The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11968
Title: Комп’ютерний аудит. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів напряму підготовки 6.030509 «облік і аудит» денної та заочної форми навчання
Authors: Здирко Н.Г.
Keywords: компютерний аудит, компютерна система бухгалтерського обліку, інформаційна система
Date of publication: 2016-11-30 10:01:08
Last changes: 2016-11-30 10:01:08
Year of publication: 2016
Summary: Програма дисципліни створена з метою раціональної організації та методики проведення лекційних та лабораторних занять для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання. Викладений матеріал доповнений питаннями для підсумкового контролю та списком літератури для поглибленого вивчення дисципліни
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/11968.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 11968.pdf Size : 341527 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska