The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 12206
Title: Управлінський контроль. Методичні вказівки для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання
Authors: Фабіянська В. Ю.
Keywords:
Date of publication: 2016-12-21 09:42:43
Last changes: 2016-12-21 09:42:43
Year of publication: 2016
Summary: Методичні вказівки для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання «Управлінський контроль» розраховані для вивчення цієї дисципліни у Вінницькому національному аграрному університеті та містять завдання та методичні вказівки до вивчення.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/12206.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 12206.pdf Size : 344915 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska