The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10716
Title: Аудит. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 0305 «економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «міжнародна економіка» окр «бакалавр»
Authors: Бралатан В.П.
Keywords: Аудит, контроль, стандарти, докази, ризики
Date of publication: 2016-05-25 11:27:33
Last changes: 2016-05-25 11:27:33
Year of publication: 2016
Summary: Програма дисципліни покликана допомогти студентам засвоїти: принципи і методи проведення аудиту; оволодіти порядком організації аудиторських перевірок та узагальненням їх результатів.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/10716.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 10716.pdf Size : 370406 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska