The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11961
Title: Організація і методика аудиту. Методичні вказівки для виконання курсових робіт здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподаткуванн
Authors: Гуцаленко Л.В., Фабіянська В.Ю.
Keywords:
Date of publication: 2016-11-30 09:42:20
Last changes: 2016-11-30 09:42:20
Year of publication: 2016
Summary: Методичні вказівки покликані ознайомити студентів з тематикою курсових робіт, з вимогами щодо їх змісту та оформлення, оскільки успішне виконання студентами курсових робіт значною мірою залежить від того, наскільки вони чітко уявляють собі основні вимоги щодо теоретичного рівня, змісту, структури, форми викладення матеріалу та оформлення роботи. Містять перелік тем, вимоги до виконання та оформлення курсової роботи, характеристику усіх структурних елементів роботи, порядок рецензування та захисту курсової роботи. Також у додатках до Методичних вказівок представлені: тематика робіт, порядок оформлення робочих та підсумкових документів аудитора, що, на думку авторів, стане у нагоді студентам у процесі написання курсової роботи
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/11961.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 11961.pdf Size : 375069 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska