The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 12299
Title: Облік та аудит розрахунків з дебіторами
Authors: Стецький Владислав Олександрович
Keywords: облік, аудит, розрахунки, дебітори, резерв сумнівних боргів, покупці.
Date of publication: 2017-02-06 11:49:26
Last changes: 2017-02-06 11:49:26
Year of publication: 2017
Summary: Магістерська робота на тему «Облік та аудит розрахунків з дебіторами» виконана з використанням практичних матеріалів ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» смт. Томашпіль Томашпільського району, СТОВ «Суворовське» с. Суворовське Тульчинського району та СТОВ «Урожай» с. Біляни Чернівецього району.
Зміст роботи включає вступ, три розділи, висновки та пропозиції, список використаної літератури, що включає 135 джерел і додатки. Обсяг роботи становить 129 сторінок, включає 29 таблиць, 33 рисунки і 10 додатків.
В першому розділі розкривається економічна сутність дебіторської заборгованості та класифікація дебіторської заборгованості підприємств для цілей обліку та контролю.
У другому розділі роботи автором здійснена аналітична оцінка стану та ефективності використання дебіторської заборгованості, розкрито особливості бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості в управлінні підприємством, а також наведено порядок аудиту дебіторської заборгованості досліджуваних підприємств Вінницької області.
Третій розділ роботи присвячено напрямкам удосконалення обліку та аудиту розрахунків з дебіторами підприємства.
На основі викладеного матеріалу зроблено відповідні висновки та внесено пропозиції.

URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/12299.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections : 2017 р./ Дипломні роботи (проекти)/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 12299.pdf Size : 902471 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska