The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10027
Title: Mетодичні вказівки з підготовки дипломної роботи спеціаліста галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»
Authors: Гуцаленко Л.В., Правдюк Н.Л., Лепетан І.М., Мулик Т.О., Шевчук О.Д., Іщенко Я.П., Федоришина Л.І., Здирко Н.Г.
Keywords: Облік, аналіз, аудит, звітність
Date of publication: 2015-12-23 12:52:08
Last changes: 2015-12-23 12:52:08
Year of publication: 2015
Summary: Методичні вказівки призначені для підготовки дипломної роботи для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки «Економіка і підприємництво» спеціальності «Облік і аудит». Методичні вказівки містять основні рекомендації щодо визначення і затвердження теми, вибору об’єкту дослідження, завдання на виконання дипломної роботи, правила оформлення дипломної роботи (загальні вимоги, нумерація, ілюстрації, таблиці, формули, правила цитування та посилання на використані джерела), рекомендований перелік тем дипломних робіт, а також орієнтовні плани окремих тем дипломних робіт.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/10027.pdf
Publication type: Методичні вказівки
Publication: для виконання дипломної роботи ОКР "Спеціаліст"
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 10027.pdf Size : 769097 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska