The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10029
Title: АУДИТ Методичні вказівки для виконання практичних занять студентами денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Authors: Бралатан В.П., Фабіянська В.Ю., Козаченко А.Ю
Keywords: Аудит, ризик, докази, висновок
Date of publication: 2015-12-23 13:08:58
Last changes: 2015-12-23 13:08:58
Year of publication: 2015
Summary: Методичні вказівки для практичних робіт містять перелік тем, завдання та навчальний матеріал з курсу «Аудит». Включають в себе розподіл навчальних годин за темами курсу, умови оцінки знань студентів, перелік рекомендованої літератури.
Методичні вказівки підготовлені для студентів фінансово-економічного факультету денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/10029.pdf
Publication type: Методичні вказівки
Publication: Для виконання практичних робіт
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 10029.pdf Size : 882512 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska