The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10657
Title: Програма навчальної дисципліни «Введення в спеціальність» для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» спеціалізацій «Контроль і ревізія» та «Контроль в митних органах» ОКР «Бакалавр»
Authors: Бралатан В.П.
Keywords: Облік, аудит, контроль, спеціальність.
Date of publication: 2016-04-27 12:10:07
Last changes: 2016-04-27 12:10:07
Year of publication: 2016
Summary: Програма навчальної дисципліни створена з метою раціональної організації та методики проведення практичних та лекційних занять для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/10657.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 10657.pdf Size : 424014 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska