2018

КОД НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) ВИД АНОТАЦІЯ РЕЙТ
16997 Використання сучасних інформаційних технологій в сільському господарстві Волонтир Л., Павлюк Т. С В даній статті досліджується роль сучасних інформаційних технологій в розвитку та удосконаленні сіл 3
16996 Критерії і показники проектувальної майстерності майбутніх фахівців з туризму Волошина О. В. С У статті розглядаються критерії і показники проектувальної майстерності майбутніх фахівців з туризму 1
16992 Використання інтерактивних технологій для формування естетичного смаку у студентів ВНЗ з засобами іноземних мов Волошина О. В. С У статті висвітлено досвід застосування інтерактивних технологій у процесі формування естетичного с 2
16986 Біоекономічний потенціал втрат агрологістики у формуванні сталих лацюгів доданої вартості Вострякова В.І. С Статтю присвячено дослідженню біоекономічного потенціалу втрат агрологістики, зокрема відходів, які 0
16985 Фактори впливу на інтеграційні процеси в аграрній галузі України Мельничук А. Б. С У статті проаналізовано фактори впливу на інтеграційні процеси в аграрній галузі України, вказано на 1
16980 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Патент на винахід №117422) В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, Г.М. Калетнік, І.В.Головач, Є.І.Ігнатьєв, С.Івановс, Х.І. Бєлоєв, П.Г. Кангалов, В.І. Пєнчєва П Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів належить до сільськогосподарського машино 4
16979 Пристрій для транспортування і очищення коренебульбоплодів (Патент на винахід №117423) В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, Г.М. Калетнік, І.В.Головач, Є.І.Ігнатьєв, С.Івановс, Х.І. Бєлоєв, П.Г. Кангалов, В.І. Пєнчєва П Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів належить до сільськогосподарського машин 4
16978 Очисник головок коренеплодів Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ружило З. В., Бандура В. М., Середа Л. П., Кувачов В. П., Ігнатьєв Є. І. П Очисник головок коренеплодів, який складається з рами, привідного вертикального вала з закріпленим н 1
16976 Концептуальні засади соціальної відповідальності бізнесу Германюк Н.В. Тд 8
16975 Аналіз сучасного стану аграрної галузі Германюк Н.В. Тд 10
16970 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Пат. 117212) Булгаков В.М., Адамчук В.В., Калетнік Г.М., Головач І.В., Ружило З.В., Бандура В.М., Середа Л.П., Кувачов В.П., Ігнатьєв Є.І. П Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів, що містить раму, подавальний транспортер, 11
16966 Професія «бізнес-аналітик»: ключові навики та тенденції розвитку в Україні Бахарєва Я.В. П 10
16965 Фінансово-кредитне забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств та їхні особливості Алескерова Ю.В., Тодосійчук В.Л., Мостовик В.О. С У статті досліджено сутність фінансово-кредитного забезпечення відтворення основних засобів сільсько 5
16964 Управління пасивами комерційного банку Алескерова Ю.В., Тодосійчук В.Л., Гранат Ю.Ю. С Досліджено сутність управління пасивами комерційного банку. Показано склад пасивів банку. Проаналізо 14
16962 Проксемічні особливості невербального ділового спілкування менеджера Тимкова В.А. С У статті розглянуто питання невербальних засобів ділового спілкування, що недостатньо висвітлені в 4
16961 Вибір критеріїв оцінки ефективності оцінки ефективності переведення дизельного двигуна на роботу на суміші дизельного та біодизельного палив Галущак Д. О., Галущак О. О., Вдовиченко О. В., Зелінський В. Й. Тд У роботі представлено результати критеріальної оцінки ефективності переведення дизельного двигуна а 15
16960 Дослідження процесу подрібнення зерна дисковим ударним елементом Купчук І.М. С Однією із найбільш енергоємних операцій, що застосовуються в технології приготування кормів для твар 5
16957 Організаційно-методологічні аспекти конкурентоспроможності в управлінні розвитком підприємств Киш Л.М. С У статті проблема підвищення конкурен­тоспроможності висвітлюється в кон­тексті впливу на формування 4
16956 Реалізація кадрової політики на підприємствах агропромислового комплексу Киш Л.М. С У статті розглянуто кадрову політику ФГ “Вищеольчедаївське”. Проаналізовано ефективність роботи ап 4
16955 Мотивація персоналу в системі управління банку Юрчук Н.П., Захарчук Д.В. С В статті розглянуто сутність поняття мотивації працівників, її місце в системі управління персоналом 3
16954 Оптимізація режимів електричних мереж з відновлюваними джерелами електроенергії П. Д. Лежнюк, О. Є. Рубаненко, І. О. Гунько М В монографії розглянуто проблему оптимального інтегрування відновлюваних джерел енергії в розподільн 8
16953 Оцінка пріоритетності джерел фінансування конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств Грищук Н.В. С Оскільки аграрний сектор є ресурсномісткою сферою, яка характеризується тривалістю виробничого циклу 5
16952 Перевірка адекватності математичної моделі системи «Двигун – система живлення сумішшю дизельного та біодизельного палив» Поляков А.П., Галущак О.О., Галущак Д.О. С В даній статті наведені результати перевірки адекватності математичної моделі системи «Двигун – сист 4
16941 Організація та розвиток дистанційного навчання (досвід США) Гаврилюк Н.М. С В даній статті здійснено огляд досвіду організації та розвитку системи дистанційного навчання в де 4
16930 Study of the mathematical model of hydraulic drives segment-finger mower unit Sereda L., Rutkevych V., Ziniev M. С Study will indicate the possibility of replacing mechanical drive segment-finger mower with the simp 2
16929 Розвиток біоенергетики як інноваційний орієнтир в контексті енергетичної безпеки України Паламаренко Я. В. С У статті розглянуто складові розвитку біоенергетики як стратегічного орієнтиру енергонезалежності Ук 3
16925 Використання інтерактивних методів навчання для формування вмінь партнерської взаємодії студентів-аграріїв на заняттях із іноземної мови Молоченко В.В. С У статті проаналізовано погляди науковців щодо проблематики наукового обґрунтування групових форм на 6
16924 Розвиток малих аграрних підприємств у ринковому інституційному середовищі: індикатори та ефективність Лупенко Ю.О., Шпикуляк О.Г. Малік М.Й, Ходаківська О.В., Ковальова О.В., Мамчур В.А., Півторак В.С., Супрун О.М., Прутська О.О., СаковськаО.М., Ксенофонтова К.Ю., Мамчур Л.В., Алєксєєва О.В., ГорбатюкО.В., Грищенко О.Ю., Мартинюк М.П., ГаврилюкВ.Г. та ін. М Викладено результати наукових досліджень проблем малого аграрного підприємництва в ринковому інститу 6
16922 Основні підходи до поняття самооцінки: класичні зарубіжні теорії Лебедєва Н. А. С У статті здійснено огляд праць зарубіжних авторів у контексті поняття самооцінки, як значущої характ 4
16917 Тенденції розвитку банківської системи в контексті впливу фінансової кризи Вдовенко Л.О., Думбровський В.А. С В статті досліджено стан та перспективи розвитку банківської системи України. Виявлено, що банківс 4
16916 Рефінансування як механізм підтримки стабільності банківської системи Вдовенко Л.О. С Одним із основних чинників розвитку економіки країни є стабільність її банківської системи, однак 6
16913 Маркетингові дослідження формування конкурентного середовища на продовольчому ринку України Польова О.Л., Ціхановська В.М. С Розглянуто роль і місце маркетингу на продовольчому ринку. Проаналізовано рівень споживання продукті 5
16909 Вібраційна сушарка Цуркан О.В., Присяжнюк Д.В., Гудзенко Н.М. П Вібраційна сушарка, що містить сушильну камеру U-подібної форми з перфорованим днищем, що встановлен 5
16906 Вібраційна сушарка Цуркан О.В., Присяжнюк Д.В., Гудзенко Н.М. П Вібраційна сушарка, що містить сушильну камеру U-подібної форми з перфорованим днищем, яка оснащена 6
16905 Методи математичного моделювання при вирощуванні цукрових буряків Мазур В.А., Гунько І.В., Яцковська Р.О. С розглядаються методи створення математичних моделей при вирощуванні цукрових буряків. Дослідження п 6
16898 Спосіб оцінки технологічних можливостей плющення циліндричних заготовок вальцюванням Патент № UA 122547 U Матвійчук В.А., Рубаненко О.О., Бубновська І.А. П Спосіб оцінки технологічних можливостей плющення циліндричних заготовок, який відрізняється тим, що 7
16897 Інвестиційний потенціал сільських територій: основні аспекти розвитку Томашук І.В. С Визначено особливості аграрних перетворень та механізм залучення інвестицій. 3
16896 Аналітичні можливості звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) Томчук О.Ф., Михальчишина Л.Г. С У статті досліджені теоретичні та практичні аспекти аналітичних можливостей Звіту про фінансові резу 7
16895 Роль внутрішньогосподарського контролю у збереженні комерційної таємниці Мулик Я.І. , Григораш М.В. С Статтю присвячено дослідженню особливостей забезпечення режиму комерційної таємниці та суть комерцій 1
16894 Стан та перспективи розвитку аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками підприємства Мулик Я.І. С Досліджено методичний інструментарій аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками підприємст 3
16893 Розвиток сировинної бази молокопродуктового підкомплексу АПК України Петриченко О.А. С Обґрунтовано на теоретичних положеннях розвитку економічних систем в умовах технологічних, соціально 6
16892 Державне регулювання розвитку ресурсного потенціалу сільських територій: загальні аспекти Гончарук І.В., Томашук І.В. С У статті висвітлено основні проблеми державного регулювання розвитку сільських територій як соціальн 4
16891 Організація аналітичної роботи як гарант ефективної діяльності сільськогосподарських підприємств Глазко Н.Д. С У статті надано організаційно-управлінську структуру сільськогосподарського підприємства. Визначено 1
16890 Класифікація невиробничих витрат для цілей бухгалтерського обліку та ефективного проведення аудиту Козаченко А.Ю. С У статті висвітлено тлумачення сутності витрат. Розглянуто їх класифікаційні ознаки. Проаналізовано 5
16889 Залежність обліку та аудиту невиробничих витрат від організаційних і технологічних особливостей підприємств цукрової галузі Козаченко А.Ю. С Досліджено залежність обліку та ефективність аудиторської перевірки невиробничих витрат від: 1) орга 5
16886 Ідеї М.І.Вавилова у викладанні курсу «Спеціальна генетика сільськогосподарських культур» в програмі підготовки магістрів спеціальності 201 «Агрономія» Мамалига В.С., Мазур О.В. С Наголошено на важливості використання творчого спадку М.І.Вавилова у вивченні спеціальної генетики 7
16885 Поняття біомаси як особливого об'єкта обліку Томчук О.В., Фабіянська В.Ю. С У статті розглянуто стан розвитку альтернативної енергетики в Україні. Здійснено оцінку частки енерг 2
16884 Завдання бухгалтерського обліку в умовах реалізації стратегічних цілей державної політики регулювання земельних відносин Бурко К.В. С У статті представлено сучасний стан відносин у сфері землеволодіння і землекористування та окреслено 4
16883 Вплив позакореневих підживлень на стійкість гібридів кукурудзи до вилягання Паламарчук В.Д. С Кількість полеглих рослин змінювалась в залежності від генетичних особливостей гібриду. Так у гібрид 4
16882 Вплив кліматичних умов на врожайність і якість зерна люпину білого в умовах Правобережного Лісостепу Панцирева Г.В. С За результатами трирічних досліджень науково обґрунтовано цінність посівів сортів люпину білого для 3
16881 Особливості динамічних змін забур’яненості агрофітоценозу ярого ячменю за зміни системи основного обробітку грунту Пелех Л.В. С У статті висвітлено результати вивчення характеру формування рівня забур’яненості агрофітоценозу яро 3
16880 Формування зернової продуктивності соняшника залежно від застосування мікробіологічного добрива Граундфікс в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я.Г., Первачук М.В. С У статті висвітлено результати вивчення впливу нового мікробіологічного добрива “Граундфікс” на осо 4
16879 Анатомо-морфологічні показники вегетативних органів культури цукрового буряка за дії ретардантів Шевчук О.В. С В статті представлені результати досліджень по вивченню впливу ретардантів – есфону (0 5
16878 Екологічна придатність бобових багаторічних трав у якості попередників озимої пшениці Разанов С.Ф., Ткачук О.П. С Досліджено екологічну придатність бобових багаторічних трав у якості попередників озимої пшениці в 4
16877 Економічна та енергетична ефективність вирощування сортів квасолі звичайної Мазур О.В. С Представлено економічну та енергетичну оцінку отриманих селекційних зразків квасолі звичайної у рез 8
16876 Вплив антропогенних та природних чинників на стан дендрофлори урбоекосистем Вінницької області Дудник Є.Г. С В останнє десятиріччя все більш негативним є вплив людини на оточуюче середовище і, зокрема, на зел 4
16875 Організаційні аспекти функціонування Аудиторської палати України: проблеми та можливі шляхи вирішення Здирко Н. Г. С Стаття присвячена дослідженню організаційно-правових аспектів функціонування Аудиторської палати Укр 4
16874 Переклад англійських економічних термінів українською мовою Тимощук Н.М. С У статті проаналізовано основні проблеми та особливості перекладу англійських економічних термінів у 6
16873 Effect of bean perennial plants growing on soil heavy metal concentrations Razanov S.F., Tkachuk O.P., Mazur V.A., Didur I.M. С The results of researching the effectiveness of growing legumes perennial plants as natural constrai 7
16871 Реалізація прикладної спрямованості лекційного курсу вищої математики (фахове спрямування) у процесі підготовки фахівців спеціальності «Екологія» Левчук. О.В. С У статті продемонстровано шляхи реалізації прикладної спрямованості лекційного курсу вищої математик 8
16870 Аспекти фінансової безпеки України в контексті євроінтеграції Гуцаленко О.О. С У статті зазначається, що початок ХХІ століття характеризується наявністю суттєвих трансформаційних 10
16867 Аналіз динаміки окремих показників фінансової безпеки України Гуцаленко О.О. С У статті зазначається, що початок ХХІ століття характеризується наявністю суттєвих трансформаційних 10
16865 Математичне моделювання як метод формування готовності майбутніх екологів вирішувати професійні завдання в аграрній галузі Левчук О.В.,Новицька Л.І. С Визначено специфічні завдання, що стоять перед вищим аграрним закладом, які потрібно вирішити у про 11
16862 Тести як ефективний інструмент контролю знань студентів в процесі вивчення вищої математики Новицька Л.І., Левчук О.В. С У статті розглянуто можливості використання тестових завдань для оцінювання знань студентів в процес 22
16857 Особливості прийняття рішень в розпливчастих умовах функціонування систем управління Зелінська О.В. С Прийняття рішень є невід’ємною частиною будь-якої систем управління. Завдяки процесу прийняття ріше 12
16856 Методологія проектування комп’ютерних систем управління технологічними процесами в АПК Зелінська О.В. С Проектування великих технічних систем в АПК як процес є дуже своєрідним об’єктом автоматизації. Су 25
16855 Ecological-cohenological analysis of Eastern Podillya flora Mudrak О.V., Mudrak H.V. Razanov S.F., Kavun Zh.A. С Using the herbarium data, literary and cartographic sources and our own field studies, an inscriptio 9
16854 Роль інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування математичної компетентності майбутніх економістів Гусак Л.П., Левчук О.В. С Актуальність даної проблеми в умовах високого темпу переходу економіки на широке використання обчисл 23
16853 Математичне моделювання з використанням інформаційних технологій у підготовці майбутніх економістів Левчук О.В. Тд У статті описано переваги застосування системи комп`ютерної алгебри Mathcad в процесі викладання ку 13
16851 Трансформація математичних курсів на основі інтегративного підходу в умовах поглиблення зв’язків у системі «наука-освіта-виробництво» Левчук О.В. Тд 6
16850 Дистанційні інтерактивні форми навчання в умовах всеукраїнського науково-навчально-виробничого комплексу Левчук О.В. Тд 19
16849 Створення і розвиток фермерських господарств Вінницької області (1991-1992 р.) Левчук К.І. С У статті досліджено початковий етап становлення та розвитку фермерських господарств Вінницької облас 14
16848 History of economic analysis Fedoryshyna L. Тд General economic analysis as a scientific approach has developed significantly in the writings of ec 6
16847 Українське товариство Червоного Хреста: медико-санітарна діяльність і соціальна допомога населенню УСРР у 1921-1929 рр. Мельничук М.О., Томляк Т.С. С Зародження Українського товариства Червоного хреста проходило на фоні синхронного існування в Україн 10
16846 Improving credit protection analysis methods reports of main agricultural enterprises Aleskerova Y., Mulyk T., Fedoryshyna L. С The purpose of the article is to improve the methodology for analysing credit support for the reprod 11
16845 Financial support of agriculture in the european union Aleskerova Y. Тд В сборник материалов конференции вошли тезисы докладов, которые стали предметом обсуждения участнико 9
16842 Розвиток громадських організацій України протягом 90-х років ХХ ст. Левчук К.І. С Стаття досліджує кількісні та якісні показники діяльності громадських організацій України. 15
16832 Розвиток фермерських та ососбистих селянських господарств України в середині 90-х років ХХ ст. Левчук К.І., Бойко Ю.М. С У статті досліджується початковий період трансформації аграрних відносин в Україні. 6
16825 Мотивація та стимулювання персоналу в ефективному управлінні підприємством та підвищення інноваційної діяльності Климчук А.О., Михайлов А.М. С Стаття присвячена актуальним проблемам дослідження сутності мотивації та стимулювання персоналу на п 8
16823 Економічні та обліково-законодавчі аспекти інвестиційно-інноваційної діяльності аграрного сектору Правдюк М. В., Правдюк А. Л. С Досліджено інвестиційно-інноваційну діяльність у аграрному секторі економіки України як циклічну дія 15
16819 Investigation of the process of smoothing with ultrasound Turych V., Rutkevych V., Goncharuk N., Ogorodnichuk G. С Досліджено та змодельовано процес поверхневого пластичного деформування ультразвуком 14
16816 Маркетингова оцінка напрямів інвестиційно-інноваційної активності підприємств олійно-жирового підкомплексу Красняк О.П. Довгань Ю.В. С Розглянуто основні ознаки сегментування глобальногоринку рослинних олій. Визначено, що сегментація 15
16805 Інформатика та системологія. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт та самостійної підготовки студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) освітньо – кваліфікаційного рівня галузі – 10 «Природничі науки» спеціальності – Дзісь В.Г., Дячинська О.М. Мв Містить текст методичних вказівок для виконання лабораторних робіт 0
16804 Класифікація засобів навчання фізики у вищій школі Демкова В. О., Хомяковський Ю. Л. С У статті порушено проблему класифікації навчальних засобів фізики з урахуванням сучасних засобів нав 8
16798 Рейковий кормороздавач (Патент 126073) Яропуд В. М., Токарчук О. А. П Рейковий кормороздавач містить бункер, вивантажувальні шнеки, вивантажувальні горловини, шиберні за 15
16796 Роль звіту про фінансові результати в інформаційному забезпеченні аналізу фінансового стану підприємства Томчук О.Ф., Томчук В.В. С У статті розглянуто етапи визначення чистого фінансового результату підприємства, їх інформаційну на 17
16795 Experimental study of an improved root crop cleaner from admixtures Bulgakov V., Ivanovs S., Nowak J., Bandura V., Nesvidomin A., Ihnatiev Ye. С One of the ways to raise the quality of sugar beet harvesting is the use of improved digging tools t 14
16794 Experimental investigation of the work of a ploughing aggregate, operating according to the system ‘push-pull’ Bulgakov V., Ivanovs S., Arak M., Kuvachоv V., Shymko L., Bandura V. С The use of ploughing machine-and-tractor aggregates, operating according to the principle of ‘push-p 8
16793 Міфологія правового буття в античності: правові орієнтири Гоцуляк Ю.В. С МІФОЛОГІЯ ПРАВОВОГО БУТТЯ В АНТИЧНОСТІ: ПРАВОВІ ОРІЄНТИРИ 13
16792 Міфологія правового буття в античності: загальна картина Гоцуляк Ю.В. С 11
16785 Правове регулювання безпечності продуктів харчування Оверковська Т.К. С Стаття присвячена аналізу правових ознак, які характерні для безпечності продуктів харчування, визна 9
16781 Особливості діагностики фінансової стійкості підприємств України Мулик Т.О., Колісник А.В. С Визначено сутність, методи за завдання, етапи діагностики фінансової стійкості. 20
16778 Організація обліку та аудиту витрат на збут підприємства: стан та напрями вдосконалення Мулик Т. О., Мулик Я. І. С У статті розглянуто порядок організації обліку та аудиту витрат на збут. Представлено сутність понят 21
16777 Вплив глобального потепління на видовий склад шкідників цукрових буряків Окрушко С.Є. Тд Охарактеризовано вплив глобального потепління на видовий склад шкідників цукрових буряків. 13
16774 Сучасний стан та проблеми оптимального технічного забезпечення фермерських господарств Вінниччини Зубар І.В. С У статті розглянуто спектр основних проблем розвитку аграрного сектору економіки України, як одну 18
16771 Ecological and economic imperatives of sustainable development of agroecosystems Kovalchuk S. С У статті досліджено напрями розвитку аграрної сфери, виділено його економічну, екологічну, соціальну 9
16764 Передумови виникнення та ведення екологічного обліку Лепетан І.М. С У статті розкрито основні передумови виникнення екологічного обліку, причини необхідності ведення бу 13
16763 Статистична звітність як джерело інформаційного забезпечення вирощування енергетичних культур в Україні Лепетан І.М., Здирко Н.Г. С Стаття присвячена дослідженню інформаційного забезпечення вирощування енергетичних культур в Украї 10
16760 Analysis of history of development of banking business Fedoryshyna L. С Досліджено історію розвитку банківської справи у світі. Розкрито зародження грошового обігу у світі. 11
16757 Критерії і види аналізу комерційного банку Федоришина Л.І. С У статті розглянуто порівняльний аналіз діяльності банку. Він має за мету за допомогою порівняння ве 14
16754 Удосконалення правового регулювання стимулів розвитку відновлювальної енергетики в Україні Пипяк М. І. Тд У тезах наводяться приклади стимулів для розвитку відновлювальної енергетики в Україні. 11
16749 "Не вміли будувати власної держави, опинилися в чужих руках": художня концепція визвольних змагань українців у повісті Леоніда Полтави "Над блакитним Чорним морем" Тимощук Н.М. С У статті розглянуто особливості художнього моделювання історичної дійсності 1917–1920 рр. Леонідом П 11
16748 Самостійна позааудиторна робота студентів США: теоретико-методологічний аспект Тимощук Н.М. С У статті розглянуто теоретико-методологічні аспекти організації самостійної роботи студентів на осно 9
16743 Особливості та зміст інновацій у сфері гостинності Ставська Ю.В. С Інновації є одним з ключових факторів розвитку як економіки в цілому, так і підприємств зокрема. які 7
16740 Теоретичні основи та можливості розвитку м’ясопродуктового підкомплексу України Салькова І.Ю., Фуштей Л.Л. С У статті розглянуто наукові підходи до визначення м’ясопродуктового підкомплексу. Виділено основні с 10
16737 Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва Пк 17
16727 Методологічні основи розробки психокорекційної розробки психокорекційної програми з використанням арттерапевтичних технік Недбалюк О.О. Тд Корекція являє собою особливу форму психолого-педагогічної діяльності, спрямованої на створення найб 13
16726 Кредит як підгрунття взаємовідносин підприємств та комерційних банків Руда О.Л. С У статті розглядається взаємовідносини між підприємствами та комерційними банками. Визначено поняття 17
16725 Конкурентоспроможність банків на ринку надання банківських послуг Руда О.Л. С У статті наведені основні підходи до визначення «конкурентоспроможність банків». В процесі досліджен 8
16724 Становлення іпотечного кредитування в Україні Руда О.Л. С У статті розкривається поняття «іпотека» та висвітлено предмет іпотечного кредиту. Описано види іпот 10
16723 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Патент UA117071) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Головач І. В., Ігнатьєв Є. І., Іванове С., Белоєв Х. І., Кангалов П. Г., Пенчева В. І. П В пристрої для транспортування та очистки коренебульбоплодів під нижнім вихідним отвором решітчастог 10
16722 Функціональні підсистеми організаційно-економічного механізму стимулювання праці в туристичній сфері Юр'єв В.І. С У статті розглядаються інституційні рівні та механізми стимулювання праці та підприємницької діяльно 15
16721 Забезпечення графічної підготовки студентів на основі систем комп’ютерної математики Джеджула О.М. Тд Розглянуто можливості комп’ютерних математичних програм для забезпечення графічної підготовки, створ 13
16720 Концепція «just in time» як один із основних інструментів управління виробництвом Недбалюк О.О. Тд У сучасних умовах діяльність підприємств повинна бути орієнтована на випуск високоякісної і конкурен 16
16719 Облік генно-модифікованих біологічних активів Коваль О.В. С У статті проаналізовано сучасний стан виробництва біологічних активів з ГМО в Україні та світі. 18
16717 Сільський туризм як перспективний напрям розвитку внутрішнього туризму Мазур С.А., Прилуцький А.М. С Сільський туризм передбачає ознайомлення туриста з особливостями традиційної матеріальної і духовної 18
16716 Market conditions and their influence on the activity of a manager in the agrarian sphere Martseniuk N.A. С Економічний розвиток України великою мірою залежить від розвитку аграрної галузі оскільки аграрна га 14
16714 Оцінка зв’язку між конкурсним балом та результатами успішності з вищої математики у студентів економічного напрямку Шевчук О.Ф. Тд Досліджується вплив, введеного у 2017 році, сільського коефіцієнта на прогностичну валідність конкур 19
16712 Формування професійної іншомовної готовності студентів-аграріїв засобами інформаційно-комунікаційних технологій Дакалюк О.О. С У статті здійснено аналіз наукової та методичної літератури щодо формування професійної іншомовної г 19
16711 Рахункова палата України: наближення до вимог міжнародних стандартів Шевчук О.Д. С У статті доведено необхідність реформування процесу управління державними фінансами, визначено сучас 12
16710 Формування азотного поживного режиму ґрунту при вирощуванні кукурудзи на зерно Броннікова Л.Ф. С У статті висвітлено результати оцінки формування азотного режиму ґрунту залежно від системи мінераль 18
16709 Повышение ресурса поршней автотракторных двигателей за счет применения теплозащитных покрытий Ляшенко Б.А., Николайчук В.Я., Ивченко Т.І., Михайлюта С.С. С В работе дана характеристика основных направлений повышения ресурса поршней двигателей, рассмотрены 14
16708 Аутсорсинг в управлінні інноваціями страхової компанії Черній О. М., Алескерова Ю. В. Тд 10
16707 Electrotechnologies of targeted energy delivery in the processing of food raw materials Burdo O. G., Bandura V. N., Levtrinskaya Yu. O. С In this paper, we emphasize that the most important problems in human development (energy, ecology, 14
16703 Менеджмент (базовий курс) Герасименко Ю.В., Підвальна О.Г. Нп Висвітлено базові питання менеджменту: наукові школи та сучасні підходи, принципи, функції і методи 1
16702 Особливості розвитку споживчого кредитування в Україні Алескерова Ю.В., Дзюбенко A.Д С У статті розглянуто шляхи вдосконалення організації споживчого кредитування на основі визначення сут 14
16701 Управління капіталом страхових компаній Алескерова Ю.В., Сідак О.М. С Досліджено сутність капіталу страхових компаній. Розкрито, що вимоги щодо достатності капіталу страх 24
16667 Field experimental investigations of performance-and-technological indicators of operation of swath header asymmetric machine-and-tractor aggregate Bulgakov V., Nadykto V., Kaletnik H., Ivanovs S. С An important problem of aggregating trailed asymmetrically arranged harvesting machines is unsatisfa 10
16666 Investigation of running depth stability in soil of frontally installed plough of ploughing aggregate assembled according to “push-pull” scheme Bulgakov V., Ivanovs S., Kaletnik H., Kuvachov V. С To reduce energy consumption in ploughing, the tractor within the aggregate with a frontal plough sh 6
16665 Фінансові результати сільськогосподарських підприємств: механізм формування та аналітична оцінка (на прикладі Ялтушківської дослідноселекційної станції ІБК І ЦБ НААН України) Гончарук І.В., Старосуд В.І., Мулик Т.О. С Досліджено механізм формування та методичні підходи до проведення аналізу фінансових результатів сіл 10
16664 Angular oscillation model to predict the performance of a vibratory ball mill for the fine grinding of grain Bulgakov V., Pascuzzi S., Ivanovs S., Kaletnik G., Yanovich V. С The development of a mathematical model of a vibratory mill made it possible to determine the regula 17
16628 Маркетингові дослідження ефективної діяльності підприємств бурякоцукрового підкомплексу регіону Красняк О. П. С Темпи розвитку суспільства і рівень задоволення потреб в продуктах харчування визначаються результат 10
16627 Потреба українців у неформальній освіті для дорослих та методи оцінки її результатів Бахарєва Я.В. Тд 11
16626 Теоретичні аспекти впровадження лінгвосоціокультурної педагогічної концепції у ВНЗ Довгань Л.І. Тд Визначено поняття та теоретичні аспекти впровадження лінгвосоціокультурної педагогічної концепції. 9
16623 Проблеми становлення та розвитку ринку землі в аграрній економіці Колесник Т.В., Мазур C.А. С У статті розглядаються актуальні питання розвитку ринку землі в аграрній економіці, а саме: наголошу 16
16622 Вплив мінеральних добрив, передпосівної обробки насіння та позакореневого підживлення мікроелементами на якісні показники зерна сортів сої Циганська О. І. С Наведено результати польових досліджень з вивчення формування якісних показників насіння сортів сої 12
16615 Ідеї М.І. Вавилова у викладанні курсу «Спеціальна генетика сільськогосподарських культур» в програмі підготовки магістрів спеціальності 201 «Агрономія» Мамалига В.С., Мазур О.В. С Подано програму, зміст спеціальної генетики с.-г. культур, особливості методики викладання. 15
16602 Методи управління на туристичному підприємстві та напрямки їх удосконалення Юрковська М.М. Дрп Процес пошуку шляхів розвитку туристичного підприємства пов`язаний з необхідністю застосування науко 3
16601 Ombudsmen as national institution for protection of the right to education in Ukraine Melnychuk O.F С Ombudsmen as national institution for protection of the right to education in Ukraine. 26
16600 Забезпечення освітньої діяльності в умовах проведення антитерористичної операції на сході України Мельничук О.Ф. С Забезпечення освітньої діяльності в умовах проведення антитерористичної операції на сході України. 17
16598 Мобільний банкінг як перспективний напрям розвитку банківських інформаційних систем Бахарєва Я.В. С У статті досліджено сучасний стан вітчизняного та світового ринків мобільного банкінгу, окреслено ос 15
16596 Інформаційні системи і технології як інновація у системі управління бізнес-процесами Юрчук Н.П. С У статті проаналізовано дослідження вітчизняних та зарубіжних фахівців з проблематики використання і 22
16595 Система моніторингу в управлінні ІТ-проектами Юрчук Н.П. С Досліджено зміст поняття проект, визначено спільні і відміні ознаки проектів, серед яких виділено: ц 11
16594 Стратегія підвищення якості послуг у туристичному підприємстві Білоус О.Ю. Дрп У сучасних економічних умовах, що характеризується все більш запеклою конкуренцією, створення капіта 2
16593 Самооцінка як фономен самосвідомості особистості Недбалюк О.О. Тд Самооцінка особистості разом з феноменами саморегуляції та самоаналізу розглядається науковцями як ц 22
16592 Методи управління на туристичному підприємстві та напрямки їх удосконалення Дімітрова З.А. Дрп Нині туризм є однією з провідних і найбільш динамічних галузей економіки і за швидкі темпи він визна 3
16591 Економічні та обліково-законодавчі аспекти інвестиційно-інноваційної діяльності аграрного сектору Правдюк М.В. Правдюк А.Л. С Досліджено інвестиційно-інноваційну діяльність у аграрному секторі економіки. 16
16590 Сучасний стан розвитку вітчизняного агросектору Германюк Н.В. С У статті розглянуто головні тенденції розвитку вітчизняного агросектору, що свідчать про необхідніст 10
16587 Історичні аспекти накового вивчення культури сої в країнах Азії та Європи з найдавніших часів до початку ХХ ст. Муханов В. М. С Питання становлення вирощування сої як самостійної галузі світового землеробства в науковій літерату 68
16580 Діяльність менеджера аграрної галузі в ринкових умовах Марценюк Н. А. С 9
16579 English cuisine Марценюк Н.А., Позур К.С. Тд 16
16578 Інноваційні технології навчання у підготовці фахівців з бухгалтерського обліку Бурко К.В. С Стаття присвячена дослідженню сутності, видів та використання інноваційних технологій навчання у під 19
16577 Роль іноземного інвестування у професійній підготовці менеджерів аграрної галузі Марценюк Н. А. Тд 24
16576 Регулювання зайнятості як фактор розвиткуи економіки країни в контексті європейської інтеграції Онищук Ю.В. С The article deals with employment and unemployment problems of the population of Ukraine. On the bas 23
16569 Проект лікувально-оздоровчого комплексу на 50 номерів у м. Трускавець Почверук Катерина Євгеніївна Дрп Готельне господарство об’єднує в собі сукупність різних галузей та напрямків сфери послуг, адже готе 1
16568 Удосконалення управління капіталом підприємства апк (за матеріалами фг «вищеольчедаївське») Ферубко Г.В. Дрп вивчення стану управління капіталом підприємства на основі аналізу його фінансового стану, структ 1
16565 УПРАВЛІННЯ ВІДТВОРЕННЯМ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ Григор"єва Ю.А. Дрп виявлення економічної сутності основних засобів в умовах ринкової економіки, роль і значення управл 0
16560 Проект дитячого оздоровчого комплексу на 100 номерів у м.Херсоні Годований Д.О. Дрп У зв’язку з цим рoзвитoк туризму в південній частині Укрaїни є виcoкo aктуaльним. Перетвoрення регio 2
16557 Проект готелю на 20 номерів у м. Вінниця Мартинюк В.В. Дрп Розвиток готельно-ресторанного бізнесу на сьогоднішній день набрав стрімкого темпу, головним факторо 2
16556 Організація маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств (за матеріалами ПП «агрофірма «батьківщина») Мазур А.Г., Сукманюк О.А. Дрп У результаті виконання дипломної роботи були досліджені теоретичні аспекти формування системи маркет 0
16555 Проект туристичного комплексу на 50 номерів у м. Тернопіль Янчук Ярослав Сергійович Дрп Готельно-ресторанний бізнес та туристичний тісно пов’язані між собою. Розвиток туристичної індустрії 0
16554 «Проект апартамент - готелю на 50 номерів у м. Одеса» Пастух Наталія Андріївна Дрп Метою дипломної роботи (проекту) є розробка проекту нового закладу готельного-ресторанного бізнесу, 0
16553 Організаційна структура управління туристичним підприємством та шляхи її удосконалення Геденач Ольга Петрівна Дрп Наданий погляд на розвиток туристичної сфери України ґрунтувався на аналізі соціальних, політичних, 4
16552 Проект готелю 3* при аеропорту на 50 номерів у м. Львів Шоломіцька І. А. Дрп Основним завданням сфери гостинності – є комплекс галузей, які пов’язані з обслуговуванням туристів 0
16551 Процес управління туристичним підприємством та шляхи його удосконалення Першин М.В. Дрп Одним з найважливіших напрямів програми реформ у нашій країні є перебудова систем управління підприє 2
16550 Проект будинку відпочинку на 50 номерів у м. Коломия Примчук Ярослав Олегович Дрп Метою дипломної роботи (проекту) є створення проекту будинку відпочинку для забезпечення споживачів 0
16549 Проект міні-готелю на 50 місць у м. Хмельницький Луцкевич Ю.О. Дрп Готельно-ресторанна сфера як одна з високорентабельних галузей світової економіки, у ХХІ ст. стає пр 0
16548 Проект готелю 3* ділового призначення на 50 номерів у м.Кам'янець Подільський Штойко Аліна Русланівна Дрп Основним завданням сфери гостинності на сучасному етапі – є комплекс галузей, які пов`язані з обслу 0
16544 Інвестиційний розвиток аграрних підприємств в умовах забезпечення екологічної безпеки регіонів (за матеріалами департаменту аг розвитку екології та природних ресурсів вінницької ода) Мазур А.Г., Мазур Я.Р. Дрп дослідження ефективності інвестиційної діяльності сільського господарства на даний час, пошук реальн 0
16540 Управління інвестиційним розвитком в аграрних підприємствах (за матеріалами департаменту аг розвитку екології та природних ресурсів вінницької ода) Мазур А.Г., Зельга О.О. Дрп Методологічну основу дослідження становлять наукові досягнення вітчизняних і зарубіжних вчених з про 0
16530 Проект готелю 3* ділового призначення на 100 номерів у м. Київ Кравчук Лілія Ігорівна Дрп Предметом дослідження є проектування готелю, що матиме спеціалізацію у сфері надання послуг для діло 0
16528 «Підвищення ефективності управлінської праці (за матеріалами АП НВП «Візит»)» Панаскевич А.Ю. Дрп Об`єктом дослідження є управлінська праця на прикладі АП НВП «Візит» с.Томашпіль Хмільницького район 1
16527 Упрaвлiння реклaмнoю дiяльнiстю в туристичнoму пiдприємствi тa шляхи її удoскoнaлення (зa мaтерiaлaми тур aгенцiї «Вiнвiзa» м. Вiнниця) Шаловінська Діана Андріївна Дрп Реклaмa зaбезпечує мoжливiсть збiльшення oбсягiв прoдaжiв. Мaсштaбний збут туристських пoслуг oзнaчa 2
16526 Управління капіталом підприємств АПК Мушта О.А. Дрп об’єктом дослідження є капітал підприємств АПК. Поглибленні дослідження здійснено на рівні ПрАТ «Він 4
16525 Формування мотиваційного механізму управління в сучасних умовах на туристичному підприємстві Зілінський Д.В. Дрп В умовах соціально-орієнтованої ринкової економіки зростають роль і значення перебудови системи моти 2
16524 Особливості управління виробництвав умовах акціонерної форми господарювання (за матеріалами пат «вінницький ожк») Мазур А.Г., Терлецький Д.О. Дрп Мета дослідження ефективності діяльності переробних господарств Вінниччини на даний час, пошук реаль 2
16521 Recreational and tourism activity and its modern aspects of development Ivashchenko A.V., Voloshyna O.V., Vlasenko I.V. М The monograph presents the main concepts of the theory and practice of tourism activities in Ukraine 32
16520 Управління конкурентоспроможністю туристичного підприємства в сучасних умовах Марач Г.А. Дрп Однією із пріоритетних галузей економіки України визнано туризм. Для його подальшого розвитку важл 3
16519 Облік створення і використання мобільних додатків як об’єктів права інтелектуальної власності Лепетан І. М., Коваль Н. І., Китайчук Т. Г. С У статті досліджено облік створення та використання мобільних додатків як об’єктів права інтелектуал 14
16510 Особливості кадрової політики аграрних підприємств у сучасних умовах Мазур В.А., Германюк Н.В., Дмитрук Р.В. С У статті розглянуто сутність і особливості формування кадрової політики аграрних підприємств, її ск 21
16509 Технології створення, розведення й оцінювання стад молочного скотарства: аналітичний огляд Петриченко О.А. С Досліджено породні відмінності, основні характеристики та структуру поголів’я поширених в Україні по 12
16508 Контроль та управління витратами на оплату праці Томчук О.Ф., Машевська А.А. С У статті розглянуто підходи до визначення понять «витрати», «управління витратами», «контроль витрат 9
16507 Облікова політика щодо заробітної плати Подолянчук О.А. С Акцентовано увагу на елементах облікової політики в частині оплати праці та опрацьовано пропозиції н 15
16506 Оцінка біоенергетичного потенціалу Вінницької області Гуцаленко Л.В., Мулик Т.О. С В статті досліджено доцільність розвитку біоенергетичного потенціалу Вінницької області. Охарактериз 5
16505 Анатомо-морфологічні показники вегетативних органів культури цукрового буряка за дії ретардантів Шевчук О.А. С В статті представлені результати досліджень по вивченню впливу ретардантів – есфону (0,2%) та тебуко 7
16504 Improvement of processes of rolling stamping on the basis of investigation of technological parameters on the mechanics of workpieces’ formation Shtuts A., Kolisnyk M., Yavdyk V. С The agrarian sector of Ukraine today is one of the main sectors of the economic complex, which provi 16
16503 Перспективи контролю дотримання сівозмін як фактора забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського призначення Чудак Л.А. С Статтю присвячено питанням забезпечення контролю використання земель сільськогосподарського признач 9
16502 Порівняльний аналіз результатів імітаційного та математичного моделювання суперпозиції пуассонівського та регулярного потоків транзакцій Підгурський О.І. С У роботі розроблені та випробувані дві імітаційні моделі неоднорідного гібридного потоку транзакцій, 15
16501 Механізм управління криптовалютою в обліковій системі підприємства Фостолович В. А. С В умовах цифрового інформаційного простору гострою стала потреба вирішити питання обліку та оподатку 5
16500 Криптовалюта як новий фінансовий інструмент: переваги і недоліки її використання та проблеми нормативно-правового регулювання Томчук О.В., Фостолович В. А. С У статті представлено сучасне бачення та механізм формування фінансових інструментів у формі закодов 31
16499 Застосування мобільних додатків в бізнесі та їх облік Корпанюк Т.М. Мулик Я.І. С В статті досліджено сутність мобільних додатків. Представлено прогноз основних напрямків розвитку м 3
16495 Управління господарською діяльністю туристичного підприємства та шляхи його удосконалення Кривенко С.П. Дрп Визначення ефективності управління туристичним підприємством – складна і багатогранна проблема, яка 2
16492 Шляхи розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні (за матеріалами туристичної агенції «На канікули» м. Вінниця)”. Галунко Богдан Григорович Дрп Встановлено, що розвиток агротуристичної діяльності повинен спиратися на її державну підтримку, в т. 0
16491 Управління внутрішнім середовищем туристичного підприємства та шляхи його вдосконалення (за матеріалами туристичного оператора «tui tour» м. вінниця) Гулеватий В.С. Дрп Досліджено особливості внутрішнього середовища туристичного оператора “TUI tour”, характерні ознаки 0
16490 Система маркетингових комунікацій туристичного підприємства та шляхи її удосконалення (за матеріалами туристичного оператора «укрвінтур» м. вінниця) Марченко І. В. Дрп Досліджена сучасна концепція маркетингових комунікацій; обґрунтовані економічні інтереси ринкових су 0
16489 Трудовий потенціал сільськогосподарських підприємств та ефективність його використання (за матеріалами СТОВ «Лан») Базюк А.В Дрп Трудовий потенціал підприємств визнають одним із головних ресурсів економіки, від ефективного вико 2
16488 Застосування професійного судження аудитора в контексті розвитку міжнародних стандартів аудиту Томчук О.В., Фабіянська В.Ю. С У статті розглянуто стан реформування аудиторської діяльності в Україні, що пов`язаний з євроінтегра 9
16487 Використання земель на умовах емфітевзису: правовий та обліковий аспекти Іщенко Я.П., Любар О. О. С Публікація присвячена вирішенню проблеми належного правового забезпечення та розкриття інформації пр 19
16478 Підвищення ефективності управління ресурсним потенціалом туристичного підприємства Бабій О.О. Дрп Сьогодні забезпечення ефективного розвитку вітчизняного туристичного сектора та виробництва високояк 1
16477 Управління комерційною діяльністю підприємства АПК Бондар К.А. Дрп Визначено теоретико-методологічні засади управління комерційноїю діяльністю на підприємствах АПК. Пр 1
16476 Основи європейських технологій вирощування кормових буряків та дослідження процесу їх подрібнення Мазур В.А., Любін М.В., Токарчук О.А. С За останні роки пройшли великі зміни в технології вирощування та кормової оцінки кормових буряків. У 23
16475 Удосконалення системи мотивації праці працівників апарату управління (за матеріалами тов «агротехцентр») Кушнерчук С.А. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп Тема: Удосконалення системи мотивації праці працівників апарату управління (за матеріалами ТОВ «Агро 0
16472 УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА АПК (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПП «АГРОФІРМА «БАТЬКІВЩИНА») Мазур А.Г., Сукманюк Є.А. Дрп Метою роботи є дослідження стану формування і використання трудових ресурсів ПП «Агрофірма «Батьківщ 0
16471 Дистанційна форма навчання у вищих навчальних закладах України та інших країн світу Ушкаленко І.М., Зелінська Ю.В. С Нові перспективи для підвищення рівня освітнього процесу відкривають сучасні інформаційні технологі 12
16470 Практика використання дискримінантного аналізу дієвості процесів функціонування сільськогосподарських підприємств на основі показників складових результативності Бурєннікова Н.В., Ярмоленко В.О., Марчук Л.М. С У статті розглянуто практику використання методики дискримінантного аналізу для дослідження дієвості 11
16468 Продовольча безпека та економічні засади виробництва біопалива Фурман І.В., Токарчук Д.М. С У статті проаналізовано рівень продовольчої безпеки в Україні, досліджено вірогідний вплив виробниц 64
16467 Стратегічне управління туристичним підприємством Аркуша О.О. Дрп Успішне функціонування туристичного підприємства у сучасному конкурентному середовищі забезпечується 2
16466 Управлінські заходи щодо підвищення ефективності виробництва ріпаку Токарчук Д.М. С У статті розглянуто тенденції щодо ефективності виробництва ріпаку в Україні на основі аналізу урожа 43
16465 Облікова політика щодо запасів Коваль Л.В. С У статті розглянуто порядок формування облікової політики щодо запасів. Виокремлено організаційно- 23
16463 Механізм державного регулювання підприємств туристичної індустрії в сучасних умовах та шляхи його удосконалення Ткаченко В.О. Дрп В роботі здійснено комплексне дослідження теоретичних та практичних аспектів державного регулювання 2
16462 Облік земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств в Україні Коваль Л.В., Заболотчук А.В. С У статті досліджуються теоретичні та практичні аспекти відображення в бухгалтерському обліку земель 7
16461 Вплив інформаційних технологій та нових альтернативних методів у аграрній галузі на професійну підготовку менеджерів Марценюк Н.А. Тд 17
16451 Intensification of rapeseed drying process through the use of infrared emitters Bulgakov V., Bandura V., Arak M., Olt G. С Abstract. The theoretical basis of the agricultural material drying techniques has been formed in th 8
16447 Управління трудовими ресурсами підприємства АПК Іщенко Олександра Анатоліївна Дрп Магістерська робота та тему: «Управління трудовими ресурсами підприємства АПК». Метою магістерської 0
16446 Проект готелю на 50 номерів у м. Одеса Ковальчук Олена Юріївна Дрп Розробка проекту нового закладу готельного-ресторанного бізнесу, та дослідження його відповідності с 2
16444 Впровадження гармонійного співвідношення методів управління кадрами (за матеріалами тов «Україна-т») Куліченко І.О. (Керівник дипломної роботи, д.е.н., проф. Шпикуляк О.Г.) Дрп Магістерська робота: 105 с., 13 рисунків, 14 таблиць, 86 літературних джерел. Об’єктом дослідження є 0
16443 Управління розвитком харчової промисловості регіону (за матеріалами департаменту аг розвитку екології та природних ресурсів вінницької ода) Мазур А.Г., Рябошапко А.О. Дрп Встановлено: вдосконалення управління діяльністю харчової промисловості як необхідна передумова успі 0
16442 Організаційно-правові засоби здійснення контрольного провадження в міграційнійсфері Терепа А.М. Дрп Охарактеризовано організаційно-правові засоби здійснення контррольного провадження в міграційнійсфер 2
16441 Речові докази в кримінальному провадженні Гуменюк М.Ю. Дрп Досліджено особливості використання речових доказів в кримінальному провадженні 1
16440 Аналіз ринку біопалива Вінницької області Форостян Олександр Олександрович Дрп Дослідження економічної ефективністі виробництва біоетанолу на ДП «Гайсинський спиртовий завод». 1
16439 Управління виробничими ресурсами аграрних підприємств (за матеріалами ПП «Валентина») Ткаченко Д.А. Дрп Ефективне управління рухом матеріальних і фінансових ресурсів – управління процесами постачання і зб 1
16438 Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності виробництва зерна ( за матеріалами ТОВ «Агрофірма Ободівська») Бурдейна О.В. Дрп Актуалізується необхідність всебічного аналізу причин виникнення кризових явищ на ринку зерна, розр 0
16437 Особливості формування трудової діяльності підприємства - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності Коваль А.Б. Дрп Дипломна робота на тему: «Особливості формування трудової діяльності підприємства – суб’єкта зовнішн 1
16435 Розвиток ринку автострахування в Україні : проблеми та перспективи Марценюк-Розарьонова О.В., Марчук Ю. Ю. С У статті досліджено сутність функціонування ринку автострахування; наведено результати оцінки стану 16
16434 Страхування урожаю сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень Марценюк-Розарьонова О.В., Якубовська Я.Р.,Чорнопищук О.М. С У роботі розглянуто сучасний стан та умови розвитку страхування в аграрному секторі України. Оцінено 12
16433 Механізми розвитку завнішньоекономічної діяльності підприємств регіону Кушнір В.А. Дрп Дипломна робота на тему: «Механізм розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств регіону») М 0
16430 Розвиток предикативної аналітики як пріоритетного напрямку бізнес-аналітики Бахарєва Я.В. С В статті розглядаються основні підходи до визначення поняття «предикативна аналітика» вітчизняних та 14
16429 Управління фінансовими ресурсами підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Ткачук В.В. Дрп Дипломна робота на тему: «Управління фінанасовими ресурсами підприємства при здійсненні зовнішньоеко 0
16427 Ефективність діючих методів управління установою та напрями їх підвищення Боровик Вікторія Сергіївна Дрп Проведення аналізу ефективності діючих методів управління установою «Красилівська міська рада» та н 2
16426 Управління фінансовими ресурсами підприємства (за матеріалами свк «прогрес») Оськіна І.С. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп Магістерська робота: 109 с., 12 рисунків, 18 таблиць, 103 літературних джерел. Об’єктом дослідження 2
16414 Технології інтерактивного навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців Січко Т.В., Маценко А.О. Тд 14
16412 Дослідження системи моніторингу параметрів режиму роботи сонячної панелі Рубаненко О. Є., Гунько І. О., Рубаненко О. О. С У статті проаналізовано динаміку збільшення потужностей сонячної енергетики у 2017 році в Україні і 7
16411 Забур’яненість посівів кукурудзи на зерно та ефективний її контрольв умовах дослідного поля ВНАУ Буткалюк Т. О., Вергелес П. М., Ватаманюк О. В. С У статті висвітлено результати вивчення рівня забур’яненості посіву кукурудзи в умовах дослідного по 15
16410 Висота рослин кукурудзи залежно від технологічних прийомів вирощування Мазур В. А., Циганська О. І., Шевченко Н.В. С Викладено результати досліджень з вивчення впливу передпосівної обробки насіння мікропрепаратом Полі 17
16408 Формування продуктивності сортів ячменю ярого залежно від впливу позакореневих підживлень в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук І.С. , Телекало Н.В. С Аналізом літературних джерел встановлено, що ячмінь ярий є важливою зерновою культурою для вирощуван 15
16407 Вплив стимулятора росту Вимпел на врожайність моркви Окрушко С.Є. С Представлено результати досліджень урожайності коренеплодів моркви та їх товарності при обробці стим 11
16406 Analysis of investment activities of enterprises of Ukraine Aleskerova Yuliia, Fedoryshyna Lidiia М DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-571-28-2 The monograph studies theoretical and practical dev 17
16405 Аналіз особливостей функціонування інтегрованої системи обробки статистичних даних України Гунько І.В., Січко Т.В., Ігнатов С.Н. С Розглянуто інтегровану систему обробки статистичних даних України (Систему), як елемент науково-досл 17
16404 Оцінка ефективності енергоощадної системи підприємства Січко Т.В., Попадинець Н.П. С У роботі розглянуто заходи енергозбереження на підприємстві та аналіз їх ефективності. Описано метод 17
16403 Оптимізація управління персоналом засобами інформаційних технологій в умовах ресурсного обмеження Січко Т.В., Максимчук К.М. С У статті досліджено оптимізацію управління персоналом на умовному сільськогосподарському підприємств 7
16402 Інтенсивність зниження концентрації нітратів у зерні злакових культур залежно від періоду зберігання Ткачук О.П., Яковець Л.А., Ватаманюк О.В. С Висвітлено небезпеку забруднення рослин нітратами та шкоду від них в організмі людини. Досліджено ди 16
16401 Аналіз фінансового потенціалу аграрного підприємства Алескерова Ю.В., Коробчук А.Р. С У статті досліджено аналіз фінансового потенціалу аграрного підприємства. Розкрито, що основними дже 25
16400 Управління фінансування приватної школи та її вдосконалення Алескерова Ю.В., Вигівська А.О. С У статті розглянуто освітній ринок в Україні та досліджено фінансування закладів освіти, зокрема при 20
16399 Nutritional value of veal used in baby food production Голубенко Т.Л. С Целью исследования является оценка аминокислотного состава телятины от бычков разного генотипа, выра 13
16398 Правове регулювання страхування сільського господарства Штельмах Ю.Г. Дрп Охарактеризовано правове регулювання страхування сільського господарства 1
16397 Впровадження інструментів pr в діяльність туристичного підприємства (за матеріалами туристичного оператора «мер-ка-ба» м. вінниця) Антонічева К.Ю. Дрп Досліджено сутність та завдання PR-діяльності на підприємстві; особливості використання PR інструмен 4
16396 Вміст нітратів у зерні злакових культур в умовах змін клімату Яковець Л.А., Ткачук О.П. Тд 17
16395 Функціонально-вартісний аналіз у методології удосконалення управління підприємством Попіль Марина Валеріївна Дрп досліджує моделювання управління витратами підприємства - виконано оптимізацію витрат на управління 0
16394 «Використання соціально-психологічних методів управління в аграрних підприємствах (за матеріалами АП НВП «Візит»)» Дмитренко Інні Анатоліївні Дрп Дипломна робота на тему: «Використання соціально-психологічних методів управління в аграрних підприє 1
16393 Проект готелю 3* ділового призначення на 50 номерів у м. Харків Гречанюк Ірина Олександрівна Дрп Актуальність даної теми зумовлена такими факторами, як розвиток ділового туризму та необхідності про 1
16392 Spatial organization of regional economic development Mazur A., Kubai O. С Розглядаються науково-теоретичні засади просторової організації регіональної економіки в рамках 15
16391 Управління якістю послуг в туристичному підприємстві та шляхи її удосконалення (за матеріалами туристичної агенції «на канікули» м. вінниця) Недомовна Ю.В. Дрп Досліджено фактори, що впливають на формування якості послуг в підприємствах туризму, сучасні підход 3
16389 Удосконалення економічних методів управління природоохоронною діяльністю на регіональному рівні Дзісь О.Ю. Дрп В дипломній роботі на тему «Удосконалення економічних методів управління природоохоронною діяльністю 4
16387 Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективного використання земельних ресурсів Бахмат В.В. Дрп Досліджено наукові засади формування, використання і відтворення земельного потенціалу аграрного вир 0
16386 Правові засади використання, відтворення та охорони тваринного світу К.А. Томкова Дрп Мета дослідження – проаналізувати правові засади використання, відтворення та охорони тваринного сві 1
16384 Особливості страхування в аграрному секторі Марценюк-Розарьонова О.В., Чорнопищук О.М., Якубовська Я.Р. С Визначається сутність та необхідність аграрного страхування для сільськогосподарських товаровиробни 8
16382 Сучасний стан та шляхи удосконалення оплати праці в сільськогосподарських підприємствах ( за матеріалами СТОВ «Колос») Арсень К.О. Дрп Регулювання заробітної плати залишається центральним питанням соціальної політики кожної держави 1
16381 Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в трудовому колективі підприємства (за матеріалами свк «прогрес») Рогожук О.Є. (Керівник дипломної роботи, к.н.держ.упр., доц. Семененко В.В.) Дрп Магістерська робота: 104 с., 14 рисунків, 16 таблиць, 103 літературних джерел. Об’єктом дослідження 1
16380 Моделювання кадрової безпеки підприємства Ковбасюк Марина Володимирівна Дрп У першому розділі розглянуто теоретичні засади управління кадровою безпекою, а саме, розглянуто наук 0
16379 Проект готелю у рекреаційній зоні 30 номерів у м. Яремча Шевкунова І.О. Дрп Проектування нового закладу готельного господарства, дослідження відповідності організації його робо 1
16378 Моделювання управління еколого-економічними процесами у розвитку систем Форостянко Інна Анатоліївна Дрп Моделювання кругообігу відновлюваних ресурсів» змодельовано поведінку системи лісового кругообігу та 0
16377 Збалансування попиту і пропозиції цінами рівноваги Ходаковської Валентини Віталіївни Дрп Постановка та методи реалізації ринкової рівноваги за допомогою моделі Вальраса, моделі Ерроу-Дебре. 1
16374 Моделювання обсягів випуску продукції методами нечіткої логіки Чердинцев Юрій Герасимович Дрп Класифікація задач нечіткого програмування, лінійна оптимізаційна модель виробничої програми підприє 0
16372 Моделювання процесів реалізації будівельних проектів Швець Сергій Олексадрович Дрп Класифікація задач нечіткого програмування, лінійна оптимізаційна модель виробничої програми підприє 0
16371 Дослідження економіко-математичної моделі організації рекламної компанії Слободяник Наталія Дмитрівна Дрп Розробка математичної моделі впливу реклами на діяльність фірми та її капітал, що виробляє деякий од 0
16369 Побудова моделей дослідження витрат виробництва Росла Віка Вікторівна Дрп Побудова моделі прогнозування витрат виробництва для подальшого їх зменшення, виходячи з існуючих ре 0
16368 Оптимізація розподілу інвестиційних ресурсів підприємства Слободяник Ярослав Олександрович Дрп Побудова моделі розподілу інвестиційних ресурсів підприємства. Побудована модель допоможе інвестору 0
16367 Моделювання інфляції у перехідній економіці Соколян Артур Сергійович Дрп Розглянуто теоретичні аспекти моделювання інфляційних процесів в державі. Здійснено аналіз інфляцій 1
16357 Прогнозування результатів діяльності підприємства Сімакович Юлія Василівна Дрп Розглянуто основні теоретичні і методологічні основи економічного прогнозування. Здійснено прогнозу 0
16356 Управління маркетинговою діяльністю підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Козак Людмила Дрп Метою дипломної роботи є теоретичне обґрунтування та розробка системи управління маркетинговими дос 1
16348 Розвиток інноваційних процесів у агропромисловому виробництві (за матеріалами СТОВ “Прогрес”) Красуляк Марія Петрівна Дрп Проведений у дипломній роботі аналіз стану інноваційного розвитку агропромислового виробництва засві 2
16347 Проблеми розвитку регіональної інфраструктури туризму в Україні Підгурський Д. В. Дрп Посилення конкуренції на світових товарних ринках та невизначеності в міжнародних економічних процес 5
16346 Розвиток Інфраструктури туристичного ринку України Мовчан В. В. Дрп Зростання обсягів туризму у світовому масштабі, його вплив на розвиток соціально-економічних показни 10
16344 Система сільськогосподарського дорадництва як інструмент покращення добробуту сільського населення Довгань Л.І., Довгань Ю.В. С В статті розглянуто роль поширення знань та інформації у покращенні добробуту сільського населення, 43
16342 The effect of the agricultural extension service on of the welfare of rural population Dovhan L., Dovhan Y. Тд Extension service can provide one more effect that is also of great importance, in particular, expan 35
16340 Розробка стратегій управління підприємством Павленко О. С. Дрп Стратегічне управління як цілком певний різновид менеджменту сформувалася відносно недавно. У другій 4
16338 Проект еко-готелю у передмісті м. Івано-Франківськ Габрієлян Сергій Валеріойвич Дрп Готельно-ресторанний бізнес є однією із найбільш значущих складових індустрії гостинності. Водночас, 4
16337 Проект еко-готелю у передмісті м. Івано-Франківськ Габрієлян Сергій Валеріойвич Дрп Готельно-ресторанний бізнес є однією із найбільш значущих складових індустрії гостинності. Водночас, 2
16332 Програма фахового іспиту до вступу в аспірантуру за галуззю знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» Бандура В.М., Матвійчук В.А., Веселовська Н.Р., Янович В.П., Ветохін В.І., Гунько І.В., Пришляк В.М., Галущак О.О. Пвф Програма фахового іспиту до вступу в аспірантуру за галуззю знань 13 «Механічна інженерія» за спеціа 3
16331 Кредиторська заборгованість: сутність та обліково-аналітичний аспект Нечмілова Альона Вікторівна Дрп обґрунтування теоретичних і методологічних положень з обліку та аналітичної оцінки стану розрахунків 7
16330 Господарсько-біологічна оцінка продуктивності сортів пшениці озимої в умовах дослідного поля Вінницького національного аграрного університету В.Ю. Мельничук Дрп Проведені дослідження протягом 2016–2017 рр. показують, що формування продуктивності пшениця озимої 0
16329 Шляхи підвищення ефективності управління міжнародними комерційними операціями на програмовій основі Недбалюк О.П., Недбалюк О.О. С Стаття акцентує увагу на наукових та практичних аспектах адаптації методів управління міжнародними к 6
16328 Моделювання механізму фінансової безпеки підприємства Виноградова Аліна Володимирівна Дрп Визначено теоретико-методичні основи управління фінансовою безпекою підприємства Оцінено фінансову 0
16327 Проблемні аспекти самоставлення особистості в юнацькому віці Сидоренко Ж.В., Недбалюк О.О. С У статті розглядаються психологічні особливості самоставлення особистості в юнацькому віці. 13
16326 Економіко-математичне моделювання діяльності малого підприємства Михайлюк О.О. Дрп дослідження з питань економіко-математичного моделювання на малому підприємстві 1
16325 Перестрахування майна підприємства Алескерова Ю.В., Вільчинська Н.Л., Житкевич Д.О. С У статті розглянуто ринок перестрахування в Україні та проаналізовано перестрахову діяльність провід 11
16323 Управління інноваційною діяльністю на туристичному підприємстві та шляхи її вдосконалення Лемещук М.В. Дрп У роботі наведено комплексне вирішення наукової проблеми обґрунтування теоретико-методологічних заса 4
16322 Продуктивні якості свиней при згодовуванні ферментного препарату Штонда Максим Віталійович Дрп Метою даної роботи є вивчення відгодівельних, забійних показників та якості м’яса свиней на відгодів 0
16320 Менеджмент капіталу страхової компанії Сідак О.М., Тодосійчук В.Л Тд 22
16319 Інклюзивне освітнє середовище у вищій школі України Тимкова В.А. С У статті викладено проблему формування інклюзивного освітнього середовища в системі вищої освіти Укр 14
16317 Розробка вібраційного змішувача сипких матеріалів для приготування фітосумішей Полєвода Ю., Михальова Ю. С У статті проведено аналіз технологічних особливостей виробництва сипкої фітосировини. Розроблено кон 40
16316 Напрями диверсифікації розвитку сільських територій» (за матеріалами Департаменту агропромислового розвитку Вінницької Меклич Н.О. Дрп Дослідження диверсифікації розвитку сільських територій та імплементація світового досвіду в Україні 1
16315 Роль і місце технічного діагностування в системі технічної експлуатації автомобілів в сільському господарстві Барановський В.М., Спірін А.В., Полєвода Ю.А., Твердохліб І.В. С підвищенні ефективності використання автомобільної техніки в сільському господарстві велике значення 18
16313 Використання білково-вітамінної мінеральної добавки в годівлі свиней Соболєв Олександр Костянтинович. Дрп Метою даної роботи є вивчення відгодівельних та забійних показників при використанні в раціонах моло 0
16312 Ефективність використання сучасної кормової добавки молодняку великої рогатої худоби до 6-ти місячного віку. Щуровська Олена Олександрівна Дрп Метою даної роботи було вивчення продуктивності та встановлення впливу досліджуваної кормової добавк 0
16311 Дослідження впливу пробіотичного препарату на організм ранньовідлученого молодняку свиней Цвігун Олена Олександрівна Дрп Метою даної роботи було вивчення продуктивності, обміну речовин та впливу препарату на перетравність 0
16310 Дослідження впливу сучасних кормових добавок на якість молока піддослідних корів Колесник Галина Сергіївна Дрп Метою даної роботи було вивчення технологічної доцільності та ефективності застосування бактеріально 0
16309 Психологічна готовність студента-менеджера до майбутньої діяльності Клибанівська Т. М., Недбалюк О. О. С В статті розкрито поняття "готовність до професійної діяльності". Зазначено, що важливою с 18
16308 Продуктивність та обмін речовин ранньовідлученого молодняку кролів при згодовуванні бактеріального препарату. Мартинчева Ірина Анатоліївна Дрп Метою даної роботи було вивчення продуктивності, збереженості та впливу пробіотичного препарату на о 0
16306 Перетравність поживних речовин відгодівельного молодняку кролів при згодовуванні бактеріального препарату Бабій Ганна Русланівна Дрп Метою даної роботи було вивчення продуктивності, збереженості та впливу бактеріального препарату на 0
16305 Дослідження технологічних особливостей утримання шиншил та впливу препарату на якість хутра Кучерява М.Ф. Дрп Метою даної роботи було вивчення впливу симбіотичного препарату МікоЛад на якість хутра молодняку ши 1
16304 Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи здисципліни для студентів денної форми навчання першого освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 05 «Соціал Салькова І.Ю., Паламаренко Я.В. Мв В економічній науці не існує точних відомостей відносно того, хто і коли першим запровадив у наукови 1
16303 Комп’ютерна програма «Грошове забезпечення військовослужбовців» О.І. Черешневий, Т.В. Гончарук Ас Програма розраховує щомісячне грошове забезпечення, грошову допомогу для оздоровлення, матеріальну д 21
16298 Engineering management of vibrating machines for targeted mechanical activation of premix components Yanovych V., Honcharuk T., Honcharuk I., Kovalova K. С The article shows the technological scheme and the implementation of tructural vibration equipment f 21
16297 Моделювання ресурсного потенціалу підприємства Корнійчук Олександра Володимирівна Дрп Визначено теоретико-методичні засади формування та оцінки потенціалу підприємства. Оцінено рівень е 1
16296 Оцінка інтенсивності забруднення навколишнього середовища за використання біогазу та традиційних видів енергоносіїв Прибила Б.В. Дрп Дипломна робота на тему «Оцінка інтенсивності забруднення навколишнього середовища за використання 1
16295 Формування продуктивності кукурудзи на зерно залежно від норм мінерального живлення на сірих лісових грунтах в умовах ТОВ Україна с. Якимівка Оратівського району Бугай С.О. Дрп Метою наших досліджень є вивчення впливу норм мінеральноо живлення на формування зернової продуктивн 0
16294 Шляхи оптимізації ефективності використання трудових ресурсів Беньковська Мирослава Олександрівна Дрп Розглянуто теоретичні аспекти питань управління трудовими ресурсами та оптимізації ефективності їх в 4
16293 Перероблена! маркетингове планування на підприємствах апк (за матеріалами СВК "Трудівник") Бондаренко В.М., Щолокова М.О. Дрп Ефективна розробка маркетингових планів в діяльності малих та середніх підприємств дозволяє значно п 1
16292 Лісове господарство україни: перспективи, критерії та індикатори екологічно сталого ведення та економічно ефективного управління Суржикова Галина Володимирівна Дрп Лісові ресурси сприяють збільшенню запасів підземних вод, зберігаючи вологу атмосферних опадів; завд 1
16291 Міжнародне співробітництво в галузі природоохоронної діяльності (на матеріалах Вінницької області) Гордош Ольга Володимирівна Дрп Здійснення державної політики у сфері забезпечення екологічної безпеки, насамперед, повинно передбач 3
16290 Вплив згодовування бівлково – вітаміно- мінеральної добавки на якість продуктів забою свиней Б. П. Андрух Дрп Предмет досліджень – вивчення продуктивної дії досліджуваних БВМД та вплив на продукти забою – забій 0
16289 Зоологія. Опорний конспект лекцій для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва (212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», освітній ступінь – магістр) Льотка Г.І. Окл Представлене навчальне видання містить лекційний матеріал з курсу «ЗООЛОГІЯ» і складений відповідн 2
16288 Управління та організація використання відходів сільського господарства на виробництво біопалива в аграрних підприємствах Комар І.О. Дрп Магістерська робота та тему: «Управління та організація використання відходів сільського господарств 1
16287 Проект конгрес готелю 5* на 50 номерів у м. Дніпро Грицик С.О. Дрп В дипломні роботі (проекті) опираючись на мету та завдання дослідження було спроектовано п’ятизірков 1
16286 Методологія та організація контролінгу на підприємстві Буньківська Марія Олександрівна Дрп Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних положень щодо впровадження с 0
16285 Трудовий договір з державним службовцем Сорока Альона Сергіївна Дрп Розкрито правове регулювання трудового договору з державним службовцем, обґрунтовано наукові пропоз 2
16284 Правове забезпечення діяльності нотаріату в Україні Продан Павло Миколайович Дрп У роботі розкрито правову природу, сутність та зміст правового забезпечення організації та діяльност 1
16283 Договір про повну матеріальну відповідальність у трудовому праві Гнатюк Юлія Василівна Дрп У дипломній роботі висвітлюєься правова природа договору про повну матеріальну відповідальність прац 1
16282 Підвищення екологічних показників транспортних засобів при використанні альтернативних видів палива Ільніцький Павло Романович Дрп В магістерській роботі було проведено огляд і аналіз досліджень процесу експлуатації транспортних за 2
16281 Шлюбний договір як форма правового регулювання шлюбних відносин Юрчишина Олена Миколаївна Дрп Розкрито комплексний аналіз інституту шлюбного договору за законодавством України, рекомендовано нап 3
16280 Обґрунтування параметрів машин для різання баштанних ягід на цукати Швець О.О. Дрп Швець О.О. «Обґрунтування параметрів машин для різання баштанних ягід на цукати» – рукопис. Магістер 0
16279 Правові засади діяльності муніципальної поліції Британ Андрій Андрійович Дрп Розкрито правові засади діяльності муніципальної поліції та розроблено напрями удосконалення її зако 0
16278 Облікова політика в системі оподаткування підприємства Гуменюк Надія Олександрівна Дрп Дипломна робота на тему «Облікова політика в системі оподаткування підприємства» 4
16277 Обґрунтування параметрів дискових робочих органів ґрунтообробних знарядь Кецкало Володимир Анатолійович Дрп Робота присвячена удосконаленню технологічного процесу обробітку ґрунту із врахуванням ресурсозберіг 4
16276 «Інтенсивність забруднення ґрунтів сільськогосподарського призначення Хмільницького району залишковими кількостями пестицидів» Бевз Н.Ю. Дрп Пояснювальна записка до дипломної роботи «Інтенсивність забруднення ґрунтів сільськогосподарського 1
16275 «Вплив територіально-галузевого об’єднання «Південно-західна залізниця» на екологічний стан атмосферного повітря в межах м. Вінниця» Плахотнюк О.С. Дрп Дипломна робота на тему «Вплив територіально-галузевого об’єднання «Південно-західна залізниця» на е 1
16273 Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за зерновою продуктивністю в умовах дослідного посіву ВНАУ Марущак М.О. Дрп Проведено порівняльну оцінку сортозразків квасолі звичайної за зерновою продуктивністю, виділено ст 1
16272 Менеджмент. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» факультету менеджменту та права Мазур К. В. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 07 2
16271 Обгрунтування розсадного способу вирощування солодкого перцю в умовах СТОВ «Поділля» тиврвського району Шумер А.А. Дрп Враховуючи зростаючий попит на овочеву продукцію, можна з упевненістю вважати, що виробництво перцю 0
16270 Дослідження екологічної ситуації на території Вінницького району та розробка заходів щодо її поліпшення Яропуд М.О. Дрп Мета дипломної роботи – дати оцінку екологічній ситуації на території Вінницького району та розробит 1
16269 Обгрунтування параметрів обладнання для подрібнення м’якоті кісточкових плодів Шевчук Олег Васильович Дрп Магістерська робота присвячена дослідженням робочих параметрів обладнання для подрібнення м`якоті кі 0
16268 Дослідження факторів зовнішнього середовища в процесі стратегічного управління туристичним підприємством Куржос Г.С. Дрп У роботі визначено економічну сутність й основні складові стратегічного управління розвитком туризму 6
16267 Управління персоналом та вдосконалення організації праці на туристичному підприємстві Червінська С.Л. Дрп Обґрунтувано новітні підходи до управління туристичними ресурсами туроператора, спрямовані на підвищ 7
16266 Вплив мінеральних добрив на біоенергетичну продуктивність буряків цукрових в умовах ФГ «Гичак Я.К.» Крижопільського району Гичак Я.К. Дрп За результатами досліджень, встановлено, що зі збільшенням норм мінеральних добрив урожайність буряк 1
16265 Показники якості свинини при згодовуванні білково- вітамінно- мінеральної добавки інтермікс Я. В. Нагорняк Дрп Предмет досліджень – відгодівельні та забійні показники при згодовуванні БВМД «Інтермікс». Доведено, 0
16264 Облік, контроль та економічний аналіз зобов’язань підприємства Лахман Олена Володимирівна Дрп Магістерська робота на тему: «Облік, контроль та економічний аналіз зобов’язань підприємства» викона 3
16263 Звіт-щоденник проходження виробничої практики в сільськогосподарських підприємствах для студентів третього курсу факультету механізації сільського підприємства галузі знань 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва» за спеціальністю 6.100102 «Проц Пришляк В.М., Яропуд В.М., Журенко Ю.І., О.В. Холодюк, І.А. Бабин, М.В. Зінєв, В.М. Григоришен, П.Г. Завальнюк Мв Звіт-щоденник проходження виробничої практики в сільськогосподарських підприємствах для студентів тр 7
16262 Оцінка інтенсивності забруднення медоносних угідь важкими металами в умовах Тиврівського району Костюк С.Т. Дрп Дослідження рівня забруднення важкими металами ґрунтів медоносних угідь та ефективність зниження у н 1
16261 Облікове забезпечення управління витратами сільськогосподарських підприємств Любуня Юліана Олегівна Дрп Мета дослідження полягає у вивченні сучасного стану обліку витрат та наданні практичних рекомендацій 4
16260 Облікове забезпечення упавління власним капіталом підприємства Яценко Інеса Костянтинівна Дрп В роботі досліджено теоретичні та практичні аспекти облікового забезпечення управління власним капі 0
16259 Обґрунтування параметрів і режимів роботи робочих органів коренезбиральної машини Мітрофанов Олег Вілевич Дрп робота присвячена удосконаленню технологічного процесу викопування коренеплодів цукрових буряків 1
16258 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність гороху в умовах дослідного поля ВНАУ О.С. Байрак Дрп Виявлення особливості формування зернової продуктивності гороху на сірих лісових ґрунтах залежно від 0
16257 Обґрунтування режимних параметрів штифтового млина для виробництва кісткового борошна Щербатюк Віталій Павлович Дрп Дана дипломна робота присвячена розробці штифтового млина вібраційної дії для тонкого подрібнення си 0
16256 Вплив агротехнічних заходів на біоенергетичну продуктивність сої в умовах ФГ «Бабій П.П.» Крижопільського району Бабій Ю.П. Дрп Встановлено вплив агротехнічних заходів на біоенергетичну продуктивність сортів сої в умовах ФГ «Баб 1
16255 Вплив мінеральних добрив на зернову продуктивність пшениці озимої в умовах ФГ «Василишен В.М.» Крижопільського району Василишен В.М. Дрп Проведені дослідження протягом 2015-2017 рр. показують, що формування продуктивності пшениці озимої 0
16251 Удосконалення кадрової політики у контексті підвищення ефективності діяльності підприємства ( за матеріалами ТОВ «Агрофірма Ободівська») Краснова О.А. Дрп Удосконалення кадрової політики для підвищення ефективності управління підприємством, особливо це с 1
16250 Удосконалення управління підприємством на засадах ефективного використання персоналу ( за матеріалами ТОВ «Україна -Т») Ровний В.О. Дрп Забезпечення економічного зростання підприємства, підвищення його конкурентоспроможності 2
16249 Обґрунтування конструктивно-технологічної схеми комбінованого сошника зернової сівалки Цвик Олександр Сергійович Дрп Вдосконалення технологічного процесу сівби зернових із одночасним внесенням мінеральних добрив для з 1
16248 Дослідження технологічного процесу висіву насіння пневматичним висівним апаратом просапної сівалки Гарматюк Михайло Валерійович Дрп Підвищення якості посіву просапних культур пневматичними сівалками шляхом установки насіннєпроводів, 5
16247 Продуктивність курчат-бройлерів за використання у годівлі кормової добавки «кроноцид – л лактат»» Бойчук Вадим Петрович Дрп З метою дослідження впливу підкислювача «Кроноцид-Л лактат» на продуктивність, якість м’яса та обмін 0
16246 Облік та контроль товарно-матеріальних цінностей: організація та методика Андреєва Жанна Андріївна Дрп Метою магістерської роботи є дослідження теоретичних основ та діючої практику побудови обліку та кон 2
16245 Вплив технологічних прийомів вирощування на біоенергетичну продуктивність сої в умовах ТОВ «Україна Агропром» Херсонської області Павленко С.Г. Дрп На основі проведених досліджень встановлено залежності формування урожайності та якості зерна сої ві 0
16244 Обгрунтування параметрів обладнання для передпосівної обробки насіння овочевих культур Походай М.В. Дрп Метою роботи є розробка нового обладнання – вібраційної установки в поєднанні з озонатором для перед 1
16243 Дослідження роботи машини для очищення зерна сільськогосподарських культур Скрипник М.В. Дрп Метою роботи є підвищення питомої продуктивності і якості процесу розділення зернових сумішей по щіл 2
16242 Обгрунтування форми і параметрів виконавчого органу змішувача сипких мас Орлік В.В. Дрп Метою даної роботи є обґрунтування параметрів робочої камери вібраційного змішувача для приготування 0
16241 Самостійна робота при засвоєнні програми з фізичного виховання : Методичні вказівки для студентів ІІ курсу економічних спеціальностей Олійник Н.А. Мв Метою фізичного виховання студентів у Вінницькому національному аг-рарному університеті є зміцнення 3
16240 Фізичне виховання в здоровому способі життя студентів. Методичні вказівки для студентів усіх спеціальностей для самостійного та позанавчального використання Олійник Н.А. Мв У методичних вказівках висвітлюється актуальна проблема формування здорового способу життя молоді, в 2
16239 Фінансовий менеджмент. Методичні вказівки до написання курсових робіт підготовки здобувачів вищої освіти другого рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» в вищих навчальних закла Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. Мв 1
16238 Технічне обслуговування машин та обладнання. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого магістерського освітнього ступеня за спеціальністю 208 «агроінженерія» (механізація сільського господарства) в аграрних вищих навчальних закладах Паладійчук Ю.Б., Зінєв М. В. Нп Навчальна дисципліна "Технічне обслуговування машин та обладнання є складовою підготовки магіст 1
16237 Обгрунтування параметрів пристрою для розрізання рулонів сінажу Байдюк Віктор Володимирович Дрп Приготування та роздавання кормів на фермах великої рогатої худоби входять в число найбільш трудоміс 1
16236 Обгрунтування технологічного процесу та параметрів робочих органів картоплесаджалки з порційним внесенням добрив» Новіцький Денис Володимирович Дрп Магістерська робота присвячена підвищенню ефективності механізованого удобрення картоплі на основі з 0
16235 Судово-економічна експертиза та методичні основи її проведення Муляр Вероніка Олександрівна Дрп Магістерська робота на тему: «Судово-економічна експертиза та методичні основи її проведення» викона 2
16234 Дослідження процесу віброрешітної пневматичної сепарації зернових сумішей Гордієнко Іван Анатолійович Дрп За допомогою розроблених механіко-математичних та імітаційних моделей руху частки в зерновому шарі 0
16233 Обгрунтування параметрів і режимів роботи теркового пристрою для насінних трав Клименко Ігор Олегович Дрп Підвищення показників якості роботи досягнуто за рахунок інтенсифікації динамічної дії на компонент 1
16232 Облік та аналіз витрат виробництва сільськогосподарських підприємств Головіна Аліна Миколаївна Дрп Предмет дослідження – сукупність методичних, теоретичних, нормативно-правових аспектів обліку та ана 2
16231 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність ярого ячменю в умовах ПП «Дари Велеса» Піщанського району С.Ф. Кузьомський Дрп Основною метою досліджень було визначити оптимальний рівень удобрення ячменю ярого, а також його впл 1
16230 Цивільне процесуальне право. Програма навчальної практики для студентів денної форми навчання галузі знань ׃ 08 «Право» спеціальності ׃ 081 «Право освітнього ступеня: «Бакалавр» Колос С.С., Колос А.С. Нп Цивільне процесуальне право є однією з важливих навчальних дисциплін. ЇЇ вивчення сприяє усівдомленн 1
16229 Підвищення експлуатаційних властивостей дизельних палив в умовах автотранспортних господарств Антонюк Володимир Віталійович Дрп В даній роботі розглядаються питання підвищенні ефективності експлуатації автотракторного дизеля за 0
16228 Порівняльна продуктивність сортів картоплі іноземної селекції в умовах ФГ «Ольвія» с. Сопин Погребищенського р-ну Миронова Г.В. (Мамалига В.С.) Дрп У дипломній роботі викладені результати досліджень з вивчення продуктивності рекомендованих для виро 0
16227 Обґрунтування параметрів і режимів роботи культиватора при збиранні картоплі Богуш Микола Анатолійович Дрп робота присвячена удосконаленню технологічного процесу збирання картоплі з попереднім розпушуванням 1
16226 Дослідження роботи доїльного апарату з пневматичним розподільником потоків Заблоцький Віталій Вікторович Дрп В даній магістерській роботі обґрунтована конструкційно-технологічна схема пневматичного релізера дл 1
16225 Маркетинг. Програма проходження начальної практики з дисципліни для студентів третього курсу денної форми навчання напрям підготовки 073 Менеджмент Логоша Р.В. Нп Метою практики є набуття майбутніми фахівцями початкових знань щодо функціональних особливостей та 6
16224 Дослідження процесу звукопоглинання в глушниках тракторів Дзюбенко Микола Миколайович Дрп Мета дослідження - отримання математичного апарату, що дозволяє прогнозувати акустичні характеристи 0
16223 Розробка математичної моделі гідравлічного привода вантажопідйомного пристрою сільськогосподарського призначення Ковальчук Б.В. Дрп У роботі вирішено наукове завдання математичного моделювання процесів, що виникають при роботі гідра 2
16221 English for Future Specialists of the Hotel and Catering Industry . Методичні рекомендації для практичних занять студентів (ОКР Бакалавр та магістр) спеціальності 241 «Готельно- ресторанна справа». Манжос Е.О., Волошина О.В. Мв навчальні матеріали для самостійної роботи студентів 0
16220 English for Future Tourist Specialists . Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів (ОКР Бакалавр та магістр) спеціальності Галузь знань: 24 «Сфера обслуговування» спеціальність: 242 «Туризм» Волошина О.В., Манжос Е.О. Мв навчальні матеріали для самостійної роботи студентів 1
16219 Оцінка кормової і насіннєвої продуктивності зареєстрованих та перспективних сортів люцерни в умовах дослідного поля ІК та СГ Поділля НААН Козлов І.О. Дрп Представлені результати досліджень нових та перспективних сортів люцерни за кормовою та насіннєвою п 0
16218 Формування облікової політики як складової системи управління обліковою інформацією підприємства Басараба Світлана Анатоліївна Дрп Метою дослідження є розробка теоретико-методичних, організаційних та практичних засад формування і з 2
16217 Людський капітал у системі екологізації виробництва (на матеріалах ПП агрофірма «Батьківщина») Олійник Л.С. Дрп Мета дослідження полягає у визначенні теоретичних аспектів процесу екологізації за умови підвищення 5
16216 Розробка автоматизованого важільного пробовідбірника зерна для зерноприймальних пунктів та силовий аналіз його роботи Магістерська робота Добрянський О. С. Дрп Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Розробка автоматизованого важільного пробовідбірника зе 0
16215 Модернізація лінії подачі заготовок для тіста до відстійної шафи. удосконалення мукопосипки та розроблення математичної моделі її привода комплексна магістерська робота Попик Б. В. Дрп Виконано комплексну магістерську кваліфікаційну роботу на тему: «Мо-дернізація лінії подачі заготово 1
16214 Наукові основи та теоретичні засади розмножен ня деревних декоративних рослин . Програма навчальної дисципліни для студентів агрономічного факультету , галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» , спеціальності 206 «Садово - паркове господ Матусяк М. В. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів агрономічного факультету , галузі знань 20 «Аграрні н 0
16213 Декоративна дендрологія . Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів агрономічного факультету заочної форми навчання , галузі знань 20 « Аграрні науки та продовольство » спеціальності 20 6 « Садово - паркове господарство » , ОКР Матусяк М.В . , Монарх В.В. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів агрономічного факультету заочної фор 4
16212 Наукові основи та теоретичні засади розмноження деревних декоративних рослин . Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання , галузі знань 20 « Аграрні науки та продовольство », спеціальності 206 «Са Матусяк М.В. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання , галузі з 0
16211 Модернізація лінії подачі заготовок для тіста до відстійної шафи. удосконалення відвідного конвеєра та розроблення математичної моделі його привода комплексна магістерська робота Бабич В. І. Дрп Виконано комплексну магістерську кваліфікаційну роботу на тему: «Модернізація лінії подачі заготовок 0
16210 Системи застосування добрив. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання, з галузі знань 20 - «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 – “Агрономія” освітнього ст Поліщук М.І., Цицюра Я.Г. Мв Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів агрономічного факультету з курсу “Системи за 0
16209 Наскрізна програма практик другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 207 «водні біоресурси та аквакультура» галузі знань 20 «аграрні науки та продовольство» Скоромна О.І., Гуцол А.В, Мушит С.О., Дмитрук І.В.Гончарук Н.М. Нп Наскрізна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 207 «Водні біоресурс 2
16208 Наскрізна програма практик першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 207 «водні біоресурси та аквакультура» галузі знань 20 «аграрні науки та продовольство» Скоромна О.І., Гуцол А.В, Мушит С.О., Гончарук Н.М. Нп Наскрізна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 207 «Водні біоресурс 23
16207 Наскрізна програма практик другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 181 харчові технології галузі знань 18 Виробництво та технології Скоромна О.І., Берник І.М., Фіалковська Л.В., Новгородська Н.В., Фаріонік Т.В.,Зозуляк О.В. Нп Наскрізна програма практик другий магістерський рівень ХТ 4
16206 Наскрізна програма практик першого «бакалаврського» рівня вищої освіти за спеціальністю 141 «електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» галузі знань 14 «електрична інженерія» вінниця Матвійчук В. А., Рубаненко О. Є., Рубаненко О. О., к.т.н. Нп Наскрізна програма виробничих практик для студентів галузі знань 14 «Електрична інженерія», спеціаль 4
16205 Інфраструктура ринку. Методичні вказівки до практичних занять для студентів перш ого (бакалаврськ ого ) освітн ього ступен я галуз ь знань - 07 «Управління та адміністрування» с пеціальність - 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльніс ть» Табенська О.І., Марчук Л.М. Мв Методичні вказівки до практичних занять для студентів перш ого (бакалаврськ ого ) освітн ього ступ 8
16204 Вивчення впливу технологічних прийомів вирощування на продуктивність озимого ріпаку в умовах ТОВ СП «Нібулон» філії «Хмільник» Москаленко А.М., Мазур В.А. Дрп Обґрунтування теоретичних положень та розробка практичних пропозицій щодо ефективних елементів сорто 5
16203 Агрохімія. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи студентами 3-го курсу денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 – "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 201 – "Агрономія" освітнього ступеня "Бакалавр" Дідур І.М., Гайдай Л.С. Мв Система удобрення – це планова реалізація комплексу заходів по нагромадженню, зберіганню і раціональ 0
16202 Агрохімія. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи студентами 3-го курсу денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 10 – "Природничі науки" спеціальності 101 – "Екологія" освітнього ступеня "Бакалавр" Дідур І.М., Гайдай Л.С. Мв Для більш продуктивного розвитку сільськогосподарського виробництва головне завдання хімізації земле 0
16201 «Агрохімія». Робочий зошит для виконання курсової роботи з дисципліни , з підготовки бакалаврів спеціальності 201 – «Агрономія» Дідур І.М., Гайдай Л.С. Рз Робочий зошит для виконання курсової роботи з дисципліни «Агрохімія» розроблений на основі програми 0
16200 «Агрохімія». Робочий зошит для виконання курсової роботи з дисципліни , з підготовки бакалаврів спеціальності 101 – «Екологія» Дідур І.М., Гайдай Л.С. Рз Робочий зошит для виконання курсової роботи з дисципліни «Агрохімія» розроблений на основі програми 0
16199 "Агрохімія". Навчальна програма з дисципліни для студентів денної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 20 – "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 201 "Агрономія" освітнього ступеня "Бакалавр" Дідур І.М., Гайдай Л.С. Нп у програмі з навчальної дисципліни "Агрохімія" за спеціальністю 201 "Агрономія" 1
16198 Агрохімія. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 10 – "Природничі науки" спеціальності 101 "Екологія" освітнього ступеня "Бакалавр" Дідур І.М., Гайдай Л.С. Нп у програмі з навчальної дисципліни "Агрохімія" за спеціальністю 101 "Екологія" г 0
16197 Програма виробничої практики другого «магістерського» рівня вищої освіти за спеціальністю 141 «електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» галузі знань 14 «електрична інженерія» вінниця Матвійчук В. А., Рубаненко О. Є., Рубаненко О. О. Нп Програма виробничої практики другого «магістерського» рівня вищої освіти за спеціальністю 141 «Елект 6
16196 Наскрізна програма практик другого «магістерського» рівня вищої освіти за спеціальністю 141 «електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» галузі знань 14 «електрична інженерія» Матвійчук В. А., Рубаненко О. Є.,Рубаненко О. О., Нп Наскрізна програма другого «магістерського» рівня вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергети 9
16195 Наскрізна програма практик першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» Мельничук М.О. Піковська Т.В. Ковальов Д.В. Нп Наскрізна програма практики описує основні положення з організації і методики виробничої та навчальн 6
16194 Землеробство. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія»; 203 «Садівництво і виноградарство» Заболотний Г.М., Дідур І.М., Пелех Л.В. Мв Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної 0
16193 Основи маркетингу. Програма навчальної практики Вступ до фаху з дисципліни практики першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 075 Маркетинг галузі знань 07 Управління та адміністрування. Луцяк В.В., Красняк О.П., Амонс С.Е., Довгань Ю.В. Мв Навчальна практика «Вступ до фаху» є першим і важливим етапом входження студентів до навчального пр 11
16192 Маркетингові дослідження. Програма навчальної практики з дисципліни практики першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 075 Маркетинг галузі знань 07 Управління та адміністрування. Луцяк В.В., Красняк О.П., Амонс С.Е., Довгань Ю.В. Нп Програма містить пояснювальну записку, загальні вказівки щодо організації та проходження виробничої 3
16191 Екологія людини. Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 10 «природничі науки» спеціальності 101 «екологія» за освітнім ступенем «бакалавр» Хаєцький Г. С. Нп Мета, завдання, структура дисципліни 0
16190 Екологія у тваринництві. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійної робіт з дисципліни для студентів денної форми навчання зі спеціальності 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Разанова О.П. Мв Методичні вказівки до виконання практичних та самостійної робіт з дисципліни для студентів денної фо 0
16189 Наскрізна програма практики першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 075 Маркетинг галузі знань 07 Управління та адміністрування Ціхановська В.М., Луцяк В.В., Красняк О.П., Логоша Р.В., Амонс С.Е., Довгань Ю.В. Нп Наскрізна програма практики описує основні положення з організації і методики навчальної та виробнич 4
16188 Наскрізна програма практики другого рівня вищої освіти за спеціальністю 075 Маркетинг галузі знань 07 Управління та адміністрування. Ціхановська В.М., Луцяк В.В., Красняк О.П., Логоша Р.В., Амонс С.Е., Довгань Ю.В. Нп Наскрізна програма практики описує основні положення з організації і методики виробничої та переддип 7
16187 «Педагогіка і методика викладання технічних дисциплін. Навчальна програма для підготовки фахівців у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації Галузь знань – 13 «Механічна інженерія» Спеціальність – 133 «Галузеве маш Олійник Н.А. Нп Навчальна програма для підготовки фахівців у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акр 0
16186 Біопалива: ефективність виробництва та споживання в апк України. Методичні вказівки до виконання практичних та семінарських занять для підготовки студентів денної форми навчання 6.100202 «процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва», 6. Гунько І.В., Зубар І.В. Мв Методичні вказівки до виконання практичних та семінарських занять для підготовки студентів денної 3
16185 Біопалива: ефективність виробництва та споживання в апк України. Методичні вказівки до організації самостійної роботи для підготовки студентів денної форми навчання 6.051701 «харчові технології та інженерія» Гунько І.В., Пришляк Н.В.,Зубар І.В. Мв Методичні вказівки до організації самостійної роботи для підготовки студентів денної форми навчання 5
16184 Біопалива: ефективність виробництва та споживання в апк України. Методичні вказівки до виконання практичних та семінарських занять для підготовки студентів денної форми навчання 6.051701 «харчові технології та інженерія» Гунько І.В., Пришляк Н.В.,Зубар І.В. Мв Методичні вказівки до виконання практичних та семінарських занять для підготовки студентів денної 5
16183 Біопалива: ефективність виробництва та споживання в апк України. Методичні вказівки до організації самостійної роботи для підготовки студентів денної форми навчання 6.100202 «процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва», 6.100101 «енергети Гунько І.В., Зубар І.В. Мв Методичні вказівки до організації самостійної роботи для підготовки студентів денної форми навчання 2
16182 Радіобіологія. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт студентами денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 - «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 201 «Агрономія», освітнього ступеня «Ба Разанов С.Ф. Алєксєєв О.О. Мв Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт студентами денної та заочної форми н 4
16181 Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт студентами денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0401 - «Природничі науки» напряму підготов Алєксєєв О.О. Хаєцький Г.С. Мв Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт студентами денної та заочної форми 1
16180 Комунікації в публічному адмініструванні. Програма з навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування». Онищук Ю.В. Нп Програма навчальної дисципліни «Комунікації в публічному адмініструванні» складена з метою надання д 1
16179 Комунікації в публічному адмініструванні Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування». Онищук Ю.В. Мв Методичні вказівки до практичних робіт для студентів денної та заочної форми навчання, складені з м 1
16178 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної та заочної форми навчання другого магістерського освітнього ступеня спеціальності 074 «публічне уп Пронько Л.М., Онищук Ю.В. Мв Методичні вказівки до практичних робіт для студентів денної та заочної форми навчання, складені з м 2
16177 Дослідження робочих параметрів шнекового екструдера для виробництва комбікормів Білик Володимир Степанович Дрп Магістерська робота складається зі вступу, 4 розділів, висновку, списку використаної літератури. П 0
16176 Аналітична хімія. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання спеціальності 101- “Екологія”. Марчак Т.В., Маслоїд А.П., Казмірчук Я.В. Мв Методичні вказівки містять теоретичне обґрунтування і методику виконання лабораторних робіт, контрол 2
16175 Експериментально-біологічна лабораторія та лабораторні тварини. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт та організації самостійної роботи з дисципліни для студентів спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» для агра Чудак Р. А., Побережець Ю. М.. Мв У методичних рекомендаціях міститься основний матеріал тем лабораторних робіт курсу «Експериментальн 0
16174 Розведення тварин. Робочий зошит з проведення навчальної практики для студентів денної форми навчання освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 204 – технологія виробництва та переробки продукції тваринництва Добронецька В.О., Казьмырук Л.В. Мв Проведення практики і завдання спрямовані для закріплення теоретичних знань на практиці студентам, щ 1
16173 Розробка математичної моделі об’ємного гідропривода трансмісії гусеничного трактора Семчук Є.В. Дрп У роботі вирішено наукове завдання математичного моделювання процесів, що виникають при роботі об’єм 1
16172 Облікове забезпечення стратегічного управління власністю сільськогосподарських підприємств Рабцун К.О. Дрп дослідження теоретичних, методичних і практичних аспектів облікового забезпечення стратегічного упра 2
16171 Обґрунтування форми молотків для збільшення ефективності роботи зернових дробарок Олійник Микола Іванович Дрп Олійник М.І. «Обґрунтування форми молотків для збільшення ефективності роботи зернових дробарок» – р 1
16170 Методичні вказівки для роботи в лабораторіях кафедри харчових технологій та мікробіології на практично-лабораторних заняттях студентами спеціальності 181 Харчові технології; 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва; 207 Водні біоресур Фабіянська О.Л. Мв Методичні вказівки призначені для ознайомлення та формування навиків роботи в лабораторіях: дотриман 2
16168 Англомовний світ навколо нас: методичні рекомендації. English-speaking World Around Us Кравець Р.А. Мв English-speaking World Around Us 4
16167 Історія України та етнокультурологія. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентів першого осві тнього рівня (бакалаврського) ступеня галузей знань: 05 – Соціальні та поведінкові науки, 07 – Управління та адміністрування спеціальност Богатчук С. С. Мв Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентів першого осві тнього рівня (бакала 0
16166 Менеджмент: методичні рекомендації до практичних занять для студентів освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» Підвальна О.Г., Недбалюк О.О. Мв Методичні рекомендації передбачають ознайомлення студентів із мето-дико-теоретичними засадами менедж 4
16165 Формування у майбутніх фахівців аграрної сфери готовності до партнерської взаємод ії у професійній діяльності. Методичний посібник для бакалаврів спеціальності “ Агрономія Молоченко В.В. Нп В посібнику подані рекомендації щодо формування вмінь партнерської взаємодії у студентів-аграріїв дл 1
16164 Ділова іноземна мова: Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань 20 Аграрні науки і продовольство, спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» Тимощук Н.М., Довгань Л.І. Нп Програма курсу «Ділова іноземна мова» для слухачів магістратури спеціальності 207 «Водні біоресурси 1
16163 Іноземна мова професійного спрямування: Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 20 Аграрні науки і продовольство, спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції твари Тимощук Н.М. Нп Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» для підготовки фахівців перш 1
16162 Ділова іноземна мова: Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань 20 Аграрні науки і продовольство, спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Тимощук Н.М., Довгань Л.І. Нп Програма курсу «Ділова іноземна мова» для слухачів магістратури спеціальності 204 «Технологія виробн 0
16161 Іноземна мова професійного спрямування. Методичні вказівки до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності 074 «Публічне управління та адм Тимощук Н.М., Довгань Л.І. Мв Методичні вказівки призначено для бакалаврів заочної форми навчання з дисципліни «Іноземна мова проф 0
16160 Іноземна мова професійного спрямування: Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 20 Аграрні науки і продовольство, спеціальності 207 Водні біоресурси та аквакультура. Тимощук Н.М. Нп Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» для підготовки фахівців перш 16
16159 Іноземна мова професійного спрямування: Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 21 Ветеринарна медицина, спеціальності 212 Ветеринарна гігієна, експертиза та санітарія Тимощук Н.М. Нп Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» для підготовки фахівців перш 0
16158 Іноземна мова професійного спрямування. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» Тимощук Н.М., Довгань Л.І. Мв Методичні вказівки призначено для бакалаврів денної форми навчання з дисципліни «Іноземна мова профе 1
16157 Іноземна мова (англійська). Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань13 Механічна інженерія, спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» Матієнко О.С. Нп Програму укладено з урахуванням вимог кредитно-модульної системи навчання. Вона добре структуровано 0
16156 Deutsch: Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» для студентів галузі знань: 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» Дакалюк О. О. Мв Методичне видання призначено для самостійної роботи студентів галузі знань: 10 «Природничі науки» сп 2
16155 Ділова іноземна мова (англійська). Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань13 Механічна інженерія, спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» Матієнко О.С. Нп Програму укладено з урахуванням вимог кредитно-модульної системи навчання. Вона добре структуровано 0
16154 ENGLISH. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» для студентів для студентів денної форми навчання спеціалізації «Економічна кібернетика» Матієнко О.С., Ковальова К.В. Мв Методичні вказівки складено відповідно до програми курсу «Іноземна мова професійного спрямування» дл 0
16153 Іноземна мова (англійська). Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності 208 «Агроінженерія» Матієнко О.С. Нп Програму укладено з урахуванням вимог кредитно-модульної системи навчання. Вона добре структуровано 0
16152 Програма виробничої практики з сільськогосподарських машин для студентів 3-го курсу факультету механізації сільського господарства галузі знань 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва»» за напрямом підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладна В.М. Пришляк, В.М. Яропуд, О.В. Ковальчук Нп В програмі виробничої практики з сільськогосподарських машин відображені рекомендації щодо виду та ф 2
16151 Наскрізна програма практики першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 208 «Агроінженерія» В.М. Пришляк, В.М. Яропуд, В.П. Комаха, О.В. Холодюк Нп Практична підготовка студентів є невід’ємною складовою частиною навчального процесу. Вона передбачає 4
16150 Програма навчальної практики з механізації, електрифікації та автоматизації сільськогосподарського виробництва для студентів 2-го курсу агрономічного факультету галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 201 «Агрономія» денної форм Пришляк В.М., Яропуд В.М,, Бабин І.А. Нп В програмі навчальної практики приводяться мета, завдання, організація, зміст навчальної практики т 0
16149 Регіональна економіка. Типова навчальна програма вивчення дисципліни для спеціальності 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування",073 "Публічнеу правління та адміністрування", 074 "Менеджмент організацій та адмініструван Тодосійчук В.Л., Алескерова Ю.В. Нп Типова навчальна програма вивчення дисципліни для спеціальності 071 "Облік і оподаткування&qu 1
16148 Офісний менеджмент. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент", 073 "Менеджмент організацій та адміністрування" 281 "Публічне управління та адміністрування" Тодосійчук В.Л., Алескерова Ю. В. Мв Методичні вказівки щодо самостійної роботи з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030601 0
16147 Іноземна мова (англйська). Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» спеціальності : 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» ХомяковськаТ.О. Нп Невід’ємною складовою процесу формування сучасного фахівця є навчання іноземної мови, що сприяє підв 0
16146 Ділова іноземна мова (англійська). Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності 208 «Агроінженерія» Матієнко О.С. Нп Програму укладено з урахуванням вимог кредитно-модульної системи навчання. Вона добре структуровано 0
16145 Ділова іноземна мова (англійська). Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців фахівців другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань 14 «Електрична інженерія», спеціальності: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електроме Матієнко О.С. Нп Анотація (стислий зміст /архітектоніка/ та призначення матеріалу) Програма розрахована на вивченн 0
16144 Іноземна мова професійного спрямування. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 05 «економіка» спеціальності 051«економіка» Ковальова К.В. Нп Ковальова К.В. Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» для підготовк 0
16143 Ділова іноземна мова. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань 05 «економіка» спеціальності 051«економіка» Ковальова К.В. Нп Ковальова К.В. Програма навчальної дисципліни «» для підготовки фахівців першого (бакалаврського) ос 2
16142 Ділова іноземна мова. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 072 «фінанси, банківська справа та страхування» Ковальова К.В. Нп Ковальова К.В. Програма навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова» для підготовки фахівців другого 0
16141 Іноземна мова професійного спрямування. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 072 «фінанси, банківська справа та страхування» Ковальова К.В. Нп Ковальова К.В. Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» для підготовк 0
16140 Організація облікового забезпечення управління збутовою діяльністю підприємства аграрного сектора економіки Синенко О.В. Дрп У роботі розкрито сукупність теоретичних, практичних та методичних питань, пов’язаних з управлінням 9
16139 Українська мова (за професійним спрямуванням).Програма навчальної дисципліни для бакалаврів галузі знань 07 Управління та адміністрування Тимкова В.А. Нп Програма містить вимоги щодо якості засвоєння навчального матеріалу, розподіл навчального навантажен 0
16138 Програма навчальної дисципліни Українська мова (за професійним спрямуванням) для підготовки бакалаврів галузі знань 08 Право Тимкова В.А. Нп Програма містить вимоги щодо якості засвоєння навчального матеріалу, розподіл навчального навантажен 0
16137 Програма навчальної дисципліни Українська мова (за професійним спрямуванням) для бакалаврів галузі знань 0305 Економіка та підприємництво Тимкова В.А. Нп Програма містить вимоги щодо якості засвоєння навчального матеріалу, розподіл навчального навантажен 0
16136 Інформаційні системи і технології обліку та аудиту. методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт для студентів денної та заочної форм нав чання освітньо - кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 0305 «Економіка та Січко Т.В., Волонтир Л.О., Ушкаленко І.М. Мв Інформаційні системи і технології обліку та аудиту: методичні вказівки до виконання лабораторних та 4
16135 Системи оброблення економічної інформації. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт здобувачами вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка спеціалізації «Економічна кібернетика» першого (бакалаврсько Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В. Мв Методичні вказівки є навчально-методичним документом, який містить рекомендації для вивчення дисципл 2
16134 Публічні фінанси. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 074 «Публічне управління та О.О. Прутська, О.Л. Руда, О.В. Марценюк-Розарьонова, Мв Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми 1
16133 Теоретичні та практичні аспекти організації бухгалтерського обліку переробки сільськогосподарської продукції Козачок Альона Віталіївна Дрп Дослыджено проблеми удосконалення організації бухгалтерського обліку з позиції врахування специфіки 3
16132 Менеджмент і маркетинг у тваринництві. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки прод Кафлевська С.Г., Шклярук Ю.Є. Мв Методичні матеріали призначено для практичних робіт студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакала 27
16131 Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів екструдера для виробництва екструдованих кормів з сої та зерносумішей Тартачний І.О. Дрп Робота спрямована на обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів екструдера для виробництва 0
16130 Українська мова (за професійним спрямуванням). Навчальна програма дисципліни для підготовки здобувачів вищ ої освіти галузі знань 13 Механічна інженерія спеціальності 113 Галузеве машинобудування Ільчук В.В. Нп Програма навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» розроблено відповідно 0
16129 Українська мова (за професійним спрямуванням). Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 21 Ветеринарна медицина спеціальності 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза Тимкова В.А., Молоченко В.В. Нп Програму навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» розроблено відповідно 1
16128 Фізика. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) освітньо-кваліфікаційного рівня галузі знань – 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності – 208 «Агроінженерія» Дзісь В.Г., Дячинська О.М. Нп Містить текст програми навчальної дисципліни 2
16127 Збірник задач з фізики. Частина IIІ. Методичні вказівки для виконання індивідуальних завдань та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня денної та заочної форм навчання спеціальності – 141 «Електроенергетика Дзісь В.Г., Дячинська О.М. Мв Містить задачі та методичні вказівки 2
16126 Теплозабезпечення підприємств галузі. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів спеціальності Харчові технології Музичук В.І. Мв В методичних вказівках наводяться основи теплозабезпечення підприємств галузі в лабораторних роботах 0
16124 Наскрізна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування»за спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування» Мазур А.Г., Герасименко Ю.В., Германюк Н.В., Гонтарук Я.В. Нп Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного 1
16123 Наскрізна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування»за спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізацій «Менеджмент організацій і адміністрування» та «Логістика» Мазур А.Г., Герасименко Ю.В., Германюк Н.В., Гонтарук Я.В. Нп Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в 1
16122 Інформатика та системологія. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 10 «Природничі науки» спеціальності – 101 «Екологія» Дзісь В. Г., Дячинська О. М., Хрипко Т. Є Дзісь В.Г., Дячинська О.М., Хрипко Т.Є. Нп Містить текст програми 5
16121 Прикладна математика. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань –1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва» спеці- альності – 6.100102 «Процеси, машини та об Дзісь В.Г., Дячинська О.М. Нп містить текст програмиПрограма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної форми навчанн 2
16120 Фізика. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) освітньо – кваліфікаційного рівня галузі знань – 13 «Механічна інженерія» спеціальності – 133 «Галузеве машинобудування» Дзісь В.Г., Дячинська О.М. Нп Містить текст програмиПрограма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної фор 4
16119 Прикладна математика. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) освітньо – кваліфікаційного рівня галузі знань – 14 «Електрична інженерія» спеціальності – 141 «Електроенергетика, елек Дзісь В.Г., Дячинська О.М. Нп Містить текст програми навчальної дисципліни 3
16118 Фізика. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) освітньо – кваліфікаційного рівня галузі знань – 14 «Електрична інженерія» спеціальності – 141 «Електроенергетика, електротехніка та Дзісь В.Г., Дячинська О.М. Нп Містить текст програми навчальної дисципліниПрограма нормативної навчальної дисципліни для студентів 2
16117 Програма комплексної виробничої практики з фаху першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування" за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" Калетнік Г.М., Пронько Л.М., Березюк С.В., Фурман І.В., Самборська О.Ю., Колесник Т.В. Нп Програма комплексної виробничої практики з фаху описує основні положення з організації і методики її 12
16116 Програма комплексної виробничої практики з фаху другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування" за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування Калетнік Г.М., Пронько Л.М., Березюк С.В., Фурман І.В., Самборська О.Ю., Колесник Т.В. Нп Програма комплексної виробничої практики з фаху описує основні положення з організації і методики її 9
16115 Програма переддипломної практики другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування" за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" Калетнік Г.М., Пронько Л.М., Березюк С.В., Фурман І.В., Самборська О.Ю., Колесник Т.В. Нп Програма переддипломної практики описує основні положення з організації і методики її проведення зі 8
16114 Наскрізна програма практик першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування" за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" Калетнік Г.М., Пронько Л.М., Березюк С.В., Фурман І.В., Самборська О.Ю., Колесник Т.В. Нп Наскрізна програма практики описує основні положення з організації і методики виробничої та навчальн 8
16113 Наскрізна програма практик другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування" за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" Калетнік Г.М., Пронько Л.М., Березюк С.В., Фурман І.В., Самборська О.Ю., Колесник Т.В. Нп Наскрізна програма практики описує основні положення з організації і методики виробничої та переддип 10
16112 Організаційно-методичні аспекти внутрішньогосподарського контролю підприємства Сорока Б.Л. Дрп Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методично-організаційних та практичних аспектів орга 2
16111 Біофізика. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) освітньо – кваліфікаційного рівня галузі знань – 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності – 204 «Технологія виробництва т Дзісь В.Г., Дячинська О.М. Нп Містить текст програми Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної фо 2
16110 Публічні фінанси. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» О.О. Прутська, О.Л. Руда, О.В. Марценюк-Розарьонова, Нп Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого (ма 1
16109 Ентомологія (за фахом): Методичні вказівки для проведення навчальної практики студентами денної форми навчання агрономічного факультету галузі знань ׃20 «Аграрні науки та продовольство» ; спеціальності ׃203 «Садівництво і виноградарство»; освітнього ступен Буткалюк Т.О. Мв Методичні вказівки для проведення навчальної практики студентами денної форми навчання агрономічног 0
16108 Наскрізна програма практики першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Томчук О.В., Лепетан І.М., Китайчук Т.Г., Любар О.О., Іщенко Я.П., Томчук О.Ф., Здирко Н.Г. Нп Наскрізна програма практики першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління 17
16107 Наскрізна програма практики другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Томчук О.В., Правдюк Н.Л., Гуцаленко Л.В., Мулик Т.О., Подолянчук О.А., Михальчишина Л.Г., Коваль Л.В. Нп Наскрізна програма практики розкриває основні положення з організації і методики виробничої та перед 8
16106 Основи теорії систем і системного аналізу: програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 24 Сфера обслуговування спеціально ст і 241 Готельно - ресторанна справа Киш Л.М. Нп програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі з 1
16105 Інформаційні системи і технології у фінансах. Програма вибіркової навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхуван Коляденко С.В.,Юрчук Н.П., Яцковська Р.О. Нп Програма вибіркової навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології у фінансах» містить стр 2
16104 Основи алгоритмізації та програмування. Програма та методичні вказівки для проведення навчальної практики з дисципліни для молодших спеціалістів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діял СічкоТ.В., . Капелюшна І.М, Нечипоренко А.Ю. Мв Програма та методичні вказівки для проведення навчальної практики з дисципліни для молодших спеціалі 1
16103 Мікробіологія. Методичні вказівки до виконання лабора торних робіт для студентів освітньо го ступеня «Бакалавр» денної форми навчання з і спеціальності 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Фаріонік Т.В., Бондар М.М. Мв Методичні вказівки до виконання лабора торних робіт для студентів освітньо го ступеня «Ба 3
16102 Мікробіологія галузі. Методичні вказівки з дисципліни до виконання лабораторних робіт для студентів освітньо - кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної форми навчання за напрямом підготовки 6.051701 – « Харчові технології та інженерія » Фаріонік Т.В., Бондар М.М. Мв Методичні вказівки з дисципліни до виконання лабораторних робіт для студентів освітньо - 2
16101 Методика дослідної справи. Програма дисципліни для підготовки аспірантів за спеціальністю 204 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва», за шифром 06.02.02 - годівля тварин і технологія кормів Мазуренко М. О., Гуцол А. В. Нп Програма дисципліни для підготовки аспірантів за спеціальністю 204 «Технології виробництва і переро 3
16100 Технологія виробництва основних продуктів бджільництва. Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи студентів першого освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності 204 технологія виробництва і переробки продукції тваринництва га Гуцол Н. В. Мв Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи студентів першого освітнього 0
16099 Дослідницький практикум .Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів денної форми навчання спеціальністю 181 « Харчові технології» освітнього ступеню «Магістр» Соломон А.М. Мв Методичні вказівки призначені для самостійної роботи з дисципліни Дослідницький практикум для студен 4
16098 Методичні вказівки з навчальної практики для студентів денної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 207 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Гідротехніка та проектування рибницьких підприємств» Непорочна О.Т., Білявцева В.В. Мв Викладено методичні поради щодо виконання навчальної практики студентами факультету технології вироб 4
16097 Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання за напрямом 6.051701 «Харчова технологія та інженерія». Вінниця, ВНАУ. 2018. Фіалковська Л.В. Мв Методичні вказівки спрямовані на надання методичної допомоги студентам під час самостійного вивчення 0
16096 Фінансове право України:методичні рекомендації для самостійної роботи для студентів галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 071 Облік і оподаткування Правдюк А.Л. Мв Розглядається фінансова діяльність держави 2
16095 Правознавство:Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 071 Облік і оподаткування Правдюк А. Л. Мв Розглядається держава ,право ,галузі права 3
16094 Фінансове право України:методичні рекомендації для практичної роботи для студентів галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 071 Облік і оподаткування Правдюк А.Л. Мв Розглядається фінансова діяльність держави 1
16093 Правознавство:Методичні рекомендації практичної роботи для студентів галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 071 Облік і оподаткування Правдюк А.Л. Мв Розглядається держава,право,галузі права Методичні рекомендації практичної роботи для студентів галу 5
16092 Історія держави і права зарубіжних країн. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 081 "Право" Піковська Т.В. Мв Історія держави і права зарубіжних країн. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціал 5
16091 Правознавство. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 Управління та адміністрування Спеціалььність 071 Облік і оподаткування Правдюк А.Л. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 Управління та адміністрування Спеціаль 4
16090 Конституційне право України. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081-Право Правдюк А.Л. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081-Право 3
16089 Фінансове право. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 Управління та адміністрування Спеціалььність 071 Облік і оподаткування Правдюк А.Л. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 Управління та адміністрування Спеціаль 1
16088 Загальна ентомологія. Навчальна програма з дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету денної і заочної форми навчання галузі знань׃ 20 «аграрні науки та продовольство» за спеціальністю: 201 «агрономія» освітнього ступеня: «бакалавр» Буткалюк Т.О. Нп Навчальна програма з дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету денної і заочної 1
16087 Екотрофологія. Методичні рекомендації проведення практичних робіт для студентів 2-го курсу агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальність 101 «Екологія» освітнього ступеня «Бакалавр» Хаєцький Г. С. Мв Оволодіти теоретичними знаннями і практичними павичками, необхідними в роботі підрозділів, що здійс 0
16086 Соціальна екологія. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступеня «Бакалавр» Хаєцький Г. С. Мв Методичні рекомендації розроблені з метою сформувати у студентів систему уявлень про взаємодію суспі 2
16085 Фізика. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» та галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство Хомяковський Ю.Л., Смілянець О.Г. Нп Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання першого (б 5
16084 Фізика з основами біофізики. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань – 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальностей 201 «Агрономія», 202 «Захист Хомяковський Ю.Л., Смілянець О.Г. Нп Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання першого (б 6
16083 Фізика. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 18 – «Виробництво та технології» спеціальності 181 «Харчові технології» Хомяковський Ю.Л., Смілянець О.Г. Нп Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання першого (ба 5
16082 Здоровий спосіб життя як одна з умов благополучного життя. Методичні вказівки для студентів, що мають відхилення у стані здоров’я Бочарова В.Б. Мв Методичні вказівки спрямовані на вивчення впливу фізичних вправ на здоров’я і працездатність людини 5
16081 Методичні вказівки до навчально-тренувального процесу спортивного вдосконалення з футболу Рудницький В.Б. Мв Дані методичні вказівки призначені для студентів I–V курсів денної форми навчання всіх спеціальносте 2
16080 Годівля тварин і технологія кормів. Методичні вказівки навчальної практики для студентів спеціальності 204 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Дмитрук І.В., Суховуха С.М.,Зотько М.О., Гончарук Н.М. Мв Вчення про годівлю сільськогосподарських тварин – це найважливіша складова частина зоотехнічної наук 7
16079 Іхтіологія. Методичні вказівки для виконання навчальної практики з дисципліни для студентів бакалаврів спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура" Дмитрук І.В. Мв методичні вказівки для підготовки студентів спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультур 2
16078 Технологія кормів та кормових добавок. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітнього ступеня магістр cпеціальності 204 "Технології виробництва і переробки продукції тваринництва" у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акре Гуцол А.В.. Сироватко К.М. Нп Викладено зміст дисципліни (орієнтовний перелік тем теоретичних та практичних занять, список рекоме 5
16077 Екологія у тваринництві: методичні вказівки до виконання практичних та самостійної робіт для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Разанова О.П. Мв Подані методичні вказівки складені за діючою програмою. При вивченні дисципліни студенти ознайомлюют 1
16076 Перспективні технології виробництва у тваринництві. Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» друг Бережнюк Н.А. Мв Методичні вказівки до проведення практичних занять дисципліни «Перспективні технології виробництва у 0
16075 Гігієна тварин : Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами заочної форми навчання ступеня підготовки бакалавра зі спеціальності 204 «ТВіППТ» Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Мв Методичні вказівки включають основні теоретичні положення, завдання для виконання практичних робіт с 0
16074 Фізико-хімічні та біохімічні основи обробки сировини м’ясної та молочної галузі. Методичні вказівки для лабораторних робіт за підготовки студентів першого бакалаврського освітнього ступеня із спеціальності 181 Харчові технології. Варпіховський Р.Л., Штенська О.Б. Мв Викладений матеріал з курсу «Фізико-хімічні та біохімічні основи обробки сировини м’ясної та мол 0
16073 Економіка і бухгалтерський облік в тваринництві методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів денної та заочної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва освітньо-кваліфікаційного рівня «Бака Фостолович В. А. Мв Методичними рекомендаціями визначено зміст, обсяг і вимоги до вивчення дисципліни відповідно до вимо 9
16072 Селекція сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів другого освітнього ступеня магістр заочної форми навчання за спеціальністю 204 «технологія виробництва і переробки продуктів тваринництва» Казьмірук Л.В. Мв Методичні вказівки містять назви тем, перелік питань та список рекомендованої літератури, які винесе 0
16071 Гігієна тварин. Методичні вказівки і програма з навчальної практики для студентів денної форми навчання із спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» Варпіховський Р.Л. Мв Методичні вказівки та програма з навчальн