The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11996
Title: Державний фінансовий контроль. Методичні вказівки для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 – “Управління та адміністру¬вання” спеціальності 071 “Облік і оподаткування” денної та заочної форм
Authors: Шевчук О.Д.
Keywords:
Date of publication: 2016-11-30 14:49:23
Last changes: 2016-11-30 14:49:23
Year of publication: 2016
Summary: Державний фінансовий контроль. Методичні вказівки для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 – “Управління та адміністру¬вання” спеціальності 071 “Облік і оподаткування” денної та заочної форми навчання підготовлені відповідно до навчального плану дисципліни, містять опис навчальної дисципліни, структуру курсу, питання на самостійне опрацювання, тематику рефератів, практичні завдання для самостійної роботи, тестові завдання та список рекомендованої літератури.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/11996.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Ромигайло Ірина Юріївна
File : 11996.pdf Size : 741865 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska