The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 13519
Title: Організація та методика аудиту фінансової звітності підприємства
Authors: Демкова Леся Володимирівна
Keywords: організація, методика, аудит, фінансова звітність, МСФЗ, інтегрована звітність, Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності
Date of publication: 2017-06-27 14:28:08
Last changes: 2017-06-27 14:28:08
Year of publication: 2017
Summary: Дипломна робота на тему «Організація та методика аудиту фінансової звітності підприємства» виконана з використанням практичних матеріалів товариства з обмеженою відповідальністю «Хмільницький завод сухого знежиреного молока «Молочний Візит» м. Хмільник Вінницької області.
Зміст роботи включає вступ, чотири розділи, висновки та пропозиції, список використаної літератури, додатки.
Обсяг роботи становить 125 сторінках, включаючи 17 таблиць, 16 рисунків та 29 додатків.
В першому розділі розкривається сутність поняття «фінансова звітність», її значення та роль в управлінні підприємством.
В другому розділі студенткою досить детально проаналізовано організаційно-економічну характеристику ТОВ «Хмільницький завод СЗМ «Молочний Візит», наведено характеристику основних показників його діяльності, включаючи показники фінансово-економічного стану.
В третьому розділі викладено всі практичні аспекти організації та методики аудиту фінансової звітності підприємства.
Четвертий розділ роботи наданню дієвих рекомендацій щодо удосконалення організації та методики аудиту фінансової звітності.
На основі проведеного дослідження і вивчення матеріалів бухгалтерських звітів та інших документів зроблені відповідні висновки та внесені конкретні пропозиції

URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/13519.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections : 2017 р./ Дипломні роботи (проекти)/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 13519.pdf Size : 886392 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska