Видання, що були внесені протягом останнього тижня

КОД НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) ВИД РІК РЕЙТ
17336 Збутова політика підприємств та її облікове забезпечення Коба Катерина Сергіївна Дрп 2018 1
17335 Облікове забезпечення управління прибутком підприємства Вовк Лілія Володимирівна Дрп 2018 1
17334 Облікове забезпечення управління політикою збуту готової продукції(робіт, послуг) підприємства Андрусенко Вероніка Олександрівна Дрп 2018 2
17333 Обґрунтування режимних параметрів пресу для зневоднення високовологих кормів Клепач Ігор Анатолійович Дрп 2018 1
17332 Формування стратегії розвитку біоенергетичного потенціалу Вінницької області Мрясова Е.А. Дрп 2018 4
17331 Енергозберігаючі технології заготівлі, зберігання, переробки та використання кормів і кормового білка Кулик М.Ф., Скоромна О. І., Обертюх Ю. В., Жуков В. П., Гончар Л. О. Тд 2016 1
17330 Основні аспекти сталого розвитку сільських територій Томашук І.В. Тд 2018 0
17329 Розвиток сільських територій: міжнародний досвід Томашук І.В. Тд 2018 0
17328 Potential for the development of alternative sources of energy in agroindustrial complex of Ukraine Tomashuk I. Тд 2018 0
17327 Економіка сільських територій з погляду інноваційно-інвестиційного розвитку Томашук І.В. Тд 2017 0
17326 Облікове забезпечення управління виробничими запасами підприємства Григориця Наталія Миколаївна Дрп 2018 7
17325 Розробка заходів щодо покращення агроекологічного стану грунтів стов «малі крушлинці» вінницького району Малинка І.В. Дрп 2018 0
17324 Потенціал розвитку сільських територій: проблеми та перспективи Томашук І.В. Тд 2017 0
17323 Дослідження процесу сушіння яєчних продуктів в розпилювальній сушарці Огірчук Вадим Анатолійович Дрп 2018 0
17322 Дослідження процесу сушіння плодів чорної смородини у вакуум апараті з СВЧ енергопідведенням. Колесник Олексій Юрійович Дрп 2018 0
17321 Формування продуктивності гібридів кукурудзи залежно від густоти стояння рослин в умовах дослідного поля ВНАУ Драч І.В. Дрп 2018 0
17320 Вдосконалення мотивації праці персоналу підприємства (за матеріалами ДП «ДГ «Саливонківське») Громова А.С. Дрп 2018 2
17319 Вплив технологічних прийомів вирощування на кормову продуктивність сумішок однорічних бобово-злакових культур в умовах ТОВ «Мрія» Шаргородського району Кубаль Т.В. Дрп 2018 1
17318 Кормова продуктивність багаторічних бобово-злакових травостоїв залежно від агротехнічних прийомів вирощування в умовах Вінницької області Никитюк Я.І. Дрп 2018 0
17317 Предикати якості у формально-граматичній структурі речення української мови = The predicates of quality in the formal-gramatic sentence structure of Ukrainian language Тимкова В. А., Лебедєва Н. А. С 2018 5
17316 Продуктивність квасолі сорту Славія залежно від інокуляції Краєвська Л.С. Тд 2017 3
17315 Формування урожайності зерна пшениці озимої та його якісних показників залежно від мінерального живлення в умовах дослідного поля ВНАУ О.М. Шпикуляк Дрп 2018 4
17314 Кормова продуктивність вівса та його сумішок з бобовими культурами залежно від елементів технології вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Лаврук С.В. Дрп 2018 1
17313 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність бобів кормових в умовах дослідного поля ВНАУ Колодійчук О.О. Дрп 2018 2
17312 Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів качаноочисного апарата Ю.І. Печолат Дрп 2018 0
17311 розробка математичної моделі адаптивної системи гідроприводів садового гідробура В.Ю. Сосновський Дрп 2018 1
17310 розробка математичної моделі гідравлічного привода косарки для скошування сидератів В.О. Баранчук Дрп 2018 0
17309 Розробка математичної моделі руху насіння в сошнику удосконаленої конструкції сівалки М.А. Ковальчук Дрп 2018 0
17308 Система обліку та контролю витрат на оплату праці з метою їх оптимізації Саволюк Тетяна Василівна Дрп 2018 3
17307 «Формування ефективного стилю управління персоналом підприємства (за матеріалами ВК «АКПП «Золота нива»)» Березюк Т.В. Дрп 2018 2
17306 Дослідження процесу екстрагування в роторно- пульсаційному апараті. Грицан Павло Олександрович Дрп 2018 0
17305 Дослідження процесу обрушення насіння олійних культур в установках ударної дії. Голота Роман Вікторович Дрп 2018 0
17295 Дослідження процесу ультрафільтрації крохмалемісткої сировини в установці з гідродинамічними елементами Білоус Євгеній Олександрович Дрп 2018 1
17294 Моніторинг забруднення поверхневих вод річки Десна у СМТ Турбів Липовецького району Шмигіна О.І. Дрп 2018 0
17293 Облік і контроль земельних ресурсів сільського господарства Забуранна Діана Русланівна Дрп 2018 6
17292 Формування продуктивності сортів сої залежно від інокуляції насіння та регуляторів росту рослин в умовах ПП «Стрілець» Шаргородського району Каменєва Алла Сергіївна Дрп 2018 2
17291 Вплив технічного стану обладнання на точність обробки деталей» Романюк Олексій Валерійович Дрп 2018 1
17290 Обгрунтування кінематичних параметрів начіпного механізму трактора хтз-17221 Швець Антон Юрійович Дрп 2018 0
17289 Обгрунтування параметрів борони для досходового догляду за посадками картоплі в умовах малих форм господарювання Скрипін Андрій Володимирович Дрп 2018 0
17288 Обгрунтування параметрів пристрою для скошування бадилля картоплі Блажко Микола Валентинович, Середа Леонід Павлович Дрп 2018 0
10457 К вопросу о сепарации примесей на фрикционных сепараторах А.М.Романов, И.А. Зозуляк С 0000 58


Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська