The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10714
Title: Міжнародні стандарти аудиту. Методичні вказівки для виконанню практичних занять студентами денної форми навчання галузі знань 0305 «економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «міжнародна економіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Authors: Бралатан В.П., Вахновська О.В.
Keywords: Аудит, стандарти, контроль
Date of publication: 2016-05-25 11:26:50
Last changes: 2016-05-25 11:26:50
Year of publication: 2016
Summary: Методичні вказівки для практичних робіт містять перелік тем, завдання та навчальний матеріал з курсу «Міжнародні стандарти аудиту». Включають в себе розподіл навчальних годин за темами курсу, умови оцінки знань студентів, перелік рекомендованої літератури.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/10714.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 10714.pdf Size : 655442 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska