The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

2018

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
17348 Обгрунтування методу діагностики стану кабельної мережі та алготитму усунення пошкоджень Гончарук Олександр Вікторович Дрп В магістерській роботі на тему: «Обґрунтування методу діагностики стану кабельної мережі та алгоритм 0
17347 Реконструкція систем енергопостачання 110/10 кВ з використанням методів компютерного моделювання Яковлєв Евген Валерійович Дрп Реконструкція систем енергопостачання 110/10 кВ з використанням методів комп’ютерного моделювання. 0
17346 Дослідження процесу приготування взбитого бездріджевого тіста при виробництві хлібобулочних виробів Демченко Олександр Леонтійович Дрп Магістерська робота на здобуття наукового ступеня магістра за спеціальністю 133 – «Галузеве машинобу 0
17345 Облік і аналіз процесу постачання матеріальних цінностей Комар Лілія Валеріївна Дрп Метою магістерської роботи є дослідження теоретико-методичних положень та розробка практичних рекоме 3
17344 Удосконалення конструкції гальмівної системи трактора Т-150К та дослідження деформації основних елементів гальм Мукоїд Микола Юрійович Дрп Трактор Т-І50К може бути використаний В агрегаті з дорожніми, дорожно-будівельними і ін. подібними м 1
17343 Підвищення надійності гідроциліндрів зміцнених композитними матеріалами Підлубний Владислав Миколайович Дрп Магістерська робота включає в себе пояснювальну записку, котра складається із 91 сторінку друкованог 2
17342 Підвищення експлуатаційної надійності промислового компресорного обладнання Вусик Андрій Володимирович Дрп Магістерська робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності 208 «Агроін 1
17341 Оптимізація процесів розбирання та складання вузлів машин Рибачок Володимир Вадимович Дрп Розрахунково-пояснювальна записка магістерської роботи включає 85 сторінок машинного тексту, та 8 ли 0
17340 Обгрунтування параметрів вібровідцентрової машини для змішування кормів Волинець Євгеній Олександрович Дрп Магістерська робота присвячена обґрунтуванню основних конструктивно-кінематичних та технологічних па 0
17339 Облікове забезпечення управління рентабельністю підприємства Лошак Андрій Миколайович Дрп Конкретизовано зміст економічної категорії «рентабельність» з метою виокремлення об’єктів обліку як 5
17338 Соціальна політика підприємства та її облікове забезпечення Заїчко Ольга Сергіївна Дрп Здійснено аналіз наукових джерел, щодо облікового відображення елементів соціальної політики; визн 6
17337 Управління фінансово-економічною діяльністю підприємства (за матеріалами ДП «ДГ «Саливонківське») Мельник А.І. Дрп ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ – процеси формування ефективної системи фінансово-економічного розвитку в ДП «ДГ 3
17336 Збутова політика підприємств та її облікове забезпечення Коба Катерина Сергіївна Дрп Здійснено аналіз теоретико-методичних підходів, щодо відображення інформації про процес збуту у бухг 4
17335 Облікове забезпечення управління прибутком підприємства Вовк Лілія Володимирівна Дрп Виокремлення об’єктів обліку як інформаційного забезпечення системи управління прибутком; досліджен 3
17334 Облікове забезпечення управління політикою збуту готової продукції(робіт, послуг) підприємства Андрусенко Вероніка Олександрівна Дрп Поглиблення теоретичних засад та розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення облікового забе 3
17333 Обґрунтування режимних параметрів пресу для зневоднення високовологих кормів Клепач Ігор Анатолійович Дрп Дана дипломна робота присвячена розробці технологічної машини для зневоднення високовологих матеріал 2
17332 Формування стратегії розвитку біоенергетичного потенціалу Вінницької області Мрясова Е.А. Дрп обґрунтування теоретичних основ та проведення оцінки щодо формування стратегії розвитку біоенергетич 4
17330 Основні аспекти сталого розвитку сільських територій Томашук І.В. Тд 1
17329 Розвиток сільських територій: міжнародний досвід Томашук І.В. Тд 1
17328 Potential for the development of alternative sources of energy in agroindustrial complex of Ukraine Tomashuk I. Тд 1
17326 Облікове забезпечення управління виробничими запасами підприємства Григориця Наталія Миколаївна Дрп Поглиблення теоретичних засад та розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення облікового забе 9
17325 Розробка заходів щодо покращення агроекологічного стану грунтів стов «малі крушлинці» вінницького району Малинка І.В. Дрп Проаналізовано екологічний стан грунтів господарства та розроблено заходи щодо їх покращення 0
17323 Дослідження процесу сушіння яєчних продуктів в розпилювальній сушарці Огірчук Вадим Анатолійович Дрп Магістерська робота на здобуття наукового ступеня магістра за спеціальністю 133 – «Галузеве машинобу 0
17322 Дослідження процесу сушіння плодів чорної смородини у вакуум апараті з СВЧ енергопідведенням. Колесник Олексій Юрійович Дрп Магістерська робота на здобуття наукового ступеня магістра за спеціальністю 133 – «Галузеве машиноб 0
17321 Формування продуктивності гібридів кукурудзи залежно від густоти стояння рослин в умовах дослідного поля ВНАУ Драч І.В. Дрп Встановленно залежності формування урожайності та якості зерна гібридів кукурудзи різних груп стигло 0
17320 Вдосконалення мотивації праці персоналу підприємства (за матеріалами ДП «ДГ «Саливонківське») Громова А.С. Дрп Об`єктом дослідження в дипломній роботі є процеси формування ефективної системи мотивації праці на п 2
17319 Вплив технологічних прийомів вирощування на кормову продуктивність сумішок однорічних бобово-злакових культур в умовах ТОВ «Мрія» Шаргородського району Кубаль Т.В. Дрп ДОсліджено особливості формування урожайності травосуміші тритикале ярого з горошком посівним залеж 1
17318 Кормова продуктивність багаторічних бобово-злакових травостоїв залежно від агротехнічних прийомів вирощування в умовах Вінницької області Никитюк Я.І. Дрп обґрунтувано та удосконалено окремі параметри формування кормової продуктивності різночасно-достига 0
17317 Предикати якості у формально-граматичній структурі речення української мови = The predicates of quality in the formal-gramatic sentence structure of Ukrainian language Тимкова В. А., Лебедєва Н. А. С У статті представлені тенденції до ускладнення досліджень із синтаксису, що зумовлено намаганням гли 6
17315 Формування урожайності зерна пшениці озимої та його якісних показників залежно від мінерального живлення в умовах дослідного поля ВНАУ О.М. Шпикуляк Дрп Досліджено особливості формування урожайності та якості продукції пшениці озимої залежно від дослідж 4
17314 Кормова продуктивність вівса та його сумішок з бобовими культурами залежно від елементів технології вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Лаврук С.В. Дрп Встановлено особливосты формування врожаю вівса посівного в змішаних посівах з бобовими культурами з 1
17313 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність бобів кормових в умовах дослідного поля ВНАУ Колодійчук О.О. Дрп Встановлено вплив способу сівби та густоти стояння рослин на формування урожайності та якості зерна 2
17312 Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів качаноочисного апарата Ю.І. Печолат Дрп В магістерській кваліфікаційній роботі проведено модернізацію качаноочисного апарата кукурудзозбирал 0
17311 розробка математичної моделі адаптивної системи гідроприводів садового гідробура В.Ю. Сосновський Дрп В магістерській кваліфікаційні роботі представлено принципово нову конструкцію садового гідробура з 1
17310 розробка математичної моделі гідравлічного привода косарки для скошування сидератів В.О. Баранчук Дрп В магістерській кваліфікаційні роботі розглянуто і проаналізовано паро-сидеральну систему утримуванн 0
17309 Розробка математичної моделі руху насіння в сошнику удосконаленої конструкції сівалки М.А. Ковальчук Дрп В магістерській кваліфікаційній роботі проведено модернізацію конструкції зернотукової сівалки СЗП-3 0
17308 Система обліку та контролю витрат на оплату праці з метою їх оптимізації Саволюк Тетяна Василівна Дрп Розкриття сутності поняття заробітної плати, дослідження організації системи обліку формування фонду 7
17307 «Формування ефективного стилю управління персоналом підприємства (за матеріалами ВК «АКПП «Золота нива»)» Березюк Т.В. Дрп Дипломна робота на тему: «Формування ефективного стилю управління персоналом підприємства (за матері 2
17306 Дослідження процесу екстрагування в роторно- пульсаційному апараті. Грицан Павло Олександрович Дрп Магістерська робота на здобуття наукового ступеня магістра за спеціальністю 133 – «Галузеве машиноб 0
17305 Дослідження процесу обрушення насіння олійних культур в установках ударної дії. Голота Роман Вікторович Дрп Магістерська робота на здобуття наукового ступеня магістра за спеціальністю 133 – «Галузеве машиноб 0
17304 Статистика. Методичні вказівки до виконання практичної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного ступеню «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 073 «Менеджмент» спеціалізація «Логістика» факультету менеджменту та пра Польова О.Л., Томашук І.В. Мв Вивчаючи курс статистики, студенти знайомляться з методами збирання, зведення, обробки, аналізу і те 1
17303 Фінансова статистика. Методичні вказівки для організації практичних занять для студентів першого бакалаврського освітнього ступеню, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», факультет Федоришина Л.І., Томашук І.В. Мв Методичні вказівки містять перелік тем, широке коло завдань, за якими можна опрацювати необхідні пра 0
17302 Економічний аналіз. Методичні вказівки для виконання практичних завдань студентів спеціальності: 071 «Облік та оподаткування», галузі знань 071 «Управління та адміністрування» першого бакалаврського освітнього ступеню факультету обліку та аудиту денної та Томчук О.Ф., Федоришина Л.І., Петриченко О.А., Вольська Л.Л. Мв Методичні вказівки містять рекомендації по виконанню студентами практичних завдань в розрізі кожної 1
17301 Статистика. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного ступеню «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 073 «Менеджмент» спеціалізація «Логістика» факультету менеджменту Польова О.Л., Томашук І.В. Мв Методичні рекомендації з дисципліни «Статистика» допоможуть студентам на підставі інформації порівню 0
17300 Фінансова статистика. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів першого бакалаврського світнього ступеню, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», факультет Федоришина Л.І., Томашук І.В. Мв Методичні рекомендації містять перелік тем, широке коло завдань, за якими можна опрацювати необхідні 0
17299 Фінансова статистика. Програма навчальної дисципліни для студентів першого бакалаврського освітнього ступеню, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», факультету економіки та підприє Федоришина Л.І., Томашук І.В. Мв Фінанси – один з ключових факторів економіки. В умовах активізації процесів глобалізації та інтеграц 0
17298 Економічна теорія. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 07 «Управління і адміністрування» спеціальності – 073 « Брояка А.А., Хаєцька О.П. Нп Програма нормативної навчальної дисципліни «Економічна теорія (основи економічної теорії)» визнача 1
17297 Перспективи і напрямки сучасного механізованого сільськогосподарського виробництва. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого магістерського освітнього ступеня за спеціальністю 208 «Агроінженерія», 133 Галузеве машинобудування, 2 Середа Л. П., Зінєв М. В. Нп Стрімкий розвиток технологій не оминув і галузь механізації сільського господарства. Сьогодні сільсь 0
17296 Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність з рукопашного бою. Програма для факультативних занять Олійник Н.А. Нп У пропонованій програмі йдеться про досягнення максимально можливого для певного рівня техніко-такт 0
17295 Дослідження процесу ультрафільтрації крохмалемісткої сировини в установці з гідродинамічними елементами Білоус Євгеній Олександрович Дрп Магістерська робота на здобуття наукового ступеня магістра за спеціальністю 133 – «Галузеве машиноб 1
17294 Моніторинг забруднення поверхневих вод річки Десна у СМТ Турбів Липовецького району Шмигіна О.І. Дрп Визначено екологічний стан річки Десна у межаї смт Турбів та розроблено заходи щодо покращення стану 0
17293 Облік і контроль земельних ресурсів сільського господарства Забуранна Діана Русланівна Дрп Метою дослідження є узагальнення теоретичних та методичних засад обліку земельних ресурсів та розроб 8
17292 Формування продуктивності сортів сої залежно від інокуляції насіння та регуляторів росту рослин в умовах ПП «Стрілець» Шаргородського району Каменєва Алла Сергіївна Дрп Удосконалено окремі елементи технології вирощування сої, що забезпечить формування високопродуктивни 2
17291 Вплив технічного стану обладнання на точність обробки деталей» Романюк Олексій Валерійович Дрп Розрахунково-пояснювальна записка магістерської роботи включає 98 сторінок машинного тексту, та 8 ли 1
17290 Обгрунтування кінематичних параметрів начіпного механізму трактора хтз-17221 Швець Антон Юрійович Дрп Розрахунково-пояснювальна записка магістерської роботи включає 72 сторінки машинного тексту, та 8 ли 0
17289 Обгрунтування параметрів борони для досходового догляду за посадками картоплі в умовах малих форм господарювання Скрипін Андрій Володимирович Дрп Робота виконана в 2018 році на кафедрі експлуатації машинно-тракторного парку і технічного сервісу, 0
17288 Обгрунтування параметрів пристрою для скошування бадилля картоплі Блажко Микола Валентинович, Середа Леонід Павлович Дрп Магістерська робота присвячена питанню підвищення ефективності механізованого видалення бадилля карт 0
17287 Психолого-педагогічні аспекти пізнавальної активності студентів Клибанівська Т. М. С У статті теоретично досліджені психолого-педагогічні аспекти пізнавальної активності студентів. Розк 8
17286 Ефективне управління структурою капіталу - основа стабільності розвитку підприємства Вдовенко Л.О., Сидорчук А.І. Тд 8
17285 Програма нормативної навчальної дисципліни з курсу «Економічна теорія (основи економічної теорії)» для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальність 242 «Туризм», 241 Брояка А.А., Хаєцька О.П. Нп Програма нормативної навчальної дисципліни «Економічна теорія (основи економічної теорії)» визнача 0
17284 Економічна теорія . Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 24 «С Брояка А.А. , Хаєцька О.П., КоломієцьТ.В. Мв Призначено для практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти з дисципліни «Осн 6
17283 Методичні рекомендації для проходження переддипломної практики студентами денної та заочної форми навчання галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 Економіка (спеціалізації «Міжнародна економіка») для здобуття другого (магістерсь Шаманська О.І., Кірєєва Е.А., Хаєцька О.П. Мв Методичні рекомендації включають комплекс рекомендацій навчально-методичного характеру з організації 1
17282 Методичні рекомендації для проходження переддипломної практики студентами денної та заочної форми навчання галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 Економіка (спеціалізації «Економіка довкілля та природних ресурсів») для здобуття Шаманська О.І., Кірєєва Е.А., Хаєцька О.П. Мв Методичні рекомендації включають комплекс рекомендацій навчально-методичного характеру з організації 1
17281 Економічна теорія (основи економічної теорії). Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 Брояка А.А. , Хаєцька О.П. , Коломієць Т.В. Мв Призначено для практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти з дисципліни «Осн 0
17280 Машини для обробітку грунту, посіву та догляду за рослинами. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Робочі процеси сільськогосподарських машин» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 13 «Механічна Яропуд В.М., Ковальчук О.В., Бабин І.А. Мв В методичних вказівках представлено тематику, структуру лабораторних робіт, короткі теоретичні відом 0
17279 Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 201 Яропуд В.М., Бабин І.А Мв У методичних вказівках наведено комплекс практичних робіт в яких висвітлено основні положення експлу 0
17278 «Проектування технологічних процесів в тваринництві. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 208 «Агроінженер Грицун А.В., Яропуд В.М. Мв В методичних вказівках представлено тематику, структуру та порядок виконання практичних робіт по про 0
17277 Соціологія. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентів першого (бакалаврського ) рівня в галузя х знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 « Облік та оподаткування » , 072 « Фінанси ,банківська справа та стр Слотюк П. В. Мв Соціологія: методичні матеріал и з навчальної дисципліни для самостійної роботи над практичн 0
17276 Культура фахового мовлення:навчально-методичні матеріали для самостійної роботи студентів Тимкова В.А. Мв Навчально-методичні матеріали «Культура фахового мовлення» для самостійної роботи студентів з 0
17275 Менеджмент: методичні вказівки щодо підготовки курсової роботи з навчальної дисципліни / Спеціальність 074 «Публічне управління та адміністрування» / Перший (бакалаврський) освітній ступень Герасименко Ю.В. Мв Запропоновано тематику курсових робіт з орієнтовним їх змістом, список рекомендованих джерел. В дода 5
17274 Організація виробництва у бджільництві . Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва спеціалізації «Бджільництво» у вищих навчальних закладах ІІІ Царук Л.Л. Нп Програма включає перелік основних розділів дисципліни, лекцій, практичних занять та самостійної роб 1
17273 Анатомія свійських тварин(Апарат руху та шкірний покрив). Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи студентами освітнього ступеня магістр зі спеціальності 212 Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза. Паладійчук О.Р. Мв Представлені методичні вказівки складені відповідно до програми з курсу “Анатомія свійських тварин”. 0
17271 Інтенсивність забруднення грунту важкими металами в межах сміттєзвалищ с. Гавришівка Вінницького району Капелістий М.М. Дрп Досліджено рівень забруднення грунтів біля сміттєзвалищ важкими металами та розроблено заходи щодо й 3
17270 Дослідження процесу теплової обробки харчових продуктів Бондаренко Дмитро Святославович Дрп Магістерська робота присвячена дослідженням процесу термообробки жарених кулінарних виробів що, супр 0
17269 Облік прав користування землями сільськогосподарського призначення Даниленко Інна Петрівна Дрп Предметом дослідження є сукупність теоретичних, організаційно-методичних й практичних аспектів 6
17268 Обгрунтування параметрів знаряддя для видалення бур'янів на плантаціях цукрових буряків Головань Олександр Васильович Дрп Робочий процес, виконується ґрунторозпушувальною машиною з ланцюговими робочими органами, руйнуючи з 2
17267 Аналіз основних макроекономічних індикаторів соціально-економічного розвитку України Брояка А. А. С Статтю присвячено дослідженню найважливіших макроекономічних показників, що характеризують тенденції 34
17249 Verification of the mathematical model of the energy consumption drive for vibrating disc crusher Kupchuk I.M., Solona O.V., Derevenko I.A., Tverdokhlib I.V. С One of the most energy-intensive operations used in feed technology for livestock is grinding. There 10
17248 Проблема культури мовлення сучасних засобів масової інформації Тимкова В.А. С У межах цієї публікації здійснено аналіз сучасного стану функціонування вітчизняних ЗМІ у процесах 28
17247 Дослідження робочих параметрів м’ясорізальних вовчків Щербіна Сергій Олександрович Дрп В результаті проведеного в магістерській роботі комплексу експериментальних і теоретичних досліджень 0
17246 Формування структури врожаю озимого ріпаку залежно від системи удобрення і строку посіву Мацера О. О. С It is established the effect of three sowing dates and five fertilization levels on yield structure 5
17245 ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РОБОТИ СТРІЧКОВОГО НАВАНТАЖУВАЧА ЗЕРНА Чорній Вадим Віталійович Дрп Магістерська робота присвячена дослідженням робочих параметрів обладнання технологічного процесу нав 0
17244 Ensuring the sustainable development of the Ukrainian agrarian sector in conditions of globalization Kolesnyk T., Samborska O., Talavyria M., Nikolenko L. С The agro-industrial complex of Ukraine with its basic component – agrarian sector is a system-formin 9
17243 Фактори розвитку ринку продукції органічного овочівництва в Україні Логоша Р. В., Підвальна О. Г. С У статті визначено сутність органічного сільського господарства, охарактеризовано стан та потенціал 10
17242 Люпин білий. Генетичний потенціал та його реалізація у сільськогосподарське виробництво Мазур В. А., Панцирева Г. В., Дідур І. М., Прокопчук В. М. М У монографії представлені результати досліджень агрономічного факультету Вінницького національного а 12
17241 Використання білково-вітамінно-мінеральних добавок у тваринництві = The use of protein-vitamin-mineral feed additives in animals Гуцол А.В., Сироватко К.М., Вугляр В.С. С Наведено передові установи-розробники білково-вітамінно-мінеральних добавок, а також виробники новог 15
17240 Організація фінансової роботи фермерського господарства Алескерова Ю.В., Гурніцька С.О. С У статті висвітлено поняття організації фінансової роботи у фермерському господарстві. Розглянуто ос 15
17222 Роль фінансового менеджменту в діяльності підприємств Вдовенко Л.О., Михальчишин М.С., Степовий В.О. С В статті обґрунтована роль фінансового менеджменту в діяльності підприємств в умовах мінливого ринко 7
17221 Kredit mechanizm of financial support to the agrarian sektor of the economy Vdovenko L., Prutska O., Kolotii S. М 10
17218 Особливості та різновиди сільськогосподарського страхування Алескерова Ю.В., Гуцаленко О.О. С У статті розглянуто особливості та різновиди сільськогосподарського страхування. Доведено, що сільсь 8
17217 Environmental activities of agricultural enterprises: accounting and analytical support Tomchuk, O., Lepetan, I., Zdyrko, N., Vasa, L. С The article outlines the causes of the ecological crisis in Ukraine and various factors affecting th 10
17216 Спосіб транспортування і очищення коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення Булгаков В.М., Адамчук В.В., Калетнік Г.М., Белоєв Х.І., Кангалов П.Г., Борисов Б.Г., Мітєв Г.В., Ткач З., Крочко В., Коренко М. П Об`єкт винаходу: спосіб. 2. Галузь застосування: механізація сільськогосподарського виробництва. 3. 14
17215 Спосіб транспортування і очищення коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення Булгаков В.М., Адамчук В.В., Калетнік Г.М., Белоєв Х.І., Кангалов П.Г., Борисов Б.Г., Мітєв Г.В., Ткач З., Крочко В., Коренко М. П Об`єкт винаходу: спосіб та пристрій. 2. Галузь застосування: механізація сільськогосподарського вир 8
17210 Enhancing the efficiency of ultrasonic wastewater disinfection technology Luhovskyi O.F., Gryshko I.A., Bernyk I.M. С Experiments have confirmed that the efficiency of wastewater disinfection using the ultrasonic cavit 12
17209 Activities of united territorial communities as a body of local government in the conditions of power decentralization in Ukraine Pronko L., Kolesnik T., Samborska O. С The purpose of the article is to study the system of united territorial communities (UTC) formation 15
17205 Вміст мінеральних елементів у печінці перепелів за дії кормових добавок на основі підмору бджіл Разанова О.П. С Дослідження хімічного та мінерального складу печінки перепелів за використання біологічно активних д 15
17202 Практика використання ігрових моделей для аналізу ризиків процесів функціонування сільськогосподарських підприємств на основі показників складових результативності Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О., Юрченко О. М. С У статті запропоновано методику практичного застосування теорії ігор для аналізу ризиків підпропроце 15
17201 Investigation of the processes of the acoustic apparatus with the processing technological environment power interaction Bernyk I. С The physical picture of the processes of the apparatus with the processing technological environment 10
17198 Гематологічні показники молодняку кролів при згодовуванні пребіотичного препарату Циганчук О.Б. С Кров – рідка тканина, що здійснює в організмі транспортування хімічних речовин, завдяки чому проходи 10
17196 Реакція структур шлунково-кишкового тракту молодняку кролів на згодовування пребіотику Циганчук О.Б. С У результаті досліджень встановлено, що введення до складу раціону піддослідних кролів Пребіолакту- 6
17195 Управління фінансовими ресурсами державних підприємств Алескерова Ю.В., Ременюк А.Р. С У статті розглянуто управління фінансовими ресурсами державних підприємств. Доведено, що функціонув 10
17193 Дослідження в’язкості дисперсних середовищ в умовах їхньої інтенсивної обробки Берник І.М. С Здійснено аналіз реологічних моделей, що описуються різними законами течії. З`ясовано, що наявність 7
17191 Розвиток інноваційної діяльності в страхових компаніях України Алескерова Ю.В., Черній О.М. С Досліджено розвиток інноваційної діяльності в страхових компаніях України. Розкрито, що страховий р 6
17190 Вплив білково-вітамінно-мінеральної добавки на перетравність поживних речовин раціонів молодняку свиней Сироватко К.М С Збагачення раціонів молодняку свиней на відгодівлі білково-вітамінно-мінеральною добавкою «Інтермікс 23
17173 Спосіб моделювання процесів комбінованого холодного видавлювання металів Деревенько І.А. С Розроблено спосіб моделювання для оцінки граничної формозміни заготовок деталей, що деформуються спо 11
17164 Вплив викладання дисципліни "Основи теорії систем і системного аналізу" на формування фахівців з менеджменту Киш Л.М. Тд 12
17158 Використання свинини з ознаками PSE та DFD у ковбасному виробництві Новгородська Н.В. С У статті наведено органолептичні та фізико-хімічні показники напівкопчених ковбас з використанням св 11
17156 Вібраційний млин Янович В. П., Полєвода Ю. А., Сосновська Л. В. П Вібраційний млин містить підпружинені помольні камери, завантажувальні та розвантажувальні горловини 13
17155 Сучасні проблеми розвитку аграрної галузі Германюк Н.В. С У статті розглянуто необхідність ефективного функціонування аграрного сектору в країні для успішного 21
17152 Інноваційні освітні методи практичної підготовки фахівців-електриків для АЕС Рубаненко О.Є., Рубаненко О.О. Тд За перші 5 місяців 2016 року зафіксовано 9 (дев`ять) порушень в роботі атомних електростанцій Украї 11
17151 Experimental research of oil extraction from canola by using microwave technology Burdo O., Bandura V., Kolianovska L., Dukulis I. С One of the most important stages of the technological process of extraction of target components fro 9
17149 Нова створювана молочна худоба нової популяції на фермах України Калинка А.К., Казьмірук Л.В., Лесик О.Б. С На основі матеріалів господарської практики і теоретичних узагальнень процесів, які відбуваються у р 22
17143 Сила досвіду повсякдення Слотюк П.В. С Актуалізується важливість аналізу повсякдення як соціального феномену, здійснюється спроба пояснити 25
17136 Керований симетричний дебалансний віброзбуджувач Чубик Р. В., Ярошенко Л.В., Скварок Ю.Ю. П Винахід належить до вібраційної техніки і може використовуватись для збудження коливань (вібраційног 39
17131 Дослідження впливу діаметру дроселя в корпусі похилого диска на роботу гідростатичного підшипника Іванов М.І., Ковальова І.М. Тд Проведений аналіз силових дій на похилий диск. 20
17129 Increasing meat quality quails fed by biological active additives based on submerged bees Разанова О.П. С Дослідження хімічного, мінерального та амінокислотного складу м’яса перепелів за використання у годі 24
17128 Experimental investigation of harrow with spring teeth for cultivation of sugar beets Bulgakov V., Ivanovs S., Bandura V., Ihnatiev Y. С In accordance with contemporary technologies, the fight against contamination of sugar beet crops by 10
17109 Продуктивність і морфологічна будова ендокринних залоз бичків при згодовуванні їм модифікованої браги Паладійчук О.Р. С Брага, продукт переробки меляси в спирт, містить в собі багато речовин; як цінний кормовий продукт ї 8
17107 Керований вібропривод напрямленої дії зі спареними дебалансами (Пат. № 116418) Чубик Р. В., Ярошенко Л.В., Бандура В.М., Томчук В.В., Зрайло Н.М. П Керований вібропривод напрямленої дії зі спареними дебалансами, що складається із корпусу, в якому н 7
17095 Формування організаційного-економічного потенціалу стратегічного розвитку підприємств за умов трансформаційних перетворень Дюк А.А. С У статті розглянуто поняття «організаційно-економічний потенціал підприємства» та основні проблеми р 6
17092 Дидактичні можливості соціальних мереж для вищих аграрних навчальних закладів Смілянець О.Г. С Актуальність дослідження обумовлена необхідністю розв’язання суперечності між тим, що соціальні мере 36
17091 Переваги та труднощі використання соціальних мереж для вищих навчальних закладів України Смілянець О.Г. Тд 12
17089 Правові засади екологізації сільськогосподарського виробництва Оверковська Т.К С У статті аналізуються правові засади подальшої екологізації сільськогосподарського виробництва, визн 6
17084 Вища математика в прикладах та задачах Дубчак В.М., Пришляк В.М., Новицька Л.І. Нп Посібник містить перелік типових стандартних практичних завдань з вищої математики, по кожному з яки 22
17080 Обґрунтування параметрів приводу лоткової вібросушаки для сушіння сипучої сільськогосподарської продукції Стаднік М.І., Ярошенко Л.В., Омельянов О.М. С Запропоновано конструкцію вібраційної сушарки принцип роботи якої ґрунтується на переміжному нагрів 9
17079 Дослідження інноваційних технологій в освіті Табенська О.І. С У статті досліджено сутність інноваційних технологій в освіті, питання технологій професійного розви 13
17076 Особливості професійного розвитку майбутніх менеджерів Джеджула О.М. Тд У тезах розглянуто сучасні підходи до професійного розвитку менеджерів в умовах інформаційних технол 17
17062 Ріст і розвиток бройлерів за уведення ферментного препарату Чудак Р.А., Побережець Ю.М., Вознюк О.І. С Встановлено, що використання препарату кормового біокаталізаторного повноферментного з активаторами 10
17061 Міжнар. наук.-практ. конф. «Кібернетичне управління економічними об’єктами в умовах глобалізації» Пк 12
17060 Забезпечення графічної підготовки студентів на основі систем комп’ютерної математики Джеджула О.М. Тд у тезах висвітлено можливості систем комп`ютерної математики для ефективної графічної підготовки май 18
17059 Метод проектів у математичній підготовці майбутніх агроінженерів Джеджула О.М. Тд У тезах розглянуто використання методу проектів для забезпечення ефективності математичної підготовк 18
17057 Роль математичної підготовки у формуванні графічної компетентності інженера Джеджула О.М. Тд у тезах розглянуто вплив математичної підготовки на формування професійної компетентності фахівців. 5
17050 Методологія дослідження основних складових розвитку спиртової промисловості України Шаманська О.І. С У статті проведено аналіз наукового обгрунтування передмов, принципів, факторів та методів наукової 21
17049 Organizational reformation of agribusiness entities in Ukraine Mazur A., Bondarenko V., Mazur S. С The article considers urgent issues of organizational reformation of economic entities of the AIC wi 12
17048 Management mechanism of agrarian economic system: composition, functions and factors of development in Ukraine Vdovenko N., Baidala V., Burlaka N., Duik A. С he current state of development of Ukraine’s national economy involves strengthening the processes o 7
17047 Програмна реалізація стеганографічного алгоритму захисту інформації Денисюк В.О., Денисюк А.В., Денисюк Н.В. С Розроблено програмний код реалізації стеганографічного алгоритму за методом LSB. Алгоритм приховує к 22
17046 Визначення критерія ефективності екзоскелета Денисюк В.О. С Розглянуто критерій ефективності використання екзоскелета, який є складним та наукоємним пристроєм. 9
17045 Огляд програмних засобів статистичного аналізу даних Роїк М.В., Присяжнюк О. І., Денисюк В.О. С Стаття присвячена дослідженню можливостей розповсюджених сучасних статистичних пакетів обробки даних 20
17044 Реалізація стенографічного алгоритму захисту даних з використанням файлів зображень Денисюк В.О. С Обрано програмне забезпечення середовища створення програмного коду стеганографічного алгоритму за м 6
17043 Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці Пк 7
17041 Продуктивність і морфологічна будова ендокринних залоз бичків при згодовуванні їм модифікованої браги Паладійчук О.Р. С Брага, продукт переробки меляси в спирт, містить в собі багато речовин; як цінний кормовий продукт ї 13
17038 The development and validation of a rapid method for the determination of nitrofurans in honey using high pressure liquid chromatography - tandem mass spectrometry (UPLC-MS-MS) Bayer O.V., Yaremchuk O.S., Yevtushenko T.V., Shevchenko L.V., Mykhalska V.M., Dobrozhan Yu.V., Dovhopol Ya.V., Varpikhovskyi R.L. С Over the past decade, Ukraine has been one of the leaders in exporting honey to EU countries. The ma 15
17036 Використання відходів рафінації олії Фіалковська Л.В., Пазюк В. М. С У статті проведено огляд процесу рафінації олії. Проаналізовані відходи, що отримуються в результаті 8
17035 Аналіз заробітної плати у підвищенні мотивації та стимулюванні персоналу підприємства Левицька І. В., Климчук А.О. С Стаття присвячена аналізу заробітної плати як основи стимулювання та підвищення мотивації персоналу 14
17034 Особливості використання бенчмаркінгу у мотивації конкурентних переваг персоналу Климчук А. О. С У статті досліджено важливості та актуальності застосування бенчмаркінгу підприємствами, спрямованог 10
17033 Очисник головок коренеплодів (Патент на винахід №117550) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ружило З. В., Бандура В. М., Середа Л. П., Кувачов В. П., Ігнатьєв Є. І. П Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів належить до сільськогосподарського машино 11
17032 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Патент на винахід №117551) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ружило З. В., Бандура В. М., Середа Л. П., Кувачов В. П., Ігнатьєв Є. І. П Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів належить до сільськогосподарського машино 10
17030 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів Пат. 117213 Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ружило З. В., Бандура В. М., Середа Л. П., Кувачов В. П., Ігнатьєв Є. І. П Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів, що містить раму, подавальний транспортер, 8
17029 Перспективи застосування вібраційних машин у переробці сільськогосподарської сировини Калетнік Г.М. Тд 29
17027 Вплив професійного розвитку на мотивацію та стимулювання персоналу машинобудівних підприємств Климчук А. О. С 8
17025 Ефективність білково-вітамінно-мінеральної добавки при відгодівлі свиней Мазуренко М. О., Гуцол Н. В. С Беззаперечним фактом виробництва продукції свинарства є важливість повноцінної годівлі молодняку сви 11
17023 Theoretical rationale and identification of heat and mass transfer processes in vibration dryers with ir-energy supply Bandura V., Kalinichenko R., Kotov B., Spirin A. С Теоретично обґрунтовано процеси радіаційно-конвективного. На основі теплового і матеріального баланс 14
17020 Формування системи видатків державного бюджету та їх оптимізація Дюк А. А. С В сучасних умовах ринкових трансформацій виникає потреба у забезпеченні ефективного управління бюдже 16
17016 Шляхи розвитку графічної культури майбутніх фахівців інженерних спеціальностей Джеджула О.М. С У статті аналізується проблема графічної підготовки студентів в університетах. Розкривається сутніст 20
17015 Порушення цінового паритету та шляхи його подолання в економіці України Феняк Л.А. С У статті розглядаються поняття паритету та диспаритету цін. Акцентовано увагу на важливості дотриман 26
17014 Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва у процесі реформування земельних відносин Бурлака Н.І. С У результаті здійснення земельної реформи відбуваються значні зміни в організації та діяльності агро 10
17013 Стан впровадження дуальної освіти в Україні Джеджула О. М. Тд У тезах подано аналіз впровадження дуальної освіти у ВЗО України. 17
17012 Особливості організації самостійної роботи студентів аграрних ВНЗ під час вивчення вищої математики Новицька Л.І. Тд У роботі розглядається методика організації самостійної роботи студентів аграрних ВНЗ при вивченні 9
17011 Застосування математичного апарату у транспортній логістиці АПК Дубчак В.М., Новицька Л.І. С У статті обґрунтовано роль транспорту у розвитку АПК та визначено можливість використання математич 10
17010 Прикладні задачі в курсі вищої математики Новицька Л.І. Тд 19
17008 Використання диференціального числення в задачах аграрного виробництва Новицька Л.І., Дубчак В.М. Тд 13
17005 Перспективи пониження порядку лінійних алгебраїчних систем у методі Гауса Дубчак В.М., Новицька Л.І. Тд 18
17004 Особливості викладання вищої математики для студентів-екологів Новицька Л. І., Дубчак В. М. С Підготовка майбутніх фахівців-екологів потребує формування у студентів не тільки системи екологічних 30
16999 Тарифний захист українського сільськогосподарського виробника Квальчук С.Я. С У статті проаналізовано тенденції розвитку ринку аграрної продукції України та зауважено, щ 15
16997 Використання сучасних інформаційних технологій в сільському господарстві Волонтир Л., Павлюк Т. С В даній статті досліджується роль сучасних інформаційних технологій в розвитку та удосконаленні сіл 19
16996 Критерії і показники проектувальної майстерності майбутніх фахівців з туризму Волошина О. В. С У статті розглядаються критерії і показники проектувальної майстерності майбутніх фахівців з туризму 16
16992 Використання інтерактивних технологій для формування естетичного смаку у студентів ВНЗ з засобами іноземних мов Волошина О. В. С У статті висвітлено досвід застосування інтерактивних технологій у процесі формування естетичного с 8
16986 Біоекономічний потенціал втрат агрологістики у формуванні сталих лацюгів доданої вартості Вострякова В.І. С Статтю присвячено дослідженню біоекономічного потенціалу втрат агрологістики, зокрема відходів, які 15
16985 Фактори впливу на інтеграційні процеси в аграрній галузі України Мельничук А. Б. С У статті проаналізовано фактори впливу на інтеграційні процеси в аграрній галузі України, вказано на 16
16980 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Патент на винахід №117422) В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, Г.М. Калетнік, І.В.Головач, Є.І.Ігнатьєв, С.Івановс, Х.І. Бєлоєв, П.Г. Кангалов, В.І. Пєнчєва П Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів належить до сільськогосподарського машино 26
16979 Пристрій для транспортування і очищення коренебульбоплодів (Патент на винахід №117423) В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, Г.М. Калетнік, І.В.Головач, Є.І.Ігнатьєв, С.Івановс, Х.І. Бєлоєв, П.Г. Кангалов, В.І. Пєнчєва П Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів належить до сільськогосподарського машин 13
16978 Очисник головок коренеплодів Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ружило З. В., Бандура В. М., Середа Л. П., Кувачов В. П., Ігнатьєв Є. І. П Очисник головок коренеплодів, який складається з рами, привідного вертикального вала з закріпленим н 13
16976 Концептуальні засади соціальної відповідальності бізнесу Германюк Н.В. Тд 35
16975 Аналіз сучасного стану аграрної галузі Германюк Н.В. Тд 21
16970 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Пат. 117212) Булгаков В.М., Адамчук В.В., Калетнік Г.М., Головач І.В., Ружило З.В., Бандура В.М., Середа Л.П., Кувачов В.П., Ігнатьєв Є.І. П Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів, що містить раму, подавальний транспортер, 17
16966 Професія «бізнес-аналітик»: ключові навики та тенденції розвитку в Україні Бахарєва Я.В. П 28
16965 Фінансово-кредитне забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств та їхні особливості Алескерова Ю.В., Тодосійчук В.Л., Мостовик В.О. С У статті досліджено сутність фінансово-кредитного забезпечення відтворення основних засобів сільсько 36
16964 Управління пасивами комерційного банку Алескерова Ю.В., Тодосійчук В.Л., Гранат Ю.Ю. С Досліджено сутність управління пасивами комерційного банку. Показано склад пасивів банку. Проаналізо 30
16962 Проксемічні особливості невербального ділового спілкування менеджера Тимкова В.А. С У статті розглянуто питання невербальних засобів ділового спілкування, що недостатньо висвітлені в 26
16961 Вибір критеріїв оцінки ефективності оцінки ефективності переведення дизельного двигуна на роботу на суміші дизельного та біодизельного палив Галущак Д. О., Галущак О. О., Вдовиченко О. В., Зелінський В. Й. Тд У роботі представлено результати критеріальної оцінки ефективності переведення дизельного двигуна а 32
16960 Дослідження процесу подрібнення зерна дисковим ударним елементом Купчук І.М. С Однією із найбільш енергоємних операцій, що застосовуються в технології приготування кормів для твар 24
16957 Організаційно-методологічні аспекти конкурентоспроможності в управлінні розвитком підприємств Киш Л.М. С У статті проблема підвищення конкурен­тоспроможності висвітлюється в кон­тексті впливу на формування 15
16956 Реалізація кадрової політики на підприємствах агропромислового комплексу Киш Л.М. С У статті розглянуто кадрову політику ФГ “Вищеольчедаївське”. Проаналізовано ефективність роботи ап 9
16955 Мотивація персоналу в системі управління банку Юрчук Н.П., Захарчук Д.В. С В статті розглянуто сутність поняття мотивації працівників, її місце в системі управління персоналом 32
16954 Оптимізація режимів електричних мереж з відновлюваними джерелами електроенергії П. Д. Лежнюк, О. Є. Рубаненко, І. О. Гунько М В монографії розглянуто проблему оптимального інтегрування відновлюваних джерел енергії в розподільн 33
16953 Оцінка пріоритетності джерел фінансування конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств Грищук Н.В. С Оскільки аграрний сектор є ресурсномісткою сферою, яка характеризується тривалістю виробничого циклу 22
16952 Перевірка адекватності математичної моделі системи «Двигун – система живлення сумішшю дизельного та біодизельного палив» Поляков А.П., Галущак О.О., Галущак Д.О. С В даній статті наведені результати перевірки адекватності математичної моделі системи «Двигун – сист 18
16941 Організація та розвиток дистанційного навчання (досвід США) Гаврилюк Н.М. С В даній статті здійснено огляд досвіду організації та розвитку системи дистанційного навчання в де 7
16930 Study of the mathematical model of hydraulic drives segment-finger mower unit Sereda L., Rutkevych V., Ziniev M. С Study will indicate the possibility of replacing mechanical drive segment-finger mower with the simp 8
16929 Розвиток біоенергетики як інноваційний орієнтир в контексті енергетичної безпеки України Паламаренко Я. В. С У статті розглянуто складові розвитку біоенергетики як стратегічного орієнтиру енергонезалежності Ук 6
16925 Використання інтерактивних методів навчання для формування вмінь партнерської взаємодії студентів-аграріїв на заняттях із іноземної мови Молоченко В.В. С У статті проаналізовано погляди науковців щодо проблематики наукового обґрунтування групових форм на 14
16924 Розвиток малих аграрних підприємств у ринковому інституційному середовищі: індикатори та ефективність Лупенко Ю.О., Шпикуляк О.Г. Малік М.Й, Ходаківська О.В., Ковальова О.В., Мамчур В.А., Півторак В.С., Супрун О.М., Прутська О.О., СаковськаО.М., Ксенофонтова К.Ю., Мамчур Л.В., Алєксєєва О.В., ГорбатюкО.В., Грищенко О.Ю., Мартинюк М.П., ГаврилюкВ.Г. та ін. М Викладено результати наукових досліджень проблем малого аграрного підприємництва в ринковому інститу 17
16922 Основні підходи до поняття самооцінки: класичні зарубіжні теорії Лебедєва Н. А. С У статті здійснено огляд праць зарубіжних авторів у контексті поняття самооцінки, як значущої характ 21
16917 Тенденції розвитку банківської системи в контексті впливу фінансової кризи Вдовенко Л.О., Думбровський В.А. С В статті досліджено стан та перспективи розвитку банківської системи України. Виявлено, що банківс 24
16916 Рефінансування як механізм підтримки стабільності банківської системи Вдовенко Л.О. С Одним із основних чинників розвитку економіки країни є стабільність її банківської системи, однак 10
16913 Маркетингові дослідження формування конкурентного середовища на продовольчому ринку України Польова О.Л., Ціхановська В.М. С Розглянуто роль і місце маркетингу на продовольчому ринку. Проаналізовано рівень споживання продукті 11
16909 Вібраційна сушарка Цуркан О.В., Присяжнюк Д.В., Гудзенко Н.М. П Вібраційна сушарка, що містить сушильну камеру U-подібної форми з перфорованим днищем, що встановлен 20
16906 Вібраційна сушарка Цуркан О.В., Присяжнюк Д.В., Гудзенко Н.М. П Вібраційна сушарка, що містить сушильну камеру U-подібної форми з перфорованим днищем, яка оснащена 13
16905 Методи математичного моделювання при вирощуванні цукрових буряків Мазур В.А., Гунько І.В., Яцковська Р.О. С розглядаються методи створення математичних моделей при вирощуванні цукрових буряків. Дослідження п 13
16898 Спосіб оцінки технологічних можливостей плющення циліндричних заготовок вальцюванням Патент № UA 122547 U Матвійчук В.А., Рубаненко О.О., Бубновська І.А. П Спосіб оцінки технологічних можливостей плющення циліндричних заготовок, який відрізняється тим, що 16
16897 Інвестиційний потенціал сільських територій: основні аспекти розвитку Томашук І.В. С Визначено особливості аграрних перетворень та механізм залучення інвестицій. 13
16896 Аналітичні можливості звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) Томчук О.Ф., Михальчишина Л.Г. С У статті досліджені теоретичні та практичні аспекти аналітичних можливостей Звіту про фінансові резу 8
16895 Роль внутрішньогосподарського контролю у збереженні комерційної таємниці Мулик Я.І. , Григораш М.В. С Статтю присвячено дослідженню особливостей забезпечення режиму комерційної таємниці та суть комерцій 8
16894 Стан та перспективи розвитку аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками підприємства Мулик Я.І. С Досліджено методичний інструментарій аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками підприємст 6
16893 Розвиток сировинної бази молокопродуктового підкомплексу АПК України Петриченко О.А. С Обґрунтовано на теоретичних положеннях розвитку економічних систем в умовах технологічних, соціально 24
16892 Державне регулювання розвитку ресурсного потенціалу сільських територій: загальні аспекти Гончарук І.В., Томашук І.В. С У статті висвітлено основні проблеми державного регулювання розвитку сільських територій як соціальн 5
16891 Організація аналітичної роботи як гарант ефективної діяльності сільськогосподарських підприємств Глазко Н.Д. С У статті надано організаційно-управлінську структуру сільськогосподарського підприємства. Визначено 5
16890 Класифікація невиробничих витрат для цілей бухгалтерського обліку та ефективного проведення аудиту Козаченко А.Ю. С У статті висвітлено тлумачення сутності витрат. Розглянуто їх класифікаційні ознаки. Проаналізовано 6
16889 Залежність обліку та аудиту невиробничих витрат від організаційних і технологічних особливостей підприємств цукрової галузі Козаченко А.Ю. С Досліджено залежність обліку та ефективність аудиторської перевірки невиробничих витрат від: 1) орга 22
16886 Ідеї М.І.Вавилова у викладанні курсу «Спеціальна генетика сільськогосподарських культур» в програмі підготовки магістрів спеціальності 201 «Агрономія» Мамалига В.С., Мазур О.В. С Наголошено на важливості використання творчого спадку М.І.Вавилова у вивченні спеціальної генетики 21
16885 Поняття біомаси як особливого об'єкта обліку Томчук О.В., Фабіянська В.Ю. С У статті розглянуто стан розвитку альтернативної енергетики в Україні. Здійснено оцінку частки енерг 9
16884 Завдання бухгалтерського обліку в умовах реалізації стратегічних цілей державної політики регулювання земельних відносин Бурко К.В. С У статті представлено сучасний стан відносин у сфері землеволодіння і землекористування та окреслено 14
16883 Вплив позакореневих підживлень на стійкість гібридів кукурудзи до вилягання Паламарчук В.Д. С Кількість полеглих рослин змінювалась в залежності від генетичних особливостей гібриду. Так у гібрид 7
16882 Вплив кліматичних умов на врожайність і якість зерна люпину білого в умовах Правобережного Лісостепу Панцирева Г.В. С За результатами трирічних досліджень науково обґрунтовано цінність посівів сортів люпину білого для 19
16881 Особливості динамічних змін забур’яненості агрофітоценозу ярого ячменю за зміни системи основного обробітку грунту Пелех Л.В. С У статті висвітлено результати вивчення характеру формування рівня забур’яненості агрофітоценозу яро 15
16880 Формування зернової продуктивності соняшника залежно від застосування мікробіологічного добрива Граундфікс в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я.Г., Первачук М.В. С У статті висвітлено результати вивчення впливу нового мікробіологічного добрива “Граундфікс” на осо 13
16879 Анатомо-морфологічні показники вегетативних органів культури цукрового буряка за дії ретардантів Шевчук О.В. С В статті представлені результати досліджень по вивченню впливу ретардантів – есфону (0 28
16878 Екологічна придатність бобових багаторічних трав у якості попередників озимої пшениці Разанов С.Ф., Ткачук О.П. С Досліджено екологічну придатність бобових багаторічних трав у якості попередників озимої пшениці в 11
16877 Економічна та енергетична ефективність вирощування сортів квасолі звичайної Мазур О.В. С Представлено економічну та енергетичну оцінку отриманих селекційних зразків квасолі звичайної у рез 24
16876 Вплив антропогенних та природних чинників на стан дендрофлори урбоекосистем Вінницької області Дудник Є.Г. С В останнє десятиріччя все більш негативним є вплив людини на оточуюче середовище і, зокрема, на зел 22
16875 Організаційні аспекти функціонування Аудиторської палати України: проблеми та можливі шляхи вирішення Здирко Н. Г. С Стаття присвячена дослідженню організаційно-правових аспектів функціонування Аудиторської палати Укр 13
16874 Переклад англійських економічних термінів українською мовою Тимощук Н.М. С У статті проаналізовано основні проблеми та особливості перекладу англійських економічних термінів у 15
16873 Effect of bean perennial plants growing on soil heavy metal concentrations Razanov S.F., Tkachuk O.P., Mazur V.A., Didur I.M. С The results of researching the effectiveness of growing legumes perennial plants as natural constrai 11
16871 Реалізація прикладної спрямованості лекційного курсу вищої математики (фахове спрямування) у процесі підготовки фахівців спеціальності «Екологія» Левчук. О.В. С У статті продемонстровано шляхи реалізації прикладної спрямованості лекційного курсу вищої математик 32
16870 Аспекти фінансової безпеки України в контексті євроінтеграції Гуцаленко О.О. С У статті зазначається, що початок ХХІ століття характеризується наявністю суттєвих трансформаційних 16
16867 Аналіз динаміки окремих показників фінансової безпеки України Гуцаленко О.О. С У статті зазначається, що початок ХХІ століття характеризується наявністю суттєвих трансформаційних 14
16865 Математичне моделювання як метод формування готовності майбутніх екологів вирішувати професійні завдання в аграрній галузі Левчук О.В.,Новицька Л.І. С Визначено специфічні завдання, що стоять перед вищим аграрним закладом, які потрібно вирішити у про 25
16862 Тести як ефективний інструмент контролю знань студентів в процесі вивчення вищої математики Новицька Л.І., Левчук О.В. С У статті розглянуто можливості використання тестових завдань для оцінювання знань студентів в процес 32
16857 Особливості прийняття рішень в розпливчастих умовах функціонування систем управління Зелінська О.В. С Прийняття рішень є невід’ємною частиною будь-якої систем управління. Завдяки процесу прийняття ріше 18
16856 Методологія проектування комп’ютерних систем управління технологічними процесами в АПК Зелінська О.В. С Проектування великих технічних систем в АПК як процес є дуже своєрідним об’єктом автоматизації. Су 28
16855 Ecological-cohenological analysis of Eastern Podillya flora Mudrak О.V., Mudrak H.V. Razanov S.F., Kavun Zh.A. С Using the herbarium data, literary and cartographic sources and our own field studies, an inscriptio 37
16854 Роль інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування математичної компетентності майбутніх економістів Гусак Л.П., Левчук О.В. С Актуальність даної проблеми в умовах високого темпу переходу економіки на широке використання обчисл 44
16853 Математичне моделювання з використанням інформаційних технологій у підготовці майбутніх економістів Левчук О.В. Тд У статті описано переваги застосування системи комп`ютерної алгебри Mathcad в процесі викладання ку 34
16851 Трансформація математичних курсів на основі інтегративного підходу в умовах поглиблення зв’язків у системі «наука-освіта-виробництво» Левчук О.В. Тд 24
16850 Дистанційні інтерактивні форми навчання в умовах всеукраїнського науково-навчально-виробничого комплексу Левчук О.В. Тд 28
16849 Створення і розвиток фермерських господарств Вінницької області (1991-1992 р.) Левчук К.І. С У статті досліджено початковий етап становлення та розвитку фермерських господарств Вінницької облас 19
16848 History of economic analysis Fedoryshyna L. Тд General economic analysis as a scientific approach has developed significantly in the writings of ec 16
16847 Українське товариство Червоного Хреста: медико-санітарна діяльність і соціальна допомога населенню УСРР у 1921-1929 рр. Мельничук М.О., Томляк Т.С. С Зародження Українського товариства Червоного хреста проходило на фоні синхронного існування в Україн 22
16846 Improving credit protection analysis methods reports of main agricultural enterprises Aleskerova Y., Mulyk T., Fedoryshyna L. С The purpose of the article is to improve the methodology for analysing credit support for the reprod 41
16845 Financial support of agriculture in the european union Aleskerova Y. Тд В сборник материалов конференции вошли тезисы докладов, которые стали предметом обсуждения участнико 18
16842 Розвиток громадських організацій України протягом 90-х років ХХ ст. Левчук К.І. С Стаття досліджує кількісні та якісні показники діяльності громадських організацій України. 19
16832 Розвиток фермерських та ососбистих селянських господарств України в середині 90-х років ХХ ст. Левчук К.І., Бойко Ю.М. С У статті досліджується початковий період трансформації аграрних відносин в Україні. 29
16825 Мотивація та стимулювання персоналу в ефективному управлінні підприємством та підвищення інноваційної діяльності Климчук А.О., Михайлов А.М. С Стаття присвячена актуальним проблемам дослідження сутності мотивації та стимулювання персоналу на п 12
16823 Економічні та обліково-законодавчі аспекти інвестиційно-інноваційної діяльності аграрного сектору Правдюк М. В., Правдюк А. Л. С Досліджено інвестиційно-інноваційну діяльність у аграрному секторі економіки України як циклічну дія 30
16819 Investigation of the process of smoothing with ultrasound Turych V., Rutkevych V., Goncharuk N., Ogorodnichuk G. С Досліджено та змодельовано процес поверхневого пластичного деформування ультразвуком 34
16816 Маркетингова оцінка напрямів інвестиційно-інноваційної активності підприємств олійно-жирового підкомплексу Красняк О.П. Довгань Ю.В. С Розглянуто основні ознаки сегментування глобальногоринку рослинних олій. Визначено, що сегментація 52
16805 Інформатика та системологія. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт та самостійної підготовки студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) освітньо – кваліфікаційного рівня галузі – 10 «Природничі науки» спеціальності – Дзісь В.Г., Дячинська О.М. Мв Містить текст методичних вказівок для виконання лабораторних робіт 3
16804 Класифікація засобів навчання фізики у вищій школі Демкова В. О., Хомяковський Ю. Л. С У статті порушено проблему класифікації навчальних засобів фізики з урахуванням сучасних засобів нав 12
16798 Рейковий кормороздавач (Патент 126073) Яропуд В. М., Токарчук О. А. П Рейковий кормороздавач містить бункер, вивантажувальні шнеки, вивантажувальні горловини, шиберні за 22
16796 Роль звіту про фінансові результати в інформаційному забезпеченні аналізу фінансового стану підприємства Томчук О.Ф., Томчук В.В. С У статті розглянуто етапи визначення чистого фінансового результату підприємства, їх інформаційну на 32
16795 Experimental study of an improved root crop cleaner from admixtures Bulgakov V., Ivanovs S., Nowak J., Bandura V., Nesvidomin A., Ihnatiev Ye. С One of the ways to raise the quality of sugar beet harvesting is the use of improved digging tools t 17
16794 Experimental investigation of the work of a ploughing aggregate, operating according to the system ‘push-pull’ Bulgakov V., Ivanovs S., Arak M., Kuvachоv V., Shymko L., Bandura V. С The use of ploughing machine-and-tractor aggregates, operating according to the principle of ‘push-p 12
16793 Міфологія правового буття в античності: правові орієнтири Гоцуляк Ю.В. С МІФОЛОГІЯ ПРАВОВОГО БУТТЯ В АНТИЧНОСТІ: ПРАВОВІ ОРІЄНТИРИ 32
16792 Міфологія правового буття в античності: загальна картина Гоцуляк Ю.В. С 24
16785 Правове регулювання безпечності продуктів харчування Оверковська Т.К. С Стаття присвячена аналізу правових ознак, які характерні для безпечності продуктів харчування, визна 21
16781 Особливості діагностики фінансової стійкості підприємств України Мулик Т.О., Колісник А.В. С Визначено сутність, методи за завдання, етапи діагностики фінансової стійкості. 38
16778 Організація обліку та аудиту витрат на збут підприємства: стан та напрями вдосконалення Мулик Т. О., Мулик Я. І. С У статті розглянуто порядок організації обліку та аудиту витрат на збут. Представлено сутність понят 34
16777 Вплив глобального потепління на видовий склад шкідників цукрових буряків Окрушко С.Є. Тд Охарактеризовано вплив глобального потепління на видовий склад шкідників цукрових буряків. 22
16774 Сучасний стан та проблеми оптимального технічного забезпечення фермерських господарств Вінниччини Зубар І.В. С У статті розглянуто спектр основних проблем розвитку аграрного сектору економіки України, як одну 31
16771 Ecological and economic imperatives of sustainable development of agroecosystems Kovalchuk S. С У статті досліджено напрями розвитку аграрної сфери, виділено його економічну, екологічну, соціальну 12
16764 Передумови виникнення та ведення екологічного обліку Лепетан І.М. С У статті розкрито основні передумови виникнення екологічного обліку, причини необхідності ведення бу 27
16763 Статистична звітність як джерело інформаційного забезпечення вирощування енергетичних культур в Україні Лепетан І.М., Здирко Н.Г. С Стаття присвячена дослідженню інформаційного забезпечення вирощування енергетичних культур в Украї 14
16760 Analysis of history of development of banking business Fedoryshyna L. С Досліджено історію розвитку банківської справи у світі. Розкрито зародження грошового обігу у світі. 29
16757 Критерії і види аналізу комерційного банку Федоришина Л.І. С У статті розглянуто порівняльний аналіз діяльності банку. Він має за мету за допомогою порівняння ве 24
16754 Удосконалення правового регулювання стимулів розвитку відновлювальної енергетики в Україні Пипяк М. І. Тд У тезах наводяться приклади стимулів для розвитку відновлювальної енергетики в Україні. 16
16749 "Не вміли будувати власної держави, опинилися в чужих руках": художня концепція визвольних змагань українців у повісті Леоніда Полтави "Над блакитним Чорним морем" Тимощук Н.М. С У статті розглянуто особливості художнього моделювання історичної дійсності 1917–1920 рр. Леонідом П 34
16748 Самостійна позааудиторна робота студентів США: теоретико-методологічний аспект Тимощук Н.М. С У статті розглянуто теоретико-методологічні аспекти організації самостійної роботи студентів на осно 21
16743 Особливості та зміст інновацій у сфері гостинності Ставська Ю.В. С Інновації є одним з ключових факторів розвитку як економіки в цілому, так і підприємств зокрема. які 10
16740 Теоретичні основи та можливості розвитку м’ясопродуктового підкомплексу України Салькова І.Ю., Фуштей Л.Л. С У статті розглянуто наукові підходи до визначення м’ясопродуктового підкомплексу. Виділено основні с 17
16737 Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва Пк 33
16727 Методологічні основи розробки психокорекційної розробки психокорекційної програми з використанням арттерапевтичних технік Недбалюк О.О. Тд Корекція являє собою особливу форму психолого-педагогічної діяльності, спрямованої на створення найб 25
16726 Кредит як підгрунття взаємовідносин підприємств та комерційних банків Руда О.Л. С У статті розглядається взаємовідносини між підприємствами та комерційними банками. Визначено поняття 29
16725 Конкурентоспроможність банків на ринку надання банківських послуг Руда О.Л. С У статті наведені основні підходи до визначення «конкурентоспроможність банків». В процесі досліджен 55
16724 Становлення іпотечного кредитування в Україні Руда О.Л. С У статті розкривається поняття «іпотека» та висвітлено предмет іпотечного кредиту. Описано види іпот 22
16723 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Патент UA117071) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Головач І. В., Ігнатьєв Є. І., Іванове С., Белоєв Х. І., Кангалов П. Г., Пенчева В. І. П В пристрої для транспортування та очистки коренебульбоплодів під нижнім вихідним отвором решітчастог 12
16722 Функціональні підсистеми організаційно-економічного механізму стимулювання праці в туристичній сфері Юр'єв В.І. С У статті розглядаються інституційні рівні та механізми стимулювання праці та підприємницької діяльно 22
16721 Забезпечення графічної підготовки студентів на основі систем комп’ютерної математики Джеджула О.М. Тд Розглянуто можливості комп’ютерних математичних програм для забезпечення графічної підготовки, створ 15
16720 Концепція «just in time» як один із основних інструментів управління виробництвом Недбалюк О.О. Тд У сучасних умовах діяльність підприємств повинна бути орієнтована на випуск високоякісної і конкурен 20
16719 Облік генно-модифікованих біологічних активів Коваль О.В. С У статті проаналізовано сучасний стан виробництва біологічних активів з ГМО в Україні та світі. 24
16717 Сільський туризм як перспективний напрям розвитку внутрішнього туризму Мазур С.А., Прилуцький А.М. С Сільський туризм передбачає ознайомлення туриста з особливостями традиційної матеріальної і духовної 26
16716 Market conditions and their influence on the activity of a manager in the agrarian sphere Martseniuk N.A. С Економічний розвиток України великою мірою залежить від розвитку аграрної галузі оскільки аграрна га 20
16714 Оцінка зв’язку між конкурсним балом та результатами успішності з вищої математики у студентів економічного напрямку Шевчук О.Ф. Тд Досліджується вплив, введеного у 2017 році, сільського коефіцієнта на прогностичну валідність конкур 24
16712 Формування професійної іншомовної готовності студентів-аграріїв засобами інформаційно-комунікаційних технологій Дакалюк О.О. С У статті здійснено аналіз наукової та методичної літератури щодо формування професійної іншомовної г 31
16711 Рахункова палата України: наближення до вимог міжнародних стандартів Шевчук О.Д. С У статті доведено необхідність реформування процесу управління державними фінансами, визначено сучас 14
16710 Формування азотного поживного режиму ґрунту при вирощуванні кукурудзи на зерно Броннікова Л.Ф. С У статті висвітлено результати оцінки формування азотного режиму ґрунту залежно від системи мінераль 28
16709 Повышение ресурса поршней автотракторных двигателей за счет применения теплозащитных покрытий Ляшенко Б.А., Николайчук В.Я., Ивченко Т.І., Михайлюта С.С. С В работе дана характеристика основных направлений повышения ресурса поршней двигателей, рассмотрены 26
16708 Аутсорсинг в управлінні інноваціями страхової компанії Черній О. М., Алескерова Ю. В. Тд 24
16707 Electrotechnologies of targeted energy delivery in the processing of food raw materials Burdo O. G., Bandura V. N., Levtrinskaya Yu. O. С In this paper, we emphasize that the most important problems in human development (energy, ecology, 20
16703 Менеджмент (базовий курс) Герасименко Ю.В., Підвальна О.Г. Нп Висвітлено базові питання менеджменту: наукові школи та сучасні підходи, принципи, функції і методи 87
16702 Особливості розвитку споживчого кредитування в Україні Алескерова Ю.В., Дзюбенко A.Д С У статті розглянуто шляхи вдосконалення організації споживчого кредитування на основі визначення сут 24
16701 Управління капіталом страхових компаній Алескерова Ю.В., Сідак О.М. С Досліджено сутність капіталу страхових компаній. Розкрито, що вимоги щодо достатності капіталу страх 45
16667 Field experimental investigations of performance-and-technological indicators of operation of swath header asymmetric machine-and-tractor aggregate Bulgakov V., Nadykto V., Kaletnik H., Ivanovs S. С An important problem of aggregating trailed asymmetrically arranged harvesting machines is unsatisfa 13
16666 Investigation of running depth stability in soil of frontally installed plough of ploughing aggregate assembled according to “push-pull” scheme Bulgakov V., Ivanovs S., Kaletnik H., Kuvachov V. С To reduce energy consumption in ploughing, the tractor within the aggregate with a frontal plough sh 9
16665 Фінансові результати сільськогосподарських підприємств: механізм формування та аналітична оцінка (на прикладі Ялтушківської дослідноселекційної станції ІБК І ЦБ НААН України) Гончарук І.В., Старосуд В.І., Мулик Т.О. С Досліджено механізм формування та методичні підходи до проведення аналізу фінансових результатів сіл 29
16664 Angular oscillation model to predict the performance of a vibratory ball mill for the fine grinding of grain Bulgakov V., Pascuzzi S., Ivanovs S., Kaletnik G., Yanovich V. С The development of a mathematical model of a vibratory mill made it possible to determine the regula 29
16628 Маркетингові дослідження ефективної діяльності підприємств бурякоцукрового підкомплексу регіону Красняк О. П. С Темпи розвитку суспільства і рівень задоволення потреб в продуктах харчування визначаються результат 10
16627 Потреба українців у неформальній освіті для дорослих та методи оцінки її результатів Бахарєва Я.В. Тд 14
16626 Теоретичні аспекти впровадження лінгвосоціокультурної педагогічної концепції у ВНЗ Довгань Л.І. Тд Визначено поняття та теоретичні аспекти впровадження лінгвосоціокультурної педагогічної концепції. 15
16623 Проблеми становлення та розвитку ринку землі в аграрній економіці Колесник Т.В., Мазур C.А. С У статті розглядаються актуальні питання розвитку ринку землі в аграрній економіці, а саме: наголошу 24
16622 Вплив мінеральних добрив, передпосівної обробки насіння та позакореневого підживлення мікроелементами на якісні показники зерна сортів сої Циганська О. І. С Наведено результати польових досліджень з вивчення формування якісних показників насіння сортів сої 18
16615 Ідеї М.І. Вавилова у викладанні курсу «Спеціальна генетика сільськогосподарських культур» в програмі підготовки магістрів спеціальності 201 «Агрономія» Мамалига В.С., Мазур О.В. С Подано програму, зміст спеціальної генетики с.-г. культур, особливості методики викладання. 21
16602 Методи управління на туристичному підприємстві та напрямки їх удосконалення Юрковська М.М. Дрп Процес пошуку шляхів розвитку туристичного підприємства пов`язаний з необхідністю застосування науко 3
16601 Ombudsmen as national institution for protection of the right to education in Ukraine Melnychuk O.F С Ombudsmen as national institution for protection of the right to education in Ukraine. 30
16600 Забезпечення освітньої діяльності в умовах проведення антитерористичної операції на сході України Мельничук О.Ф. С Забезпечення освітньої діяльності в умовах проведення антитерористичної операції на сході України. 18
16598 Мобільний банкінг як перспективний напрям розвитку банківських інформаційних систем Бахарєва Я.В. С У статті досліджено сучасний стан вітчизняного та світового ринків мобільного банкінгу, окреслено ос 22
16596 Інформаційні системи і технології як інновація у системі управління бізнес-процесами Юрчук Н.П. С У статті проаналізовано дослідження вітчизняних та зарубіжних фахівців з проблематики використання і 38
16595 Система моніторингу в управлінні ІТ-проектами Юрчук Н.П. С Досліджено зміст поняття проект, визначено спільні і відміні ознаки проектів, серед яких виділено: ц 16
16594 Стратегія підвищення якості послуг у туристичному підприємстві Білоус О.Ю. Дрп У сучасних економічних умовах, що характеризується все більш запеклою конкуренцією, створення капіта 2
16593 Самооцінка як фономен самосвідомості особистості Недбалюк О.О. Тд Самооцінка особистості разом з феноменами саморегуляції та самоаналізу розглядається науковцями як ц 33
16592 Методи управління на туристичному підприємстві та напрямки їх удосконалення Дімітрова З.А. Дрп Нині туризм є однією з провідних і найбільш динамічних галузей економіки і за швидкі темпи він визна 3
16591 Економічні та обліково-законодавчі аспекти інвестиційно-інноваційної діяльності аграрного сектору Правдюк М.В. Правдюк А.Л. С Досліджено інвестиційно-інноваційну діяльність у аграрному секторі економіки. 17
16590 Сучасний стан розвитку вітчизняного агросектору Германюк Н.В. С У статті розглянуто головні тенденції розвитку вітчизняного агросектору, що свідчать про необхідніст 16
16587 Історичні аспекти накового вивчення культури сої в країнах Азії та Європи з найдавніших часів до початку ХХ ст. Муханов В. М. С Питання становлення вирощування сої як самостійної галузі світового землеробства в науковій літерату 100
16580 Діяльність менеджера аграрної галузі в ринкових умовах Марценюк Н. А. С 15
16579 English cuisine Марценюк Н.А., Позур К.С. Тд 24
16578 Інноваційні технології навчання у підготовці фахівців з бухгалтерського обліку Бурко К.В. С Стаття присвячена дослідженню сутності, видів та використання інноваційних технологій навчання у під 31
16577 Роль іноземного інвестування у професійній підготовці менеджерів аграрної галузі Марценюк Н. А. Тд 38
16576 Регулювання зайнятості як фактор розвиткуи економіки країни в контексті європейської інтеграції Онищук Ю.В. С The article deals with employment and unemployment problems of the population of Ukraine. On the bas 34
16569 Проект лікувально-оздоровчого комплексу на 50 номерів у м. Трускавець Почверук Катерина Євгеніївна Дрп Готельне господарство об’єднує в собі сукупність різних галузей та напрямків сфери послуг, адже готе 2
16568 Удосконалення управління капіталом підприємства апк (за матеріалами фг «вищеольчедаївське») Ферубко Г.В. Дрп вивчення стану управління капіталом підприємства на основі аналізу його фінансового стану, структ 1
16565 УПРАВЛІННЯ ВІДТВОРЕННЯМ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ Григор"єва Ю.А. Дрп виявлення економічної сутності основних засобів в умовах ринкової економіки, роль і значення управл 0
16560 Проект дитячого оздоровчого комплексу на 100 номерів у м.Херсоні Годований Д.О. Дрп У зв’язку з цим рoзвитoк туризму в південній частині Укрaїни є виcoкo aктуaльним. Перетвoрення регio 2
16557 Проект готелю на 20 номерів у м. Вінниця Мартинюк В.В. Дрп Розвиток готельно-ресторанного бізнесу на сьогоднішній день набрав стрімкого темпу, головним факторо 5
16556 Організація маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств (за матеріалами ПП «агрофірма «батьківщина») Мазур А.Г., Сукманюк О.А. Дрп У результаті виконання дипломної роботи були досліджені теоретичні аспекти формування системи маркет 4
16555 Проект туристичного комплексу на 50 номерів у м. Тернопіль Янчук Ярослав Сергійович Дрп Готельно-ресторанний бізнес та туристичний тісно пов’язані між собою. Розвиток туристичної індустрії 0
16554 «Проект апартамент - готелю на 50 номерів у м. Одеса» Пастух Наталія Андріївна Дрп Метою дипломної роботи (проекту) є розробка проекту нового закладу готельного-ресторанного бізнесу, 0
16553 Організаційна структура управління туристичним підприємством та шляхи її удосконалення Геденач Ольга Петрівна Дрп Наданий погляд на розвиток туристичної сфери України ґрунтувався на аналізі соціальних, політичних, 4
16552 Проект готелю 3* при аеропорту на 50 номерів у м. Львів Шоломіцька І. А. Дрп Основним завданням сфери гостинності – є комплекс галузей, які пов’язані з обслуговуванням туристів 0
16551 Процес управління туристичним підприємством та шляхи його удосконалення Першин М.В. Дрп Одним з найважливіших напрямів програми реформ у нашій країні є перебудова систем управління підприє 2
16550 Проект будинку відпочинку на 50 номерів у м. Коломия Примчук Ярослав Олегович Дрп Метою дипломної роботи (проекту) є створення проекту будинку відпочинку для забезпечення споживачів 0
16549 Проект міні-готелю на 50 місць у м. Хмельницький Луцкевич Ю.О. Дрп Готельно-ресторанна сфера як одна з високорентабельних галузей світової економіки, у ХХІ ст. стає пр 0
16548 Проект готелю 3* ділового призначення на 50 номерів у м.Кам'янець Подільський Штойко Аліна Русланівна Дрп Основним завданням сфери гостинності на сучасному етапі – є комплекс галузей, які пов`язані з обслу 0
16544 Інвестиційний розвиток аграрних підприємств в умовах забезпечення екологічної безпеки регіонів (за матеріалами департаменту аг розвитку екології та природних ресурсів вінницької ода) Мазур А.Г., Мазур Я.Р. Дрп дослідження ефективності інвестиційної діяльності сільського господарства на даний час, пошук реальн 0
16540 Управління інвестиційним розвитком в аграрних підприємствах (за матеріалами департаменту аг розвитку екології та природних ресурсів вінницької ода) Мазур А.Г., Зельга О.О. Дрп Методологічну основу дослідження становлять наукові досягнення вітчизняних і зарубіжних вчених з про 0
16530 Проект готелю 3* ділового призначення на 100 номерів у м. Київ Кравчук Лілія Ігорівна Дрп Предметом дослідження є проектування готелю, що матиме спеціалізацію у сфері надання послуг для діло 0
16528 «Підвищення ефективності управлінської праці (за матеріалами АП НВП «Візит»)» Панаскевич А.Ю. Дрп Об`єктом дослідження є управлінська праця на прикладі АП НВП «Візит» с.Томашпіль Хмільницького район 1
16527 Упрaвлiння реклaмнoю дiяльнiстю в туристичнoму пiдприємствi тa шляхи її удoскoнaлення (зa мaтерiaлaми тур aгенцiї «Вiнвiзa» м. Вiнниця) Шаловінська Діана Андріївна Дрп Реклaмa зaбезпечує мoжливiсть збiльшення oбсягiв прoдaжiв. Мaсштaбний збут туристських пoслуг oзнaчa 2
16526 Управління капіталом підприємств АПК Мушта О.А. Дрп об’єктом дослідження є капітал підприємств АПК. Поглибленні дослідження здійснено на рівні ПрАТ «Він 5
16525 Формування мотиваційного механізму управління в сучасних умовах на туристичному підприємстві Зілінський Д.В. Дрп В умовах соціально-орієнтованої ринкової економіки зростають роль і значення перебудови системи моти 2
16524 Особливості управління виробництвав умовах акціонерної форми господарювання (за матеріалами пат «вінницький ожк») Мазур А.Г., Терлецький Д.О. Дрп Мета дослідження ефективності діяльності переробних господарств Вінниччини на даний час, пошук реаль 2
16521 Recreational and tourism activity and its modern aspects of development Ivashchenko A.V., Voloshyna O.V., Vlasenko I.V. М The monograph presents the main concepts of the theory and practice of tourism activities in Ukraine 52
16520 Управління конкурентоспроможністю туристичного підприємства в сучасних умовах Марач Г.А. Дрп Однією із пріоритетних галузей економіки України визнано туризм. Для його подальшого розвитку важл 3
16519 Облік створення і використання мобільних додатків як об’єктів права інтелектуальної власності Лепетан І. М., Коваль Н. І., Китайчук Т. Г. С У статті досліджено облік створення та використання мобільних додатків як об’єктів права інтелектуал 21
16510 Особливості кадрової політики аграрних підприємств у сучасних умовах Мазур В.А., Германюк Н.В., Дмитрук Р.В. С У статті розглянуто сутність і особливості формування кадрової політики аграрних підприємств, її ск 68
16509 Технології створення, розведення й оцінювання стад молочного скотарства: аналітичний огляд Петриченко О.А. С Досліджено породні відмінності, основні характеристики та структуру поголів’я поширених в Україні по 14
16508 Контроль та управління витратами на оплату праці Томчук О.Ф., Машевська А.А. С У статті розглянуто підходи до визначення понять «витрати», «управління витратами», «контроль витрат 20
16507 Облікова політика щодо заробітної плати Подолянчук О.А. С Акцентовано увагу на елементах облікової політики в частині оплати праці та опрацьовано пропозиції н 28
16506 Оцінка біоенергетичного потенціалу Вінницької області Гуцаленко Л.В., Мулик Т.О. С В статті досліджено доцільність розвитку біоенергетичного потенціалу Вінницької області. Охарактериз 9
16505 Анатомо-морфологічні показники вегетативних органів культури цукрового буряка за дії ретардантів Шевчук О.А. С В статті представлені результати досліджень по вивченню впливу ретардантів – есфону (0,2%) та тебуко 8
16504 Improvement of processes of rolling stamping on the basis of investigation of technological parameters on the mechanics of workpieces’ formation Shtuts A., Kolisnyk M., Yavdyk V. С The agrarian sector of Ukraine today is one of the main sectors of the economic complex, which provi 20
16503 Перспективи контролю дотримання сівозмін як фактора забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського призначення Чудак Л.А. С Статтю присвячено питанням забезпечення контролю використання земель сільськогосподарського признач 15
16502 Порівняльний аналіз результатів імітаційного та математичного моделювання суперпозиції пуассонівського та регулярного потоків транзакцій Підгурський О.І. С У роботі розроблені та випробувані дві імітаційні моделі неоднорідного гібридного потоку транзакцій, 19
16501 Механізм управління криптовалютою в обліковій системі підприємства Фостолович В. А. С В умовах цифрового інформаційного простору гострою стала потреба вирішити питання обліку та оподатку 6
16500 Криптовалюта як новий фінансовий інструмент: переваги і недоліки її використання та проблеми нормативно-правового регулювання Томчук О.В., Фостолович В. А. С У статті представлено сучасне бачення та механізм формування фінансових інструментів у формі закодов 42
16499 Застосування мобільних додатків в бізнесі та їх облік Корпанюк Т.М. Мулик Я.І. С В статті досліджено сутність мобільних додатків. Представлено прогноз основних напрямків розвитку м 6
16495 Управління господарською діяльністю туристичного підприємства та шляхи його удосконалення Кривенко С.П. Дрп Визначення ефективності управління туристичним підприємством – складна і багатогранна проблема, яка 2
16492 Шляхи розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні (за матеріалами туристичної агенції «На канікули» м. Вінниця)”. Галунко Богдан Григорович Дрп Встановлено, що розвиток агротуристичної діяльності повинен спиратися на її державну підтримку, в т. 0
16491 Управління внутрішнім середовищем туристичного підприємства та шляхи його вдосконалення (за матеріалами туристичного оператора «tui tour» м. вінниця) Гулеватий В.С. Дрп Досліджено особливості внутрішнього середовища туристичного оператора “TUI tour”, характерні ознаки 0
16490 Система маркетингових комунікацій туристичного підприємства та шляхи її удосконалення (за матеріалами туристичного оператора «укрвінтур» м. вінниця) Марченко І. В. Дрп Досліджена сучасна концепція маркетингових комунікацій; обґрунтовані економічні інтереси ринкових су 0
16489 Трудовий потенціал сільськогосподарських підприємств та ефективність його використання (за матеріалами СТОВ «Лан») Базюк А.В Дрп Трудовий потенціал підприємств визнають одним із головних ресурсів економіки, від ефективного вико 2
16488 Застосування професійного судження аудитора в контексті розвитку міжнародних стандартів аудиту Томчук О.В., Фабіянська В.Ю. С У статті розглянуто стан реформування аудиторської діяльності в Україні, що пов`язаний з євроінтегра 24
16487 Використання земель на умовах емфітевзису: правовий та обліковий аспекти Іщенко Я.П., Любар О. О. С Публікація присвячена вирішенню проблеми належного правового забезпечення та розкриття інформації пр 22
16478 Підвищення ефективності управління ресурсним потенціалом туристичного підприємства Бабій О.О. Дрп Сьогодні забезпечення ефективного розвитку вітчизняного туристичного сектора та виробництва високояк 1
16477 Управління комерційною діяльністю підприємства АПК Бондар К.А. Дрп Визначено теоретико-методологічні засади управління комерційноїю діяльністю на підприємствах АПК. Пр 3
16476 Основи європейських технологій вирощування кормових буряків та дослідження процесу їх подрібнення Мазур В.А., Любін М.В., Токарчук О.А. С За останні роки пройшли великі зміни в технології вирощування та кормової оцінки кормових буряків. У 30
16475 Удосконалення системи мотивації праці працівників апарату управління (за матеріалами тов «агротехцентр») Кушнерчук С.А. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп Тема: Удосконалення системи мотивації праці працівників апарату управління (за матеріалами ТОВ «Агро 0
16472 УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА АПК (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПП «АГРОФІРМА «БАТЬКІВЩИНА») Мазур А.Г., Сукманюк Є.А. Дрп Метою роботи є дослідження стану формування і використання трудових ресурсів ПП «Агрофірма «Батьківщ 1
16471 Дистанційна форма навчання у вищих навчальних закладах України та інших країн світу Ушкаленко І.М., Зелінська Ю.В. С Нові перспективи для підвищення рівня освітнього процесу відкривають сучасні інформаційні технологі 14
16470 Практика використання дискримінантного аналізу дієвості процесів функціонування сільськогосподарських підприємств на основі показників складових результативності Бурєннікова Н.В., Ярмоленко В.О., Марчук Л.М. С У статті розглянуто практику використання методики дискримінантного аналізу для дослідження дієвості 13
16468 Продовольча безпека та економічні засади виробництва біопалива Фурман І.В., Токарчук Д.М. С У статті проаналізовано рівень продовольчої безпеки в Україні, досліджено вірогідний вплив виробниц 89
16467 Стратегічне управління туристичним підприємством Аркуша О.О. Дрп Успішне функціонування туристичного підприємства у сучасному конкурентному середовищі забезпечується 2
16466 Управлінські заходи щодо підвищення ефективності виробництва ріпаку Токарчук Д.М. С У статті розглянуто тенденції щодо ефективності виробництва ріпаку в Україні на основі аналізу урожа 61
16465 Облікова політика щодо запасів Коваль Л.В. С У статті розглянуто порядок формування облікової політики щодо запасів. Виокремлено організаційно- 43
16463 Механізм державного регулювання підприємств туристичної індустрії в сучасних умовах та шляхи його удосконалення Ткаченко В.О. Дрп В роботі здійснено комплексне дослідження теоретичних та практичних аспектів державного регулювання 2
16462 Облік земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств в Україні Коваль Л.В., Заболотчук А.В. С У статті досліджуються теоретичні та практичні аспекти відображення в бухгалтерському обліку земель 24
16461 Вплив інформаційних технологій та нових альтернативних методів у аграрній галузі на професійну підготовку менеджерів Марценюк Н.А. Тд 20
16451 Intensification of rapeseed drying process through the use of infrared emitters Bulgakov V., Bandura V., Arak M., Olt G. С Abstract. The theoretical basis of the agricultural material drying techniques has been formed in th 22
16447 Управління трудовими ресурсами підприємства АПК Іщенко Олександра Анатоліївна Дрп Магістерська робота та тему: «Управління трудовими ресурсами підприємства АПК». Метою магістерської 1
16446 Проект готелю на 50 номерів у м. Одеса Ковальчук Олена Юріївна Дрп Розробка проекту нового закладу готельного-ресторанного бізнесу, та дослідження його відповідності с 2
16444 Впровадження гармонійного співвідношення методів управління кадрами (за матеріалами тов «Україна-т») Куліченко І.О. (Керівник дипломної роботи, д.е.н., проф. Шпикуляк О.Г.) Дрп Магістерська робота: 105 с., 13 рисунків, 14 таблиць, 86 літературних джерел. Об’єктом дослідження є 0
16443 Управління розвитком харчової промисловості регіону (за матеріалами департаменту аг розвитку екології та природних ресурсів вінницької ода) Мазур А.Г., Рябошапко А.О. Дрп Встановлено: вдосконалення управління діяльністю харчової промисловості як необхідна передумова успі 0
16442 Організаційно-правові засоби здійснення контрольного провадження в міграційнійсфері Терепа А.М. Дрп Охарактеризовано організаційно-правові засоби здійснення контррольного провадження в міграційнійсфер 2
16441 Речові докази в кримінальному провадженні Гуменюк М.Ю. Дрп Досліджено особливості використання речових доказів в кримінальному провадженні 1
16440 Аналіз ринку біопалива Вінницької області Форостян Олександр Олександрович Дрп Дослідження економічної ефективністі виробництва біоетанолу на ДП «Гайсинський спиртовий завод». 4
16439 Управління виробничими ресурсами аграрних підприємств (за матеріалами ПП «Валентина») Ткаченко Д.А. Дрп Ефективне управління рухом матеріальних і фінансових ресурсів – управління процесами постачання і зб 1
16438 Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності виробництва зерна ( за матеріалами ТОВ «Агрофірма Ободівська») Бурдейна О.В. Дрп Актуалізується необхідність всебічного аналізу причин виникнення кризових явищ на ринку зерна, розр 3
16437 Особливості формування трудової діяльності підприємства - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності Коваль А.Б. Дрп Дипломна робота на тему: «Особливості формування трудової діяльності підприємства – суб’єкта зовнішн 1
16435 Розвиток ринку автострахування в Україні : проблеми та перспективи Марценюк-Розарьонова О.В., Марчук Ю. Ю. С У статті досліджено сутність функціонування ринку автострахування; наведено результати оцінки стану 22
16434 Страхування урожаю сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень Марценюк-Розарьонова О.В., Якубовська Я.Р.,Чорнопищук О.М. С У роботі розглянуто сучасний стан та умови розвитку страхування в аграрному секторі України. Оцінено 18
16433 Механізми розвитку завнішньоекономічної діяльності підприємств регіону Кушнір В.А. Дрп Дипломна робота на тему: «Механізм розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств регіону») М 0
16430 Розвиток предикативної аналітики як пріоритетного напрямку бізнес-аналітики Бахарєва Я.В. С В статті розглядаються основні підходи до визначення поняття «предикативна аналітика» вітчизняних та 25
16429 Управління фінансовими ресурсами підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Ткачук В.В. Дрп Дипломна робота на тему: «Управління фінанасовими ресурсами підприємства при здійсненні зовнішньоеко 0
16427 Ефективність діючих методів управління установою та напрями їх підвищення Боровик Вікторія Сергіївна Дрп Проведення аналізу ефективності діючих методів управління установою «Красилівська міська рада» та н 3
16426 Управління фінансовими ресурсами підприємства (за матеріалами свк «прогрес») Оськіна І.С. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп Магістерська робота: 109 с., 12 рисунків, 18 таблиць, 103 літературних джерел. Об’єктом дослідження 2
16414 Технології інтерактивного навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців Січко Т.В., Маценко А.О. Тд 19
16412 Дослідження системи моніторингу параметрів режиму роботи сонячної панелі Рубаненко О. Є., Гунько І. О., Рубаненко О. О. С У статті проаналізовано динаміку збільшення потужностей сонячної енергетики у 2017 році в Україні і 13
16411 Забур’яненість посівів кукурудзи на зерно та ефективний її контрольв умовах дослідного поля ВНАУ Буткалюк Т. О., Вергелес П. М., Ватаманюк О. В. С У статті висвітлено результати вивчення рівня забур’яненості посіву кукурудзи в умовах дослідного по 24
16410 Висота рослин кукурудзи залежно від технологічних прийомів вирощування Мазур В. А., Циганська О. І., Шевченко Н.В. С Викладено результати досліджень з вивчення впливу передпосівної обробки насіння мікропрепаратом Полі 34
16408 Формування продуктивності сортів ячменю ярого залежно від впливу позакореневих підживлень в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук І.С. , Телекало Н.В. С Аналізом літературних джерел встановлено, що ячмінь ярий є важливою зерновою культурою для вирощуван 18
16407 Вплив стимулятора росту Вимпел на врожайність моркви Окрушко С.Є. С Представлено результати досліджень урожайності коренеплодів моркви та їх товарності при обробці стим 28
16406 Analysis of investment activities of enterprises of Ukraine Aleskerova Yuliia, Fedoryshyna Lidiia М DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-571-28-2 The monograph studies theoretical and practical dev 22
16405 Аналіз особливостей функціонування інтегрованої системи обробки статистичних даних України Гунько І.В., Січко Т.В., Ігнатов С.Н. С Розглянуто інтегровану систему обробки статистичних даних України (Систему), як елемент науково-досл 22
16404 Оцінка ефективності енергоощадної системи підприємства Січко Т.В., Попадинець Н.П. С У роботі розглянуто заходи енергозбереження на підприємстві та аналіз їх ефективності. Описано метод 27
16403 Оптимізація управління персоналом засобами інформаційних технологій в умовах ресурсного обмеження Січко Т.В., Максимчук К.М. С У статті досліджено оптимізацію управління персоналом на умовному сільськогосподарському підприємств 12
16402 Інтенсивність зниження концентрації нітратів у зерні злакових культур залежно від періоду зберігання Ткачук О.П., Яковець Л.А., Ватаманюк О.В. С Висвітлено небезпеку забруднення рослин нітратами та шкоду від них в організмі людини. Досліджено ди 19
16401 Аналіз фінансового потенціалу аграрного підприємства Алескерова Ю.В., Коробчук А.Р. С У статті досліджено аналіз фінансового потенціалу аграрного підприємства. Розкрито, що основними дже 35
16400 Управління фінансування приватної школи та її вдосконалення Алескерова Ю.В., Вигівська А.О. С У статті розглянуто освітній ринок в Україні та досліджено фінансування закладів освіти, зокрема при 35
16399 Nutritional value of veal used in baby food production Голубенко Т.Л. С Целью исследования является оценка аминокислотного состава телятины от бычков разного генотипа, выра 40
16398 Правове регулювання страхування сільського господарства Штельмах Ю.Г. Дрп Охарактеризовано правове регулювання страхування сільського господарства 1
16397 Впровадження інструментів pr в діяльність туристичного підприємства (за матеріалами туристичного оператора «мер-ка-ба» м. вінниця) Антонічева К.Ю. Дрп Досліджено сутність та завдання PR-діяльності на підприємстві; особливості використання PR інструмен 4
16396 Вміст нітратів у зерні злакових культур в умовах змін клімату Яковець Л.А., Ткачук О.П. Тд 20
16395 Функціонально-вартісний аналіз у методології удосконалення управління підприємством Попіль Марина Валеріївна Дрп досліджує моделювання управління витратами підприємства - виконано оптимізацію витрат на управління 1
16394 «Використання соціально-психологічних методів управління в аграрних підприємствах (за матеріалами АП НВП «Візит»)» Дмитренко Інні Анатоліївні Дрп Дипломна робота на тему: «Використання соціально-психологічних методів управління в аграрних підприє 1
16393 Проект готелю 3* ділового призначення на 50 номерів у м. Харків Гречанюк Ірина Олександрівна Дрп Актуальність даної теми зумовлена такими факторами, як розвиток ділового туризму та необхідності про 1
16392 Spatial organization of regional economic development Mazur A., Kubai O. С Розглядаються науково-теоретичні засади просторової організації регіональної економіки в рамках 24
16391 Управління якістю послуг в туристичному підприємстві та шляхи її удосконалення (за матеріалами туристичної агенції «на канікули» м. вінниця) Недомовна Ю.В. Дрп Досліджено фактори, що впливають на формування якості послуг в підприємствах туризму, сучасні підход 3
16389 Удосконалення економічних методів управління природоохоронною діяльністю на регіональному рівні Дзісь О.Ю. Дрп В дипломній роботі на тему «Удосконалення економічних методів управління природоохоронною діяльністю 7
16387 Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективного використання земельних ресурсів Бахмат В.В. Дрп Досліджено наукові засади формування, використання і відтворення земельного потенціалу аграрного вир 3
16386 Правові засади використання, відтворення та охорони тваринного світу К.А. Томкова Дрп Мета дослідження – проаналізувати правові засади використання, відтворення та охорони тваринного сві 1
16384 Особливості страхування в аграрному секторі Марценюк-Розарьонова О.В., Чорнопищук О.М., Якубовська Я.Р. С Визначається сутність та необхідність аграрного страхування для сільськогосподарських товаровиробни 9
16382 Сучасний стан та шляхи удосконалення оплати праці в сільськогосподарських підприємствах ( за матеріалами СТОВ «Колос») Арсень К.О. Дрп Регулювання заробітної плати залишається центральним питанням соціальної політики кожної держави 1
16381 Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в трудовому колективі підприємства (за матеріалами свк «прогрес») Рогожук О.Є. (Керівник дипломної роботи, к.н.держ.упр., доц. Семененко В.В.) Дрп Магістерська робота: 104 с., 14 рисунків, 16 таблиць, 103 літературних джерел. Об’єктом дослідження 1
16380 Моделювання кадрової безпеки підприємства Ковбасюк Марина Володимирівна Дрп У першому розділі розглянуто теоретичні засади управління кадровою безпекою, а саме, розглянуто наук 1
16379 Проект готелю у рекреаційній зоні 30 номерів у м. Яремча Шевкунова І.О. Дрп Проектування нового закладу готельного господарства, дослідження відповідності організації його робо 1
16378 Моделювання управління еколого-економічними процесами у розвитку систем Форостянко Інна Анатоліївна Дрп Моделювання кругообігу відновлюваних ресурсів» змодельовано поведінку системи лісового кругообігу та 1
16377 Збалансування попиту і пропозиції цінами рівноваги Ходаковської Валентини Віталіївни Дрп Постановка та методи реалізації ринкової рівноваги за допомогою моделі Вальраса, моделі Ерроу-Дебре. 1
16374 Моделювання обсягів випуску продукції методами нечіткої логіки Чердинцев Юрій Герасимович Дрп Класифікація задач нечіткого програмування, лінійна оптимізаційна модель виробничої програми підприє 3
16372 Моделювання процесів реалізації будівельних проектів Швець Сергій Олексадрович Дрп Класифікація задач нечіткого програмування, лінійна оптимізаційна модель виробничої програми підприє 0
16371 Дослідження економіко-математичної моделі організації рекламної компанії Слободяник Наталія Дмитрівна Дрп Розробка математичної моделі впливу реклами на діяльність фірми та її капітал, що виробляє деякий од 0
16369 Побудова моделей дослідження витрат виробництва Росла Віка Вікторівна Дрп Побудова моделі прогнозування витрат виробництва для подальшого їх зменшення, виходячи з існуючих ре 0
16368 Оптимізація розподілу інвестиційних ресурсів підприємства Слободяник Ярослав Олександрович Дрп Побудова моделі розподілу інвестиційних ресурсів підприємства. Побудована модель допоможе інвестору 0
16367 Моделювання інфляції у перехідній економіці Соколян Артур Сергійович Дрп Розглянуто теоретичні аспекти моделювання інфляційних процесів в державі. Здійснено аналіз інфляцій 2
16357 Прогнозування результатів діяльності підприємства Сімакович Юлія Василівна Дрп Розглянуто основні теоретичні і методологічні основи економічного прогнозування. Здійснено прогнозу 0
16356 Управління маркетинговою діяльністю підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Козак Людмила Дрп Метою дипломної роботи є теоретичне обґрунтування та розробка системи управління маркетинговими дос 1
16348 Розвиток інноваційних процесів у агропромисловому виробництві (за матеріалами СТОВ “Прогрес”) Красуляк Марія Петрівна Дрп Проведений у дипломній роботі аналіз стану інноваційного розвитку агропромислового виробництва засві 2
16347 Проблеми розвитку регіональної інфраструктури туризму в Україні Підгурський Д. В. Дрп Посилення конкуренції на світових товарних ринках та невизначеності в міжнародних економічних процес 5
16346 Розвиток Інфраструктури туристичного ринку України Мовчан В. В. Дрп Зростання обсягів туризму у світовому масштабі, його вплив на розвиток соціально-економічних показни 10
16344 Система сільськогосподарського дорадництва як інструмент покращення добробуту сільського населення Довгань Л.І., Довгань Ю.В. С В статті розглянуто роль поширення знань та інформації у покращенні добробуту сільського населення, 71
16342 The effect of the agricultural extension service on of the welfare of rural population Dovhan L., Dovhan Y. Тд Extension service can provide one more effect that is also of great importance, in particular, expan 52
16340 Розробка стратегій управління підприємством Павленко О. С. Дрп Стратегічне управління як цілком певний різновид менеджменту сформувалася відносно недавно. У другій 4
16338 Проект еко-готелю у передмісті м. Івано-Франківськ Габрієлян Сергій Валеріойвич Дрп Готельно-ресторанний бізнес є однією із найбільш значущих складових індустрії гостинності. Водночас, 4
16337 Проект еко-готелю у передмісті м. Івано-Франківськ Габрієлян Сергій Валеріойвич Дрп Готельно-ресторанний бізнес є однією із найбільш значущих складових індустрії гостинності. Водночас, 2
16332 Програма фахового іспиту до вступу в аспірантуру за галуззю знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» Бандура В.М., Матвійчук В.А., Веселовська Н.Р., Янович В.П., Ветохін В.І., Гунько І.В., Пришляк В.М., Галущак О.О. Пвф Програма фахового іспиту до вступу в аспірантуру за галуззю знань 13 «Механічна інженерія» за спеціа 3
16331 Кредиторська заборгованість: сутність та обліково-аналітичний аспект Нечмілова Альона Вікторівна Дрп обґрунтування теоретичних і методологічних положень з обліку та аналітичної оцінки стану розрахунків 12
16330 Господарсько-біологічна оцінка продуктивності сортів пшениці озимої в умовах дослідного поля Вінницького національного аграрного університету В.Ю. Мельничук Дрп Проведені дослідження протягом 2016–2017 рр. показують, що формування продуктивності пшениця озимої 1
16329 Шляхи підвищення ефективності управління міжнародними комерційними операціями на програмовій основі Недбалюк О.П., Недбалюк О.О. С Стаття акцентує увагу на наукових та практичних аспектах адаптації методів управління міжнародними к 12
16328 Моделювання механізму фінансової безпеки підприємства Виноградова Аліна Володимирівна Дрп Визначено теоретико-методичні основи управління фінансовою безпекою підприємства Оцінено фінансову 0
16327 Проблемні аспекти самоставлення особистості в юнацькому віці Сидоренко Ж.В., Недбалюк О.О. С У статті розглядаються психологічні особливості самоставлення особистості в юнацькому віці. 28
16326 Економіко-математичне моделювання діяльності малого підприємства Михайлюк О.О. Дрп дослідження з питань економіко-математичного моделювання на малому підприємстві 1
16325 Перестрахування майна підприємства Алескерова Ю.В., Вільчинська Н.Л., Житкевич Д.О. С У статті розглянуто ринок перестрахування в Україні та проаналізовано перестрахову діяльність провід 15
16323 Управління інноваційною діяльністю на туристичному підприємстві та шляхи її вдосконалення Лемещук М.В. Дрп У роботі наведено комплексне вирішення наукової проблеми обґрунтування теоретико-методологічних заса 4
16322 Продуктивні якості свиней при згодовуванні ферментного препарату Штонда Максим Віталійович Дрп Метою даної роботи є вивчення відгодівельних, забійних показників та якості м’яса свиней на відгодів 3
16320 Менеджмент капіталу страхової компанії Сідак О.М., Тодосійчук В.Л Тд 28
16319 Інклюзивне освітнє середовище у вищій школі України Тимкова В.А. С У статті викладено проблему формування інклюзивного освітнього середовища в системі вищої освіти Укр 24
16317 Розробка вібраційного змішувача сипких матеріалів для приготування фітосумішей Полєвода Ю., Михальова Ю. С У статті проведено аналіз технологічних особливостей виробництва сипкої фітосировини. Розроблено кон 54
16316 Напрями диверсифікації розвитку сільських територій» (за матеріалами Департаменту агропромислового розвитку Вінницької Меклич Н.О. Дрп Дослідження диверсифікації розвитку сільських територій та імплементація світового досвіду в Україні 1
16315 Роль і місце технічного діагностування в системі технічної експлуатації автомобілів в сільському господарстві Барановський В.М., Спірін А.В., Полєвода Ю.А., Твердохліб І.В. С підвищенні ефективності використання автомобільної техніки в сільському господарстві велике значення 21
16313 Використання білково-вітамінної мінеральної добавки в годівлі свиней Соболєв Олександр Костянтинович. Дрп Метою даної роботи є вивчення відгодівельних та забійних показників при використанні в раціонах моло 6
16312 Ефективність використання сучасної кормової добавки молодняку великої рогатої худоби до 6-ти місячного віку. Щуровська Олена Олександрівна Дрп Метою даної роботи було вивчення продуктивності та встановлення впливу досліджуваної кормової добавк 0
16311 Дослідження впливу пробіотичного препарату на організм ранньовідлученого молодняку свиней Цвігун Олена Олександрівна Дрп Метою даної роботи було вивчення продуктивності, обміну речовин та впливу препарату на перетравність 0
16310 Дослідження впливу сучасних кормових добавок на якість молока піддослідних корів Колесник Галина Сергіївна Дрп Метою даної роботи було вивчення технологічної доцільності та ефективності застосування бактеріально 0
16309 Психологічна готовність студента-менеджера до майбутньої діяльності Клибанівська Т. М., Недбалюк О. О. С В статті розкрито поняття "готовність до професійної діяльності". Зазначено, що важливою с 22
16308 Продуктивність та обмін речовин ранньовідлученого молодняку кролів при згодовуванні бактеріального препарату. Мартинчева Ірина Анатоліївна Дрп Метою даної роботи було вивчення продуктивності, збереженості та впливу пробіотичного препарату на о 0
16306 Перетравність поживних речовин відгодівельного молодняку кролів при згодовуванні бактеріального препарату Бабій Ганна Русланівна Дрп Метою даної роботи було вивчення продуктивності, збереженості та впливу бактеріального препарату на 0
16305 Дослідження технологічних особливостей утримання шиншил та впливу препарату на якість хутра Кучерява М.Ф. Дрп Метою даної роботи було вивчення впливу симбіотичного препарату МікоЛад на якість хутра молодняку ши 2
16304 Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи здисципліни для студентів денної форми навчання першого освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 05 «Соціал Салькова І.Ю., Паламаренко Я.В. Мв В економічній науці не існує точних відомостей відносно того, хто і коли першим запровадив у наукови 2
16303 Комп’ютерна програма «Грошове забезпечення військовослужбовців» О.І. Черешневий, Т.В. Гончарук Ас Програма розраховує щомісячне грошове забезпечення, грошову допомогу для оздоровлення, матеріальну д 31
16298 Engineering management of vibrating machines for targeted mechanical activation of premix components Yanovych V., Honcharuk T., Honcharuk I., Kovalova K. С The article shows the technological scheme and the implementation of tructural vibration equipment f 23
16297 Моделювання ресурсного потенціалу підприємства Корнійчук Олександра Володимирівна Дрп Визначено теоретико-методичні засади формування та оцінки потенціалу підприємства. Оцінено рівень е 2
16296 Оцінка інтенсивності забруднення навколишнього середовища за використання біогазу та традиційних видів енергоносіїв Прибила Б.В. Дрп Дипломна робота на тему «Оцінка інтенсивності забруднення навколишнього середовища за використання 2
16295 Формування продуктивності кукурудзи на зерно залежно від норм мінерального живлення на сірих лісових грунтах в умовах ТОВ Україна с. Якимівка Оратівського району Бугай С.О. Дрп Метою наших досліджень є вивчення впливу норм мінеральноо живлення на формування зернової продуктивн 0
16294 Шляхи оптимізації ефективності використання трудових ресурсів Беньковська Мирослава Олександрівна Дрп Розглянуто теоретичні аспекти питань управління трудовими ресурсами та оптимізації ефективності їх в 5
16293 Перероблена! маркетингове планування на підприємствах апк (за матеріалами СВК "Трудівник") Бондаренко В.М., Щолокова М.О. Дрп Ефективна розробка маркетингових планів в діяльності малих та середніх підприємств дозволяє значно п 2
16292 Лісове господарство україни: перспективи, критерії та індикатори екологічно сталого ведення та економічно ефективного управління Суржикова Галина Володимирівна Дрп Лісові ресурси сприяють збільшенню запасів підземних вод, зберігаючи вологу атмосферних опадів; завд 1
16291 Міжнародне співробітництво в галузі природоохоронної діяльності (на матеріалах Вінницької області) Гордош Ольга Володимирівна Дрп Здійснення державної політики у сфері забезпечення екологічної безпеки, насамперед, повинно передбач 3
16290 Вплив згодовування бівлково – вітаміно- мінеральної добавки на якість продуктів забою свиней Б. П. Андрух Дрп Предмет досліджень – вивчення продуктивної дії досліджуваних БВМД та вплив на продукти забою – забій 1
16289 Зоологія. Опорний конспект лекцій для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва (212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», освітній ступінь – магістр) Льотка Г.І. Окл Представлене навчальне видання містить лекційний матеріал з курсу «ЗООЛОГІЯ» і складений відповідн 3
16288 Управління та організація використання відходів сільського господарства на виробництво біопалива в аграрних підприємствах Комар І.О. Дрп Магістерська робота та тему: «Управління та організація використання відходів сільського господарств 1
16287 Проект конгрес готелю 5* на 50 номерів у м. Дніпро Грицик С.О. Дрп В дипломні роботі (проекті) опираючись на мету та завдання дослідження було спроектовано п’ятизірков 1
16286 Методологія та організація контролінгу на підприємстві Буньківська Марія Олександрівна Дрп Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних положень щодо впровадження с 0
16285 Трудовий договір з державним службовцем Сорока Альона Сергіївна Дрп Розкрито правове регулювання трудового договору з державним службовцем, обґрунтовано наукові пропоз 2
16284 Правове забезпечення діяльності нотаріату в Україні Продан Павло Миколайович Дрп У роботі розкрито правову природу, сутність та зміст правового забезпечення організації та діяльност 1
16283 Договір про повну матеріальну відповідальність у трудовому праві Гнатюк Юлія Василівна Дрп У дипломній роботі висвітлюєься правова природа договору про повну матеріальну відповідальність прац 1
16282 Підвищення екологічних показників транспортних засобів при використанні альтернативних видів палива Ільніцький Павло Романович Дрп В магістерській роботі було проведено огляд і аналіз досліджень процесу експлуатації транспортних за 3
16281 Шлюбний договір як форма правового регулювання шлюбних відносин Юрчишина Олена Миколаївна Дрп Розкрито комплексний аналіз інституту шлюбного договору за законодавством України, рекомендовано нап 3
16280 Обґрунтування параметрів машин для різання баштанних ягід на цукати Швець О.О. Дрп Швець О.О. «Обґрунтування параметрів машин для різання баштанних ягід на цукати» – рукопис. Магістер 1
16279 Правові засади діяльності муніципальної поліції Британ Андрій Андрійович Дрп Розкрито правові засади діяльності муніципальної поліції та розроблено напрями удосконалення її зако 0
16278 Облікова політика в системі оподаткування підприємства Гуменюк Надія Олександрівна Дрп Дипломна робота на тему «Облікова політика в системі оподаткування підприємства» 12
16277 Обґрунтування параметрів дискових робочих органів ґрунтообробних знарядь Кецкало Володимир Анатолійович Дрп Робота присвячена удосконаленню технологічного процесу обробітку ґрунту із врахуванням ресурсозберіг 6
16276 «Інтенсивність забруднення ґрунтів сільськогосподарського призначення Хмільницького району залишковими кількостями пестицидів» Бевз Н.Ю. Дрп Пояснювальна записка до дипломної роботи «Інтенсивність забруднення ґрунтів сільськогосподарського 2
16275 «Вплив територіально-галузевого об’єднання «Південно-західна залізниця» на екологічний стан атмосферного повітря в межах м. Вінниця» Плахотнюк О.С. Дрп Дипломна робота на тему «Вплив територіально-галузевого об’єднання «Південно-західна залізниця» на е 1
16273 Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за зерновою продуктивністю в умовах дослідного посіву ВНАУ Марущак М.О. Дрп Проведено порівняльну оцінку сортозразків квасолі звичайної за зерновою продуктивністю, виділено ст 2
16272 Менеджмент. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» факультету менеджменту та права Мазур К. В. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 07 5
16271 Обгрунтування розсадного способу вирощування солодкого перцю в умовах СТОВ «Поділля» тиврвського району Шумер А.А. Дрп Враховуючи зростаючий попит на овочеву продукцію, можна з упевненістю вважати, що виробництво перцю 0
16270 Дослідження екологічної ситуації на території Вінницького району та розробка заходів щодо її поліпшення Яропуд М.О. Дрп Мета дипломної роботи – дати оцінку екологічній ситуації на території Вінницького району та розробит 3
16269 Обгрунтування параметрів обладнання для подрібнення м’якоті кісточкових плодів Шевчук Олег Васильович Дрп Магістерська робота присвячена дослідженням робочих параметрів обладнання для подрібнення м`якоті кі 0
16268 Дослідження факторів зовнішнього середовища в процесі стратегічного управління туристичним підприємством Куржос Г.С. Дрп У роботі визначено економічну сутність й основні складові стратегічного управління розвитком туризму 6
16267 Управління персоналом та вдосконалення організації праці на туристичному підприємстві Червінська С.Л. Дрп Обґрунтувано новітні підходи до управління туристичними ресурсами туроператора, спрямовані на підвищ 7
16266 Вплив мінеральних добрив на біоенергетичну продуктивність буряків цукрових в умовах ФГ «Гичак Я.К.» Крижопільського району Гичак Я.К. Дрп За результатами досліджень, встановлено, що зі збільшенням норм мінеральних добрив урожайність буряк 1
16265 Показники якості свинини при згодовуванні білково- вітамінно- мінеральної добавки інтермікс Я. В. Нагорняк Дрп Предмет досліджень – відгодівельні та забійні показники при згодовуванні БВМД «Інтермікс». Доведено, 1
16264 Облік, контроль та економічний аналіз зобов’язань підприємства Лахман Олена Володимирівна Дрп Магістерська робота на тему: «Облік, контроль та економічний аналіз зобов’язань підприємства» викона 6
16263 Звіт-щоденник проходження виробничої практики в сільськогосподарських підприємствах для студентів третього курсу факультету механізації сільського підприємства галузі знань 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва» за спеціальністю 6.100102 «Проц Пришляк В.М., Яропуд В.М., Журенко Ю.І., О.В. Холодюк, І.А. Бабин, М.В. Зінєв, В.М. Григоришен, П.Г. Завальнюк Мв Звіт-щоденник проходження виробничої практики в сільськогосподарських підприємствах для студентів тр 9
16262 Оцінка інтенсивності забруднення медоносних угідь важкими металами в умовах Тиврівського району Костюк С.Т. Дрп Дослідження рівня забруднення важкими металами ґрунтів медоносних угідь та ефективність зниження у н 1
16261 Облікове забезпечення управління витратами сільськогосподарських підприємств Любуня Юліана Олегівна Дрп Мета дослідження полягає у вивченні сучасного стану обліку витрат та наданні практичних рекомендацій 11
16260 Облікове забезпечення упавління власним капіталом підприємства Яценко Інеса Костянтинівна Дрп В роботі досліджено теоретичні та практичні аспекти облікового забезпечення управління власним капі 4
16259 Обґрунтування параметрів і режимів роботи робочих органів коренезбиральної машини Мітрофанов Олег Вілевич Дрп робота присвячена удосконаленню технологічного процесу викопування коренеплодів цукрових буряків 1
16258 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність гороху в умовах дослідного поля ВНАУ О.С. Байрак Дрп Виявлення особливості формування зернової продуктивності гороху на сірих лісових ґрунтах залежно від 3
16257 Обґрунтування режимних параметрів штифтового млина для виробництва кісткового борошна Щербатюк Віталій Павлович Дрп Дана дипломна робота присвячена розробці штифтового млина вібраційної дії для тонкого подрібнення си 0
16256 Вплив агротехнічних заходів на біоенергетичну продуктивність сої в умовах ФГ «Бабій П.П.» Крижопільського району Бабій Ю.П. Дрп Встановлено вплив агротехнічних заходів на біоенергетичну продуктивність сортів сої в умовах ФГ «Баб 1
16255 Вплив мінеральних добрив на зернову продуктивність пшениці озимої в умовах ФГ «Василишен В.М.» Крижопільського району Василишен В.М. Дрп Проведені дослідження протягом 2015-2017 рр. показують, що формування продуктивності пшениці озимої 1
16251 Удосконалення кадрової політики у контексті підвищення ефективності діяльності підприємства ( за матеріалами ТОВ «Агрофірма Ободівська») Краснова О.А. Дрп Удосконалення кадрової політики для підвищення ефективності управління підприємством, особливо це с 1
16250 Удосконалення управління підприємством на засадах ефективного використання персоналу ( за матеріалами ТОВ «Україна -Т») Ровний В.О. Дрп Забезпечення економічного зростання підприємства, підвищення його конкурентоспроможності 2
16249 Обґрунтування конструктивно-технологічної схеми комбінованого сошника зернової сівалки Цвик Олександр Сергійович Дрп Вдосконалення технологічного процесу сівби зернових із одночасним внесенням мінеральних добрив для з 2
16248 Дослідження технологічного процесу висіву насіння пневматичним висівним апаратом просапної сівалки Гарматюк Михайло Валерійович Дрп Підвищення якості посіву просапних культур пневматичними сівалками шляхом установки насіннєпроводів, 9
16247 Продуктивність курчат-бройлерів за використання у годівлі кормової добавки «кроноцид – л лактат»» Бойчук Вадим Петрович Дрп З метою дослідження впливу підкислювача «Кроноцид-Л лактат» на продуктивність, якість м’яса та обмін 3
16246 Облік та контроль товарно-матеріальних цінностей: організація та методика Андреєва Жанна Андріївна Дрп Метою магістерської роботи є дослідження теоретичних основ та діючої практику побудови обліку та кон 6
16245 Вплив технологічних прийомів вирощування на біоенергетичну продуктивність сої в умовах ТОВ «Україна Агропром» Херсонської області Павленко С.Г. Дрп На основі проведених досліджень встановлено залежності формування урожайності та якості зерна сої ві 0
16244 Обгрунтування параметрів обладнання для передпосівної обробки насіння овочевих культур Походай М.В. Дрп Метою роботи є розробка нового обладнання – вібраційної установки в поєднанні з озонатором для перед 1
16243 Дослідження роботи машини для очищення зерна сільськогосподарських культур Скрипник М.В. Дрп Метою роботи є підвищення питомої продуктивності і якості процесу розділення зернових сумішей по щіл 3
16242 Обгрунтування форми і параметрів виконавчого органу змішувача сипких мас Орлік В.В. Дрп Метою даної роботи є обґрунтування параметрів робочої камери вібраційного змішувача для приготування 0
16241 Самостійна робота при засвоєнні програми з фізичного виховання : Методичні вказівки для студентів ІІ курсу економічних спеціальностей Олійник Н.А. Мв Метою фізичного виховання студентів у Вінницькому національному аг-рарному університеті є зміцнення 3
16240 Фізичне виховання в здоровому способі життя студентів. Методичні вказівки для студентів усіх спеціальностей для самостійного та позанавчального використання Олійник Н.А. Мв У методичних вказівках висвітлюється актуальна про