The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 13316
Title: Облік та аудит фінансових результатів діяльності підприємства
Authors: Понич Артем Михайлович
Keywords: дохід, витрати, фінансовий результат, прибуток, збиток, синтетичний облік, аналітичний облік, фінансова звітність, аудит фінансових результатів, звіт незалежного аудитора, аудиторський висновок
Date of publication: 2017-06-12 14:25:01
Last changes: 2017-06-12 14:25:01
Year of publication: 2017
Summary: Дипломна робота на тему: «Облік та аудит фінансових результатів діяльності підприємства» виконана на базі державного підприємства "Дослідне господарство "Бохоницьке" Науково-виробничого центру “Соя” Національної академії аграрних наук України", яке знаходиться у селі Бохоники Вінницького району Вінницької області. Розглянуто питання облікової інформації в системі управління фінансовими результатами, порядку визнання фінансових результатів підприємства, висвітлено особли¬вості аудиту фінансових резуль¬татів діяльності відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, документальне оформлення результатів аудиту
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/13316.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections : 2017 р./ Дипломні роботи (проекти)/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 13316.pdf Size : 3220887 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska