The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11992
Title: Аудит. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 305 «економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030508 «фінанси і кредит» окр «бакалавр»
Authors: Фабіянська В.Ю.
Keywords:
Date of publication: 2016-11-30 11:10:35
Last changes: 2016-11-30 11:10:35
Year of publication: 2016
Summary: Методичні вказівки містять перелік тем, широке коло завдань, за якими можна опрацювати необхідні практичні прийоми активного засвоєння і використання теоретичних знань з аудиту.
Призначені допомогти студентам засвоїти: сутність аудиту та його нормативно-правове забезпечення, принципи і методи проведення аудиту та складання робочих та підсумкових документів аудитора у відповідності міжнародних стандартів аудиту; оволодіти порядком організації аудиторських перевірок та узагальненням їх результатів.

URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/11992.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 11992.pdf Size : 407115 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska