The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11998
Title: Державний фінансовий контроль. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання.
Authors: Шевчук О.Д.
Keywords:
Date of publication: 2016-11-30 14:52:53
Last changes: 2016-11-30 14:52:53
Year of publication: 2016
Summary: Програма навчальної дисципліни “Державний


URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/11998.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Ромигайло Ірина Юріївна
File : 11998.pdf Size : 296902 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska