The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11907
Title: Банківські інформаційні системи. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетика» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Authors: Коляденко С.В., Юрчук Н.П., Яхно К.Г.
Keywords: Банківські інформаційні системи, банківська інформація, автоматизована банківська система, програма дисципліни
Date of publication: 2016-10-26 11:07:12
Last changes: 2016-10-26 11:07:12
Year of publication: 2016
Summary: Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни «Банківські інформаційні системи» містить орієнтовну структуру навчальної дисципліни, мету та завдання дисципліни, їх характеристика. В програмі представлено інформаційний обсяг навчальної дисципліни. Детально описано тематику лекцій, орієнтовні теми лабораторних занять. Наведено засоби діагностики успішності навчання.
Призначена для підготовки здобувачів за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетика» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки».
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/11907.pdf
Publication type: Наскрізні програми
Publication: Протокол НМК ВНАУ №2 від „26” жовтня 2016 р.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 11907.pdf Size : 417876 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska