�������������� ����������������, ���������������� ���� �������������������� ������������

КОД НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) ВИД РІК РЕЙТ
31615 Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за урожайністю і збиральною вологістю в умовах ФГ «АГРО-МАГ» с. Скоморошки Вінницького району Магденко Віктор Дрп 2022 4
25255 Особливості росту та розвитку видів роду forsythia vahl. В умовах біостаціонару ВНАУ Матусяк М. В. Тд 2020 215
19714 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 201 «Агрономія» Дідур І.М., Поліщук І.С., Пінчук Н.В., Чернецький В.М., Ткачук О.П. Пвф 2019 1
19710 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин» Дідур І.М., Пінчук Н.В., Вергелес П.М., Коваленко Т.М, Окрушко С.Є., Ткачук О.П. Пвф 2019 2
18065 Екологічна оцінка придатності питної води централізованого водопостачання у мікрорайоні Вишенька міста Вінниці Яковенко В.В. Дрп 2018 8
15971 Наскрізна програма практик для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 202 – Захист і карантин рослин Дідур І.М., Ткачук О.П., Пінчук Н.В., Вергелес П.М. Нп 2018 5
13854 Вплив агротехнічних заходів на біоенергетичну продуктивність зерна сої в умовах ФГ «Колос-Лан» Піщанського району Зінченко Олександр Миколайович Дрп 2017 8
8295 Генетика. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.090101 “Агрономія” на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Мамалига В.С., Ватаманюк О.В. Мв 2015 3


Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська