�������������������� ������������������������ ���������������� ����������������������

КОД НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) ВИД РІК РЕЙТ
33612 Ефективність застосування пробіотичних препаратів в тваринництві Колечко А.В., Чудак Р.А., Шпаковська Г.І. Мвв 2023 20
32587 Theoretical Study of the Trajectory of Movement of a Ploughing Aggregate with a Reversible Plough on the Headlands Bulgakov V., Pascuzzi S., Adamchuk V., Nadykto V., Ivanovs S., Aboltins A., Kaletnik H., Santoro F., Vicino F., Nowak J. СSc 2023 53
32584 Organic agricultural production in the system of modernization of environmental safety Kaletnik G.M., Lutkovska S.M. Суз 2023 88
32273 Institutional capacity building on waste management as a secondary resource in Ukraine on the path to European integration Kaletnik G., Pryshliak N., Khvesyk M., Khvesyk J. СSc 2022 162
32256 Основні напрями підвищення ефективності застосування електронної комерції аграрними підприємствами Гончарук І.В., Киш Л.М., Присяжнюк О.І. Сун 2022 58
32197 Обґрунтування програмного забезпечення для автоматизації обліку на Ялтушківській дослідно-селекційній станції ІБК і ЦБ НААН України Гончарук І.В., Коваль О.В., Старосуд В.І. Сун 2022 50
32196 Актуальні проблеми земельних відносин в умовах воєнного стану та шляхи їх вирішення Калетнік Г.М., Томляк Т.С. Сун 2022 90
31306 Study of mechanical-rheological parameters of feed grain during to the impact-cutting loading Honcharuk I., Kupchuk I. Мвз 2022 20
31242 Theoretical basis aggregation of plows. Beloev Н., Kaletnik Н., Adamchuk V., Bulgakov V., Delikostov T. Мвз 2022 16
31112 Реалії та перспективи ведення інтегрованого обліку суб’єктами господарювання. Гончарук І.В., Коваль Л.В., Старосуд В.І. Сун 2022 31
30828 Legal regulations of biofuel production in Ukraine Kaletnik G., Pryshliak N., Khvesyk M., Khvesyk Ju. СSc 2022 34
30741 Екологічна модернізація та органічне виробництво в системі екологічної безпеки Калетнік Г.М., Лутковська С.М. Мвв 2022 45
30739 Сучасні трансформації розвитку сфери туризму та індустрії гостинності Головня О.М., Ставська Ю.В. Мвв 2021 20
30667 Стратегія управління відходами сільського господарства для досягнення цілей EUROPEAN GREEN DEAL. Гончарук І.В. Тд 2021 31
30666 Економіко-екологічні перспективи вирощування енергетичної верби Ялтушківською дослідно-селекційною станцією ІБК і ЦБ НААН України Гончарук І.В., Яремчук Н.В. Сун 2021 30
30665 Обґрунтування конструкції ґрунтообробного агрегату для технології Strip-till на засадах сталого розвитку Середа Л.П., Ковальчук Д.А. Суз 2022 24
30653 Розвиток біоенергетики в Україні – енергетична та економічна безпека в умовах сталого розвитку Лутковська С.М., Зеленчук Н.В. Сун 2021 28
30617 Theoretical research into operation of rotary potato harvester Olt J., Bulgakov V., Bonchik V., Ruzhylo Z., Volskiy V., Melnik V., Ihnatiev Y., Kaletnik H. СSc 2021 19
30597 Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в Україні в розрізі прецедентної практики європейського суду із прав людини Калетнік Г.М., Опольська Н.М. Сун 2021 27
30499 Теоретичні дослідження пневмовтрат повітряного теплообмінника побічно-випарного типу тваринницьких приміщень Калетнік Г. М., Яропуд В.М. Сун 2021 26
30410 "Екологічний менеджмент у діяльності органів місцевого самоврядування" Максименко Яна Дрп 2021 15
30374 «Екологічна безпека як чинник сталого розвитку територій» Гладкіх Т.В. Дрп 2021 7
30362 Бобові багаторічні трави у кормовиробництві та агроекології. Льотка Г.І., Ткачук О.П. Мвв 2021 291
30284 Measure of the deflections from linear trajectory of a skid-steer gantry tractor during its motion . Kaletnik Н., Bulgakov V., Ivanovs S., Pascuzzi S., Kuvachоv V., Nowak J. СScof 2021 108
30238 "Управління екологічною безпекою в системі охорони навколишнього середовища" Красиленко Анна Дрп 2021 3
30237 «Формування інноваційної стратегії розвитку підприємства» Ленчук Дмитро Дрп 2021 8
29917 Economic aspects of energy efficient and environmentally safe directions for the development of rural areas: соllective monograph. Kaletnik G.M., Bilokinna I.D., Pryshliak N.V., Shpykuliak O.G., Tokarchuk D.M., Zdyrko N.G. Мвз 2021 135
29860 Особливості управління земельними відносинами у діяльності підприємств Цицкун Ольга Павлівна Дрп 2021 10
29692 Обгрунтування параметрів грунтообробного агрегату для технології STRIP-TILL. Середа Л. П., Ковальчук Д. А. Сун 2021 102
29689 Обґрунтування конструкції комбінованого ґрунтообробного агрегату для Strip-till технології обробітку ґрунту. Середа Л. П., Ковальчук Д. А. Тд 2021 105
29678 Дослідження техніко-експлуатаційних показників агрегату для сучасних технологій обробітку ґрунту Ковальчук Дмитро Анатолійович Дрп 2021 15
29346 Обгрунтування конструктивних параметрів пристрою передпосівної обробки насіння гарячим туманом Нижнік Іван Миколайович Дрп 2021 4
29345 Обґрунтування конструктивних параметрів робочих органів машини для внесення органічних добрив в міжряддя ягідних кущових культур Руденко Євгеній Вікторович Дрп 2021 3
29344 «обгрунтування параметрів ротор гичкоподрібнювача з шарнірними ріжучими елементами » Трокаль Богдан Володимирович Дрп 2021 3
29195 Вібраційний змішувач (Патент № 124424) Калетнік Г.М., Янович В.М. Пнв 2021 115
29194 Вібраційний змішувач (Пат. 124423). Калетнік Г.М., Янович В.П. Пнв 2021 99
29193 Мехатронна система забезпечення мікроклімату тваринницьких приміщень (Патент № 148970) Калетнік Г.М., Яропуд В.М. Пнв 2021 100
29140 Сценарії стратегічного розвитку організаційно-інформаційного забезпечення антикризового управління агроформувань. Шинькович А.В. Сун 2020 182
29139 Контури гнучкості організаційно-інформаційного забезпечення антикризового управління агроформувань. Шинькович А.В. Сун 2020 158
29102 The Organic Agriculture: World trends and Opportunities Khodakivska О., Pugachov M., Hermaniuk N., Mohylnyi O., Tomashuk O., Gryshchenko О. Суз 2020 216
29101 Маркетинг персоналу як інструмент реалізації кадрової політики підприємства Германюк Н. В. Сун 2020 128
29100 Сучасне удосконалення інноваційної діяльності підприємства Ткачук О. М., Германюк Н. В. Сун 2020 241
29099 Про концепцію сучасного розвитку вітчизняної сільськогосподарської техніки Калетнік Г., Адамчук В., Булгаков В., Кравчук В. Сун 2014 265
29096 Public financial control in Ukraine: state, problems, prospects Kaletnik H., Zdyrko N. СScof 2021 274
29073 Energy needs of the agricultural sector and the potential for addressing them Honcharuk I. Суз 2021 245
29069 Інтеграційна динаміка ринку насіння буряків в Україні Гончарук І. В., Ковальчук С. Я., Федорощак Й. М. Сун 2021 164
28952 Розробка комбінованого ґрунтообробного пристрою для ресурсоощадних технологій обробітку ґрунту Середа Л. П., Ковальчук Д. А. Тд 2021 181
28950 Research into the parameters of a potato harvester's potato heap distributor, and the justification of those parameters Olt J., Adamchuk V., Korniushyn V., Melnik V., Kaletnik H., Ihnatiev Y., Ilves R. СSc 2021 230
28947 Багатофункціональний сільськогосподарський мотоблок Середа Л. П., Ковальчук Д. А. Пнк 2021 136
28946 Розробка пристрою для фрезерного обробітку грунту з одночасним внесенням добрив Середа Л. П., Купчук І. М, Ковальчук Д. А., Замрій М. А. Сун 2021 154
28808 Спосіб транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення Калетнік Г. М., Булгаков В. М. Пнв 2021 117
28807 Всеукраїнська науково-практична конференція "Угода про асоціацію між Україною та ЄС: оцінка досягнень та положень" Калетнік Г. М. Ск 2021 194
28689 Розвиток галузі біопалив як детермінанта сталого розвитку України Калетнік Г. М., Пришляк Н. В. Сун 2021 128
28653 Модель біоенергетичного кластеру виробництва біопалива з сільськогосподарських культур та відходів Калетнік Г. М., Пришляк Н. В. Сун 2021 247
28320 Математичне моделювання вертикальних коливань гичкохзбиральної машини, фронтально навішеної на просапний трактор Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В. Сун 2021 226
28319 Особливості конструкції вібраційного обладнання для сушіння високовологої насіннєвої сировини Калетнік Г. М., Цуркан О. В. Суз 2021 269
28010 Стратегічні підходи до інвестування аграрного сектору України в сучасних умовах розвитку АПК Калетнік Г. М., Козяр Н. О. Сун 2020 404
28009 Розвиток ринку сільськогосподарської продукції та формування продовольчої безпеки Калетнік Г. М., Дармограй О. В. Мвв 2016 286
27846 Production and Use of Biofuels Kaletnik G. П 2018 592
27835 Розвиток кооперації в енергетичній сфері організаційно-економічної соціалізації підприємницького господарювання на селі Калетнік Г. М., Дюк А. А. Сун 2020 309
27802 Прикладна механіка Булгаков В. М., Адамчук В. В., Черниш О. М., Березовий М. Г., Калетнік Г. М., Яременко В. В. П 2020 1290
27799 Implementation of Public-Private PartnershipModels in the Field of Ecological Modernization of the Environmental Safety System Kaletnik G., Lutkovska S. СScof 2021 507
27668 Відкриття конференції. Вітальне слово. Калетнік Г. М. Ск 2020 189
27663 Відкриття конференції. Вітальне слово. Калетнік Г. М. Ск 2020 284
27662 Відкриття конференції. Вітальне слово. Калетнік Г. Ск 2020 242
27474 Оцінка та обґрунтування використання оцінки корів української чорно-рябої молочної породи за виробничими типами Ковтонюк Микола Іванович Дрп 2020 10
27473 Дослідження динаміки формування м’ясної продуктивності надремонтного молодняку за різних умов утримання Гавенко Оксана Ярославівна Дрп 2020 10
27421 Загальна вірусологія основи ветеринарної та зоонотичної вірусології Льотка Г. І., Радзиховський М. Л., Дишкант О. В. Нп 2020 5937
27359 Movement stability of a section of the machine for black fallow cultivation in a longitudinal-vertical plane Kaletnik H., Bulgakov V., Ivanovs S., Nadykto V., Kaminskiy V., Shymko L. СSc 2020 275
27358 Experimental checking of mathematical models describing the functioning adequacy of bridge systems in agricultural track system Kaletnik H., Ivanovs S., Bulgakov V., Kuvachоv V., , Shymko L., Ihnatiev Y. СSc 2020 338
27353 Управління ефективністю виробництва аграрних підприємств (за матеріалами НДГ «Агрономічне» Вінницького національного аграрного університету) Добровольська А.М. Дрп 2020 19
27307 Підвищення ефективності діючих методів управління організацією (за матеріалами Вінницького обласного бюро судово-медичної експертизи) Шафранська Л.А. Дрп 2020 9
27305 Удосконалення організації надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування (за матеріалами Ямпільської районної ради) Плахотна Галина Пилипівна Дрп 2020 12
27301 Дослідження процесу фрезерного обробітку ґрунту з обходом кущів у фундучних садах Кохановський Дмитро Іванович Дрп 2020 8
27300 Обгрунтування конструкційно-технологічних параметрів дискового робочого органу для обробітку грунту Берт В’ячеслав Олегович Дрп 2020 12
27283 Ефективність економічних та адміністративних методів управління у підприємстві та напрями її підвищення Косташенко О.В. Дрп 2020 10
27280 Управління стратегічним потенціалом підприємтв АПК Вдовиченко К.О. Дрп 2020 15
27276 Зоогігієнічна оцінка утримання сухостійних корів в стійловий період Дідух Олеся Олегівна Дрп 2020 6
27266 Вдосконалення технології вирощування ремонтних телиць в умовах ПРАТ «зернопродукт МХП» Сологуб Олег Сергійович Дрп 2020 10
27244 Сучасна модель місцевого самоврядування в україні та шляхи її вдосконалення з врахуванням досвіду зарубіжних країн М.Ю. Нєстєрова Дрп 2020 4
27240 Дослідження впливу санітарно-гігієнічних умов утримання корів української чорно-рябої молочної породи на їх продуктивність Дідух Ярослав Ігорович Дрп 2020 5
27183 Ринок зерна: проблеми, можливості та пріоритетні напрями розвитку Лутковська С. М., Казьмір В. А. Сун 2020 352
27180 Development and examination of high-perfomance fluidized-bed vibration drier for processing food production waste Kaletnik H., Sevostianov I., Bulgakov V., Holovach I., Melnik V., Ihnatiev Ye, Olt J. СSc 2020 354
27177 Motion stability estimation for modular traction vehicle-based combined unit Bulgakov V., Holovach I., Nadykto V., Parakhin O., Kaletnik H., Shymko L., Olt J., СSc 2020 370
27148 Обгрунтування участі громадськості у процесах формування та реалізації державної політики Попович С.О. Дрп 2020 5
27147 Механізм формування доходів місцевих бюджетів та напрями його удосконалення Буряк І.П. Дрп 2020 7
27146 Формування ефективної системи трудових відносин в організації (за матеріалами Вінницького обласного бюро судово-медичної експертизи) Ісаєв Сергій Володимирович Дрп 2020 5
27119 Управління кадровим потенціалом підприємства Мельничук С.О. Дрп 2020 8
27069 Обгрунтування конструктивних параметрів качановідокремлювального апарату кукурудзозбирального комбайна Бойко Валентин Віталійович Дрп 2020 4
26960 Підвищення ефективності експлуатації планетарних механізмів повороту трактора ДТЗ 5504К Мельник Юлія Анатоліївна Дрп 2020 21
26947 Використання оцінки корів української червоно-рябої молочної породи за виробничими типами для підвищення продуктивності Баранюк Дмитро Вадимович Дрп 2020 4
26920 Дослідження технології виробництва яловичини від надремонтного молодняку різних генотипів Остапчук Вікторія Вікторівна Дрп 2020 3
26285 Понятійний апарат категорії сільськогосподарські відходи, їх класифікація та перспективи подальшого використання для виробництва біоенергії Гончарук І. В., Вовк В. Ю. Сун 2020 268
26284 Кластеризація виробництва біопалив у формуванні енергетичної незалежності агропромислового комплексу Гончарук І. В. Сун 2020 226
26255 Дослідження роботи гідроприводу ріжучих елементів косарки КСП-5Г Буркатий Володимир Станіславович Дрп 2020 5
26249 Оптимізація конструктивно-технологічних параметрів ямокопача для роботи на схилах терас Маріуца Олексій Олександрович Дрп 2020 3
26248 Обгрунтування параметрів робочих органів комбайну для зрізання кукурудзи на силос Когутяк Олександр Вікторович Дрп 2020 6
26172 Сучасний стан енергозабезпечення агропромислового комплексу України. Гончарук І. В Сун 2020 267
26171 Формування енергетичної незалежності як основи сталого розвитку агропромислового комплексу Гончарук І. В. Сун 2020 260
26158 Моделювання та прогнозування рівня енергетичної незалежності агропромислового комплексу України на засадах сталого розвитку Гончарук І. В. Сун 2020 213
26105 Обґрунтування технології збирання волоських горіхів з крупноштамбових дерев машиною з імпульсним віброзбуджувачем Козюк Дмитро Миколайович Дрп 2020 3
26078 Обґрунтування конструктивних параметрів навісного пристрою трактора БЕЛАРУС-422 Атаманчук Олександр Васильович Дрп 2020 6
26004 Розробка і обгрунтування парметрів комбінованого робочого органу просапного культиватора Гавриляк Олег Ярославович Дрп 2020 13
26000 Обгрунтування конструкційно-технологічних параметрів робочих органів для дворядкового садіння картоплі Коник Віталій Антонович Дрп 2020 6
25977 Дослідження впливу електромагнітного поля на якість зберігання капусти Магазинський Євгеній Володимирович Дрп 2020 3
25887 Державне регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій в Україні. Калетнік Г. М., Ємчик Т. В Сун 2020 327
25886 Організаційно-економічне забезпечення енергетичної незалежності агропромислового комплексу Гончарук І. В Сун 2020 200
25794 Енергетична незалежність АПК на засадах сталого розвитку Гончарук І. В. Сун 2020 217
25672 Спосіб транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення (Пат. на винахід № 121942) Калетнік Г. М., Булгаков В. М. Пнв 2020 206
25651 Економічні механізми модернізації системи екологічної безпеки сталого розвитку Лутковська С. Сун 2020 221
25624 Управління дебіторською заборгованістю у сільськогосподарсь-ких підприємствах: фінансово-обліковий аспект Даниленко А.С., Варченко О.М., Свиноус І.В., Шуст О.А., Гончарук І.В., Гринчук Ю.С., Рудич О.О., Артімонова І.В., Батажок С.Г., Герасименко І.О. та ін. Мвв 2019 6035
25577 Strategic Priorities of the System Modernization Environmental Safety under Sustainable Development Kaletnik G., Lutkovska S. СSc 2020 342
25538 Енергетична незалежність як суспільно-економічне явище Гончарук І. В. Сун 2020 293
25535 Виробництво біогазу в аграрному секторі - шлях до підвищення енергетичної незалежності та родючості грунтів Гончарук І. В. Сун 2020 254
25346 Effect of Echinacea pallida supplementation on the amino acid and fatty acid composition of Pharaoh Quail meat = Вплив добавки ехінацеї паліди на амінокислоту та жирнокислотний склад м'яса перепелиць фараона Chudak R. А., Ushаkov V. M., Poberezhets Y. M., Lotka H. I., Polishchuk Т. V., Kazmiruk L. V. СWeof 2020 348
25342 Концептуальні засади удосконалення інноваційно-інвестиційної діяльності для розвитку виробництва енергії з альтернативних джерел Гончарук І. В., Бабина О. М. Суз 2020 362
25284 Use of wastes of the livestock industry as a possibility for increasing the efficiency of aic and replenishing the energy balance Honcharuk I. Суз 2020 316
25241 Економічна ефективність технологічних прийомів вирощування проса лозовидного Мазур В. А., Браніцький Ю. Ю., Мазур О. В. Сун 2020 235
25073 Modern Organizational and Economic Mechanism for Environmental Safety Lutkovska S., Kaletnik G. СSc 2020 259
25072 Структура фінансування та моніторингу заходів забезпечення екологічної безпеки Калетнік Г. М., Лутковська С. М. Сун 2020 277
24990 The World Experience in the Regulation of the Land Circulation = Світовий досвід регулювання циркуляції земель Kaletnik G., Honcharuk I., Yemchyk T., Okhota Y. СWeof 2020 240
24912 The Waste-Free Production Development for the Energy Autonomy Formation of Ukrainian Agricultural Enterprises Kaletnik G., Honcharuk I., Okhota Y. СSc 2020 726
24865 Study on performance of compression engine operated by biodiesel fuel Kaletnik H., Mazur V., Gunko I., Ryaboshapka V., Bulgakov V., Raide V., Ilves R., Olt J. СSc 2020 299
24820 Культура професійної взаємодії майбутніх менеджерів аграрної галузі Спірідонова Л. М. Тд 2020 246
24762 Альтернативна технологія використання курячого посліду в рослинництві Середа Л. П., Паладійчук Ю. Б., Зінєв М. В. Тд 2020 221
24761 Методи підвищення якості процесу подрібнення відходів деревини в промислових садах Середа Л. П., Зінєв М. В. Тд 2020 206
24756 Стратегіко-інституційні засади ефективності використання потенціалу аграрного сектора економіки Калетнік Г. М. Сун 2015 459
24750 Оцінка організаційно-інформаційного забезпечення антикризового управління агроформувань Калетнік Г. М., Шинькович А. В. Сун 2020 191
24746 Досвід формування енергетичної автономії сільських територій: оцінка ролі кооперативів Гончарук І. В. Сун 2020 200
24730 Перспективи підвищення енергетичної автономії підприємств АПК в рамках виконання енергетичної стратегії України Калетнік Г. М. Сун 2019 444
24722 Аналіз сегментно-пальцевого ріжучого механізму для контурної підрізки крон дерев Середа Л. П. Тд 2018 233
24721 Технологія STRIP-TILL в рослинництві. Перспективність впровадження в Україні Середа Л. П. Тд 2019 236
24720 Малозатратні технології в рослинництві. Проблеми і перспективи Середа Л. П. Тд 2018 169
24703 Удосконалення правового забезпечення функціонування ринку біопалива в Україні = Legal support perfection in biofuel market functioning in Ukraine Калетнік Г. М. СSc 2008 326
24702 Інноваційні моделі управління cтратегічним економічним потенціалом cучасних економічних систем = Innovative models of management in strategic economic potential modern economic systems Калетнік Г. М., Заболотний Г. М., Козловський С. В. СSc 2011 289
24701 Mathematical model of vibration digging up of root crops from soil = Математична модель вібраційного викопування коренеплодів із ґрунту Bulgakov V., Adamchuk V., Kaletnik G., Arak M., Olt J. СSc 2014 366
24558 Очисник головок коренеплодів (Пат. на винахід № 119499) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ружило З. В., Бандура В. М., Середа Л. П., Кувачов В. П., Ігнатьєв Є. І. Пнв 2019 353
24492 Аграрна політика та земельні відносини Калетнік Г. М., Гончарук І. В., Ємчик Т. В., Лутковська С. М. Мвв 2020 3948
24308 Сезонна оцінка якості м’яса кролів породи каліфорній ці та фланери, вирощених в умовно чистій та другій зоні щодо радіоактивного забруднення Дишкант О. В., Радзиховський М. Л., Льотка Г. І. Сун 2018 450
24304 Продовольча безпека в контексті підходу "Єдине здоров"я" Льотка Г. І. Дк 2019 158
24092 Маркетинг як фактор конкурентоспроможності підприємств плодоовочевої галузі Гончарук І. В., Шевчук Г. В. Сун 2020 351
24091 Виробництво біоетанолу з цукрових буряків - шлях до стабілізації цукрової галузі Вінницького регіону Гончарук І. В. Сун 2014 185
24034 Dominant trends of innovation and investment activities in the development of alternative energy sources Honcharuk I., Babyna O. Суз 2020 374
23924 Supply Chain Strategy in Modernization of State Support Instruments for Small Farms in Ukraine = Стратегия цепочки поставок в модернизации инструментов государственной поддержки малых фермерских хозяйств в Украине Varchenko O. M., Krysanov D. F., Shubravska O. V., Khakhula L. P., Gavryk O. Y., Byba V. A., Honcharuk I. V. СSc 2020 386
23902 Складові розвитку сільських територій та моделі аграрного підприємництва і кооперації Калетнік Г. М., Гончарук І. В. Тд 2015 329
23311 Theoretical investigation of the movement stability of agricultural machines and machine aggregates = Теоретичне дослідження стійкості руху сільськогосподарських машин та машинних агрегатів Bulgakov V., Kaletnik H., Goncharuk T., Rucins A., Dukulis I. Тд 2019 244
22998 Features of Food Security of the Country in Conditions of Economic Instability Kaletnik G. M., Shubravska O. V., Ibatullin M. I., Krysanov D. F., Starychenko Y. M., Tkachenko K. V., Varchenko O. O. С 2019 642
22928 Еколого-збалансоване використання маргінальних земель при вирощуванні енергетичних культур Мазур В. А., Кравчук Г. І., Гончарук Г. С. Сун 2019 412
22841 Особливості менеджменту підприємства в сучасних умовах (за матеріалами НДГ «Агрономічне» Вінницького національного аграрного університету) Бойко В.В. Дрп 2019 15
22840 Управління виробничим потенціалом підприємств АПК Савчинський Т.І. Дрп 2019 8
22824 Стратегічне управління діяльністю аграрних підприємств Михальчук Р.В. Дрп 2019 9
22823 Управління фінансовими ресурсами підприємств АПК Слюсаренко О.А. Дрп 2019 12
22814 Прогнозування макроекномічних показників розвитку економіки україни Голючик Наталія Олександрівна Дрп 2019 839
22648 Вплив спадкових факторів на підвищення м'ясної продуктивності надремонтного молодняку Л.М. Змієвець Дрп 2019 5
22575 Удосконалення технологічних прийомів вирощування соняшнику в умовах дослідного поля ВНАУ Р.В.Сташевський Дрп 2019 11
22574 Удосконалення елементів технології вирощування кукурудзи на зерно в умовах дослідного поля ВНАУ М.О.Тенюх Дрп 2019 6
22566 Обґрунтування використання оцінки корів української чорно-рябої молочної за виробничими типами І.О. Костюк Дрп 2019 3
22488 Формування молочної продуктивності корів чорно-рябої молочної породи в залежності від добових надоїв Д.О. Лисюк Дрп 2019 5
22184 Research of the movement of agricultural aggregates using the methods of the movement stability theory Bulgakov V., Kaletnik H., Goncharuk T., Rucins A., Dukulis I., Pascuzzi S. СSc 2019 558
22183 Results of experimental investigations of a flexible active harrow with loosening teeth Bulgakov V., Kaletnik H., Goncharuk I., Ivanovs S., Usenko M. СSc 2019 420
22160 Вплив мінеральних добрив на врожайність гречки при різних способах сівби в умовах ТОВ «ДСП Відродження» Іллінецького району Московчук А.В. Дрп 2019 10
22076 Вплив макро- та мікродобрив на врожайність зерна пшениці озимої в умовах ТОВ «Вега Агро» Брусилівського району Житомирської області Тимощук Т.М. Дрп 2019 8
21941 Вплив елементів технології вирощування на продуктивність люпину вузьколистого в умовах дослідного поля ВНАУ О.С. Морозов Дрп 2019 5
21934 Дослідження технологічного процесу та обгрунтування параметрів культиваторного агрегату Розумовський Денис Сергійович Дрп 2019 10
21933 Дослідження технологічного процесу та інтенсифікатора основного елеватора картоплезбиральної машини Гнатенко Вадим Вікторович Дрп 2019 5
21829 Вплив інокуляції насіння та позакореневих підживлень на формування врожаю вики яроїв умовах Уладово-Люлинецької дослідно-елекційної станції ІБК і ЦБ НААН України Каспрук Я.І. Дрп 2019 6
21826 Удосконалення елементів технології вирощування бобово-злакових сумішок в умовах дослідного поля ВНАУ Ю.В. Микуцький Дрп 2019 4
21825 Формування продуктивності зерна пшениці ярої залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ А.С. Цимбаліста Дрп 2019 5
21773 Формування урожайності сої залежно від застосування мікродобрив та гербіцидів в умовах Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції ІБК і ЦБ НААН України Вітвіцький Б.О. Дрп 2019 4
21563 Обґрунтування параметрів і режимів роботи обприскувача для обробки промислових ягідних насаджень Романов Роман Вікторович Дрп 2019 2
21497 Особливості формування продуктивності сої залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Ю.В. Лямпарський Дрп 2019 6
21496 Вплив технологічних прийомів вирощування на врожайні показники гірчиці білої в умовах Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції ІБК і ЦБ НААН України П.О. Маліцький Дрп 2019 6
21449 Розробка і дослідження параметрів активатора для комбайнового збирання малини " Сеник Сергій Олександрович Дрп 2019 2
21448 " Обґрунтування параметрів уловлюючого пристрою для механізованої технології збирання ягід " Тимчик Андрій Анатолійович Дрп 2019 2
21272 Обґрунтування основних параметрів і режимів роботи машини для боротьби з бур’янами Супрун Сергій Ігорович Дрп 2019 1
20965 Спосіб транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрій для його реалізації (Пат. на винахід № 119417) Калетнік Г. М., Булгаков В. М. Пнв 2019 422
20455 Спосіб транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення (Пат. на винахід № 119209) Калетнік Г. М., Булгаков В. М. Пнв 2019 366
20454 Спосіб транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення (Пат. на винахід № 119216) Калетнік Г. М., Булгаков В. М. Пнв 2019 269
20444 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Пат. на винахід № 117071) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ігнатьєв Є. І., Іванове С., Белоєв Х. І., Кангалов П. Г., Пенчева В. І. Пнв 2018 444
20419 Experimental investigation of technical and operational indices of asymmetric swath reaper machine-and-tractor aggregate (Web of Science) Bulgakov V., Adamchuk V., Ivanovs S., Kaletnik H. СSc 2019 982
20413 Спосіб транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення (Пат. на винахід 119119) Калетнік Г. М., Булгаков В. М. Пнв 2019 286
20410 Спосіб транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення (Пат. на винахід 119118) Калетнік Г. М., Булгаков В. М. Пнв 2019 241
20246 Організація єдиного електронного науково-освітнього простору сучасного університету Гончарук І. В., Юрчук Н. П. Сун 2018 939
20151 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Пат. на винахід № 117071) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ігнатьєв Є. І., Івановс С., Белоєв Х. І., Кангалов П. Г., Пенчева В. І. Пнв 2018 535
20150 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Пат. на винахід № 118322) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ружило З. В., Бандура В. М., Середа Л. П., Янович В. П., Борис М. М. Пнв 2018 431
20136 Спосіб транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення (Патент на винахід № 118937) Калетнік Г. М., Булгаков В. М. Пнв 2019 396
20066 Система управління створенням інноваційної продукції у олійно-жировому підкомплексі глибокої переробки горіху волоського ("СУСІП ОЖП") Калетнік Г. М., Луцяк В. В., Янович В. П. Спд 2019 347
20065 Система управління створенням вартості при виробництві продукції у олійно-жировому підкомплексі глибокої переробки горіху волоського ("СУСВ ОЖП") Калетнік Г. М., Луцяк В. В., Гончарук І. В. Спд 2019 276
19905 Методологія та теоретичні основи товарознавства. Програма дисципліни для підготовки фахівців освітнього ступеня магістр із спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» Льотка Г.І. Нп 2019 10
19904 Методологія та організація наукових досліджень. Програма дисципліни для підготовки фахівців освітнього ступеня магістр із спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» Льотка Г.І. Нп 2019 10
19858 Методика наукових досліджень. Методичні вказівки з організації практичних занять студентів денної форми навчання зі спеціальності 204 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Льотка Г.І., Сторожук І.В. Мв 2019 18
19652 Оцінка ефективності відбору відгодівельного молодняку свиней різних порід за живою масою при відлученні Баркарь Є. В., Льотка Г. І. С 2017 567
19623 Пристрій для транспортування і очищення коренебульбоплодів (Пат. на винахід № 118499) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ігнатьєв Є. І., Івановс С., Бєлоєв Х. І., Кангалов П. Г., Пєнчєва В. І. Пнв 2019 371
19622 Комп’ютерна програма «Рахунки бухгалтерського обліку» О.І. Черешневий, Т.В. Гончарук Спд 2018 400
19621 Мобільні додатки – модернізація системи бюджетного обліку Гончарук Т.В., Черешневий О.І. С 2018 578
19620 Зарубіжний досвід розвитку підприємницьких структур та можливості його використання в Україні Гончарук Т.В. С 2017 481
19517 Диверсифікація розвитку виробництва біопалив - основа забезпечення продовольчої, енергетичної, економічної та екологічної безпеки України Калетнік Г.М. С 2018 246
19030 Продуктивність та хімічний склад яловичини тварин різних порід Льотка Г. І., Добронецька В. О. С 2018 456
19029 Забійні та м’ясні якості гусенят за різного рівня германію у комбікормах Соболєв О. І., Льотка Г. І. Сун 2018 548
18935 Управління сільськогосподарським підприємством в ринкових умовах (за матеріалами ндг «агрономічне» вінницького національного аграрного університету). Кирилова О.А. Дрп 2018 11
18928 Изменения минерального состава крови и печени за введения в рацион перепелов кормовых добавок из отходов пчеловодства Разанова О.П. С 2018 294
18848 Дослідження рухової активності телят української чорно-рябої молочної породи Ковальчук Н.Г. Дрп 2018 6
18490 Формування кормової продуктивності козлятнику східного залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Петрова О.П. Дрп 2018 2
18459 Обгрунтування параметрів комплексу машин для обробітку грунту з урахуванням умов зовнішнього середовища Лампіга Юрій Сергійович Дрп 2018 5
18424 Пристрій для транспортування і очищення коренебульбоплодів (Пат. на винахід № 118139) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ігнатьєв Є. І., Івановс Сємйонс , Бєлоєв Хрісто Іванов , Кангалов П. Г., Пєнчєва В. І. Пнв 2018 493
18113 Формування зернової продуктивності озимої пшениці залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Л.С. Мурієнко Дрп 2018 7
18112 Вплив позакореневих підживлень на зернову продуктивність озимої пшениці в умовах ФГ «Ріст Олекс Груп» с. Вишківці Немирівського району Д.А. Дерун Дрп 2018 5
18000 Розробка грунтообробної машини з енергозберігаючим робочим органом» Шахов Максим Ігорович Дрп 2018 9
17906 Обгрунтування параметрів барабанної геліосушарки» Побережна Юлія Олександрівна Дрп 2018 3
17888 Прийоми підвищення кормової продуктивності конюшини лучної в умовах дослідного поля ВНАУ Б.І. Бессарабець Дрп 2018 5
17808 Обгрунтування параметрів знаряддя для поверхневого обробітку грунту по сходах цукрових буряків Слободян Владислав Валентинович Дрп 2018 4
17504 Обгрунтування параметрів ротаційної борони для інтенсивної технології вирощування картоплі Коваленко Анатолій Григорович Дрп 2018 6
17503 Обгрунтування робочих органів машини для подрінення гілок дерев та кущів» Коваль Іван Ігорович Дрп 2018 2
17375 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Пат. на винахід № 117891) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ружило З. В., Бандура В. М., Середа Л. П., Борис М. М., Янович В. П. Пнв 2018 326
17374 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Пат. на винахід № 117893) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ружило З. В., Бандура В. М., Кувачов В. П., Ігнатьєв Є. І. Пнв 2018 372
17373 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Пат. на винахід № 117892) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ружило З. В., Бандура В. М., Середа Л. П., Мельник В. І., Лисиченко М. Л. Пнв 2018 334
17372 Пристрій для траспортування і очистки коренебульбоплодів (Пат. на винахід № 117890) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ружило З. В., Бандура В. М., Середа Л. П., Янович В. П., Борис М. М. Пнв 2018 330
17315 Формування урожайності зерна пшениці озимої та його якісних показників залежно від мінерального живлення в умовах дослідного поля ВНАУ О.М. Шпикуляк Дрп 2018 11
17292 Формування продуктивності сортів сої залежно від інокуляції насіння та регуляторів росту рослин в умовах ПП «Стрілець» Шаргородського району Каменєва Алла Сергіївна Дрп 2018 9
17290 Обгрунтування кінематичних параметрів начіпного механізму трактора хтз-17221 Швець Антон Юрійович Дрп 2018 4
17289 Обгрунтування параметрів борони для досходового догляду за посадками картоплі в умовах малих форм господарювання Скрипін Андрій Володимирович Дрп 2018 3
17288 Обгрунтування параметрів пристрою для скошування бадилля картоплі Блажко Микола Валентинович, Середа Леонід Павлович Дрп 2018 6
17216 Спосіб транспортування і очищення коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення (Пат. на винахід № 117612) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Белоєв Х. І., Кангалов П. Г., Борисов Б. Г., Мітєв Г. В., Ткач З., Крочко В., Коренко М. Пнв 2018 350
17215 Спосіб транспортування і очищення коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення (Пат. на винахід № 117613) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Белоєв Х. І., Кангалов П. Г., Борисов Б. Г., Мітєв Г. В., Ткач З., Крочко В., Коренко М. Пнв 2018 268
17033 Очисник головок коренеплодів (Пат. на винахід № 117550) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ружило З. В., Бандура В. М., Середа Л. П., Кувачов В. П., Ігнатьєв Є. І. Пнв 2018 349
17032 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Пат. на винахід № 117551) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ружило З. В., Бандура В. М., Середа Л. П., Кувачов В. П., Ігнатьєв Є. І. Пнв 2018 359
17030 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Пат. на винахід № 117213) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ружило З. В., Бандура В. М., Середа Л. П., Кувачов В. П., Ігнатьєв Є. І. Пнв 2018 378
17029 Перспективи застосування вібраційних машин у переробці сільськогосподарської сировини Калетнік Г.М. Тд 2018 276
16980 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Пат. на винахід № 117422) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ігнатьєв Є. І., Івановс С., Бєлоєв Х. І., Кангалов П. Г., Пєнчєва В. І. Пнв 2018 397
16979 Пристрій для транспортування і очищення коренебульбоплодів (Пат. на винахід № 117423) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ігнатьєв Є. І., Івановс С., Бєлоєв Х. І., Кангалов П. Г., Пєнчєва В. І. Пнв 2018 395
16978 Очисник головок коренеплодів (Пат. на винахід № 117210) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ружило З. В., Бандура В. М., Середа Л. П., Кувачов В. П., Ігнатьєв Є. І. Пнв 2018 368
16970 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Пат. на винахід № 117212) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ружило З. В., Бандура В. М., Середа Л. П., Кувачов В. П., Ігнатьєв Є. І. Пнв 2018 373
16840 Investigation of biofuel production possibilities for stabilisation of agro-industrial complex of Ukraine = Дослідження можливостей виробництва біопалива для стабілізації агропромислового комплексу України (Web of Science) Kaletnik H., Pilvere I., Nikolaenko S., Bulgakov V. СSc 2017 480
16667 Field experimental investigations of performance-and-technological indicators of operation of swath header asymmetric machine-and-tractor aggregate Bulgakov V., Nadykto V., Kaletnik H., Ivanovs S. СSc 2018 299
16666 Investigation of running depth stability in soil of frontally installed plough of ploughing aggregate assembled according to “push-pull” scheme Bulgakov V., Ivanovs S., Kaletnik H., Kuvachov V. СSc 2018 350
16664 Angular oscillation model to predict the performance of a vibratory ball mill for the fine grinding of grain (Web of Science) Bulgakov V., Pascuzzi S., Ivanovs S., Kaletnik G., Yanovich V. СSc 2018 607
16663 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Пат. на винахід № 114777) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Бєлоєв Х. И., Кангалов П. Г., Борисов Б. Г., Мітєв Г. В., Ткач З., Крочко В., Коренко М. Пнв 2017 397
16662 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Пат. на винахід № 114776) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Бєлоєв Х. И., Кангалов П. Г., Борисов Б. Г., Мітєв Г. В., Ткач З., Крочко В., Коренко М. Пнв 2017 309
16661 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Пат. на винахід № 115403) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Бєлоєв Х. И., Кангалов П. Г., Борисов Б. Г., Мітєв Г. В., Ткач З., Крочко В., Коренко М. Пнв 2017 366
16410 Висота рослин кукурудзи залежно від технологічних прийомів вирощування Мазур В. А., Циганська О. І., Шевченко Н.В. С 2018 958
16388 Вплив технологічних прийомів вирощування на формування якісних показників зерна кукурудзи Мазур В. А., Шевченко Н. В. С 2017 593
16385 Методика аналізу фінансового стану підприємства відповідно до вимог внутрішніх і зовнішніх користувачів Мазур В. А, Томчук О. Ф., Браніцький Ю.Ю. С 2017 752
16330 Господарсько-біологічна оцінка продуктивності сортів пшениці озимої в умовах дослідного поля Вінницького національного аграрного університету В.Ю. Мельничук Дрп 2018 14
16303 Комп’ютерна програма «Грошове забезпечення військовослужбовців» О.І. Черешневий, Т.В. Гончарук Спд 2018 389
16301 Роль інфраструктури у забезпеченні економічного зростання регіонів України Гончарук Т.В. С 2017 624
16300 Strategic potential of biomass in Ukraine – guarantee of the stat’s economic development Honcharuk T.V. С 2017 650
16236 Обгрунтування технологічного процесу та параметрів робочих органів картоплесаджалки з порційним внесенням добрив» Новіцький Денис Володимирович Дрп 2018 10
16231 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність ярого ячменю в умовах ПП «Дари Велеса» Піщанського району С.Ф. Кузьомський Дрп 2018 11
16009 Обгрунтування параметрів граблів з керованими граблинами Ільченко Олександр Миколайович Дрп 2018 5
16005 Обґрунтування технічних параметрів вузлів тертя з метою збільшення довговічності Швець Сергій Ігорович Дрп 2018 3
15947 Обгрунтування параметрів зубової борони Торохтій Олег Васильович Дрп 2018 2
15892 Розробка і обгрунтування параметрів гілко-зрізного агрегату для детальної обрізки плодових дерев» Красвітній Артем Миколайович Дрп 2018 3
15868 Дослідження експлуатаційно-технологічних параметрів машинного агрегату для фермерських господарств Похитась Анатолій Анатолійович Дрп 2018 2
15850 Обґрунтування параметрів плодозбиральної установки для використання в умовах фермерських господарств Вітюк Михайло Іванович Дрп 2018 3
15144 Господарсько-біологічне оцінювання гібридів кукурудзи в умовах ТОВ «Ольга» с. Стадниця Вінницького району В.О.Кирилюк Дрп 2018 6
15143 Господарсько-біологічна оцінка гібридів ріпаку озимого в умовах ТОВ «Ольга» с. Стадниця Вінницького району М.Р. Васильков Дрп 2018 14
15008 Розробка та обґрунтування параметрів ріжучого апарата для обмеження висоти стебел промислових насаджень малини Зіменко Дмитро Вікторович Дрп 2018 4
14977 Дослідження технічних засобів діагностування гальмівних систем автомобілів з гідравлічним приводом Груша Володимир Валентинович Дрп 2018 6
14976 Обгрунтування параметрів самозавантажувального стоговозу сіно-соломистих матеріалів Мизюк Андрій Ілліч Дрп 2018 6
14892 Обґрунтування параметрів обрізчика плодових дерев Субота Дмитро Сергійович Дрп 2018 4
14277 Управління інвестиційними процесами на рівні регіонального апк (за матеріалами департаменту агропромислового розвитку вінницької ода) Олійник Н.О. Дрп 2017 3
14227 Управління розвитком підприємств молочної галузі (за матеріалами прат «Літинський молочний завод») Білик Т.А. Дрп 2017 8
14226 Управління розвитком трудових ресурсів аграрного підприємства (за матеріалами пп агрофірма «батьківщина») Тимчишина Ю.В. Дрп 2017 5
14225 Управління розвитком аграрних підприємств (за матеріалами стов «лан») Ревера Н.В. Дрп 2017 5
14224 Управління розвитком аграрного ринку вінницької області (за матеріалами департаменту агропромислового розвитку вінницької ода) Похилько О.О. Дрп 2017 4
14223 Управління розвитком аграрних підприємств в умовах глобалізації (за матеріалами департаменту агропромислового розвитку вінницької ода) Пивовар В.В. Дрп 2017 4
14222 Управління розвитком аграрного підприємства (за матеріалами свк «трудівник») Петруняк-Якименко В.В. Дрп 2017 6
14220 Механізація вирощування високорослих томатів в ДП ДГ «Бохоницьке» НВЦ «Соя» НААН з розробкою культиватора-рослинипідживлювача Гулько Тарас Васильович Дрп 2017 5
14128 Отримання додаткових енергоресурсів від молодняку великої рогатої худоби за різних способів годівлі в літній період Сікорська І.В. Дрп 2017 3
14127 Використання корів племінного ядра з метою підвищення якості молока Миронюк Наталія Вікторівна Дрп 2017 8
14115 Вплив строку сівби вики ярої на урожайність та якість зерна в умовах дослідного поля ВНАУ Шевчук О.І. Дрп 2017 6
14094 Вплив позакореневих підживлень на продуктивність зерна кукурудзи в умовах дослідного поля ВНАУ А.І. Ткачук Дрп 2017 8
14001 Підвищення ефективності використання машин при вирощуванні озимого ячменю в Хмільницькій філії ПрАТ «Зернопродукт МХП» Чабан Роман Анатолійович Дрп 2017 4
13999 Обгрунтування параметрів робочого органу для безкопірного зрізу гички цукрових буряків Олійник Сергій Михайлович Б 2017 1
13967 Підвищення ефективності використання рідкого добрива шляхом інтенсифікації процесу змішування добрив Щіпковський Ярослав Васильович Дрп 2017 4
13890 Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за урожайністю в умовах ФГ «Фабор» ВТВ смт. Літин с. Літинські Хутори В.А. Філіпов Дрп 2017 3
13889 Вплив технологічних прийомів вирощування на насіннєву продуктивність гречки в умовах дослідного поля ВНАУ Анрух С.В. Дрп 2017 10
13888 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність жита озимого в умовах дослідного поля ВНАУ Банделюк С.Л. Дрп 2017 3
13865 Інтенсифікація процесу прикочування ґрунту під посів сої віброкотком Наконечний Юрій Григорович Дрп 2017 12
13834 «Розробка конструкції косарки для мульчування пристволових смуг дерев в інтенсивних садах в ФГ «ДІМ» с. Слобода Шаргородська Вінницької області» Дєтков В.О. Дрп 2017 3
13769 Продуктивність сортів сої в залежності від агротехнічних прийомів вирощування в умовах Уладово-Люлінецької дослідно-селекційної станції» Бондар О. Ю. Дрп 2017 5
13730 «Підвищення ефективності використання техніки в ТОВ «Вінницька птахофабрика» філія «Переробний комплекс» м. Ладижин з модернізацією зерноочисної машини» Грабчак Євгеній Іванович Дрп 2017 5
13637 «Підвищення ефективності використання техніки в ТОВ «Краєвид Поділля» с. Ялтушків Барського району з розробкою конструкції мульчувача рослинних решток» Каськун В.А., Середа Л.П Дрп 2017 5
13229 Властивості гички цукрового буряка при її збиранні Калетнік Г.М., Булгаков В.М., Адамчук В.В., Борис, М.М. Ігнатьєв Є.І. С 2016 427
13103 Машиновикористання у рослинництві та тваринництві Калетнік Г. М., Адамчук В. В., Булгаков В. М., Крючев В. М., Надикто В. Т. Сун 2016 358
13102 Механіко-технологічні процеси, робочі органи та машини для рослинництва Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Горобей В. П. Сун 2016 709
13100 «Розробка конструкції малогабаритного екскаватора для сільськогосподарських умов експлуатації» Запоточний Р.С Дрп 2017 5
13073 Методичні підходи до оцінки та аналіз індикаторів продовольчої безпеки України Калетнік Г.М., Дармограй О.В. Сун 2016 818
13071 Геоінформацйіний метод дистанцйного зонування землі на базі програмного забезпечення Калетнік Г.М., Підлипна М.П., Янович В.П. Сун 2016 638
12509 Обгрунтування параметрів і режимів роботи коренезбиральної машини Свистун Роман Миколайович Дрп 2017 7
12474 Використання життєдіяльності корів та отримання альтернативних джерел енергії Столярчук А.В., Яремчук О.С. Дрп 2017 4
12466 Вплив строку сівби горошку посівного на урожайність та якість зерна в умовах ДП «Науковий іноваційно-технологічний центр інституту кормів та с.-г. Поділля» Грумівська Т.С. Дрп 2017 4
12454 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів зернової рядкової сівалки Гончарук Віктор Анатолійович Дрп 2017 6
12362 Обґрунтування конструктивних та технологічних параметрів обприскувача для хімічного захисту рослин Діденко В’ячеслав Борисович Дрп 2017 5
12347 Вплив умов утримання надремонтного молодняку та отримання альтернативних джерел енереії Гайдей Л.В., Яремчук О.С. Дрп 2017 4
11755 Використання машин в механізованих технологічних процесах вирощування коренебульбоплодів в Уладово-Люлинецькій ДСС Калинівського району Вінницької області з розробкою пристрою для скошування бадилля Бончевський Віталій Олексійович Дрп 2016 6
11666 Вдосконалення лісовідноленого процесу в умовах Жмеринського лісівництва С.В. Горбатюк Дрп 2016 5
11644 Господарсько-біологічна оцінка продуктивності сортів озимої пшениці в умовах дослідного поля ВНАУ В.О. Данькевич Дрп 2016 6
11643 Управління інноваційною діяльністю підприємств апк вінницької області (за матеріалами департаменту агропромислового розвитку вінницької облдержадміністрації) Гаврих О.С. Дрп 2016 4
11641 Формування кормової продуктивності багаторічних трав на схилових землях залежно від технологічних прийомів в умовах Вінницької області Г.П. Ксенчина Дрп 2016 5
11531 Управління інвестиційної діяльністю апк вінницької області (за матеріалами департаменту агропромислового розвитку вінницької ода) Процак Р.В. Дрп 2016 8
11442 Господарсько-екологічна оцінка гібридів соняшнику на кількісні та якісні показники олії в умовах дослідного поля ВНАУ Г.М. Подолян Дрп 2016 6
11430 «Модернізація конструкції культиватора КФГ-3,6 під Strip-Till технологію в умовах СТОВ “Дубова” с. Дубова Уманського району Черкаської області» Гринюк Р.О. Дрп 2016 8
11423 Облік та аналіз загальновиробничих витрат підприємства Обертинська Марина Русланівна Дрп 2016 10
11422 Облік та аналіз розрахунків з бюджетом за податками Турчик Наталя Леонідівна Дрп 2016 5
11405 Облік та аналіз витрат виробництва у сільськогосподарських підприємствах Бігас Лідія Віталіївна Дрп 2016 14
11374 Облік та аналіз процесу постачання на підприємстві Колісник Ольга Миронівна Дрп 2016 4
11366 Облік та аналіз доходів від операційної діяльності Базелюк Оксана Григорівна Дрп 2016 4
11333 Аналіз зворотно-поступального руху сегментно-пальцевого ріжучого механізму для підрізки крон дерев Петруненко Олександр Сергійович Дрп 2016 5
11327 Облік та аналіз збутової діяльності підприємства Кузьміна Наталія Петрівна Дрп 2016 10
11301 Облік та аналіз розрахунків за соціальним страхуванням Мельник О. П. Дрп 2016 3
11294 Організація обліку і контроль розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість Мар"янко І.П. Дрп 2016 4
11177 «Обґрунтування параметрів косарки для мульчування пристволових смуг дерев в інтенсивних садах» Вітенко Олександр Петрович Дрп 2016 5
11176 Облік та аналіз розрахунків за виплатами працівникам Олійник О.П. Дрп 2016 7
11141 Забезпечення господарського використання гусей в умовах ФГ «Щербич» Літинського району Б.Г. Шуліченко Дрп 2016 4
10988 «Удосконалення конструкції культиватора підгортача в умовах «Кряж і К», с. Антонівка Томашпільського району Вінницької області» Власюк Михайло Олександрович Дрп 2016 5
10987 «Модернізація конструкції сошників сівалки СЗ – 3,6 в умовах «Кряж і К», с. Антонівка, Томашпільського району Вінницької обл.» Зозуля Олександр Степанович Дрп 2016 3
10920 Удосконалення конструкції косарки-плющилки в умовах ПрАТ «Поділля», с. Вербка, Крижопільського району Вінницької області Карауш Андрій Михайлович Дрп 2016 6
10805 Методичні вказівки до виконання пракичних і самостійних робіт студентами заочної форми навчання факультету ТВіППТ з дисципліни “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Семчук І.А., Тонкопій М.А., Мудрик Ю.М. Мв 2016 8
10804 Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт студентами заочної форми навчання факультету механізації з дисципліни “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Семчук І.А., Тонкопій М.А., Мудрик Ю.М. Мв 2016 6
10803 Методичні вказівки до виконання практичної та самостійної роботи студентами заочної форми навчання агрономічного факультету з дисципліни “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Семчук І.А., Тонкопій М.А., Мудрик Ю.М. Мв 2016 3
10802 Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами денної форми навчання факультету ТВіППТ з дисципліни “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Семчук І.А., Тонкопій М.А., Мудрик Ю.М. Мв 2016 7
10801 Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами денної форми навчання факультету механізації з дисципліни “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Семчук І.А., Тонкопій М.А., Мудрик Ю.М. Мв 2016 5
10800 Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами денної форми навчання агрономічного факультету з дисципліни “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Семчук І.А., Тонкопій М.А., Мудрик Ю.М. Мв 2016 2
10595 Економіка використання біоресурсів в умовах глобалізації. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 05 “соціальні та поведінкові науки” спеціальності 051 “економіка” Калетнік. Г.М. Мв 2016 0
10594 Економіка використання біоресурсів в умовах глобалізації. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 05 “соціальні та поведінкові науки” спеціальності 051 “економіка” Калетнік. Г.М. Мв 2016 0
10593 Аграрна політика, економіка та міжнародні зв’язки. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 05 «соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «економіка» Калетнік Г.М. Мв 2016 10
10592 Аграрна політика, економіка та міжнародні зв’язки. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 05 «соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «економіка» Калетнік Г.М. Мв 2016 12
10247 Обґрунтування конструктивних і технологічних параметрів глибокорозпушувача ґрунту. Василишен Василь Анатолійович. Дрп 2016 7
10172 Обґрунтування параметрів сошників сівалки СЗП-3,6 Півнюк Андрій Вікторович Дрп 2016 8
10118 Господарсько-екологічна оцінка гібридів соняшнику на кількісні та якісні показники олії в умовах дослідного поля ВНАУ В.А. Лозінський Дрп 2016 9
9860 Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації». Том 3 Знп 2015 2126
9859 Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації». Том 2 Знп 2015 2889
9857 Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації». Том 1 Знп 2015 2123
9769 Управління інформаційним забезпеченням в зовнішньоекономічних проектах Павленко Сергій Сергійович Дрп 2015 6
9332 Роль професійної освіти у запровадженні МСФЗ в аграрному секторі Мулик Т.О. Тд 2011 361
9319 Обгрунтування вибору системи обліку витрат на виробництво і результатів фінансовї діяльності Олійник С.О., Мулик Т.О., Гуцаленко Л.В. С 1997 361
9318 Роль обліково-аналітичного забезпечення в процесі виробництва біоенергетичних культур Мулик Т.О. Химич Г.М. С 2014 925
8366 Положення про організацію освітнього процесу у Вінницькому національному аграрному університеті ВНАУ Пу 2015 40
8365 Положення про оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Вінницькому національному аграрному університеті ВНАУ Пу 2015 65
8192 План проведення міжнародних та всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2015 році Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Д 2015 346
8075 Актуальність здійснення моніторингу технології проектування у викладанні латинської мови студентам - агробіологам Гаврилюк Н.М. С 2014 945
7959 НАСКРІЗНА СХЕМА ЗВ’ЯЗКІВ ДИСЦИПЛІН Структурно-логічна схема підготовки магістрів з галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 8.03050901 «Облік і аудит» Д 2014 1
7958 НАСКРІЗНА СХЕМА ЗВ’ЯЗКІВ ДИСЦИПЛІН Структурно-логічна схема підготовки спеціалістів з галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 7.03050901 «Облік і аудит» Д 2014 0
7938 СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТА ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0306 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» Д 2014 2
7937 Структуро-логічна схема бакалаврської програми напряму підготовки 6.140103 «Туризм» Д 2014 0
7936 СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 1801 «СПЕЦИФІЧНІ КАТЕГОРІЇ» СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» Д 2014 0
7935 СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА БАКАЛАВРСЬКОЇ ПРОГРАМИ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.140101 «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА» Д 2014 1
7934 ОПП бакалавр Галузь знань: 0304 «Право» Напрям підготовки: 6.030401 «Правознавство» Д 2014 1
7933 Наскрізна схема зв’язків дисциплін Структурно – логічна схема бакалаврської програми напряму підготовки 7.03060101 Д 2014 1
7932 ОКХ бакалавр Галузь знань: 0304 «Право» Напрям підготовки: 6.030401 «Правознавство» Д 2014 0
7931 СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0306 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» Д 2014 0
7930 ОПП спеціаліст Галузь знань: 0304 «Право» Спеціальність: 7.03040101 «Правознавство» Д 2014 1
7929 ОКХ спеціаліст Галузь знань: 0304 «Право» Спеціальність: 7.03040101 «Правознавство» Д 2014 0
7928 Наскрізна схема зв’язків дисципліни Структурно логічна схема бакалаврської програми напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» Д 2014 2
7927 Відповідність дисциплін кафедри Адміністративного менеджменту та державного управління ОКХ спеціаліста Д 2014 0
7850 ОКХ та ОПП переробка Д 2014 0
7849 ОКХ та ОПП МК Д 2014 0
7847 ОКХ та ОПП механізація Д 2014 1
7827 Наказ про затвердження Положення про порядок підготовки навчально- методичних комплексів навчальних дисциплін для вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Мінагрополітики України Н 2014 6
7699 Розвиток агропродовольчого ринку України в умовах глобалізації Ціхановська В. М. Мвв 2014 4
7450 Політологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки: 6.030502 – Економічна кібернетика Богатчук С.С. Нп 2014 0
7302 «Державне регулювання та управління» Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 "Менедж Кубай О.Г. Мв 2014 2
7289 Програма комплексного державного іспиту галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрям підготовки 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» Ціхановська В. М., Головня О. М., Мазур С. А. Мв 2014 2
7193 Водна мікробіологія. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090201 – «Водні біоресурси та аквакультура». Власенко В.В. , Блащук. В.В. Мв 2013 13
6965 Економічна теорія. Програма комплексного державного іспиту, галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво», напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Гуцаленко Л.В., Нікітченко В.С., к.е.н. доцент Настенко М.М., ст. викладач Феняк Л.А. Мв 2013 25
6669 Функціонування стратегій у процесі розв"язуванні конструктивно-технічних задач Л. В. Березова С 2012 486
6630 Обґрунтування принципової схеми процесу та обладнання для вібраційного сушіння насіння з озонуванням І. П. Паламарчук, М. О. Величко С 2010 586
6627 Експериментальне дослідження вібраційних машин з аероінерційним збуренням І. В. Кузьо, О. В. Ланець, В. М. Гурський С 2012 302
6354 Тенденції розвитку ринку м"яса птиці в Україні Ю. В. Ставська С 2011 348
5516 Фінансовий облік. Управлінський облік. Методичні рекомендації для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР « Іщенко Я.П., Китайчук Т.Г., Коваль О.В., Лепетан І.М., Плахтій Т.Ф., Бурко К.В. Мв 2012 1
5449 Процеси та апарати біотехнологічного виробництва Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студенів факультету механізації сільського господарства напрямів підготовки 6.100202 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» де Яцковський В.І., Скорук О.П. Мв 2013 0
5391 Програма навчальної дисципліни «Економіка навколишнього середовища» для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету Освітньо-професійний рівень «Магістр» Галузь знань 0801 «Специфічні категорії» Напрям підготовки «8.18010017 «Ек Фостолович В.А. Нп 2012 0
5390 Прогарама навчальної дисципліни «Екологічний облік, звітність і аудит» Освітньо-професійний рівень «Магістр» Галузь знань 0801 «Специфічні категорії» Напрям підготовки «8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів» Фостолович В.А. Нп 2012 2
5278 Програма вивчення вибіркової дисципліни: «Насінництво з основами селекції кормових трав» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 8130102 напряму (спеціальності) 1301 «Агрономія». Мазур О. В., Шерепітко В.В., Запарнюк О.Ф. Нп 2012 0
5186 Оptical fiber communication lines  Rudnytska T.H.,  Veklych O.O.,  Topolska A.I. Тд 2012 232
5163 Laser eye surgery: benefits and risks  Abramovych H.V.,  Krasnoshchoka A.K. Тд 2012 221
4338 Основи митної справи. Ковальчук С.Я. Мв 2012 1
4038 Спеціальне кормовиробництво. Довідник-визначник бур'янів Панько В.В. Мв 2012 0
3609 К вопросу использования опыта EXTENSION SERVICES в сфере обеспечения безопасности пищевых продуктов С. Г. Олейник, Т. В. Бреславец, И. И. Ковьях С 2011 370
3606 Інформаційні ресурси ефективної діяльності Екстеншн сервісу О. Ф. Шаповал С 2011 507
3603 Механізм функціонування системи поширення інноваційних біотехнологій в сучасних умовах агровиробництва А. М. Литовченко С 2011 488
3597 Сучасний стан та тенденції розвитку управлінського консультування в Україні В. В. Самсонова С 2011 1025
3586 Регенерація глауконіту для повторного використання в очищенні сортівок Н. А. Ткачук, Л. М. Мельник С 2011 503
3571 Дослідження впливу ЕМ-технологій на процеси вирощування зернових культур І. П. Паламарчук, І. І. Паламарчук, І. І. Драчишин, І. А. Деревенько С 2011 591
3569 Впровадження ультразвукової кавітаційної обробки в процесах переробки целюлозовмісної сировини О. Ф. Луговський, А. В. Мовчанюк, О. О. Семінський С 2011 541
3567 Експрес – метод визначення потреби в техніці та адаптування машин до сучасних технологій А. Д. Гарькавий, Д. Г. Кондратюк С 2011 847
3564 Синтез природо- і енергозбережних систем вироблення енергоносіїв із органічних відходів С. Й. Ткаченко, Д. В. Степанов, А. О. Юзюк [та ін.] С 2011 580
3556 Отримання якісних добрив в процесі метанового зброджування органічних відходів А. О. Дозорець, Ю. Ю. Конута С 2011 593
3554 Вітроенергетична установка із поворотними вітрилами П. В. Гель, Ю. О. Дмитрієв, І. В. Коц С 2011 436
3550 Термічна і біотехнологічна нестабільність в реакторі анаеробної переробки відходів С. Є. Ткаченко, В. І. Риндюк, Н. В. Пішеніна [та ін.] С 2011 605
3547 Температурний режим УВЧ опромінення, як фактор впливу на схожість насіння пшениці О. М. Петровський, С. І. Волков, В. М. Калініченко С 2011 473
3543 Проблеми техніко-технологічного забезпечення енергетичної автономності агроекосистем Г. А. Голуб С 2011 516
3542 Біосинтетичні матеріали із технічних олій в контекст і екобезпечних технологій одержання і використання К. В. Бондаренко, С. В. Бойченко, В. І. Кириченко С 2011 500
3536 Математична обробка експериментальних досліджень сушіння насіннєвого ріпаку методом багатофакторного експерименту В. М. Пазюк, Ю. Ф. Снєжкін, В. П. Янович С 2011 589
3535 Биоэнергетический комплекс по обеззараживанию отходов сельского хозяйства с получением биогаза и высококачественных органических удобрений С. А. Кравченко С 2011 301
3534 Насіння-початок і основа агротехнологій І. Г. Грабар, Д. А. Дерев"янко, С. М. Герук С 2011 470
3515 Дослідження кінетики екстрагування при переробці рослинної сировини в біопаливо при дії електромагнітного поля В. М. Бандура, Ю. В. Кугай С 2011 714
3513 Прилад контролю зміни хімічного складу і температури навколишнього середовища О. М. Зубченко, І. Л. Трофімов, В. Г. Кацалап, О. Д. Коваль С 2011 468
3374 Эффективность применения гестаген-эстрогенной и эстрогенной стимуляции в различные сроки послеродового периода коров П. Ф. Зацепин, А. И. Будевич С 2011 416
3353 Общетеоретические основы биологии, зоотехнии, ветеринарии в зоогигиене и экологии В. В. Соляник С 2011 385
2449 Ефективність вирощування чистопородних та помісних бугайців Р. В. Каспров, А. В. Димчук, О. В. Савчук С 2010 422
2443 Екстер"єрно-конституційні особливості корів подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи А. В. Димчук, О. В. Савчук, Р. В. Каспров С 2010 374
2439 Система інформаційного забезпечення і прискорення селекційного процесу в молочному скотарстві І. В. Гончаренко С 2010 1189
2438 Лінійні особливості коней чистокровної верхової породи різного типу конституції Н. В. Волгіна, Д. А. Волков С 2010 464
2431 Одержання маточного молочка за способу неповного осиротіння бджолиних сімей А. Видрик С 2010 550
2430 Корреляция между селекционируемыми признаками у свиней разных генотипов Т. В. Батковская С 2010 331
2429 Етіологічні фактори, що негативно впливають на організм тварин в господарствах Дніпропетровської області П. П. Антоненко С 2010 443
2274 Все о вакуумных коллекторах Чугуев С 2010 358
2118 Державний фінансовий контроль Л.В.Гуцаленко, В.А. Дерій, М.М. Коцупатрий Нп 2009 3
2093 Обгрунтування параметрів однопровідникової схеми пристрою для передачі електроенергії І. П. Паламарчук, В. В. Брянський, М. О. Величко С 2010 375
1908 Методичні вказівки до виконання курсової роботи для магістрів за спеціальністю 8.130.102 “Агрономія” (дисципліна “Сучасні технології вирощування кормових культур”) Г.П Квітко, Н.Я Гетман Мв 2009 0
1904 Професійна етика. Ділова гра для проведення практичних занять студентами спеціальності “Облік і аудит” факультету економіки та підприємництва денної форми навчання Бралатан В.П. Здирко Н.Г. Мв 2010 1
1832 Склад біогазового комплексу для переробки гною в біогаз і органічні добрива В. Г. Літинський, М. Ф. Друкований С 2010 314
1829 Гендерне мовознавство Т. Дунська С 2010 403
1808 Огляд існуючих зернових сівалок Ю. В. Бондар С 2010 323
1807 Оптимізація параметрів накладання швів при апоневрозі тварин В. П. Янович, І. П. Паламарчук С 2010 238
1785 Використання однопровідникової схеми предачі електричної енергії в механічних, технологічних системах В. В. Брянський, І. П. Паламарчук, О. В. Нахайчук С 2010 326
1784 Теоретичні та експериментальні дослідження подрібнювача кормів з дисковими ножами О. В. Холодюк С 2010 353
1783 Нерівномірність сушіння складових частин рослин при заготівлі сіна О. О. Труханська, Д. Г. Кондратюк С 2010 439
1782 Збирання втраченої сої В. В. Томчук С 2010 326
1781 Сучасні спіральні системи транспортування сільськогосподарських продуктів О. А. Токарчук С 2010 386
1780 Дослідження зневоднення зерна ріпаку на дослідній теплонасосній станції В. М. Пазюк С 2010 291
1779 Обгрунтування експлуатаційних параметрів роботи енергетичних засобів сільськогосподарських машин на біопаливі В. Б. Рябошапка С 2010 414
1778 Ресурсно-зберігаючий процес виготовлення силових гідроциліндрів сільськогосподарських машин Л. П. Середа, Ю. Б. Паладійчук, Р. В. Будяк С 2010 322
1777 Дослідження впливу параметрів валка на швидкість вологовіддачі трав"яної маси В. П. Комаха, С. П. Комаха С 2010 259
1776 Зниження механічних втрат при заготівлі сіна В. В. Деркач С 2010 392
1775 Класифікація машин для ворушіння, згрібання і перевертання трав В. М. Григоришен С 2010 365
1753 Щодо регулювання фінансового аналізу в Україні О. С. Кривоконь С 2010 688
1752 Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Державне регулювання та управління” для студентів спеціальності 6.050201 „Менеджмент організацій” денної форми навчання Мазур А.Г., Кубай О.Г., Пчелянська Г.О. Мв 2010 0
1751 МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Навчально-методичний посібник до семінарських занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання і завдання для практичних занять з курсу "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”. Фіщук Н.Ю., Фіщук Б.П., Поліщук О.Ю., Дмитрук Н.В., Нп 2010 1
1750 АНАЛІЗ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для аудиторної та самостійної роботи студентів факультету економіки та підприємництва за спеціальністю: 7.050.106 “Облік і аудит” спеціалізація “Фінансування та кредитування” О.С. Кривоконь, , Л.А. Феняк, Мв 2010 0
1749 МІКРОЕКОНОМІКА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для аудиторної та самостійної роботи студентів факультету менеджменту за спеціальністю: 6.030601 «Менеджмент» (МПО, ДРУ) В.С. Нікітченко, А.А. Брояка., Л.А. Феняк, О.П. Хаєцька, Мв 2010 5
1748 ОСНОВИ ПРОМИСЛОВОГО БУДІВНИЦТВА ТА САНТЕХНІКИ Друкований М.Ф., Друкований О.М. Нп 2010 3172
1740 Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Державне регулювання та управління” для студентів спеціальності 6.050201 „Менеджмент організацій” заочної форми навчання Мазур А.Г., Кубай О.Г., Пчелянська Г.О. Мв 2010 0
1737 Теплотехніка і використання теплоти. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання аграрного виробництва» Музичук В. І. Мв 2010 3
1736 Теплотехніка. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 0505 «Машинобудування та матеріалообробка» Музичук В. І. Тп 2010 26
1725 Теоретичні аспекти механізму функціонування цукробурякового виробництва О. П. Хаєцька С 2010 393
1724 Розвиток ринку праці у сільській місцевості Вінниччини І. Ї. Табенський С 2010 868
1723 Вплив соціальної інфраструктури на ефективність виробничої дільності сільськогосподарських підприємств Вінницької області О. П. Скорук Мв 2010 643
1722 Інфраструктури аграрного ринку Вінниччини: проблеми та перспективи розвитку Г. О. Пчелянська Мв 2010 736
1721 Методологічні аспекти прогнозування конкурентоспроможності продукції в галузі виробництва молока В. М. Полеся, О. О. Недбалюк Мв 2010 468
1720 Стан ринку праці у Вінницькій області Т. І. Павлюк С 2010 361
1719 Особливості впливу рівня забезпеченості об Н. В. Морозюк С 2010 389
1718 Особливості формування та функціонування регіонального продовольчого ринку М. В. Мокляк С 2010 424
1717 Використання і охорона земель Миколаївської області О. А. Мамалюк С 2010 1045
1711 Цінова еластичність попиту та пропозиції на зерновому ринку Харківської області О. В. Іващенко С 2010 1740
1703 Сутність стійкості господарської діяльності сільськогосподарських підприємств Т. О. Резницька С 2010 703
1701 Вирощування їстівних грибів С.А. Вдовенко Нп 2010 12692
1694 Моделювання технологічних процесів. Тимчасова навчальна програма для підготовки фахівців з напряму 1302 „Зооінженерія” спеціальності 8.130 201„Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” у вищих навчальних закладах III–IV рівнів акредитац Польовий Л.В., Кучерявий В.П. Тп 2010 15
1685 Тимчасова навчальна програма для підготовки фахівців „Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Польовий Л.В., Кучерявий В.П. Тп 2010 8
1650 Сегметація ринку молока і молокопродукції в умовах членства України в СОТ Д. Г. Черевко Мв 2010 1043
1649 Місце та значення інвестиційної діяльності у розвитку регіону О. А. Поліщук, С. Зазанська С 2010 503
1647 Менеджмент вищого рівня у сільській місцевості та проблеми його становлення М. П. Салтан С 2010 415
1646 Договір страхування майна: порядок укладання та особливості виконання Л. В. Коваль С 2010 1217
1645 Інвестиції в аграрний сектор Вінницької області: тенденції і перспективи Р. Б. Кримковський С 2010 1344
1573 Аналітична хімія: Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів заочної форми навчання напрямку 6.040106- “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ” Марчак Т.В. Мв 2010 23
1516 Комп'ютерні облікові інформаційні системи Кравець С.В., керівник Носкова Т.А. Тд 2010 496
1380 Фітонцидологія. Тимчасова програма для студентів агрономічного факультету (спеціальність 7.070801 “Екологія та охорона навколишнього середовища”) Окрушко С.Є. Тп 2008 0
1367 Бухгалтерський облік. Тимчасова навчальна програма для студентів спеціальності 6.030601 “ Менеджмент організацій” Новодворська В.В., Настенко М.М.,Остапчук О.В. Тп 2009 0
1235 Органічна хімія. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» у вищих навчальних закладах ІІ – ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України Т.В. Марчак, М.Ф.Запорожець Тп 2009 13
1234 Фізична і колоїдна хімія. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.090101 «Агрономія» у вищих навчальних закладах ІІ – ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України Т.В. Марчак, І.О. Цисарь. Тп 2009 1
1233 Неорганічна хімія. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.090101 «Агрономія» у вищих навчальних закладах ІІ – ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України Т.В. Марчак, І.О. Цисарь, Маслоїд А.П.. Тп 2009 3
533 Робоча програма ознайомчої практики з ТВіППТ. Прилуцька М.Д., Берехнюк М.А. Рп 2007 0


Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська