The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11352
Title: Облік та контроль розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість
Authors: Григорець Юрій Володимирович
Keywords: Ключові слова: податок, суб’єкти та об’єкти оподаткування, податкове зобов’язання, податковий кредит, податкова ставка, бюджетне відшкодування, податковий облік.
Date of publication: 2016-08-09 15:56:38
Last changes: 2016-08-09 15:56:38
Year of publication: 2016
Summary: Дипломна робота на тему: «Облік та контроль розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість» виконана на матеріалах ПП «АФ «Батьківщина» смт. Стрижавка Вінницького району.
Зміст робота включає вступ, чотири розділи, висновки та пропозиції, список використаних джерел та додатки.
Обсяг роботи становить 125 сторінок, включаючи 16 таблиць і 9 рисунків.
В першому розділі розкриваються теоретичні основи та нормативна база обліку та контролю податку на додану вартість.
В другому розділі розглянута організаційно-економічна характеристика базового підприємства, наведена характеристика основних показників його діяльності включаючи аналіз фінансового стану, проведена оцінка облікової політики підприємства.
Третій розділ роботи присвячений вивченню порядку обліку податку на додану вартість, де розглянуто реєстрацію платників податку, порядок обчислення та сплати податку, податковий та бухгалтерський облік ПДВ а також особливості сплати та обліку ПДВ для сільськогосподарських підприємств, контроль за нарахуванням та сплатою податку.
Четвертий розділ роботи присвячений вивченню питання удосконалення системи податкового обліку та внутрішнього контролю розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість
На основі дослідження зроблені відповідні висновки та пропозиції.

URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/11352.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections : 2016 р./ Дипломні роботи (проекти)/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 11352.pdf Size : 1339554 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska