The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10744
Title: Комп’ютерний аудит. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 - Управління та адміністрування, освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання
Authors: Здирко Н.Г.
Keywords: Аудит, компютерна обробка даних, компютерні спеціалізовані програмні продукти, докази, методи, ризики
Date of publication: 2016-05-25 09:07:35
Last changes: 2016-05-25 09:07:35
Year of publication: 2016
Summary: Програма дисципліни створена з метою раціональної організації та методики проведення лекційних та лабораторних занять для студентів галузі знань 07 - Управління та адміністрування, освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеці-альності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання. Викла-дений матеріал доповнений питаннями для підсумкового контролю та списком лі-тератури для поглибленого вивчення дисципліни.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/10744.pdf
Publication type: Навчальні програми
Publication: Програма дисципліни
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 10744.pdf Size : 433965 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska