The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 13332
Title: Облік та контроль дебіторської заборгованості підприємства
Authors: Прищепа О.О.
Keywords: дебіторська заборгованість, дебітори, довгострокова та поточна дебіторська заборгованість, бухгалтерський облік, резерв сумнівних боргів.
Date of publication: 2017-06-12 15:14:27
Last changes: 2017-06-12 15:14:27
Year of publication: 2017
Summary: В дипломній роботі розкрито економічну сутність дебіторської заборгованості, її класифікацію, досліджено точки зору вчених-економістів стосовно теми дослідження, а також розкрито нормативно-правове забезпечення обліку та контролю дебіторської заборгованості. Розглянуто організаційного-економічна характеристика базового підприємства, наведена характеристика основних показників його діяльності. Крім того висвітлено організацію і методику обліку та контролю дебіторської заборгованості підприємства.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/13332.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections : 2017 р./ Дипломні роботи (проекти)/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 13332.pdf Size : 1915144 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska