The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 13238
Title: Інвестування у ринкові цінні папери
Authors: Михальчишина Л.Г.
Keywords: фондовий ринок, інвестування, інвестори, інвестиційна привабливість, фінансові інструменти, дивіденди, відсотки, ризики, цінні папери, акції.
Date of publication: 2016-06-08 15:30:52
Last changes: 2016-06-08 15:30:52
Year of publication: 2016
Summary: В статті розглянуто сутність інвестицій в цінні папери через дослідження їх інвестиційної привабливості, цілей інвестування та етапів їх здійснення. Зазначено, що з розвитком фондового ринку у економічних суб’єктів збільшуються можливості інвестування коштів в цінні папери, що пов’язано з усвідомленням інвесторами інвестиційної привабливості цінних паперів. Обгрунтовано, що чим більш ефективним буде управління процесом інвестування, тим вищим буде ефект від здійснених вкладень, і, відповідно, швидше відбудуться позитивні зрушення в розвитку економіки.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/13238.pdf
Publication type: Статті
Publication: Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. Серія «Економічні науки». – 2016. – Т. 18. – №2 (69). – С. 102-106.
In the collections : 2016 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 13238.pdf Size : 263798 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska