The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 13561
Title: Облік та контроль витрат на організацію та управління виробництвом
Authors: Хмельовський Микола Сергійович
Keywords: витрати на організацію та управління виробництвом, загальновиробничі витрати, управління, фінансові результати, оцінка та визнання витрат, Звіт про фінансові результати, облік, аудиторський контроль
Date of publication: 2017-06-30 09:21:16
Last changes: 2017-06-30 09:21:16
Year of publication: 2017
Summary: Дипломна робота на тему «Облік та контроль витрат на організацію та управління виробництвом» виконана з використанням практичних матеріалів СТОВ «Мрія» с. Джурин Шаргородського району Вінницької області..
Зміст роботи включає вступ, чотири розділи, висновки та пропозиції, список використаної літератури і додатки.
Дипломна робота викладена на 116 сторінках комп’ютерного тексту, містить 20 таблиць, 24 рисунки та 31 додаток.
В першому розділі роботи розкривається економічна сутність загальновиробничих витрат, а також наводиться економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури.
В другому розділі роботи досліджено організаційно-правовий стан СТОВ «Мрія», проведено аналіз основних показників його діяльності, включаючи аналіз фінансового стану.
Третій розділ роботи присвячений обґрунтуванню мети, завдань та джерел інформації для обліку та аудиторського контролю витрат на організацію та управління виробництвом, висвітлено послідовність та методику здійснення аудиту, розкрито питання аудиту достовірності відображення в обліку загальновиробничих витрат та узагальнено результати аудиту.
Четвертий розділ розкриває питання удосконалення обліку і аудиторського контролю витрат на організацію та управління виробництвом на досліджуваному підприємстві.
На основі вивчення і узагальнення матеріалу зроблені відповідні висновки та пропозиції

URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/13561.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections : 2017 р./ Дипломні роботи (проекти)/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 13561.pdf Size : 940231 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska