The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11331
Title: Облік та контроль довгострокових зобов’язань підприємства
Authors: Злощинська Вікторія Олександрівна
Keywords: облік, аудит, довгострокові зобов’язання, кредити, позики, методи аудиту, достовірність обліку, звітність підприємства
Date of publication: 2016-08-05 10:41:00
Last changes: 2016-08-05 10:41:00
Year of publication: 2016
Summary: В першому розділі розкривається сутність довгострокових зобов’язань як об’єкту обліку і аудиту. Наводиться огляд спеціальної літератури, економі-ко-правовий аналіз нормативної бази.
В другому розділі розглянула організаційно-економічну характеристику СТОВ «Урожай», наведена характеристика основних показників її діяльності, включаючи аналіз фінансового стану та оцінку облікової політики підприємст-ва.
Третій розділ роботи присвячений обґрунтуванню особливостей органі-зації обліку довгострокових зобов’язань підприємства, порядку синтетичного і аналітичного облік довгострокових зобов’язань; меті, завданням та джерелам аудиту довгострокових зобов’язань; висвітленню організаційної стадія ауди-торського процесу довгострокових зобов’язань та методики проведення аудиту довгострокових зобов’язань, а також узагальненню результатів аудиту.
Четвертий розділ розкриває шляхи удосконалення обліку і аудиту довгострокових зобов’язань досліджуваного підприємства.

URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/11331.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections : 2016 р./ Дипломні роботи (проекти)/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 11331.pdf Size : 851219 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska