The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11425
Title: Організація внутрішньогосподарського контролю на підприємстві
Authors: Крилик Наталія Миронівна
Keywords: господарський контроль, внутрішньогосподарський контроль, ревізія, внутрішній аудит, інвентаризація, документація інвентаризаційного процесу, автоматизація контролю.
Date of publication: 2016-08-19 14:33:42
Last changes: 2016-08-19 14:33:42
Year of publication: 2016
Summary: Дипломна робота на тему “Організація внутрішньогосподарського контролю на підприємстві” виконана з використанням практичних матеріалів державного підпри¬ємства “Дослідне господарство “Бохоницьке” Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України” с. Бохоники Вінницького району Вінницької області.
Зміст роботи включає вступ, чотири розділи, висновки та пропозиції, список використаних літературних джерел і додатки.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/11425.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections : 2016 р./ Дипломні роботи (проекти)/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 11425.pdf Size : 1506449 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska