2018

КОД НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) ВИД АНОТАЦІЯ РЕЙТ
16489 Трудовий потенціал сільськогосподарських підприємств та ефективність його використання (за матеріалами СТОВ «Лан») Базюк А.В Дрп Трудовий потенціал підприємств визнають одним із головних ресурсів економіки, від ефективного вико 0
16488 Застосування професійного судження аудитора в контексті розвитку міжнародних стандартів аудиту Томчук О.В., Фабіянська В.Ю. С У статті розглянуто стан реформування аудиторської діяльності в Україні, що пов`язаний з євроінтегра 1
16487 Використання земель на умовах емфітевзису: правовий та обліковий аспекти Іщенко Я.П., Любар О. О. С Публікація присвячена вирішенню проблеми належного правового забезпечення та розкриття інформації пр 0
16478 Підвищення ефективності управління ресурсним потенціалом туристичного підприємства Бабій О.О. Дрп Сьогодні забезпечення ефективного розвитку вітчизняного туристичного сектора та виробництва високояк 1
16477 Управління комерційною діяльністю підприємства АПК Бондар К.А. Дрп Визначено теоретико-методологічні засади управління комерційноїю діяльністю на підприємствах АПК. Пр 0
16476 Основи європейських технологій вирощування кормових буряків та дослідження процесу їх подрібнення Мазур В.А., Любін М.В., Токарчук О.А. С За останні роки пройшли великі зміни в технології вирощування та кормової оцінки кормових буряків. У 0
16475 Удосконалення системи мотивації праці працівників апарату управління (за матеріалами тов «агротехцентр») Кушнерчук С.А. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп Тема: Удосконалення системи мотивації праці працівників апарату управління (за матеріалами ТОВ «Агро 0
16472 УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА АПК (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПП «АГРОФІРМА «БАТЬКІВЩИНА») Мазур А.Г., Сукманюк Є.А. Дрп Метою роботи є дослідження стану формування і використання трудових ресурсів ПП «Агрофірма «Батьківщ 0
16471 Дистанційна форма навчання у вищих навчальних закладах України та інших країн світу Ушкаленко І.М., Зелінська Ю.В. С Нові перспективи для підвищення рівня освітнього процесу відкривають сучасні інформаційні технологі 0
16470 Практика використання дискримінантного аналізу дієвості процесів функціонування сільськогосподарських підприємств на основі показників складових результативності Бурєннікова Н.В., Ярмоленко В.О., Марчук Л.М. С У статті розглянуто практику використання методики дискримінантного аналізу для дослідження дієвості 0
16468 Продовольча безпека та економічні засади виробництва біопалива Фурман І.В., Токарчук Д.М. С У статті проаналізовано рівень продовольчої безпеки в Україні, досліджено вірогідний вплив виробниц 0
16467 Стратегічне управління туристичним підприємством Аркуша О.О. Дрп Успішне функціонування туристичного підприємства у сучасному конкурентному середовищі забезпечується 2
16466 Управлінські заходи щодо підвищення ефективності виробництва ріпаку Токарчук Д.М. С У статті розглянуто тенденції щодо ефективності виробництва ріпаку в Україні на основі аналізу урожа 0
16465 Облікова політика щодо запасів Коваль Л.В. С У статті розглянуто порядок формування облікової політики щодо запасів. Виокремлено організаційно- 1
16463 Механізм державного регулювання підприємств туристичної індустрії в сучасних умовах та шляхи його удосконалення Ткаченко В.О. Дрп В роботі здійснено комплексне дослідження теоретичних та практичних аспектів державного регулювання 1
16462 Облік земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств в Україні Коваль Л.В., Заболотчук А.В. С У статті досліджуються теоретичні та практичні аспекти відображення в бухгалтерському обліку земель 0
16461 Вплив інформаційних технологій та нових альтернативних методів у аграрній галузі на професійну підготовку менеджерів Марценюк Н.А. Тд 0
16456 The effect of the agricultural extension service on the welfare of rural population Довгань Л.І. Тд Extension service can provide one more effect that is also of great importance, in particular, expan 1
16453 Створення і розвиток фермерських господарств Вінницької області (1991-1992 р.) Левчук К.І. С У статті досліджено початковий етап становлення та розвитку фермерських господарств Вінницької облас 0
16451 Intensification of rapeseed drying process through the use of infrared emitters Bulgakov V., Bandura V., Arak M., Olt G. С Abstract. The theoretical basis of the agricultural material drying techniques has been formed in th 1
16447 Управління трудовими ресурсами підприємства АПК Іщенко Олександра Анатоліївна Дрп Магістерська робота та тему: «Управління трудовими ресурсами підприємства АПК». Метою магістерської 0
16446 Проект готелю на 50 номерів у м. Одеса Ковальчук Олена Юріївна Дрп Розробка проекту нового закладу готельного-ресторанного бізнесу, та дослідження його відповідності с 1
16444 Впровадження гармонійного співвідношення методів управління кадрами (за матеріалами тов «Україна-т») Куліченко І.О. (Керівник дипломної роботи, д.е.н., проф. Шпикуляк О.Г.) Дрп Магістерська робота: 105 с., 13 рисунків, 14 таблиць, 86 літературних джерел. Об’єктом дослідження є 0
16443 Управління розвитком харчової промисловості регіону (за матеріалами департаменту аг розвитку екології та природних ресурсів вінницької ода) Мазур А.Г., Рябошапко А.О. Дрп Встановлено: вдосконалення управління діяльністю харчової промисловості як необхідна передумова успі 0
16442 Організаційно-правові засоби здійснення контрольного провадження в міграційнійсфері Терепа А.М. Дрп Охарактеризовано організаційно-правові засоби здійснення контррольного провадження в міграційнійсфер 2
16441 Речові докази в кримінальному провадженні Гуменюк М.Ю. Дрп Досліджено особливості використання речових доказів в кримінальному провадженні 1
16440 Аналіз ринку біопалива Вінницької області Форостян Олександр Олександрович Дрп Дослідження економічної ефективністі виробництва біоетанолу на ДП «Гайсинський спиртовий завод». 0
16439 Управління виробничими ресурсами аграрних підприємств (за матеріалами ПП «Валентина») Ткаченко Д.А. Дрп Ефективне управління рухом матеріальних і фінансових ресурсів – управління процесами постачання і зб 0
16438 Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності виробництва зерна ( за матеріалами ТОВ «Агрофірма Ободівська») Бурдейна О.В. Дрп Актуалізується необхідність всебічного аналізу причин виникнення кризових явищ на ринку зерна, розр 0
16437 Особливості формування трудової діяльності підприємства - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності Коваль А.Б. Дрп Дипломна робота на тему: «Особливості формування трудової діяльності підприємства – суб’єкта зовнішн 1
16435 Розвиток ринку автострахування в Україні : проблеми та перспективи Марценюк-Розарьонова О.В., Марчук Ю. Ю. С У статті досліджено сутність функціонування ринку автострахування; наведено результати оцінки стану 3
16434 Страхування урожаю сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень Марценюк-Розарьонова О.В., Якубовська Я.Р.,Чорнопищук О.М. С У роботі розглянуто сучасний стан та умови розвитку страхування в аграрному секторі України. Оцінено 3
16433 Механізми розвитку завнішньоекономічної діяльності підприємств регіону Кушнір В.А. Дрп Дипломна робота на тему: «Механізм розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств регіону») М 0
16430 Розвиток предикативної аналітики як пріоритетного напрямку бізнес-аналітики Бахарєва Я.В. С В статті розглядаються основні підходи до визначення поняття «предикативна аналітика» вітчизняних та 2
16429 Управління фінансовими ресурсами підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Ткачук В.В. Дрп Дипломна робота на тему: «Управління фінанасовими ресурсами підприємства при здійсненні зовнішньоеко 0
16427 Ефективність діючих методів управління установою та напрями їх підвищення Боровик Вікторія Сергіївна Дрп Проведення аналізу ефективності діючих методів управління установою «Красилівська міська рада» та н 1
16426 Управління фінансовими ресурсами підприємства (за матеріалами свк «прогрес») Оськіна І.С. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп Магістерська робота: 109 с., 12 рисунків, 18 таблиць, 103 літературних джерел. Об’єктом дослідження 0
16414 Технології інтерактивного навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців Січко Т.В., Маценко А.О. Тд 2
16412 Дослідження системи моніторингу параметрів режиму роботи сонячної панелі Рубаненко О. Є., Гунько І. О., Рубаненко О. О. С У статті проаналізовано динаміку збільшення потужностей сонячної енергетики у 2017 році в Україні і 1
16411 Забур’яненість посівів кукурудзи на зерно та ефективний її контрольв умовах дослідного поля ВНАУ Буткалюк Т. О., Вергелес П. М., Ватаманюк О. В. С У статті висвітлено результати вивчення рівня забур’яненості посіву кукурудзи в умовах дослідного по 3
16410 Висота рослин кукурудзи залежно від технологічних прийомів вирощування Мазур В. А., Циганська О. І., Шевченко Н.В. С Викладено результати досліджень з вивчення впливу передпосівної обробки насіння мікропрепаратом Полі 2
16408 Формування продуктивності сортів ячменю ярого залежно від впливу позакореневих підживлень в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук І.С. , Телекало Н.В. С Аналізом літературних джерел встановлено, що ячмінь ярий є важливою зерновою культурою для вирощуван 3
16407 Вплив стимулятора росту Вимпел на врожайність моркви Окрушко С.Є. С Представлено результати досліджень урожайності коренеплодів моркви та їх товарності при обробці стим 3
16406 Analysis of investment activities of enterprises of Ukraine Aleskerova Yuliia, Fedoryshyna Lidiia М DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-571-28-2 The monograph studies theoretical and practical dev 1
16405 Аналіз особливостей функціонування інтегрованої системи обробки статистичних даних України Гунько І.В., Січко Т.В., Ігнатов С.Н. С Розглянуто інтегровану систему обробки статистичних даних України (Систему), як елемент науково-досл 3
16404 Оцінка ефективності енергоощадної системи підприємства Січко Т.В., Попадинець Н.П. С У роботі розглянуто заходи енергозбереження на підприємстві та аналіз їх ефективності. Описано метод 4
16403 Оптимізація управління персоналом засобами інформаційних технологій в умовах ресурсного обмеження Січко Т.В., Максимчук К.М. С У статті досліджено оптимізацію управління персоналом на умовному сільськогосподарському підприємств 2
16402 Інтенсивність зниження концентрації нітратів у зерні злакових культур залежно від періоду зберігання Ткачук О.П., Яковець Л.А., Ватаманюк О.В. С Висвітлено небезпеку забруднення рослин нітратами та шкоду від них в організмі людини. Досліджено ди 2
16401 Аналіз фінансового потенціалу аграрного підприємства Алескерова Ю.В., Коробчук А.Р. С У статті досліджено аналіз фінансового потенціалу аграрного підприємства. Розкрито, що основними дже 2
16400 Управління фінансування приватної школи та її вдосконалення Алескерова Ю.В., Вигівська А.О. С У статті розглянуто освітній ринок в Україні та досліджено фінансування закладів освіти, зокрема при 3
16399 Nutritional value of veal used in baby food production Голубенко Т.Л. С Целью исследования является оценка аминокислотного состава телятины от бычков разного генотипа, выра 3
16398 Правове регулювання страхування сільського господарства Штельмах Ю.Г. Дрп Охарактеризовано правове регулювання страхування сільського господарства 1
16397 Впровадження інструментів pr в діяльність туристичного підприємства (за матеріалами туристичного оператора «мер-ка-ба» м. вінниця) Антонічева К.Ю. Дрп Досліджено сутність та завдання PR-діяльності на підприємстві; особливості використання PR інструмен 3
16396 Вміст нітратів у зерні злакових культур в умовах змін клімату Яковець Л.А., Ткачук О.П. Тд 2
16395 Функціонально-вартісний аналіз у методології удосконалення управління підприємством Попіль Марина Валеріївна Дрп досліджує моделювання управління витратами підприємства - виконано оптимізацію витрат на управління 0
16394 «Використання соціально-психологічних методів управління в аграрних підприємствах (за матеріалами АП НВП «Візит»)» Дмитренко Інні Анатоліївні Дрп Дипломна робота на тему: «Використання соціально-психологічних методів управління в аграрних підприє 1
16393 Проект готелю 3* ділового призначення на 50 номерів у м. Харків Гречанюк Ірина Олександрівна Дрп Актуальність даної теми зумовлена такими факторами, як розвиток ділового туризму та необхідності про 0
16392 Spatial organization of regional economic development Mazur A., Kubai O. С Розглядаються науково-теоретичні засади просторової організації регіональної економіки в рамках 2
16391 Управління якістю послуг в туристичному підприємстві та шляхи її удосконалення (за матеріалами туристичної агенції «на канікули» м. вінниця) Недомовна Ю.В. Дрп Досліджено фактори, що впливають на формування якості послуг в підприємствах туризму, сучасні підход 3
16389 Удосконалення економічних методів управління природоохоронною діяльністю на регіональному рівні Дзісь О.Ю. Дрп В дипломній роботі на тему «Удосконалення економічних методів управління природоохоронною діяльністю 4
16387 Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективного використання земельних ресурсів Бахмат В.В. Дрп Досліджено наукові засади формування, використання і відтворення земельного потенціалу аграрного вир 0
16386 Правові засади використання, відтворення та охорони тваринного світу К.А. Томкова Дрп Мета дослідження – проаналізувати правові засади використання, відтворення та охорони тваринного сві 1
16384 Особливості страхування в аграрному секторі Марценюк-Розарьонова О.В., Чорнопищук О.М., Якубовська Я.Р. С Визначається сутність та необхідність аграрного страхування для сільськогосподарських товаровиробни 3
16382 Сучасний стан та шляхи удосконалення оплати праці в сільськогосподарських підприємствах ( за матеріалами СТОВ «Колос») Арсень К.О. Дрп Регулювання заробітної плати залишається центральним питанням соціальної політики кожної держави 0
16381 Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в трудовому колективі підприємства (за матеріалами свк «прогрес») Рогожук О.Є. (Керівник дипломної роботи, к.н.держ.упр., доц. Семененко В.В.) Дрп Магістерська робота: 104 с., 14 рисунків, 16 таблиць, 103 літературних джерел. Об’єктом дослідження 0
16380 Моделювання кадрової безпеки підприємства Ковбасюк Марина Володимирівна Дрп У першому розділі розглянуто теоретичні засади управління кадровою безпекою, а саме, розглянуто наук 0
16379 Проект готелю у рекреаційній зоні 30 номерів у м. Яремча Шевкунова І.О. Дрп Проектування нового закладу готельного господарства, дослідження відповідності організації його робо 0
16378 Моделювання управління еколого-економічними процесами у розвитку систем Форостянко Інна Анатоліївна Дрп Моделювання кругообігу відновлюваних ресурсів» змодельовано поведінку системи лісового кругообігу та 0
16377 Збалансування попиту і пропозиції цінами рівноваги Ходаковської Валентини Віталіївни Дрп Постановка та методи реалізації ринкової рівноваги за допомогою моделі Вальраса, моделі Ерроу-Дебре. 0
16374 Моделювання обсягів випуску продукції методами нечіткої логіки Чердинцев Юрій Герасимович Дрп Класифікація задач нечіткого програмування, лінійна оптимізаційна модель виробничої програми підприє 0
16372 Моделювання процесів реалізації будівельних проектів Швець Сергій Олексадрович Дрп Класифікація задач нечіткого програмування, лінійна оптимізаційна модель виробничої програми підприє 0
16371 Дослідження економіко-математичної моделі організації рекламної компанії Слободяник Наталія Дмитрівна Дрп Розробка математичної моделі впливу реклами на діяльність фірми та її капітал, що виробляє деякий од 0
16369 Побудова моделей дослідження витрат виробництва Росла Віка Вікторівна Дрп Побудова моделі прогнозування витрат виробництва для подальшого їх зменшення, виходячи з існуючих ре 0
16368 Оптимізація розподілу інвестиційних ресурсів підприємства Слободяник Ярослав Олександрович Дрп Побудова моделі розподілу інвестиційних ресурсів підприємства. Побудована модель допоможе інвестору 0
16367 Моделювання інфляції у перехідній економіці Соколян Артур Сергійович Дрп Розглянуто теоретичні аспекти моделювання інфляційних процесів в державі. Здійснено аналіз інфляцій 0
16357 Прогнозування результатів діяльності підприємства Сімакович Юлія Василівна Дрп Розглянуто основні теоретичні і методологічні основи економічного прогнозування. Здійснено прогнозу 0
16356 Управління маркетинговою діяльністю підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Козак Людмила Дрп Метою дипломної роботи є теоретичне обґрунтування та розробка системи управління маркетинговими дос 1
16348 Розвиток інноваційних процесів у агропромисловому виробництві (за матеріалами СТОВ “Прогрес”) Красуляк Марія Петрівна Дрп Проведений у дипломній роботі аналіз стану інноваційного розвитку агропромислового виробництва засві 2
16347 Проблеми розвитку регіональної інфраструктури туризму в Україні Підгурський Д. В. Дрп Посилення конкуренції на світових товарних ринках та невизначеності в міжнародних економічних процес 5
16346 Розвиток Інфраструктури туристичного ринку України Мовчан В. В. Дрп Зростання обсягів туризму у світовому масштабі, його вплив на розвиток соціально-економічних показни 10
16344 Система сільськогосподарського дорадництва як інструмент покращення добробуту сільського населення Довгань Л.І., Довгань Ю.В. С В статті розглянуто роль поширення знань та інформації у покращенні добробуту сільського населення, 10
16342 The effect of the agricultural extension service on of the welfare of rural population Dovhan L., Dovhan Y. Тд Extension service can provide one more effect that is also of great importance, in particular, expan 5
16340 Розробка стратегій управління підприємством Павленко О. С. Дрп Стратегічне управління як цілком певний різновид менеджменту сформувалася відносно недавно. У другій 3
16338 Проект еко-готелю у передмісті м. Івано-Франківськ Габрієлян Сергій Валеріойвич Дрп Готельно-ресторанний бізнес є однією із найбільш значущих складових індустрії гостинності. Водночас, 4
16337 Проект еко-готелю у передмісті м. Івано-Франківськ Габрієлян Сергій Валеріойвич Дрп Готельно-ресторанний бізнес є однією із найбільш значущих складових індустрії гостинності. Водночас, 2
16332 Програма фахового іспиту до вступу в аспірантуру за галуззю знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» Бандура В.М., Матвійчук В.А., Веселовська Н.Р., Янович В.П., Ветохін В.І., Гунько І.В., Пришляк В.М., Галущак О.О. Пвф Програма фахового іспиту до вступу в аспірантуру за галуззю знань 13 «Механічна інженерія» за спеціа 3
16331 Кредиторська заборгованість: сутність та обліково-аналітичний аспект Нечмілова Альона Вікторівна Дрп обґрунтування теоретичних і методологічних положень з обліку та аналітичної оцінки стану розрахунків 4
16330 Господарсько-біологічна оцінка продуктивності сортів пшениці озимої в умовах дослідного поля Вінницького національного аграрного університету В.Ю. Мельничук Дрп Проведені дослідження протягом 2016–2017 рр. показують, що формування продуктивності пшениця озимої 0
16329 Шляхи підвищення ефективності управління міжнародними комерційними операціями на програмовій основі Недбалюк О.П., Недбалюк О.О. С Стаття акцентує увагу на наукових та практичних аспектах адаптації методів управління міжнародними к 2
16328 Моделювання механізму фінансової безпеки підприємства Виноградова Аліна Володимирівна Дрп Визначено теоретико-методичні основи управління фінансовою безпекою підприємства Оцінено фінансову 0
16327 Проблемні аспекти самоставлення особистості в юнацькому віці Сидоренко Ж.В., Недбалюк О.О. С У статті розглядаються психологічні особливості самоставлення особистості в юнацькому віці. 7
16326 Економіко-математичне моделювання діяльності малого підприємства Михайлюк О.О. Дрп дослідження з питань економіко-математичного моделювання на малому підприємстві 0
16325 Перестрахування майна підприємства Алескерова Ю.В., Вільчинська Н.Л., Житкевич Д.О. С У статті розглянуто ринок перестрахування в Україні та проаналізовано перестрахову діяльність провід 4
16323 Управління інноваційною діяльністю на туристичному підприємстві та шляхи її вдосконалення Лемещук М.В. Дрп У роботі наведено комплексне вирішення наукової проблеми обґрунтування теоретико-методологічних заса 4
16322 Продуктивні якості свиней при згодовуванні ферментного препарату Штонда Максим Віталійович Дрп Метою даної роботи є вивчення відгодівельних, забійних показників та якості м’яса свиней на відгодів 0
16320 Менеджмент капіталу страхової компанії Сідак О.М., Тодосійчук В.Л Тд 4
16319 Інклюзивне освітнє середовище у вищій школі України Тимкова В.А. С У статті викладено проблему формування інклюзивного освітнього середовища в системі вищої освіти Укр 1
16317 Розробка вібраційного змішувача сипких матеріалів для приготування фітосумішей Полєвода Ю., Михальова Ю. С У статті проведено аналіз технологічних особливостей виробництва сипкої фітосировини. Розроблено кон 6
16316 Напрями диверсифікації розвитку сільських територій» (за матеріалами Департаменту агропромислового розвитку Вінницької Меклич Н.О. Дрп Дослідження диверсифікації розвитку сільських територій та імплементація світового досвіду в Україні 1
16315 Роль і місце технічного діагностування в системі технічної експлуатації автомобілів в сільському господарстві Барановський В.М., Спірін А.В., Полєвода Ю.А., Твердохліб І.В. С підвищенні ефективності використання автомобільної техніки в сільському господарстві велике значення 10
16313 Використання білково-вітамінної мінеральної добавки в годівлі свиней Соболєв Олександр Костянтинович. Дрп Метою даної роботи є вивчення відгодівельних та забійних показників при використанні в раціонах моло 0
16312 Ефективність використання сучасної кормової добавки молодняку великої рогатої худоби до 6-ти місячного віку. Щуровська Олена Олександрівна Дрп Метою даної роботи було вивчення продуктивності та встановлення впливу досліджуваної кормової добавк 0
16311 Дослідження впливу пробіотичного препарату на організм ранньовідлученого молодняку свиней Цвігун Олена Олександрівна Дрп Метою даної роботи було вивчення продуктивності, обміну речовин та впливу препарату на перетравність 0
16310 Дослідження впливу сучасних кормових добавок на якість молока піддослідних корів Колесник Галина Сергіївна Дрп Метою даної роботи було вивчення технологічної доцільності та ефективності застосування бактеріально 0
16309 Психологічна готовність студента-менеджера до майбутньої діяльності Клибанівська Т. М., Недбалюк О. О. С В статті розкрито поняття "готовність до професійної діяльності". Зазначено, що важливою с 6
16308 Продуктивність та обмін речовин ранньовідлученого молодняку кролів при згодовуванні бактеріального препарату. Мартинчева Ірина Анатоліївна Дрп Метою даної роботи було вивчення продуктивності, збереженості та впливу пробіотичного препарату на о 0
16306 Перетравність поживних речовин відгодівельного молодняку кролів при згодовуванні бактеріального препарату Бабій Ганна Русланівна Дрп Метою даної роботи було вивчення продуктивності, збереженості та впливу бактеріального препарату на 0
16305 Дослідження технологічних особливостей утримання шиншил та впливу препарату на якість хутра Кучерява М.Ф. Дрп Метою даної роботи було вивчення впливу симбіотичного препарату МікоЛад на якість хутра молодняку ши 0
16304 Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи здисципліни для студентів денної форми навчання першого освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 05 «Соціал Салькова І.Ю., Паламаренко Я.В. Мв В економічній науці не існує точних відомостей відносно того, хто і коли першим запровадив у наукови 0
16303 Комп’ютерна програма «Грошове забезпечення військовослужбовців» О.І. Черешневий, Т.В. Гончарук Ас Програма розраховує щомісячне грошове забезпечення, грошову допомогу для оздоровлення, матеріальну д 4
16298 Engineering management of vibrating machines for targeted mechanicalactivation of premix components Yanovych V., Honcharuk T., Honcharuk I., Kovalova K. С The article shows the technological scheme and the implementation of tructural vibration equipment f 5
16297 Моделювання ресурсного потенціалу підприємства Корнійчук Олександра Володимирівна Дрп Визначено теоретико-методичні засади формування та оцінки потенціалу підприємства. Оцінено рівень е 1
16296 Оцінка інтенсивності забруднення навколишнього середовища за використання біогазу та традиційних видів енергоносіїв Прибила Б.В. Дрп Дипломна робота на тему «Оцінка інтенсивності забруднення навколишнього середовища за використання 1
16295 Формування продуктивності кукурудзи на зерно залежно від норм мінерального живлення на сірих лісових грунтах в умовах ТОВ Україна с. Якимівка Оратівського району Бугай С.О. Дрп Метою наших досліджень є вивчення впливу норм мінеральноо живлення на формування зернової продуктивн 0
16294 Шляхи оптимізації ефективності використання трудових ресурсів Беньковська Мирослава Олександрівна Дрп Розглянуто теоретичні аспекти питань управління трудовими ресурсами та оптимізації ефективності їх в 4
16293 Перероблена! маркетингове планування на підприємствах апк (за матеріалами СВК "Трудівник") Бондаренко В.М., Щолокова М.О. Дрп Ефективна розробка маркетингових планів в діяльності малих та середніх підприємств дозволяє значно п 1
16292 Лісове господарство україни: перспективи, критерії та індикатори екологічно сталого ведення та економічно ефективного управління Суржикова Галина Володимирівна Дрп Лісові ресурси сприяють збільшенню запасів підземних вод, зберігаючи вологу атмосферних опадів; завд 1
16291 Міжнародне співробітництво в галузі природоохоронної діяльності (на матеріалах Вінницької області) Гордош Ольга Володимирівна Дрп Здійснення державної політики у сфері забезпечення екологічної безпеки, насамперед, повинно передбач 2
16290 Вплив згодовування бівлково – вітаміно- мінеральної добавки на якість продуктів забою свиней Б. П. Андрух Дрп Предмет досліджень – вивчення продуктивної дії досліджуваних БВМД та вплив на продукти забою – забій 0
16289 Зоологія. Опорний конспект лекцій для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва (212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», освітній ступінь – магістр) Льотка Г.І. Окл Представлене навчальне видання містить лекційний матеріал з курсу «ЗООЛОГІЯ» і складений відповідн 2
16288 Управління та організація використання відходів сільського господарства на виробництво біопалива в аграрних підприємствах Комар І.О. Дрп Магістерська робота та тему: «Управління та організація використання відходів сільського господарств 1
16287 Проект конгрес готелю 5* на 50 номерів у м. Дніпро Грицик С.О. Дрп В дипломні роботі (проекті) опираючись на мету та завдання дослідження було спроектовано п’ятизірков 1
16286 Методологія та організація контролінгу на підприємстві Буньківська Марія Олександрівна Дрп Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних положень щодо впровадження с 0
16285 Трудовий договір з державним службовцем Сорока Альона Сергіївна Дрп Розкрито правове регулювання трудового договору з державним службовцем, обґрунтовано наукові пропоз 2
16284 Правове забезпечення діяльності нотаріату в Україні Продан Павло Миколайович Дрп У роботі розкрито правову природу, сутність та зміст правового забезпечення організації та діяльност 1
16283 Договір про повну матеріальну відповідальність у трудовому праві Гнатюк Юлія Василівна Дрп У дипломній роботі висвітлюєься правова природа договору про повну матеріальну відповідальність прац 1
16282 Підвищення екологічних показників транспортних засобів при використанні альтернативних видів палива Ільніцький Павло Романович Дрп В магістерській роботі було проведено огляд і аналіз досліджень процесу експлуатації транспортних за 1
16281 Шлюбний договір як форма правового регулювання шлюбних відносин Юрчишина Олена Миколаївна Дрп Розкрито комплексний аналіз інституту шлюбного договору за законодавством України, рекомендовано нап 3
16280 Обґрунтування параметрів машин для різання баштанних ягід на цукати Швець О.О. Дрп Швець О.О. «Обґрунтування параметрів машин для різання баштанних ягід на цукати» – рукопис. Магістер 0
16279 Правові засади діяльності муніципальної поліції Британ Андрій Андрійович Дрп Розкрито правові засади діяльності муніципальної поліції та розроблено напрями удосконалення її зако 0
16278 Облікова політика в системі оподаткування підприємства Гуменюк Надія Олександрівна Дрп Дипломна робота на тему «Облікова політика в системі оподаткування підприємства» 4
16277 Обґрунтування параметрів дискових робочих органів ґрунтообробних знарядь Кецкало Володимир Анатолійович Дрп Робота присвячена удосконаленню технологічного процесу обробітку ґрунту із врахуванням ресурсозберіг 2
16276 «Інтенсивність забруднення ґрунтів сільськогосподарського призначення Хмільницького району залишковими кількостями пестицидів» Бевз Н.Ю. Дрп Пояснювальна записка до дипломної роботи «Інтенсивність забруднення ґрунтів сільськогосподарського 1
16275 «Вплив територіально-галузевого об’єднання «Південно-західна залізниця» на екологічний стан атмосферного повітря в межах м. Вінниця» Плахотнюк О.С. Дрп Дипломна робота на тему «Вплив територіально-галузевого об’єднання «Південно-західна залізниця» на е 0
16273 Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за зерновою продуктивністю в умовах дослідного посіву ВНАУ Марущак М.О. Дрп Проведено порівняльну оцінку сортозразків квасолі звичайної за зерновою продуктивністю, виділено ст 1
16272 Менеджмент. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» факультету менеджменту та права Мазур К. В. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 07 0
16271 Обгрунтування розсадного способу вирощування солодкого перцю в умовах СТОВ «Поділля» тиврвського району Шумер А.А. Дрп Враховуючи зростаючий попит на овочеву продукцію, можна з упевненістю вважати, що виробництво перцю 0
16270 Дослідження екологічної ситуації на території Вінницького району та розробка заходів щодо її поліпшення Яропуд М.О. Дрп Мета дипломної роботи – дати оцінку екологічній ситуації на території Вінницького району та розробит 1
16269 Обгрунтування параметрів обладнання для подрібнення м’якоті кісточкових плодів Шевчук Олег Васильович Дрп Магістерська робота присвячена дослідженням робочих параметрів обладнання для подрібнення м`якоті кі 0
16268 Дослідження факторів зовнішнього середовища в процесі стратегічного управління туристичним підприємством Куржос Г.С. Дрп У роботі визначено економічну сутність й основні складові стратегічного управління розвитком туризму 6
16267 Управління персоналом та вдосконалення організації праці на туристичному підприємстві Червінська С.Л. Дрп Обґрунтувано новітні підходи до управління туристичними ресурсами туроператора, спрямовані на підвищ 6
16266 Вплив мінеральних добрив на біоенергетичну продуктивність буряків цукрових в умовах ФГ «Гичак Я.К.» Крижопільського району Гичак Я.К. Дрп За результатами досліджень, встановлено, що зі збільшенням норм мінеральних добрив урожайність буряк 1
16265 Показники якості свинини при згодовуванні білково- вітамінно- мінеральної добавки інтермікс Я. В. Нагорняк Дрп Предмет досліджень – відгодівельні та забійні показники при згодовуванні БВМД «Інтермікс». Доведено, 0
16264 Облік, контроль та економічний аналіз зобов’язань підприємства Лахман Олена Володимирівна Дрп Магістерська робота на тему: «Облік, контроль та економічний аналіз зобов’язань підприємства» викона 1
16263 Звіт-щоденник проходження виробничої практики в сільськогосподарських підприємствах для студентів третього курсу факультету механізації сільського підприємства галузі знань 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва» за спеціальністю 6.100102 «Проц Пришляк В.М., Яропуд В.М., Журенко Ю.І., О.В. Холодюк, І.А. Бабин, М.В. Зінєв, В.М. Григоришен, П.Г. Завальнюк Мв Звіт-щоденник проходження виробничої практики в сільськогосподарських підприємствах для студентів тр 6
16262 Оцінка інтенсивності забруднення медоносних угідь важкими металами в умовах Тиврівського району Костюк С.Т. Дрп Дослідження рівня забруднення важкими металами ґрунтів медоносних угідь та ефективність зниження у н 1
16261 Облікове забезпечення управління витратами сільськогосподарських підприємств Любуня Юліана Олегівна Дрп Мета дослідження полягає у вивченні сучасного стану обліку витрат та наданні практичних рекомендацій 3
16260 Облікове забезпечення упавління власним капіталом підприємства Яценко Інеса Костянтинівна Дрп В роботі досліджено теоретичні та практичні аспекти облікового забезпечення управління власним капі 0
16259 Обґрунтування параметрів і режимів роботи робочих органів коренезбиральної машини Мітрофанов Олег Вілевич Дрп робота присвячена удосконаленню технологічного процесу викопування коренеплодів цукрових буряків 1
16258 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність гороху в умовах дослідного поля ВНАУ О.С. Байрак Дрп Виявлення особливості формування зернової продуктивності гороху на сірих лісових ґрунтах залежно від 0
16257 Обґрунтування режимних параметрів штифтового млина для виробництва кісткового борошна Щербатюк Віталій Павлович Дрп Дана дипломна робота присвячена розробці штифтового млина вібраційної дії для тонкого подрібнення си 0
16256 Вплив агротехнічних заходів на біоенергетичну продуктивність сої в умовах ФГ «Бабій П.П.» Крижопільського району Бабій Ю.П. Дрп Встановлено вплив агротехнічних заходів на біоенергетичну продуктивність сортів сої в умовах ФГ «Баб 0
16255 Вплив мінеральних добрив на зернову продуктивність пшениці озимої в умовах ФГ «Василишен В.М.» Крижопільського району Василишен В.М. Дрп Проведені дослідження протягом 2015-2017 рр. показують, що формування продуктивності пшениці озимої 0
16251 Удосконалення кадрової політики у контексті підвищення ефективності діяльності підприємства ( за матеріалами ТОВ «Агрофірма Ободівська») Краснова О.А. Дрп Удосконалення кадрової політики для підвищення ефективності управління підприємством, особливо це с 1
16250 Удосконалення управління підприємством на засадах ефективного використання персоналу ( за матеріалами ТОВ «Україна -Т») Ровний В.О. Дрп Забезпечення економічного зростання підприємства, підвищення його конкурентоспроможності 2
16249 Обґрунтування конструктивно-технологічної схеми комбінованого сошника зернової сівалки Цвик Олександр Сергійович Дрп Вдосконалення технологічного процесу сівби зернових із одночасним внесенням мінеральних добрив для з 1
16248 Дослідження технологічного процесу висіву насіння пневматичним висівним апаратом просапної сівалки Гарматюк Михайло Валерійович Дрп Підвищення якості посіву просапних культур пневматичними сівалками шляхом установки насіннєпроводів, 2
16247 Продуктивність курчат-бройлерів за використання у годівлі кормової добавки «кроноцид – л лактат»» Бойчук Вадим Петрович Дрп З метою дослідження впливу підкислювача «Кроноцид-Л лактат» на продуктивність, якість м’яса та обмін 0
16246 Облік та контроль товарно-матеріальних цінностей: організація та методика Андреєва Жанна Андріївна Дрп Метою магістерської роботи є дослідження теоретичних основ та діючої практику побудови обліку та кон 1
16245 Вплив технологічних прийомів вирощування на біоенергетичну продуктивність сої в умовах ТОВ «Україна Агропром» Херсонської області Павленко С.Г. Дрп На основі проведених досліджень встановлено залежності формування урожайності та якості зерна сої ві 0
16244 Обгрунтування параметрів обладнання для передпосівної обробки насіння овочевих культур Походай М.В. Дрп Метою роботи є розробка нового обладнання – вібраційної установки в поєднанні з озонатором для перед 1
16243 Дослідження роботи машини для очищення зерна сільськогосподарських культур Скрипник М.В. Дрп Метою роботи є підвищення питомої продуктивності і якості процесу розділення зернових сумішей по щіл 2
16242 Обгрунтування форми і параметрів виконавчого органу змішувача сипких мас Орлік В.В. Дрп Метою даної роботи є обґрунтування параметрів робочої камери вібраційного змішувача для приготування 0
16241 Самостійна робота при засвоєнні програми з фізичного виховання : Методичні вказівки для студентів ІІ курсу економічних спеціальностей Олійник Н.А. Мв Метою фізичного виховання студентів у Вінницькому національному аг-рарному університеті є зміцнення 3
16240 Фізичне виховання в здоровому способі життя студентів. Методичні вказівки для студентів усіх спеціальностей для самостійного та позанавчального використання Олійник Н.А. Мв У методичних вказівках висвітлюється актуальна проблема формування здорового способу життя молоді, в 2
16239 Фінансовий менеджмент. Методичні вказівки до написання курсових робіт підготовки здобувачів вищої освіти другого рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» в вищих навчальних закла Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. Мв 1
16238 Технічне обслуговування машин та обладнання. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого магістерського освітнього ступеня за спеціальністю 208 «агроінженерія» (механізація сільського господарства) в аграрних вищих навчальних закладах Паладійчук Ю.Б., Зінєв М. В. Нп Навчальна дисципліна "Технічне обслуговування машин та обладнання є складовою підготовки магіст 1
16237 Обгрунтування параметрів пристрою для розрізання рулонів сінажу Байдюк Віктор Володимирович Дрп Приготування та роздавання кормів на фермах великої рогатої худоби входять в число найбільш трудоміс 1
16236 Обгрунтування технологічного процесу та параметрів робочих органів картоплесаджалки з порційним внесенням добрив» Новіцький Денис Володимирович Дрп Магістерська робота присвячена підвищенню ефективності механізованого удобрення картоплі на основі з 0
16235 Судово-економічна експертиза та методичні основи її проведення Муляр Вероніка Олександрівна Дрп Магістерська робота на тему: «Судово-економічна експертиза та методичні основи її проведення» викона 1
16234 Дослідження процесу віброрешітної пневматичної сепарації зернових сумішей Гордієнко Іван Анатолійович Дрп За допомогою розроблених механіко-математичних та імітаційних моделей руху частки в зерновому шарі 0
16233 Обгрунтування параметрів і режимів роботи теркового пристрою для насінних трав Клименко Ігор Олегович Дрп Підвищення показників якості роботи досягнуто за рахунок інтенсифікації динамічної дії на компонент 1
16232 Облік та аналіз витрат виробництва сільськогосподарських підприємств Головіна Аліна Миколаївна Дрп Предмет дослідження – сукупність методичних, теоретичних, нормативно-правових аспектів обліку та ана 2
16231 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність ярого ячменю в умовах ПП «Дари Велеса» Піщанського району С.Ф. Кузьомський Дрп Основною метою досліджень було визначити оптимальний рівень удобрення ячменю ярого, а також його впл 0
16230 Цивільне процесуальне право. Програма навчальної практики для студентів денної форми навчання галузі знань ׃ 08 «Право» спеціальності ׃ 081 «Право освітнього ступеня: «Бакалавр» Колос С.С., Колос А.С. Нп Цивільне процесуальне право є однією з важливих навчальних дисциплін. ЇЇ вивчення сприяє усівдомленн 1
16229 Підвищення експлуатаційних властивостей дизельних палив в умовах автотранспортних господарств Антонюк Володимир Віталійович Дрп В даній роботі розглядаються питання підвищенні ефективності експлуатації автотракторного дизеля за 0
16228 Порівняльна продуктивність сортів картоплі іноземної селекції в умовах ФГ «Ольвія» с. Сопин Погребищенського р-ну Миронова Г.В. (Мамалига В.С.) Дрп У дипломній роботі викладені результати досліджень з вивчення продуктивності рекомендованих для виро 0
16227 Обґрунтування параметрів і режимів роботи культиватора при збиранні картоплі Богуш Микола Анатолійович Дрп робота присвячена удосконаленню технологічного процесу збирання картоплі з попереднім розпушуванням 1
16226 Дослідження роботи доїльного апарату з пневматичним розподільником потоків Заблоцький Віталій Вікторович Дрп В даній магістерській роботі обґрунтована конструкційно-технологічна схема пневматичного релізера дл 1
16225 Маркетинг. Програма проходження начальної практики з дисципліни для студентів третього курсу денної форми навчання напрям підготовки 073 Менеджмент Логоша Р.В. Нп Метою практики є набуття майбутніми фахівцями початкових знань щодо функціональних особливостей та 4
16224 Дослідження процесу звукопоглинання в глушниках тракторів Дзюбенко Микола Миколайович Дрп Мета дослідження - отримання математичного апарату, що дозволяє прогнозувати акустичні характеристи 0
16223 Розробка математичної моделі гідравлічного привода вантажопідйомного пристрою сільськогосподарського призначення Ковальчук Б.В. Дрп У роботі вирішено наукове завдання математичного моделювання процесів, що виникають при роботі гідра 2
16221 English for Future Specialists of the Hotel and Catering Industry . Методичні рекомендації для практичних занять студентів (ОКР Бакалавр та магістр) спеціальності 241 «Готельно- ресторанна справа». Манжос Е.О., Волошина О.В. Мв навчальні матеріали для самостійної роботи студентів 0
16220 English for Future Tourist Specialists . Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів (ОКР Бакалавр та магістр) спеціальності Галузь знань: 24 «Сфера обслуговування» спеціальність: 242 «Туризм» Волошина О.В., Манжос Е.О. Мв навчальні матеріали для самостійної роботи студентів 0
16219 Оцінка кормової і насіннєвої продуктивності зареєстрованих та перспективних сортів люцерни в умовах дослідного поля ІК та СГ Поділля НААН Козлов І.О. Дрп Представлені результати досліджень нових та перспективних сортів люцерни за кормовою та насіннєвою п 0
16218 Формування облікової політики як складової системи управління обліковою інформацією підприємства Басараба Світлана Анатоліївна Дрп Метою дослідження є розробка теоретико-методичних, організаційних та практичних засад формування і з 2
16217 Людський капітал у системі екологізації виробництва (на матеріалах ПП агрофірма «Батьківщина») Олійник Л.С. Дрп Мета дослідження полягає у визначенні теоретичних аспектів процесу екологізації за умови підвищення 5
16216 Розробка автоматизованого важільного пробовідбірника зерна для зерноприймальних пунктів та силовий аналіз його роботи Магістерська робота Добрянський О. С. Дрп Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Розробка автоматизованого важільного пробовідбірника зе 0
16215 Модернізація лінії подачі заготовок для тіста до відстійної шафи. удосконалення мукопосипки та розроблення математичної моделі її привода комплексна магістерська робота Попик Б. В. Дрп Виконано комплексну магістерську кваліфікаційну роботу на тему: «Мо-дернізація лінії подачі заготово 1
16214 Наукові основи та теоретичні засади розмножен ня деревних декоративних рослин . Програма навчальної дисципліни для студентів агрономічного факультету , галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» , спеціальності 206 «Садово - паркове господ Матусяк М. В. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів агрономічного факультету , галузі знань 20 «Аграрні н 0
16213 Декоративна дендрологія . Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів агрономічного факультету заочної форми навчання , галузі знань 20 « Аграрні науки та продовольство » спеціальності 20 6 « Садово - паркове господарство » , ОКР Матусяк М.В . , Монарх В.В. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів агрономічного факультету заочної фор 4
16212 Наукові основи та теоретичні засади розмноження деревних декоративних рослин . Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання , галузі знань 20 « Аграрні науки та продовольство », спеціальності 206 «Са Матусяк М.В. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання , галузі з 0
16211 Модернізація лінії подачі заготовок для тіста до відстійної шафи. удосконалення відвідного конвеєра та розроблення математичної моделі його привода комплексна магістерська робота Бабич В. І. Дрп Виконано комплексну магістерську кваліфікаційну роботу на тему: «Модернізація лінії подачі заготовок 0
16210 Системи застосування добрив. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання, з галузі знань 20 - «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 – “Агрономія” освітнього ст Поліщук М.І., Цицюра Я.Г. Мв Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів агрономічного факультету з курсу “Системи за 0
16209 Наскрізна програма практик другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 207 «водні біоресурси та аквакультура» галузі знань 20 «аграрні науки та продовольство» Скоромна О.І., Гуцол А.В, Мушит С.О., Дмитрук І.В.Гончарук Н.М. Нп Наскрізна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 207 «Водні біоресурс 1
16208 Наскрізна програма практик першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 207 «водні біоресурси та аквакультура» галузі знань 20 «аграрні науки та продовольство» Скоромна О.І., Гуцол А.В, Мушит С.О., Гончарук Н.М. Нп Наскрізна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 207 «Водні біоресурс 6
16207 Наскрізна програма практик другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 181 харчові технології галузі знань 18 Виробництво та технології Скоромна О.І., Берник І.М., Фіалковська Л.В., Новгородська Н.В., Фаріонік Т.В.,Зозуляк О.В. Нп Наскрізна програма практик другий магістерський рівень ХТ 1
16206 Наскрізна програма практик першого «бакалаврського» рівня вищої освіти за спеціальністю 141 «електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» галузі знань 14 «електрична інженерія» вінниця Матвійчук В. А., Рубаненко О. Є., Рубаненко О. О., к.т.н. Нп Наскрізна програма виробничих практик для студентів галузі знань 14 «Електрична інженерія», спеціаль 4
16205 Інфраструктура ринку. Методичні вказівки до практичних занять для студентів перш ого (бакалаврськ ого ) освітн ього ступен я галуз ь знань - 07 «Управління та адміністрування» с пеціальність - 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльніс ть» Табенська О.І., Марчук Л.М. Мв Методичні вказівки до практичних занять для студентів перш ого (бакалаврськ ого ) освітн ього ступ 3
16204 Вивчення впливу технологічних прийомів вирощування на продуктивність озимого ріпаку в умовах ТОВ СП «Нібулон» філії «Хмільник» Москаленко А.М., Мазур В.А. Дрп Обґрунтування теоретичних положень та розробка практичних пропозицій щодо ефективних елементів сорто 1
16203 Агрохімія. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи студентами 3-го курсу денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 – "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 201 – "Агрономія" освітнього ступеня "Бакалавр" Дідур І.М., Гайдай Л.С. Мв Система удобрення – це планова реалізація комплексу заходів по нагромадженню, зберіганню і раціональ 0
16202 Агрохімія. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи студентами 3-го курсу денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 10 – "Природничі науки" спеціальності 101 – "Екологія" освітнього ступеня "Бакалавр" Дідур І.М., Гайдай Л.С. Мв Для більш продуктивного розвитку сільськогосподарського виробництва головне завдання хімізації земле 0
16201 «Агрохімія». Робочий зошит для виконання курсової роботи з дисципліни , з підготовки бакалаврів спеціальності 201 – «Агрономія» Дідур І.М., Гайдай Л.С. Рз Робочий зошит для виконання курсової роботи з дисципліни «Агрохімія» розроблений на основі програми 0
16200 «Агрохімія». Робочий зошит для виконання курсової роботи з дисципліни , з підготовки бакалаврів спеціальності 101 – «Екологія» Дідур І.М., Гайдай Л.С. Рз Робочий зошит для виконання курсової роботи з дисципліни «Агрохімія» розроблений на основі програми 0
16199 "Агрохімія". Навчальна програма з дисципліни для студентів денної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 20 – "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 201 "Агрономія" освітнього ступеня "Бакалавр" Дідур І.М., Гайдай Л.С. Нп у програмі з навчальної дисципліни "Агрохімія" за спеціальністю 201 "Агрономія" 0
16198 Агрохімія. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 10 – "Природничі науки" спеціальності 101 "Екологія" освітнього ступеня "Бакалавр" Дідур І.М., Гайдай Л.С. Нп у програмі з навчальної дисципліни "Агрохімія" за спеціальністю 101 "Екологія" г 0
16197 Програма виробничої практики другого «магістерського» рівня вищої освіти за спеціальністю 141 «електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» галузі знань 14 «електрична інженерія» вінниця Матвійчук В. А., Рубаненко О. Є., Рубаненко О. О. Нп Програма виробничої практики другого «магістерського» рівня вищої освіти за спеціальністю 141 «Елект 5
16196 Наскрізна програма практик другого «магістерського» рівня вищої освіти за спеціальністю 141 «електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» галузі знань 14 «електрична інженерія» Матвійчук В. А., Рубаненко О. Є.,Рубаненко О. О., Нп Наскрізна програма другого «магістерського» рівня вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергети 8
16195 Наскрізна програма практик першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» Мельничук М.О. Піковська Т.В. Ковальов Д.В. Нп Наскрізна програма практики описує основні положення з організації і методики виробничої та навчальн 4
16194 Землеробство. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія»; 203 «Садівництво і виноградарство» Заболотний Г.М., Дідур І.М., Пелех Л.В. Мв Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної 0
16193 Основи маркетингу. Програма навчальної практики Вступ до фаху з дисципліни практики першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 075 Маркетинг галузі знань 07 Управління та адміністрування. Луцяк В.В., Красняк О.П., Амонс С.Е., Довгань Ю.В. Мв Навчальна практика «Вступ до фаху» є першим і важливим етапом входження студентів до навчального пр 9
16192 Маркетингові дослідження. Програма навчальної практики з дисципліни практики першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 075 Маркетинг галузі знань 07 Управління та адміністрування. Луцяк В.В., Красняк О.П., Амонс С.Е., Довгань Ю.В. Нп Програма містить пояснювальну записку, загальні вказівки щодо організації та проходження виробничої 2
16191 Екологія людини. Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 10 «природничі науки» спеціальності 101 «екологія» за освітнім ступенем «бакалавр» Хаєцький Г. С. Нп Мета, завдання, структура дисципліни 0
16190 Екологія у тваринництві. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійної робіт з дисципліни для студентів денної форми навчання зі спеціальності 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Разанова О.П. Мв Методичні вказівки до виконання практичних та самостійної робіт з дисципліни для студентів денної фо 0
16189 Наскрізна програма практики першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 075 Маркетинг галузі знань 07 Управління та адміністрування Ціхановська В.М., Луцяк В.В., Красняк О.П., Логоша Р.В., Амонс С.Е., Довгань Ю.В. Нп Наскрізна програма практики описує основні положення з організації і методики навчальної та виробнич 3
16188 Наскрізна програма практики другого рівня вищої освіти за спеціальністю 075 Маркетинг галузі знань 07 Управління та адміністрування. Ціхановська В.М., Луцяк В.В., Красняк О.П., Логоша Р.В., Амонс С.Е., Довгань Ю.В. Нп Наскрізна програма практики описує основні положення з організації і методики виробничої та переддип 6
16187 «Педагогіка і методика викладання технічних дисциплін. Навчальна програма для підготовки фахівців у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації Галузь знань – 13 «Механічна інженерія» Спеціальність – 133 «Галузеве маш Олійник Н.А. Нп Навчальна програма для підготовки фахівців у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акр 0
16186 Біопалива: ефективність виробництва та споживання в апк України. Методичні вказівки до виконання практичних та семінарських занять для підготовки студентів денної форми навчання 6.100202 «процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва», 6. Гунько І.В., Зубар І.В. Мв Методичні вказівки до виконання практичних та семінарських занять для підготовки студентів денної 3
16185 Біопалива: ефективність виробництва та споживання в апк України. Методичні вказівки до організації самостійної роботи для підготовки студентів денної форми навчання 6.051701 «харчові технології та інженерія» Гунько І.В., Пришляк Н.В.,Зубар І.В. Мв Методичні вказівки до організації самостійної роботи для підготовки студентів денної форми навчання 5
16184 Біопалива: ефективність виробництва та споживання в апк України. Методичні вказівки до виконання практичних та семінарських занять для підготовки студентів денної форми навчання 6.051701 «харчові технології та інженерія» Гунько І.В., Пришляк Н.В.,Зубар І.В. Мв Методичні вказівки до виконання практичних та семінарських занять для підготовки студентів денної 5
16183 Біопалива: ефективність виробництва та споживання в апк України. Методичні вказівки до організації самостійної роботи для підготовки студентів денної форми навчання 6.100202 «процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва», 6.100101 «енергети Гунько І.В., Зубар І.В. Мв Методичні вказівки до організації самостійної роботи для підготовки студентів денної форми навчання 2
16182 Радіобіологія. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт студентами денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 - «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 201 «Агрономія», освітнього ступеня «Ба Разанов С.Ф. Алєксєєв О.О. Мв Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт студентами денної та заочної форми н 3
16181 Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт студентами денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0401 - «Природничі науки» напряму підготов Алєксєєв О.О. Хаєцький Г.С. Мв Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт студентами денної та заочної форми 0
16180 Комунікації в публічному адмініструванні. Програма з навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування». Онищук Ю.В. Нп Програма навчальної дисципліни «Комунікації в публічному адмініструванні» складена з метою надання д 1
16179 Комунікації в публічному адмініструванні Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування». Онищук Ю.В. Мв Методичні вказівки до практичних робіт для студентів денної та заочної форми навчання, складені з м 1
16178 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної та заочної форми навчання другого магістерського освітнього ступеня спеціальності 074 «публічне уп Пронько Л.М., Онищук Ю.В. Мв Методичні вказівки до практичних робіт для студентів денної та заочної форми навчання, складені з м 2
16177 Дослідження робочих параметрів шнекового екструдера для виробництва комбікормів Білик Володимир Степанович Дрп Магістерська робота складається зі вступу, 4 розділів, висновку, списку використаної літератури. П 0
16176 Аналітична хімія. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання спеціальності 101- “Екологія”. Марчак Т.В., Маслоїд А.П., Казмірчук Я.В. Мв Методичні вказівки містять теоретичне обґрунтування і методику виконання лабораторних робіт, контрол 2
16175 Експериментально-біологічна лабораторія та лабораторні тварини. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт та організації самостійної роботи з дисципліни для студентів спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» для агра Чудак Р. А., Побережець Ю. М.. Мв У методичних рекомендаціях міститься основний матеріал тем лабораторних робіт курсу «Експериментальн 0
16174 Розведення тварин. Робочий зошит з проведення навчальної практики для студентів денної форми навчання освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 204 – технологія виробництва та переробки продукції тваринництва Добронецька В.О., Казьмырук Л.В. Мв Проведення практики і завдання спрямовані для закріплення теоретичних знань на практиці студентам, щ 0
16173 Розробка математичної моделі об’ємного гідропривода трансмісії гусеничного трактора Семчук Є.В. Дрп У роботі вирішено наукове завдання математичного моделювання процесів, що виникають при роботі об’єм 1
16172 Облікове забезпечення стратегічного управління власністю сільськогосподарських підприємств Рабцун К.О. Дрп дослідження теоретичних, методичних і практичних аспектів облікового забезпечення стратегічного упра 1
16171 Обґрунтування форми молотків для збільшення ефективності роботи зернових дробарок Олійник Микола Іванович Дрп Олійник М.І. «Обґрунтування форми молотків для збільшення ефективності роботи зернових дробарок» – р 1
16170 Методичні вказівки для роботи в лабораторіях кафедри харчових технологій та мікробіології на практично-лабораторних заняттях студентами спеціальності 181 Харчові технології; 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва; 207 Водні біоресур Фабіянська О.Л. Мв Методичні вказівки призначені для ознайомлення та формування навиків роботи в лабораторіях: дотриман 2
16168 Англомовний світ навколо нас: методичні рекомендації. English-speaking World Around Us Кравець Р.А. Мв English-speaking World Around Us 4
16167 Історія України та етнокультурологія. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентів першого осві тнього рівня (бакалаврського) ступеня галузей знань: 05 – Соціальні та поведінкові науки, 07 – Управління та адміністрування спеціальност Богатчук С. С. Мв Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентів першого осві тнього рівня (бакала 0
16166 Менеджмент: методичні рекомендації до практичних занять для студентів освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» Підвальна О.Г., Недбалюк О.О. Мв Методичні рекомендації передбачають ознайомлення студентів із мето-дико-теоретичними засадами менедж 3
16165 Формування у майбутніх фахівців аграрної сфери готовності до партнерської взаємод ії у професійній діяльності. Методичний посібник для бакалаврів спеціальності “ Агрономія Молоченко В.В. Нп В посібнику подані рекомендації щодо формування вмінь партнерської взаємодії у студентів-аграріїв дл 1
16164 Ділова іноземна мова: Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань 20 Аграрні науки і продовольство, спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» Тимощук Н.М., Довгань Л.І. Нп Програма курсу «Ділова іноземна мова» для слухачів магістратури спеціальності 207 «Водні біоресурси 1
16163 Іноземна мова професійного спрямування: Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 20 Аграрні науки і продовольство, спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції твари Тимощук Н.М. Нп Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» для підготовки фахівців перш 1
16162 Ділова іноземна мова: Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань 20 Аграрні науки і продовольство, спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Тимощук Н.М., Довгань Л.І. Нп Програма курсу «Ділова іноземна мова» для слухачів магістратури спеціальності 204 «Технологія виробн 0
16161 Іноземна мова професійного спрямування. Методичні вказівки до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності 074 «Публічне управління та адм Тимощук Н.М., Довгань Л.І. Мв Методичні вказівки призначено для бакалаврів заочної форми навчання з дисципліни «Іноземна мова проф 0
16160 Іноземна мова професійного спрямування: Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 20 Аграрні науки і продовольство, спеціальності 207 Водні біоресурси та аквакультура. Тимощук Н.М. Нп Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» для підготовки фахівців перш 6
16159 Іноземна мова професійного спрямування: Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 21 Ветеринарна медицина, спеціальності 212 Ветеринарна гігієна, експертиза та санітарія Тимощук Н.М. Нп Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» для підготовки фахівців перш 0
16158 Іноземна мова професійного спрямування. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» Тимощук Н.М., Довгань Л.І. Мв Методичні вказівки призначено для бакалаврів денної форми навчання з дисципліни «Іноземна мова профе 1
16157 Іноземна мова (англійська). Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань13 Механічна інженерія, спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» Матієнко О.С. Нп Програму укладено з урахуванням вимог кредитно-модульної системи навчання. Вона добре структуровано 0
16156 Deutsch: Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» для студентів галузі знань: 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» Дакалюк О. О. Мв Методичне видання призначено для самостійної роботи студентів галузі знань: 10 «Природничі науки» сп 2
16155 Ділова іноземна мова (англійська). Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань13 Механічна інженерія, спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» Матієнко О.С. Нп Програму укладено з урахуванням вимог кредитно-модульної системи навчання. Вона добре структуровано 0
16154 ENGLISH. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» для студентів для студентів денної форми навчання спеціалізації «Економічна кібернетика» Матієнко О.С., Ковальова К.В. Мв Методичні вказівки складено відповідно до програми курсу «Іноземна мова професійного спрямування» дл 0
16153 Іноземна мова (англійська). Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності 208 «Агроінженерія» Матієнко О.С. Нп Програму укладено з урахуванням вимог кредитно-модульної системи навчання. Вона добре структуровано 0
16152 Програма виробничої практики з сільськогосподарських машин для студентів 3-го курсу факультету механізації сільського господарства галузі знань 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва»» за напрямом підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладна В.М. Пришляк, В.М. Яропуд, О.В. Ковальчук Нп В програмі виробничої практики з сільськогосподарських машин відображені рекомендації щодо виду та ф 1
16151 Наскрізна програма практики першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 208 «Агроінженерія» В.М. Пришляк, В.М. Яропуд, В.П. Комаха, О.В. Холодюк Нп Практична підготовка студентів є невід’ємною складовою частиною навчального процесу. Вона передбачає 3
16150 Програма навчальної практики з механізації, електрифікації та автоматизації сільськогосподарського виробництва для студентів 2-го курсу агрономічного факультету галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 201 «Агрономія» денної форм Пришляк В.М., Яропуд В.М,, Бабин І.А. Нп В програмі навчальної практики приводяться мета, завдання, організація, зміст навчальної практики т 0
16149 Регіональна економіка. Типова навчальна програма вивчення дисципліни для спеціальності 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування",073 "Публічнеу правління та адміністрування", 074 "Менеджмент організацій та адмініструван Тодосійчук В.Л., Алескерова Ю.В. Нп Типова навчальна програма вивчення дисципліни для спеціальності 071 "Облік і оподаткування&qu 1
16148 Офісний менеджмент. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент", 073 "Менеджмент організацій та адміністрування" 281 "Публічне управління та адміністрування" Тодосійчук В.Л., Алескерова Ю. В. Мв Методичні вказівки щодо самостійної роботи з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030601 0
16147 Іноземна мова (англйська). Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» спеціальності : 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» ХомяковськаТ.О. Нп Невід’ємною складовою процесу формування сучасного фахівця є навчання іноземної мови, що сприяє підв 0
16146 Ділова іноземна мова (англійська). Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності 208 «Агроінженерія» Матієнко О.С. Нп Програму укладено з урахуванням вимог кредитно-модульної системи навчання. Вона добре структуровано 0
16145 Ділова іноземна мова (англійська). Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців фахівців другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань 14 «Електрична інженерія», спеціальності: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електроме Матієнко О.С. Нп Анотація (стислий зміст /архітектоніка/ та призначення матеріалу) Програма розрахована на вивченн 0
16144 Іноземна мова професійного спрямування. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 05 «економіка» спеціальності 051«економіка» Ковальова К.В. Нп Ковальова К.В. Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» для підготовк 0
16143 Ділова іноземна мова. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань 05 «економіка» спеціальності 051«економіка» Ковальова К.В. Нп Ковальова К.В. Програма навчальної дисципліни «» для підготовки фахівців першого (бакалаврського) ос 1
16142 Ділова іноземна мова. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 072 «фінанси, банківська справа та страхування» Ковальова К.В. Нп Ковальова К.В. Програма навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова» для підготовки фахівців другого 0
16141 Іноземна мова професійного спрямування. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 072 «фінанси, банківська справа та страхування» Ковальова К.В. Нп Ковальова К.В. Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» для підготовк 0
16140 Організація облікового забезпечення управління збутовою діяльністю підприємства аграрного сектора економіки Синенко О.В. Дрп У роботі розкрито сукупність теоретичних, практичних та методичних питань, пов’язаних з управлінням 9
16139 Українська мова (за професійним спрямуванням).Програма навчальної дисципліни для бакалаврів галузі знань 07 Управління та адміністрування Тимкова В.А. Нп Програма містить вимоги щодо якості засвоєння навчального матеріалу, розподіл навчального навантажен 0
16138 Програма навчальної дисципліни Українська мова (за професійним спрямуванням) для підготовки бакалаврів галузі знань 08 Право Тимкова В.А. Нп Програма містить вимоги щодо якості засвоєння навчального матеріалу, розподіл навчального навантажен 0
16137 Програма навчальної дисципліни Українська мова (за професійним спрямуванням) для бакалаврів галузі знань 0305 Економіка та підприємництво Тимкова В.А. Нп Програма містить вимоги щодо якості засвоєння навчального матеріалу, розподіл навчального навантажен 0
16136 Інформаційні системи і технології обліку та аудиту. методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт для студентів денної та заочної форм нав чання освітньо - кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 0305 «Економіка та Січко Т.В., Волонтир Л.О., Ушкаленко І.М. Мв Інформаційні системи і технології обліку та аудиту: методичні вказівки до виконання лабораторних та 4
16135 Системи оброблення економічної інформації. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт здобувачами вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка спеціалізації «Економічна кібернетика» першого (бакалаврсько Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В. Мв Методичні вказівки є навчально-методичним документом, який містить рекомендації для вивчення дисципл 0
16134 Публічні фінанси. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 074 «Публічне управління та О.О. Прутська, О.Л. Руда, О.В. Марценюк-Розарьонова, Мв Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми 1
16133 Теоретичні та практичні аспекти організації бухгалтерського обліку переробки сільськогосподарської продукції Козачок Альона Віталіївна Дрп Дослыджено проблеми удосконалення організації бухгалтерського обліку з позиції врахування специфіки 2
16132 Менеджмент і маркетинг у тваринництві. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки прод Кафлевська С.Г., Шклярук Ю.Є. Мв Методичні матеріали призначено для практичних робіт студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакала 9
16131 Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів екструдера для виробництва екструдованих кормів з сої та зерносумішей Тартачний І.О. Дрп Робота спрямована на обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів екструдера для виробництва 0
16130 Українська мова (за професійним спрямуванням). Навчальна програма дисципліни для підготовки здобувачів вищ ої освіти галузі знань 13 Механічна інженерія спеціальності 113 Галузеве машинобудування Ільчук В.В. Нп Програма навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» розроблено відповідно 0
16129 Українська мова (за професійним спрямуванням). Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 21 Ветеринарна медицина спеціальності 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза Тимкова В.А., Молоченко В.В. Нп Програму навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» розроблено відповідно 1
16128 Фізика. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) освітньо-кваліфікаційного рівня галузі знань – 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності – 208 «Агроінженерія» Дзісь В.Г., Дячинська О.М. Нп Містить текст програми навчальної дисципліни 1
16127 Збірник задач з фізики. Частина IIІ. Методичні вказівки для виконання індивідуальних завдань та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня денної та заочної форм навчання спеціальності – 141 «Електроенергетика Дзісь В.Г., Дячинська О.М. Мв Містить задачі та методичні вказівки 1
16126 Теплозабезпечення підприємств галузі. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів спеціальності Харчові технології Музичук В.І. Мв В методичних вказівках наводяться основи теплозабезпечення підприємств галузі в лабораторних роботах 0
16124 Наскрізна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування»за спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування» Мазур А.Г., Герасименко Ю.В., Германюк Н.В., Гонтарук Я.В. Нп Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного 1
16123 Наскрізна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування»за спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізацій «Менеджмент організацій і адміністрування» та «Логістика» Мазур А.Г., Герасименко Ю.В., Германюк Н.В., Гонтарук Я.В. Нп Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в 1
16122 Інформатика та системологія. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 10 «Природничі науки» спеціальності – 101 «Екологія» Дзісь В. Г., Дячинська О. М., Хрипко Т. Є Дзісь В.Г., Дячинська О.М., Хрипко Т.Є. Нп Містить текст програми 4
16121 Прикладна математика. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань –1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва» спеці- альності – 6.100102 «Процеси, машини та об Дзісь В.Г., Дячинська О.М. Нп містить текст програмиПрограма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної форми навчанн 2
16120 Фізика. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) освітньо – кваліфікаційного рівня галузі знань – 13 «Механічна інженерія» спеціальності – 133 «Галузеве машинобудування» Дзісь В.Г., Дячинська О.М. Нп Містить текст програмиПрограма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної фор 4
16119 Прикладна математика. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) освітньо – кваліфікаційного рівня галузі знань – 14 «Електрична інженерія» спеціальності – 141 «Електроенергетика, елек Дзісь В.Г., Дячинська О.М. Нп Містить текст програми навчальної дисципліни 3
16118 Фізика. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) освітньо – кваліфікаційного рівня галузі знань – 14 «Електрична інженерія» спеціальності – 141 «Електроенергетика, електротехніка та Дзісь В.Г., Дячинська О.М. Нп Містить текст програми навчальної дисципліниПрограма нормативної навчальної дисципліни для студентів 2
16117 Програма комплексної виробничої практики з фаху першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування" за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" Калетнік Г.М., Пронько Л.М., Березюк С.В., Фурман І.В., Самборська О.Ю., Колесник Т.В. Нп Програма комплексної виробничої практики з фаху описує основні положення з організації і методики її 11
16116 Програма комплексної виробничої практики з фаху другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування" за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування Калетнік Г.М., Пронько Л.М., Березюк С.В., Фурман І.В., Самборська О.Ю., Колесник Т.В. Нп Програма комплексної виробничої практики з фаху описує основні положення з організації і методики її 8
16115 Програма переддипломної практики другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування" за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" Калетнік Г.М., Пронько Л.М., Березюк С.В., Фурман І.В., Самборська О.Ю., Колесник Т.В. Нп Програма переддипломної практики описує основні положення з організації і методики її проведення зі 7
16114 Наскрізна програма практик першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування" за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" Калетнік Г.М., Пронько Л.М., Березюк С.В., Фурман І.В., Самборська О.Ю., Колесник Т.В. Нп Наскрізна програма практики описує основні положення з організації і методики виробничої та навчальн 7
16113 Наскрізна програма практик другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування" за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" Калетнік Г.М., Пронько Л.М., Березюк С.В., Фурман І.В., Самборська О.Ю., Колесник Т.В. Нп Наскрізна програма практики описує основні положення з організації і методики виробничої та переддип 8
16112 Організаційно-методичні аспекти внутрішньогосподарського контролю підприємства Сорока Б.Л. Дрп Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методично-організаційних та практичних аспектів орга 2
16111 Біофізика. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) освітньо – кваліфікаційного рівня галузі знань – 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності – 204 «Технологія виробництва т Дзісь В.Г., Дячинська О.М. Нп Містить текст програми Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної фо 2
16110 Публічні фінанси. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» О.О. Прутська, О.Л. Руда, О.В. Марценюк-Розарьонова, Нп Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого (ма 1
16109 Ентомологія (за фахом): Методичні вказівки для проведення навчальної практики студентами денної форми навчання агрономічного факультету галузі знань ׃20 «Аграрні науки та продовольство» ; спеціальності ׃203 «Садівництво і виноградарство»; освітнього ступен Буткалюк Т.О. Мв Методичні вказівки для проведення навчальної практики студентами денної форми навчання агрономічног 0
16108 Наскрізна програма практики першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Томчук О.В., Лепетан І.М., Китайчук Т.Г., Любар О.О., Іщенко Я.П., Томчук О.Ф., Здирко Н.Г. Нп Наскрізна програма практики першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління 15
16107 Наскрізна програма практики другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Томчук О.В., Правдюк Н.Л., Гуцаленко Л.В., Мулик Т.О., Подолянчук О.А., Михальчишина Л.Г., Коваль Л.В. Нп Наскрізна програма практики розкриває основні положення з організації і методики виробничої та перед 6
16106 Основи теорії систем і системного аналізу: програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 24 Сфера обслуговування спеціально ст і 241 Готельно - ресторанна справа Киш Л.М. Нп програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі з 1
16105 Інформаційні системи і технології у фінансах. Програма вибіркової навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхуван Коляденко С.В.,Юрчук Н.П., Яцковська Р.О. Нп Програма вибіркової навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології у фінансах» містить стр 2
16104 Основи алгоритмізації та програмування. Програма та методичні вказівки для проведення навчальної практики з дисципліни для молодших спеціалістів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діял СічкоТ.В., . Капелюшна І.М, Нечипоренко А.Ю. Мв Програма та методичні вказівки для проведення навчальної практики з дисципліни для молодших спеціалі 1
16103 Мікробіологія. Методичні вказівки до виконання лабора торних робіт для студентів освітньо го ступеня «Бакалавр» денної форми навчання з і спеціальності 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Фаріонік Т.В., Бондар М.М. Мв Методичні вказівки до виконання лабора торних робіт для студентів освітньо го ступеня «Ба 2
16102 Мікробіологія галузі. Методичні вказівки з дисципліни до виконання лабораторних робіт для студентів освітньо - кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної форми навчання за напрямом підготовки 6.051701 – « Харчові технології та інженерія » Фаріонік Т.В., Бондар М.М. Мв Методичні вказівки з дисципліни до виконання лабораторних робіт для студентів освітньо - 2
16101 Методика дослідної справи. Програма дисципліни для підготовки аспірантів за спеціальністю 204 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва», за шифром 06.02.02 - годівля тварин і технологія кормів Мазуренко М. О., Гуцол А. В. Нп Програма дисципліни для підготовки аспірантів за спеціальністю 204 «Технології виробництва і переро 2
16100 Технологія виробництва основних продуктів бджільництва. Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи студентів першого освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності 204 технологія виробництва і переробки продукції тваринництва га Гуцол Н. В. Мв Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи студентів першого освітнього 0
16099 Дослідницький практикум .Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів денної форми навчання спеціальністю 181 « Харчові технології» освітнього ступеню «Магістр» Соломон А.М. Мв Методичні вказівки призначені для самостійної роботи з дисципліни Дослідницький практикум для студен 4
16098 Методичні вказівки з навчальної практики для студентів денної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 207 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Гідротехніка та проектування рибницьких підприємств» Непорочна О.Т., Білявцева В.В. Мв Викладено методичні поради щодо виконання навчальної практики студентами факультету технології вироб 3
16097 Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання за напрямом 6.051701 «Харчова технологія та інженерія». Вінниця, ВНАУ. 2018. Фіалковська Л.В. Мв Методичні вказівки спрямовані на надання методичної допомоги студентам під час самостійного вивчення 0
16096 Фінансове право України:методичні рекомендації для самостійної роботи для студентів галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 071 Облік і оподаткування Правдюк А.Л. Мв Розглядається фінансова діяльність держави 2
16095 Правознавство:Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 071 Облік і оподаткування Правдюк А. Л. Мв Розглядається держава ,право ,галузі права 3
16094 Фінансове право України:методичні рекомендації для практичної роботи для студентів галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 071 Облік і оподаткування Правдюк А.Л. Мв Розглядається фінансова діяльність держави 1
16093 Правознавство:Методичні рекомендації практичної роботи для студентів галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 071 Облік і оподаткування Правдюк А.Л. Мв Розглядається держава,право,галузі права Методичні рекомендації практичної роботи для студентів галу 5
16092 Історія держави і права зарубіжних країн. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 081 "Право" Піковська Т.В. Мв Історія держави і права зарубіжних країн. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціал 5
16091 Правознавство. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 Управління та адміністрування Спеціалььність 071 Облік і оподаткування Правдюк А.Л. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 Управління та адміністрування Спеціаль 4
16090 Конституційне право України. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081-Право Правдюк А.Л. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081-Право 3
16089 Фінансове право. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 Управління та адміністрування Спеціалььність 071 Облік і оподаткування Правдюк А.Л. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 Управління та адміністрування Спеціаль 1
16088 Загальна ентомологія. Навчальна програма з дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету денної і заочної форми навчання галузі знань׃ 20 «аграрні науки та продовольство» за спеціальністю: 201 «агрономія» освітнього ступеня: «бакалавр» Буткалюк Т.О. Нп Навчальна програма з дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету денної і заочної 1
16087 Екотрофологія. Методичні рекомендації проведення практичних робіт для студентів 2-го курсу агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальність 101 «Екологія» освітнього ступеня «Бакалавр» Хаєцький Г. С. Мв Оволодіти теоретичними знаннями і практичними павичками, необхідними в роботі підрозділів, що здійс 0
16086 Соціальна екологія. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступеня «Бакалавр» Хаєцький Г. С. Мв Методичні рекомендації розроблені з метою сформувати у студентів систему уявлень про взаємодію суспі 2
16085 Фізика. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» та галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство Хомяковський Ю.Л., Смілянець О.Г. Нп Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання першого (б 5
16084 Фізика з основами біофізики. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань – 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальностей 201 «Агрономія», 202 «Захист Хомяковський Ю.Л., Смілянець О.Г. Нп Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання першого (б 6
16083 Фізика. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 18 – «Виробництво та технології» спеціальності 181 «Харчові технології» Хомяковський Ю.Л., Смілянець О.Г. Нп Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання першого (ба 4
16082 Здоровий спосіб життя як одна з умов благополучного життя. Методичні вказівки для студентів, що мають відхилення у стані здоров’я Бочарова В.Б. Мв Методичні вказівки спрямовані на вивчення впливу фізичних вправ на здоров’я і працездатність людини 5
16081 Методичні вказівки до навчально-тренувального процесу спортивного вдосконалення з футболу Рудницький В.Б. Мв Дані методичні вказівки призначені для студентів I–V курсів денної форми навчання всіх спеціальносте 1
16080 Годівля тварин і технологія кормів. Методичні вказівки навчальної практики для студентів спеціальності 204 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Дмитрук І.В., Суховуха С.М.,Зотько М.О., Гончарук Н.М. Мв Вчення про годівлю сільськогосподарських тварин – це найважливіша складова частина зоотехнічної наук 7
16079 Іхтіологія. Методичні вказівки для виконання навчальної практики з дисципліни для студентів бакалаврів спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура" Дмитрук І.В. Мв методичні вказівки для підготовки студентів спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультур 2
16078 Технологія кормів та кормових добавок. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітнього ступеня магістр cпеціальності 204 "Технології виробництва і переробки продукції тваринництва" у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акре Гуцол А.В.. Сироватко К.М. Нп Викладено зміст дисципліни (орієнтовний перелік тем теоретичних та практичних занять, список рекоме 4
16077 Екологія у тваринництві: методичні вказівки до виконання практичних та самостійної робіт для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Разанова О.П. Мв Подані методичні вказівки складені за діючою програмою. При вивченні дисципліни студенти ознайомлюют 1
16076 Перспективні технології виробництва у тваринництві. Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» друг Бережнюк Н.А. Мв Методичні вказівки до проведення практичних занять дисципліни «Перспективні технології виробництва у 0
16075 Гігієна тварин : Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами заочної форми навчання ступеня підготовки бакалавра зі спеціальності 204 «ТВіППТ» Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Мв Методичні вказівки включають основні теоретичні положення, завдання для виконання практичних робіт с 0
16074 Фізико-хімічні та біохімічні основи обробки сировини м’ясної та молочної галузі. Методичні вказівки для лабораторних робіт за підготовки студентів першого бакалаврського освітнього ступеня із спеціальності 181 Харчові технології. Варпіховський Р.Л., Штенська О.Б. Мв Викладений матеріал з курсу «Фізико-хімічні та біохімічні основи обробки сировини м’ясної та мол 0
16073 Економіка і бухгалтерський облік в тваринництві методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів денної та заочної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва освітньо-кваліфікаційного рівня «Бака Фостолович В. А. Мв Методичними рекомендаціями визначено зміст, обсяг і вимоги до вивчення дисципліни відповідно до вимо 8
16072 Селекція сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів другого освітнього ступеня магістр заочної форми навчання за спеціальністю 204 «технологія виробництва і переробки продуктів тваринництва» Казьмірук Л.В. Мв Методичні вказівки містять назви тем, перелік питань та список рекомендованої літератури, які винесе 0
16071 Гігієна тварин. Методичні вказівки і програма з навчальної практики для студентів денної форми навчання із спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» Варпіховський Р.Л. Мв Методичні вказівки та програма з навчальної практики для студентів факультету ТВ і ППТ із спеціально 0
16070 Гігієна тварин: робочий зошит до проведення навчальної практики для студентів освітнього рівня бакалавр галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство / Т.В. Поліщук, Р.Л. Варпіховський; Вінн. нац. аграр. Ун-т. – Вінниця: ВНАУ, 2018. – 40 с. Поліщук Т.В. , Варпіховський Р.Л. Рз Робочий зошит призначено до проведення навчальної практики для студентів освітнього рівня бакалавр г 1
16069 Історичні дослідження життєдіяльності і якості продукції тваринництва. Методичні вказівки для виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти третього освітньо-наукового ступеня, із спеціальності – 212 ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. – Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Мв Викладений матеріал із дисципліни: «Історичні дослідження життєдіяльності і якості продукції твари 0
16068 Сучасні системи утримання тварин. Методичні вказівки для виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти третього освітньо-наукового ступеня, із спеціальності – 212 ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2018. – 78 с. Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Мв Викладений матеріал із дисципліни: «Сучасні системи утримання тварин» передбачає виконання завдань 0
16067 Урбоекологія та фітомеліорація. Методичні вказівки щодо проведення практичних робіт для студентів агрономічного факультету денної форми навчання для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 205 «Лісове господарство» Мудрак Г.В., Врадій О.І. Мв Викладено основні методичні вказівки для проведення практичних робіт з навчальної дисципліни "У 3
16066 Ландшафтна екологія. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 10 "Природничі науки" спеціальності 101 – "Екологія" освітнього ступеня "Бакалавр" Мудрак Г.В. Нп У програмі з навчальної дисципліни "Ландшафтна екологія" зі спеціальності 101 – "Екол 3
16065 Розведення живих кормів. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання спеціальності 207 “Водні біоресурси та аквакультура” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Дмитрук І.В. Мв Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Розведення живих кормів 2
16064 Біохімія. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» галузі знань 18 «Виробництво та технології» у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти і нау Мазуренко М. О., Гуцол А. В., Шевчук Т. В., Дацюк І. В. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 1 4
16063 Біологічна, фізична і колоїдна хімія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з дисципліни «біологічна, фізична і колоїдна хімія» зі спеціальності 204 технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Мазуренко М.О., Гуцол А. В., Дацюк І. В. Мв Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з дисципліни « 5
16062 Управління маркетинговою діяльністю на підприємстві та шляхи його удосконалення Кожухар Р.С. Дрп У роботі висвітлені теоретичні аспекти впровадження концепції маркетингу в діяльність підприємства, 7
16061 Технологія продукції ресторанного господарства. Програма з дисципліни для студентів: освітнього ступеня «Бакалавр», галузь знань 1401 Сфера обслуговування, напрям підготовки 6.140101 Готельно – ресторанна справа денної форми навчання. Фіалковська Л. В.,к.т.н., доцент Нп надана програма дисципліни 3
16060 Звіт-щоденник проходження виробничої практики. Другий (магістерський) рівень вищої освіти, фахове спрямування: галузь знань 18 «Виробництво та технології»; спеціальність 181 «Харчові технології» денної форми навчання Фіалковська Л.В., Соломон А.М. Мв Надані правила і вимоги до оформлення звіту виробничої практики 8
16059 Теоретичні основи технології харчових виробництв. Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни для студентів фахового спрямування: галузь знань 18 «виробництво та технології»; спеціальність 181 «харчові технології» денно Фіалковська Л.В., Мельник М. О. Мв Викладено рекомендації щодо проведення лабораторних робіт, який включає 14 лабораторних занять (28 г 3
16058 Технологія молочних продуктів з комбінованим складом сировини. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» для підготовки студентів спеціальністю Соломон А.М. Мв Методичні вказівки призначені для виконання лабораторних занять з дисципліни Технологія молочних пр 2
16057 Дослідження параметрів надійності деталей системи мащення двигуна д-240 та розробка методів їх підвищення» Каліновський Ростислав Ігорович Дрп Дана магістерська робота містить 109 аркушів пояснювальної записки, графічна частина містить 10 арку 0
16056 Технологія молочних продуктів з комбінованим складом сировини. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів денної форми навчання факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» для підготовки студентів спеціальні Соломон А.М. Мв Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної дисци 2
16055 Дослідницький практикум . Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» для підготовки студентів спеціальністю 181 «Харчові технології» освітнього ступеню «Магіс Соломон А.М. Мв Методичні вказівки призначені для виконання лабораторних занять з дисципліни «Дослідницький практ 6
16054 Молоко і молочні продукти. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» ОКР «Бакалавр» Соломон А.М.,Фабіянська О.Л., Бондар М.М Мв У методичних вказівках викладені завдання, які студентам необхідно виконати самостійно, а також пита 4
16053 Філософія. Робочий зошит з навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання ОКР „бакалавр” всіх напрямів підготовки Муханов В. М., Калач Д. М. Рз дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання ОКР „бакалавр” всіх напрямів підготовки 2
16052 Фізика. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт та самостійної підготовки здобувачів освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 10 -"Природничі науки", спеціальності 101- "Екологія" для денної та заочної форм навчання Дзісь В.Г., Дячинська О.М., Ніколайчук В.Я., Хомяковський Ю.Л. Мв Містить методичні вказівки для виконання лабораторних робіт 11
16051 Технічний сервіс в АПК. Методичні вказівки по самостійн ій робот і з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання освітнього ступеня Б акалавр за напрямом підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» Ю. Б. Паладійчук, Л. В. Швець, П.Г.Завальнюк, С.П. Слюсаренко, А.М. Сандуляк, В.А. Кордонський, А.В. Стрілець Мв оволодіння методикою і навиками самостійного вирішення питань з організації і планування технічного 4
16050 Технічний сервіс в АПК. Частина І. Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторно - практичних занять для студентів зі спеціальності 6.100102 - механ ізації сільс ь кого господарства осв. - кваліф. рівні “Бакалавр Паладійчук Ю.Б., Швець Л.В., Завальнюк П.Г. Мв Програма дисципліни “ Технічний сервіс в АПК. Частина І” передбачає всебічне вивчення технічного обс 4
16049 Система точного землеробства" частина 1. Методичні вказівки для виконання лабораторно робіт з дисципліни для студентів 3-го курсу факультету механізації сільського господарства денної та заочної форм навчання, за спеціальністю 208 – Агроінженерія Холодюк О.В., Григоришен В.М., Завальнюк П.Г. Мв Мета дисципліни – дати наукові основи розробки і організації оптимальних методів механізованого виро 5
16048 Підйомно-транспортні машини. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни Любін М.В., Токарчук О.А. Мв Наводяться методичні вказівки по виконанню та оформленню лабораторних робіт, а також завдання на їх 3
16047 Використання техніки в агропромисловому комплексі” частина 2. Методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт з дисципліни для магістрантів галузі знань – 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності – 208 «Агроінженерія» денної форми навчання Кондратюк Д.Г., Григоришен В.М. Мв Методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт з дисципліни для магістрантів галузі знань – 20 4
16046 Програма проходження виробничої практики для студентів факультету економіки та підприємництва напряму підготовки 6.140103 «Туризм» освітнього рівня «бакалавр» Левицька І.В., Головня О.М., Мазур С.А. Мв Програма переддипломної практики для студентів галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підг 12
16045 Експлуатація сільськогосподарських машин. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів за напрямом 133 –Галузеве машинобудування, галузі знань 13 – Механічна інженерія. Д.Г. Кондратюк, О.В. Холодюк Нп Сучасне сільське господарство ґрунтується на механізованих технологіях, тому його ефективність значн 5
16044 Технічне обслуговування машин та обладнання. Методичні вказівки по виконанню практичних робіт з дисципліни » для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія» освітнього ступеня магістр першого року навчання , факультету «Механізації сільського госпо Середа Л.П., Паладійчук Ю.Б., Зінєв М.В Мв Стрімкий розвиток науки та техніки вимагає від інженерно-технічних працівників все швидшого реагуван 1
16043 Технічне обслуговування машин та обладнання. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого магістерського освітнього ступеня за спеціальністю 208 «агроінженерія» (механізація сільського господарства) Паладійчук Ю. Б., Зінєв М. В. Нп Навчальна дисципліна "Технічне обслуговування машин та обладнання є складовою підготовки магіст 4
16042 Металообробне обладнання: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю: 133 «Галузеве машинобудування» Веселовська Н.Р., Ковальова І.М., Максімова О.М. Мв У даних методичних вказівках викладений матеріал, який містить відомості про взаємодію механізмів ко 2
16041 Гігієна і санітарія харчових підприємств. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напрям підготовки 6.051701 « Харчові технології та інженерія» Соломон А.М., Красносельська М.П. Мв Методичні вказівки для виконання самостійної роботи складені відповідно до освітньо-професійної прог 9
16040 Підйомно-транспортні машини» Частина 2: «Вантажопідйомні машини». Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни освітній ступень – «бакалавр» галузь знань – 20 «аграрні науки та продовольство» спеціальність – 208 «агроінженерія» Любін М.В., Токарчук О.А. Мв усвідомлення сутності основних понять та категорій науки «Підйомно-транспортні машини», з`ясування з 1
16039 Технологічне обладнання переробних та харчових виробництв. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни для підготовки фахівців у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації. Галузі знань – 13 «Механічна інженерія». Спеціальніст І.А. Зозуляк, В.М. Бандура, Р.М. Горбатюк Мв Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологічне обладнання переробних 1
16038 Методичні вказівки проходження виробничої практики наукового спрямування» для підготовки фахівців у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації. Галузі знань – 13 «Механічна інженерія». Спеціальність – 133 «Галузеве машинобудування». Спеціалізації Зозуляк І.А., Токарчук О.А., Горбатюк Р.М. Мв «Методичні вказівки проходження виробничої практики наукового спрямування» для підготовки фахівців у 2
16037 Наскрізна програма практик першого (бакалаврського) освітнього рівня вищої освіти галузі знань 13 «механічна інженерія» за спеціальністю 133 «галузеве машинобудування» Веселовська Н.Р., Янович В.П., . Цуркан О.В., Полєвода Ю.А., Шаргородський С.А., Турич В.В., Руткевич В.С., Нп Практика студентів є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців в вищих навчальних з 18
16036 Наскрізна програма практик другого (магістерського) освітнього рівня вищої освіти галузі знань – 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю – 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізації – «Обладнання переробних і харчових виробництв В.П. Янович, О.А. Токарчук, І.А. Зозуляк, М.В. Любін Нп Наскрізна програма практики розкриває основні положення з організації і методики виробничої практики 6
16035 Методичні вказівки до виконання і оформлення атестаційної магістерської роботи денної та заочної форми навчання зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізації «Обладнання переробних і харчових виробництв»освітній ступінь –«Магістр» В.М.Бандура, В.П.Янович, О.В.Цуркан, М.В.Любін, Ю.А.Поєвода, О.А.Токарчук, І.А.Зозуляк Мв Методичні вказівки, створенні для написання і оформлення атестаційної магістерської роботи для студе 8
16034 Прийоми підвищення продуктивності бобів кормових в умовах дослідного поля ВНАУ Кудинський О.М. Дрп Наведено результати досліджень впливу способів обробки насіння та позакореневих підживлень на ріст, 0
16033 Програма проходження виробничої практики конструкторсько-технологічного напрямку для підготовки фахівців у вищих навчальних закладах ііі–іv рівнів акредитації галузі знань – 13 «механічна інженерія спеціальність – 133 «галузеве машинобудування» спеціаліз Янович В.П., Полєвода Ю.А., Сосновська Л.В. Нп В програмі представлені методичні та довідникові матеріали, які необхідні для проходження виробничо 7
16032 Наскрізна програма практик другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 21 ветеринарна медицина за спеціальністю 212 ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза Скоромна О.І., Огороднічук Г.М., Гуцол А.В., Льотка Г.І., Кучерявий В.П., Берник І.М., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Нп Наскрізна програма практики другого рівня вищої освіти галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» спеціа 2
16031 Наскрізна програма практик першого (бакалаврського) освітнього рівня вищої освіти галузі знань 20 аграрні науки та продовольство за спеціальністю 204 технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Скоромна О.І., Огороднічук Г.М., Гуцол А.В., Льотка Г.І., Кучерявий В.П., Бернік І.М., Овсієнко С.М. Нп Наскрізна програма практики першого рівня вищої освіти галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольст 3
16030 Наскрізна програма практик другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 20 аграрні науки та продовольство за спеціальністю 204 технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Скоромна О.І., Огороднічук Г.М., Гуцол А.В., Льотка Г.І., Кучерявий В.П., Бернік І.М., Овсієнко С.М Нп Наскрізна програма практики другого рівня вищої освіти галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольст 3
16029 Наскрізна програма практик першого (бакалаврського )рівня вищої освіти за спеціальністю 181 Харчові технології галузі знань 18 Виробництво та технології Скоромна О.І., Берник І.М., Фіалковська Л.В., Новгородська Н.В., Фаріонік Т.В.,Зозуляк О.В. Нп Наскрізна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю- 181 «Харчові технол 6
16028 Наскрізна програма виробничих практик для студентів галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти Мельничук М.О., Мельничук О.Ф., Піковська Т.В. Нп Наскрізна програма практик для студентів галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право», другого 3
16027 Програма проходження навчальної практики для студентів 1 курсу факультету економіки та підприємництва спеціальності 242 «Туризм» першого (бакалаврського) освітнього ступеня Левицька І.В., Ставська Ю.В., Прилуцький А.М. Мв Програма навчальної практики для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 3
16026 Мікроекономіка. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти денної форми навчання першого освітнього ступеня (бакалавр) галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», за напрямом 051 «Еконо Брояка А.А., Хаєцька О.П., Феняк Л.А. Мв для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочно 9
16025 Мікроекономіка. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти денної форми навчання першого освітнього ступеня (бакалавр) галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 071 «Облік Брояка А.А., Хаєцька О.П., Феняк Л.А. Мв Дані методичні рекомендації складені відповідно до освітньо-професійної програми вищої школи України 4
16024 Інженерна графіка з основами нарисної геометрії . Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 2 0 « Аграрні науки та продовольство Джеджула О.М., Островський А.Й. Мв Методичні вказівки містять стислий теоретичний матеріал та завдання для виконання графічних робіт з 7
16023 Інформатика. Програма навчальної практики з дисципліни для підготовки студентів першого (бакалаврського) освітньо-кваліфікаційного рівня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальностей 051 «Економіка. Економічна кібернетика» і «Економ Бурдейна Л.І., Смілянець О.Г. Нп Програма навчальної практики з дисципліни для підготовки студентів першого (бакалаврського) освітнь 5
16022 Організація ресторанного господарства: методичні вказівки для проведення практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» Ставська Ю.В., Полеся В.М. Мв Видання містить план проведення практичних занять, практичні та ситуаційні завдання, перелік рекомен 8
16021 «Планування і організація туристичного бізнесу»: методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань – 1401 «Сфера обслуговування», напряму підготовки 6.140103 «Туризм» Левицька І.В. Мв Методичні матеріали призначено для практичних занять, галузі знань – 1401 «Сфера обслуговування», на 0
16020 Планування і організація туристичного бізнесу. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва денної форми навчання, першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань – 1401 «Сфера обслуг Левицька І.В. Мв Методичні вказівки для організації самостійної роботи з нормативної дисципліни «Планування і орган 0
16019 Планування і організація туристичного бізнесу. Програма нормативної дисципліни для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань – 1401 «Сфера обслуговування», напряму підготовки 6.140103 «Туризм» Левицька І.В. Нп Програма нормативної дисципліни «Планування і організація туристичного бізнесу» визначає зміст, обся 2
16018 Банківський менеджмент. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківськ Прутська О.О. Нп Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форми навчання 1
16017 Фінансова система. Методичні вказівки до проведення навчальної практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми нав Вдовенко Л.О., Колотій С.В., Грищук Н.В. Мв Методичні вказівки до проведення навчальної практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 12
16016 Фінансова система. Програма навчальної практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання Вдовенко Л.О., Колотій С.В., Грищук Н.В. Нп Програма навчальної практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 « 5
16015 Наскрізна програма практики галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 Економіка (спеціалізації «Економіка довкілля та природних ресурсів», «Економічна кібернетика») для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти студента Шаманська О.І., Коляденко С.В., Кірєєва Е.А., Бурлака Н.І., Коломієць Т.В. Нп Наскрізна програма практики галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 Економ 3
16014 Наскрізна програма практичної підготовки студентів першого освітнього рівня (бакалавр) денної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / О.І. Шаманська, Е.А. Кірєєва, Шаманська О.І. , Кірєєва Е.А. , Брояка А.А.,Феняк Л.А. Нп Наскрізна програма практичної підготовки студентів денної форми навчання першого освітнього рівня (б 4
16013 Основи електропривода// Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.100101 «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електро-техніка та електромеханіка» Ярошенко Л.В., Видмиш А.А. Нп Викладений матеріал навчальної програми з дисципліни: “Основи електропривода”, куди входять питання 8
16012 Технологічне обладнання переробних та харчових виробництв. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни для підготовки фахівців у вищих навчальних закладах ІІІ – І V рівнів акредитації . Галузі знань – 13 « Механічна інженерія ». Спеціальні Зозуляк І.А., Бандура В.М., Горбатюк Р.М. Мв Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Технологічне обладнання переробних та харчов 1
16011 Обгрунтування робочих параметрів фрезерної машини для обробітку грунту в пристовбурних зонах плодових насаджень Білик Віталій Володимирович Дрп На підставі аналізу технологій і засобів механізації обробітку ґрунту в пристовбурних смугах плодови 3
16010 Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів. Для студентів факультету механізації сільського господарства денної та заочної форми навчання Моторна О. О., Переяславський О. М. Мв У даних методичних вказівках викладено матеріал, необхідний для само-стійної роботи студентів з курс 2
16009 Обгрунтування параметрів граблів з керованими граблинами Ільченко Олександр Миколайович Дрп Ільченко Олександр Миколайович. Обґрунтування параметрів параметрів граблів з керованими грабли 1
16008 Автоматизована робота сільськогосподарських машин. Програма навчальної дисципліни для бакалаврів напряму підготовки 6.050503 - ”Машинобудування” Ярошенко Л.В. Нп Приведено матеріал навчальної програми з дисципліни “Автоматизована робота сільськогосподарських маш 4
16007 Експлуатація машин і обладнання. Робоча програма проходження експлуатаційно-виробничої практики з дисципліни студентами 3-го курсу за спеціальністю 6.100102 - "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" Д.Г. Кондратюк, О.В. Холодюк, В.М. Григоришен Нп Робоча програма проходження експлуатаційно-виробничої практики призначена для студентів третього кур 6
16006 Наскрізна програма навчальних і виробничих практик для студентів галузі знань 14 «Електрична інженерія» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Матвійчук В. А., Рубаненко О. Є., Рубаненко О. О. Нп Наскрізна програма навчальних і виробничих практик для студентів галузі знань 14 «Електрична інжен 4
16005 Обґрунтування технічних параметрів вузлів тертя з метою збільшення довговічності Швець Сергій Ігорович Дрп Одним з перспективних шляхів підвищення рівня надійності тракторів, як нових, так і після ремонту, є 1
16004 Підвищення ефективності використaння aвтотранспортних засобів при перевезені зерна Михайленко Максим Петрович Дрп підвищення ефективності транспортного забезпечення при перевезенні зерна за рахунок оптимізації кіль 1
16003 Основи електроніки т а мікросхемотехніки. Навчально-методичний посібник для підготовки студентів за осв ітнім ступенем «Бакалавр» з галузі знань 14 «Електрична інженерія» сп еціальністі 141 «Електроенергетика, електрот ехніка і ел Величко Т.Г., Рубаненко О.О., Явдик В.В. Нп Навчально-методичний посібник містить теоретичний матеріал з навчальних дисциплін «Електроніка і мік 2
16002 Програма виробничої електромонтажної практики першого «бакалаврського» рівня вищої освіти галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка». Ярошенко Л. В., Матвійчук В. А. Нп У програмі практики розглядаються загальні питання організації, перелік базових підприємств, перелік 5
16001 Удосконалення конструкції головки дизельного двигуна Д-240 та дослідження його характеристик при роботі на біопаливі Уманець Денис Дмитрович Дрп Розробляється система харчування газодизельного двигуна для трактора. МТЗ-100 0
16000 Деталі машин та основи конструювання. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.100102 "процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" денної форми навчання Цуркан О.В., Полєвода Ю.А, Сосновська Л.В., Присяжнюк Д.В. Мв Методичні вказівки містять методику виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Дета 1
15999 Деталі машин та основи конструювання. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.050503 "машинобудування" денної форми навчання Цуркан О.В., Полєвода Ю.А, Сосновська Л.В., Присяжнюк Д.В. Мв Методичні вказівки містять методику виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Дета 1
15998 Вдосконалення конструкції нагнітатільного клапана та дослідження характеристик насоса при роботі дизеля д-240 на біопаливі Климчук Богдан Валентинович Дрп Відновлення первісних характеристик подачі паливної апаратури із зношеними плунжерними парами, а тим 0
15997 Матеріалознавство і технологія конструкційних. 1 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни для студентів спеціальностей 208 «Агроінженерія» та 133 «Галузеве машинобудування» ден ної та заочної форм навчання Веселовська Н.Р., Турич В.В., Руткевич В.С. Мв вивчення технології отримання й обробки заготовок деталей машин; розкриття фізичних основ та техніко 2
15996 Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство» у вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації Міністерства освіти і Веселовська Н.Р., Турич В.В., Руткевич В.С. Нп Навчальна дисципліна "Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів" (М і ТКМ) 1
15995 Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» галузь знань 13 «Механічна інженерія» у вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації Міністерства освіти і науки Украї Веселовська Н.Р., Турич В.В., Руткевич В.С. Нп Навчальна дисципліна "Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів" (М і ТКМ) 1
15994 Технологічні основи сільськогосподарського машинобудування. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів факультету механізації сільського господарства зі спеціальності 133 галуз еве машинобудування, спеціалізаці Н.Р. Веселовська, М.І. Іванов, О.О. Моторна, С.А. Шаргородський Мв Технологічне проектування для механічних спеціальностей сільсько-гоподарських вузів є важливим етапо 9
15993 Природоохоронне інспектування. Методичні вказівки до проведення практичних занять та до виконання самостійної роботи для студентів агрономічного факультету денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та зб Мудрак Г.В., Зайцева Т.М. Мв Методичні матеріали призначено до проведення практичних та самостійної роботи cтудентів 4-го курсу а 8
15992 Природоохоронне інспектування. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 0401 "Природничі науки" напряму підготовки 6.040106 – "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалан Мудрак Г.В., Зайцева Т.М. Нп У програмі з навчальної дисципліни "Природоохоронне інспектування" галузь знань – 0401 &qu 5
15991 Технічна мікробіологія. Методичні вказівки до проведе ння лабораторних занять для студентів освітньо го ступеня «Бакалавр» денної форми навчання з і спеціальності 181 – « Харчові технології » Фаріонік Т.В., Бондар М.М. Мв Методичні вказівки до проведе ння лабораторних занять для студентів освітньо го ступеня «Бакалавр 2
15990 Загальна мікробіологія та мікологія. Методичні вказівки з дисципліни до лабораторних занять для студентів освітньо го ступеня «Бакалавр» денної форми навчання за спеціальністю 212 – «Ветеринарна гігієна Фаріонік Т.В., Бондар М.М. Мв Методичні вказівки з дисципліни до лабораторних занять для студентів освітньо го ступеня «Бак 2
15989 Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання з напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» Соломон А.М., Фіалковська Л.В., Мв Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни для студентів денної та заочної фор 3
15988 Товарознавство. Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни для студентів усіх форм спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» освітній ступінь «Бакалавр» Н.В. Новгородська, М.П. Красносельська Мв Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни для студентів усіх форм спеціально 3
15987 Технологія продукції ресторанного господарства. Програма з навчальної практики для студентів освітнього ступеня «Бакалавр», галузь знань 1401 Сфера обслуговування, напрям підготовки 6.140101 Готельно – ресторанна справа Фіалковська Л.В. Нп Програма з навчальної практики для студентів освітнього ступеня «Бакалавр», галузь знань 1401 Сфера 2
15986 Технологія продукції ресторанного господарства. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни для студентів освітнього ступеня «Бакалавр», галузь знань 1401 Сфера обслуговування, напрям підготовки 6.140101 Готельно – ресторанна справа Фіалковська Л.В., к. т. н., доцент Мв Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни для студентів освітнього ступеня « 3
15985 Товарознавство. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» Новгородська Н. В., Красносельська М. П. Мв Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 241 3
15984 Товарознавство. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» ОС «Бакалавр» Новгородська Н. В. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна спр 1
15983 Оцінка якості і безпека продукції тваринництва. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» денної та заочної форми навчан Н.В. Новгородська, М.П. Красносельська Мв Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» с 4
15982 Товарознавство та пакування продуктів м'ясної та молочної галузі. Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни для студентів фахового спрямування: галузь знань 18 «Виробництво та технології»; спеціальність 181 «Харчові те Фіалковська Л.В., Красносельська М.П. Мв Викладено рекомендації щодо проведення лабораторно-практичних робіт, який включає 21практичне занятт 2
15981 Технологія молока та молочних продуктів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання напрям підготовки 6.051701 «харчові технології та інженерія» Соломон А. М., Циганчук О, б. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання нап 4
15980 Інноваційні проблеми виробництва м'яса і м'ясопродуктів. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» ОС «Магістр» спеціальність – Н.В. Новгородська Мв Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання факультету « 1
15979 Науково дослідна робота студентів. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни для студентів спеціальність 181 «Харчові технології» денної та заочної форми навчання Ткаченко С. Й., Новгородська Н. В. Мв Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни для студентів спеціальність 181 «Харчові технол 2
15978 Технологія м’яса і м’ясних продуктів. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання спеціальність 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринни Новгородська Н.В. Мв Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання спеціальніст 2
15977 Технологія виробництва продукції тваринництва: методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт для студентів денної форми навчання зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Голубенко Т.Л. Мв Метою викладання дисципліни є навчити студентів оцінювати продуктивні якості сільськогосподарських т 0
15976 Екологія у тваринництві : програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Разанова О.П. Нп Викладено зміст дисципліни (орієнтовний перелік тем теоретичних та практичних занять, список рекомен 1
15975 Технологія відтворення. Методичні вказівки та програма з навчальної практики для студентів денної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції твари Побережець Ю. М. Мв Методичні вказівки та програма з навчальної практики для студентів денної форми навчання факультету 0
15974 Програма розвитку групової ефективності спортивної команди. Методичні вказівки Войтенко С.М., Колосов А.Б. Мв У методичних вказівках висвітлюється програма підвищення ефективності спільної діяльності спортивних 4
15973 Вплив фізичних вправ на здоров’я і працездатність людини. Методичні вказівки для здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні всіх факультетів Клибанівський Я.В. Мв У методичній вказівці йдеться про розробку ефективних оздоровчих програм і програм професійно-прикла 4
15972 Наскрізна програма практик для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 201 – агрономія Дідур І.М., Ткачук О.П., Первачук М.В., Поліщук І.С., Пінчук Н.В., Липовий В.Г Нп Визначає програму практичного навчання студентів 6
15971 Наскрізна програма практик для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 202 – Захист і карантин рослин Дідур І.М., Ткачук О.П., Пінчук Н.В., Вергелес П.М. Нп Визначає програму практики з спеціальності 3
15970 Наскрізна програма практик для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 205 – Лісове господарство Дідур І.М., Ткачук О.П., Прокопчук В.М., Василевський О.Г., Матусяк М.В. Нп Визначає програму практик з спеціальності 5
15969 Наскрізна програма практик для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 206 – Садово-паркове господарство Дідур І.М., Ткачук О.П., Прокопчук В.М., Монарх В.В., Циганська О.І. Нп Визначає практичну підготовку студентів з спеціальності 5
15968 Наскрізна програма практик для студентів освітнього ступеня магістр спеціальності 101 – Екологія Дідур І.М., Ткачук О.П., Разанов С.Ф., Мудрак Г.В. Нп Визначає особливості практичної підготовки студентів за спеціальністю 5
15967 Наскрізна програма практик для студентів освітнього ступеня магістр спеціальності 201 – Агрономія Дідур І.М., Ткачук О.П., Поліщук І.С., Первачук М.В., Пінчук Н.В, Липовий В.Г. Нп Визначає практичну підготовку студентів за спеціальністю 10
15966 Наскрізна програма практик для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 203 – Садівництво та виноградарство Дідур І.М., Ткачук О.П., Вдовенко С.А., Чернецький В.М. Нп Визначає практичну підготовку студентів за спеціальністю 1
15965 Наскрізна програма практик для студентів освітнього ступеня магістр спеціальності 206 – Садово-паркове господарство Дідур І.М., Ткачук О.П., Прокопчук В.М., Монарх В.В., Циганська О.І. Нп Визначає практичну підготовку студентів спеціальності 17
15964 Наскрізна програма практик для студентів освітнього ступеня магістр спеціальності 203 – Садівництво та виноградарство Дідур І.М., Ткачук О.П., Вдовенко С.А., Чернецький В.М. Нп Визначає практичну підготовку студентів спеціальності 2
15962 Програма проходження навчальної практики для студентів 1 курсу факультету економіки та підприємництва спеціальності 242 «Туризм» першого (бакалаврського) освітнього ступеня Левицька І.В., Головня О.М., Мазур С.А. Нп Програма навчальної практики для студентів першого курсу галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спец 4
15961 Програма проходження виробничої практики для студентів факультету економіки та підприємництва напряму підготовки 6.140103 «Туризм» освітнього рівня «бакалавр» Левицька І.В., Головня О.М., Мазур С.А. Мв Програма переддипломної практики для студентів галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підг 6
15960 Економіка підприємства. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів спеціальності : 241 « Готельно - ресторанна справа » Климчук А. О. Нп для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» 4
15959 Міжнародний туристичний бізнес. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань – 24 «Сфера обсл уговування», спеціальності – 242 «Туризм» Юр'єв В.І Нп Концепція програми нормативної навчальної дисципліни «Міжнародний туристичний бізнес», її основна ме 1
15958 Вступ до фаху («Менеджмент готельно-ресторанної справи»). Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань - 24 «Сфера обслуговування» спеціальності - 241 «Готельно-ресторанна с Левицька І.В. Мв Методичні матеріали призначено для практичних занять, галузі знань - 24 «Сфера обслуговування», спец 1
15957 Вступ до фаху («Менеджмент готельно-ресторанної справи»). Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва денної форми навчання, першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань – 24 «Сфера Левицька І.В. Мв Методичні вказівки для організації самостійної роботи з нормативної дисципліни «Вступ до фаху («Ме 2
15956 Організація готельного господарства. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності – 241 « Готельно - ресторанна справа» ,242 «Туризм» Юр'єв В.І Нп Предметом курсу «Організація готельного господарства» є загальні закономірності та організаційні асп 1
15955 Дизайн об’єктів готельного та ресторанного господарства. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності – 241 « Готельно - ресторанна справа» Юр'єв В.І Нп Мета вивчення курсу ознайомити майбутніх фахівців з основами комплексної творчої діяльності диза 2
15954 Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності – 241 « Готельно - ресторанна справа» Юр'єв В.І Нп Концепція програми, її основна мета й завдання враховують головну функцію навчального предмета і хар 1
15953 Вступ до фаху («Основи туризмознавства»): методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності – 242 «Туризм» Левицька І.В. Мв Розглянуто загальні поняття та категорії туризму, з його історією й сучасним станом розвитку, що да 1
15952 Вступ до фаху («Основи туризмознавства»).Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва денної форми навчання, першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», Левицька І. В. Мв Методичні вказівки для самостійної роботи з нормативної дисципліни «Вступ до фаху («Основи туризм 1
15951 Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» І.В. Левицька Пкд Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену для студентів галузі знань 140 6
15950 Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140103 «Туризм» Левицька І.В. Пкд Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену для студентів галузі знань 140 17
15949 Програма наскрізної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти, факультету економіки та підприємництва спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» Левицька І. В. Нп Програма наскрізної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти, галу 2
15948 Економічний розвиток екосистем в Україні Повидало М.В. Дрп Мета дослідження полягає у вивчені теоретичних аспектів сучасного стану та тенденції економічного ро 4
15947 Обгрунтування параметрів зубової борони Торохтій Олег Васильович Дрп Торохтій Олег Васильович. Обґрунтування параметрів зубової борони. Робота на здобуття освітнього ст 0
15946 Облік та аналіз оборотних активів Цвіра Людмила Василівна Дрп Предметом дослідження є сукупність теоретичних, організаційних та методичних засад обліково-аналітич 0
15945 Організація захисту прав споживача. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності – 241 « Готельно - ресторанна справа » Юр'єв В.І Нп Концепція програми, її основна мета й завдання враховують головну функцію навчального предмета і хар 1
15944 Організація анімаційної діяльності програма. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів першог о (бакалаврського) рівня освіти, галуз і знань – 24 «Сфера обслуговування» , с пеціальності – 242 «Туризм » Юр'єв В.І Нп Програма визначає зміст, обсяг і вимоги до вивчення дисципліни відповідно до вимог державних стандар 1
15943 Наскрізна програма практик для студентів спеціальності - 181 «Харчові технології» факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва Скоромна О. І., Берник І.М., Фіалковська Л. В., Новгородська Н. В., Соломон А. М., Фаріонік Т. В., Зозуляк О.І. Нп Наскрізна програма практик для студентів спеціальності - 181 «Харчові технології» факультет технолог 6
15942 Наскрізна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство». Скоромна О.І.; Гуцол А.В., ; Дмитрук І.В.; Мушит С.О., ; Гончарук Н.М. Нп Практичне навчання студентів є невід`ємною складовою навчального процесу підготовки студентів вищих 4
15941 Наскрізна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство». Скоромна О.І., Гуцол А.В., Дмитрук І.В.; Мушит С.О.; Гончарук Н.М., Нп Підвищення ефективності та якості виробництва потребує раціонального поєднання теоретичних знань спе 2
15940 Звітність підприємств. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання Гудзенко Н.М., Капелюшна І.М. Мв розроблені для самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «У 10
15939 Аудит. Методичні рекомендації для виконання практичних занять студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» ОКР «Бакалавр» Фабіянська В. Ю., Гуцаленко Л. В. Мв Методичні вказівки містять перелік тем, широке коло завдань, за якими можна опрацювати необхідні пра 4
15938 Технологічні розрахунки,облік і звітність галузі. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти, Галузь знань 0517 ”Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції денної та заочної форми навчання Правдюк М.В. Нп Програма навчальної дисципліни «Технологічні розрахунки,облік і звітність галузі.» складена відповід 5
15937 Аудит. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» Фабіянська В. Ю., Подолянчук О. А. Нп Програма навчальної дисципліни АУДИТ для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бака 2
15936 Контроль і ревізія. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» денної та заочної форм навчання Михальчишина Л.Г., Чудак Л.А. Мв Методичні рекомендації з дисципліни «Контроль і ревізія» для організації самостійної роботи студенті 5
15935 Економіка і бухгалтерський облік в тваринництві: Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форми навчання факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва освітньо кваліфікаційного рівня «Бакалавр», га Фостолович В. А. Нп Програма дисципліни містить її основну мету й завдання, цілковито враховують головну функцію навчаль 8
15934 Аудит. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Фабіянська Вікторія Юхимівна, Гуцаленко Любов Василівна Нп Програма навчальної дисципліни АУДИТ для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бака 4
15933 Облікова політика підприємств: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і опода-ткування» заочної форми навчання Коваль Л.В. Мв Методичні матеріали призначено для самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня 2
15932 Аудит і оцінювання управлінської діяльності. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціаль Козаченко А.Ю. Мв Методичні рекомендації призначено для виконання самостійної роботи з дисципліни «» для підготовки зд 3
15931 Програма виробничої практики для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання освітнього ступеня бакалавра Томчук О.В., Мулик Т.О., Томчук О.Ф., Лепетан І.М., Плахтій Т.Ф., Здирко Н.Г. Нп Програма виробничої практики для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальн 13
15930 BUSINESS ENGLISH. Методичні матеріали з ділової англійської мови для самостійної роботи студентів Хомяковська Т.О., Матієнко О.С. Мв Методичні матеріали охоплюють широкий діапазон мовних кліше, текстів, вправ і діалогів. Мета - навчи 4
15929 Методичні матеріали з англійської мови для самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності “Агроінженерія” Матієнко О.С. Мв Метою методичних матеріалів є допомога студентам заочної форми навчання вищих навчальних закладів Ук 2
15928 Програма проходження переддипломної практики для студентів другого освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» Мазур А.Г., Германюк Н.В. Нп Програма проходження переддипломної практики для студентів другого освітнього ступеня «Магістр» галу 2
15927 Економетрія. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт та самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з дисципліни “ Волонтир Л.О., Потапова Н.А. Мв Викладено тематичний зміст дисципліни, загальні правила оформлення лабораторних робіт, завдання до л 6
15926 Піар-технології в готельному бізнесі. Програма навчальної дисципліни для бакалаврів галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» Головня О.М. Нп Програма навчальної дисциплін «Піар-технології в готельному бізнесі» слугує для того, щоб сформувати 1
15925 Вступ до фаху («Основи туризмознавства»). Програма нормативної навчальної дисципліни для студентівденної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності – 242 «Туризм» Левицька І.В. Нп Програма нормативної навчальної дисципліни «Вступ до фаху («Основи туризмознавства») визначає зміст, 1
15924 Зовнішньоекономічна діяльність в готельній справі. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва денної форми навчання галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6 Головня О.М., Марчук Л.М. Мв Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність в г 2
15923 Наскрізна програма практик другого (магістерського) освітнього рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Прутська О.О., Алескерова Ю.В. Нп Наскрізна програма практик другого (магістерського) освітнього рівня вищої освіти галузі знань 07 6
15922 Банківський менеджмент. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання освітнього ступеня «магістр» галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 072 «фінанси, банківська справа та Прутська О.О. Мв Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форм навча 1
15921 Менеджмент організацій. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів денної форми навчання освітнього ступеня магістр галузі знань 07 управління та адміністрування спеціальності 073 менеджмент Фіщук Н.Ю. Мв Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів денної форми навчання освітнього 1
15920 Антикризовий менеджмент аграрних підприємств. Методичні рекомендації до проведення практичних та семінарських занять з дисципліни « для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0306 «менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.030601 Фіщук Н.Ю., Березюк С.В. Мв Методичні рекомендації до проведення практичних та семінарських занять з дисципліни « для студентів 1
15919 Компютерні технології в садово-парковому господарстві. Програма навчальноъ дисциплыни для студентыв агрономычного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань: 20 Аграрні науки та продовольство Колісник О. М. Нп Розробляти та організовувати структуру інформаційно-дослідницького комплексу в агрономії на основі п 0
15918 Геоінформаційні системи в екології. Програма навчальної дисципліни для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання спеціальності 101 Екологія магістр Колісник О.М. Нп Навчальну програму розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної дисци 6
15917 Фізіологія рослин: Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 – «Агрономія», освітнього ступеня «Бакалавр» Голюк Ю.В. Мв Методичні вказівки складено відповідно до навчального плану і робочої програми дисципліни «Фізіологі 4
15916 Фізіологія рослин: Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 203 – «Садівництво та виноградарство», освітнього ступеня «Б Голюк Ю.В. Мв Методичні вказівки складено відповідно до навчального плану і робочої програми дисципліни «Фізіологі 2
15915 Інформатика. Програма навчальної практики з дисципліни для підготовки студентів першого (бакалаврського) освітньо-кваліфікаційного рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Бурдейна Л.І., Смілянець О.Г. Нп Програма навчальної практики з дисципліни для підготовки студентів першого (бакалаврського) освітньо 8
15914 Введення у спеціальність: навчальна програма з дисципліни для студентів агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань׃ 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю: 202 «Захист і карантин рослин» освітнього ступеня: «Бакалавр» Пінчук Н.В. Нп Рекомендовано для студентів денної і заочної форми навчання за спеціальністю 202 «Захист і каранти 1
15913 Гербологія. Програма для студентів 3-го курсу агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 203 "Садівництво та виноградарство" освітнього ступеня "бакалавр" Окрушко С.Є. Нп Міcтить короткий зміст навчальної дисципліни; перелік тем, які виносяться на розгляд лекційних та 3
15912 Карантин рослин. Методичні вказівки для виконання практичних занять для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 201 «Агрономія», освітнього ступеня «Бакалавр» Вергелес П.М., Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Коваленко Т.М. Мв Методичні рекомендації підготовлено на основі однойменної програми навчальної дисципліни для підгото 3
15911 Прогноз розвитку шкодочинних організмів. Методичні вказівки для виконання практичних занять для студентів денної та заочної агрономічного факультету галузі знань: 0901 «сільське господарство і лісівництво» напряму підготовки: 6.090101 «агрономія» окр « Вергелес П.М., Буткалюк Т.О. , Пінчук Н.В., Коваленко Т.М. Мв Методичні рекомендації підготовлено на основі однойменної програми навчальної дисципліни для підгото 2
15910 Моделювання і прогнозування стану довкілля. Методичні вказівки щодо виконання практичних та самостійної роботи для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напря Алєксєєв О.О., Врадій О.І. Мв Методичні матеріали призначено до проведення практичних та самостійної роботи cтудентів 3-го курсу а 2
15909 Наскрізна програма практик для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 101 – екологія Дідур І.М., Ткачук О.П., Разанов С.Ф., Мудрак Г.В. Нп Визначає практичну підготовку студентів з спеціальності 7
15908 Методичні рекомендації до виконання навчальної практики студентами агрономічного факультету денної форми навчання для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 101 «Екологія» Хаєцький Г.С., Врадій О.І. Мв Викладено основні методичні рекомендації до виконання начальної практики студентами з навчальної дис 1
15907 Облік і контроль основних засобів в системі управління суб’єктами господарювання Віннік Юлія Юріївна Дрп Мета дослідження полягає в теоретичному та методичному обґрунтуванні і розробці практичних рекоменда 11
15906 Обгрунтування параметрів нерегульованих гідронасосів транспортних засобів Русенко Микола Миколайович Дрп робота присвячена удосконаленню процесу виготовлення аксіально-роторних поршневих насосів. 1
15905 Особливості обліку та оподаткування оплати праці працівників на сільськогосподарських підприємствах Олійник Катерина Миколаївна Дрп Метою магістерської роботи є розкриття основ обліку та оподаткування заробітної плати у сільськогосп 7
15904 «підвищення зносостійкості і надійності деталей вузлів тертя ланцюгових передач шляхом вдосконалення технології їх виготовлення» Сварник Олег Анатолійович Дрп Сварник Олег Анатолійович «Підвищення зносостійкості і надійності деталей вузлів тертя ланцюгових пе 0
15903 Облікове забезпечення управління земельними ресурсами в сільскогосподарському підприємстві Заболотчук Аліна Віталіївна Дрп досліджено питання облікового забезпечення управління земельними ресурсами в сільськогосподарському 8
15902 Управління проектами: методичні вказівки з організації проведення практичних занять (семінарів) / Спеціальність 073 «Менеджмент» Герасименко Ю.В. Мв Подано короткі методичні рекомендації щодо вивчення окремих тем практичних занять (семінарів); запро 4
15901 Робочий зошит з іноземної мови за професійним спрямуванням для студентів спеціальності "Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі" Мазур А.В., Сторожук І.В., Тимощук Н.М. Рз Методичне видання містить 14 фахових тем, кожна з яких має фахові тексти та розроблені до них різном 3
15900 English: Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» для студентів заочної форми навчання спеціалізації «Економічна кібернетика». Тимощук Н.М., Довгань Л.І. Мв Методичне видання містить автентичні англомовні тексти фахового спрямування для читання, а також зап 2
15899 Програма виробничої практики другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М., Румянцева В.В. Нп Для ефективного застосування на теоретичних знань студент повинен мати необхідні уміння та навички, 6
15898 Програма переддипломної практики другого (магістерського) рівнів вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М., Румянцева В.В., Левицька І.В. Нп Переддипломна практика проводиться після закінчення курсу теоретичного навчання і є етапом збирання 5
15897 Трудове право України. Програма навчальної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 08 «Право», за спеціальністю 081 «Право» д енної та заочної форм навчання Мельничук О. Ф., Пипяк М. І. Нп Програма навчальної практики з трудового права України для здобувачів вищої освіти першого (бакалавр 3
15896 Юридична деонтологія: програма навчальної практики для студентів факультету менеджменту і права денної форми навчання галузі знань ׃ 0 8 «Право » спеціальності ׃ 081 « Право » освітнього ступеня: « Бакалавр » Піковська Т.В. Нп Юридична деонтологія. програма навчальної практики для студентів спеціальності 081 " Право" 2
15895 Програма навчальної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 08 право, за спеціальністю 081 право денної та заочної форм навчання Мельничук М.О. Мельничук О.Ф. Піковська Т.В. Нп Цивільне право України є однією з важливих навчальних дисциплін. Її вивчення сприяє усвідомленню ма 3
15894 Історія держави і права України. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 081 "Право" Піковська Т.В. Мв Історія держави і права України. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 08 3
15893 Екологічний стан поверхневих вод села малі крушлинці внаслідок сільськогосподарської діяльності Мельник Т.М. Дрп Досліджено інтенсивність забруднення поверхневих вод села внаслідок сільськогосподарської діяльності 3
15892 Розробка і обгрунтування параметрів гілко-зрізного агрегату для детальної обрізки плодових дерев» Красвітній Артем Миколайович Дрп Робота включає чотири розділи пояснювальної записки надрукованих на 85 листах А4. Теоретична часина 0
15891 Митне оподаткування. Програма навчальної дисциплінидля підготовки студентів денної форми навчання факультету обліку та аудиту освітнього ступеня “Бакалавр“, галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напряму підготовки “Облік і аудит” спеціалізації Фостолович В. А. Нп Програма дисципліни, її основна мета й завдання, цілковито враховують головну функцію навчальної дис 7
15890 Інтенсивність росту поросят за використання у комбікормах змішанолігандного комплексу купруму Малярик У.М. Дрп З’ясувати фізіологічну доцільність згодовування поросятам мікроелементних сполук купруму та вплив ї 0
15889 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ДП ДГ «Корделівське» НААН України, с. Корделівка Калинівського району Руднік П.І. Дрп В дипломній роботі представлені результати вивчення впливу різних строків сівби на продуктивність гі 0
15888 Облікова політика в управлінні діяльністю сільськогосподарських підприємств Подоліна Аліна Олександрівна Дрп Метою магістерської роботи є розробка теоретико-методичних, організаційних і практичних засад формув 4
15887 Ефективність зниження забруднення грунтів важкими металами за органічного виробництва на прикладі ФГ «Дзялів», с. Кам’яногірка Жмеринського району О.В.Шерстка Дрп Відомо, що значну роль у забрудненні ґрунтів важкими металами поряд з промисловим виробництвом відіг 0
15886 Екологічний стан урбанізованих територій Вінниччини та шляхи його покращення А.В. Дудар Дрп Підвищений рівень антропогенного навантаження на урбанізовані території є основною причиною погіршен 3
15885 Екологічний стан медоносних угідь та перспективи виробництва органічної продукції бджільництва в умовах центрального Лісостепу України В.О. Гимбель Дрп Продукція бджільництва користується високим попитом серед населення, водночас підвищуються і вимоги 1
15884 Обґрунтування конструктивно- технологічних параметрів комбінованого ґрунтообробного агрегату Савчук Василь Анатолійович Дрп Метою даної кваліфікаційної магістерської роботи є підвищення ефективності роботи комбінованого ґру 1
15883 Дослідження процесу та обґрунтування параметрів висівного апарата зернової сівалки. Шейнін Василь Євгенійович. Дрп Мета роботи полягає у підвищенні продуктивності та якості висівання зерновими рядковими сівалками ш 2
15882 «Вплив паратипових факторів на сиропридатність молока» Вітязь Анна Олександрівна Дрп Мета даної роботи – вивчити вплив паратипових факторів на сиропридатність молока і розробити заходи 1
15881 Вплив елементів технології на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ДП ДГ Корделівське НААН України, с. Корделівка Калинівського району Чемерис Ю.С. Дрп В дипломній роботі приведені результати вивчення впливу позакореневих підживлень мікродобривом " 0
15880 Обґрунтування параметрів конструкції чизельного плуга А.С. Горбатюк Дрп У магістерські кваліфікаційні роботі теоретично розроблений раціональний технологічний процес основн 2
15879 обґрунтування параметрів конструкції просапного культиватора М.О. Філіпов Дрп Роботу присвячено питанням дослідження та моделювання процесу роботи просапного культиватора для пол 0
15878 Розробка математичної моделі гідравлічного привода розкидача мінеральних добрив О.В. Олійник Дрп В роботі розглянуто та проведено аналіз сучасного стану та перспектив розвитку розкидачів мінеральни 0
15877 Особливості забруднення снігу у м.вінниці залежно від антропогенного навантаження Тимчик А.М. Дрп Вивчено забруднення снігу автомобільним транспортом та посипаючими дорогу матеріалами 0
15876 Обгрунтування параметрів універсальних шарнірів приводних валів транспортних засобів Любарський Іван Анатолійович Дрп Магістерська робота виконана на тему: „Обгрунтування параметрів універсальних шарнірів приводних ва 0
15875 Обгрунтування параметрів шліцьових зєднань приводних валів транспортних засобів Любарський Віталій Анатолійович Дрп Магістерська робота виконана на тему: „Обгрунтування параметрів шліцьових зэднань приводних валів т 1
15874 Облік та аналіз грошових коштів та їх еквівалентів: теорія і практика ЗАКОРЧЕВСЬКА Наталія Володимирівна Дрп Пpeдмeтoм дocлiджeння магістерської роботи є мeтoдологiчні, opгaнiзaцiйнi тa пpaктичнi питaння oблiк 7
15873 Оптимізація параметрів процесу подрібнення зерна та кормових добавок Панасюк Олександр Ярославович Дрп Магістерська робота складається зі вступу, 4 розділів, висновку, списку використаної літератури. П 0
15872 Вплив інтенсивного землеробства на якість концентрованих кормів та м’яса сільськогосподарської птиці В.Л. Бурковська Дрп Інтенсивність забруднення грунтів сільськогосподарського призначення при застосуванні високого рівня 0
15871 Якість питної води та заходи щодо її підвищення в умовах м.Вінниці Ю.М. Бригадира Дрп В Україні на теперішній час склалася непроста ситуація з якістю питної води. З централізованих та де 0
15870 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність гібридів соняшнику в умовах ДП ДГ «Корделівське» НААН України с. Корделівка Калинівського району Педос Р.М. Дрп В дипломні роботі приведені дослідження впливу позакореневих підживлень мікродобривом Авангард Р Сон 1
15869 Дослідження конструктивно-технологічної схеми мобільного роздавача кормів Чулий Віктор Євгенійович Дрп Обґрунтування та розробка технологічно-конструктивної схеми та параметрів робочих органів, а також р 2
15868