The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11539
Title: Цінні папери: види та систематизація для облікових цілей
Authors: Михальчишина Л.Г.
Keywords: цінні папери, вексель, акція, облігація, емітент, бухгалтерський облік, документи
Date of publication: 2015-12-29 13:10:01
Last changes: 2015-12-29 13:10:01
Year of publication: 2015
Summary: У статті досліджено класифікацію цінних паперів, що визначає спосіб вираження прав та відображення операцій з цінними паперами в бухгалтерському обліку, проаналізовано існуючі підходи до класифікації цінних паперів різних авторів.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/11539.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. – 2015. - Випуск 12. – С. 258-261
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 11539.pdf Size : 487281 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska