The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 13049
Title: Економічний зміст категорії «зобов’язання»
Authors: Подолянчук О.А., Мордюк В.В.
Keywords: зобов`язання
Date of publication: 2017-05-18 16:16:19
Last changes: 2017-05-18 16:16:19
Year of publication: 2017
Summary: Висвітлено сутність категорії "зобовязання" в наукових публікаціях
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/13049.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Формування та розвиток інноваційного потенціалу економіки України: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 17-18 лютого 2017 р.) / За. заг. ред.: М.М. Палінчак, В.П. Приходько, A.Krynski. – Ужгород: У 2-х частинах. –
In the collections : 2017р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 13049.pdf Size : 1852347 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska