The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 12003
Title: Організація і методика судово-економічної експертизи. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподаткування» де
Authors: Михальчишина Л.Г.
Keywords: судово-економічна експертиза, організація, методика, експерт, контроль
Date of publication: 2016-11-30 14:59:16
Last changes: 2016-11-30 14:59:16
Year of publication: 2016
Summary: Викладений матеріал методичних вказівок з організації самостійної роботи з курсу «Організація і методика судово-економічної експертизи» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання складений відповідно до Програми навчальної дисципліни «Організація і методика судово-економічної експертизи»
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/12003.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Ромигайло Ірина Юріївна
File : 12003.pdf Size : 882836 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska