The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 1271
Title: Методичні рекомендації по виконанню самостійних робіт з курсу „Професійна етика” для студентів денної форми навчання спеціальності 6.030509 „Облік і аудит”
Authors: Бралатан В.П., Онищук Ю.В.
Keywords:
Date of publication: 2010-04-06 00:00:00
Last changes: 2010-12-03 12:34:27
Year of publication: 2009
Summary: У збірнику викладений короткий зміст питань які виносяться
на самостійне опрацювання та перелік тем рефератів. Призначена
для використання студентами галузі знань 0306 «Економіка і
підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит».
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/1271.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by:
File : 1271.pdf Size : 505350 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska