The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11432
Title: Облік та аудит основних засобів підприємства
Authors: Шлапак Катерина Олександрівна
Keywords: основні засоби, облік, аудит, амортизація, первісна вартість, поточний ремонт, капітальний ремонт, поліпшення, добудова, реконструкція, модернізація, звітність
Date of publication: 2016-08-19 15:25:44
Last changes: 2016-08-19 15:25:44
Year of publication: 2016
Summary: Дипломна робота на тему: “Облік та аудит основних засобів підприємства” виконана на базі державного підприємства “Дослідне господарство “Бохоницьке” Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України” с. Бохоники Вінницького району Вінницької області.
Основний зміст роботи включає вступ, чотири розділи, висновки та пропозиці.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/11432.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections : 2016 р./ Дипломні роботи (проекти)/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 11432.pdf Size : 3609902 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska