The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11887
Title: Комп'ютерний аудит. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподаткування» денної форми навчання (ОКР Спеціаліст)
Authors: Бралатан В.П.
Keywords: облік, аудит, компютерний аудит
Date of publication: 2016-10-26 09:28:08
Last changes: 2016-10-26 09:28:08
Year of publication: 2016
Summary: Методичні вказівки створені з метою раціональної організації та методики проведення лабораторних занять для студентів денної форми навчання. Вказівки містять практичні задачі та порядок виконання (виконуються за допомогою комп`ютерного бухгалтерського програмного забезпечення). Викладений матеріал доповнений питаннями для підсумкового контролю та списком літератури для поглибленого вивчення дисципліни
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/11887.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 11887.pdf Size : 261323 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska