�������������� ����������������, ���������������������� ������������ ���� ����������������������

КОД НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) ВИД РІК РЕЙТ
33616 Evolution and essence of banking marketing Aleskerova Y., Marunych U., Kachur I. Сун 2023 17
33615 Current stock market development trends and their impact on business development Martseniuk O., Lichman O., Dominchak R. Сун 2023 9
33565 Міжнародні розрахунки та валютні операції. Методичні вказівки для самостійної роботи для здобувачів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти Галузь знань 07 Управління та адміністрування Спеціальність 072 Фінанси, банкі Алескерова Ю.В., Діденко О.Л. Мв 2023 0
33564 Міжнародні розрахунки та валютні операції. Програма дисципліни для здобувачів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти Галузь знань 07 Управління та адміністрування Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхува Алескерова Ю.В., Діденко О.Л. Мв 2023 0
33563 Міжнародні розрахунки та валютні операції. Методичні вказівки для практичної роботи для здобувачів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти Галузь знань 07 Управління та адміністрування Спе Алескерова Ю.В., Діденко О. Л. Мв 2023 0
33562 Фінансовий менеджмент. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи здобувачами вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа тастрахування» другого (магістерс Вдовенко Л.О. Грищук Н.В., Вельгус Ю.В. Мв 2023 0
33561 Фінансовий менеджмент. Методичні вказівки для виконання практичних завдань здобувачами вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістер Вдовенко Л.О. Грищук Н.В., Вельгус Ю.В. Мв 2023 2
33560 Фінансовий менеджмент. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістерського) освітнього Вдовенко Л.О. Грищук Н.В., Вельгус Ю.В. Нп 2023 1
33353 Фондовий ринок. Методичні вказівки для практичних занять для здобувачів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий Марценюк О.В., Сьомченков О.А. Мв 2023 2
33352 Фінансові інновації. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістерського) освітнього р Вдовенко Л.О., Грищук Н.В., Краківський Ю.С. Нп 2023 3
33351 Фінансові інновації. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи здобувачами вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістер Вдовенко Л.О. Грищук Н.В., Краківський Ю.С.. Мв 2023 2
33350 Фінансові інновації. Методичні вказівки для виконання практичних завдань здобувачами здобувачів вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» другог Вдовенко Л.О. Грищук Н.В., Краківський Ю.С.. Мв 2023 3
33346 Методичні вказівки для підготовки та написання дипломних робіт для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» Вдовенко Л.О., Сьомченков О.А., Вельгус Ю. В.. Мв 2023 1
33185 Фондовий ринок. Програма навчальної дисципліни обов’язкової компоненти ОПП для здобувачів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страху Марценюк О.В., Сьомченков О.А. Нп 2023 1
33026 Modern approaches to ensuring the competitiveness of agricultural business enterprises Hryshchuk N. Мвз 2023 23
33019 Activation of financial mechanisms in the system financial and credit security for the development of agricultural enterprises Vdovenko L. Мвз 2023 24
33016 Іnsurance medicine and medical insurance in the system of social protection of the population Martseniuk O. Мвз 2023 18
32973 Financial mechanism in the system of economic vectors of development of Ukraine Aleskerova Y., Fedoryshyna L., Vdovenko L., Vilchynska N., Voloshyna O., Hryshchuk N, Koval L., Martseniuk O., Ruda O. Мвз 2023 45
32972 Assessment of the impact of external financial risks on enterprise activities Aleskerova Y., Fedoryshyna L. Мвз 2023 29
32669 Вплив непрацюючих кредитів на зростання банківського сектора в Бангладеш Парвін М., Іслам М., Вдовенко Л. Сун 2023 43
32552 Фінансова безпека страхових компаній в умовах нестабільного ринкового середовища функціонування Вдовенко Л.О. Сун 2022 49
32488 The key basis of the financial mechanism in ensuring the development of small business representatives Hryshchuk N. Суз 2022 61
32376 Інструменти державної фінансової підтримки аграрного сектора в умовах воєнного стану Вдовенко Л.О. Сун 2022 78
32341 Exports of Ukrainian Agricultural Products to the European Union: Analytical Assessment, Problems and Prospects Mulyk T., Mulyk Ya. Суз 2022 59
32276 Фінансові механізми впливу на розвиток підприємств аграрного сектору економіки Вдовенко Л.О., Вдовенко І.С. Сун 2022 56
32266 Кредитування в АПК. Методичні вказівки для виконання практичних завдань здобувачами вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврсько Вдовенко Л.О. Мв 2022 1
32265 НБУ і грошово-кредитна політика. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) о Вдовенко Л.О. Нп 2022 1
32264 Фінансовий менеджмент. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістерського) освітнього Вдовенко Л.О. Нп 2022 1
32226 Місцеві бюджети та їх роль у реалізації регіональної політики Грабовяк Маргарита Дрп 2022 4
32221 Організація та функціонування системи електронних платежів в україні Тарасевич Богдана Дрп 2022 2
32175 Особливості монетарних процесів у кризовий період та коригування монетарної політики в Україн Данильчук Владислав Дрп 2022 3
32164 Функціонування ринку банківських послуг в Україні в умовах кризи Поліщук Юлія Юріївна Дрп 2022 2
32144 Роль та значення іноземного капіталу в банківській сфері України Денисюк Дар’я Миколаївна Дрп 2022 1
32127 Місце операцій з цінними паперами в загальному обсязі активних операцій банківських установ Комар Анастасія Дрп 2022 2
32123 Організація та проблеми кредитування підприємств малого та середнього бізнесу в комерційних банках україни Нечитайло Василь Дрп 2022 5
32122 Вплив кредитоутворюючих чинників на стан розвитку реального сектора економіки в умовах економічної нестабільності Волошина Вікторія Дрп 2022 4
32110 Банківський нагляд з боку нбу: організація та здійснення у сучасних умовах Поліщук Світлана Дрп 2022 4
32109 Конкурентоспроможність банківських установ в сучасних умовах розвитку фінансового ринку Кубик Юлія Дрп 2022 5
32073 Аутсорсинг як інструмент підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств Грищук Н.В. Дк 2018 65
32037 Формування фінансових результатів діяльності підприємств в умовах нестабільності ринкового середовища Пшеворська Мирослава Анатоліївна Дрп 2022 11
32001 Fiscal policy and its mechanism. Fedoryshyna L. Тд 2022 36
31995 Обліково-аналітичне забезпечення управління власним капіталом підприємств Гавриленко І. А. Дрп 2022 4
31986 Розвиток аналізу заборгованості підприємства в системі антикризового управління Мулик Т.О. Дк 2018 58
31983 Agricultural production in ukraine: ecological challenges and impact on the quality of life Petrychenko V., Petrychenko O., Fedoryshyna L., Kravchuk O., Korniichuk O., Nitsenko V. СWeof 2022 60
31916 Фінансова стабільність та платоспроможність банківської установи Крот Наталія Ігорівна Дрп 2022 8
31902 Оцінка ефективності фінансової діяльності страхової компанії Путь С.О. Дрп 2022 3
31901 Ділова активність та фінансові результати діяльності банківських установ Нестерчук Наталія Миколаївна Дрп 2022 6
31900 Банкострахування як інструмент управління ризиками банків Хухлей Богдан Валерійович Дрп 2022 3
31894 Innovative technologies in banking activities as the driving force of the efficient functioning of the banking market Ruda O. Мвз 2022 55
31872 Аналіз господарської діяльності. Методичні вказівки для виконання практичних завдань здобувачами вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) освітнього Мулик Т.О., Томчук О.Ф. Мв 2022 18
31862 Кредитування в АПК. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачами вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) освітн Вдовенко Л.О. Мв 2022 1
31860 Історія фінансів, грошей та кредиту. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Грищук Н.В. Нп 2022 2
31859 Історія фінансів, грошей та кредиту. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань: 07 «Управління та адміністрування» спеціальності: 072 «Фіна Грищук Н.В. Мв 2022 1
31858 Фінансово-економічна безпека фінансових установ. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів другого освітнього рівня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси,банківська справа та страхування» денн Грищук Н.В. Нп 2022 1
31857 Фінансово-економічна безпека фінансових установ. Методичні вказівки для практичних занять студентів денної та заочної форми навчання для здобувачів вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності: 0 Грищук Н.В., Ковальчук К.М. Мв 2022 2
31815 Управління банківською діяльністю Методичні вказівки для виконання самостійної роботи здобувачами вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхуваня» другого (магістерського) освітнього О.Л. Руда, О.В. Марценюк Мв 2022 0
31814 Управління банківською діяльністю. Методичні вказівки для виконання практичних завдань здобувачами вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхуваня» другого (магістерського) освітнього О.Л. Руда, О.В. Марценюк, Н.В. Грищук Мв 2022 1
31813 Управління банківською діяльністю. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістерського Руда О.Л., Марценюк О.В., Грищук Н.В Нп 2022 2
31812 Міжнародні фінанси. Методичні вказівки для практичних робітдля підготовки здобувачів вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 “управління та адміністрування” спеціальності: 072 фінанси, банківська справа та страхуванняна першому (бакал Алескерова Ю.В., Федоришина Л.І. Мв 2022 4
31811 Міжнародні фінанси. Методичні вказівки для самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 ―управління та адміністрування‖ спеціальності: 072 фінанси, ба Алескерова Ю.В., Федоришина Л.І. Мв 2022 4
31810 Економіка і фінанси підприємств. Програма нормативної навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти факультету менеджменту та права галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» першого (бакалаврського) освітнього рівня Марценюк О.В., Руда О.Л. Нп 2022 0
31809 Економіка і фінанси підприємств. Методичні вказівки з практичних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти факультету менеджменту та права галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» першого (бакалаврського Марценюк О.В., Руда О.Л. Мв 2022 1
31776 Development of the modern market of bioenergy – the driver in increased competitiveness of the ukrainian economy Hryshchuk N. Суз 2022 58
31762 Financial control, analysis and audit as tools of an effective management system: state, problems, prospects Zdyrko N.G., Polova O.L., Mulyk T.O., Tomchuk O.F., Mulyk Ya.I., Kozachenko A.Y., Fedoryshyna L.I., Mashevska A.A. Мвз 2022 78
31758 Management of the credit process in Ukraine Aleskerova Y. Мвз 2022 51
31735 Обліково-аналітичне забезпечення антикризового управління підприємств Каліш І. Ю. Дрп 2022 8
31589 Міжнародні фінанси. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого бакалаврського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Вінниц Алескерова Ю.В. Нп 2022 6
31505 Шляхи поліпшення процесу управління дебіторською заборгованістю підприємства Мулик Т.О. Дк 2022 17
31485 Організація аналізу грошових потоків на підприємстві Мулик Т.О. Сун 2022 30
31484 Методичні підходи до аналізу грошових потоків підприємства Мулик Т.О. Сун 2022 29
31398 Фінансова грамотність. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузей знань: 07 «Управління та адміністрування» (спеціальностей: 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 0 Вдовенко Л.О. Нп 2022 8
31397 Фінансова грамотність. Методичні вказівки для практичних занять студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузей знань: 07 «Управління та адміністрування» (спеціальностей: 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент Вдовенко Л.О. Мв 2022 7
31396 Фінансова грамотність. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузей знань: 07 «Управління та адміністрування» (спеціальностей: 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмен Вдовенко Л.О. Мв 2022 2
31381 Management of banks in terms of digitalization of banking Ruda O. Мвз 2022 14
31334 Аналіз фінансового стану підприємств України Скоповська А.Л. Дк 2022 27
31329 Поняття та еволюція світової валютної системи Буяльська В. Дк 2022 13
31321 Health insurance, prospects of development in Ukraine Aleskerova Y., Fedoryshyna L. Мвз 2022 32
31264 Segmentary analysis of the efficiency of state enterprises. Parasii-Verhunenko I., Hryshchenko N., Kostiuk T., Fedoryshyna L., Hridin O. СWeof 2022 32
31114 Теоретичні та практичні аспекти оцінювання вартості підприємства. Алескерова Ю.В., Тодосійчук В.Л. Сун 2022 20
31097 Організаія обліку та аналізу грошових коштів та їх еквівалентів підприємства Колодій О.В. Дрп 2022 13
31094 The cost of formation and problems of effective realization of labor potential in Ukraine. Cheremisina S., Rossokha V., Petrychenko O., Fedoryshyna L., Dobrianska N. СSc 2022 26
31085 Аналітичне забезпечення дебіторської заборгованості в системі управління підприємства. Мулик Т.О. Сун 2022 16
31080 Облік та аналіз основних засобів підприємств в сучасних економічних умовах Посвістак Людмила Павлівна Дрп 2022 9
31034 Ефективність управління активами – основа зростання фінансового потенціалу підприємств аграрного сектора економіки. Вдовенко Л.О. Сун 2022 25
31032 Financial initiatives in ensuring the investment activity of agricultural producers in the conditions of globalization challenges. Hryshchuk N. Суз 2022 24
31001 Macroeconomic vision of the essence of financial resources of enterprises in agriculture. Hryshchuk N. Суз 2022 7
31000 The decentralization reform in ukraine is the basis for the financial independence of the territories and their development. Vdovenko L., Titov D. Мвз 2021 8
30999 Economic development strategies: Micro, macro and mesoeconomic levels. Vdovenko L., Titov D. Мвз 2021 1
30998 Peculiarities of financial interaction of the banking sector of economy regarding financial support of agroformations in the conditions of european integration Hryshchuk N. Мвз 2022 25
30994 Вирощування фізалісу мексиканського в умовах відкритого ґрунту. Вдовенко С.А., Полутін О.О., Вдовенко Л.О. Мвв 2022 19
30991 Фінансові аспекти розвитку підприємств аграрного сектора економіки. Вдовенко Л.О., Вдовенко І.С. Мвв 2022 24
30977 Інвестиційні поступи як основа соціально-економічних перетворень в аграрній галузі. Грищук Н.В. Сун 2021 20
30969 Formation and development of fintech in Ukraine. Mulyk T. Суз 2022 28
30965 Аналітичне забезпечення управлінських рішень на основі балансу. Мулик Т.О. Дк 2022 17
30927 Банківський нагляд та його вплив на банківську систему України. Руда О.Л. Сун 2022 13
30926 Tourism insurance management. Aleskerova Y., Fedoryshyna L. Мвз 2022 19
30924 Planning and forecasting of financial activities in Оschadbank. Aleskerova Y., Todosiichuk V. Мвз 2022 22
30922 Analytical provision of land resources management of the enterprise: state and improvement. Gutsalenko L., Mulyk T. Мвз 2022 15
30917 Theoretical and practical aspects of the development of modern scientific research. Aleskerova Y., Todosiichuk V., Aleskerova Y., Fedoryshyna L., Voloshyna O., Gutsalenko L., Mulyk T., Martseniuk O., Morozova N., Mulyk Ya., Podolianchuk O., Puhalskyi V., Tomchuk O., Tomchuk V., Boyko N. Мвз 2022 44
30900 Alternatives for the development of the bulky feed market in Ukraine. Petrychenko O., Fedoryshyna L., Kravchuk O., Petrychenko I., Korniichuk O. СWeof 2022 29
30876 Удосконалення обліку капітальних інвестицій в сучасних умовах господарювання. Мулик Т.О. Дк 2022 26
30875 Економічний зміст і види Fintech інновацій. Мулик Т.О., Олійник О.О. Сун 2021 44
30850 Financial monitoring Stabilities of the banking system Aleskerova Y., Todosiichuk V. Мвз 2022 25
30847 Investment attractiveness of the enterprise: content, factors of influence and directions of improvement Ruda O. Мвз 2022 15
30844 Ukraine's agricultural sector in ensuring global food security. Vdovenko L. Суз 2022 10
30842 Optimization and prospects for the development of insurance in the tourism business in the context of the pandemic Aleskerova Y. Суз 2022 23
30839 Forms of manifestation and methods of regulating the banking crisis in Ukraine Ruda O. Суз 2022 16
30669 Методичні аспекти аналізу управління фінансовою безпекою підприємства. Федоришина Л.І. Сун 2021 26
30662 Капітальне інвестування в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку Мулик Т.О. Сун 2022 25
30626 Особливості сучасного кредитування представників малого та середнього бізнесу Грищук Н.В. Сун 2022 30
30614 The role of credit resources in financial support of agricultural manufacturers in modern economic conditions Hryshchuk N. Сун 2021 16
30609 Трендові інструменти фінансування сільськогосподарських підприємств за сучасних економічних умов Грищук Н.В. Сун 2021 16
30528 Medical insurance in Ukraine: problems and prospects for development Aleskerova Yu., Fedoryshyna L., Mulik M. Сун 2021 21
30504 Capital investments in Ukraine: analytical evaluation and directions of increasing investment attractiveness. Mulyk T. Суз 2021 27
30492 Розвиток соціального обліку: перспективи та виклики Гуцаленко Л.В., Мулик Т.О., Миськів Л.П. Сун 2021 24
30486 Analysis of financial results of insurance company activity. Aleskerova Y., Grabovyak M. Сун 2021 180
30407 Peculiarities of formation of competitive strategy of the enterprises of flour-milling branch of Ukraine. Kuznetsova I., Gorbatiuk V., Mulyk T., Piskun A., Pashchenko O., Hridin O. СWeof 2021 154
30385 The impact of climate change on the investment attractiveness of agricultural enterprises. Davydenko N., Titenko Z., Buriak A., Polova O. СSc 2021 144
30366 Methodical approach to assessing the effectiveness of livestock production technologies. Polova O. Мвз 2021 148
30241 Форми банківського internet-обслуговування: проблеми та сучасний стан розвитку Ласкорунський Є. Ф. Дрп 2021 7
30235 Фінансування діяльності малого бізнесу в агарній сфері: проблеми та шляхи їх вирішення Корнійчук Вікторія Анатоліївна Дрп 2021 6
30215 Insurance support in tourism. Aleskerova Y., Fedoryshyna L. Мвз 2021 174
30203 Оцінка інвестиційної привабливості торговельного підприємства Лаврова Світлана Анатоліївна Дрп 2021 7
30197 Облік та контроль процесу постачання та реалізації на підприємстві Олійник Наталія Сергіївна Дрп 2021 6
30196 Система доходів та видатків місцевих бюджетів в умовах децентралізації Савич І. А. Дрп 2021 6
30195 Управління активами комерційного банку Семенюк Р. В. Дрп 2021 8
30194 Ліквідність та платоспроможності підприємства в системі фінансового управління Прокопова В.В. Дрп 2021 10
30193 Проблеми та перспективи використання фінансових інструментів кредитного ринку в умовах євроінтеграційних процесів Могильовська А. Ю. Дрп 2021 11
30139 Механізм фінансової санації: проблеми та шляхи удосконалення Сергійчук Аліна Сергіївна Дрп 2021 4
30125 Посилення ролі держави в управлінні фінансовими ризиками підприємств Вашківська Ю. Дрп 2021 8
30099 Концептуальні засади безпеки банківської таємниці. Руда О.Л. Сун 2021 209
30064 Особливості функціонування платіжних систем україни та їх вплив на розвиток банківської системи Кривенко Владислав Миколайович Дрп 2021 9
29988 Облік і аналіз фінансових результатів: методологія та організація Хитрик Олеся Володимирівна Дрп 2021 10
29963 The activities of amalgamated territorial communities in the context of sustainable development of the environment: the experience of Ukraine and the EU STATES. Ridei N., Bakhmat O., Plahtiy D., Polova O., Holovnia Y. СWeof 2021 147
29946 Організація обліку та аналізу довгострокової дебіторської заборгованості в умовах євроінтеграційних процесів Білоножко А. О. Дрп 2021 9
29897 Організація обліку та аналізу нематеріальних активів в умовах глобалізації економіки Уляновська О В Дрп 2021 4
29882 Аналіз депозитних операцій банків: стан, проблеми та вдосконалення. Мулик Т.О. Сун 2021 150
29857 Обліково-аналітичне забезпечення модернізації основних засобів підприємств Добрацька Катерина Олегівна Дрп 2021 5
29847 Інноваційний розвиток туристичних організацій в умовах європейської інтеграції України Кіяшко Тетяна Юріївна Дрп 2021 15
29833 Аналіз бухгалтерського балансу підприємства в умовах розвитку інформаційної економіки Біліченко Г. А. Дрп 2021 6
29748 Формування страхового ринку в україни в умовах інтеграції до єс Сакал В.Б. Дрп 2021 8
29737 Оптимізація надання послуг страхування туристів в умовах пандемії Алескерова Ю. В. Дрп 2021 12
29640 Облік та аналіз земельних ресурсів в умовах ресурсозбереження Прібилова Н.В. Дрп 2021 18
29639 Облік та аналіз капітальних інвестицій в умовах забезпечення розвитку процесу виробництва підприємства Гудзь О. Л. Дрп 2021 7
29621 Стратегічний аналіз та макроекономічний аналіз. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності: 071 “Облік і о Федоришина Л.І., Машевська А.А. Мв 2021 5
29606 Місце та роль банківської системи в економічному розвитку держави Турчак Світлана Григорівна Дрп 2021 12
29605 Фінансові аспекти регулювання банківської діяльності в Україні Завальнюк Тетяна Іванівна Дрп 2021 14
29531 Фінансове планування і прогнозування діяльності банківської установи та напрямки їх удосконалення Зотько Олександр Юрійович Дрп 2021 10
29425 Облік та аналіз витрат на забезпечення екологічної якості продукції Стаднік Ірина Олександрівна Дрп 2021 14
29262 Фінансовий аналіз та діагностика бізнес-процесів. Частина 2. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на другому (магістерському) рів Мулик Т.О., Томчук О.Ф., Мв 2021 17
29261 Фінансовий аналіз та діагностика бізнес-процесів. Частина 2. Методичні вказівки для виконання практичних завдань студентами галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на другому (магістерському) рівні денн Мулик Т.О., Томчук О.Ф., Мв 2021 12
29178 Технології дистанційного навчання як перспективний інструментарій надання освітніх послуг. Мулик Т.О. Дк 2021 181
29170 Технології дистанційного навчання як перспективний інструментарій надання освітніх послуг Мулик Т.О. Тд 2021 197
29147 Порядок здійснення та організація аналізу депозитних операцій банку. Мулик Т.О. Сун 2021 177
29135 Financial criteria for methodological approaches to the assessment of agrarian insurance Aleskerova Y. Дк 2019 163
29134 Контролінг фінансових ризиків підприємства: регіональні аспекти Алескерова Ю. В. Дк 2019 157
29131 Modeling The Level Of Investment Attractiveness Of The Agrarian Economy Sector Aleskerova Y., Titenko Z., Skrypnyk H., Grytsyna O. СSc 2020 173
29081 Фінансовий аспект діяльності підприємств малого і середнього бізнесу в аграрній сфері та їх роль у розвитку сільських територій Вдовенко Л. О. Сун 2021 196
28961 Кредитування з державною підтримкою як елемент формування конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств Грищук Н. В. Тд 2019 163
28783 Czynniki wpływu na bezpieczeństwo gospodarcze ukraińskich przedsiębiorstw przetwórczych. Colloquium-journal.2021. Ekonomic sciences. №17(104). Część 5. P. 36-41. Wdowenko L. O. Суз 2021 229
28711 Current state of the banking system of ukraine in the context of banking supervision Ruda O. L. Суз 2021 279
28649 Banking crisis in Ukraine: state, causes and methods of regulation Ruda O. L. Суз 2021 211
28593 Ubezpieczenia rolnicze w Ukrainie a światowe doświadczenia partnerstwa publicznoprywatnego Wdowenko L. O., Wdowenko I. S. Суз 2021 260
28569 Loans to agricultural producers under modern economic conditions Hryshchuk N. Суз 2021 192
28540 Innovative development of integration mechanisms in the conditions of global transformation processes Prylutskyi А. Суз 2021 177
28537 Increasing the investment potential of rural united territorial communities Titov D., Herasymchuk V. Суз 2021 277
28023 Наскрізна програма практики для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ступеня вищої освіти «Бакалавр» Алескерова Ю.В, Грищук Н.В., Руда О.Л., Мулик Т.О. Нп 2021 14
27929 The need to increase insurance protection for agriculturists in Ukraine / Potrzeba zwiększenia ochrony ubezpieczeniowej rolników w Ukrainie Vdovenko L. / Wdovenko L. O., Vdovenko I. / Wdovenko I. S. Суз 2021 166
27900 Insurance in tourism Aleskerova Yu., Todosiichuk V., Fedoryshyna L. Суз 2021 320
27803 Проблеми агрострахування в Україні та шляхи їх вирішення Вдовенко Л. О. Сун 2020 418
27800 Znaczenie rolnictwa w zapewnieniu światowego bezpieczeństwa żywnościowego / The role of agriculture in ensuring world food security Wdowenko L. A. / Vdovenko L. Суз 2021 416
27790 Система ризиків у споживчому кредитуванні Прилуцький А. М. Дк 2020 173
27789 Особливості зеленого туризму як перспективної сфери індустрії відпочинку Прилуцький А. М. Тд 2020 324
27788 Особливості зеленого туризму як перспективної сфери індустрії відпочинку Прилуцький А.М. Дк 2020 153
27787 Система ризиків у споживчому кредитуванні Прилуцький А. М. Тд 2020 321
27734 Assessment of the current state of investment attractiveness of Ukraine. Vdovenko L., Herasymchuk V. Суз 2021 312
27502 Reorientation of the agricultural sector to the environmentally oriented vector of development in a competitive environment Hryshchuk N. Суз 2020 268
27494 Principles and criteria for the formation of state support for agricultural production Hryshchuk N. Суз 2020 346
27463 Застосування економічних важелів державної підтримки малих форм ведення сільського господарювання Грищук Н. В. Тд 2020 237
27248 Current trends and problems of the banking services market Prylutskyi А. Суз 2020 149
27247 Problems and current trends of rural tourism development Prylutskyi А. Суз 2020 1156
27234 Фінанси. Методичні вказівки для практичних занять студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «Бакалавр», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Вдовенко Л.О., Грищук Н.В., Тітов Д.В. Мв 2020 38
27212 Фінанси. Методичні вказівки та завдання для практичних занять студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «Бакалавр», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Вдовенко Л.О., Тітов Д.В. Мв 2020 19
27211 Програма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Вдовенко Л.О., Польова О.Л. Нп 2020 29
27209 Управління фінансовими ризиками. Методичні вказівки і завдання і завдання для самостійної роботи студентів галузі знань галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхува Вдовенко Л.О. Тітов Д.В. Мв 2020 6
27208 Бюджетна система. Програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту першого освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхуванн Ю.В.Алескерова,Н.В.Грищук Нп 2020 26
27192 Бюджетна система. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Алескерова Ю.В., Грищук Н.В. Мв 2020 22
27176 Інновації банківських послуг як критерій оцінки конкурентоспроможності на фінансовому ринку Грищук Н., Герасимчук В. Суз 2020 222
26756 Фінансовий моніторинг. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого бакалаврського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування Прилуцький А.М., Герасимчук В.Г. Мв 2020 6
26748 Банківські послуги з кредитування фізичних осіб: стан та шляхи їх вдосконалення Марущак Катерина Віталіївна Дрп 2020 17
26672 Національний банк України та грошово-кредитна політика. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого бакалаврського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, Прилуцький А.М., Грищук Н.В. Нп 2020 7
26627 Фінансовий моніторинг. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання першого бакалаврського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Прилуцький А.М., Герасимчук В.Г. Мв 2020 4
26626 НБУ та грошово-кредитна політика. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого бакалаврського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страху Прилуцький А.М., Грищук Н.В. Мв 2020 6
26625 НБУ та грошово-кредитна політика. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання першого бакалаврського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхува Прилуцький А.М., Грищук Н.В. Мв 2020 13
26624 Фінансовий моніторинг. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого бакалаврського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Пр Прилуцький А.М., Герасимчук В.Г. Нп 2020 6
26614 Фінансовий менеджмент у малому бізнесі. Методичні вказівки для практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту другого освітнього рівня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спе Алескерова Ю.В. Мв 2020 18
26613 Страховий менеджмент. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту другого освітнього рівня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фі Алескерова Ю.В.,Федоришина Л.І., Тодосійчук В.Л. Мв 2020 9
26612 Страховий менеджмент. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту другого освітнього рівня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фі Алескерова Ю.В.,Федоришина Л.І., Тодосійчук В.Л. Мв 2020 3
26611 Фінансовий менеджментв у малому бізнесі. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудитудругого освітнього рівня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» сп Алескерова Ю.В. Мв 2020 4
26610 Страховий менеджмент.Методичні вказівки і завдання для практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту другого освітнього рівня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фін Алескерова Ю.В.,Федоришина Л.І. Мв 2020 8
26580 Credit as a special form of value relations in a competitive conditions Hryshchuk N., Gerasimchuk V. Суз 2020 247
26573 Управління фінансовими ризиками. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого магістерського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Вдовенко Л.О., Тітов Д.В. Нп 2020 10
26508 Державний фінансовий контроль та судова експертиза. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування освітнього рівня Алескерова Ю.В., Козаченко А.Ю. Мв 2020 28
26507 Державний фінансовий контроль та судова експертиза. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування освітнього рівня Алескерова Ю.В., Козаченко А.Ю. Мв 2020 10
26427 Грошово-кредитна політика національного банку україни та її вплив на діяльність банківських установ Климчук О.В. Дрп 2020 14
26426 Грошово-кредитна політика національного банку україни та її вплив на діяльність банківських установ Климчук О.В. Дрп 2020 4
26425 Формування системи фінансового забезпечення діяльності підприємства Сидоренко Н.В Дрп 2020 6
26418 Formation of the revenue base of the budgets of the united territorial communities Vdovenko L.,Titov D. Суз 2020 351
26340 Problems of insurance market development in Ukraine Prylutskyi А. Суз 2020 325
26286 Problems and prospects of securities market development in Ukraine Prylutskyi А. Суз 2020 140
26274 Discrete Process of Development and Effective Functioning of the Fiscal System of the Ukraine and EU. Vdovenko L. О., Skrypnyk S. V., Fenenkopolina P. O., Havryliuk V. M., Kovalov V. V. СSc 2020 204
26216 Банківське обслуговування малого і середнього бізнесу в Україні: стан та його розвиток Дзюбенко Ольга Борисівна Дрп 2020 26
26205 Фінансові аспекти управління активами та пасивами підприємства Подолян Владислава Вадимівна Дрп 2020 17
26204 Управління депозитним портфелем комерційного банку Діденко Олена Леонідівна Дрп 2020 10
26133 Інноваційний розвиток підприємства.Методичні вказівки для самостійної роботи дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого магістерського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, ба Алескерова Ю.В., Тодосійчук В.Л., Хмелевський Д.О. Мв 2020 24
26101 Управління фінансовими ризиками. Методичні вказівки і завдання для практичних занять для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" денної та заочної форм нав Вдовенко фЛ.О., Тітов Д.В. Мв 2020 14
26079 Проблеми управління фінансами страхових компаній Рачок Вероніка Олегівна Дрп 2020 13
26006 Сучасний стан страхового ринку україни та напрямки покращення фінансової надійності страхової компанії Мороз Владислав Валерійович Дрп 2020 18
25961 Ринок страхування життя в україні: сучасні тенденції та напрямки розвитку Колісник Володимир Вікторович Дрп 2020 16
25914 Вплив зовнішніх фінансових ризиків на діяльність підприємства Максименюк Тетяна Русланівна Дрп 2020 10
25913 ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА Максименюк Тетяна Русланівна Дрп 2020 5
25912 ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА Максименюк Тетяна Русланівна Дрп 2020 3
25882 Ринок цінних паперів : Методичні вказівки до самостійних завдань для студентів освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Алескерова Ю.В., Герасимчук В.Г. Мв 2020 42
25881 Ринок цінних паперів. Програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту першого освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та ст Алескерова Ю.В., Герасимчук В.Г. Нп 2020 35
25858 Modeling The Level Of Investment Attractiveness Of The Agrarian Economy Sector Aleskerova Y., Titenko Z., Skrypnyk H., Grytsyna O. СSc 2020 331
25854 Управління проектами в туризмі. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» другого (магістерського) освітнього рівня денної та заочної форми навчання. – Прилуцький А.М. Нп 2020 6
25853 Управління проектами в туризмі. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи здобувачів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти галузі знань – 24 «Сфера обслуговування» напрям підготовки 242 «Туризм» Прилуцький А.М. Мв 2020 5
25852 Управління проектами в туризмі. Методичні рекомендації для проведення практичних занять здобувачів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти галузі знань – 24 «Сфера обслуговування» напрям підготовки 242 «Туризм» Прилуцький А.М. Мв 2020 3
25849 Методичні вказівки для підготовки та написання дипломних робіт для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 072 "фінанси, банківська справа та страхування" Вдовенко Л.О., Польова О.Л. Мв 2020 80
25824 Ринок цінних паперів : Методичні вказівки для практичних занять для студентів освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» – 36 с. Алескерова Ю.В., Герасимчук В.Г. Мв 2020 60
25735 Конкурентоспроможність туристичних підприємств. Методичні вказівки для проведення практичних занять нормативної навчальної дисципліни для підготовки здобувачів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти галузі знань – Польова О.Л. Мв 2020 5
25726 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти галузі знань – 07 «Управління та Польова О.Л. Нп 2020 15
25720 Конкурентоспроможність туристичних підприємств. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки здобувачів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти галузі знань – 24 «Сфера обслуговування» напрям підготовк Польова О.Л. Нп 2020 6
25712 Внутрішній аудит. Програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту першого освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Обліку і оподаткування» Алескерова Ю.В. Нп 2020 3
25711 Фінансовий менеджмент у малому бізнесі. Програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту другого освітнього рівня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська Алескерова Ю. В., Федоришина Л.І. Нп 2020 18
25710 Страховий менеджмент. Програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту другого освітнього рівня «магістр» галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 072 «фінанси, банківська справа та стра Ю.В. Алескерова Л.І.Федоришина Нп 2020 10
25680 Development of agricultural insurance system Aleskerova Y. Дк 2020 217
25589 Розвиток сільськогосподарського страхування: теорія, методологія, практика Алескерова Ю. В. Мвв 2015 1332
25576 Potential of Development of the agricultural sector of Ukraine Vdovenko L., Chernenko O. Суз 2020 223
25358 Analysis of the formation and development of the pension insurance system in Ukraine Aleskerova Y., Fedoryshyna L. Мвз 2020 335
25352 Insurance management: a textbook = Страховий менеджмент Aleskerova Yu., Salkova I., Fedoryshyna L., Todosiichuk V. С 2020 720
25293 Problems of consumer lending in Ukraine = Проблеми споживчого кредитування в Україні Prylutskyi А. Суз 2020 166
25274 Державне фінансове регулювання аграрного сектора економіки Алескерова Ю. В. С 2016 252
25197 Development of agricultural insurance system = Розвиток системи страхування сільського господарства Aleskerova Yu. Суз 2020 213
25194 Analysis of the essence of pension insurance and its place in the system of social protection of the population = Аналіз сутності пенсійного страхування та його місця в системі соціального захисту населення Aleskerova Y., Sакоvska O., Didenko Y. СWeof 2020 178
25161 Main prospective directions of improving the bank`s ckedit portfolio management = Основні перспективні напрямки вдосконалення управління портфелем ckedit банку Polova O. L. Суз 2020 210
25154 Економічно-математичне прогнозування фінансового стану підприємства в сучасних умовах Герасимчук В. Г. Суз 2020 261
25149 Антикризове управління в аграрній сфері Польова О. Л. Дк 2019 302
25148 Проблеми формування та реалізації фінансової політики в Україні Польова О. Л. Дк 2019 229
25010 Характеристика підприємництва та особливості його розвитку на сільських територіях Тітов Д. В. Суз 2020 196
24955 Стратегічні підходи до економічного розвитку об’єднаних територіальних громад Тітов Д. В. Тд 2020 213
24946 Enterprise financial policy = Фінансова політика підприємства Polova O. L. Суз 2020 231
24930 Problems of using the central bank discount rate as a regulatory tool Prylutskyi А. Суз 2020 179
24925 Управління прибутковістю аграрного підприємства в сучасних умовах Герасимчук В. Г. Суз 2020 271
24920 Life insurance market in ukraine: ways to develop Aleskerova Y., Todosiichuk V., Kolіsnik V. Суз 2020 207
24859 The impact of external financial risks on enterprise activities Aleskerova Yu., Todosiichuk V., Maksymenyuk T Суз 2020 307
24851 Фінансова спроможність та забезпечення дохідності об'єднаних територіальних громад Тітов Д. В. Суз 2020 289
24795 Status and features of social insurance in Ukraine Prylutskyi А. Суз 2020 158
24734 Financial aspects of macroeconomic development of the economy/ Prylutskyi А. Суз 2020 161
24733 Financial institutions finances: vinnytsya city employment center Aleskerova Yu., Todosiichuk V., Fadeeva M. Суз 2020 502
24726 Institutionalization of the agrarian market in Ukraine and European economic community: genesis, evaluation and analysis Lohosha R., Mykhalchyshyna L., Prylutskyi A., Kubai О. СWeof 2020 382
24672 Сonceptual foundations of environmental modernization of land relations = Концептуальні засади екологічної модернізації земельних відносин Polova O. L. Суз 2020 193
24600 Механізм пільгового кредитування фермерів та його регіональні програми Алескерова Ю. В. Дк 2018 595
24583 Проблеми та перспективи менеджменту внутрішнього туризму Прилуцький А. М. Дк 2018 310
24572 Conceptual foundations of Ukraine agrarian sector development Polova O. L. Мвз 2020 149
24461 Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Вдовенко Л.О., Польова О.Л., Алескерова Ю.В., Марценюк О.В., Руда О.Л. Нп 2020 6
24456 Фінанси бюджетних установ. Програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту першого освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та Алескерова Ю. В., Герасимук В.Г. Нп 2020 5
24450 Фінансове планування. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого бакалаврського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Алескерова Ю.В., Машевська А.А. Нп 2020 38
24398 Страхування в туризмі. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242«Туризм» Марценюк О.В., Руда О.Л. Мв 2020 5
24397 Страхування в туризмі. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242«Туризм» Марценюк О.В., Руда О.Л. Нп 2020 4
24396 Страхування. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Марценюк О.В.,Руда О.Л. Нп 2020 8
24395 Страхування. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа Марценюк О.В., Руда О.Л. Мв 2020 14
24389 Державний борг і державний кредит. Програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Алескерова Ю.В., Вовк В.Ю. Нп 2020 19
24388 Державний борг і державний кредит. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Алескерова Ю.В., Вовк В.Ю. Мв 2020 41
24384 Страхування. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Марценюк О.В., Руда О.Л. Нп 2020 12
24383 Економіка і фінанси підприємств. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менедж Марценюк О.В., Відерська В.П. Мв 2020 57
24382 Страхування сільськогосподарських ризиків. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 0 Марценюк О.В., Руда О.Л. Мв 2020 1
24381 Страхування сільськогосподарських ризиків. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банків Марценюк О.В., Руда О.Л. Нп 2020 1
24380 Страхування. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Марценюк О.В., Руда О. Л. Мв 2020 13
24376 Казначейська система. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та ст Алескерова Ю.В., Герасимчук В.Г. Мв 2020 11
24212 Споживче банківське кредитування в Україні: сучасні аспекти Прилуцький А. М. Дк 2019 210
24211 Фінансові аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств Прилуцький А. М. Дк 2019 287
24210 Внутрішні інвестиційні ресурси зеленого туризму Прилуцький А. М. Дк 2019 209
24209 Інвестиційні ресурси економіки України в умовах глобалізаційних процесів Прилуцький А. М. Дк 2019 318
24208 Перспективи ринку ОВДП в Україні Прилуцький А. М. Дк 2019 304
24039 Financial support of agriculture in the european union Aleskerova Y. Дк 2018 243
24029 Земля, як потенціал органічного сільськогосподарського виробництва в Україні Алескерова Ю. В. Дк 2019 276
23940 Казначейська система. Програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту першого освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та с Алескерова Ю.В., Герасимчук В.Г. Нп 2020 13
23939 Фінанси бюджетних установ. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого бакалаврського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківсь Алескерова Ю.В., Герасимчук В.Г. Мв 2020 8
23938 Казначейська система. Програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту першого освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та стр Алескерова Ю.В., Герасимчук Ю.В. Нп 2020 5
23937 Фінансове планування. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту Першого бакалаврського освітнього рівня Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» Спеціальніс Алескерова Ю. В., Машевська А.А. Мв 2020 159
23926 Валюта та валютний ринок України в умовах ступу в ЄС Алескерова Ю. В. Дк 2019 296
23921 Financial criteria for methodological approaches to the assessment of agrarian insurance Aleskerova Y. Дк 2019 235
23919 Контролінг фінансових ризиків підприємства: регіональні аспекти Алескерова Ю. В. Дк 2019 341
23918 Integrated company reporting model = Интегрированная модель отчетности компании Aleskerova Y. Дк 2019 227
23463 Analysis of the insurance company's financial status assessment Aleskerova Yu., Rachok V. Суз 2020 584
23444 Agricultural organic market in Ukraine Aleskerova Y., Hutsalenko O. Сун 2019 233
23119 Споживче банківське кредитування в Україні: сучасні аспекти Прилуцький А. М. Тд 2019 314
22963 Фінансовий моніторинг: Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 072 "Фінанси, банківської справи та В. Янчук Мв 2019 8
22939 Стан та перспективи добровільного медичного страхування в Україні Прилуцький А. М., Глєбова К. О. Сун 2019 329
22906 Фінанси бюджетних установ: Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 072 "Фінанси, банківської справи В. Янчук Мв 2019 8
22852 Інноваційний розвиток підприємства. Методичні вказівки практичних занять та самостійної роботи студентів для студентів денної та заочної форми навчання другого магістерського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «фінанси Алескерова Ю.В. Мв 2019 42
22807 Improving enterprise profitability management processes Prylutskyi А. Суз 2019 391
22774 Peculiarities of a consumer loan in ukraine under the conditions of a modern business environment Prylutskyi А. Суз 2019 1192
22773 Перспективи ринку ОВДП в Україні Прилуцький А. М. Тд 2019 251
22748 Фінансові аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств Прилуцький А. М., Іваненко А. С. Тд 2019 213
22741 Управління прибутковістю підприємства Герасимчук Василь Григорович Дрп 2019 20
22740 Управління прибутковістю підприємства Герасимчук Василь Григорович Дрп 2019 8
22724 Диверсифікація підприємницької діяльності як інстумент зростання прибутковості підприємства Прилуцький А. М., Герасимчук В. Г. Сун 2019 252
22672 Споживче кредитування в Україні та його особливості Прилуцький А. М.,Пахалюк Л. В. Сун 2019 626
22627 Конкурентоспроможність підприємств: фінансові аспекти підвищення Іваненко Анастасія Сергіївна Дрп 2019 13
22614 Методологічні аспекти формування аграрного ринку Прилуцький А. М. Сун 2012 255
22406 Фінансовий ринок. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання першого бакалаврського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страх Алескерова Ю.В. Мв 2019 35
22402 Фінансовий ринок. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого бакалаврського ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківсь Алескерова Ю.В. Нп 2019 19
22401 Інноваційний розвиток підприємства. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми начання другого магістерського ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 « Алескерова Ю.В. Нп 2019 19
22262 Money and credit. Program for conductingtraining for first (bachelor) leve lstudents field of knowledge 07 "Management and administration" specialty 072 "Finance, Banking an dInsurance" Aleskerova Y.V.,Grishchuk N.V. Нп 2019 15
22247 Money and credit. Methodical instructions on carrying out educational practice for applicants of the first (bachelor) level of education of the field of knowledge 07 "Management and administration" of specialty 072 "Finance, banking and insurance" full-ti Aleskerova Y.V.,Grishchuk N.V. Мв 2019 15
22199 Соціальне страхування. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого бакалаврського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» /– В Прилуцький А.М. Нп 2019 21
21819 Розвиток банківського споживчого кредитування в Україні Пахалюк Леся Валентинівна Дрп 2019 21
21518 Фінансовий контролінг. Програма варіативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого магістерського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / А Алескерова Ю. В. Нп 2019 6
21106 Методичні рекомендації щодо написання та захисту звіту про виробничу практику для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту другого освітнього рівня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 « Вдовенко Л.О., Алескерова Ю.В., Польова О.Л. Мв 2019 37
21105 Робоча програма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту другого освітнього рівня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Вдовенко Л.О., Алескерова Ю.В., Польова О.Л. Нп 2019 16
21103 Фінансовий менеджмент у малому бізнесі. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи для студентів освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Алескерова Ю. В., Вдовенко Л.О. Мв 2019 13
21102 Фінансовий менеджмент у малому бізнесі. Програма варіативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого магістерського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та Алескерова Ю. В., Вдовенко Л.О. Нп 2019 17
21101 Фінансовий контролінг. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту освітнього рівня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 « Алескерова Ю. В. Мв 2019 22
21100 Фінансовий контролінг. Програма варіативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого магістерського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / А Алескерова Ю. В. Нп 2019 2
20626 Фінанси підриємств. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 07 «Управління та адміні Польова О.Л. Мв 2019 28
20625 Економіка і фінанси підприємств. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Мене Марценюк О.В. Мв 2019 16
20607 Гроші і кредит. Методичні вказівки про проведення навчальної практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання – Вдовенко Л.О.,Ставська Ю.В.,Грищук Н.В. Мв 2019 21
20606 Гроші і кредит. Програма навчальної практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання Вдовенко Л.О.,Руда О.Л.,Грищук Н.В. Нп 2019 22
20605 Фінанси.Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Вдовенко Л.О.,Ставська Ю.В.,Грищук Н.В. Мв 2019 42
20604 Фінанси підприємств: методичні вказівки до проведення навчальної практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчан Вдовенко Л.О.,Польова О.Л.,Грищук Н.В. Мв 2019 50
20603 Фінанси підприємств. Програма навчальної практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання Вдовенко Л.О.,Польова О.Л.,Грищук Н.В. Нп 2019 33
20596 Грошово-кредитні системи зарубіжних країн. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси Прилуцький А.М. Нп 2019 42
20595 Фінанси підприємств. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 07 «Управління та адміністрування» напрям підготовки 072 «Фінанси, банківська Польова О.Л. Мв 2019 16
20594 Державні фінанси. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня освіти, для галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа Прилуцький А.М., Марценюк-Розарьонова О.В. Нп 2019 20
20593 Економіка і фінанси підприємств. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент» Марценюк О.В. Нп 2019 9
20592 Страхування. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Марценюк О.В. Нп 2019 7
20591 Страхування. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Марценюк О.В., Руда О.Л. Нп 2019 2
20585 Страхування. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська спра Марценюк О.В., Руда О.Л. Мв 2019 2
20104 Інвестування: Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Янчук В.І. Нп 2019 39
20103 Бюджетна система: Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Янчук В.І. Мв 2019 17
20102 Бюджетна система: Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Янчук В.І. Нп 2019 9
19962 Програма вступного випробування та співбесіди з хімії Сольська Л.П., Мізяківська Л.М., Назарова В.Ф., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2019 0
19961 Програма вступного випробування та співбесіди з французької мови Баланюк А.А., Гаврилюк Н.М., Туманова Н.В., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2019 0
19960 Програма вступного випробування та співбесіди з фізики Кривонос О.П., Хомяковський Ю.Л., Паламарчук С.І., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2019 0
19959 Програма вступного випробування та співбесіди з української мови та літератури Лавренчук О.В., Довгорук Н.А., Левицька Л.В., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2019 0
19958 Програма вступного випробування з німецької мови Баланюк А.А., Гаврилюк Н.М., Туманова Н.В., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2019 0
19957 Програма вступного випробування та співбесіди з математики Гіркова О.В., Мельник Л.А., Олійник Г.В., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2019 0
19956 Програма вступного випробування та співбесіди з біології Ходжаніязова Т.О., Бортник Н.М., Ваколюк Т.М., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2019 0
19955 Програма вступного випробування та співбесіди з англійської мови Баланюк А.А., Гаврилюк Н.М., Туманова Н.В., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2019 0
19954 Програма для проведення співбесіди з математики при прийомі на навчання іноземців та осіб без громадянства Найко Д.А., Колісник О.М., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2019 0
19953 Програма вступного випробування та співбесіди з історії України Левчук К.І., Соя В.В., Заболотна А.В., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2019 0
19952 Програма вступного випробування та співбесіди з іспанської мови Баланюк А.А., Гаврилюк Н.М., Туманова Н.В., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2019 0
19945 Програма для проведення співбесіди з біології при прийомі на навчання іноземців та осіб без громадянства Пінчук Н.В., Колісник О.М., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2019 0
19944 Програма вступного випробування та співбесіди з географії Шубович С.П., Ревацька Л.В., Янчук Т.В., Гончарук О.Г., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2019 0
19766 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" Прутська О.О., Вдовенко Л.О., Польова О.Л., Руда О.Л., Марценюк – Розарьонова О.В., Пвф 2019 2
19765 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Прутська О.О., Вдовенко Л.О., Руда О.Л.,Польова О.Л., Пвф 2019 1
19764 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»" Салькова І.Ю., Прутська О.О., Марценюк – Розарьонова О.В., Руда О.Л., Польова О.Л., Пвф 2019 1
19763 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" Салькова І.Ю., Прутська О.О., Вдовенко Л.О., Польова О.Л., Руда О.Л., Пвф 2019 1
18296 Міжнародні розрахунки і валютні операції. Методичні вказівки варіативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми начання другого магістерського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальн Алескерова Ю.В., Гуцаленко О.О. Мв 2018 53
18295 Фінансовий інженіринг. Методичні вказівки варіативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми начання другого магістерського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, Алескерова Ю.В., Гуцаленко О.О. Мв 2018 15
17764 Методичні рекомендації одо написання та захисту звіту про переддипломну практику для студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва другого освітньо го рівня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адмініструванн Прутська О.О., Вдовенко Л.О. Мв 2018 14
17549 Міжнародні розрахунки і валютні операції. Програма варіативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми начання другого магістерського ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справ Алескерова Ю.В., Гуцаленко О.О. Нп 2018 25
17548 Фінансовий інжиніринг. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого магістерського ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Алескерова Ю.В., Гуцаленко О.О. Нп 2018 15
16239 Фінансовий менеджмент. Методичні вказівки до написання курсових робіт підготовки здобувачів вищої освіти другого рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» в вищих навчальних закла Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. Мв 2018 16
16134 Публічні фінанси. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 074 «Публічне управління та О.О. Прутська, О.Л. Руда, О.В. Марценюк-Розарьонова, Мв 2018 26
16110 Публічні фінанси. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» О.О. Прутська, О.Л. Руда, О.В. Марценюк-Розарьонова, Нп 2018 22
16018 Банківський менеджмент. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківськ Прутська О.О. Нп 2018 15
16017 Фінансова система. Методичні вказівки до проведення навчальної практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми нав Вдовенко Л.О., Колотій С.В., Грищук Н.В. Мв 2018 21
16016 Фінансова система. Програма навчальної практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання Вдовенко Л.О., Колотій С.В., Грищук Н.В. Нп 2018 11
15923 Наскрізна програма практик другого (магістерського) освітнього рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Прутська О.О., Алескерова Ю.В. Нп 2018 19
15922 Банківський менеджмент. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання освітнього ступеня «магістр» галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 072 «фінанси, банківська справа та Прутська О.О. Мв 2018 24
15728 Гроші та кредит. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування О.Л. Руда, О.В. Марценюк-Розарьонова, С.В. Колотій Нп 2018 6
15727 Методичні вказівки до виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» О.О. Прутська, О.Л. Руда, О.В. Марценюк-Розарьонова, Мв 2018 30
15726 Методичні вказівки до виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання другого освітнього рівня магістр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Прутська О.О., Польова О.Л. Мв 2018 28
15725 Програма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» О.О. Прутська, О.Л. Руда, О.В. Марценюк-Розарьонова, Нп 2018 13
15724 Програма до виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання другого освітнього рівня магістр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Прутська О.О., Польова О.Л. Нп 2018 19
15628 Програма вступного випробування з хімії Сольська Л.П., Мізяківська Л.М., Назарова В.Ф., Колісник О.М., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2018 421
15555 Банківська система. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справ О.О. Прутська О.Л. Руда, О.В. Марценюк-Розарьонова. Мв 2018 56
15554 Банківська система. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхува Руда О.Л., Марценюк- Розарьонова О.В. Нп 2018 55
15553 Гроші та кредит. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа т О.Л. Руда, С.В. Колотій, О.В. Марценюк-Розарьонова; Панадій Л.О. Мв 2018 20
15552 Гроші та кредит. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Руда О.Л., Марценюк- Розарьонова О.В. Нп 2018 46
15551 Гроші та кредит. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Руда О.Л., Марценюк- Розарьонова О.В. Мв 2018 89
15550 Гроші та кредит. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 05 «Соціальні поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна кіберн Руда О.Л., Марценюк- Розарьонова О.В. Нп 2018 39
15547 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" Шаманська О.І., Прутська О.О., Вдовенко Л.О., Руда О.Л. Пвф 2018 6
15546 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" Прутська О.О., Вдовенко Л.О., Польова О.Л., Руда О.Л. Пвф 2018 6
15545 Гроші та кредит. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня бакалавр галузі знань 05 «Соціальні поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Екон Руда О.Л., Марценюк- Розарьонова О.В. Мв 2018 28
15544 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Шаманська О.І., Прутська О.О., Марценюк – Розарьонова О.В., Руда О.Л., Польова О.Л., Пвф 2018 5
15536 Фінансовий менеджмент. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форм и навчання з дисципліни « Фінансовий менеджмент » освітнього ступеня «Магістр» галузі знань: 07 «Управління та адм Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. Мв 2018 15
15506 Фінанси зарубіжних країн. Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банкі Алескерова Ю.В., Гуцаленко О.О., Вільчинська Н.Л. Мв 2018 16
15497 Фінанси зарубіжних країн. Програма варіативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 072 «фінанси, банківська справа та Алескерова Ю.В., Гуцаленко О.О., Вільчинська Н.Л. Нп 2018 12
15358 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Прутська О.О., Вдовенко Л.О., Руда О.Л., Польова О.Л. Пвф 2018 6
15102 Страхування сільськогосподарських ризиків. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності Марценюк-Розарьонова О.В., Руда О.Л. Мв 2018 20
15101 Страхування сільськогосподарських ризиків. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банків Марценюк-Розарьонова О.В., Руда О.Л. Нп 2018 8
15100 Страхування в туризмі. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140103 «Туризм» Марценюк-Розарьонова О.В., Руда О.Л. Мв 2018 13
15099 Страхування в туризмі. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140103 «Туризм». Марценюк-Розарьонова О.В., Руда О.Л., Нп 2018 19
15098 Страховий менеджмент. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківсь Марценюк-Розарьонова О.В., Руда О.Л. Мв 2018 38
15097 Страховий менеджмент. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страх Марценюк-Розарьонова О.В., Руда О.Л. Нп 2018 32


Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська