The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11335
Title: Витрати діяльності підприємства: організація обліку та контролю
Authors: Семчук Анастасія Олександрівна
Keywords: витрати діяльності, виробництво, матеріальні витрати, контроль, бухгалтерський облік, аудит витрат, інвентаризація, автоматизація
Date of publication: 2016-08-05 12:49:42
Last changes: 2016-08-05 12:49:42
Year of publication: 2016
Summary: Дипломна робота на тему: „Витрати діяльності підприємства: організація обліку та контролю” виконана з використанням практичних матеріалів приватного підприємства "Агрофірма Батьківщина" смт. Стрижавка Вінницького району Вінницької області.
Зміст роботи включає вступ, чотири розділи, висновки та пропозиції, список використаних літературних джерел та додатки.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/11335.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections : 2016 р./ Дипломні роботи (проекти)/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 11335.pdf Size : 1835764 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska