The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11224
Title: Облік та аудит фінансових результатів підприємства
Authors: Білоус Валентина Дмитрівна
Keywords: облік, аудит, фінансові результати, Звіт про фінансові результати, методи аудиту, достовірність обліку, звітність підприємства.
Date of publication: 2016-07-26 14:16:56
Last changes: 2016-07-26 14:16:56
Year of publication: 2016
Summary: В першому розділі розкривається сутність фінансових результатів як об’єкту обліку і аудиту. Наводиться огляд спеціальної літератури, економіко-правовий аналіз нормативної бази.
В другому розділі розглянула організаційно-економічну характеристику ПП «Агрофірма «Батьківщина»», наведена характеристика основних показників її діяльності, включаючи аналіз фінансового стану та оцінку облікової політики підприємства.
Третій розділ роботи присвячений обґрунтуванню особливостей документування та ведення бухгалтерського обліку фінансових результатів, проведення аудиту на підприємстві, розкрита методика проведення аудиту, узагальнено результати перевірки.
Четвертий розділ розкриває шляхи удосконалення обліку і аудиту фінансових результатів досліджуваного підприємства.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/11224.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections : 2016 р./ Дипломні роботи (проекти)/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Коберська Вікторія Альдмилівна
File : 11224.pdf Size : 1546437 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska