The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 1321
Title: Методичні рекомендації по виконанню самостійних робіт з курсу “Міжнародні стандарти аудиту” для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”
Authors: Бралатан В.П., Здирко Н.Г.
Keywords:
Date of publication: 2010-04-07 00:00:00
Last changes: 2010-12-03 11:58:47
Year of publication: 2010
Summary: У збірнику викладений короткий зміст питань, які виносяться на
самостійне опрацювання, сукупність тестів з кожної теми та перелік тем
рефератів. Призначена для використання студентами галузі знань 0306
«Економіка і підприємництво» напряму підготовки 7.050106 «Облік і аудит»
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/1321.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by:
File : 1321.pdf Size : 582718 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska