The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 1000
Title: Business english
Authors: Тимкова В. А., Черниш Л. А., Хомяковська Т. О., Нечипайло А. Б.
Keywords: ділова англійська мова
Date of publication: 2010-02-23 00:00:00
Last changes: 2010-10-26 12:34:05
Year of publication: 2009
Summary: Підручник охоплює широкий діапазон мовних кліше, текстів, вправ і діалогів. Мета підручника - навчити основам ділового спілкування англійською мовою в усній та письмовій формах. Навчальний курс складається з 10 розділів, кожен з яких включає в себе основний текст, словник-мінімум, комплекс комунікативно-орієнтованих вправ, а також додаткові тексти з різнобічною інформацією про всесвітньо відомі комерційні компанії з успішним менеджментом. Даний підручник розрахований на студентів ІІІ курсу факультету економіки та підприємництва ВДАУ.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/1000.pdf
Publication type: Підручники
Publication: підруч. з ділової англійської мови для студ. ІІІ курсу фак-ту економіки та підприємництва ВДАУ. - Вінниця, 2009. - 95 с.
In the collections :
Published by:
File : 1000.pdf Size : 1023097 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska