кормозабезпечення молочного скотарства Петриченко О.А., Петриченко І.І. С Розглянуто сучасну деталізацію раціонів для повноцінної та збалансованої годівлі тварин. Запропонова 8
16558 Аналіз ефективності використання виробничих запасів у ТОВ «Устя» Томчук О.Ф., Пацар О. С У статті досліджено сутність та необхідність аналізу виробничих запасів на підприємстві. Проведено 6
16547 Стан та перспективи діяльності овочепереробних підприємств в Україні Логоша Р.В. С У статті розглянуто сучасний стан діяльності овочепереробних підприємств в умовах ринкової економік 27
16546 Інноваційний розвититок промислових підприємств Вінницької області Киш Л.М., Назаровська А.І., Редько Л.Ю. С У статті розглянуто аналіз тенденцій інноваційної діяльності промислових підприємств нашої держави, 11
16545 Оцінка інноваційно-наукового потенціалу Вінницької області Киш Л.М., Олійник А.Ю. С У статті розглянуто забезпеченість науко­вих організацій Вінницької області кадрами, визначено струк 16
16543 Аналіз фінансових результатів та фінансового стану сільськогосподарського підприємства Киш Л.М., Синявська Н.С. С Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної і фінансової діял 9
16542 Порівняльний аналіз продуктивність праці управлінського персоналу Киш Л.М., Поліхун В.М. С Стаття присвячена питанням підвищення продуктивності та ефективності праці персоналу у підприємств 4
16541 Матеріальне стимулювання та аналіз фонду оплати праці у фермерських господарствах Киш Л.М., Курило Н.Ф. С У статті проаналізовано динаміку фонду оплати праці ФГ «Урожай». Визначено питому вагу витрат на о 4
16539 Перспективи розвитку розподільчої логістики АПК Потапова Н.А. С В статті висвітлюються основні питання формування розподільчої логістики агараного сектору. 22
16538 Формування професійної компетентності фахівців аграрної сфери Германюк Н.В. С У статті досліджено питання сутності та ролі виховання професійної компетентності фахівців в аграрні 8
16537 Генетичне різноманіття дикорослих видів картоплі та їх використання в селекції Мамалига В.С. Тд Узагальнено шляхи та методи селекції картоплі на стійкість до найбільш шкодочинних хвороб з використ 8
16536 Стан розвитку сучасного ринку цінних паперів в Україні Руда О.Л. С У статті розглянуто економічну суть та важливість повноцінного функціонування ринку цінних паперів в 6
16535 Сутність фінансового контролінгу на підприємствах малого бізнесу в Україні Шиманська О.П., Алескерова Ю.В. Тд 17
16534 Цінова політика щодо готової продукції підприємства: обліково-аналітичний аспект Правдюк Н.Л. С Інформаційне забезпечення управління ціновою політикою товарів має відповідати вимогам економіки, шл 16
16533 Статистичний аналіз показників сталого розвитку територіальної громади Піддубна О.О., Підгурський О.І. С В роботі на основі статистичного аналізу даних досліджуються показники сталого розвитку територій Ук 6
16532 Необхідність оцінки якості фінансової звітності Правдюк Н.Л., Плахтій Т.Ф. С Розроблено класифікацію показників якості в бухгалтерському обліку та фактори, що впливають на них. 11
16531 Облікова концепція товарно-матеріальних цінностей в умовах постіндустріальної економіки Правдюк Н.Л. С Обґрунтовано основи облікової концепції в умовах постіндустріальної економіки в частині оборотного к 12
16529 Дослідження суперпозиції пуассонівського та регулярного потоків транзакцій Підгурський О.І., Волонтир Л.О. С В роботі на основі методів математичного моделювання досліджується гібридний потік транзакцій, що ут 8
16523 Сучасні тенденції та проблеми оподаткування сільськогосподарських підприємств України Чудак Л.А. С У статті проведено ґрунтовний аналіз ключових змін в оподаткуванні сільськогосподарських підприємст 11
16522 Роль обліку в забезпеченні економічної безпеки підприємств Гудзенко Н.М., Китайчук Т.Г. С Висвітлюються економічні підходи до трактування суті економічної безпеки та її складових; виділено 19
16518 Облікове забезпечення операційної оренди в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України Янчук г. В., Китайчук т. Г., Земляна І. Ф. С У статті проаналізовано основні положення нововведених національних положень (стандартів) бухгалтерс 8
16517 Модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі: проблеми перехідного періоду Китайчук Т.Г. С У статті досліджено проблеми впровадження системи бухгалтерського обліку в державному секторі з 1 сі 9
16516 Моделювання суперпозиції неоднорідних потоків транзакцій Підгурський О.І. С В роботі досліджується суперпозиція двох неоднорідних стохастичних потоків транзакцій. Перший з них 10
16515 Причини занепаду фінансового аналізу в сільському господарстві Чудак Л.А. С У статті здійснено спробу провести ідентифікацію причин занепаду фінансового аналізу у сфері сільсь 8
16514 Соціальні аспекти бухгалтерського обліку Правдюк Н.Л. С Стаття розкриває найбільш загальні зв’язки соціальних процесів через призму системного облікового ві 10
16513 Аналіз суперпозиції потоків транзакцій з пуассонівським та рівномірним законами розподілу Підгурський О.І. С В роботі розроблена математична модель неоднорідного гібридного потоку транзакцій, що є результатом 6
16512 Alternative Models of Agricultural Advisory Program Development Broyaka A.A. С This research is based on the statement that agricultural advisory activity in Ukraine is not formed 6
16511 Ensuring of the Socio-Economic Development of Regions of Ukraine on the Basis of Methods of Indicative Planning Klochkovska V., Khaietska O., Broyaka A. С The development of the world economy is accompanied by the emergence of new causal relationships t 9
16497 Інтегрування еколого-економічного підходу у стратегію розвитку та практику господарювання сільськогосподарських підприємств Фостолович В. А. С У статті обґрунтовано основні елементи удосконалення організаційної структури сільськогосподарських 5
16486 Галузеві особливості бухгалтерського обліку витрат на біологічні перетворення в рибництві Іщенко Я. П. С В статті розкрито вплив організаційно-технологічних особливостей біологічних перетворень рибництва н 8
16485 Модель розвитку організації обліку на основі концепції ощадливого виробництва: структурний аналіз Плахтій Т.Ф. С Розроблено модель розвитку організації обліку на основі концепції ощадливого виробництва, що включає 8
16484 Аналіз моделей оцінки якості облікової інформації Плахтій, Т.Ф. С Обґрунтовано необхідність проведення аналізу моделей оцінки якості облікової інформації з метою розр 10
16483 Необхідність оцінки якості фінансової звітності Правдюк Н.Л., Плахтій Т.Ф. С Метою статті є обґрунтування необхідності оцінки якості облікової інформації на основі використання 9
16482 Розвиток системи менеджменту якості обліку Плахтій Т.Ф. С Обґрунтовано необхідність використання системи менеджменту якості для удосконалення організації облі 8
16481 Якісні характеристики фінансової інформації в конвергованій концептуальній основі: критичний аналіз Плахтій Т.Ф. С Обґрунтовано необхідність проведення досліджень трансформації підходів до визначення системи якісних 9
16480 Напрями забезпечення належного рівня якості облікової системи підприємства: організаційний аспект Плахтій Т.Ф. С У статті обґрунтовано необхідність проведення наукових досліджень в напрямі забезпечення належного р 7
16474 Теоретичні основи та особливості процесу різання коренеплодів у фермерських господарствах Токарчук О.А. С Найбільш поширеними способами подрібнення коренеплодів є механічні, які характеризуються простою кон 5
16473 Стратегічний інноваційний розвиток підприємств в Україні Киш Л.М С У статті представлено авторське трак­тування поняття інновації, інноваційна стратегія та стратегіч 8
16469 SEE-аналіз дієвості процесів захисту і реабілітації грунту, підземних та поверхневих вод України Бурєннікова Н.В., Ярмоленко В.О. С Запропоновано методику аналізу дієвості процесів захисту і реабілітації ґрунту, підземних та поверх 9
16464 Облік земель сільськогосподарського призначення через призму чинної методології Коваль Л.В. С У статті розглянуто порядок відображення в обліку земель сільськогосподарського призначення. Питання 50
16460 Investigation of the process of thread extrusion using the ultrasound Turych V., Veselovska N., Rutkevych V., Shargorodsky S. С Досліджено та змодельовано процес видавлю­вання різі з накладанням ультразвукових коли­вань. На осно 9
16458 Стан та перспективи розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в овочівництві Логоша Р.В. С У статті розглянуто сучасний стан, місце і роль сільськогосподарських обслуговуючих кооперат 13
16452 Машина для посадки технічної верби Бандура В.М., Кордонський В.А. С В статті представлена конструкція машини для посадки технічної верби із змінними міжряддями посадочн 9
16450 Using of the wave technologies in intensification processes of heat and mass transfer Burdo O., Bandura V., Zykov A., Zozulyak I. С The advantages of wave technologies in comparison with traditional thermal technologies are consider 4
16448 Development of wave technologies to intensify heat and mass transfer processes Burdo O., Bandura V., Zykov A., Zozulyak I., Levtrinskaya J., Marenchenko E. С Запропоновано технології адресної доставки енергії для інтенсифікації тепломасопереносу при переробц 7
16445 Determination of optimal transformation ratios of power system transformers in conditions of incomplete information regarding the values of diagnostic parameters O. Rubanenko, О. Kazmiruk, V. Bandura, V. Matvijchuk, O. Rubanenko С Шляхом аналізу пошкоджуваності силових трансформаторів та методів керування режимами електроенергет 9
16436 Аналіз тенденцій розвитку страхового ринку: вітчизняний та світовий аспект Марценюк-Розарьонова О.В. С У процесі глобалізаційних перетворень страховий ринок виступає у ролі соціально значимої с 12
16432 Вплив фізичного стану меляси на перетравність основних поживних речовин кормів раціону та обмінні процеси в рубці жуйних тварин Овсієнко С.М. С Викладено спосіб синхронізації ферментації кормів в рубці на принципі згодовування вуглеводно-концен 10
16431 Порівняльна оцінка продуктивної дії консервованого і сухого зерна сорго в годівлі високопродуктивних дійних корів Овсієнко С.М. С Порівняльну оцінку продуктивної дії консервованого сінним борошном з галеги східної і сухого зерна с 13
16428 Раціональне харчування студентів та його вплив на працездатність Олійник Н.А., Швець О.І. С Важливою складовою здорового способу життя є раціональне харчування, яке допомагає підтримувати вис 16
16425 Контактна взаємодія інструмента з деталлю у процесах поверхневого пластичного деформування з ультразвуком Веселовська Н.Р.,Турич В.В., Руткевич В.С. С Представлений вдосконалений спосіб ультразвукового вигладжування з попереднім зазором, що дозволяє о 14
16424 Оцінювання ефективності функціонування технологічного комплексу з використанням системного підходу Іскович-Лотоцький Р.Д., Веселовська Н. Р., Зелінська О.В., Веселовський Я. П. С Одним з актуальних завдань є розвиток системного підходу до проблеми підвищення ефективності процесі 11
16423 Аналіз принципових технологічних схем та конструктивних рішень насосних гідроприводних агрегатів Веселовська Н.Р., Яремчук О. А. С 14
16422 Вплив пробіотиків на ріст, розвиток і господарсько-корисні ознаки медоносних бджіл Гуцол А.В., Ковальський Ю.В., Ковальська Л.М., Гуцол Н.В. С З метою інтенсифікації виробництва продукції вперше рекомендовано застосовувати кормову добавку на о 7
16421 Біологічний консервант та його вплив на продуктивність дійних корів за консервування вологого зерна кукурудзи Овсієнко С.М. С Розроблено і апробовано спосіб біологічного консервування і використання в годівлі дійних корів воло 8
16420 Використання преміксів Інтермікс за фазової годівлі молодняку свиней Гуцол А. В., Гуцол Н.В., Дацюк І.В. С Показано, що використання в годівлі молодняку свиней великої білої породи преміксів Інтермікс ПВ-4% 20
16419 Заготівля і використання силосу з високою аеробною стабільністю А.І. Овсієнко, А.В. Безпалько, С.М. Овсієнко С Встановлено, що використання сінного борошна з будяка акантовидного в якості біологічного консервант 11
16418 Вплив згодовування преміксів Інтермікс на показники крові молодняку свиней за фазової годівлі Мазуренко М.О., Гуцол Н. В., Дацюк І. В. С Показано, що згодовування відлученим поросятам з середньою живою масою 20…35 кг преміксів Інтермікс 11
16417 Особливості вирощування проса лозовидного в умовах Лісостепу Правобережного Мазур В.А., Браніцький Ю.Ю., Поліщук І.С. С В статті проаналізовано стан використання, поширення та технологічні аспекти вирощування проса лоз 12
16416 Фотосинтетична продуктивність сорго цукрового залежно від елементів технології вирощування Липовий В. Г., Поліщук І. С. С В статті наведено результати досліджень з оцінки впливу удобрення на фотосинтетичну продуктивніст 9
16415 Стан виробництва картоплі на Вінниччині та ефективність позакореневих підживлень Поліщук І. С., Кравчук С. В. С Наведені дані стану виробництва картоплі в Україні та у Вінницькій області. Проаналізовано динамік 7
16413 Інноваційні підходи до використання промислового схрещування, умов утримання та одержання додаткових енергоносіїв від чистопорідних і помісних бичків Яремчук О.С., Польовий Л.В., Варпіховський Р.Л. С Встановлено, що динаміка приростів живої маси була більшою у бичків ½ шароле при утриманні на глибок 10
16409 Створення вихідних форм сортів цукрових буряків стійких до ризоманії в умовах Ялтушківської ДСС ІБ і ЦБ НААН УКРАЇНИ Мазур В.А., Гончарук Г.С., Пінчук Н.В. С Проблема захисту сходів цукрових буряків від шкідників та хвороб завжди була гострою проблемою у тех 4
16390 Інформаційне забезпечення управління земельними ресурсами сільськогосподарського призначення Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В. С У статті досліджено інформаційне забезпечення як складову системи управління сільськогосподарськими 35
16388 Вплив технологічних прийомів вирощування на формування якісних показників зерна кукурудзи Мазур В. А., Шевченко Н. В. С Викладено результати досліджень з вивчення впливу передпосівної обробки насіння мікропрепаратом Полі 16
16385 Методика аналізу фінансового стану підприємства відповідно до вимог внутрішніх і зовнішніх користувачів Мазур В. А, Томчук О. Ф., Браніцький Ю.Ю. С У статті розглянуто склад внутрішніх і зовнішніх користувачів аналізу фінансового стану підприємств 14
16383 Проблеми забезпечення земельними ресурсами тваринництва та шляхи їх вирішення Повозніков М.Г., Шевчук Т.В., Суховуха С.М. С У статті розкривається проблематика забезпечення земельними ресурсами сільськогосподарських підприєм 14
16376 Дарвінізм: історія і розвиток тваринництва Гуцол А.В., Мазуренко М.О., Шевчук Т.В. С Показано, що сформульовані Ч. Дарвіном півтора століття тому закономірності відбору, спадковості і м 5
16375 Динаміка виробництва зерна та внесення мінеральних добрив під зернові культури у Вінницькій області Ткачук О.П., Яковець Л.А. С На основі аналізу літературних джерел визначено, що основними зерновими культурами Вінницької облас 6
16373 Інтенсивність зниження вмісту важких металів у зерні залежно від періоду очікування Яковець Л.А. С Показано джерела потрапляння важких металів у зерно та накопичення їх у різних видах зернових. Устан 13
16370 Екологічна небезпека застосування найпоширеніших мінеральних добрив Яковець Л.А. С Проведено дослідження найпоширеніших мінеральних добрив та розраховано обсяг надходження токсичних р 9
16366 Енергоощадні технології виробництва продукції рослинництва в умовах трансформації земельних відносин Амонс С.Е. С У статті розглянуто особливості використання сучасних технологій ведення сільського господарства та 65
16365 Роль України у формуванні світової продовольчої безпеки Пчелянська Г.О. С У статті визначено сутність та зміст світової продовольчої безпеки та розглянуто динаміку кількост 7
16364 Організаційно-економічні засади підвищення ефективності виробництва насіння цукрових буряків Калетнік Г.М., Старосуд В.І., Амонс С.Е. С Стаття присвячена питанням організаційно-економічних засад підвищення ефективності виробництва насін 13
16363 Бідність населення та її вплив на формування продовольчої безпеки Пчелянська Г.О. С Цілями статті є вивчення причин виникнення бідності, її негативних проявів, виявлення наслідків бідн 4
16362 Економіко-технологічні процеси регіонального виробництва рідких біопалив в Україні Климчук О.В. С Для ефективного розвитку енергетичного сектору економіки в якості елементів новизни використано регі 10
16361 Специфіка розвитку галузі рослинництва та особливості формування сировинної бази для виробництва біопалив в Україні Климчук О.В. С В статті висвітлено проблемні аспекти загальних тенденцій розвитку сільського господарства та його в 10
16360 Стратегічні принципи становлення та розвитку біопаливної індустрії в Україні Климчук О.В. С За наявного в агропромисловому комплексі країни досить потужного потенціалу науково-технічної та про 5
16359 Економіко-технологічні процеси ефективного регіонального виробництва біогазу в Україні Климчук О.В. С В статті окреслюються сучасні тенденції світового виробництва біогазу, що забезпечує одночасне створ 12
16358 Аграрне виробництво в системі забезпечення продовольчої безпеки держави Кубай О.Г., Коломієць Х.М. С У статті розглянуто особливості функціонування аграрного виробництва як основи забезпе- чення продов 8
16355 Вплив елементів технології вирощування на продуктивність люцерни посівної в умовах Лісостепу Правобережного Телекало Н.В., Блах М.В. С Проаналізувавши літературні першоджерела встановлено, що люцерна посівна для підвищення продуктивнос 17
16354 Біологічний азот, як запорука екологічної безпеки ґрунтів Телекало Н.В., Блах М.В. С Наведено результати вивчення динаміки посівів люцерни в господарствах Вінницької області за період з 13
16353 Процеси росту і розвитку люцерни посівної залежно від елементів технології в умовах Лісостепу Правобережного Мельник М. В. С Досліджено наукове і практичне значення, актуальність вивчення впливу агроекологічних умов на ріст т 8
16343 Маркетингові складові формування та функціонування інфраструктури регіонального ринку цукру Красняк О.П., Довгань Ю.В. С У статті розглянуто маркетингові складові формування інфраструктури регіонального ринку цукру. Викон 45
16341 Формування травостою люцерни посівної в рік сівби в умовах Лісостепу Правобережного Гетман Н. Я., Ткачук Р. О., Циганський В. І., Квітко М. Г. С Наведено результати польових досліджень по вивченню особливостей росту, розвитку та формування урожа 30
16339 Формування зернової продуктивності кукурудзи залежно від застосування мікробіологічного добрива Граунфікс в умовах Лісостепу Правобережного Дідур І.М., Циганський В.І. С Наведено результати польових досліджень по вивченню особливостей росту і розвитку рослин кукурудзи т 24
16336 Біостаціонар Вінницького національного аграрного університету як навчальна, наукова та виробнича база у підготовці фахівців садово-паркового господарства Прокопчук В.М., Циганський В.І., Циганська О.І., Матусяк М.В. С Розглянуто питання формування та використання біостаціонару як навчальної, наукової та виробничої ба 13
16335 Study physical and mechanical properties pile as of biofuel as alternative Комаха В. П., Янович В. П. С у даній роботі звернено увагу на проблему утилізації відходів, які виникають при очищенні зернового 14
16324 Праксеологічний підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі Олійник Н.А., Швець О.І. С У статі розкрито тлумачення науковими школами сутність праксеологічного підходу, охарактеризовано су 15
16321 Production and economic relations of the enterprises of oil and fat industry Dovhan Y. Тд Enhancement of the efficiency of competitive industries of Ukraine’s national economy is an importan 16
16318 Формування культури професійного спілкування у майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи Тимкова В.А. С У публікації проаналізовано актуальний стан розвитку культури професійного спілкування у майбутніх ф 10
16314 Удосконалення умов утримання ремонтного молодняку та нетелів Варпіховський Р.Л. С На основі виконаних досліджень наведене теоретичне узагальнення і нові підходи до обґрунтування пере 10
16307 Вплив стресу на рівень самооцінки студентів-аграріїв: теоретичні аспекти Лебедєва Н. А. С Навчання у вищому навчальному закладі додає ряд подразників на зразок адаптації до університетсько 13
16301 Роль інфраструктури у забезпеченні економічного зростання регіонів України Гончарук Т.В. С У статті досліджено формування економічної категорії "інфраструктура", визначено її основн 6
16300 Strategic potential of biomass in Ukraine – guarantee of the stat’s economic development Honcharuk T.V. С The article deals with the modern aspects of biomass use; the prospects of its use have been analyze 13
16299 Design of the system to control a vibratory machine for mixing loose materials V. Yanovych, T. Honcharuk, I. Honcharuk, K. Kovalоva С Розроблено мехатронну систему для комплексної оцінки та адаптації експлуатаційних параметрів вібраці 12
15840 Соціальний склад населення басейну р. Ворскли за скіфської доби Бойко Ю.М. М Монографія та наукові статті Ю.М. Бойка висвітлюють підсумки вивчення дослідником соціально-культурн 122
15839 Історія України та етнокультурологія: навчальний посібник. Частина ІІ. Етнокультурологія Бойко Ю.М. Нп 172
15838 Історія України та етнокультурологія: навчальний посібник. Частина І. Історія України Бойко Ю.М. Нп 161
15837 Додатні оператори класу В та їхні комбінації Найко Д. А. М В монографії розглядається клас лінійних додатних апроксима-ційних операторів, введених Ю. І. Волков 57
15836 Ґрунтовий покрив Вінниччини: генезис, склад, властивості та напрями ефективного використання Цицюра Я. Г., Броннікова Л.Ф., Пелех Л.В., М У виданні висвітлено умови формування ґрунтів області, розглянуто їх поширення та агроґрунтове район 163
15832 Продуктивність корів при використанні люцерносуданкового силосу, заготовленого з біологічним консервантом Сироватко К.М., Курнаєв О.М. С Наведені результати технологічних дослідів по заготівлі силосу із сумішки люцерни та суданської трав 32
15830 Поведінкові реакції нетелів за безприв'язно-боксового утримання у модульно-груповій клітці Варпіховський Р. Л. С Встановлений позитивний вплив забезпечення відповідності нормативних санітарногігієнічних умов повіт 55
15829 Поведінкові реакції нетелів за різних розмірів боксу для їх утримання Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. С Дослідженнями визначено, що час, який нетелі затрачають на огляд місця відпочинку – боксу, залежить 72
15828 Вплив умов утримання корів на параметри мікроклімату повітря у тваринницьких приміщеннях та отримання додаткових енергоносіїв Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. С Дослідженнями мікроклімату встановлено, що показники мікроклімату, в середньому відповідають допусти 57
15827 Ефективність використання земельної ділянки товарно-молочної ферми малої потужності за різних способів утримання худоби Варпіховський Р. Л. С Встановлено, що економія альтернативної енергії кормів при виробництві яловичини у будівлі 12×72 м з 61
15826 Важливий напрямок пасовищної годівлі надремонтного молодняку української чорно-рябої молочної породи з врахуванням підгодівлі концентратами та мінеральною добавкою Польовий Л.В., Добронецька В.О. С Однією з причин низького рівня середньодобових приростів у надремонтного молодняку, при використанн 33
15825 М’ясна продуктивність бичків української чорно-рябої молочної породи та економічна ефективність виробництва яловичини за різних умов утримання Польовий Л.В., Добронецька В.О. С В наукових та законодавчих актах чітко не визначені параметри віку та живої маси молодняку великої р 44
15823 Effect of probiotics on the chemical, mineral, and amino acid composition of broiler chicken meat Podolian J. С The experiment was conducted to examine the influence of probiotic preparation on the mineral contam 44
15810 Літературні набутки Ольги Мак у моделюванні штучного голодомору Тимощук Н.М. С Прозова творчість Ольги Мак на тему голокосту („Каміння під косою”), писана в умовах вільного світу, 85
15809 Художні особливості роману "Посол мертвих" Аскольда Мельничука Тимощук Н.М. С Роман ― "Посол мертвих" Аскольда Мельничука – доказ добротного світового рівня української 96
15807 Земельні ділянки як об'єкт обліку Подолянчук О.А., Коваль Н.І. С У статті досліджено зміст термінів “земля”, “земельна ділянка”, “земельні ресурси”, “земельні фо 81
15806 Класифікаційна ідентифікація права на свободу творчості в системі культурних прав та свобод людини Опольська Н.М. С У статті проаналізовано право на свободу творчості як культурне право. Наведено спільні ознаки, які 54
15804 Принципи впровадження системи Mathcad в математичну підготовку фахівців аграрного сектора Левчук О.В., Гусак Л.П. С Стаття присвячена обґрунтуванню окремих дидактичних принципів впровадження системи Mathcad в математ 53
15803 Formation of professional skills of future lawyers in the process of learning foreign languages Tymoschuk N. M., Dovhan L. I. С Одним із найважливіших елементів професійної компетентності майбутніх фахівців є володіння іноземною 55
15802 Філософський дискурс Ю.Габермаса і проблема постмодерного переходу Слотюк П.В. С Аналізуються погляди Ю. Габермаса на проблему формування філософії модерну як проекту світоглядног 64
15801 Вплив регулятора росту Вимпел на урожайність капусти білоголової Окрушко С. Є. С Розглянуто вплив регулятора росту Вимпел на урожайність капусти білоголової. 63
15800 Особливості вимірювання величини спонтанної поляризації сегнетоелектричних рідких кристалів допованих нанодомішками Шевчук О.Ф. Тд 24
15799 Аналіз та статистика ресурсного потенціалу сільських територій аграрного сектору України Томашук І.В. С У статті висвітлено аспекти аналізу та статистики формування та використання ресурсного потенціалу с 67
15798 Аналітичний аспект розвитку земельного потенціалу України: оренда землі Томашук І. В. С У даній статті проведено дослідження проблем та перспектив розвитку земельного потенціалу України. П 54
15797 Проблеми та перспективи фінансового забезпечення аграрного сектору Вінницького регіону Томашук І.В. С Проаналізовано стан вітчизняного аграрного сектору, що характеризується значним недофінансуванням пр 56
15796 Розробка складу комплексного пайку для гарячого харчування спецпризначенців Петрова Ж.О., Пазюк В.М. С Розробка складу комплексного пайку для гарячого харчування спецпризначенців займає на теперішній час 69
15795 Дія регуляторів росту рослин на карпогенез та показники насіннєвої продуктивності цукрового буряка Шевчук О.А. С Оцінено важливість застосування регуляторів росту та розвитку рослин на різних сільськогосподарськи 18
15794 Нелінійна діелектрична спектроскопія сегнетоелектричних рідких кристалів допованих домішками Шевчук О.Ф. Тд 40
15770 Вплив еколого-економічного фактору на особливості організаційно-економічного механізму використання ресурсного потенціалу сільських територій Гончарук І. В., Томашук І. В. С Сільські території розглянуто як об’єкт наукового дослідження. Окреслено проблеми розвитку сільських 82
15769 Роль сільськогосподарських кооперативів у забезпеченні сталого розвитку сільських територій Вінницької області Гончарук І. В. С У статті розкриті проблемні теоретико-методичні й практичні аспекти розвитку кооперативних відносин 94
15768 Організаційні аспекти облікового забезпечення управління в інтегрованих науково-виробничих структурах (на прикладі Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України) Гончарук І.В., Іщенко Я.П., Стригун І.В. С У статті обґрунтовується доцільність централізації функції обліку та формування внутрішніх регламент 71
15767 Перспективи розвитку страхового ринку Гончарук І. В. С У статті розглядаються питання розвитку світового страхового ринку. Показані тенденції розвитку світ 24
15766 Основні аспекти ефективного формування і використання ресурсного потенціалу у сільськогосподарських підприємствах (на прикладі Уладово- Дюлинецької ДСС ІБК І ЦБ НААН України) Гончарук І. В., Браніцький Ю. Ю., Томашук І. В. С Досліджено ефективність формування і використання ресурсного потенціалу у сільськогосподарських підп 47
15765 Система обліку та оподаткування на дослідно-селекційній станції ІБКІЦБ НААН України: стан та напрями удосконалення Гончарук І. В., Плахтій Т. Ф., Старосуд В. І. С Стаття присвячена актуальним питанням діючої системи обліку та оподаткування на підприємств 71
15764 Design of the system to control a vibratory machine for mixing loose materials V. Yanovych, T. Honcharuk, I. Honcharuk, K. Kovalоva С Based on the analysis of special features in the implementation of process of mixing a loose materia 28
15763 Роль фінансового планування у розвитку малого і середнього бізнесу Гончарук Інна Вікторівна С В статті розкрито проблеми розвитку малого і середнього підприємництва в країні. Охарактеризовано фі 42
15744 Logistic systems: estimation of the force of functioning Burennikova N. , Yarmolenko V. С In the article, when posing the problem, the need for further research on the theoretical and appli 45
15743 Парадигма дуалізму імплікації процесів функціонування та розвитку підприємств м’ясопродуктового підкомплексу Бурєннікова Н.В., Дмитренко Р.М. С У статті розглядаються підходи до оновленої парадигми дуалізму імплікації процесів функціонування т 57
15689 Особливості процесного підходу до управління Січко Т.В. Тд Розглядаються принципи процесного підходу до управління та основні бізнес-процеси підприємства. 46
15609 Продуктивні показники свиней породи ландрас залежно від статі 207 Шевчук Т.В., Суховуха С.М., Шелест Н. Тд В тезах подані особливості продуктивності свиней породи ланрас різної статі 21
15606 Силові характеристики механізму регулювання кута нахилу похилого диска регульованого аксіального роторнопоршневого насоса Іванов М.І., Переяславський О.М., Шаргородський С.А., Ковальова І.М. С Розглядаються силові характеристики механізму регулювання кута нахилу похилого диска регульованого а 55
15601 Розвиток освіти Подільського краю в першій половині ХІХ ст. Богатчук С. С. С Здійснено комплексний аналіз освіти Подільського краю в першій половині ХІХ ст. 42
15600 Економічний розвиток українських земель та поширення залізничної мережі в 60-70-х рр. ХІХ ст. Богатчук Світлана Степанівна С Аналізується вплив розбудови залізничної мережі на економічний розвиток українських земель в 60-70-х 25
15599 Формування сучасної мовно-професійної компетентності економіста-аграрія Тимкова В.А. С У статті проаналізовано особливості процесу формування мовно-професійної компетентності економіста-а 28
15598 Лінгвокультурологічний підхід до вивчення фразеології студентами-аграріями Тимкова В.А. С У статті подано короткі відомості про місце фразеології серед мовної картини світу, адже у фразеоло 36
15596 Актуальные проблемы звероводства в Украине и пути их решения Повозников Н. Г., Шевчук Т. В. С В мировом производстве меха Украина занимает 18 место с ежегодным производством 400 тыс. шкур 20
15585 Сучасні тенденції розвитку харчової промисловості та її місце в економіці держави. Калетнік Г.М., Коваленко О.В., Брояка А.А. С У статті висвітлено сучасний стан харчової промисловості України. Здійснено оцінку основних економіч 234
15584 Макроекономічні показники як індикатори соціально-економічного розвитку України. Брояка А.А. Тд Об’єктивна оцінка та розуміння процесів, які відбуваються в соціально-економічному житті країни, тіс 22
15583 Сучасні проблеми забезпечення продовольчої безпеки України та шляхи їх вирішення Брояка А.А. С В статті проведено дослідження сучасного стану продовольчої безпеки України за деякими критеріями, з 44
15434 Accounting of non-performing long-term bank loans in Ukraine Tatiana Korpaniuk С Accounting of non-performing long-term bank loans in Ukraine 45
15433 Аналіз умов експлуатації електроустаткування в сільському господарстві Солона О.В., Рудницький Б.О., Деревенько І.А., Омельянов О.М. С Аналіз умов експлуатації електроустаткування в сільському господарстві 62
15432 Дослідження ефективності сепарації зернових матеріалів на ступінчасто-конічному решеті вібровідцентрових машин Котов Б. І., Деревенько І. А., Степаненко С. П. С ослідження ефективності сепарації зернових матеріалів на ступінчасто-конічному решеті вібровідцентро 63
15430 Визначення момента опору руху дебалансного віброзбудника Ланець О. С., Деревенько І. А. С Визначення момента опору руху дебалансного віброзбудника 32
15413 Математичне моделювання процесу тепломасообміну за умов пароконтактної стерилізації продукції у циліндричній тарі Паламарчук І. П., Полєвода Ю. А., Куций В.М. С у статті обґрунтовано теплообмінні режимні параметри процесу та визначені закономірності зміни темп 2
15397 Ринок банківських послуг для фізичних осіб: проблеми та перспективи Алескерова Ю.В., Кривулько Б.В. С У статті визначено основні елементи ринку банківських послуг для фізичних осіб. Ринок банківських п 102
15396 Фінансовий контролінг на підприємствах малого бізнесу Алескерова Ю.В., Шиманська О.П. С Фінансовий контролінг на підприємствах малого бізнесу. У статті досліджено фінансовий контролінг д 93
15282 Організація туристичних подорожей. Методичні рекомендації для провелення самостійної роботи студентів факультету економіки та підприємництва денної форми навчання напряму підготовки 6.140103 «Туризм», ОКР «Бакалавр» Мазур С. А. Мв Методичні рекомендації для провелення самостійної роботи студентів факультету економіки та підпр 1
15003 Система точного землеробства. Програма з навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.100102 “Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва” Холодюк О.В. Нп Мета дисципліни – дати наукові основи розробки і організації оптимальних методів механізованого виро 7
15002 Еколого-агрохімічна паспортизація грунтів і земель: методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання спеціальності 201 – "Агрономія", освітнього ступеню "Магістр" Первачук М.В., Гайдай Л.С. Мв Розглянуто основні вимоги, положення та етапи самостійної підготовки при вивченні дисципліни. Подано 8
15001 Ознайомча практика: програма та методичні вказівки до виконання практики студентами освітнього ступеню "Бакалавр" спеціальності 201 «Агрономія» Дідур І.М., Первачук М.В. Мв Розглянуто основні вимоги, положення та етапи виконання програми ознайомчої практики. Подано вимоги 12
14986 Інформаційні системи і технології в туристичній індустрії : програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 1401 Сфера обслуговування напряму підготовки 6.140103 Туризм . Киш Л.М., Підгурський О.І. Нп Інформаційні системи і технології в туристичній індустрії 2
14984 Інформаційні системи і технології в готельно - ресторанній справі : п рограма навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 24 Сфера обслуговування спеціально ст і 241 Готельно - ресторанна справа . Киш Л.М., Підгурський О.І. Нп Інформаційні системи і технології в готельно - 1
14981 Фінансове планування. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни для студентів денної форми навчання факультету економіки та підприємництвва, освітньо-професійного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підго Прутська О.О., Гуцаленко О.О. Руда О.Л. Мв Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання розроблені з метою закрі 11
14980 Фінансове планування. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва, освітньо-професійного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Гуцаленко О.О., Прутська О.О., Руда О. Л. Нп У програмі подано структуру та тематичний план навчальної дисципліни, її зміст за атестаціями й тема 8
14979 Фінансова безпека. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва, освітньо-професійного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит». Гуцаленко О.О., Колотій С.В. Нп Програма охоплює курс, спрямований на вивчення методології та теоретико-методичних основ оцінки стан 7
14935 Спеціальна генетика. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» Спеціальність: 201 «Агрономія» Мамалига В.С., Мазур О.В. Нп Програма дисципліни розроблена згідно галузевих стандартів спеціальності для підготовки магістрів 3
14934 Міжнародна економічна статистика. Методичні рекомендації до проведення практичних занять для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Міжнародна економіка» факультету економіки та підпри Петриченко О.А., Томашук І.В. Мв Методичні рекомендації з організації практичної роботи містять перелік тем, завдання та навчальний м 5
14933 Міжнародна економічна статистика. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Міжнародна економіка» факультету економіки та підпри Петриченко О.А., Томашук І.В. Мв Методичні рекомендації мають на меті забезпечити опанування студентом матеріалу дисципліни, орієнтую 2
14931 Митне оподаткування: метод. рек. до вик. практ. робіт длястудентів денної форми навчання факультету обліку та аудиту освітнього ступеня ”Бакалавр“, галузі знань 0305 ”Економіка та підприємництво“, напрям підготовки ”Облік і аудита“ спеціалізації ”Контроль Фостолович Валентина Анатоліївна Мв Програма визначає зміст, обсяг і вимоги до вивчення дисципліни відповідно до вимог державних стандар 14
14930 Митне оподаткування:метод. рек. до вик. практ. робіт для студентів денної форми навчання агрономічного факультету освітнього ступеня “Бакалавр“, напрям підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування“, с Фостолович В. А. Мв Методичні рекомендаціїдо виконання практичних робіт визначають зміст, обсяг і вимоги до вивчення дис 8
14929 Державний фінансовий контроль. Методичні рекомендації для про¬ведення практичних занять для під¬готовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня заочної форми навчання галузі знань 07 – “Управління та адміністрування” спеціальності 071 “Облі Шевчук О.Д. Мв Методичні рекомендації для про¬ведення практичних занять для під¬готовки здобувачів вищої освіти др 5
14928 Бухгалтерський облік. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» ОКР «Бакалавр» денної та заочної форми навчання Любар О.О., Бурко К.В. Мв Навчально-методичне видання розроблене з метою забезпечення студентів методичними рекомендаціями 14
14926 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня «Магістр» денної Томчук О.В., Прутська Т.Ю. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів факультету обліку та аудиту включає перелік тем лекцій 6
14925 Бухгалтерський облік. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 1401«Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» ОКР «Бакалавр» Любар О.О. Нп Представлена програма включає в себе перелік тем теоретичних (лекції) та практичних занять і їх коро 5
14924 Технологія кормів з основами кормовиробництва. Методичні вказівки для практичних робіт студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 6.090102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Суховуха С.М. Мв Методичні вказівки спрямовані на допомогу студентам, що вивчають дисципліну “Технологія кормів з осн 7
14923 Маркетинг. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 Економіка та підприємництво Логоша Р.В., Мамалига С.В. Мв Методичні матеріали призначено для практичних занять студентів галузі знань 0305 Економіка та підпри 8
14922 Маркетинг. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 Економіка та підприємництво Логоша Р.В., Мамалига С.В. Мв Методичні рекомендації призначено для організації самостійної роботи студентів галузі знань 0305 8
14921 Біологічні основи рибного господарства. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів напрямку підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" Гуцол А.В., Дмитрук І.В. Нп підготовки студентів напрямку підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" 1
14920 Годівля риб. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів напрямку підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" Гуцол А.В. Дмитрук І.В. Нп підготовки студентів напрямку підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" 2
14919 Розведення живих кормів. Програма з дисципліни для підготовки студентів спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура" Гуцол А.В. Дмитрук І.В. Нп для підготовки студентів спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура" 1
14918 Підприємницьке право. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напрям у підготовки 6.140101«Готельно - ресторанна справа» Мельничук М. О., Пипяк М. І. Мв Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Підприємницьке право» розроблені для забезпечення 5
14917 Підприємницьке право. Методичні вказівки до с амостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.140101«Готельно - ресторанна справа Мельничук М. О., Пипяк М. І. Мв Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Підприємницьке право» розроблені для забезпечення 5
14916 Підприємницьке право. Програма навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.140101«Готельно - ресторанна справа» Мельничук М. О., Пипяк М. І. Нп Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Підприємницьке право» розроблені для забезпечення 3
14915 Технологія виробництва продукції тваринництва. Програма та методичні вказівки з навчальної практики для студентів галузі знань 13 Механічна інженерія спеціальності 133 Галузеве машинобудування Огороднічук Г.М. Мв Програма та методичні вказівки з навчальної практики студентам галузі знань 13 Механічна інженерія, 3
14914 Технологія виробництва молока і яловичини. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання із напрямку підготовки 6.090 102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Вознюк О.І., Скоромна О.І. Мв Методичні рекомендації розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної д 3
14913 Проектування рибницьких підприємств. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090 201 «Водні біоресурси та аквакультура». Польовий Л.В., Варпіховський Р.Л. Нп Викладений матеріал програми “Проектування рибницьких підприємств” включає передмову, два розділи: 1
14912 Тваринництво. Методичні вказівки до проведення та виконання практичних робіт і організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 201 - Агрономія Постернак Л.І. Мв Методичні вказівкки складені за діючою програмою, дають загальну схему до виконання практичних завда 117
14911 Сучасні системи утримання тварин. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового (аспірантського) ступеня в галузі знань 21 Ветеринарна медицина за спеціальністю 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Нп Викладений матеріал програми «Сучасні системи утримання тварин» включає вступ, два розділи: атестаці 0
14910 Проектування та будівництво підприємств із виробництва та переробки продукції тваринництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання першого бакалаврського освітнього ступеня з спеціальності – 204 технологія виробн Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Мв Дані методичні вказівки розроблені для систематизації засвоєння студентами нормативних матеріалів на 2
14909 Сучасні системи утримання тварин. Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового ступеня – доктор філософії, із спеціальності – 212 ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Мв Викладений матеріал із дисципліни: «Сучасні системи утримання тварин» передбачає організацію самості 0
14908 Проектування рибницьких підприємств. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» ОКР «Бакалавр». Польовий Л.В., Варпіховський Р.Л. Мв Викладений матеріал із дисципліни: «Проектування рибницьких підприємств» передбачає організацію само 0
14907 Гігієна тварин. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання першого бакалаврського освітнього ступеня з спеціальності 204 «ТВіППТ». Варпіховський Р.Л., Яремчук О.С. Мв Дані методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів факультету технології виробництва 1
14906 Фізико-хімічні та біохімічні основи обробки сировини м’ясної та молочної галузі. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання із спеціальності 181 «Харчові технології». Освітнього ступеня «Бакалавр». Варпіховський Р.Л. Мв Викладений матеріал із дисципліни: «Фізико-хімічні та біохімічні основи обробки сировини м’ясної та 81
14905 Фізико-хімічні та біохімічні основи обробки сировини м’ясної та молочної галузі. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів першого бакалаврського освітнього ступеня із спеціальності 181 харчові технології. Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Нп Викладений матеріал програми «Фізико-хімічні та біохімічні основи обробки сировини м’ясної та мо 31
14904 Основні засоби удосконалення розвитку фізичних якостей, фізичної працездатності, індівідуальних програм розвитку фізичних якостей Дуржинська О.О. Мв У повсякденній руховій діяльності різні координаційні здібності проявляються у тісній взаємодії між 4
14903 Методичні вказівки до виконання і оформлення випускних магістерських робіт денної і заочної форм навчання освітнього ступеня магістр спеціальність 204 технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Скоромна О.І., Гуцол А.В, Гуцол Н.В., Льотка Г.І., Кучерявий В.П., Огороднічук Г.М. Мв Запропоновані «Методичні вказівки до виконання і оформлення випускних магістерських робіт…» складені 9
14902 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 208 Агроінженерія Огороднічук Г.М. Мв Методичні рекомендації розроблено відповідно до навчального плану та програми з дисципліни "Тех 0
14898 Самостійні заняття з набивними м’ячами для розвитку гнучкості, сили і витривалості.Методичні вказівки для самостійної роботи студентів ус іх спеціальностей Віннік Ю.В. Мв Фізична культура використовується як засіб охорони і укріплення здоров’я молоді,підвищує рівень їх 7
14897 Фізичне виховання: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів І курсу всіх напрямів Пепепелиця М.О. Мв Фізичне виховання це педагогічний процес, який передбачає комплексне вирішення багатьох етапів підг 5
14896 Педагогіка та психологія вищої школи. Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи студентів спеціальностей 101 – Екологія Олійник Н.А. Мв Викладено основні методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами з на 1
14890 Управління якістю. Методичні рекомендації для практичних занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня другого року навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» Красняк О.П., Довгань Ю.В. Мв Методичні рекомендації для практичних занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) р 2
14889 Управління якістю. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» Красняк О.П., Довгань Ю.В. Мв Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магісте 3
14888 Управління якістю. Методичні рекомендації для практичних занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня першого року навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» Красняк О.П., Довгань Ю.В. Мв Методичні рекомендації для практичних занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рі 4
14887 Корпоративне управління : Методичні рекомендації до практичних занять для студентів ос вітнього ступеню магістр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей: 074 «Публічне управління і адміністрування» та 073 «Менеджмент » факул Кафлевська С.Г. Мв Розглянуті загальні питання з основ корпоративного управління як науки, її предмету, ме 4
14886 Маркетинг. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Маркетинг» студентів заочної форми навчання освітнього рівня бакалавр напряму підготовки 0306 «Менеджмент» факультету менеджменту та права. Мамалига С.В., Логоша Р.В. Мв Методичні вказівки призначені для аудиторної та самостійної роботи студентів заочної форми навчання 7
14885 Стратегічне управління підприємством. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної підготовки студентів освітнього рівня «Магістр», спеціальністі: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форми навчання Коляденко Д.Л. Мв Призначено для проведення практичних занять та самостійної підготовки студентів освітноього рівня «М 8
14884 Організація та проектування фірм в АПК. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня факультету менеджменту і права галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030 Красняк О.П., Довгань Ю.В. Мв Методичні рекомендації з організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврсь 5
14883 Економіка підприємства. Методичні рекомендації для практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Красняк О.П., Кірєєва Е.А., Довгань Ю.В. Мв Методичні рекомендації для практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) р 10
14882 Економіка підприємства. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Красняк О.П., Кірєєва Е.А., Довгань Ю.В. Мв Методичні рекомендації з організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврськ 8
14881 Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт для студентів спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка бакалаврського рівня вищої освіти Матвійчук В.А., Рубаненко О.О., Бубновська І.А. Мв Методичні вказівки розроблені для допомоги студентам у вивченні теоретичних основ дисципліни «Контро 6
14880 Іноземна мова. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» Довгань Л. І. Мв Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з 12
14879 Політологія з основами соціології. Методичні рекомендації проведення пр актичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти на першому бакалаврському ступені галузі знань: 20 – Аграрні науки та продовольство, напряму підготовки: 207 - Богатчук С.С. Мв Методичні рекомендації проведення пр актичних занять для підготовки здобувачів вищої осві 1
14878 Політологія з основами соціології . Методичні рекомендації проведення пр актичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти на першому бакалаврському ступені галузі знань: 20 – Аграрні науки та продовольство, напряму підготовки: 2 Богатчук С.С. Мв Методичні рекомендації проведення пр актичних занять для підготовки здобувачів вищої освіт 1
14877 Міжнародний маркетинг. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент», освітнього ступеня «магістр» Фіщук Н.Ю. Мв Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання 3
14876 Системи автоматизованого проектування: Методичні вказівки по вивченню та виконанню лабораторних робіт (частина 2) Веселовська Н.Р., Переяславський О.М., Моторна О.О., Руткевич В.С. Мв Методичні вказівки є доповненням до підручників із «САПР», що охоплює основні теми курсу і де голов 95
14875 Системи автоматизованого проектування: Методичні вказівки по вивченню та виконанню лабораторних робіт (частина 1) Веселовська Н.Р., Переяславський О.М., Моторна О.О., Руткевич В.С. Мв Широкий розвиток комп`ютерних технологій в сучасному освітньому середовищі приводить до необхвдності 33
14874 Вступ до фаху. Методичні вказівки для організації самостійної роботи з предмету «Вступ до фаху» студентами факультету менеджменту та права за спеціальністю 073 "Менеджмент " денної і заочної форм навчання Кубай О.Г., Гонтарук Я.В. Мв Метою викладення дисципліни є навчити студентів основним соціально-економічним поняттям дисципліни, 18
14873 Вступ до фаху. Методичні вказівки для проведення практичних занять з предмету «Вступ до фаху» студентами факультету менеджменту та права за спеціальністю 073 "Менеджмент " денної та заочної форм навчання Кубай О.Г., Гонтарук Я.В. Мв В умовах ринкової економіки значна увага приділяється управлінню бізнесом, який є рушійною силою суч 11
14872 Експлуатація та ремонт машин переробних і харчових виробництв. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни для студентів спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування» спеціалізації “Обладнання переробних і харчових виробництв”, освітн Пазюк В.М. Мв Курсовий проект з дисципліни «Експлуатація та ремонт харчових та переробних виробництв» виконується 3
14871 Основи проектування енергетичних об’єктів в АПК. Навчально-методичний посібник з організації самостійної та практичної роботи для підготовки студентів за напрямом підготовки 6.100101 «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» та Рубаненко О.О. Нп Навчально-методичний посібник містить вимоги до виконання самостійної роботи та матеріали практичних 7
14870 Ботаніка. Методичні вказівки для проведення навчальної практики студентами першого курсу агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» освітнього ступеня «Бакалавр» Солоненко В.І., Ватаманюк О.В. Мв Методичні вказівки для проведення навчальної практики студентами першого курсу агрономічного факульт 0
14869 Основи хімічної екології. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 0401 «Природничі науки» напряму підготовки 6.040106 «Екологія та охорона нав Шевчук О.А., Зайцева Т.М. Мв Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної 11
14868 Основи екологічної токсикології. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 0401 «Природничі науки» напряму підготовки 6.040106 «Екологія та охор Шевчук О.А., Зайцева Т.М. Мв Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної 8
14867 Екологічна політика. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт студентами агрономічного факультету денної та заочної форми навчання по спеціальності 101 «Екологія» Галузь знань 10 «Природничі науки».Освітній ступінь «Магістр». Кравчук Г.І. Ковка Н.С. Мв Викладено основні методичні вимоги до виконання практичних робіт. Подано тему, структуру, контрольні 4
14866 Загальна екологія. Методичні вказівки щодо виконання практичних та самостійної роботи для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» 2-го року навчання спеціальності 101 «Еколо Кравчук Г.І., Врадій О.І. Мв Методичні матеріали призначено до проведення практичних та самостійної роботи cтудентів 2-го курсу а 4
14865 Екотехнологія біовиробництва. Методичн і вказівки з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 10 «Природничі науки», спеціальності 101 «Екологія», освітній ступінь «Магістр» Гуцол Г.В. Мв Методичні вказівки містять курс лекцій, перелік тем та питань самостійної роботи, контрольні питанн 3
14864 Екотехнологія біовиробництва. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія», освітній ступінь «Магістр Гуцол Г.В. Нп Навчальна програма містить перелік тем лекційних занять, питання самостійної роботи , список літерат 2
14863 Екологія сільськогосподарських ентомофілів. Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентами заочної форми навчання агрономічного факультету галузі знань : 20 – «Аграрні науки та продовольство», спеціальність: 201 - «Агрономія», освітні Разанов С.Ф. Рибонька В.В. Мв Викладено основні методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни « 4
14862 Методи вимірювання параметрів довкілля. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання при підготовці бакалаврів агрономічного факультету спеціальності 101 „Екологія” Ткачук О.П. Мв Методичні вказівки з дисципліни для студентів заочної форми навчання 5
14861 Методи вимірювання параметрів довкілля. Методичні вказівки з самостійної роботи для студентів денної форми навчання при підготовці бакалаврів агрономічного факультету спеціальності 101 „Екологія” Ткачук О.П. Мв Матеріали призначені для самостійної роботи студентів денної форми навчання 5
14860 Вступ до фаху. Програма та методичні вказівки для проходження навчальної практики (ознайомча практика) для студентів спеціальності 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки» освітнього ступеня бакалавр Ткачук О.П. Мв Матеріали призначені для проведення ознайомчої праткики з фаху 9
14859 Екотехнологія сільськогосподарського виробництва. Методичні рекомендації до виконання cамостійної роботи з дисципліни для студентів заочної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітнього с Разанов С.Ф., Зайцева Т.М. Мв Методичні рекомендації до виконання cамостійної роботи з дисципліни для студентів заочної форми навч 11
14858 Екологічно чисте виробництво. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 10 "Природничі науки" напряму підготовки 101 "Екологія" освітнього ступеня "Магістр" Разанов С.Ф., Врадій О.І. Нп У програмі з навчальної дисципліни "Екологічно чисте виробництво" за спеціальністю 101 &qu 5
14857 Загальна екологія. Методичні рекомендації до виконання і оформлення навчальної практики студентами агрономічного факультету денної форми навчання (галузь знань: 10- «Природничі науки») освітній ступінь «Бакалавр» зі спеціальності 101 «Екологія» Кравчук Г.І. Мв Методичні рекомендації до виконання і оформлення навчальної практики студентами агрономічного факуль 7
14848 Методологія дослідження і діагностика грунтів. Навчальна програма з дисципліни для освітнього ступеня “Магістр” агрономічного факультету денної та заочної форм навчання спеціальності 201 “Агрономія” Шкатула Ю.М. Нп Програму розроблено на основі вимог освітнього ступеня “Магістр” і розраховано для студентів денної 8
14847 Прогнозування використання земельних ресурсів. Навчальна програма з дисципліни для освітнього ступеня “Магістр” агрономічного факультету денної та заочної форм навчання спеціальності 201 “Агрономія” Шкатула Ю.М. Нп Програму розроблено на основі вимог освітнього ступеня “Магістр” і розраховано для студентів денної 9
14846 Ампелографія: Програма навчальної дисципліни для студентів агрономічного факультету, денної та заочної форм навчання, освітнього ступеня: «Бакалвр», галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 203 «Садівництво та виноградарство» Паламарчук І.І. Нп Програма навчальної дисципліни призначена для покращення проведення теоретичних та практичних занять 1
14845 Ампелографія: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань: 20 Аграрні науки та продовольство спеціальності: 203 «Садівництво та виноградарство», освітнього ступеня «Бакалавр» Паламарчук І.І. Нп Методичні матеріали призначено для виконання самостійної роботи студентів агрономічного факультету з 1
14844 Інвентаризація садово-паркових об'єктів. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань: 0901 «Сільське господарство Прокопчук В. М., Циганська О. І. Мв Методичні рекомендації призначені для проведення практичних занять та організації самостійної роботи 31
14843 Лісівництво. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів агрономічного факультету заочної форми навчання галузі знань 20 «аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «лісове господарство» освітнього ступеня «бакалавр» Матусяк М.В. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів агрономічного факультету заочної 1
14842 Лісівництво. Програма навчальної дисципліни для студентів агрономічного факультету галузі знань 20 «аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «лісове господарство» освітнього ступеня «бакалавр» Матусяк М.В., Василевський О.Г. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів агрономічного факультету галузі знань 20 «аграрні нау 3
14841 Лісознавство. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів агрономічного факультету заочної форми навчання галузі знань 20 «аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «лісове господарство» освітнього ступеня «бакалавр» Матусяк М.В. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів агрономічного факультету заочної 1
14840 Лісознавство. Програма навчальної дисципліни для студентів агрономічного факультету галузі знань 20 «аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «лісове господарство» освітнього ступеня «бакалавр» Матусяк М.В., Нейко І.С. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів агрономічного факультету галузі знань 20 «аграрні нау 1
14839 Методичні вказівки з виконання програми виробничої практики для студентів агрономічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.090103 – «Ліcове та садово-паркове господарство» галузі знань 0901 «Сільське господарство Дідур І.М., Прокопчук В.М., Матусяк М.В. Мв Методичні вказівки з виконання програми виробничої практики для студентів агрономічного факультету 3
14838 Інтродукція та адаптація декоративних рослин. Програма навчальної дисципліни для студентів агрономічного факультету галузі знань 0901 «Сільське господарство та лісівництво» напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» окр «бакалавр» Матусяк М.В., Юрків З.М. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів агрономічного факультету галузі знань 0901 «сільське 2
14837 Інтродукція та адаптація декоративних рослин. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів агрономічного факультету заочної форми навчання галузі знань 0901 «Сільське господарство та лісівництво» напряму підготовки 6.090103 «Лісове Матусяк М.В., Юрків З.М. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів агрономічного факультету заочно 5
14836 Сучасні технології грибівництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів ос „Магістр” галузі знань: 20 аграрні науки та продовольство спеціальності: 203 «Садівництво та виноградарство» Вдовенко С. А. Нп Важливою умовою задоволення зростаючих потреб є розширення асортименту, одержання конкурентоспроможн 1
14834 Тепличне господарство. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів ОС „Магістр” галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальність 206 «Садово-паркове господарство» Вдовенко С. А. Нп Перехід аграрного виробництва до ринкових відносин і необхідність формування ринку овочевої та садов 2
14833 Культиваційні споруди. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів ОС „Магістр” галузі знань: 20 Аграрні науки та продовольство спеціальності: 203 «Садівництво та виноградарство» Вдовенко С. А. Нп Для стабілізації розвитку необхідно створити умови для відновлення спеціалізованих господарств, розв 1
14832 Психологія. Методичні рекомендації для проведення практичних занять студентів факультету економіки та підприємництва денної форми навчання спеціальності 051 – «Економіка». Ковальова К. В. Мв Методичні рекомендації для проведення практичних занять студентів факультету економіки та підприємни 2
14831 Англійська мова: Методичні вказівки з іноземної мови до лабораторних занять спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Міжнародна економіка». Ковальова К. В. Мв Методичні вказівки призначено для студентів спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Міжнародна 8
14830 Англійська мова: Методичні вказівки до лабораторних занять з іноземної мови спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Економічна кібернетика». Ковальова К. В. Мв Методичні вказівки призначено для студентів спеціальності 051 «Економіка»,спеціалізації «Економічна 6
14829 Дендрологія (відділ покритонасінні) Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт по галузі знань 20 «аграрні науки та продовольство» для студентів спеціальностей 205 «Лісове господарство» і 206 «Садово-паркове господарство» Юрків З.М., Прокопчук В.М., Нейко І. С. Мв Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт по галузі знань 20 «Аграрні науки та продоволь 4
14828 Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання першого освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 05 «Соціальні та п Салькова І.Ю., Вострякова В.І., Коломієць Т.В. Мв Методичні рекомендації проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів перш 14
14827 Економіка лісового і садово-паркового господарства. Методичні рекомендації до практичних заняття та самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.090103 «Лісове та садово-паркове господарство» денної та заочн Коляденко Д.Л. Костюченко Д.Л. Мв Призначено для проведення практичних занять та самостійної підготовки студентів освітно-кваліфікацій 9
14826 Програма з навчальної практики для студентів факультету економіки та підприємництва спеціальності 242 «Туризм» першого (бакалаврського) освітнього ступеня Климчук А. О. Нп Робоча програма з навчальної практики для студентів факультету економіки та підприємництва, спеціаль 12
14825 Програма з виробничої практики для студентів факультету економіки та підприємництва спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» першого (бакалаврського) освітнього ступеня Левицька І. В. Нп Робоча програма з виробничої практики для студентів факультету економіки та підприємництва, спеціаль 16
14824 Економіка природокористування. Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи студентів 0401 «Природничі науки» Напрямок підготовки: 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване прир Коляденко Д.Л. Паламаренко Я.В. Мв Методичні рекомендації мають на меті надати студентам методичні поради щодо вивчення дисципліни «Еко 15
14823 Інноваційний розвиток підприємства. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адмініструв Прутська О.О., Алескерова Ю. В, Грищук Н.В. Мв Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форми нав 34
14822 Міжнародні фінанси. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та Прутська О.О., Алескерова Ю. В, Грищук Н.В. Мв Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форми р 30
14821 Фінансовий ринок. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Колотій С.В Нп Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (б 0
14820 Фінансовий ринок: методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхуванн Колотій С.В. Мв методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів першого 1
14819 Ринок фінансових послуг. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та Прутська О.О., Колотій С.В. Нп Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого ( 2
14818 Ринок фінансових послуг: методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа Прутська О.О., Колотій С.В. Мв методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів другого 2
14817 Фінанси. Методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми на Прутська О.О., Колотій С.В., Грищук Н.В. Мв Методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів першого 2
14816 Фінанси. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Прутська О.О., Колотій С.В., Грищук Н.В. Нп Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (б 3
14815 Інформаційні системи і технології в менеджменті. Методичні вказівки до до виконання лабораторних робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» Підгурський О.І. Мв Методичні вказівки до до виконання лабораторних робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 13
14814 Інноваціний розвиток підприємства. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми начання другого магістерського ступеня галузі знань 05 «соціальні та поведінкові науки», Прутська О.О., Алескерова Ю. В, Грищук Н.В. Нп Викладений матеріал програми містить опис навчальної дисципліни, передмову (вступ); орієнтовну струк 21
14813 Міжнародні фінанси. Програма варіативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого магістерського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Прутська О.О., Алескерова Ю. В., Грищук Н.В. Нп Викладений матеріал програми містить опис навчальної дисципліни, передмову (вступ); орієнтовну струк 16
14812 Економіка праці та соціально-трудові відносини. Методичні вказівки для практичних робіт та самостійної підготовки для студентів денної форми навчання ОКР «Бакалавр», галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування Дюк А.А. Мв Методичні вказівки для практичних робіт та самостійної підготовки для студентів денної форми навчан 6
14811 Вища математика. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти заочної форми навчання галузі знань - 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності - 051 «Економіка», спеціалізації - Економічна кібер Левчук О.В., Дячинська О.М. Нп Програма визначає зміст, обсяг і вимоги до вивчення дисципліни відповідно до вимог державних станда 15
14810 Теорія ймовірностей та математична статистика. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти заочної форми навчання галузі знань - 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності - 051 «Економіка», сп Левчук О.В., Дячинська О.М. Нп Концепція програми, її основна мета й завдання враховують головну функцію навчального предмета.. Пр 6
14809 Облікове забезпечення управління маркетинговою політикою підприємств аграрного сектору економіки Прадід Володимир Васильович Дрп Розглянуто сутність понять «маркетингова політика» та « облікове забезпечення» управління маркетинго 27
14808 Розробка альтернативної технології випробування автомобільних двигунів та дослідження їх характеристик Клопотівського Сергія Анатолійовича Дрп Розглядаються засоби і методи прискореного обкатування двигунів з використанням електричного струму. 6
14807 Дослідження характеристики альтернативного паливного насоса з пружинним приводом плунжера для роботи дизелів на біопаливі Гулька Петра Леонідовича Дрп У даний час прагнення зробити процес згоряння керованим є однією з найбільш актуальних завдань в обл 5
14806 Дослідження характеристики альтернативного паливного насоса з пружинним приводом плунжера для роботи дизелів на біопаливі Гулька Петра Леонідовича Дрп У даний час прагнення зробити процес згоряння керованим є однією з найбільш актуальних завдань в обл 4
14805 Удосконалення конструкції альтернативного автомобільного роторного двигуна та дослідження термодинамічного процесу горіння Півовара Дмитра Олеговича Дрп Роторно-поршневі двигуни є перспективними, а модернізація конструктивних параметрів його основних ча 4
14804 Удосконалення конструкції альтернативного автомобільного роторного двигуна та дослідження термодинамічного процесу горіння Півовара Дмитра Олеговича Дрп Роторно-поршневі двигуни є перспективними, а модернізація конструктивних параметрів його основних ча 2
14803 Удосконалення конструкції плунжерної пари паливного насоса та дослідження витоків палива в картер насоса Полиця Вадима Леонідовича Дрп Ефективної роботи тракторного двигуна на дизельному паливі є забезпечення чіткої , подачі дози палив 4
14802 Образотворча грамота. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 206 «Садово - паркове господарство» освітнього ступеня бакалавр Прокопчук В.М., Панцирева Г.В. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 206 «Садово - паркове господ 5
14801 Використання багаторічних бобових трав для зниження вмісту важких металів у грунті Ткачук О.П. С Досліджено вплив вирощування бобових багаторічних трав на на зменшення концентрації важких металів у 90
14800 Визначення об'ємних характеристик виконавчого органа технологічного обладнання методом використання криволінійних координат Дубчак В.М.,Новицька Л.І. С Вроботі приведені та досліджені визначення обємів виконавчих органів у вигляді геометричних фігур як 54
14799 Математичне моделювання обчислення сили тиску на поверхню кулі та її частини Дубчак В.М. С На базі відомого закону Паскаля встановлено значення сили тиску з боку рідини на поверхню кулі та її 61
14798 Міжнародна і регіональна стандартизація та сертифікація. Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів денної форми навчання спеціальніст ь 181 « Харчові технології» Соломон А.М. , Зозуляк О.В. Мв Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів денної форми навчання сп 9
14797 Гігієна і санітарія харчових підприємств. Методичні вказівки для лабораторних робіт з навчальної дисципліни для студентів освітньо - кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки – 6.051701 «Харчові технології та інженерія» Соломон А.М., Красносельська М.П. Мв Методичні вказівки для лабораторних робіт з навчальної дисципліни для студентів освітньо - кв 4
14796 Генетика. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами агрономічного факультету денної форми навчання галузь знань: 20 «аграрні науки та продовольство», спеціальність: 205«лісове господарство» Мамалига В.С., Ватаманюк О.В. Мв Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної дисци 1
14795 Технологія молочних продуктів з комбінованим складом сировини. Програма з навчальної дисципліни для підготовки фахівців другого освітнього ступеня магістр. Галузь знань 18 Виробництво та технології. Спеціальність 181 «Харчові технології» Соломон А. М. Нп Програма з навчальної дисципліни для підготовки фахівців другого освітнього ступеня магістр. Галузь 6
14794 Методичні вказівки з підготовки кваліфікаційної роботи магістра зі спеціальності 208 – «Агроінженерія» спеціалізації «Транспортні технології та засоби в агропромисловому комплексі» Бандура В.М., Гунько І.В., Рябошапка В.Б., Комаха В.П., Пясецький А.А. Мв Методичні вказівки з підготовки кваліфікаційної роботи магістра зі спеціальності 208 – «Агроінженері 17
14793 Прикладна механіка. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт для студентів спеціальност і « 181 – Харчові технології » вищих навчальних закладів всіх форм навчання . Солона. О.В., Купчук І.М. Мв для студентів спеціальност і « 181 – Харчові технології » вищих навчальних закладів всіх 3
14792 Технічна механіка. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт ля студентів спеціальностей «205 – Лісове господарство» та «206 – Садово - паркове господарство» вищих навчальних закладів всіх форм навчання . Солона. О.В., Купчук І.М. Мв В методичних рекомендаціях коротко викладені основні теоретичні положення , що сприяють ви 2
14791 Державне регулювання економіки. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни студентами денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки Чорнопищук Т.І. Мв Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни студентами денної та заочної фо 5
14790 Методичні вказівки для виконання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційний рівеь "бакалавр" галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" напрям підготовки 6. 140103 "Туризм" Левицька І. В., Климчук А. О. Мв Методичні вказівки для виконання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційний рівеь "бакалавр" 30
14789 Методичні вказівки до виконання дипломних робіт (проектів) освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр" Галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" напрям підготовки 6.140101 Левицька І. В., Климчук А. О. Мв Методичні вказівки до виконання дипломних робіт (проектів) освітньо-кваліфікаційний рівень "б 28
14788 Сільськогосподарська меліорація. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студента ми 3 - го курсу денної форми навчання факультету агрономічного з галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» напрям у підготовки 6.0901 Липовий В.Г., Поліщук І.С. Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт студента ми 3 - го курсу денної форми н 18
14787 Менеджмент організацій: методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів денної форми навчання ОКР «Бакалавр» галузь знань 1401 «Сфера обслуговування» напрям підготовки 6.140103 «Туризм» Пчелянська Г.О., Дармограй О.В. Мв Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент організацій» скл 46
14786 Методичні вказівки для проходження переддипломної практики студентами факультету менеджменту та права спеціальності 073 «Менеджмент» денної і заочної форм навчання Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гончарук Т.В., Гонтарук Я.В. Мв Переддипломна практика студентів спеціальності 073 «Менеджмент» здійснюється відповідно до Галузевих 11
14785 Техніка адміністративної діяльності. Методичні вказівки для організації та написання курсової роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 281 (074) "Публічне управління та адміністрування" Самборська О.Ю.,Пронько Л.М. Мв Містить теми написання курсової роботи, орієнтовані плани деяких курсових робіт, додатки 3
14784 Навчально-методичний комплекс з офісного менеджменту для студентів напряму підготовки 073 «Менеджент», 28 «Публічне управління та адміністрування». Тодосійчук В.Л., Алескерова Ю.В. Мв Навчально-методичний комплекс з офісного менеджменту для студентів напряму підготовки 073 «Менеджен 1
14783 Управління персоналом. Методичні вказівки для підготовки та написання курсової роботи з дисципліни студентам денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" Самборська О.Ю., Пронько Л.М., Колесник Т.В. Мв Методичні вказівки для підготовки та написання курсової роботи з дисципліни студентам денної та зао 54
14782 Фітомеліорація. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 20 5 « Лісове господарство» освітнього ступеня « бакалавр » Прокопчук В.М., Панцирева Г.В. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 20 5 « Лісове господарст 3
14780 Образотворча грамота. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студент ами денної та заочної форм навчання спеціальності 206 «Садово - паркове господарство» освітнього ступеня « бакалавр » Прокопчук В.М., Панцирева Г.В. Мв Методичні вказівки для виконання практичних робіт студент ами денної та заочної форм навчання 13
14779 Університетська освіта. Методичні вказівки для проходження навчальної практики студентами першого курсу спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" Климчук А.О., Полеся В.М. Мв Запропоновано завдання з метою ознайомлення студентів із порядком організації та управління системи 10
14778 Оргагнізація туристичних подорожей. Методичні вказівки для проведення практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти Мазур С.А., Полеся В.М. Мв Наведено перелік тем для розгляду на практичних заняттях та перелік питань та завдань, які необхідно 5
14777 Світове сільське господарство та зовнішньоекономічна діяльність: методичні вказівки з організації самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти напряму підготовки 6.140103 "Туризм" Головня О. М., Полеся В.М. Мв Наведено перелік питань (по відповідних темах), винесених на самостійне опрацюваня. Для самоперевірк 9
14776 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної. Програма з навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого магістерського освітнього ступеня спеціальності 074 "Публічне управління та адміністрування" Онищук Ю.В. Нп Програма навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуа 4
14775 Інформаційні системи та технології. Методичні вказівки до організації самостійної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління та Підгурський О. І. Мв Методичні вказівки до організації самостійної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня « 19
14774 Комунікативне управління. Програма навчальної дисципліни для студентів першого бакалаврського ступеня галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» спеціальності 6.140103 «Туризм» / Н.В. Германюк; Вінн. нац. аграр. ун-т.– Вінниця: ВНАУ, 2017. – 20 с. Германюк Н.В. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів першого бакалаврського ступеня галузі знань 1401 «Сфера 3
14773 Психології управління. Програма навчальної дисципліни для зд обувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство спеціальності 203 – Садівництво та виноградарство Клибанівська Т.М. Нп 20 – Аграрні науки та продовольство спеціальності 203 – Садівництво та виноградарство 7
14772 Аграрне та екологічне право. Програма навчальної дисципліни для студентів спец іальності 203 «Садівництво і виноградарство», 201 «Агрономія», Оверковська Т.К. Нп Аграрне та екологічне право спеціальність 203 Садівництво та виноградарство спеціальність 201Агрон 8
14771 Земельне право. Методичні вказівки до семінарських занять навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» Оверковська Т.К. Мв Методичні вказівки до семінарських занять навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6 4
14770 Політологія. Методичні рекомендації з організації практичних занять та самостійної роботи для студентів першого рівня освіти галузі знань 24 - Сфера обслуговування, спеціальностей - 241 Готельно-ресторанна справа, 242 - Туризм Левчук К.І. Мв Методичні рекомендації 14
14769 Політологія. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань -24 "Сфера обслуговування", спеціальностей 241 "Готельно-ресторанна справа" та 242 "Туризм" Левчук К.І. Нп Програма навчальної дисципліни 22
14768 Теорія держави і права. Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Гоцуляк Ю.В. Мв Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврсько 4
14767 Самоменеджмент. Методичні рекомендації для практичних занять з навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» та 6.03060104 «Менеджмент ЗЕД» денної і заочної форм навчання Підвальна О.Г., Гонтарук Я.В. Мв Методичні рекомендації для практичних занять з навчальної дисципліни «Самоменеджмент» для студентів 5
14766 Самоменеджмент. Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» та 6.03060104 «Менеджмент ЗЕД» денної і заочної форм навчання Підвальна О.Г., Гонтарук Я.В. Мв Методичні рекомендації нададуть студентам дієву науково-методичну допомогу для виконання самостійної 5
14765 Менеджмент організацій. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з навчальної дисципліни для студентів Центру підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва ОКР «Спеціаліст» заочної форм навчання Мазур А.Г., Гонтарук Я.В. Мв Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент організацій 2
14764 Політологія. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня галузі знань - 07 "Управління та адміністрування", спеціальності:073 "Менеджмент", 074 "Публічне управління та адміністрування" Левчук К.І. Нп Програма навчальної дисципліни 3
14763 Аграрне та екологічне право. Методичні вказівки до семінарських занять навчальної дисципліни для студентів спеціальність 203 «Садівництво та виноградарство» спеціальність «201Агрономія» Оверковська Т.К. Мв АГРАРНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО Методичні вказівки до семінарських занять навчальної дисципліни для ст 1
14762 Правові засади запобігання та протидії корупції в Україні. Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти другого (магістерського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Гоцуляк Ю.В. Мв Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти другого (магістерсько 2
14761 Політологія. Методичні рекомендації з організації практичних занять та самостійної роботи для студентів галузі знань 07 "Управління та адміністрування спеціальності 073 "Менеджмент", 074 "Публічне управління та адміністрування" денної та за Левчук К.І. Мв Методичні рекомендації 2
14760 Політологія з основами соціології. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки: 207 - Водні біоресурси та аквакультура .–/ Богатчук С. С. Нп Вивчення даного курсу передбачає опанування певним рівнем знань про сутність політичного життя, полі 2
14759 Політологія. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентів напряму підготовки: 212- Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза Богатчук С. С. Мв синтезувати набуті знання у відповідне світосприйняття та високу політичну культуру; 0
14758 Політологія. Методичні рекомендації та плани семінарських занять для студентів напряму підготовки: 212- Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза Богатчук С. С. Мв сприяти формуванню у студентів необхідних навичок й вмінь застосовувати принципи сучасного політично 0
14757 Політологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів напряму підготовки: 212- Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. Богатчук С. С. Нп Вивчення курсу “Політологія” передбачає опанування певним рівнем знань про сутність політичного житт 0
14756 Правові засади запобігання та протидії корупції в Україні. Методичні вказівки до семінарських занять здобувачами вищої освіти другого (магістерського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Гоцуляк Ю.В. Мв Методичні вказівки до семінарських занять здобувачами вищої освіти другого (магістерського) ступен 1
14755 Теорія держави і права. Методичні вказівки до семінарських занять здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Гоцуляк Ю.В. Мв Методичні вказівки до семінарських занять здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) ступен 2
14754 Правові засади запобігання та протидії корупції в Україні. Програма навчальної дисципліни здобувачами вищої освіти другого (магістерського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Гоцуляк Ю.В. Нп Програма навчальної дисципліни здобувачами вищої освіти другого (магістерського) ступеня денної та 1
14753 Техніка адміністративної діяльності. Програма навчальної дисципліни для студентів другого магістерського освітнього ступеня за спеціальністю 281 (074) "Публічне управління та адміністрування" Самборська О. Ю. Нп містить короткий опис лекцій, перелік тем для практичних занять, індивідуальні завдання, список реко 1
14752 Теорія держави і права. Програма навчальної дисципліни здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Гоцуляк Ю.В. Нп Програма навчальної дисципліни здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денно 2
14751 Управління промисловістю підприємства. Програма навчальної дисципліни для студентів другого освітнього рівня магістр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» / Н.В. Германюк; Вінн. нац. аграр. ун-т.– Вінниця: ВНАУ, 2 Германюк Н.В. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів другого освітнього рівня магістр галузі знань 07 «Управ 0
14750 Менеджмент. Програма навчальної дисципліни для студентів першого бакалаврського ступеня галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальностей 6.030502 «Економічна кібернетика», 6. 030503 «Міжнародна економіка», 6.030508 «Фінанси і кредит » / Н.В. Германюк Н.В. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів першого бакалаврського ступеня галузі знань 0305 «Екон 1
14749 Діловий етикет ресторанного обслуговування. Програма навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальності 242" Готельно-ресторанна справа" Самборська О. Ю. Нп Містить короткий зміст лекційних занять, теми практичних занять, самостійну роботу студента, індивід 0
14748 Публічне адміністрування. Програма навчальної дисципліни Галузь знань 07 «Менеджмент і адміністрування» Спеціальність 073 «Менеджмент» Освітній ступінь «Магістр» Факультет «Менеджменту та права» Березюк С.В. Нп Програма навчальної дисципліни Галузь знань 07 «Менеджмент і адміністрування» Спеціальність 073 4
14747 Вступ до фаху. (Публічне управління та адміністрування) Програма навчальної дисципліни Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування Освітній ступінь Бакалавр Факультет Менеджменту та пра Березюк С.В. Нп Програма навчальної дисципліни Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування Спеціальність 1
14746 Аграрне та екологічне право. Методичні вказівки для організації самостійної роботи навчальної дисципліни для студентів спеціальність 203 « Садівництво та виноградарство » спеціальність « 201Агрономія » Оверковська Т.К. Мв Методичні вказівки для організації самостійної роботи навчальної дисципліни для студентів спеціаль 1
14745 English: Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» для студентів спеціальності «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» Тимощук Н.М. Мв Методичне видання міститьь автентичні англомовні тексти фахового спрямування для читання, а також за 3
14744 Психологія управління. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні галузі 18 – Виробництво та технології , спеціальності 181 – Харчові технології факультету технології виробництва Клибанівська Т.М. Нп Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рі 5
14743 Економіка підприємства. Методичні вказівки для проведення практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань - 24 «Сфера обслуговування» спеціальності - 242 «Туризм» Кірєєва Е.А., Феняк Л.А. Мв Методичні вказівки для проведення практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврськ 28
14742 Економіка підприємства. Методичні вказівки для проведення практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань - 24 «Сфера обслуговування» спеціальності - 241 «Готельно-ресторанна справа» Кірєєва Е.А., Феняк Л.А. Мв Методичні вказівки для проведення практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврськ 13
14741 Соціальна відповідальність. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів галузі знань 07 «Управління і адміністрування» Спеціальності 072 «Фінанси банківська справа та страхування» Другого (магістерського) ступеня Піковська Т.В. Мв Методичні вказівки до самостійної роботи студентів галузі знань 07 «Управління і адміністрування» Сп 5
14740 Англо-російсько-український словник сільськогосподарських термінів Волошина О.В. С Змістова частина видання укладена відповідно до сучасних вимог словникарства. Даний словник сприяє ф 3
14739 Історія економіки та економічної думки. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня (бакалавр) галузь знань 07 «Управління та адмініструван Хаєцька О.П., Левченко О.О. Мв Призначено для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Історія економіки т 7
14738 Історія економіки та економічної думки. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня (бакалавр) галузь знань 07 «Управління та адмініструван Хаєцька О.П., Левченко О.О. Мв Призначено для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Історія економіки т 3
14737 Мікроекономіка. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти денної форми навчання освітнього рівня (бакалавр) галузь знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальність 241 «Готельно Брояка А.А., Хаєцька О.П., Феняк Л.А. Мв Призначено для практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти денної форми навч 16
14736 Заповідна справа. Навчальна програма з дисципліни для cтудентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань 0104 «Природничі науки» за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване прир Мудрак Г.В., Врадій О.І. Нп Навчальна програма призначена для вивчення дисципліни «Заповідна справа» для cтудентів 3-го курсу аг 20
14735 Міжнародне митне регулювання. Методичні вказівки для практичних робіт та самостійної підготовки для студентів денної форми навчання ОКР «Бакалавр» галузі знань 0306 « Менеджмент і адміністрування» напрям підготовки 6.140103 «Туризм» / Дюк А.А.– Вінниця: Дюк А.А. Мв Методичні вказівки для практичних робіт та самостійної підготовки для студентів денної форми навчанн 2
14734 Економіка підприємства. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи дисципліни для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність Кірєєва Е.А., Бурлака Н. І., Коломієць Т. В. Мв Методичні вказівки містять завдання для проведення практичних занять, плани семінарських занять, осн 24
14733 Економіка підприємства. Методичні вказівки для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань - 24 «Сфера обслуговування» спеціальності - 242 «Туризм» Кірєєва Е.А., Феняк Л.А., Довгань Ю.В. Мв Методичні вказівки для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврсько 16
14732 Українська мова(за професійним спрямуванням). Програма дисципліни для підготовки фахівців першого (бакалаврського) освітнього ступеня галуз і знань 24 „Сфера обслуговування”, спеціальн ості 242 „Туризм” Тимкова В.А., Ільчук В.В. Нп Програма навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» розроблено відповідно 3
14731 Біотехнологія рибництва у внутрішніх водоймах. Методичні вказівки до лабораторних роботи студентів - магістрів денної форми навчання із спеціаль-ності 207 “Водні біоресурси та аквакультура” Зотько М.О Мв Методичні вказівки до лабораторних роботи студентів - магістрів денної форми навчання із спеціальнос 7
14730 Менеджмент організацій: програма навчальної дисципліни для студентів ОКР «Бакалавр» галузь знань 1401 «Сфера обслуговування» напрям підготовки 6.140103 «Туризм» Пчелянська Г.О., Дармограй О.В. Нп Програма навчальної дисципліни «Менеджмент організацій» складена з метою сформувати у студентів сист 8
14729 Декоративна дендрологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форм навчання освітнього ступеня «Бакалавр», галузі знань: 20 «аграрні науки та продовольство», спеціальності: 206 «Садово-паркове господарство» Монарх В.В., Матусяк М.В. Нп Мета: надання студентам теоретичних знань і формування професійних вмінь щодо використання декоратив 8
14728 Ситуаційний менеджмент. Програма з навчальної дисципліни Галузь зна нь 28 Публічне управління та адміністрування Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування Освітній ступінь Магістр Колесник Т.В. Нп Програма навчальної дисципліни « Комунікативний менеджмент» складена з метою надання допомоги студен 5
14727 Ситуаційний менеджмент. Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять з дисципліни «Ситуаційний менеджмент» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» факультету мене Колесник Т.В. Мв Методичні рекомендації містять завдання для підготовки до практичних занять студентів, основні терм 3
14726 Комунікативний менеджмент. Програма з навчальної дисципліни для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», освітнього ступеня «Бакалавр» факультету менеджменту та права Колесник Т.В. Нп Програма з навчальної дисципліни для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», освітнього ступеня 2
14725 Комунікативний менеджмент. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів першого (бакалаврського) рівня, галузі знань 07 «Менеджмент і адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент» для денної та заочної форми навчання Колесник Т.В. Мв Методичні рекомендації до практичних занять для студентів першого (бакалаврського) рівня, галузі з 4
14724 Місцеве самоврядування. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців другого ( магістерського ) освітнього ступеня за спеціальн і ст ю 074 «Публічне управління та адміністрування» в аграрних вищих навчальни х закладах IV рівня акредитаці Пронько Л.М. Нп Місце дисципліни: Місцеве самоврядування досліджує відносини та закони, що регулюють діяльність тери 4
14723 Іженерні розрахунки на ПЕОМ. Програма н авчальної дисципліни для підготовки бакалаврів в аграрних вищих н а вчальних закладах спеціальність - 208 « Агроінженерія » галузь знань - 20 « Аграрні науки та продовольство » Сивак Р.І., Деревенько І.А. Нп Програма дисципліни складається із вступу, орієнтовної структури навчальної дисципліни, інформаційно 1
14722 Теоретична механіка. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів в аграрних вищих навчальних закладах спеціальність - 133 «Галузеве машинобудування» галузь знань - 13 «Механічна інженерія» Сивак Р. І., Деревенько І. А. Нп Навчальний посібник складається із вступу, орієнтовної структури навчальної дисципліни, інформаційно 2
14721 Теоретична механіка. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів в аграрних вищих на-вчальних закладах спеціальність - 133 «Галузеве машинобудування» галузь знань - 13 «Механічна інженерія» Сивак Р. І., Деревенько І. А. Нп Навчальний посібник складається із вступу, орієнтовної структури навчальної дисципліни, інформаційно 2
14720 Громадське будівництво. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для підготовки бакалаврів в аграрних вищих навчальних закладах , спеціальність - 241 «Готельно-ресторанна справа», галузь знань - 24 «Сфера обслуговування» Деревенько І.А. Мв Методичні вказівки призначені для вивчення дисципліни «Громадське будівництво» і складають основу за 4
14719 Системи автоматизованого проектування. Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту Веселовська Н.Р., Іванов М.І., Моторна О.О., Переяславський О.М., Руткевич В.С. Мв Представлені методичні вказівки містять необхідні матеріали по об’єму та структурі курсового проек 43
14718 Охорона праці вгалузі. Програма нормативної дисципліни для всіх спеціальностей і напрямів підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». Солона О.В., Спірін А.В., Рудницький Б.О, Твердохліб І.В., Омельянов О.М. Нп Програму навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» складено відповідно до освітньо-професійної 9
14717 Цивільний захист. Програма нормативної дисципліни для всіх спеціальностей і напрямів підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». Солона О.В., Спірін А.В., Рудницький Б.О, Твердохліб І.В., Омельянов О.М. Нп Програма дисципліни визначає зміст і обсяг навчання, форми контролю знань студентів вищих навчальних 1
14716 Основи охорони праці. Програма нормативної дисципліни для всіх спеціальностей і напрямів підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Солона О.В., Спірін А.В., Рудницький Б.О, Твердохліб І.В., Омельянов О.М. Нп Програму навчальної дисципліни «Основи охорони праці» складено відповідно до освітньо-професійної пр 8
14715 Безпека праці та життєдіяльності. Програма нормативної дисципліни для всіх спеціальностей і напрямів підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» Солона О.В., Спірін А.В., Рудницький Б.О, Твердохліб І.В., Омельянов О.М. Нп Навчальна дисципліна «Безпека праці та життєдіяльності» є нормативною дисципліною, що включається в 83
14714 Опір матеріалів. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів в аграрних вищих навчальних закладах спеціальність - 133 «Галузеве машинобудування» галузь знань - 13 «Механічна інженерія» Деревенько І.А., Сивак Р.І. Нп Програма навчальної дисципліни є програмою для викладання дисципліни «Опір матеріалів» в вищих навча 4
14713 Механіка матеріалів і конструкцій. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів в аграрних вищих навчальних закладах спеціальність - 208 «Агроінженерія» галузь знань - 20 «Аграрні науки та продовольство» Деревенько І.А., Сивак Р.І. Нп Програма навчальної дисципліни є програмою для викладання дисципліни «Механіка матеріалів і конструк 5
14712 Громадське будівництво. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів в аграрних вищих навчальних закладах Спеціальність - 241 «Готельно-ресторанна справа» Галузь знань - 24 «Сфера обслуговування» Деревенько І.А., Сивак Р.І. Нп Програма навчальної дисципліни є програмою для викладання дисципліни «Громадське будівництво» в вищи 1
14711 Інженерне обладнання будівель. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів в аграрних вищих навчальних закладах Спеціальність - 241 «Готельно-ресторанна справа» Галузь знань - 24 «Сфера обслуговування» Деревенько І.А., Сивак Р.І. Нп Програма навчальної дисципліни є програмою для викладання дисципліни «Інженерне обладнання будівель» 0
14710 Садово-паркові композиції. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форм навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань: 0901 «Сільське господарство і лісівництво», напряму підготовки: 6.090103 «Лі Прокопчук В. М., Циганська О. І. Нп Програма навчальної дисципліни призначена для покращення проведення теоретичних та практичних занять 23
14709 Дендропроектування. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форм навчання, освітнього ступеня «Магістр», галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 206 «Садово-паркове господарство» Прокопчук В. М., Циганська О. І. Нп Програма навчальної дисципліни призначена для покращення проведення теоретичних та практичних занять 6
14708 Стандартизація, сертифікація і метрологія. Програма навчальної дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва денної форми навчання галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140101 «Готельно - ресторанна Чебан С.Д., Панцирева Г.В. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва денно 6
14707 Історія розвитку садівництва, овочівництва та виноградарства. Програма навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання освітнього ступеня «магістр» галузі знань 20 « Аграрні науки та продовольство » спеціальності 203 « С ад ів Зрібняк Б.І.., Панцирева Г.В. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання освітнього ступеня «м 0
14706 Образотворча грамота. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студент ами денної та заочної форм навчання спеціальності 206 «Садово - паркове господарство» освітнього ступеня « бакалавр » . Прокопчук В.М., Панцирева Г.В. Мв Методичні вказівки для виконання практичних робіт студент ами денної та заочної форм навчання 10
14705 Екологічна стандартизація і сертифікація : Методичні вказівки для виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентів денної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступеня «магістр» з н Вдовенко С.А., Панцирева Г.В. Мв Методичні вказівки для виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентів денної 5
14704 Овочівництво / Плодівництво: програма до проходження навчальної практики для студентів агрономічного факультету денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво», спеціальності 6.09010 Чередниченко Л. І., Паламарчук І. І., Золотар О. П. Мв У методичних вказівках розглядаються питання організації навчальної практики з дисципліни «Овочівниц 39
14703 Ландшафтна графіка. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: "Бакалавр", галузі знань: 0901 Сільське господарство і лісівництво, напряму підготовки: 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» Прокопчук В.М., Циганський В.І. Нп Програма навчальної дисципліни призначена для покращення проведення теоретичних та практичних занять 14
14702 Технологія зберігання та переробки зерна. Програма навчальної дисципліни для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва денної і заочної форм навчання ОКР «бакалавр» галузі знань 0517 «Харчова промисловість та пере Чернецький В.М, Кириленко Л.В. Нп Технологія зберігання та переробки зерна. Програма навчальної дисципліни для студентів факультету те 3
14701 Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва. Програма нав чальної дисципліни для студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання ОКР «бакалавр» галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» напряму підготовки Чернецький В.М, Кириленко Л.В. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчанн 26
14700 Стандартизація і управління якістю продукції рослинництва. Програма навчальної дисципліни для студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання ОКР «бакалавр» галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» напряму підготовки Вдовенко С.А., Кириленко Л.В. Нп Стандартизація і управління якістю продукції рослинництва. Програма навчальної дисципліни для студен 14
14699 Луківництво і газони. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань: 0901 «Сільське господарство і лісівництво», напряму підготовки: 6.090103 «Лісове і Прокопчук В. М., Циганська О. І. Нп Програма навчальної дисципліни призначена для покращення проведення теоретичних та практичних занять 3
14698 Субтропічні рослини: методичні вказівки для самостійної роботи студентів освітнього ступеня „Бакалавр” галузі знань: 20 Аграрні науки та продовольство спеціальності: 203 «Садівництво та виноградарство» Паламарчук І. І., Панцирева Г. В. Мв Методичні матеріали призначено для виконання самостійної роботи студентів агрономічного факультету з 1
14697 Експлуатація садово-паркових об'єктів. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форм навчання, освітнього ступеня «Магістр», галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 206 «Садово-паркове господ Прокопчук В. М. , Циганська О. І. Нп Програма навчальної дисципліни призначена для покращення проведення теоретичних та практичних занять 2
14696 Ампелографія. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами агрономічного факультету, денної та заочної форм навчання, освітнього ступеня: «Бакалавр», галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 203 «Садівництво та виног Чередниченко Л. І., Паламарчук І. І. Мв Викладено основні методичні вказівки для проведення практичних робіт з навчальної дисципліни «Ампело 3
14695 Баштанництво. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету, денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня: «Бакалавр», з галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво», напряму підготовки: 6.090101 «Плод Паламарчук І. І. Нп Програма навчальної дисципліни призначена для покращення проведення теоретичних та практичних занять 0
14694 Інноваційні технології в розсадництві. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами агрономічного факультету, денної форми навчання, освітнього ступеня «Магістр», галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 203 «Садів Чередниченко Л. І., Паламарчук І. І. Мв Викладено основні методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Інновац 2
14693 Інноваційні технології в розсадництві: програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня «Магістр», галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 203 «Садівництво та виноградарство» Паламарчук І. І. Нп Програма навчальної дисципліни призначена для покращення проведення теоретичних та практичних занять 0
14692 Баштанництво. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня: «Бакалавр», з галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво», напряму підготовки: 6.090101 « Паламарчук І. І. Мв Методичні матеріали навчальної дисципліни «Баштанництво» призначено до виконання самостійної роботи 2
14691 Субтропічні рослини: програма навчальної дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету, денної форми навчання, освітнього ступеня: «Бакалавр», галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 203 «Садівництво та виноградарс Паламарчук І. І. Нп У програмі сформульована мета та завдання дисципліни, подана коротка характеристика структури та окр 0
14690 Декоративне садівництво. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форм навчання, освітнього ступеня «Бакалавр», галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 203 «Садівництво і в Прокопчук В.М., Циганська О.І. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форм навчання, 4
14689 Декоративне садівництво. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форм навчання, освітнього ступеня «Магістр», галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 206 «Садово-паркове господарство» Прокопчук В.М., Циганська О.І. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форм навчання, о 3
14688 Фітодизайн закритого середовища. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форм навчання, освітнього ступеня «Магістр», галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 206 «Садово-парк Прокопчук В.М. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форм навчання, 2
14687 Ландшафтна таксація. 2 Нейко І.С ., Матусяк М.В. Ландшафтна таксація . Програма навчальної дисципліни для студентів агрономічного факультету , галузі знань 0901 «Сільське господарство та лісівництво» , напряму підготовки 6.090103 « Лісов Нейко І.С., Матусяк М.В. Нп 2 Нейко І.С ., Матусяк М.В. Ландшафтна таксація . Програма навчальної дисципліни для 1
14686 Планування зеленого господарства. Програма навчальної дисципліни для студентів для студентів агрономічного факультету , галузі знань «Аграрні науки та продовольство» , спеціальності 206 «Садово - паркове господарство» , освітньо го ступеня «Магістр Матусяк М.В., Василевський О.Г. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів для студентів агрономічного факультету , галузі зн 4
14685 Плодівництво. Методичні вказівки для виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентів агрономічного факультету, денної та заочної форм навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня: «Бакалавр», галузі знань 0901 «Сільське господарство і Чередниченко Л. І., Паламарчук І. І., Мудріцька Л. М. Мв Викладено основні методичні вказівки для проведення практичних робіт з навчальної дисципліни «Плодів 111
14684 Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів агрономічного факультету денної і заочної форми навчання ОКР «бакалавр» галузі знань 0901 «Сільське господа рство і лісниц Кириленко Л.В. Мв В методичних вказівках викладено основні вимоги до організації самостійної роботи з дисципліни «Техн 11
14683 Технологія переробки і зберігання сільськогосподарської продукції. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів факультету механізації сільського господарства денної та заочної ф орми навчання ОКР «бакалавр» галузі Кириленко Л.В. Мв В методичних вказівках викладено основні вимоги до організації самостійної роботи з дисципліни «Техн 13
14682 Технологія зберігання і переробки зерна. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва денної та заочної форми навчання ОКР « бакалавр » галузі знань 0517 « Кириленко Л.В. Мв В методичних вказівках викладено основні вимоги до організації самостійної роботи з «Технології збер 1
14681 Технологія переробки і зберігання сільськогосподарської продукції. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт для студентів факультету механізації сільського господарства денної та заочної форми навчання ОКР «бакалавр» галузі з Кириленко Л.В. Мв Технологія переробки і зберігання с. - г. продукції. Методичні вказівки для проведення лабораторних 37
14680 Технологія консервування плодів і овочів. . Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва денної форми навчання ОКР «бакалавр» галузі знань 0517 «Харч Кириленко Л.В. Мв В методичних вказівках викладено основні вимоги до організації самостійної роботи з дисципліни «Техн 1
14679 Технологія зберігання і переробки зерна. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт для студентів факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва денної та заочної форми навчання ОКР «бакалавр» галузі знань 0517 « Кириленко Л.В. Мв Методичні вказівки призначені для проведення лабораторних робіт з «Технологія зберігання та переробк 4
14678 Стандартизація і управління якістю. Методичні вказівки для проведення практичних робіт для студентів агрономічного факультету денної форми навчання ОКР «бакалавр» галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» напряму підготовки Кириленко Л.В. Мв Методичні вказівки для проведення практичних робіт для студентів агрономічного факультету 27
14677 Стандартизація і управління якістю. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів агрономічного факультету денної форми навчання ОКР «бакалавр» галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» напряму підготовки Кириленко Л.В. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи 13
14676 Стандартизація і управління якістю продукції рослинництва. Методичні вказівки для проведення практичних робіт для студентів агрономічного факультету заочної форми навчання ОКР «бакалавр» галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» напряму Прокопчук В.М., Кириленко Л.В. Мв В методичних вказівках викладено основні вимоги до проведення практичних робіт з дисципліни «Станда 5
14675 Стандартизація і управління якістю продукції рослинництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів агрономічного факультету заочної форми навчання ОКР «бакалавр» галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» напряму Прокопчук В.М. , Кириленко Л.В. Мв В методичних вказівках викладено основні вимоги до організації самостійної роботи з дисципліни «Стан 6
14674 Виноградарство.Програма навчальної дисципліни для під готовки студентів агрономічного факультету, денної та заочної форм навчання, освітньо - кваліфікаційного рівня: «Бакалавр», з галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» Паламарчук І. І. Нп Програма навчальної дисципліни призначена для покращення проведення теоретичних та практичних занять 9
14673 Квітникарство відкритого і закритого грунту. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форм навчання, освітнього ступеня «Магістр», галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 203 "Садівництво і Прокопчук В.М., Циганська О.І. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форм навчання, освітньо 7
14672 Лісопаркове господарство. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів агрономічного факультету заочної форми навчання , галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» , спеціальності 206 «Садово - паркове господарство» , освітнього с Черняк В.М., Матусяк М.В. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів агрономічного факультету заочної 4
14671 Лісопаркове господарство. Програма навчальної дисципліни для студентів для студентів агрономічного факультету , галузі знань 20 « Аграрні науки та продовольство » спеціальності, 206 «Садово - паркове господарство», освітнього ступеня «Магістр» Черняк В.М., Матусяк М.В. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів для студентів агрономічного факультету , галузі знан 2
14670 Ландшафтна таксація. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів агрономічного факультету заочної форми навчання , галузі знань 0901 «Сільське господарство та лісівництво» , напряму підготовки 6.090103 « Лісове і садово - па Нейко І.С., Матусяк М.В. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів агрономічного факультету заочної 3
14669 Планування зеленого господарства. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання , галузі знань 20 « Аграрні науки та продовольство », спеціальності 206 «Садово - паркове господарство» освітнього ступеня магіс Матусяк М.В., Василевський О.Г. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання , галуз 2
14668 Образотворча грамота. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми спеціальності 206 «Садово - паркове господарство» освітнього ступеня бакалавр Прокопчук В.М., Панцирева Г.В. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми спеціальності 2 2
14667 Технологія виробництва продукції рослинництва: методичні рекомендації для проведення навчальної практики студентів факультету механізації сільського господарства денної форми навчання галузі знань 13 «Механічна інженерія», спеціальності 133 «Галузеве маши Мазур В.А., Поліщук І.С, Паламарчук В.Д., Шевченко Н.В. Мв методичні рекомендації для проведення навчальної практики студентів факультету механізації сільськог 13
14666 Технологія виробництва продукції рослинництва: методичні рекомендації для проведення навчальної практики студентів факультету механізації сільського господарства денної форми навчання галузі знань 14 «Електрична інженерія» 141 «Електроенергетика, електрот Поліщук І.С, Мазур В.А., Паламарчук В.Д., Шевченко Н.В. Мв методичні рекомендації для проведення навчальної практики студентів факультету механізації сільськог 11
14665 Ботаніка. Навчальна програма з дисципліни для студентів агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань:20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальності: 202 "Захист та карантин рослин" освітнього ступеня "Бакалавр" В.І. Солоненко., О.В. Ватаманюк Нп програма включає матеріали з наступних розділів: цитологія, гістологія, морфологія, анатомія, органо 3
14664 Садово-паркова зоологія: програма навчальної практики для студентів агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань׃ 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності׃ 206 «Садово-паркове господарство» освітнього ступеня: «Бакалавр» Коваленко Т.М., Буткалюк Т.О. Мв Методичні матеріали відповідають програмі курсу навчальної дисципліни "Садово-паркова зоологі 11
14663 Зоофаги і бактеріофаги: програма навчальної практики для студентів агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань׃ 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності׃ 202 «Захист і карантин рослин» освітнього ступеня: «Бакалавр» КоваленкоТ.М., Верегелес П.М. Мв Методичні матеріали відповідають програмі курсу навчальної дисципліни "Зоофаги і бактеріофаги& 5
14662 Лісова зоологія: програма навчальної практики для студентів агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань׃ 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності׃ 205 «Лісове господарство» освітнього ступеня: «Бакалавр» Коваленко Т.М., Окрушко С.Є., Буткалюк Т.О. Мв Методичні матеріали відповідають програмі курсу навчальної дисципліни "Лісова зоологія" п 17
14661 Фітопатологія: програма навчальної практики для студентів денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальність׃ 201 «Агрономія» освітнього ступеня бакалавр / Н.В. Пінчук, Вінницький національний аграрний університет. − Пінчук Н.В. Мв Програма призначена для проведення навчальної практики студентами денної та заочної форми навчання 2
14660 Біологія. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни для студентів агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань: 10 "Природничі науки", Спеціальності: 101 "Екологія" освітнього ступеня "Бакалавр" Мамалига В.С., Ватаманюк О.В., Яковець Л.А. Мв Методичні вказівки містять вступ, теми лабораторних робіт та список літератури 5
14659 Фітопатологія: програма навчальної практики для студентів денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальність׃ 203 «Садівництво та виноградарство» освітнього ступеня бакалавр Пінчук Н.В. Мв Програма призначена для проведення навчальної практики студентами денної форми навчання галузі знан 3
14658 Агрофармакологія. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань: 0901 «Сільське господарство і лісівництво» напряму підготовки: 6.090101 «Агрономія» ОКР «Бакалавр» Вергелес П.М., Коваленко Т.М. Нп Навчальна програма визначає зміст, обсяг, порядок вивчення і викладення навчальної дисципліни, орієн 2
14657 Загальна фітопатологія: навчальна програма з дисципліни для студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань׃ 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю: 201 «Агрономія» освітнього ступеня: «Бакалавр» Пінчук Н.В. Нп Рекомендовано для студентів денної і заочної форми навчання за спеціальністю за спеціальністю 201 « 1
14656 Мікробіологія і вірусологія: методичні вказівки для практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальність׃ 201 «Агрономія» освітнього ступеня бакалавр Коваленко Т.М., Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О., Вергелес П.М. Мв Методичні матеріали призначено для проведення практичних робіт студентів денної та заочної форми нав 4
14655 Польове кормовиробництво. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня «Магістр», галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 201 «Агрономія» Циганський В.І., Поліщук І.С. Нп Програма навчальної дисципліни призначена для покращення проведення теоретичних та практичних занять 18
14654 Лучне кормовиробництво. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня «Магістр», галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 201 «Агрономія» Циганський В.І., Поліщук І.С. Нп Програма навчальної дисципліни призначена для покращення проведення теоретичних та практичних занять 11
14653 Сільськогоподарська меліорація. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студента ми 3 - го к урсу денної форми навчання факультету агрономічного з галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» напрям у підготовки 6.090101 - «Агрон Липовий В.Г., Поліщук І.С. Мв