The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11995
Title: Внутрішньогосподарський контроль. Методичні вказівки для виконання практичних занять студентами денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «ба
Authors: Гуцаленко Л.В., Мулик Я.І.
Keywords:
Date of publication: 2016-11-30 14:44:56
Last changes: 2016-11-30 14:44:56
Year of publication: 2016
Summary: Методичні вказівки для практичних робіт містять перелік тем, завдання та навчальний матеріал з курсу „Внутрішньогосподарський контроль”. Включають в себе розподіл навчальних годин за темами курсу, умови оцінки знань студентів, перелік рекомендованої літератури.
Методичні вказівки підготовлені для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509«Облік і аудит»

URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/11995.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Ромигайло Ірина Юріївна
File : 11995.pdf Size : 881237 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska